Passion för livet

FOTO: © JENS CHRISTIAN
Inbjudan till en tvådagars cirkelledarutbildning
Passion för livet
Passion för livet är en metod som används för att stimulera till positiva förändringar
av vanor och mönster i våra livsstilar för att få ”Bästa möjliga liv – hela livet”.
Insatser som främjar hälsa och livskvalitet är särskilt betydelsefulla och resultatgivande.
För mer information: http://plus.rjl.se/passionforlivet
När: Torsdagen den 16 april och
Tisdagen den 12 maj 2015
Kl 09.00-16.00.
Var: Hotell Stensson,
Stora Torg 12, Eslöv.
Program:
Dag 1
09.00
09.30
Målgrupp: Blivande cirkelledare.
Det krävs inga förkunskaper i ämnet.
Medverkande: Elsa Ingelsson, Läkare
och Utvecklingsledare Qulturum, Jönköping.
Lars Stenbäck, Seniorcoach, Jönköping.
12.00
13.00
Kursansvarig: Anne-Christine Frick,
Projektledare Passion för livet.
Telefon: 070-815 06 64.
ca 16.00
Kursavgift: 475 kr per person.
I avgiften ingår fm-kaffe, lunch och em-kaffe
(båda dagarna) samt cirkelledarmaterial.
Avgiften faktureras i efterhand.
Anmäl Dig senast den 23 mars genom
att skicka in bifogad blankett via
brev eller e-post till:
Anne-Christine Frick, SV Skåne,
Fabriksgatan 2 F, 222 35 Lund, eller
[email protected]
Anmälan är bindande. Förhinder att delta
kan dock meddelas senast 5 dagar före
kursens början till Anne-Christine Frick.
I annat fall debiteras kursavgiften.
Bekräftelse skickas ut vecka 15.
Dag 2
09.00
09.30
12.00
13.00
ca 16.00
16 april
Samling och kaffe.
Inledning och presentation.
Presentation av materialet
”Passion för livet”:
• Din säkerhet i hemmet
• Läkemedel
Praktiska övningar.
Lunch
Mitt eget förbättringsarbete.
Praktiska övningar.
Så här kommer du igång.
Avslutning.
12 maj
Samling och kaffe.
Genomgång av gjorda
förbättringsarbeten.
Presentation av materialet forts:
• Ditt sociala nätverk
• Mat och dryck
• Fysisk aktivitet
Lunch.
Din roll som cirkelledare.
Praktiska övningar.
Hur går vi vidare?
Avslutning.
Välkommen med Din anmälan!
Härmed anmäler vi följande personer till
cirkelledarutbildning – Passion för livet
16 april och 12 maj 2015
V.v. ange; Organisation/Förening/Studieförbund/Övrig:
_________________________________________________________________________
Namn: ___________________________________________________________________
Adress: ___________________________________________________________________
Postnr och ort: _____________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________
E-post: ___________________________________________________________________
( ) specialkost: _____________________________________________________________
Namn: ___________________________________________________________________
Adress: ___________________________________________________________________
Postnr och ort: _____________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________
E-post: ___________________________________________________________________
( ) specialkost: ____________________________________________________________
Namn: ___________________________________________________________________
Adress: ___________________________________________________________________
Postnr och ort: _____________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________
E-post: ___________________________________________________________________
( ) specialkost: ____________________________________________________________
Fakturan skickas till:
Anmälan skickas till:
Anne-Christine Frick
SV Skåne
Fabriksgatan 2 F
222 35 LUND
E-post: [email protected]
Telefon: 070-815 06 64
Anmälan oss tillhanda senast den 23 mars 2015!