Untitled - Lane Mondial

Merino
Maxi
KOFTA
COPYRIGHT © LANEMONDIAL
GARNÅTGÅNG
° Garn MERINO MAXI, färg 502, 750 gr
° Virknål nr 8
° Stoppnål med rundad spets
° Svårighetsgrad: svår
° Storlek 38
MASKOR
Luftmaska, smygmaska (sm), fastmaska (fm), halvstolpe (hst), helstolpe (st), snäckmönster: virkas på ett antal maskor som är delbart
med 15+11 enligt diagram. Krabbmaska: fastmaska virkad från vänster till höger.
MASKTÄTHET
10x10 cm = 10,5 maskor och 6 varv snäckmönster med virknål nr 8
BESKRIVNING
Bakstycke: gör ett luftmaskband på 41 m med virknål nr 8 och virka snäckmönster. När arb mäter 28 cm minska 3 m i sidorna för ärmhålen. När
arb mäter 18 cm från ärmhålen klipp av och fäst tråden.
Höger framstycke: gör ett luftmaskband på 20 m med virknål nr 8 och virka snäckmönster på 1:a v på följande sätt: 3 lm, 1 fm i 6:e lm räknat
från virknålen, 5 lm, hoppa över 5 m, (1 fm i nästa m, 3 lm, hoppa över 2 m) 4 gånger, 1 fm i nästa m, vänd. Fortsätt att virka enligt diagrammet
men gör 5 st istället för 9 i den sista bågen i höjd med sidan och på nästa v börja med 1 fm i var och en av de första 2 m. När arb mäter 23 cm
och i vilket fall som helst när det 6:e v på diagrammet är klart minska 5 m till höger för halsringningen. När arb mäter 6 cm från halsringningen,
minska 5 m till vänster för ärmhålet. När arb mäter 18 cm från ärmhålet klipp av och fäst tråden.
Vänster framstycke: gör ett luftmaskband på 20 m med virknål nr 8 och virka snäckmönster som på höger framstycke men spegelvänt, börja
alltså med en solfjäder med 5 st.
Ärm: gör ett luftmaskband på 20 m med virknål nr 8 och virka snäckmönster som på höger framstycke. Från 5:e v öka 1 m i sidorna vart 4:e v 5
gånger. När arb mäter 50 cm minska för ärmhålsringningen i sidorna på varje v 4 m, 1m 4 gånger. När arb mäter 8 cm från ärmhålsringningen
klipp av och fäst tråden.
MONTERING
Sy axel- och sidsömmarna. Avsluta halsringningen och framkanterna med 1 v fm, virka 2 fm i hörnmaskan på halsringningen och 1 v med
krabbmaskor. Klipp av och fäst tråden. För att avsluta koftans nederkant virka det 2:a v på snäckmönstret på motsatta sidan om luftmaskorna på
uppläggningsvarvet spegelvänt, så att fastmaskorna och solfjädrarna med helstolpar passar ihop. Sy ihop och sätt i ärmarna.
lanemondial.com
VÄSKA
GARNÅTGÅNG
° Garn MERINO MAXI, färg 502, 550 gr
° Virknål nr 8
° Stoppnål med rundad spets
° Svårighetsgrad: medel
° 2 halvmåneformade handtag i genomskinlig plast, art. 12001, 17,5x13 cm
MASKOR
Luftmaska, smygmaska (sm), fastmaska (fm), halvstolpe (hst), helstolpe (st), snäckmönster: virkas på ett antal maskor som är delbart med 15+11 enligt
diagram. Krabbmaska: fastmaska virkad från vänster till höger.
MASKTÄTHET
10x10 cm = 9 maskor och 9 varv fastmaskor med virknål nr 8
10x10 cm = 10,5 maskor och 6 varv snäckmönster med virknål nr 8
BESKRIVNING
Botten: gör ett luftmaskband på 40 m med virknål nr 8 och virka 9 v med fm, motsvarande 10 cm. Klipp av och fäst tråden.
Fram- och baksida: är likadana och görs på följande sätt: gör ett luftmaskband på 56 m med virknål nr 8 och virka snäckmönster. När arb mäter 30 cm och när
det 2:a eller 6:e v på diagrammet har gjorts, virka 1 v på väskans övre kant på följande sätt: 10 sm fram till slutet av den första ”solfjädern” på 9 st, 1 hst i fm under
(byt ut den 1:a hst i början av v med 2 lm), * ° 1 hst i nästa båge, 1 hst i nästa fm °, upprepa från ° till ° ytterligare 1 gång, 1 hst i var och en av de följande 2 m, 1
fm i var och en av de följande 4 m, 1 hst i var och en av de följande 4 m *, upprepa från * till * ytterligare 1 gång, upprepa från ° till ° 2 gånger, vänd. Virka 2 v med
fm och 1 v med krabbmaskor, klipp av och fäst tråden.
MONTERING
Sy de första 20 cm på väskans fram- och baksida, sy därefter den nedre kanten runt botten. Sy fast handtagen med täta stygn mitt på fram- och bakstycket på
arbetets rätsida, i höjd med det sista v med snäckmönster. Använd samma garn som till väskan.
BASKER
GARNÅTGÅNG
° Garn MERINO MAXI, färg 502, 250 gr
° Virknål nr 8
° Stoppnål med rundad spets
° Svårighetsgrad: medel
MASKOR
Luftmaska, smygmaska (sm), fastmaska (fm), halvstolpe (hst), helstolpe (st), snäckmönster: virkas på ett antal maskor som är delbart med 15 enligt
diagrammet men görs i varv, upprepa alltid från 3:e till 17:e m och avsluta varje varv med 1 sm i den 1:a m. Krabbmaska: fastmaska virkad från vänster
till höger.
MASKTÄTHET
10x10 cm = 9 maskor och 9 varv fastmaskor med virknål nr 8
10x10 cm = 10,5 maskor och 6 varv snäckmönster med virknål nr 8
BESKRIVNING
Baskern virkas i ett enda stycke.
1:a v: forma en ring med trådänden med virknål nr 8 och gör 8 fm inuti ringen, avsluta det här v och alla följande v med 1 sm i den 1:a m i början. Dra åt tråden så
att ringen stängs ordentligt.
2:a v: * 1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m *, upprepa från * till * 3 gånger till.
3:e v: * 1 st i nästa m (byt ut den 1:a st i början med 3 lm),1 lm *, upprepa från * till * 11 gånger till.
4:e v: 1 sm i m under, * 2 st i nästa båge, 1 lm *, upprepa från * till * 11 gånger till.
5:e v: 2 sm i de 2 m under, * 2 st i nästa båge, 2 lm *, upprepa från * till * 11 gånger till.
6:e v: 2 sm i de 2 m under, * 3 st i nästa båge, 2 lm *, upprepa från * till * 11 gånger till. Det finns nu 60 m.
7:e v: * 1 fm i nästa m, 5 lm, hoppa över 2 m, (1 fm i nästa m, 3 lm, hoppa över 1 m) 3 gånger *, upprepa från * till * 5 gånger till.
Från 8.e till 12:e v: virka snäckmönster med början från 2:a v på diagrammet.
14:e v: gör sm fram till den 1:a bågen med 3 lm och gör 1 fm i denna, * 2 lm, hoppa över 1 båge med 3 lm och 1 st, 1 fm i var och en av de nästföljande 4 st, 2 lm,
hoppa över de 5 st och nästa fm, 1 fm i nästa båge *, upprepa från * till * 5 gånger till, byt sista fm med 1 sm i den 1:a fm i början.
15:e v: * 1 fm i nästa m, 1 fm i nästa båge, 1 fm i var och en av de nästföljande 4 fm, 1 fm i nästa båge *, upprepa från * till * 5 gånger till. Det finns nu 42 m.
16:e, 17:e och 18:e v: virka fm, minska 6 m jämnt fördelade på 16:e v. Skärm: virka 5 v till med fm men bara på de första 16 m.
Band: gör ett luftmaskband på 20 m med virknål nr 8 och virka 2 v fm. Klipp av och fäst tråden.
Knapp: gör 2 lm med virknål nr 8. Gör 5 fm i den 2:a m och utan att stänga varvet fortsätt med 2 v med sm, ta endast den bakre tråden på fm. Klipp av och fäst
tråden. Gör 2 likadana knappar.
MONTERING
Gör 1 v krabbmaskor runt hela baskern och även runt skärmen. Klipp av och fäst tråden. Sy fast bandet i höjd med de 2 sista varven på baskern, precis under
skärmen. Fyll knapparna, dra åt sista varvet så att det blir en kula och sy fast dem längst ut på bandet.
COPYRIGHT © LANEMONDIAL
lanemondial.com