Balans i livet

BALANS I LIVET
Vecka 40 vill vi uppmärksamma vad som erbjuds till seniorerna.
Inom äldreboende, demensboende, växelvårdsboende, dagverksamheter
och på seniorträffar sjuder det av aktivitet och evenemang. Det anordnas
musikunderhållning, spel, filmvisning, sittande dans, gymnastik grupper,
fika i det gröna, man påtar i trädgården eller man tar promenader. Vilka
aktiviteter som erbjuds variera mellan olika äldre boenden och beroende
på årstider. www.huddinge.se
Innehållsförteckning
1
Måndag 28/9 .................................................... 2
1.1
SKOGÅS .............................................................................. 2
1.2
Huddinge C .......................................................................... 2
2
Tisdag 29/9 ...................................................... 3
2.1
Vårby.................................................................................... 3
2.2
Segeltorp.............................................................................. 3
2.3
SKOGÅS .............................................................................. 3
2.4
Stuvsta ................................................................................. 3
2.5
Huddinge C .......................................................................... 3
3
Onsdag 30/9 .................................................... 4
3.1
Huddinge C .......................................................................... 4
3.2
Trångsund ............................................................................ 4
3.3
Flemingsberg ....................................................................... 4
3.4
SKOGÅS .............................................................................. 4
4
Torsdag 1/10 ................................................... 5
4.1
SKOGÅS .............................................................................. 5
4.2
Trångsund ............................................................................ 5
4.3
Segeltorp.............................................................................. 5
4.4
Huddinge C .......................................................................... 5
5
Fredag 2/10 ..................................................... 6
5.1
Huddinge C .......................................................................... 6
5.2
Flemingsberg ....................................................................... 6
6
Onsdag 7/10 .................................................... 6
6.1
Segeltorp.............................................................................. 6
1
Måndag 28/9
1.1
SKOGÅS
10.00–15.30 Centrum TEMA – BALANS I LIVET
Temat balans i livet - vi ger tips – berättar hur du kan förebygga fall bland annat
 PRO Skogås 10-13






Serenadens Servicehus och seniorträff SÄF 10-11
ROSSAB 10.00–15.30
Frivilligsamordnare SÄF 10.00–12.00
Danspedagog Liana Daneliani SÄF 10.00–11.00
Anhörigkonsulent SÄF 10.00–12.00
PRO Trångsund 13-1530
Eklundens Dagverksamhet SÄF 14-15
13:00-16:00 Seniorträffen Skogås
Vi uppmärksammar Balans i livet - med föreläsning om att förebygga fallolyckor. Du får
tips om en säkrare vardag. Bjuds på kaffe /te och frukt.
Anmälan för fika med smörgås senast 25/9 till administratören Avtandil Zhgenti tfn
08-535 31219 eller till frivilligsamordnare Ann-Louise Bergquist 08-535 31206
Adress: Skogåstorget 16 (fd Lindåsen) Lokal PRO Skogås och SPF
Kontaktperson: Ann-Louise Bergquist Telefon: 08-535 312 06
1.2
Huddinge C
09.00–10.00 Seniorträffen Vikingagården
Morgonpromenad eller sittgymnastik.
Ta gärna med egna stavar till promenaden.
Adress: Vikingavägen 15
Kontaktperson: Liselotte Johansson08-535 308 99
10.00–11.30 Seniorträffen Sjödalen Gruppgymnastik
Adress Sjödalsvägen 14, 3tr
Kontaktperson: Gunnel Färdig Tfn 08–535 309 70
13.00–15.00 PRO centrala Huddinge Månadsmöte
Friskis och Svettis kommer och pratar om vikten av att röra på sig
och ge bra tips om bra rörelser
ABF, Blå salen, Adress Kommunalvägen 26, 141 61 Huddinge
Kontaktperson Barbro Ahlbom PRO Telefon 0702569112
2
Tisdag 29/9
2.1
Vårby
10:30-15:00 Seniorträffen Vårby
Vi uppmärksammar Balans i livet - med föreläsning om att förebygga fallolyckor. Du får
tips om en säkrare vardag.
Anmälan till sopp lunchen 25/9 till administratören Avtandil Zhgenti tfn 08-535 31219
eller till frivilligsamordnare Ann-Louise Bergquist 08-535 31206
10.30–12.00 Gågruppen Vårby
Samling 10.30 utanför Vårby vårdcentral i Masmo för en dryg timmes promenad.
Kommer du från Vårby gård kan du ansluta vid bron vid odlingslotterna 10.45.
Gå-gruppen genomförs i samarbete med Vårby vårdcentral och ABF.
Kontaktpersoner för information och anmälan:
Liz Gref Vårby vårdcentral tfn 070- 737 38 54
Christina Markgren Diakon i Vårby Gårds kyrka tfn 08-588 698 57
2.2
Segeltorp
10:00-10:45 Seniorträning Segeltorp – Fitness Word
Adress: Gamla Södertäljevägen 145, 141 71 Segeltorp
Kontaktperson Kaj Carlberg
Mobil: 070 - 616 51 09
2.3
SKOGÅS
10:30 Seniorträffen Serenaden Skogås
Sittgymnastik
Adress Melodivägen 22
Kontaktperson Ulrika Lindström 08-535 34890
2.4
Stuvsta
11 00 - 13 30 STUVSTA Kyrka
Må bra verksamheten
Träffas varje tisdag, Promenad grupper, sopplunch mm
Kontaktperson: Inger Hällgren tfn 08- 779 57 67
Samarbete mellan de tre pensionärsföreningarna PRO, SPF och RPG samt ABF, BILDA och
Vuxenskolan.
2.5
Huddinge C
13.00–15.00 Seniorträffen Sjödalen
Promenader
Adress Sjödalsvägen 14, 3tr
Kontaktperson: Gunnel Färdig Tfn 08–535 309 70
3
Onsdag 30/9
3.1
Huddinge C
09.00–10.00 Morgonpromenad eller sittgymnastik. Seniorträffen Vikingagården
Vikingavägen 15
Kontaktperson: Liselotte Johansson08-535 308 99
Ta gärna med egna stavar till promenaden
10:00-15:30 Varmt välkomna till utställningsbordet i Huddinge Centrum
Tema balans i livet Vi ger tips – berättar hur du kan förebygga fall







PRO centrala 10.00-13.00
SPF seniorerna Huddinge 10.00–15.30
ROSSAB 10.00–15.30
Enhetschef för bland annat Seniorträffarna Eklunden, Vikingagården,
Serenanden Skogås och Flemingsberg
Frivilligsamordnare SÄF 10.00–13.00
Anhörigkonsulent SÄF 10-12
PRO Fullersta 13–15.30
14.00–17.00Seniorträffen Centrala Huddinge
Vi uppmärksammar Balans i livet - med föreläsning om att förebygga fallolyckor. Du får
tips om en säkrare vardag.
Anmälan för fika med smörgås senast 25/9 till administratören Avtandil Zhgenti tfn
08-535 31219 eller till frivilligsamordnare Ann-Louise Bergquist 08-535 31206
Adress: Sjödalsbacken 7 c (närheten av Sjödalsparken) Lokal: Väntjänsten
3.2
Trångsund
10.00 Sittgympa Seniorträffen Eklunden
På onsdagar har vi sittande gruppgymnastik till musik Du behöver inte föranmäla dig,
det är bara att komma.
Adress Norströms väg 8 08-535 354 29
3.3
Flemingsberg
10.00 • Sittgympa och fika, Seniorträffen Flemingsberg
Vi gör sittgympa och fikar tillsammans. Kaffe och kaka till självkostnadspris.
Adress Diagnosvägen 4E, Kontaktperson Lisa Kormano Tfn08-535 336 38
3.4
SKOGÅS
13.00 Promenadgrupp, Seniorträffen Serenaden Skogås
Adress Melodivägen 22 Kontaktperson Ulrika Lindström 08-535 34890
4
Torsdag 1/10
4.1
SKOGÅS
10.30 Sitt gymnastik Seniorträffen Serenaden Skogås
Kontaktperson Ulrika Lindström 08-535 34890
Adress Melodivägen 22
4.2
Trångsund
10.00 Sittgympa, Seniorträffen Eklunden
På torsdagar har vi sittande gruppgymnastik till musik Du behöver inte föranmäla dig,
det är bara att komma.
Adress Norströms väg 8, 08-535 354 29
4.3
Segeltorp
10:00-10:45 Seniorträning Segeltorp – Fitness Word
Adress: Gamla Södertäljevägen 145, 141 71 Segeltorp
Kontaktperson Kaj Carlberg Mobil: 070 - 616 51 09
4.4
Huddinge C
Balans i livet – seminarieeftermiddag 13.00–16.30
Plats: Huddinge konferenscenter, Växthus1, Patron Pehrs väg 3
Kostnad: För 30 kronor får du kaffe, kaka, frukt och föreläsningar
 13.00 Inledning, Eva Carlson-Paulsén, förtroendevald ordförande i
äldreomsorgsnämnden inleder dagens program.
 13.05–13.35 Naturligt åldrande och fallbeteende, Föreläsare: Ingegerd Alvén,
pensionerad läkare och geriatriker.
 13.35–13.55 Träning för balans, Föreläsare: Karin Högstedt från Nestor.
 13.55–14.15 Fall och fallprevention Föreläsare: Sofia Nilsson och Judith
Berntsson-Nilsson, medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Huddinge kommun.
 14.15–14.30 Må bra-verksamheten Inger Hällgren berättar om ”Må bra”verksamheten som är ett samarbete mellan de tre pensionärsföreningarna PRO, SPF
Seniorerna och RPG, samt Vuxenskolan, BILDA och ABF.
 14.30–15.00 Fikapaus och mingel Kaffe, kaka och möjlighet till mingel.
 15.00–15.45 Forskningsrön inom fall Professor Yngve Gustafsson, överläkare vid
institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering i Umeå, presenterar
forskningsrön inom fall, fallolyckor och fallprevention.
 15.45–15.50 Rörelsepaus Vi rör oss till musik. Leds av Liana Daneliani,
danspedagog.
 15.50–16.30 Frågestund Panelen, bestående av dagens föreläsare, svarar på frågor
från publiken.
Under dagen finns utställarbord med representanter från PRO Huddinge, SPF
Seniorerna Huddinge och ROSSAB samt representanter från Huddinge kommun.
5
Fredag 2/10
5.1
Huddinge C
09.00–10.00 Morgonpromenad eller sittgymnastik. Seniorträffen Vikingagården
Vikingavägen 15
Kontaktperson: Liselotte Johansson08-535 308 99
Ta gärna med egna stavar till promenaden
10–11.30 Promenad Seniorträffen Sjödalen
Adress: Sjödalsvägen 14, 3tr
Kontaktperson: Gunnel Färdig Tfn 08–535 309 70
5.2
Flemingsberg
13.00–16.00 Seniorträffen Flemingsberg
Frivilligsamordnare Ann-Louise Bergquist SÄF Huddinge kommun
Föreläser bland annat om de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande
*Social gemenskap och stöd, *meningsfullhet/delaktighet/känna sig behövd,
*fysiska aktiviteter * goda matvanor.
Maria Zenno seniorstödjare tolkar till arabiska och syrianska.
Broddar kan provas och lämnas ut – ta med checken
Anmälan för fika med smörgås senast 25/9 till administratören Avtandil Zhgenti tfn 08-535 31219 eller till
frivilligsamordnare Ann-Louise Bergquist 08-535 31206
Adress Diagnosvägen 4E,
Kontaktperson Maria Zenno 08-535 336 38 nås efter kl 13.30 måndag, onsdag torsdag
och fredag
6
Onsdag 7/10
6.1
Segeltorp
Seniorträffen Segeltorp
Anmälan till sopp lunchen 5/10 till administratören Avtandil Zhgenti tfn 08-535 31219
eller till frivilligsamordnare Ann-Louise Bergquist 08-535 31206
Frivilligsamordnare Ann-Louise Bergquist SÄF Huddinge kommun
Föreläser bland annat om de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande
*Social gemenskap och stöd, *meningsfullhet/delaktighet/känna sig behövd,
*fysiska aktiviteter * goda matvanor.
Vi ger varandra tips om en säkrare vardag
Bjuds på soppa med tillbehör
Adress: Klintvägen 9 Segeltorp
Kontaktperson: Ann-Louise Bergquist Telefon: 08-535 312 06