Livets utveckling

Livets utveckling
Livets uppkomst
Jorden bildas för ca
4500 miljoner år sedan
• Glödande
klot
• Svalnade
•Vulkanutbrott
Jordens atmosfär bildas
•Vattenånga och andra gaser
•Stora moln
•Kraftigt oväder
•Regn åska och blixtar
•Hav, sjöar och floder
bildas.
Vad är liv ?
* Består av celler
*Har DNA (arvsanlag)
* Något som kan föröka sig
* Måste tillföra näring
* Kan bli av med avfall
* Kan kommunicera
När, var och hur uppstod livet?
När:
För ca 3500 miljoner år sedan
Var & hur:
Just nu finns det 4 vanliga teorier
Livet kom ifrån rymden
• Meteoriter
• Organiska molekyler
i rymden
• 1997 gjorde NASA
forskare ett fynd
där de hittade
bakterieliknande
fossil i meteoriter
ifrån mars
Livet uppstod i havsdjupet
• Liv i havets djup
• Bakterier
• De tål hög värme (100°C)
• Ålderdomliga och
oförändrade
Livet uppstod inuti berget
Livet uppstod i grunda
vattensamlingar
• Vanligaste teorin
• Teorin stöds av ett
känt experiment
• Millers experiment
Millers experiment
•
Stanley Miller
Amerikansk student
• Stanley
Miller 1953
Amerikansk student
• Hypotes:
”Livets byggstenar
kan bildas ur enkla
molekyler om energi
tillförs”
Urcellen
För 3500 miljoner år sedan uppstod
urcellen,
en bakterieliknande levande varelse som
börjar dela sig.
Ett av det viktigaste är en fossil an en sk.
stormatoliter.
Den äldsta kända stormatoliten uppträder i
bergarter som är just ca 3500 miljoner år
gammal.
Cyanobakterier
För 2500 miljoner år sedan uppstod
sk. Cyanobakterier (blågröna
alger)
Cyanobakterier =små encelliga
bakterieliknande organismer som
har fotosyntes precis som
växterna.
Syre börjar nu bildas i atmosfären.
Universum skapelse på ett år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1/1: Big bang - 13,7 miljarder år sedan
Mars: Vintergatan bildas
Augusti: Solen och planeterna bildas - 4,5 miljarder år sedan
September: Det första livet bildas - 3,5 miljarder år sedan
November: De första flercelliga organismerna
15/12: Kambriska explosionen
18/12: Tidiga landväxter - ca 500 miljoner år sedan
20/12: Djur med fyra ben
21/12: Olika insekter utvecklas
24/12: Första dinosaurierna - ca 200 miljoner år sedan
29/12: Dinosaurierna dör ut - ca 65 miljoner år sedan
31/12: kl.10:15 Första aporna
31/12: kl.22:48 Homo Erectus utvecklas
31/12: kl.23:54 Homo Sapiens (Människan) utvecklas - 200 000 år sedan
31/12: kl.23:59:50 Pyramiderna byggs 4560 år sedan
31/12: kl.23:59:59:92 Resa till månen 46 år sedan
* 525 600 minuter på ett år