Livet mellan husen”

”Livet mellan husen”
Välkommen till konferensen “Livet mellan husen”!
Konferensen lyfter fram hur och på vilket sätt kultur och fritidsfrågor beaktas i stadsplanering och vilken betydelse dessa frågor har för hållbar utveckling och ”det goda livet”.
Tid och plats
12 maj kl 09.00-16.00 på Pedagogen Park i Mölndal. Adress: Solängen, Mölndal.
Lyssna till
• Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Jönköping
• Kerstin Elias, urbanist och gruppchef för stadsutveckling, Sveriges tekniska forskningsinstitut
• Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad
• Moa Björnsson, kaospilot och utvecklingschef Traena kommun, Norge
• Erik Blix, moderator
Kostnad
800 kr exkl moms. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår i avgiften.
Anmälan
Anmälan: [email protected]
Sista anmälningsdag 30 april.
Konferensen sker i samverkan med Mölndals stad och kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen med stöd av Västra Götalandsregionen.
Programmet presenteras med reservation för ändringar.
Program
Lyckliga platser: hur valet av boendeort påverkar hela ditt liv
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping och medarbetare till
Richard Florida som grundat The Creative Class Group, håller en föreläsning om hur viktig platsen blivit för
den ekonomiska utvecklingen. Charlotta kommer bland annat att prata om huruvida det verkligen är
arbetsmarknaden som lockar människor eller om det egentligen inte är så att det är jobben som dras till
människorna.
Brukardrivna processer i stadsutveckling - metoder och beslutsstöd för sociala värden
Hur kan vi vidga dialogperspektivet och låta invånarna ta en mer proaktiv roll i att driva och förverkliga sina
egna idéer? Kerstin Elias, urbanist och gruppchef för stadsutveckling på Sveriges tekniska forskningsinstitut, berättar bland annat om arbetet i Borås med att införa brukardrivna processer i stadsutveckling inom
Innovationsplattform Norrby.
Den täta, gröna, gemensamma staden
Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs stad, talar om hur stadens offentliga rum påverkar våra liv och är en
viktig del i en framgångsrikt hållbar stad.
Urbant ägarskap - att ta och att ge plats i staden
Hur kan man planera för att ge plats åt de som inte vanligtvis tar plats i stadens rum?
Moa Björnson berättar om erfarenheter från stadsomvandlingsprocesser i bland annat Rosengård, där ett
inkluderande arbetssätt med betoning på kultur och fritid lett till en mer jämlik utemiljö. Moa Björnsson är
kaospilot och utvecklingschef i Træna kommun, Norge och tidigare projektledare för innovationsplattform i
miljonprogrammet, Malmö stad.
Forsåker, en ny stadsdel
Panelsamtal kring den pågående omvandlingsprocessen av Forsåker från pappersbruk till levande stadsdel i
Mölndal.
Konferensen leds av Erik Blix. Han är medieman med både TV, tidning och radio i ryggen. Han hörs bland
annat i Public Service i P1 och i P4 Extra Helg i P4.
Anmälan
Anmälan görs via e-post till [email protected]
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Sista anmälningsdag är den 30 april.
Anmälan ska innehålla:
• För och efternamn (samtliga deltagare)
• E-post (samtliga deltagare) • Kommun/organisation
• Antal deltagare
• Organisationsnummer
• Faktureringsadress
• Ev. referenskod
• Specialkost (specificera vilken typ)
Kontaktperson anmälan, Birgitta Malmcrona, förvaltningsassistent
[email protected], 031-3151632
Kontaktperson innehåll, Sofia Lubian, utvecklingsledare kultur
[email protected], 031-3151628