Leva med mobbning hela livet AD/HD och Asperger syndrom

Leva med mobbning hela livet
Föreläsare: Hanna Ahlen Morkrane
Datum: 5 maj
Tid: klockan 18-19.30
Lokal: Stimmets skola, matsalen
Värd: Studieförbundet vuxenskolan
För mer information: Eva Lundgren, telefon 120
55 154
Hanna berättar själv hur hon har hanterat
mobbningen som hon utsatts för. Hon berättar också
om hur hon skulle önskat att skola och kamrater skulle kunnat agera så
att det hade varit lättare att leva med den.
AD/HD och Asperger syndrom
- problem eller tillgång?
Föreläsare: Jenny Ström
Datum: 18 maj
Tid: klockan 18-19.30
Lokal: Stimmets skola, matsalen
Värd: Studieförbundet vuxenskolan
För mer information: Eva Lundgren, telefon
120 55 154
Teori är bra, men är ibland svårt att omsätta i den egna vardagen. Där
man mest behöver stöd är HÄR och NU, i hemmet, i skolan, på jobbet
med mera. Med tydliggörande pedagogik och visuellt stöd kan man få
vardagen att fungera bättre.
Jenny Ström fick som vuxen diagnoserna AD/HD och Asperger
syndrom, hon har även barn med samma egenskaper. Hon arbetar idag
som föreläsare och rådgivare och som expert på kognitiva hjälpmedel
och är också ordförande i Attention Haninge, där Tyresö ingår.