NYA BÖCKER PÅ SJUKHUSBIBLIOTEKET MAJ 2015

NYA BÖCKER PÅ SJUKHUSBIBLIOTEKET MAJ 2015
V Medicin, vård
A Bok- och biblioteksväsen
C Religion
D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning
L m fl Biografier
N Geografi
O Samhälls- och rättsvetenskap
Q Ekonomi och näringsväsen, hem och hushåll
T Matematik och statistik
U Naturvetenskap
H Skönlitteratur
Poesi
Ljudböcker
Barn- & ungdomsböcker
Skivor
V MEDICIN
V
Bättre behandling : vilka vetenskapliga bevis behövs i vården? / Imogen Evans ... :
redaktör för svenska utgåvan: Ragnar Levi. - Stockholm : Statens beredning för
medicinsk utvärdering, 2014. - 240 s. : ill.
Vb
Winberg, Johanna
Clinical and molecular genetic characterization of congenital malformations /
Johanna Winberg. - Stockholm : Karolinska Institutet, 2015. - 75 s. : diagr., tab. –
Härtill 5 uppsatser. - Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska Institutet, 2015.
- Med sammanfattning på svenska.
Vea
Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor / Carol
Studentlitteratur, 2015. - 336 s.
L. Cox (red). - Lund :
Vea
Tjønneland, Ruth Mona
Barnradiografi : en praktisk vägledning / Ruth Mona Tjønneland & Bente Lagesen. Lund : Gleerup, 2014. - 219 s. : ill.
Vebe
Larsson, Ingrid
Fetma i primärvården / Ingrid Larsson, Stephan Rössner. - Lund : Studentlitteratur,
2015. - 168 s.
Vef
Johansson, Birgitta
När hjärnan inte orkar : om hjärntrötthet / Birgitta Johansson, Lars Rönnbäck. Sandared : Recito, 2014. - 100 s. : ill.
Vefc
Ahlström, Kristina
Fri från migrän : orsak och botemedel vid en av våra stora folksjukdomar / Kristina
Ahlström. - Stockholm : MIAB, 2014. - 247 s. : ill.
Vei
Lungmedicin / redaktörer: Thomas Sandström, Anders Eklund. - 2. uppl. - Stockholm
: Studentlitteratur, 2015. - 503 s. : ill.
Vep
Ringdahl, Ola
Att stå bredvid cancer / Ola Ringdahl. - Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 215 s.
Anhöriga, krisstöd
Vf
Söderström, Åsa
Grunderna i operationssjukvård / Åsa Söderström. - Lund : Studentlitteratur, 2015. 126 s. : ill.
Vh
Jankov Picha, Petra
Att flaskmata / Petra Jankov Picha. - [Ny uppl.]. - Stockholm : Gothia Fortbildning,
2015. - 47 s. : ill.
Vl
Björkqvist, Joanna
Våra älskade orkade inte leva : [reportagebok] / Joanna Björkqvist. - Mellbystrand :
Grim, cop. 2015. - 236 s.
Självmord
Vlaa
Matton, Erik
Den skräckslagne psykologen : botar sin flygrädsla med KBT / Erik Matton. Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 295 s.
Vlaa
Stossel, Scott
Generation ångest : min jakt på sinnesro / Scott Stossel. - Stockholm : Brombergs,
2015. - 497 s.
Vlad
Avellan, Karin
Fakta om Asperger - AST : för dig som möter barn och ungdomar / Karin Avellan. Helsingborg : Nypon förlag, 2015. - 55 s.
Vlad
Wikander, Victor
ADHD i bilder / Victor Wikander. - Karlstad : Votum & Gullers Förlag, 2015. - [84] s.
: ill.
Vlbd
Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik / Katja Bergsten
(red.) ; Peter Lilliengren ... - Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 214 s. : ill.
Vlbd
Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change / edited by
Michael J. Lambert. - 6. ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2013. - xii, 851 p. tab., fig.
Vlbd
Ljunggren, Ingrid
Samtalet som psykologisk metod / Ingrid Ljunggren. - Lund : Studentlitteratur, 2014.
- 253 s.
Vln
Hammarberg, Anders
Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker / Andres Hammarberg, Sara
Wallhed Finn. - Lund : Studentlitteratur AB, 2015. - 269 s. : ill.
Vln
Löfgren, Bo
Alkoholboken / Bo Löfgren. - Stockholm : Carlsson, 2015. - 140 s.
Vmb
Andersson, Kristina
Smart mat för löpare : så mycket mer än en kokbok! / Kristina Andersson. [Stockholm] : Massolit förlag, [2015]. - 159 s. : ill.
Vna
Sjöström, Sofia
PT-Fias tio i topp : träna, vila, äta, njuta / Sofia Sjöström. - Stockholm :
Fitnessförlaget, 2015. - 141 s. : ill.
Vnd
Engvall, Caroline
Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet / Caroline Engvall. - Stockholm :
Kalla kulor förlag, 2015. - 209 s.
Vnd
Holmgren, Linda
Tillsammans : bara när vi säger ja / av Linda Holmgren. - Stockholm : Black Light,
cop. 2014. - 70 s.
Våldtäkt
Vp
Ericsson, Carin
Riskanalys och händelseanalys : analysmetoder för att öka patientsäkerheten :
handbok / [text: Carin Ericsson och Åsa Hessel]. - Stockholm : Sveriges Kommuner
och Landsting, 2015. - 98 s. : tab. fig.
Vp
Patientlagen i praktiken : en baslinjemätning / Myndigheten för Vårdanalys. Stockholm : Myndigheten för Vårdanalys, 2015. - 228 s. : fig. - Rapport ; 2015:1.
Vp
Vårdnära service : en viktig del i framtidens sjukvård / Sveriges Kommuner och
Landsting. - Stockholm : Sveriges kommuner och landsting (SKL), 2014. - 86 s.
Vpd
Att lära och utvecklas i sin profession / Gabriele Biguet, Ingrid Lindquist, Cathrin
Martin, Anna Pettersson (red.). - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 215 s.
Vpg
Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar / Kristina Gottberg (red.). - Lund :
Studentlitteratur, 2015. - 194 s.
Vpj
Advanced cardiovascular life support : provider manual / editors: Elizabeth M. D.
Sinz, Kenneth Navarro. - Dallas, TX : American Heart Association, 2011. - vii, 183 s. :
tab. fig. + 3 vikta ark, 1 blad m. etiketter.
Vpj
AMLS Advanced medical life support : an assessment-based approach / contributors:
Thomas L. Apelar ... - Burlington, MA : Jones and Bartlett, 2014. - xxiii, 545 s. : tab.
fig. + 1 vikt ark i ficka.
Vu
Bellardini, Helena
Tester och mätmetoder för idrott och hälsa / Helena Bellardini, Anders Henriksson,
Michail Tonkonogi. - Stockholm : SISU idrottsböcker, 2009. - 397 s. : ill.
A BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN
A
Studentens skrivhandbok / Kristina Schött ... . - 3. [bearb.] uppl. - Stockholm : Liber,
2015. - 185 s.
A
Øyen, Simen Andersen
Akademiskt skrivande : en skrivhandledning / Simen Andersen Øyen & Birger
Solheim. - Malmö : Gleerups Utbildning, 2015. - 99 s. : ill.
C RELIGION
C
Heberlein, Ann
Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig / Ann Heberlein. Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 2015. - 136 s.
D FILOSOFI OCH PSYKOLOGI
Do
Erikson, Thomas
Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå / Thomas Erikson. Helsingborg : Hoi, 2014. - 274 s. : ill.
Do
Regnlund, Linnéa
Till dig som är liten och finns inuti / Linnéa Regnlund. - Stockholm : BoD, 2015. - 164
s. ill.
Dissociationssyndrom, posttraumatiskt stress-syndrom
Dok
Hallberg, Klas
Hångla mer! : en bok att ge sig hän / Klas Hallberg Hångla mer! : en bok om att ge sig
hän. - Haninge : Klas Hallberg, 2015. - 197 s. : ill.
Dok
Hassmén, Peter
Nystart! : din väg till ett bättre liv : [mål och passion : självkännedom : hantera dina
spöken : ansträngning och återhämtning : stresshantering : livsbalans] / Peter
Hassmén. - Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 198 s.
Dok
Jordan, Thomas
Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg / Thomas Jordan. - Malmö :
Gleerups Utbildning, 2015. - 191 s. : ill.
E UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING
E
Eder, Karl
De 7 vuxensynderna : föräldrars vanligaste misstag och hur du undviker dem / Karl
Eder. - Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 191 s. : ill.
L m fl BIOGRAFIER
Lz Andersson, Kim
Andersson, Kim
Ett annat liv - en annan tid / Kim Andersson. - Idus Förlag, 2015. - 218 s. - Serien
omfattar: Felbehandlad ung man i sina bästa år ; Ett annat liv - en annan tid.
Behandlingsskador
Lz Dellson, Pia
Dellson, Pia
Sovsjuk : en mammadoktor skriver om narkolepsi / Pia Dellson. - Stockholm : Natur
& kultur, 2015. - 70 s.
Lz Dellson, Pia
Dellson, Pia
Väggen : en utbränd psykiaters noteringar / Pia Dellson. - Stockholm : Natur &
kultur, 2015. - 138 s.
Rbz Ingesson, Klas
Ingesson, Klas
Det är bara lite cancer : om livet, döden och myten om mig själv / Klas Ingesson ;
[medförfattare: Henrik Ekblom Ystén]. - Göteborg : Offside Press, 2015. - 237 s.
N GEOGRAFI
Nd
Norge : [640 fotografier, 48 kartor, 23 illustrationer] / huvudmedarbetare: Snorre
Evensberget. - 4., aktualiserade uppl. - Stockholm : Reseförlaget, 2014. - 296 s. : ill. Första klass reseguider.
Ni
Bramblett, Reid
Florens & Toscana : [10 omistliga museer & gallerier ...: din guide till 10 i topp av
allting] / Reid Bramblett. - 6., aktualiserade uppl. - Stockholm : Reseförlaget, 2015. 160 s : ill + extra utvikskarta och guide. - Första klass pocketguider Topp 10.
Nj
Abram, Richard
Korsika : [10 fantastiska vikar och stränder ... : din guide till 10 i topp av allting] /
Richard Abram. - Stockholm : Reseförlaget, 2015. - 128 s. : ill. + extra utvikskarta och
guide. - Första klass pocketguider Topp 10.
Np
Corne, Lucy
Gran Canaria : [10 finaste stränderna, 10 trevliga ... : din guide till 10 i topp av allting]
/ Lucy Corne. - 4., aktualiserade uppl. - Stockholm : Reseförlaget, 2015. - 128 s. : ill. +
extra utvikskarta och guide. - Första klass pocketguider Topp 10.
Nq
Florida : [895 fotografier, 60 kartor, 65 illustrationer / medarbetare: Ruth and Eric
Bailey ... - 9., aktual. utg. - Stockholm : Reseförlaget, 2015. - 408 s. : ill. - Första klass
reseguider.
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP
Oa
Berg, Lars-Erik
Personlighetens socialitet : en berättelse om Jaget, Duet och Miget / Lars-Erik Berg. Lund : Studentlitteratur, 2015. - 201 s.
Oa
Dalen, Monica
Intervju som metod / Monica Dalen. - 2., utök. uppl. - Malmö : Gleerups utbildning,
2015. - 148 s. : ill.
Oe
Hansson, Tommy
God man och förvaltare : en praktisk vägledning / av Tommy Hansson. - 3. uppl. Näsviken : Björn Lundén information, 2014. - 170 s.
Ohf
Johansson, Sarah
Socialpedagogik / Sarah Johansson, Lars Skärgren. - Stockholm : Liber, 2014. - 224 s.
: ill.
Ohfh
Bergstrand, Bengt Olof
LSS : stöd och service till vissa funktionshindrade : lagtext som gäller från 1 januari
2015 samt kommentarer / Bengt Olof Bergstrand. - [Ny, uppdaterad utg.] . Helsingborg : Komlitt, 2015. - 168 s.
Ohfh
Gerland, Gunilla
Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda
utveckling / Gunilla Gerland, Ulrika Aspeflo. - 2. uppl. - Enskededalen : Pavus
utbildning, 2015. - 143 s. : ill.
Ohfh
Jäderlund, Viktor
Seger : en dövhistorisk seriebok / Viktor Jäderlund. - Skellefteå : Natt i samarbete
med Sveriges dövas riksförbund & Sveriges dövas ungdomsförbund, 2015. - [65] s. :
ill.
Ohj
Nordberg, Jenny
De förklädda flickorna i Kabul / Jenny Nordberg. - Stockholm : Bonniers, 2015. - 366
s.
Ohj
Solnit, Rebecca
Män förklarar saker för mig / Rebecca Solnit ; bilder: Ana Teresa Fernández. Göteborg : Daidalos, 2015. - 203 s.
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN, HEM OCH HUSHÅLL
Qca
Vår kokbok vegan / Coop och Norstedts ; [redaktion: Sara Begner ... - Stockholm :
Norstedts, Coop, 2015. - 270 s. : ill.
Qe
Robild, Eva
Odla ätbart på liten yta / Eva Robild ; foto: Pernilla Bergdahl. - Stockholm : Massolit,
2015. - 95 s. : ill. - Gröna fingrar.
T MATEMATIK OCH STATISTIK
T
Barmark, Mimmi, 1975Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror / Mimmi
Barmark, Göran Djurfeldt. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 198 s. : ill.
U NATURVETENSKAP
Ue
Harari, Yuval Noah
Sapiens : en kort historik över mänskligheten / Yuval Noah Harari. - Stockholm :
Natur & kultur, 2015. - 431 s. : ill.
H SKÖNLITTERATUR
Hce
Adler-Olsen, Jussi
Den gränslöse : [Avdelning [Q] ] / Jussi Adler-Olsen.
Deckare
Hc
Alakoski, Susanna
April i anhörigsverige : dagbok / Susanna Alakoski.
Hc
Appelqvist, Kristina
Flickan framför muren / Kristina Appelqvist.
Deckare
Hc
Bley, Mikaela
Lycke / Mikaela Bley.
Thriller
Hc
Buthler, Dan
Hämnaren / Dan Buthler & Dag Öhrlund.
Deckare
Hce
Hawkins, Paula
Kvinnan på tåget / Paula Hawkins.
Thriller
Hc
Kallentoft, Mons
Leon / Mons Kallentoft & Markus Lutteman.
Deckare
Hce
Kent, Hannah
En mörderska bland oss / Hannah Kent.
Historisk roman
Hc
Pleijel, Agneta
Spådomen : en flickas memoarer / Agneta Pleijel.
Hce
Russell, Karen
Swamplandia! / Karen Russell.
Hc
Rutgersson, Thor
Inställt pga panik / Thor Rutgersson.
Paniksyndrom, tvångssyndrom
Hc
Sarenbrant, Sofie
Avdelning 73 / Sofie Sarenbrant.
Deckare
Hc
Schulman, Ninni
Vår egen lilla hemlighet / Ninni Schulman.
Deckare
Hc
Seeberger, Astrid
Nästa år i Berlin / Astrid Seeberger.
Hce
Waters, Sarah
Hyresgästerna / Sarah Waters.
Historisk roman
POESI
Hc.03
Malmsten, Bodil
Det här är hjärtat : dikt / av Bodil Malmsten.
LJUDBÖCKER
Hc/LC
Börjlind, Cilla
Svart gryning [Ljudupptagning] / Cilla Börjlind & Rolf Börjlind. - Stockholm :
Norstedts, 2014. - 13 CD (ca 16 tim.)
Hc/LC
Ohlsson, Kristina
Mios blues [Ljudupptagning] : [en Martin Benner deckare] / Kristina Ohlsson. Stockholm : Piratförlaget audio, 2015. - 1 MP3-skiva (11 tim.)
Hc/LC
Ohlsson, Kristina
Mios blues [Ljudupptagning] : [en Martin Benner deckare] / Kristina Ohlsson. Stockholm : Piratförlaget audio, 2015. - 9 CD (11 tim.)
Hce/LC
Roberts, Nora
Nyårskyssen [Ljudupptagning] / Nora Roberts. - Stockholm : Bonnier Audio, 2015
- 1 Mp3-skiva (9 tim. 30 min.)
Hc/LC
Sandberg, Kristina
Att föda ett barn [Ljudupptagning] / Kristina Sandberg. - Stockholm : Norstedts,
2015. - 14 CD (17 tim.). - Serien omfattar: Att föda ett barn ; Sörja för de sina ; Liv till
varje pris.
Hc/LC
Sandberg, Kristina
Liv till varje pris [Ljudupptagning] / Kristina Sandberg. - Stockholm : Norstedts,
2015. - 15 CD (18 tim.) - Serien omfattar: Att föda ett barn ; Sörja för de sina ; Liv till
varje pris.
Hc/LC
Sandberg, Kristina
Sörja för de sina [Ljudupptagning] / Kristina Sandberg. - Stockholm : Norstedts,
2015. - 14 CD (18 tim.). - Serien omfattar: Att föda ett barn ; Sörja för de sina ; Liv till
varje pris.
Hce/LC
Waters, Sarah
Hyresgästerna [Ljudupptagning] / Sarah Waters. - Stockholm : A Nice Noise, 2015
. - 1 MP3-skiva (22 tim. 37 min.)
BARNBÖCKER
Hcf
Larsdotter Norén, Catharina
Den stora ballongresan / Catharina Larsdotter Norén, Janna Gränesjö ; illustrationer
av Johanna Lundqvist.
Hcf
Lepp, Mati
Skrattar bäst som skrattar sist / Mati Lepp.
Hcf
Torudd, Cecilia
En dag med morfar : sova borta / Cecilia Torudd. - Barnbarnsböckerna.
V,u
Engholm, Bengt-Erik
Snor / Bengt-Erik Engholm , Jojo Falk ; [faktagranskad av Björn Olsen]. - Stockholm
: Natur & Kultur, 2015. - 44 s. : ill. - Lättläst.
SKIVOR
Yp
The Real Group
Three decades of vocal music [Ljudupptagning] / The Real Group. - Nossebro :
Atenzia, 2015. - 1 CD
*************************************************************************************