IRONCAD Grundutbildning Index 2015

IRONCAD
Grundutbildning
Multimediabaserat utbildningsmaterial för IRONCAD 2015
2
Information om detta utbildningsmaterial
Detta utbildningsmaterial är multimediabaserat, vilket innebär att man genom att följa filmer stegvis
lär sig de menyer, ikoner, kommandon och funktioner som finns i IRONCAD.
Upplägg
Tanken är att man ser korta sekvenser av en film, pausar filmen, växlar över till IRONCAD, gör
motsvarande kommando och sedan växlar man tillbaks till filmen igen. I vissa fall är det minutlånga
sekvenser, men i de flesta fall är det enbart några korta sekunder.
För att på bästa sätt ta till sig detta material är det väldigt viktigt att man inte ser för långa sekvenser
innan man växlar över till IRONCAD. Rätt använt är det här det absolut snabbaste och enklaste sättet
att lära sig hur man använder IRONCAD.
Detta är en väl beprövad och omåttligt populär övningsmetod som Solidmakarna framgångsrikt
använt sig av i mer än 10 år.
CamPlayer
Filmerna visas i filmspelaren Camtasia AVI Player (CamPlayer), vilken styrs med hjälp av kontrollerna i
överkant av spelaren.
Play/Pause kontrollerar man även med mellanslag på tangentbordet.
Genom att dra i den slider som visas i överkant förflyttar man sig i realtid i filmen och kan på så vis
snabbt backa eller se om en sekvens man vill repetera.
Dropdown-knappen längst till höger styr ljudet.
Det snabbaste sättet att växla mellan IRONCAD och CamPlayer är att använda Windows
kortkommando ALT + TAB på tangentbordet.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
3
Arbetssätt
Utbildningen försöker få in tankesättet med IRONCAD. Det mesta följer en ”röd tråd”, vilket gör att
när man väl förstått grunderna i vissa funktioner så är det enkelt att testa och kunna använda
funktioner som man inte använt tidigare eller som kommer i nya versioner. Mycket bygger på
repetition av verktygens användningssätt, ibland även hur man använder dem på olika sätt vid olika
tillfällen.
Utbildningen siktar också på att visa hur principen med att börja jobba med ett nytt projekt i
IRONCAD, där man snabbt och lätt konceptar fram en samling parter och sammanställning, sedan
hela tiden utvecklas vidare.
I IRONCAD behöver man aldrig börja om från början! Jobba vidare i ursprungsfilen eller spara om den
i en ny version. Men att helt starta om med en tom 3D-scen är sällan eller aldrig nödvändigt.
Filmerna har en upplösning av 1280x720, man får dessutom räkna till något i höjdled med Camplays
kontrollrad i överkanten blir den totala pixelytan 1290x820. Det är därför bra att ha en dator med
tillräcklig skärmupplösning med minst 900 pixlar i höjdled.
Att använda materialet utan handledare
Det går utmärkt att sitta ned och på egen hand följa materialet. Det är viktigt att inte ha för bråttom,
ta korta sekvenser där man växlar mellan IRONCAD och filmerna genom att pausa filmen ofta och
gärna repeterar en sekvens i en film, en eller flera gånger om man är osäker.
Alla IRONCAD-filer för övningsfilmerna ligger på USB-minnet/DVD-skivan under mappen Övningsfiler
eller laddas ned från www.ironcadsupport.se under Ladda ned / Ladda ned IRONCAD-filer i menyn
i ovankant av sidan.
Behöver du hjälp att komma igång med kursmaterialet eller med att installera IRONCAD kan du
kontakta Solidmakarna på 08-556 185 40 eller via e-post: [email protected]
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
4
DAG 1 - Grunderna i IRONCAD
Under dag 1 går vi igenom de grunder som krävs för att arbeta med IRONCAD. Nedan listas de
verktyg, menyer och funktioner som behandlas under den första dagens filmer.
Film 1 - Information om IRONCAD's 3D-scen och kamerahantering
(14:16 minuter)
 Välkomstdialogen med mallar.
 Ribbon-flikar.
 Scene Browser.
 Property Browser.
 Catalog Browser.
 En första övning hur drag- och släppmetoden fungerar.
 Övning av kamerahantering.
 Rotera kamera med scrollhjulet på musen.
 Zooma med scrollhjul.
 Zooma med Ctrl + scrollhjul.
 Panorera med Shift + scrollhjul.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
5
 Genomgång av en parts olika lägen – partläget, intellishapeläget, yt- och kantläget.
 Genomgång av storlekshandtagen (sizebox handles) på ett block,
H-cylinder och H-block.
 Gå igenom historieträdet för att se hur parten är uppbyggd.
 Smart Snap kommando.
 Ändra textstorlek och decimaler i Options.
Film 2 – Kamerahantering samt drag- och släppmetoden, del 1
(8:55 minuter)
 Tillverkar en modell med hjälp av drag- och släppmetoden
(positiv geometri).
 Ställa in kameran i Top-Front-Left läge med hjälp av menyn Kameralägen i statusbaren.
 Använder H-cylinder för göra hål.
 Öva kamerahantering genom att rotera, panorera och zooma.
Film 3 – Kamerahantering samt drag- och släppmetoden, del 2
(9:42 minuter)
 Starta ny 3D-scen.
 Drag och släpp block (positiv geometri).
 Formändra med Intellishape-handtagen.
 Drag och släpp H-block (negativ geometri).
 Dubbelklick på scrollhjulet för att justera kameran till Fit Scene
 Blend, lägga ut radier på kanter.
 Chamfer, lägga ut faser på kanter.
 Drag och släpp H-Cylinder (negativ geometri).
 Ändrar radie för Blend i efterhand.
Film 4 – Kamerahantering samt drag- och släppmetoden, del 3
(15:11 minuter)
 Starta ny 3D scene.
 Drag- och släpp block (positiv geometri).
 Storleksändra med Intellishape-handtagen.
 Runda av hörn med Blend.
 Fasa hörn med Chamfer.
 Använda Shell Part för att göra ett skal av parten.
 Använder H-cylinder för att göra hål (negativ geometri).
 En kort introduktion av Triball.
Film 5 - Triball-övning – positioneringsverktyget, del 1
(11:07 minuter)
 Starta 3D-scenmallen Triball2 under 3D-mallfliken Tutorials.
 Aktivera och avaktivera Triball.
 Ställa in eget kortkommando för Triball (§ eller <).
 Information om Triballens funktioner.
 Frisläpp och flytta enbart Triball (mellanslag).
 Orientera/vrida Triball (Inre, cyanblå handtagen).
 Flytta i ett plan (2D-planhandtagen).
 Positionera Triball (mitthandtaget).
 Flytta axiellt (yttre handtagen).
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
6
Film 6 - Triball-övning – positioneringsverktyget, del 2
(6:59 minuter)
 Smart Snap kommando för att placera brickan
 Positionerar parterna till respektive plats.
 Använder H-cylinder för att göra hål.
 Använder Triball för att göra ett cirkulärt mönster av hålet.
 Använder Triball för att spegla och länka hål.
Film 7 - Triball-övning – positioneringsverktyget, del 2
(9:25 minuter)
 Starta 3D-scenmallen Triball1 under 3D-mallfliken Tutorials.
 Positionera parterna till respektive plats.
 Använder Triball för att ställa in parter i rätt vinkel.
Film 8 till 12 – Bordsammanställning
(totalt 35:56 minuter)
Vi ska nu använda de funktioner vi har gått igenom och skapa en enkel sammanställning. Genom att
använda drag och släpp-modellering, Triball-funktioner och andra verktyg bygger vi ett bord och går
sedan igenom hur man hanterar parter och delsammanställningar.
Film 13 – Tvärsnittet – Block
(12:51 minuter)
 Starta ny 3D-scen.
 Börjar med ett block.
 Edit Cross-Section (tvärsnittet).
 Property Browser – egenskapshanteraren för tvärsnittet.
 Kameralägen i Edit Cross Section-läget.
 Förändrar geometrin i tvärsnittet.
 Gör en egen profil i tvärsnittet med ritverktygen.
Film 14 – Tvärsnittet – Spin Wizard, del 1
(6:14 minuter)
 Använder Spin Wizard för att göra en rörböj.
 Ritar upp profilen i tvärsnittet.
 Ändrar profilen genom att använda Profilhandtagen.
 Shell Part för att göra parten ihålig.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
7
Film 15 - Tvärsnittet – Spin Wizard, del 2
(4:49 minuter)
 Ritar upp en axel i tvärsnittet.
 Justerar mått genom att använda måtten som är kopplade till linjerna
 Förändra formen på den ritade profilen genom att använda profilhandtagen
Film 16 - Tvärsnittet – Sweep Wizard
(11:33 minuter)
 Använder tvärsnittet för att göra en svept rördetalj.
 Formändrar med hjälp av profilhandtagen.
 Shell Part för göra detaljen ihålig.
 Använder 3D kurva för att göra en svept detalj.
 Använder Triball för att rita upp 3D kurvan.
 Formändrar rördetaljen med profilhandtagen.
Film 17 - Tvärsnittet – Loft Wizard
(10:13 minuter)
 Använder Loft Wizard för att ta fram en loftad detalj med tre tvärsnitt.
 Formändrar detaljen via tvärsnittet och via profilhandtagen.
 Gör en loftad förbindelse mellan två intellshapes.
 Använder Associate with a face för att binda samman delarna.
 Använder Acis modelleringskärna för att få ett lämpligt utförande.
 Använder Shell Part för att göra den ihålig.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
8
DAG 2 – Bygga en stirlingmotor
Här startar vi ett helt nytt projekt där vi ska bygga en Stirlingmotor. Genom att snabbt skapa en enkel
konceptmodell, som vi sedan hela tiden jobbar vidare med, lär vi oss verktygen och tankesättet i
IRONCAD.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
9
Film 18 – Stirlingmotor, del 1
(6:15 minuter)
 Koncepta fram 7 st parter med dra och släpp.
 Storleksförändrar med hjälp av handtagen i intellishape-läget.
 Använder Triball för justeringar.
 Har nu skapat 7 st parter i en ny, sparad 3D-scen.
Film 19 – Stirlingmotor, del 2
(3:25 minuter)
 Modifiering av cylinder.
 Använder Snap Increments för att storleksförändra.
 Skapar kylflänsar och kopierar flänsar med Triball.
Film 20 – Stirlingmotor, del 3
(9:19 minuter)
 Färdigställer vevhuset och locket.
 Förklarar skillnaden mellan Suppress och Hide.
 Använder H-cylinder för att göra hål.
 Blend för att göra avrundad kant.
 Använder H-cylinder för att göra skruvhål.
 Använder Triball för att placera skruvhålen i rätt läge.
 Smart Paint för att färgsätta locket och vevhuset.
Film 21 – Stirlingmotor, del 4
(6:43 minuter)
 Konceptar fram delar av pelaren som ska hålla motorn.
 Använder cylindrar för att modellera fram pelaren.
Film 22 – Stirlingmotor, del 5
(10:08 minuter)
 Färdigställer lagerfästet.
 Använder drag- och släppmetoden för att modellera fram profilen på lagerfästet.
 Använder H-cylinder för att göra hål och cirkulärt mönster av hålen.
 Blend för att runda av hörn.
 Namnsätter lagerfästet i Property Browsern.
Film 23 – Stirlingmotor, del 6
(9:33 minuter)
 Färdigställer vevskiva.
 Färdigställer lagerhållare.
 Använder Chamfer för att fasa kanter.
 Skapar två bussningar.
 Använder Flip Extrude Direction för att ändra riktning på bussning.
 Namnsätter lagerhållare och bussningar.
Film 24 – Stirlingmotor, del 7
(7:51 minuter)
 Färdigställer cylinder.
 Väljer rätt inställning för att visa detalj i Edit Cross Section-läget.
 Ändrar kamerainställning i Options.
 Ändrar formen på flänsen via tvärsnittet.
 Gör hål på flänsen H-cylinder.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
10
Film 25 – Stirlingmotor, del 8
(9:39 minuter)
 Skapar en arbetskolv.
 Använder Spin Shape för att lägga till material på arbetskolven.
 Använder Section Part/Assembly för att se in invändigt i vevhuset.
 Gör en kolvstång med cylinder.
 Använder Blend för att runda av kanter.
Film 26 – Stirlingmotor, del 9
(9:50 minuter)
 Skapar en kolvbussning.
 Använder Triball för att ändra riktning av bussningen.
 Gör ett axelfäste.
 Ändrar formen för axelfästet via tvärsnittet.
 Sätter både namn och färg på bussningen och fästet.
Film 27 – Stirlingmotor, del 10
(8:11 minuter)
 Introduktion av IronProXT.
 Göra hål med IronProXT Mech.
 Använder Triball för att placera hålen.
Film 28 – Stirlingmotor, del 11
(2:40 minuter)
 Konceptar fram och utplacerar vevstakar.
Film 29 – Stirlingmotor, del 12
(6:44 minuter)
 Skapar en kolv.
 Gör ett ledfäste med hjälp av drag- och släppmetoden.
Film 30 – Stirlingmotor, del 13
(14:13 minuter)
 Använder tvärsnittet för att färdigställa vevstakarna.
 Använder olika ritverktyg för att rita vevstakarnas slutliga utseende.
Film 31 – Stirlingmotor, del 14
(9:11 minuter)
 Färdigställer svänghjulet.
 Använder både positiv och negativ geometri.
 Draft Faces för att göra släppningar.
 Använder Triball för att göra ett radiellt mönster av hål.
Film 32 – Stirlingmotor, del 15
(10:17 minuter)
 Skapar en glaskolv och glascylinder.
 Använder Spin Wizard.
 Ritar upp formen för glaskolv och glascylinder i tvärsnittet.
 Använder Hide för att gömma undan parter.
 Smart Paint Settings för att göra delar transparent.
Film 33 – Stirlingmotor, del 16
(6:18 minuter)
 Färdigställer pelaren.
 Använder en loftad detalj för att bygga vidare på pelaren.
 Förändrar formen i tvärsnittet.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
11
 Använder Blend för att runda av hörn på pelaren.
 Namnsätter vevstakarna i Property Browser.
 Använder Fill Eyedropper för att sätta färg på olika detaljer.
Film 34 – Stirlingmotor, del 17
(5:25 minuter)
 Justerar läget för alla vevstakar men hjälp av Triball.
 Justerar ledfäste och axelfäste för att passa mot vevstakarna.
Film 35 – Stirlingmotor, del 18
(9:50 minuter)
 Använder IronProXT Mech för att sätta ut hål för att kunna skruva fast delar.
 Placerar ut skruvar och brickor.
Film 36 – Stirlingmotor, del 19
(12:50 minuter)
 Fortsätter att placerar ut skruvar, brickor och muttrar.
 Gör hål i kolv och placerar ut en skruv för att sätta fast ledfästet.
 Namnsätter detaljer.
Film 37 – Stirlingmotor, del 20
(4:22 minuter)
 Placerar ut skruvar på lagerfäste och lagerhållaren.
 Skapar en axel och namnsätter den i Property Browser.
Film 38 – Stirlingmotor, del 21
(13:03 minuter)
 Skapar en platta för stirlingmotorn.
 Modellerar fram ett räcke med hjälp av en 3D kurva.
 Använder Sweep Wizard för att göra stöttor för räcket.
 Använder Triball för att placera ut stöttorna för räcket.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
12
DAG 3 – 2D-ritningen i IRONCAD
Genomgång av 2D-ritningen. Hur man lägger upp vyer, måttsätter, skapar snitt och delförstoringar.
Lägger in styckelistor och pos-ballonger samt går igenom inställningar för egna ritningsmallar och
styckelistor.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
13
Film 39 – Sammanställningsritning på stirlingmotorn
(14:37 minuter)
 Gör en Assembly av hela stirlingmotorn.
 Gör en sammanställningsritning av stirlingmotorn.
 Går igenom hur man byter skala, flytta vyer, anpassar visningskvaliteten på vyerna.
 Sätter in en styckelista och pos-ballonger.
 Strukturera om i 3D-scenen och se hur det påverkar stycklistan.
 Editerar scenen för att fylla i mera information i Properties.
Film 40 – Detaljritning – Cylinder
(6:43 minuter)
 Hur man sparar ut parter till egna ics-filer i 3D-scenen.
 Leta fram och lägga upp vyer av parten Cylinder.
 Kontrollera skala på vyer.
 Lägga in centrum-markeringar.
 Gör ett snitt av vyn.
 Går igenom inställningar för snittlinje.
 Spara 2D-ritningen.
Film 41 – Måttsättning av cylinder
(11:30 minuter)
 Går igenom olika måttsättningsmöjligheter.
 Justera inställningar för gängade hål i 3D-scenen, så att information (Callout) visas i vyerna i 2Dritningen.
 Visa dolda linjer.
 Skapa snittvy.
 Måttsätta med SmartDimension.
 Skära bort del av vy – Broken Out Section.
 Justera ritningshuvudet.
 Spara 2D-ritningen.
Film 42 – Detaljritning – Vevhus
(17:40 minuter)
 Sparar ut vevhus och svänghjul som enskild fil från 3D scenen.
 Startar ny ritning och hämtar in vyrer.
 Skapa snittvy.
 Måttsätter med SmartDimension.
 Broken Out Section (partiellt snitt).
 Spara 2D-ritningen.
Film 43 – Detaljritning – Pelare
(17:34 minuter)
 Använder Select Part/Assembly to Project i Standard View Creation för att ta ut en vy av
pelaren.
 Gör ett snitt
 Gör en Broken Out Section (partiellt snitt).
 Måttsätter pelare.
 Ändrar i Options för att justera visning av snitt.
 Går igenom olika inställningar för snittlinjer.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
14
Film 44 – Detaljritning – Svänghjul
(8:41 minuter)
 Leta fram och lägga upp vyer av parten Svänghjul.
 Skapa hålmönster via Hole Pattern.
 Aligned Section View.
 Rotera vy.
 Måttsätta med SmartDimension.
 Spara 2D-ritningen.
Film 45 – Sammanställningsritning
(11:00 minuter)
 Strukturera upp 3D-scenen med delsammanställningar.
 Spara ut delsammanställningen MOTOR till egen ICS-fil.
 Leta fram och lägga upp vyer av delsmst Motor.
 Skapa snittvy.
 Lägga upp stycklista (BOM) med stycklistemallen Sammanställning.icb.
 Placera ut pos-ballonger.
 Strukturera om i 3D-scenen och se hur det påverkar stycklistan.
 Shaded rendering – skuggade vyer.
 Spara 2D-ritningen.
Film 46 – Monteringsritning – Sprängskiss del 1
(8:22 minuter)
 Skapa konfigurationen MONTERING i filen Motor.ics.
 Positionera ut parterna i 3D-scenen med TriBall.
Film 47 – Monteringsritning – Sprängskiss del 2
(13:18 minuter)
 Lägga upp vy orienterad enligt kamera i 3D-scenen.
 Placera ut stycklista och pos-ballonger.
 Färglägga ritningsvyn.
 Skapa 3D-kurvor i 3D-scenen som guidelinjer.
 Skapa 2D-linjer i 2D-ritningen som guidelinjer.
 Ändra linjetjocklek snabbt via Use Zero Width Line (nollbreddlinje).
 Ändrar linjetyper för guidlinjer.
 Sparar ritningen.
Film 48 – Monteringsritning Step-by-step del 1
(8:05 minuter)
 Skapa konfigurationer i 3D-scenen Stirlingmotor.ics.
 Positionera parter i de olika konfigurationerna.
Film 49 – Monteringsritning Step-by-step del 2
(8:29 minuter)
 Väljer vy From Scene.
 Skapa vyer i 2D-ritningen.
 Beskär vy till rätt storlek.
 Kopiera vyer.
 Ändra aktiv konfiguration i de olika ritningsvyerna.
 Namnge ritningsvyerna.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
15
Film 50 – Anpassning av ritningsblanketten del 1
(13:44 minuter)
 Genomgång av de inställningar som styr en ritnings utseende och funktion.
 Styles and Layers – inställningar för alla ritningselement i 2D-ritningen.
 Skapa egna linjetyper.
Film 51 – Anpassning av ritningsblanketten del 1
(11:01 minuter)
 Kombinera ihop inställningar och skapa en egen ritningsmall.
 Ställa in ritningshuvudet.
 Finjustering av en ritningsmall.
Film 52 – Styckelista (BOM) del 1
(11:18 minuter)
 Genomgång av stycklistans inställningar och menyer.
 Inställningar för pos-ballongernas information.
Film 53 – Styckelista (BOM) del 2
(9:26 minuter)
 Justera stycklistans form, storlek och innehåll.
 Lägga till kolumner och koppla vilket värde kolumnen skall visa.
 Föra över information från ritning till 3D scenen.
 Spara som en ny stycklistemall.
 Fylla stycklistan från 2D-ritningen.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
16
DAG 4 – Fördjupningar i IRONCAD
Under den sista dagen går vi igenom fördjupningar kring kataloger, hur man gör för att importera och
exportera filer och hur dessa kan förändras. Vi fokuserar också en del på det viktiga med att kunna
göra en snygg presentation med fotorealistiska bilder och filmsekvenser av det man tagit fram i
IRONCAD. Vi går även igenom Sheet Metal och utbredning av bockad plåt. Till sist gör vi en
hållfasthetsanalys (FEA) i det integrerade programmet Multiphysics.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
17
Film 54 – Kataloghantering, del 1
(11:15 minuter)
IRONCAD's kataloger är inte bara till för att dra och släppa ut objekt från. Man kan också använda
dem som ett ställe att lägga sina vanliga parter/smst eller former i för snabb åtkomst. Bygga upp
kataloger med parter, färger, texturer mm.
 Skapa ny katalog.
 Spara katalog.
 Dra in Intellishapes, parter och sammanställningar i en katalog och se vad skillnaden mellan
dem är.
 Hur ankarpunkten fungerar och hur man gör för att flytta den.
 Vilken effekt har en flyttad ankarpunkt när ett nytt objekt släpps i scenen.
 Skapa grupp i katalog.
Film 55 – Kataloghantering, del 2
(9:21 minuter)
I den här filmen ska vi titta närmare på inställningarna för ankarpunkten.
 Genomgång av ankarpunktens placering när man gör en Assembly.
 Ankarpunktens inställningar, Drag Freely – Drag Along Surfaces – Disallow Drag.
 Att tänka på när man drar en part ut till katalogen.
Film 56 – Ankarpunkten
(7:07 minuter)
Betydelsen av ankarpunktens placering och läge.
 Genomgång av ankarpunktens betydelse vid placering av H-cylinder.
 Sparar hål med speciell vinkel i katalogen för att återanvända.
Film 57 – Kataloghantering, del 3

(17:26 minuter)
Dra in färdiga parter i en katalog.
 Lägga in färger och ändra form.
 Kopiera objekt från andra kataloger.
 Ersätta befintliga objekt i scenen med en från en katalog.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
18
 Redigera katalogobjekt.
 Lägga till färger och material i katalogen för att återanvända dem.
Film 58 – Kataloghantering, del 4
(7:00 minuter)
 Förändra delar i katalogen via Edit Catalog Item.
 Inställningar i Intellishape Properties, Shell och Bevel
Film 59 – Import, del 1
(10:38 minuter)
Här testar vi import av filer från andra CAD-system och vad man med verktygen Direct Face Modelling
(DFM), kan göra med de filer som importerats. Flytta ytor, hål med TriBall och även hur man kan
kontrollera ytors positioner med mått (SmartDimensions).
 Importera en Parasolid-fil.
 Flytta parter i den importerade sammanställningen.
 Förändra form på importerade parter med Direct Face Modelling.
Film 60 – Import, del 2
(12:30 minuter)
Mer kring import till IRONCAD och att flytta ytor och hål.
 Olika modelleringskärnor.
 Ytterligare möjligheter att forma om importerad detalj (faces to intellishape).
 Förändrar en importerad sheet metal detalj.
 Gör en utbredning med Surface Flat Pattern from Faces.
Film 61 – Import, del 3
(6:29 minuter)
Mer kring import och olika importinställningar.
 Import Options
 Går igenom skillnaderna mellan olika importinställningar.
Film 62 – Animering, del 1
(11:56 minuter)
I IRONCAD kan man snabbt och enkelt ta fram animeringar, vilket är ett ypperligt sätt att sälja in sin
idé, bara genom att dra och släppa ut färdiga animeringar på parter, smst och features i 3D-scenen.
 Utgår från sammanställningen Motor.
 Katalogen Animation.
 Dra och släpp färdiga animeringar på parter.
 Går igenom olika animeringsinställningar.
Film 63 – Animering, del 2
(13:45 minuter)
 Lägger till animeringsbana – Add New Path.
 Kopierar banan till andra som ska animeras.
 Justerar animeringsbanans längd för de olika delarna.
 Justerar startordningen av delarna via Smart Motion Editor.
 Exporterar animering som avi-fil.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
19
Film 64 – Rendering, del 1
(11:27 minuter)
IRONCAD har en väldigt kraftfull bildrenderingsmotor, baserad på den välkända YafaRayrenderingsmotorn, för att få fram realistiska bilder för broschyrer och tryck.
Mer om YafaRay bildrenderingsmotor hittas på http://www.yafaray.org/
 Hur en bild renderas fram.
 Inställningar för Advanced Rendering Properties i IRONCAD.
 Bildstorlek, ljussättning och bakgrundsinställningar.
Film 65 – Rendering, del 2
(14:54 minuter)
 Förbereder stirlingmotorn för rendering.

Använda en särskild renderingskamera.
 Lägga in material på parter.
 Rendera och finjustera inställningar för bilden.
 Lägga in lampor för att bättre kontrollera ljussättningen i scenen.
Film 66 – Sheet Metal, del 1
(14:23 minuter)
 Katalogen SheetMtl.
 Genomgång av alla ikonerna i katalogen Sheetmtl.
 Drag- och släpper olika bend, Punch Intellishape och Stamp Intellishape.
 Genomgång av olika inställningar för Punch- och Stamp Intellishape.
Film 67 – Sheet Metal, del 2
(13:18 minuter)
 Inställningar för Sheet Metal i Options.
 Sökvägen till listan över plåttabellen och tabellen för Punch och Stamp Intellishape.
(Tooltbl.txt och Stocktbl.txt)
 Inställningar för Bend Constraints.
 Inställningar för Sheet Metal Part.
 Genomgång av K-faktorn
Film 68 – Sheet Metal, del 3
(10:41 minuter)
 Genomgång av handtag för längd och vinklar.
 Genomgång av skillnader på Bend och Bend with Stock.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
20
 Ändrar form av Bend with Stock i tvärsnittet.
 Inställningar för Bend Alignment.
Film 69 – Sheet Metal, del 4
(8:42 minuter)
 Skapa en plåthållare i Sheet Metal.
 Tar bort material med hjälp av H-Block. Ändrar form i tvärsnittet.
 Drar och släpper olika Bend för att modellera fram hållaren.
 Ställer in Bend Reliefs.
 Kopierar bends
Film 70 – Sheet Metal, del 5
(5:21 minuter)
 Utbredning av plåthållaren – Unfold
 Göra en ritning av utbredningen av plåthållaren för export till dxf och dwg.
 Exporterar till dxf-fil.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40
21
Film 71 – Fenita Element Analys, Del 1
(15:16 minuter)
Introduktion av Fenita Element Analys i IRONCAD med Multiphysics.
Efter att MultiPhysics är installerad är programmet integrerad i IRONCAD.
 Genomgång hur man tar fram menyer för genvägar i Multiphysics.
 Väljer typ av analys.
 Genomgång av analysmenyn
 Sätter in material, constraints och force.
 Gör en enkel analys av ett block.
 Går igenom olika inställningar för analysen.
 Ändrar blockets utseende och gör en analys.
Film 72 – Fenita Element Analys, Del 2
(6:38 minuter)
Analys av två detaljer med olika material.
 Lägger till en detalj på blocket.
 Lägger till material till den nya detaljen.
 Flyttar Force till rätt yta.
 Går igenom inställningar.
 Ändrar inställning för rutnätet (Mesh) på den nya detaljen.
 Sparar den animerade analysen som avi-fil.
www.solidmakarna.se
[email protected]
Tel 08-556 185 40