Språk – ett verktyg för livet

Språk – ett verktyg för livet
Introduktion till Gemensam europeisk referensram för språk
Uppsala, 12–13 november 2015
Torsdag, 12 november
09.30-10.00
10.00-11.30
12.30-14.00
14.30-16.00
Registrering – kaffe/te med smörgås i foajén på Campus
Blåsenhus, von Kraemers allé 1
Språk i EU – Europarådets arbete mot en gemensam referensram för
språk
LUNCH
Europeisk språkportfolio – ett verktyg för livet
KAFFE
Workshop: Från mål till mål i språkundervisningen
Fredag, 13 november
10.00-11.30
13.00-15.00
Medverkande
Marita Gareis
Juanma Higuera
GERS i relation till kurs- och ämnesplaner i engelska och moderna
språk
LUNCH
Workshop: Konkretisering av undervisningens mål och innehåll
genom GERS
[email protected]
[email protected]