F I C K F A K T A

ARDEX GÖR SKILLNAD
F
I
C
K
F
A
K
T
A
#21
SNABBAST PÅ MARKNADEN!
INNEHÅLL
INLEDNING 5-6
GOLVSPACKEL 8-24
VÄGGSPACKEL 26-31
TÄTSYSTEM32-40
FÄSTMASSOR42-58
FOGMASSOR61-71
GOLVBRUK72-74
UTOMHUSBRUK76-78
PRIMER & UNDERGOLV
ARDEX VÄRMEGOLV
80-84
86
SYMBOLFÖRKLARINGAR4
ARDEX MILJÖ
85
2
ARDEX PRODUKTER I BOKSTAVSORDNING
INNEHÅLL
K 39..................................17
K 70..................................18
K 75..................................19
K 80..................................20
K 301 MIX..........................21
K 2000..............................22
K 2000 F............................23
MG.....................................67
N 23 W...............................43
P 2 D.................................33
P 3.....................................80
P 51...................................81
P 82...................................82
S 1-K..................................34
S 7....................................37
S 9....................................46
S 28 NEW...........................47
S 48..................................48
SG.....................................71
SN/SE................................69
ST......................................70
TP 50.................................84
TRICOM..............................32
W 820................................31
WA FIX................................49
WA FOG..............................68
WATEC DRAIN KP................40
Värmegolv..........................86
X 7 PLUS............................50
X 32...................................51
X 77...................................52
X 77 S................................53
X 77 W...............................54
X 78...................................55
X 78 S................................56
X 701 F..............................57
A 7+8................................35
A 8+9................................36
A 30.....................................8
A 31.....................................9
A 34 MIX............................73
A 35 MIX............................73
A 38 MIX............................74
A 45...................................10
A 46...................................11
A 55...................................12
A 826.................................26
A 828.................................27
A 828 LEMON.....................27
A 950.................................28
AM 100..............................72
B 10..................................76
B 14..................................77
D 22..................................42
DS 40................................84
DUSTFREE..........................85
E 25...................................24
E 90...................................58
E 100.................................78
EG 8..................................61
EP 2000.............................83
F 5.....................................29
F 11...................................30
G6 FLEX.............................62
G7N FLEX...........................63
G8S FLEX...........................64
G9S FLEX...........................65
GK.....................................66
INDORTEC FLEXBONE-2E.....39
K 5....................................13
K 14..................................14
K 15..................................15
K 22 F................................16
3
Symbolförklaring
k
io n
Myc
et
er
Produkter med 100% vattenbindning och snabb styrkeutveckling. Innebär att konstruktionen inte tillförs vatten och är snabbt
gång- och beläggningsbar.
lå g a e mis
s
Mycket låga emissioner. Produkter för dig som föreskriver i förskolor, sjukhus, bostadsmiljöer för att skapa en sundare inomhusmiljö. ARDEX erbjuder hela konstruktioner.
Frostbeständiga utomhusprodukter. Även inomhus i källare för
att lösa problematiken med tillskjutande fukt.
Sveriges Tapetindustriers Branschråd.
Vattentäta våtutrymmen. Godkänt enligt BBV,
Byggkeramikrådets Branschregler.
MICROTEC
TECHNOLOGY
Optimalt samspel mellan ett unikt bindemedel och högeffektfibrer ger produkterna högre stabilitet, högre hållfasthet och
längre öppentid.
PRIMER
FRITT
Primerfritt. Tuffare tidsplaner har utvecklat primerfria produkter.
Gör klart direkt och minska kostnaderna.
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
Extremt snabba. När du har riktigt bråttom. När varje dag/timme
kostar... t ex golvyta i ett varuhus, processindustrin.
Produkter med hög vattenbindning och snabb styrkeutveckling
utomhus. Innebär att konstruktionen tillförs minimalt med vatten
och är snabbt gång- och beläggningsbar.
Produkter baserade på specialcement och fyllnadsmaterial som
är flexibelt och fiberförstärkt.
Godkänd för Offshore.
ARDEX är knutet till BASTA vars syfte är att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter.
4
GÖR SÅ HÄR FÖR ETT LYCKAT RESULTAT
inledning sid 2
UNDERLAGET SKA VARA:
FAST
Det spacklade golvet blir aldrig starkare än underlaget.
Redan det härdande spacklets dragspänning, även om den
är liten, kan vara tillräckligt för att spacklet ska lossna från
ett alltför svagt underlag (risken ökar med tjockleken på
spacklet). En annan risk är att den belastning som golvet
utsätts för utmattar fästet i ett för svagt underlag med
sprickor och släpp som följd.
RENT
Fritt från damm, olja, vax, tvål m m som kan försvåra
vidhäftning.
TORRT
Följ alltid branschnormerna, vid högre värden än 85 % RF,
välj produkter ur ARDEX utomhussortiment och om något
är oklart kontakta ARDEX för teknisk support. Glatta ytor
slipas eller fräses. Detta för att öka fästytan och integrera
spackelmassan med underlaget.
FÖRBEHANDLING AV UNDERLAGET:
INOMHUS
Underlaget ska vara torrt. Om det är fuktigt, välj material
och metod enligt ARDEX utomhusrekommendationer. Underlaget ska vara fast, vidhäftningsbart och fritt från damm
och smuts, rester av färg och puts, kalkstänk och andra
föroreningar som kan förhindra vidhäftning.
Vid användning av vissa produkter och/eller på vissa typer
av underlag måste man börja med att prima. Det ger vidhäftning och portätning samt binder damm. Primern ska
borstas eller rollas in i underlaget och får inte ligga i pölar.
UTOMHUS
Underlaget kan vara torrt eller fuktigt. Underlaget ska vara
fast, vidhäftningsbart och fritt från damm och smuts, rester
av färg och puts, kalkstänk och andra föroreningar som kan
förhindra vidhäftning. Mycket glatta ytor slipas eller fräses
för att förbättra kontaktytan.
Läs alltid på förpackningen för rätt blandningsförhållanden.
5
GODA RÅD VID SPACKLING
Välj spackel och arbetsmetod beroende på verksamhetens
art och ytans storlek.
Vid spackling före epoxibeläggning, välj ARDEX A 55, A 46,
K 39, K 80 och K 301 MIX.
Välj rätt spackel på lumppapp, asfalt eller svartlim.
Utnyttja att de flesta ARDEX-spackel kan drygas ut med sand.
Kontrollera om det finns tillskjutande markfukt och kontakta
ARDEX om så är fallet.
Utomhus kan en förvattning vara nödvändig.
Finns golvvärme i konstruktionen ska golvvärmen startas tidigast
28 dygn efter den sista cementbaserade produkten är härdad.
Vid all spackling ska golvvärmen stängas av i god tid.
Undvik solljus, drag och ojämn temperatur. Torka aldrig
ut spacklet med fön, fläkt eller byggtork.
Tänk på att ett spacklat golv aldrig blir starkare än underlaget
det spacklats på.
Använd alltid primer på underlag av ren gips/anhydrit. Gäller
både golv och vägg.
Alla ARDEX spackelmassor kan användas vid installation
av elgolvvärmesystem.
Underlaget ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från
skiljemedel samt vara poröppet.
Med undantag av ARDEX A 55 är alla ARDEX avjämningsmassor pumpbara.
Med limrester menas det som eventuellt finns kvar efter
en mekanisk bearbetning.
Om du är tveksam, utför provspackling samt kontakta ARDEX.
6
GOLVSPACKELGUIDE
Handspackel
Fin & bygg
Lagtjocklek
Cementbaserat
underlag
Keramik
ARDEX A 30
- Finspackel
0-5 mm
2 tim
1,25 kg
3,2-4,0
Ja
Ja
Ja**
ARDEX A 31
- Primerfritt
finspackel
0-5 mm
2 tim
1,25
3,7
Ja
Ja
Ja**
ARDEX A 45
- Allround byggspackel
1-50 mm
1 tim
1,6 kg
5,5 (25kg)
2,75 (12,5kg)
Ja
Ja
Ja**
ARDEX A 46
- Allround
byggspackel
inne/ute
2-30 mm
efter uttorkning/4 tim*
1,4 kg
3-3,5
Ja
Ja
Ja
ARDEX K 5
- Snabbspackel
0-4 mm
30 min
1,15 kg
1,65
Ja
Ja
Ja
Avjämningsmassa
Lagtjocklek
Cementbaserat
underlag
Keramik
Golvspån
ARDEX A 55***
- Primerfri snabb
0-10 mm
ca 1 tim
1,5 kg
6,5
Ja
Ja
Ja
ARDEX K 14
- Finflyt
0-10 mm
24 tim/4 tim*
1,5 kg
5,75
Ja
Ja
Nej
0-10
24 tim/4 tim*
1,4 kg
6,25
Ja
Ja
Nej
ARDEX K 22 F
- För kritiska
underlag
1-50 mm
se prod.blad
1,5 kg
5,25-5,75
Ja
Ja
Ja
ARDEX K 39
- Microtec
0-10 mm
1 alt 2 dgr/
3 tim*
1,5 kg
6,25
Ja
Ja
Nej
ARDEX K 70
- Allround
3-30 mm
24 tim/4 tim*
1,7 kg
5,0
Ja
Ja
Ja
ARDEX K 75
- Grovavjämning
- Bjälklagsförstyvning
enligt BBV
3-50 mm
24 tim/4 tim*
1,7 kg
3,0-4,0
Ja
Ja
Ja
ARDEX K 80
- Industri
- Underlag till epoxi
5-50 mm
se prod.blad
1,65 kg
4,75-5,0
Ja
Ja
Ja
ARDEX K 301 MIX
- Avjämning ute/
inne
- Källare
4-30 mm
efter uttorkning/4 tim*
1,7
4,6
Ja
Ja
Nej
ARDEX K 2000
- Plastförstärkt
3-30 mm
5 mm 3 dygn
30 mm 14 dygn
1,6 kg
5,0
Ja
Ja
Ja
ARDEX K 2000 F
- Fiberförstärkt
3-30 mm 3-5 mm 1-2 dgr
6-10 mm 2-5 dgr
>10 mm efter
uttorkning
1,6 kg
4,25-5
Ja
Ja
Ja∆
ARDEX K 15
- Självutjämnande
Beläggningsklar
Beläggningsklar
* Klinker, diffusionsöppen konstruktion
** Med ARDEX E 25, se blandningstabell sid 24
Förbrukning
m2/mm
Förbrukning
m2/mm
Vattenmängd
liter
Vattenmängd
liter
*** Primning nödvändig på vissa underlag
∆
Med armeringsnät
För utförligare information, produktblad,
säkerhetsdatablad m.m se ardex.se
7
Golvspån
FINSPACKEL
ket
sio
yc
m
HANDSPACKEL 0-5 MM
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS
ner
ARDEX A 30
lå ga e m
is
Användningsområde: För reparationer och
finspackling av håligheter och ojämnheter i
underlaget före mattläggning i bostäder. Ett
smidigt, lättblandat och lättslipat spackel med
ARDURAPIDEFFEKT.
EC-1 klassat.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Smidig, pastaliknande.
Lagtjocklek: 0-5 mm.
Materialåtgång: 1,25 kg pulver/m2/mm.
Gångbar: Efter ca 45 minuter.
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 2 timmar.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 2 tim.
Underlaget: Ska vara torrt, rent, fast och bärkraftigt. Glatta ytor ruggas. Prima sedan ytan
med ARDEX P 51/P 3. Vid spackling på träunderlag ska alltid ARDEX E 25 tillsättas.
Före mattläggning i
bostäder.
Förpackning
Säck 12,5 kg
Artikelnr: 30212
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en klumpfri massa.
Vattenmängd: 3,2-4 liter/12,5 kg.
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Max 85% RF i
hela konstruktionen.
Vid tillskjutande fukt eller vid
behov av liknande produkt för
utomhus arbete se ARDEX A 46.
8
iss
yc
m
PRIMER
FRITT
HANDSPACKEL 0-5 MM
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS
ket
e
m
ARDEX A 31
ioner
PRIMERFRITT FINSPACKEL
låga
Användningsområde: Finspackling och reparationer av mindre håligheter och ojämnheter i
underlaget före mattläggning. Kan användas i bostadsmiljö och offentlig miljö. Sugande cementbaserade underlag och gamla spackelmassor
behöver ej primas. Redan efter 2 timmar är
ytan mattläggningsbar.
ARDURAPIDEFFEKT.
EC-1 klassat.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Smidig, plastig.
Lagtjocklek: 0-5 mm.
Materialåtgång: 1,25 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 20 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 40 minuter (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 2 timmar.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 2 tim.
Tryckstyrka: 30 N/mm2.
Finspackling offentlig
miljö.
Förpackning:
Säck 12,5 kg
Artikelnr: 31212
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning
som t ex stark solbestrålning,
drag eller värmefläkt. Max 85%
RF i hela konstruktionen.
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor och spångolv primas med
ARDEX P 51/P 3. Vid spackling på träbaserat
underlag ska alltid ARDEX E 25 tillsättas.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en pastaliknande och klumpfri massa.
Vattenmängd: 3,7 liter/12,5 kg.
Vid tillskjutande fukt eller vid
behov av liknande produkt för
utomhus arbete se ARDEX A 46.
9
m
yc
ioner
iss
HANDSPACKEL 1-50 MM
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS
ket
e
m
ALLROUND BYGGSPACKEL
NÄR DU HAR
ARDEX A 45
BRÅTTOM ! ! !
låga
Användningsområde: Bostäder och offentlig miljö. Bredspackling, fallspackling, lagning
av trappnosar, hål, skador, utspackling av
nivåskillnader, fixering av avlopp, avdragsbanor före gjutning m m. Kan tack vare sin
konsistens användas även på vägg och i tak.
Mattläggningsbar redan efter 1 timme oavsett
lagtjocklek.
EC-1 klassad. ARDURAPIDEFFEKT.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
Reparationsspackel för
offentlig miljö.
Förpackning:
Säck
Artikelnr 12,5 kg: 45212
Artikelnr 25 kg: 45225
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Vid spackling
utan topp-beläggning tillsätt alltid
ARDEX E 25. Max 85% RF i hela
konstruktionen.
Vid tillskjutande fukt eller vid
behov av liknande produkt för
utomhusarbeten se ARDEX A 46.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Formfast, smidig, pastaliknande.
Lagtjocklek: Från 1-50 mm på ytor upp till
1,5 m2. På större ytor i lagtjocklekar över
5 mm ska sand tillsättas.
Materialåtgång: 1,6 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 15 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 30 minuter (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 1 timme.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 1 tim.
Tryckstyrka: 40 N/mm2.
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses.
Prima sedan ytan med ARDEX P 51/P 3. På
träbaserade underlag ska ARDEX E 25 tillsättas. För ytterligare information se ARDEX E 25
sid 24.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en pastaliknande och klumpfri massa.
Vattenmängd: 2,75 liter/12,5 kg.
5,5 liter/25 kg.
10
ALLROUNDSPACKEL UTOMHUS
ARDEX A 46
HANDSPACKEL 2-30 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
Användningsområde: Ett reparations-, fallbyggnadsbruk och finspackel för golv och
vägg. För utspackling och upprätning av trappnosar, håligheter och pooler.
Lämplig för spackling i källare vid tillskjutande
fukt, hussocklar, murar, grindstolpar etc. Kan
glättas och filtas 30-40 minuter efter applicering. Blir snabbt gång- och belastningsbar.
För reparationer före avjämning med ARDEX
K 301. Lämplig som underlag till epoxi.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Pastaliknande.
Lagtjocklek: 2-30 mm.
Materialåtgång: Ca 1,4 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 15-20 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 2-3 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: Efter uttorkning.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 20 N/mm2.
Till bättring och upprätning
av trappsteg och trappavsatser.
Förpackning:
Säck
Artikelnr 12,5 kg: 46212
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt.
Vid täta beläggningar ska även
underkonstruktionen vara uttorkad max 95% RF.
Underlaget: Kan vara torrt eller fuktigt, men
ska vara rent, fast, bärkraftigt och frostbeständigt. Lösa och porösa delar ska alltid avlägsnas. Eventuell cementhud ska avlägsnas. Ytor
förvattnas eller för att väsentligt öka vidhäftningen inblandas ARDEX E 100 i blandningsvattnet, t ex när ARDEX A 46 ska vara underlag
till epoxibeläggning. För ytterligare information
se ARDEX E 100 sid 78.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en klumpfri massa.
Vattenmängd: 3-3,5 liter/12,5 kg.
11
FÖR SNABBJOBB
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
ioner
PRIMER
FRITT
iss
yc
m
SNABBFLYT 0-10 MM
GOLV
INOMHUS
ket
e
m
ARDEX A 55
låga
Användningsområde: Vårt snabbaste tunnflyt
för reparations- och renoveringsarbeten. För
bostäder, butiker och offentlig miljö. Sugande
betongunderlag och gamla spackelmassor
behöver ej primas. Kan läggas på betong, cement, anhydrit och klinkerbeläggningar. Klar för
beläggning efter 1 timme. ARDURAPIDEFFEKT.
Endast för användning inomhus. Ej vid tillskjutande fukt. EC-1 klassad.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Självutjämnande, lättflytande.
Lagtjocklek: Från 0-10 mm.
Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 15 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 1 timme (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 1 timme.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 1 tim.
OBS! Vid läggning av parkett, kontakta
ARDEX.
Tryckstyrka: 35 N/mm2.
Du slipper prima. Spackla
direkt. Du kan lägga matta
redan efter 1 timme.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 55225
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Max 85% RF i
hela konstruktionen.
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. I de flesta fall behöver underlaget ej
primas, men täta och glatta ytor primas alltid
med ARDEX P 51/P 3. Täta springor och begränsa med avstängningslist.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.
Vattenmängd: 6,5 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX A 55
Lagtjocklek
Åtgång/kg/m2
5 mm
7,5 kg
10 mm
15 kg
12
PRIMERFRITT & BLIXTSNABB
ARDEX K 5
HANDSPACKEL 0-4 MM
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
PRIMER
FRITT
Användningsområde: För snabba lagningar
och nivåspacklingar, mattuppvik, skarvspacklingar och finspacklingar vid snabbjobb. På t ex
betong, spånskivor, gamla spackelmassor och
limrester som sitter fast ordentligt. Redan efter
15 minuter är ytan gångbar. Dessutom primerfri. Klarar tung trafik.
ARDURAPIDEFFEKT.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
Konsistens: Smidig, pastaliknande, plastig.
Lagtjocklek: 0 till 4 mm. Spackellagret på
icke sugande underlag vid mattläggning ska
vara minst 1,5 mm.
Materialåtgång: Ca 1,2 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 5 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 15 minuter (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 30 minuter.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 30 min.
SJ tjänade mycket pengar
när entreprenören lagade
golven i vagnarna med
K 5. Tack vare minimala
driftsstopp/vagn.
Förpackning:
Hink 2x5 kg
Artikelnr: 05210
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent
och bärkraftigt. Glatta ytor ruggas.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en klumpfri massa.
Vattenmängd: 1,65 liter/5 kg.
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Max 85% RF i
hela konstruktionen.
13
SUPERTUNNFLYT
ket
sio
yc
m
FINFLYT 0-10 MM
GOLV
INOMHUS
ner
ARDEX K 14
lå ga e m
is
Användningsområde: T ex bostäder, offentliga lokaler och industrier med lätt belastning.
Avjämning, finspackling och upprätning av
mindre nivåskillnader. Tack vare optimala flytegenskaper är produkten mycket lätt att lägga
tunt. Ej lämplig till fallspackling. EC-1 klassad.
ARDURAPIDEFFEKT.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Optimala flytegenskaper,
självutjämnande.
Lagtjocklek: Från 0-10 mm.
Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 24 timmar.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 27 N/mm2.
Ger en slät yta även i
mycket tunna skikt.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 14225
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt.
Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller
vid behov av liknande produkt
för utomhusarbete se
ARDEX K 301 MIX.
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses.
Prima sedan med ARDEX P 51/P 3. Täta
springor och begränsa med avstängningslist.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning till
en smidig och lättflytande massa utan klumpar.
Utlägges med tandad/slät spackel. Pumpbar.
Vattenmängd: 5,75 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX K 14
Lagtjocklek
Åtgång/kg/m2
5 mm
7,5 kg
10 mm
15 kg
14
FINFLYT
yc
iss
ioner
ARDEX K 15
ket
e
m
m
AVJÄMNINGSMASSA 0-10 MM
GOLV
INOMHUS
Användningsområde: Där det krävs hög ytfinish i t ex bostäder och offentlig miljö före
beläggning av matta, klinker, parkett m m. Kan
även användas i lagerlokaler och industrimiljö
med lättare trucktrafik. Om golvet utsätts för
hårt slitage ska ARDEX E 25 tillsättas. Produkten har en bra flytförmåga och ger en mycket
jämn och fin yta. Tål stolshjul. EC-1 klassad.
ARDURAPIDEFFEKT. Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
låga
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Lättflytande, självutjämnande.
Lagtjocklek: Från 0-10 mm.
Materialåtgång: 1,4 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 24 timmar.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 30 N/mm2
Världens första snabba
avjämningsmassa.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 15226
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Max 85%
RF i hela konstruktionen. Vid
tillskjutande fukt eller vid behov
av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX K 301 MIX.
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses.
Prima sedan med ARDEX P 51/P 3. Täta
springor och begränsa med avstängningslist.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning till
en smidig och lättflytande massa utan klumpar.
Utlägges med tandad/slät spackel. Pumpbar.
Vattenmängd: 6,25 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX K 15
Lagtjocklek
Åtgång/kg/m2
5 mm
7 kg
10 mm
14 kg
15
er
io n
Myc
FÖR KRITISKA UNDERLAG
MICROTEC
ARDEX K 22 F
TECHNOLOGY
AVJÄMNINGSMASSA 1-50 MM
GOLV
INOMHUS
Användningsområde: Lämplig för avjämning
och finspackling inomhus på olika och instabila
gamla underlag. Speciellt lämplig till råbetong,
slipsatser, anhydrit, gjutasfalt, hårt asfaltslim.
En mycket spänningsfattig kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa som ger ett perfekt underlag för golvbeläggning. EC 1PLUS-klassad.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
k
et
lå g a e mis
s
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Flytande.
Lagtjocklek: 1-50 mm. Lättbetong 6-50 mm.
Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 90 minuter (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: Från 24 timmar.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 38 N/mm2.
Fiberförstärkt, för instabila
underlag.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 22225
VIKTIGT!
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt.
Underlaget: Ska vara torrt, rent, fast och bärkraftigt. Före avjämning ska ytan primas med
ARDEX P 51/P 3.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en klumpfri massa. Pumpbart.
Vattenmängd: < 10 mm 5,75 liter/25 kg.
> 10 mm 5,25 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX K 22 F
Lagtjocklek
5 mm
Åtgång/kg/m2
7,5 kg
10 mm
15 kg
15 mm
22,5 kg
20 mm
30 kg
30 mm
45 kg
16
EXTRA LÅNG ARBETSTID
ARDEX K 39
MICROTEC
k
et
er
io n
Myc
TECHNOLOGY
AVJÄMNINGSMASSA 0-10 MM
GOLV
INOMHUS
Användningsområde: ARDEX K 39 är en finkornig, cementbaserad MICROTEC avjämningsmassa för reparation och avjämning av undergolv innan applicering av i stort sett alla typer
av golvbeläggningar. Passar för cement-, gipsbaserade- och klinkerunderlag. ARDEX K 39
har extrema flytegenskaper och lång öppentid
vilket underlättar vid arbete på större ytor och
krav på hög kvalitet. Ej vid tillskjutande fukt.
lå g a e mis
s
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Lättflytande.
Lagtjocklek: Från 0-10 mm.
Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 40 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 2-3 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 0-5 mm 1 dag. 6-10
mm 2 dagar
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 35 N/mm2.
Spackla stora ytor ensam?
Inga problem!
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 39225
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Max 85%
RF i hela konstruktionen. Vid
tillskjutande fukt eller vid behov
av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX K 301 MIX.
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses.
Prima sedan med ARDEX P 51/P 3. Täta
springor och begränsa med avstängningslist.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten och tillsätt därefter pulvret
under kraftig omrörning. Det färdigblandade
brukets konsistens ska vara flytande och utan
klumpar. Tandspackel eller piggroller rekommenderas. Pumpbar.
Vattenmängd: 6,25 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX K 39
Lagtjocklek
Åtgång/kg/m2
5 mm
7,5 kg
10 mm
15 kg
17
SPÄNNINGSFATTIG
ARDEX K 70
AVJÄMNINGSMASSA 3-30 MM
GOLV
INOMHUS
Användningsområde: Cementbaserad spänningsfattig med goda flytegenskaper. Ger
beläggningsklara golv för matta, klinker, parkett m m. Avjämningsmassa för fallspackling.
Produkten kan alltid beläggas efter 24 timmar
oavsett lagtjocklek. Gäller även tätskikt.
ARDURAPIDEFFEKT. Endast för användning
inomhus. Ej vid tillskjutande fukt.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Självutjämnande, lättflytande.
Lagtjocklek: Från 3-30 mm.
Över 30 mm använd ARDEX K 75.
Materialåtgång: 1,7 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 20 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 24 timmar.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 27 N/mm2.
Ger en jämn och slät yta.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 70225
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Max 85%
RF i hela konstruktionen. Vid
tillskjutande fukt eller vid behov
av liknande produkt för utomhus
arbete se ARDEX K 301 MIX.
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses.
Prima sedan med ARDEX P 51/P 3. Täta
springor och begränsa med avstängningslist.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Utlägges med tandad spackel. Pumpbar.
Vattenmängd: 5 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX K 70
Lagtjocklek
5 mm
Åtgång/kg/m2
8,5 kg
10 mm
17 kg
15 mm
25,5 kg
20 mm
34 kg
30 mm
51 kg
18
FÖR BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING
ARDEX K 75
AVJÄMNINGSMASSA 3-50 MM
GOLV
INOMHUS
Användningsområde: En spänningsfattig avjämningsmassa för bjälklagsförstyvning enligt
BBV:s Branschregler för plattsättning på
träbjälklag. Mycket lämplig för fallspackling.
ARDURAPIDEFFEKT, kan därmed alltid beläggas
efter 24 timmar. Endast för användning inomhus. Ej vid tillskjutande fukt.
Golvvärme: Ja*.
Konsistens: Flytande.
Lagtjocklek: Från 3-50 mm.
Materialåtgång: 1,7 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 24 timmar.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 27 N/mm2.
1.Regel
2.Spånskiva
3. ARDEX Primer
4. ARDEX ARMERINGSNÄT
5. ARDEX K 75
6. ARDEX S 1 K/7+8
7. ARDEX TRICOMDUK
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 75225
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Max 85%
RF i hela konstruktionen. Vid
tillskjutande fukt eller vid behov
av liknande produkt för utomhus
arbete se ARDEX K 301 MIX.
*Vid inspackling av vattenburen
värme kontakta [email protected]
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och
bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses.
Vid bjälklagsförstyvning ska spånskivan primas
med ARDEX P 51/P 3. ARDEX ARMERINGSNÄT
ska ligga i botten.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en klumpfri massa. Utlägges med tandad
eller slät spackel. Pumpbar.
Vattenmängd: Fallbyggnad från 3 liter till
max 4 liter/25 kg. Planflyt max 4 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX K 75
Lagtjocklek
5 mm
Åtgång/kg/m2
8,5 kg
10 mm
17 kg
15 mm
25,5 kg
20 mm
34 kg
30 mm
51 kg
50 mm
85 kg
19
FÖR INDUSTRI
iss
ioner
ARDEX K 80
AVJÄMNINGSMASSA 5-50 MM
GOLV
INOMHUS
Användningsområde: Lämplig som slitskikt i
industri och lagerlokaler. Kan läggas på betong,
cement eller klinkerbeläggningar. En plastförstärkt, grovkornig, spänningsfattig massa. Kan
alltid beläggas med diffusionsöppna beläggningar efter 24 timmar oavsett lagtjocklek.
Lämplig som underlag till epoxi. ARDURAPIDEFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt. EC-1 klassad.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Lättflytande, självutjämnande.
Lagtjocklek: Från 5-50 mm.
Materialåtgång: 1,65 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 4-10 mm 1 dag,
11-30 mm 3 dagar, 31-50 mm 7 dagar.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Diffusionstäta beläggningar, t ex tätskikt i
våtutrymmen:
Upp till 10 mm efter 24 timmar (20°C).
Upp till 30 mm efter 3 dagar (20°C).
Upp till 50 mm efter 7 dagar (20°C).
Tryckstyrka: 32 N/mm2.
Industrigolv. Klarar truckUnderlaget: Ska vara torrt, rent, fast och
trafik. Som underlag till
bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses.
epoxi.
Prima sedan med ARDEX P 51. Täta springor
Förpackning:
och begränsa med avstängningslist.
Säck 25 kg
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
Artikelnr: 80226
med rent kallt vatten under kraftig omrörning till
en smidig och lättflytande massa utan klumpar.
VIKTIGT:
ARDEX E 25 får ej tillsättas. Utlägges med bredUndvik för snabb uttorkning som
spackel eller fintandad spackel. Pumpbar.
t ex stark solbestrålning, drag
Vattenmängd: 5 liter/25 kg.
eller värmefläkt. Max 85% RF
i hela konstruktionen. Vid
tillskjutande fukt eller vid behov
av liknande produkt för utomhus
arbete se ARDEX K 301 MIX.
ket
e
m
m
yc
låga
Åtgångstabell för ARDEX K 80
Lagtjocklek
Åtgång/kg/m2
5 mm
8,5 kg
10 mm
16,5 kg
15 mm
24,75 kg
20
UTOMHUS/TILLSKJUTANDE FUKT
ARDEX K 301 MIX
AVJÄMNINGSMASSA 4-30 MM
GOLV
INOM-/UTOMHUS
Användningsområde: ARDEX K 301 MIX kan
FROSTBESTÄNDIG
användas för spackling, upprätning och utjämning av golvytor och håligheter samt fallbyggnad. ARDEX K 301 MIX kan användas på betong
och cementslipsatser på balkonger, terrasser
och källare med tillskjutande fukt. Industri- och
produktionslokaler. Våtrum, konstant vattenbelastade ytor t.ex. en poolbotten. Godkänd för
golvvärme. OBS! Dubbdäck kan skada ytan. För
avjämning och spackling före epoxibeläggning.
Cementbaserad. Perfekt för
garagegolv, industrigolv,
poolbotten
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 30228
VIKTIGT:
Temperaturen måste vara minst
+5°C. Skydda bruket mot för
snabb uttorkning. Utomhus
är ytan ofta smutsmättad och
måste därför alltid mekaniskt
rengöras, slipas eller fräsas.
Vid minsta osäkerhet på underlagets styrka eller beskaffenhet,
se produktblad för ARDEX
K 301 MIX eller kontakta
ARDEX teknikavdelning.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Flytande.
Lagtjocklek: 4-30 mm.
Materialåtgång: 1,7 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 2-3 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: Efter uttorkning.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 25 N/mm2.
Underlaget: Underlaget ska ha en ytdraghållfasthet av minst 1,0 MPa och vara ”poröppet”
som t.ex. fräst betong även när K 301 MIX är
underlag till K 301 MIX. Underlaget kan vara
torrt eller fuktigt men skall alltid vara fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel.
Primning: se ARDEX P 51/ARDEX EP 2000.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten, 4,6 liter till 25 kg under
kraftig omrörning till en smidig och lättflytande
massa utan klumpar.
Vattenmängd: 4,6 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX K 301 MIX
Lagtjocklek
Åtgång/kg/m2
5 mm
8 kg
10 mm
16 kg
20 mm
32 kg
21
PLASTFÖRSTÄRKT OCH SPÄNNINGSFATTIGT
ARDEX K 2000
AVJÄMNINGSMASSA 3-30 MM
GOLV
INOMHUS
Användningsområde: För avjämning och
upprätning av golv i bostäder, offentliga
lokaler med normal belastning och i industrier
med lätt belastning. En finkornig och spänningsfattig spackelmassa som ger en mycket jämn
och slät yta. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement samt på kakel- och klinkerbeläggningar, på EPS i minst 20 mm lagtjocklek. Optimala flytegenskaper. Ej vid tillskjutande
fukt.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Lättflytande.
Lagtjocklek: Från 3-30 mm.
Materialåtgång: 1,6 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: Efter uttorkning.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 30 N/mm2.
Lättflytande. Ger jämna,
släta golv.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 20225
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Max 85%
RF i hela konstruktionen. Vid
tillskjutande fukt eller vid behov
av liknande produkt för utomhus
arbete se ARDEX K 301 MIX.
Underlaget: Ska vara torrt, rent, fast och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Prima sedan med ARDEX P 51/P 3. Täta springor
och begränsa med avstängningslist.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Utlägges med bredspackel eller en fintandad spackel. Pumpbar.
Vattenmängd: 5 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX K 2000
Lagtjocklek
Åtgång/kg/m2
5 mm
8 kg
10 mm
16 kg
15 mm
24 kg
20 mm
32 kg
30 mm
48 kg
22
FÖR PLAN- OCH FALLBYGGNAD
ARDEX K 2000 F
AVJÄMNINGSMASSA 3-30 MM
GOLV
INOMHUS
Användningsområde: För avjämning och
upprätning av golv i bostäder, offentliga
lokaler med normal belastning och i industrier
med lätt belastning. En finkornig och spänningsfattig spackelmassa som ger en mycket jämn
och slät yta. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement samt vid fallbyggnad. Ej vid
tillskjutande fukt.
Elgolvvärme: Ja.
Konsistens: Från trög- till lättflytande.
Lagtjocklek: Från 3-30 mm.
Materialåtgång: 1,6 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Efter 2-3 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 3-5 mm 1-2 dagar.
6-10 mm 2-5 dagar.
>10 dagar efter uttorkning.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka: 30 N/mm2.
Perfekt vid stambyten.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 20227
VIKTIGT:
Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt. Max 85%
RF i hela konstruktionen. Vid
tillskjutande fukt eller vid behov
av liknande produkt för utomhus
arbete se ARDEX K 301 MIX.
Underlaget: Ska vara torrt, rent, fast och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Prima sedan med ARDEX P 51/P 3. Täta springor
och begränsa med avstängningslist.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till en massa utan klumpar. Utlägges med bredspackel eller en fintandad spackel. Pumpbar.
Vattenmängd: 4,25-5 liter/25 kg.
Åtgångstabell för ARDEX K 2000 F
Lagtjocklek
Åtgång/kg/m2
5 mm
8 kg
10 mm
16 kg
15 mm
24 kg
20 mm
32 kg
30 mm
48 kg
23
FLEXTILLSATS
ARDEX E 25
FLEXTILLSATS
TILL ARDEX GOLVSPACKEL INOMHUS
Användningsområde: Ökar vidhäftningen,
böjstyvheten och slitstyrkan för ARDEX handspackel och ARDEX avjämningsmassor.
Kan blandas i ARDEX handspackel A 30, A 31,
A 45 samt ARDEX Avjämningsmassor K 14,
K 15 och K 70.
Konsistens/Färg: Rosa vätska.
Materialåtgång: Beroende på produkt
och antal kg. Se tabell nedan.
Förpackning:
Hink
Artikelnr 5 kg: 25605
Artikelnr 10 kg: 25610
Häll först ARDEX E 25 i blandningsvattnet och blanda därefter i pulvret
Blandningstabell vid tilsättning av ARDEX E 25
Produkt
ARDEX E 25
Vatten
A 30
12,5 kg
0,9 kg
3-3,5 liter
A 31
12,5 kg
0,9 kg
3-3,5 liter
A 45
12,5 kg
0,9 kg
2,3 liter
A 45
25 kg
1,8 kg
4,6 liter
K 14
25 kg
2,0 kg
4,75 liter
K 15
25 kg
2,0 kg
5 liter
K 70
25 kg
1,7 kg
4,3 liter
24
VÄGGUIDE
Torra utrymmen
Inomhus
väggspackel
Förbrukning Lag- Bearbet- Övermålnings- Betong Cement- Lätt- Gips- Gipsm2/mm tjocklek ningstid
bar
puts betong skivor bruk
ARDEX F 5
- Väggar, tak,
källare, ute/inne
0,9 kg
Obegr. 30 min
0-10 mm:
24 tim
>10 mm efter
uttrokning
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX A 826
- Fint spackel
0,9 kg
Obegr.
0-5 mm: 45
min
>5 mm: Efter
uttorkning
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX A 828
- Gipsbaserat,
snabbt
1,0 kg
Obegr. 30 min
0-5 mm: 45
min
>5 mm: Efter
uttorkning
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX A 828
LEMON
- Snabbhärdande
1,0 kg
Obegr. 30 min
0-5 mm: 45
min
>5 mm: Efter
uttorkning
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX A 950
- Putslagning
1,1 kg
Obegr. 30 min
24 tim
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Primas
ARDEX W 820
- Rull-, hand-,
sprutbar
0,9-1,0 kg
efter
uttorkning
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
0-20
mm
1 tim
3 tim
Utomhus/tillskjutande fukt
Utomhus väggspackel
Förbrukning Lag- Bearbet- Övermålnings- Betong Cement- Lätt- Murm2/mm tjocklek ningstid
bar
puts betong sten
Gips
ARDEX F 5
- Fiberförstärkt
0,9 kg
Obegr. 30 min
Efter uttorkning
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX F 11
- För äkta
silikatfärger
1,2 kg
0-5 mm 30 min
Efter uttorkning
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Se även Utomhusguiden sid 75
För utförligare information, produktblad,
säkerhetsdatablad m.m se ardex.se
25
SNABBHÄRDANDE VÄGGFINSPACKEL
k
io n
Myc
SPACKEL OBEGRÄNSAD
LAGTJOCKLEK
VÄGG/TAK
INOMHUS
et
er
ARDEX A 826
lå g a e m
iss
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
Användningsområde: Gipsbaserat finspackel
för bredspacklingar, skarvspacklingar med
pappremsa och spackling av ojämnheter.
Spacklet bildar ett spänningsfritt underlag före
tapetsering och målning på vägg och i tak.
Kan spacklas i såväl tunna som tjocka skikt.
Spacklet är mycket drygt, lättarbetat och
diffusionsöppet. Obegränsad lagtjocklek, dock
rekommenderas A 828 vid större lagtjocklekar.
Drygt.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
Färg: Vit.
Konsistens: Smidigt, fast.
Lagtjocklek: Från 0 upp till obegränsad
lagtjocklek.
Materialåtgång: Ca 0,9 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 1 timme (20°C).
Tapetserbar/övermålningsbar:
I skikt upp till 5 mm efter 45 minuter (20°C).
I tjockare skikt efter uttorkning.
Före tapetsering.
Förpackning:
Säck 12,5 kg
Artikelnr: 26512
Underlaget: Ska vara torrt, rent, fast och bärkraftigt. Täta, glatta, icke sugande ytor primas
med ARDEX P 51/P 3.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning.
Låt ”vila” i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning.
Vattenmängd: 8 liter/12,5 kg.
VIKTIGT:
Ej på träunderlag.
26
lå g a e
io n
et
k
SPACKEL OBEGRÄNSAD
LAGTJOCKLEK
VÄGG/TAK
INOMHUS
Myc
ARDEX A 828
ARDEX A 828
LEMON
er
GIPSBASERAT SNABBSPACKEL
s
mis
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
Användningsområde: Gipsbaserat spackel
till spackling, lagning av stuckaturer, ifyllnad
av fogspår i vägg- och takelement. Även för
spackling av gipsskiveskarvar med pappremsa
och lagning av skador i gips m m före tapetsering, väggmatta eller målning. Kan läggas hur
tjockt som helst i en arbetsomgång utan att
sjunka. Produkten uppfyller förutsättningarna
enligt BBV:s avsnitt för användning i våtutrymmen i bostadsmiljö. Lättslipat.
Citrondoften i A 828 LEMON försvinner när
massan torkar.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
Färg: Vit.
Konsistens: Formfast, smidig, plastig
och pastaliknande.
Lagtjocklek: Från 0 upp till obegränsad
lagtjocklek utan att sjunka.
Materialåtgång: 1 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Tapetserbar/övermålningsbar:
I skikt upp till 5 mm efter 45 minuter (20°C).
I tjockare skikt efter uttorkning.
Sjunker ej.
Förpackning:
A 828 Säck
Artikelnr 5 kg: 28505
Artikelnr 12,5 kg: 28512
A 828 Lemon Säck
Artikelnr 12,5 kg: 28513
VIKTIGT:
Ej på träunderlag.
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent, bärkraftigt och sugande. Ren gips och täta, glatta,
icke sugande ytor primas med
ARDEX P 51/P 3.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning.
Låt ”vila” i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning.
Vattenmängd: 6,5 liter/12,5 kg.
2,5 liter/5 kg.
27
SNABBT PUTSLAGNINGSBRUK
ARDEX A 950
PUTS OBEGRÄNSAD
LAGTJOCKLEK
VÄGG/TAK
INOMHUS
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
Användningsområde: Kan användas på svaga
underlag som t ex kalkcementputs och lättbetong. Kan filtas och glättas efter ca 1 timme.
ARDURAPIDEFFEKT.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
Färg: Grå.
Konsistens: Fast och smidigt.
Lagtjocklek: Från 0 upp till obegränsad
lagtjocklek utan att sjunka.
Materialåtgång: 1,1 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Beläggningsbar: Plattsättning efter
ca 2 timmar (20°C). Natursten och övriga
ytmaterial efter 24 timmar. Vid tätskikt, kontakta ARDEX Teknikavdelning.
Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Täta, glatta och icke sugande underlag primas med ARDEX P 51/P 3.
Prima även ren gips (ej gipskivor).
Kan läggas i obegränsad
lagtjocklek utan att sjunka.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 95525
Blandning och utförande: Maskinblandas
alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under
kraftig omrörning till en klumpfri massa. Låt
”vila” i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning. Påföres t ex med slätspackel, putsbräda
eller stålskånska.
Vattenmängd: 7,75 liter/25 kg.
VIKTIGT:
Vid tillskjutande fukt använd
ARDEX AM 100.
28
ARDEX HUSFIX
ARDEX F 5
PRIMER
FRITT
OBEGRÄNSAD LAGTJOCKLEK
VÄGG/TAK
MICROTEC
TECHNOLOGY
INOM-/UTOMHUS
VATTEN-/FROSTAnvändningsområde: Spackling, upprätning
BESTÄNDIG
och lagningar av badrumsväggar, fasader,
väggar och tak inom- och utomhus. Cementbaserad. Kan påföras i obegränsad lagtjocklek utan att spricka. Även för spackling av
gipsskiveskarvar med pappremsa. Mycket god
vidhäftningsförmåga. Kan filtas och glättas.
Diffusionsöppen. Utmärkt till dispersions-, lasyr- ,
polymersilikat- och acrylfärger. Lättslipad.
Kan användas tillsammans med ARDEX BU-R
Armeringsnät.
Färg: Vit.
Konsistens: Smidig och krämig.
Lagtjocklek: Från 0 upp till obegränsad.
Materialåtgång: 0,9 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Övermålningsbar: Upp till 10 mm: 24 timmar. Över 10 mm: Efter uttorkning.
Underlaget: Ska vara fast, rent och
bärkraftigt.
Kan blandas med sand för
ett mer rustikt utseende.
Kan färgas med ARDEX
pigment.
Förpackning:
Säck
Artikelnr 5 kg: 05505
Artikelnr 12.5 kg: 05512
Blandning och utförande: Maskinblandas
alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under
kraftig omrörning till en smidig och klumpfri
massa. Låt ”vila” i 1-3 minuter, blanda igen i
ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig
för användning.
Vattenmängd: 2,5 liter/5 kg.
6,3 liter/12,5 kg.
29
SNABBSPACKEL FÖR RENA SILIKATFÄRGER
ARDEX F 11
SPACKEL 0-5 MM
VÄGG/TAK
INOM-/UTOMHUS
VATTEN-/VÄDERBESTÄNDIGT
Användningsområde: Spackling och upprätning av fasader, väggar och lättbetong.
Kan användas på betong, obehandlat murverk
och puts. För coating och avjämning av ytor,
spackling av sprickor och håligheter och breda fördjupningar i väggar och tak. Är mycket
lämplig att använda i kombination med äkta
silikatfärger.
Både inom- och utomhus.
Färg: Vit.
Konsistens: Smidigt, pastaliknande.
Lagtjocklek: 0-5 mm. Vid lagtjocklekar över
5 mm ska bruket drygas med sand.
Materialåtgång: Ca 1,2 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Övermålningsbar: Efter uttorkning.
Underlaget: Kan vara torrt eller fuktigt men
ska vara rent, fast och bärkraftigt.
För håligheter och breda
fördjupningar i väggar
och tak.
VIKTIGT:
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning
till ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Låt ”vila” i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30
sekunder. Därefter är produkten färdig för användning. Önskas högre elastisitet kan ARDEX
E 100 tillsättas, se ARDEX E 100 sid 78.
Vattenmängd: 8,5 liter/25 kg.
Ej på träunderlag.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 11525
30
RULL-, HAND- OCH SPRUTSPACKEL
k
et
io n
Myc
SPACKEL 0-20 MM
VÄGG/TAK
INOMHUS
er
ARDEX W 820
lå g a e mis
s
Användningsområde: Väggar och tak inomhus. Till upprätning och spackling av väggar
och tak. På ytor av betong, murverk, puts,
gipsskivor och andra lämpliga material. Fyllning av håligheter, gropar och sprickor. Spackling av fogar och skarvar. Vid skarvspacklingar
med pappremsa. ARDEX W 820 kan användas
som rull-, hand- eller sprutspackel.
Färg: Vit.
Konsistens: Formfast, smidig.
Lagtjocklek: Från 0 upp till 20 mm
utan att sjunka.
Materialåtgång: 0,9-1,0 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 3 timmar (20°C).
Tapetserbar/övermålningsbar:
Efter uttorkning.
Underlaget: Underlaget ska vara torrt,
fast och stabilt. Fritt från damm och andra
skiljemedel.
Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl
med rent kallt vatten under kraftig omrörning.
Låt ”vila” i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30
sekunder. Därefter är produkten färdig för användning. Brukets konsistens ska vara smidigt,
pastaliknande och utan klumpar.
Vattenmängd: 5,5-8 liter/12,5 kg.
Perfekt viskositet för rulloch sprutspackling.
Förpackning:
Säck 12,5 kg
Artikelnr: 20512
Beställningsvara
Säck 25 kg
Artikelnr: 20525
31
io n
et
k
BOSTADSMILJÖ/
OFFENTLIG MILJÖ
GOLV/VÄGG
Myc
ARDEX TRICOM
TÄTSKIKT
er
TÄTSKIKT SKIVKONSTRUKTIONER
lå g a e mis
s
Användningsområde: ARDEX TRICOM är
ett ång- och vattentätt tätsystem. Systemet
används som tätskikt i våtutrymmen i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning.
ARDEX Tricomsystem består av ARDEX SK
100 W, en tätskiktsduk med ånggenomgångsmotstånd större än fem miljoner s/m.
ARDEX SK 100 W monteras med ARDEX S 1-K
på sugande underlag och med ARDEX 7+8 på
sugande och icke sugande underlag.
Tätskiktet TRICOM SK 100 W ska alltid täckas
med ytskikt av t ex kakel eller klinkerbeläggningar. Uppfyller kraven enligt BBV på ång- och
vattentäthet. Flexibel och spricköverbyggande.
Alkalie-, åldrings- och rötbeständig.
Tätskikt skivkonstruktioner.
Förpackning:
Rulle 10x1 m
Artikelnr: 61110
Rulle 30x1 m
Artikelnr: 61130
Rulle 350x1m
Artikelnr: 61121
VIKTIGT:
Tätskiktet kan appliceras på
samtliga ARDEX ARDURAPIDprodukter efter 24 timmar. På
underlag med risk för tillskjutande fukt se ARDEX 7+8/8+9.
32
ROLLBART
ARDEX P 2 D
ÅNGSPÄRR
GOLV/VÄGG
INOMHUS
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Ångspärr för våtutrymmen. Används tillsammans med ARDEX S 1-K
eller ARDEX 7+8/8+9. ARDEX ÅNGSPÄRR kan
användas på torra och rena underlag av t ex
betong, lättbetong, puts och skivmaterial.
Underlagen ska uppfylla kraven enligt BBV.
Konsistens: Tixotrop.
Materialåtgång: För två behandlingar
160 + 90 g/m2.
Förpackning: 1 kg, 5 kg, 10 kg.
Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast
och bärkraftigt samt fritt från damm och andra
skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.
Rollbar ångspärr.
Förpackning:
Hink
Artikelnr 1 kg: 02301
Artikelnr 5 kg: 02306
Artikelnr 10 kg: 02311
VIKTIGT:
Tätskiktet kan appliceras på
samtliga ARDEX ARDURAPID-produkter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande
fukt se ARDEX 7+8/8+9.
33
TÄTSKIKT MASSIVA KONSTRUKTIONER
ARDEX S 1-K
TÄTSKIKT
BOSTADSMILJÖ
GOLV/VÄGG
INOMHUS
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Ett deformationsupptagande, färdigblandat och primerfritt tätskikt
för golv och vägg i bostadsmiljö och i utrymmen med liknande belastning. Produkten ger
ett vattentätt tätskikt bakom beläggningar av
keramik eller sten i våtutrymmen.
Kan appliceras på alla normalt förekommande
underlag t ex betong, puts eller murverk. Skivkonstruktioner, väggmaterial av gipsputs eller
gipsspackel/anhydrit ska alltid förbehandlas
med ARDEX primer P 51/P 3. Golv och väggar
ska alltid behandlas med ARDEX P 2 D innan
applicering av ARDEX S 1-K. Får ej användas på
underlag som innehåller fukt överstigande 85%
RF. Tätskiktet ska alltid täckas med ytskikt av
t ex kakel eller klinkerbeläggningar.
Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.
Tätskikt massiva konstruktioner.
Förpackning:
Hink
Artikelnr 4 kg: 01304
Artikelnr 8 kg: 01308
Artikelnr 16 kg: 01316
Konsistens: Stabbig och fast.
Materialåtgång ARDEX S 1-K: 1,1 kg/m2.
ARDEX P 2 D: 0,25 kg/m2.
Materialåtgång ARDEX S 1-K vid limning
av TRICOMduk: ca 0,7 kg/m2.
Klar för plattsättning: 12 timmar (20°C)
efter sista strykningen.
Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast
och bärkraftigt samt fritt från damm och andra
skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.
VIKTIGT:
Tätskiktet kan appliceras på
samtliga ARDEX ARDURAPID-produkter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande
fukt se ARDEX 7+8/8+9.
34
io n
et
k
TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
Myc
ARDEX 7+8
er
SNABBTORKANDE TÄTSKIKT
lå g a e mis
s
PRIMER
FRITT
Användningsområde: ARDEX 7+8 tätskikt
används för limning av ARDEX SK 100 W, så
man får ett ång- och vattentätt skikt för tätning
av vattenbelastade konstruktioner som ska
beklädas med keramik eller natursten. ARDEX
7+8 kan användas både på golv och vägg.
Vid hörn, rörgenomföringar osv används
ARDEX 7+8 till limning av komponenter från
ARDEX SK TRICOM tätsystem, under tätband,
manschetter m.m. ARDEX 7+8 och ARDEX SK
100 W tätskiktsduk används inomhus som tätskikt i bostadsmiljö, offentlig miljö och storkök
samt inom- och utomhus i simbassänger, på
balkonger och terrasser m.m. ARDEX 7+8 kan
användas som diffusionsöppet tätskikt.
Både inom- och utomhus.
För pooler, balkonger,
storkök m.m.
Förpackning:
ARDEX 7 säck
Artikelnr 5 kg: 07307
ARDEX 8 hink
Artikelnr 5 kg: 08305
Artikelnr 20 kg: 08320
Finns även som kit inkl. roller
och penslar i en hink.
Artikelnr: 78310
Konsistens: Beroende på blandning.
Materialåtgång: Ca 0,85-1,0 kg/m2 blandat
material 5+5 kg.
Materialåtgång vid diffusionsöppet
tätskikt: 1,5 kg/m2.
Skarvlimning: 0,5 kg/m2.
Bearbetningstid: Ca 60 minuter (20°C).
Gångbar: Ca 2 timmar (20°C).
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt
fritt från damm och andra skiljemedel som kan
förhindra vidhäftning.
Blandning 5+5 kg: Maskinblanda ca 3,5 kg
ARDEX 8 med 5 kg ARDEX 7. Blanda till spackelbar konsistens. Därefter blandas resterande
ARDEX 8 i för att undvika klumpar i blandningen.
35
Myc
ARDEX 8+9
er
TÄTSKIKT KÄLLARE, OFFENTLIGA VÅTUTRYMMEN
k
et
För offentliga utrymmen.
io n
TILLSKJUTANDE FUKT OCH
OFFENTLIGA VÅTUTRYMMEN
NÄR DU HAR
PRIMER
FRITT
BRÅTTOM ! ! !
GOLV/VÄGG
Användningsområde: Ingår i ARDEX TätsysINOM-/UTOMHUS
tem ARDEX 8+9. Ett deformationsupptagande
och diffusionsöppet (ångtryck) tvåkomponents
tätskikt som används på underlag av betong,
lättbetong, puts eller murverk. Det används
bakom kakel och klinkerbeklädnader på golv
och vägg i utrymmen där det finns risk för
tillskjutande fukt. T ex på källarväggar och
betongplatta på mark. Produkten kan också
användas som skydd mot inträngande fukt på
terrasser och balkonger. I offentliga våtutrymmen på skivkonstruktioner används produkten
tillsammans med ARDEX P 2 D. För ytterligare
information se separat monteringsanvisning.
Snabb, redan två timmar efter sista strykningen kan plattsättning påbörjas. Produkten ska
alltid täckas av keramik.
lå g a e mis
s
Konsistens: Tunn, krämig.
Materialåtgång: Ca 1,5 kg/m2.
Bearbetningstid: Ca 45 minuter (20°C).
Gångbar: Ca 1 timme (20°C).
Torktid: Ca 1 timme (20°C).
Klar för plattsättning: Ca 2 timmar (20°C).
Förpackning:
ARDEX 8 hink
Artikelnr 5 kg: 08305
Artikelnr 20 kg: 08320
Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast
och bärkraftigt samt fritt från damm och andra
skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.
ARDEX 9 säck
Artikelnr 5 kg: 09305
Artikelnr 20 kg: 09320
Blandning och utförande: ARDEX 8+9 blandas i volym lika delar och maskinblandas alltid.
Ytan får ej beträdas innan sista strykningen.
36
TÄTSKIKT POOLER
ARDEX S 7
TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
Användningsområde: Ett flexibelt tätskikt av
enkomponentstyp som kan rollas eller spacklas
på underlaget. För pooler inom- och utomhus.
Kan användas på underlag av betong, tegel,
gasbetong, kalkcementputs, gipsskivor och
gipsfiberplattor, cementputs och på befintliga
kakel och klinkerbeläggningar. Glaserade och
polerade plattor ska först ruggas upp med slippapper. ARDEX S 7 måste alltid täckas med
keramik. Appliceras i två skikt. Minsta tjocklek
2 mm.
Tryckvattentätt upp till 3 bar.
Både inom- och utomhus.
Konsistens: Smidig, tjockflytande.
Materialåtgång: Ca 1,2 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 60 minuter (20°C).
Gångbar: Ca 4 timmar (20°C).
Förpackning: 15 kg.
ARDEX har en komplett
poolanvisning.
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt
fritt från damm och andra skiljemedel som kan
förhindra vidhäftning.
Förpackning:
Säck 15 kg
Artikelnr: 07315
37
FÖRSEGLINGAR
Gäller alla förseglingsprodukter
ARDEX SRM Rörmanschett
ARDEX STA 40x40, 40x120, 40x240
Brunnsmanschett
ARDEX STD dubbelhäftande 40x40
ARDEX TRICOM SK 270
Ytterhörn
ARDEX TRICOM SK 90
Innerhörn
ARDEX TRICOM SK 100 W Duk
ARDEX TRICOM SK 12 Tätband
38
INDORTEC® FLEXBONE-2E
INDORTEC® FLEXBONE 2E
ETT ARMERAT FRIKOPPLINGSSYSTEM MED
AVLUFTNING FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR
Jämna underlag utan vidhäftning.
Spruckna golv med eller utan värme.
Olika underlag, inga problem.
PVC och linoleummattor behöver inte
avlägsnas.
Träbaserade underlag kan användas
utan problem.
Läggning av klinker och granitkeramik
på nygjutet betonggolv.
39
39
WATEC DRAIN KP
WATEC DRAIN KP
®
ETT BALKONGSYSTEM FRÅN ARDEX OCH
GUTJAHR
Med det nya WATEC® DRAIN KP Systemet från ARDEX är det nu möjligt att renovera
gamla balkonger och terrasser på en dag. Detta betyder sparad arbetstid i form av
färre transporter och mindre olägenheter för de boende.
Watec Drain KP
1. Watec Drain KP dräneringsmatta
2. ARDEX 7+8/8+9 i två strykningar
3. Diprotec AB-K tätningsband
4. Watec Drain DP 21 avrinningsprofil
5. Watec FS kanttejp
6. Watec Drain RD-QE dräneringsränna
7. Watec BW fogband
8. ARDEX X 78 eller X 78 S fästmassa
9. Plattor
10. ARDEX G9S fogmassa
11. ProRin BR hängränna
Den kapillärpassiva dräneringsmattan för
läggning av keramik och natursten
utomhus.
Ny altan på en 1 dag
På nygjuten betong
Låg inbyggnadshöjd
Perfekt för skydd av betongen
På gamla keramikbeläggningar
Ingen kontakt med underlaget
Inga kalkutfällningar
Inga frostsprängningar
Spricköverbyggande
40
FIXGUIDE
Fästmassa
Betong
Utomhus Förbrukning /m2 Tung industri Granit6 mm fixkam
keramik
FuktBefitnlig
Våtutrymmen i
känslig klinker/kakel bostadsmiljö
natursten
ARDEX D 22**
- Färdigblandad
1 mån
Nej
2 kg
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX N 23 W
- Naturstensfix
3 mån
Nej
1,9 kg
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX S 28 N
- Naturstensfix
3 mån
Nej
1,9 kg
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX S 48
- Plattsättningslim
1 mån
Nej
1,3 kg
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX S 9*
- Flexibelt flytfix
3 mån
Ja
2,5-3,0 kg
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX WA
3 mån
- Epoxifästmassa
Ja
2,7 kg
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX X 32
- För natursten
3 mån
Ja
3,3 kg (8 mm)
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX X 7 PLUS 6 mån
- Allround, drygt
Ja
1,6 kg
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX X 77
- Microtex flexfix
3 mån
Ja
1,6 kg
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX X 77 S
- Snabbt flexfix
3 mån
Ja
2,0 kg
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX X 77 W
- Flexfix, vitt
3 mån
Ja
2,0 kg
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX X 78*
- Halvflyt
3 mån
Ja
2,1 kg
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX X 78 S*
- Halvflyt, snabbt
3 mån
Ja
1,9 kg
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
ARDEX X 701 F
- Optimalt häng
3 mån
Ja
2,2 kg
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
* Endast golv.
** Endast vägg.
För utförligare information, produktblad,
säkerhetsdatablad m.m se ardex.se
41
FÄRDIGBLANDAT KAKELLIM
confor
s to E N
D2
00 4
ENDAST VÄGG
ENDAST INOMHUS
m
12
ARDEX D 22
Användningsområde: För montering av kakel,
klinker, granitkeramik, mosaik, glas samt montering av isolerplattor. Underlag eller platta
måste vara sugande. Kan användas på vägg
i våtutrymmen. Smidig med bra häng och vidhäftning. Dryg.
Endast vägg inomhus.
Konsistens: Smidig, pastaliknande.
Materialåtgång:
3x3x3 mm kam ca 1,1 kg/m² pulver.
6x6x6 mm kam ca 2,0 kg/m² pulver.
8x8x8 mm kam ca 2,5 kg/m² pulver.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Monteringstid: Ca 15-20 minuter (20°C).
Fogbar: Efter uttorkning ca 24 timmar
(20°C).
Uppfyller D2-kraven enligt EN 12004.
Ovanför spis, diskbänk.
Förpackning:
Hink 5 kg
Artikelnr: 22305
42
k
et
er
io n
Myc
GOLV/VÄGG
ENDAST INOMHUS
lå g a e mis
s
12004
/
EN
C2
002
12
ARDEX N 23 W
Enligt
SNABBHÄRDANDE VITT NATURSTENSFIX
Användningsområde: För sättning och
läggning av ljusa, fuktkänsliga och genomskinliga naturstensplattor t.ex. marmor och
annan natursten med genomskinlig karaktär.
Förhindrar missfärgningar och utfällningar vid
läggning av natursten, cement- och terrakottaplattor när tunnskikts- eller mellanskiktsmetod
används.
Endast inomhus.
Konsistens: Smidig, plastig.
Materialåtgång:
4 mm kam 1,4 kg pulver/m2.
6 mm kam 1,9 kg pulver/m2.
8 mm kam 2,4 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 45-60 minuter (20°C).
Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C).
Fogbar: Efter ca 2 timmar (20°C).
För exempelvis ljus marmor.
Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 23325
Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast,
bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och
skiljemedel.
Blandning: Blandas alltid i en ren behållare
med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras
om du rör om bruket igen efter att det mognat
några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.
43
efter 1 dygn.
Vattenbeständiga utomhusprodukter på
underlag med tillskjutande fukt.
Att renovera t ex ett badrum i källare med
samma produkter som används utomhus ger
säkra lösningar eftersom utomhusprodukterna
är vattenbeständiga.
6
1
Spackling vägg
B 10/F 5
Putsning vägg 5-30 mm
Murning glasblock AM100
Spackling lokalfall upp
till 30 mm
A 46
2
TORRT UNDERLAG (MELLANBJÄLKLAG)
3
Avjämna/flyta fall upp
till 30 mm
K 301 MIX
Gjuta golv från 20 mm
Ingjutning värmekabel
A 38 MIX
4
ARDEX 7+8/8+9
Diffusionsöppet tätsystem för källare.
5
Finspackling golv
2-30 mm
A 46
TILLSKJUTANDE FUKT (KÄLLARGOLV/MARKPLATTA)
H.NILSON 2001
3
4
5
6
... VÄLJ EN UTOMHUSPRODUKT FRÅN ARDEX
44
4
2
1
Spackla på vägg
F5
Putsning vägg
A 950
Spackling lokalfall
upp till 50 mm
A 45
Avjämna/flyta fall till
50 mm. Bjälklagsförstyvning BBV K 75
3
ARDEX TRICOM
Tätskikt på mellanbjälklag. Godkänt
enligt BBV.
5
Gjuta golv från 20 mm
Ingjutning värmekabel
A 35 MIX
Finspackling golv 0-5 mm
A 31
1
2
VID TILLSKJUTANDE FUKT...
Anpassa konstruktionen till förutsättningarna när du renoverar badrum!
Vilka produkter du väljer är avgörande för
slutresultatet och livslängden. Här är två
konstruktioner med produkter som
samverkar och har just de egenskaper som
krävs för att uppnå ett säkert resultat. Även
i kombination med värmegolv.
6
Självtorkande inomhusprodukter på torra
underlag. Produkterna tillför inte underlaget
fukt och är klara för alla typer av beläggning
TORRT
UNDERLAG
KÄLLARGOLV/
MARKPLATTA
TILLSKJUTANDE
FUKT
MOTSVARANDE
PRODUKTER
MELLAN
BJÄLKLAG
45
ENDAST GOLV
INOM-/UTOMHUS
PRIMER
FRITT
t EN 120
lig
C2
04
ARDEX S 9
En
FLEXIBELT FLYTFIX
FE
Användningsområde: För bostad och offentlig
miljö. Är speciellt framtagen för att även större
plattor lätt ska kunna få 100% täckning under
plattan. Därmed undviks knäckta plattor och
frostsprängning samtidigt som det är ett lättjobbat bruk. Har en hög tryckstyrka vilket ger
den en överlägsen förmåga där ytorna utsätts
för tuffare belastning. Har limegenskaper för
tät keramik.
Kan även användas till avjämning av betonggolv och är idealiskt för inspackling av värmekablar vid betong med tillskjutande markfukt.
Snabbt gångbar. Variabel konsistens.
Både inom- och utomhus.
Konsistens: Smidigt, tjockflytande.
Materialåtgång golv: 6 mm kam 2,5-3,0 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 2 timmar (20°C).
Monteringstid: Ca 10 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: Ca 5 timmar (20°C).
För plattsättning på stora
ytor som t ex bilhalllar.
Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 09325
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel. Täta, glatta och icke sugande underlag
som t ex gamla plattor, primas med outspädd
ARDEX P 51. När primningen är torr kan plattsättningen påbörjas.
Blandning: Blandas alltid i en ren behållare
med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras
om du rör om bruket igen efter att det mognat
några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.
46
k
et
er
C2
io n
Myc
GOLV/VÄGG
ENDAST INOMHUS
12004
/
EN
002
12
ARDEX S 28 NEW
Enligt
SNABBHÄRDANDE NATURSTENSFIX
lå g a e mis
s
Användningsområde: ARDEX S 28 NEW har
en blöt och plastificerad konsistens som ger
100% täckning av plattan. När tunnskikts- eller mellanskiktsmetoden används förhindrar
S 28 NEW missfärgningar och utfällningar vid
läggning av fuktkänslig natursten, cement- och
terrakottaplattor. Idealisk vid läggning av storformatsplattor av granitkeramik och stengods.
Endast inomhus.
Konsistens: Smidig, plastig.
Materialåtgång:
6 mm kam 1,9 kg pulver/m2.
8 mm kam 2,4 kg pulver/m2.
10 mm kam 2,9 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 75 minuter (20°C).
Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: Ca 4 timmar (20°C).
För storformatsplattor och
fuktkänslig natursten.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 22498
Underlag: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Blandning och utförande: Blandas alltid i
en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om
kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett
smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter
att det mognat några minuter. Blandning som
påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten
eller bearbetas med nytt bruk.
47
HÖGFLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSLIM
o
EN 120
orms t
nf
2
C
FT S2
•
02
Co
GOLV/VÄGG
ENDAST INOMHUS
PRIMER
FRITT
1
04/ 20
ARDEX S 48
Användningsområde: Klarar plattsättning
på nygjuten* betong (28 dygn) utan plattsläpp
och på golvspånskiva c/c 300. Är tack vare sin
höga limförmåga lämplig för glasmosaik och
granitkeramik som har låg absorptionsförmåga. Smidig att jobba med vid all typ av plattsättning inomhus. Beständig mot fukt i bad- och
duschrum i bostadsmiljö och liknande. Mycket
lämplig för skivlimning både på vägg, golv och
bjälklagsförstyvning.
Extremt dryg.
Endast inomhus.
Konsistens: Smidig, gräddig, plastig.
Materialåtgång golv: 6 mm kam 1,3 kg pulver/m2.
8 mm kam 1,7 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 1 timme (20°C).
Monteringstid: Ca 20 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: Golv efter ca 5 timmar.
Vägg efter ca 3 timmar (20°C).
På nygjuten betong i exempelvis hotell.
Förpackning:
Säck
Artikelnr 5 kg: 48305
Artikelnr 12,5 kg: 48312
*Plattsättning på nygjuten
betong efter 1 månad inomhus.
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Blandning: Blandas alltid i en ren behållare
med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras
om du rör om bruket igen efter att det mognat
några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.
48
EN 12
igt
nl
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
m
yc
ket
sio
ner
4
30
ARDEX WA
E
EPOXIFÄSTMASSA
lå ga e m
PRIMER
FRITT
is
Användningsområde: För sättning av plattor,
syrafasta klinker och spaltklinker. Speciellt för
konstruktioner där cementbaserat bruk inte är
tillräckligt motståndskraftigt. I slakterier, mejerier, storkök, stall, simhallar, pooler, bassänger
och lokaler där det är stort slitage.
Färg: Grå.
Konsistens: Smidig.
Materialåtgång:
4 mm kam 1,8 kg pasta/m2.
6 mm kam 2,7 kg pasta/m2.
Bearbetningstid: Ca 80 minuter (20°C).
Monteringstid: Ca 80 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: Efter 12 timmar (20°C).
Förpackning: 4 kg.
Underlag: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Fästmassa där hög kemikaliebeständighet behövs.
VIKTIGT:
Blandning och utförande: Maskinblandas.
Baspastan blandas noga med härdaren, som
levereras tillsammans i avstämda förpackningar, till en homogen och klumpfri massa.
Följ Arbetsmiljöverkets
anvisningar för arbete
med härdplaster.
Förpackning:
Hink 4 kg
Artikelnr: 10304
49
ner
ket
sio
yc
m
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
N
tE 1
04
20
ARDEX X 7 PLUS
Enlig
MYCKET DRYGT ALLROUNDFIX
lå ga e m
is
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Plattsättningsbruk för
torra och våta utrymmen. Mycket god hängförmåga. Kan användas för all normal plattsättning. Ska ej användas till fuktkänslig natursten
eller granitkeramik utomhus. Kan användas på
underlag av t ex lättklinkerblock och betong
äldre än ca 6 månader, lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gipsskivor samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig
till värmegolv. Lång bearbetningstid.
Både inom- och utomhus.
Konsistens: Lätt, smidig, plastig.
Materialåtgång:
6 mm kam 1,6 kg pulver/m2.
8 mm kam 2,2 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 5 timmar (20°C).
Monteringstid: Ca 10-20 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: Golv 24 timmar (20°C).
Vägg 8 timmar (20°C).
Mycket drygt allroundfix.
Perfekt i bostadsmiljö.
Klass 2 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 6 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 07327
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Blandning: Blandas alltid i en ren behållare
med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras
om du rör om bruket igen efter att det mognat
några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.
50
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
PRIMER
FRITT
12004
/
EN
C2
002
12
ARDEX X 32
Enligt
FLEXFIX FÖR NATURSTEN
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
Användningsområde: Till montering av natursten som marmor, juramarmor, granit, kvartsit,
skiffer samt plattor och klinker av terrakotta,
granitkeramik och liknande. Till spackling på
vägg och golv före montering av kakel, klinker
och natursten. På betong och murverk, lättklinker (cementputs) äldre än 3 månader.
Lämplig till värmegolv.
Snabbhärdande. Lämplig till plattor med
varierande tjocklek. Förhindrar missfärgning
och utfällningar.
Både inom- och utomhus.
Konsistens: Smidig, gräddig, plastig.
Lagtjocklek: 3-30 mm.
Materialåtgång golv: Tunnbäddsmetoden
3,3 kg pulver/m2 (8 mm kam).
Mellan-/tjockbäddsmetoden
1,2 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 1 timme (20°C).
Monteringstid: Ca 20 minuter (20°C).
Gångbar: Ca 3 timmar (20°C).
För oregelbunden natursten. Fogbar: Golv efter ca 3 timmar (20°C).
Vägg efter ca 3 timmar (20°C).
Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 32325
Underlaget: Underlaget ska vara torrt eller
fuktigt men ska alltid vara fast, bärkraftigt,
vridstyvt och fritt från smuts, damm och andra
skiljemedel.
Blandning: Blandas alltid i en ren behållare
med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras
om du rör om bruket igen efter att det mognat
några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.
51
ner
ket
sio
yc
m
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
N
tE 1
04
20
ARDEX X 77
Enlig
MICROTEC FLEXFIX
lå ga e m
is
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Kan användas på golv
och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik av
glas, natursten och porcelan, limning av lättare
isolerings- och fasadplattor. Ska ej användas till
fuktkänslig natursten.
Kan användas på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader,
lättbetong, cement­puts, kalkcementputs, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och
klinker­
beläggningar. Lämplig för värmegolv.
Mycket god vidhäftning. Har en snabb styrkeutveckling. Lång monteringstid. Mycket god
hängförmåga.
Både inom- och utomhus.
För keramik med låg vattenabsorption. Fiberförstärkt.
Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck
Artikelnr 5 kg: 77305
Artikelnr 12,5 kg: 77314
Artikelnr 25 kg: 77325
Konsistens: Lätt, smidig, plastig.
Materialåtgång:
6 mm kam 1,6 kg pulver/m2.
8 mm kam 2,2 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 3 timmar (20°C).
Monteringstid: Ca 1 timme (20°C).
Gångbar/fogbar: Golv 24 timmar.
Vägg 8 timmar (20°C).
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Blandning: Blandas alltid i en ren behållare
med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras
om du rör om bruket igen efter att det mognat
några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.
52
ner
ket
12004
/
EN
C2
sio
m
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
yc
002
12
ARDEX X 77 S
Enligt
MICROTEC FLEXFIX SNABBT
lå ga e m
is
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Kan användas på golv
och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik av
glas, natursten och porcelan, limning av lättare
isolerings- och fasadplattor. Ska ej användas till
fuktkänslig natursten.
Kan användas på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader,
lättbetong, cement­puts, kalkcementputs, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och
klinker­
beläggningar. Lämplig för värmegolv.
Mycket smidig att påföra.
Blir snabbt gång- och fogbar.
Både inom- och utomhus.
Snabbt. Är baserad på
specialcement och fyllnadsmaterial som är flexibelt
och fiberförstärkt.
Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck 12,5 kg
Artikelnr: 77312
Konsistens: Lätt, smidig, plastig.
Materialåtgång:
6 mm kam 2,0 kg pulver/m2.
8 mm kam 2,5 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: Golv 1½ timme.
Vägg 1 timme (20°C).
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Blandning: Blandas alltid i en ren behållare
med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras
om du rör om bruket igen efter att det mognat
några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.
53
MICROTEC FLEXFIX VITT
is
orms t
nf
ner
sio
lå ga e m
Co
ket
EN 120
2
C
TE S1
•
02
m
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
o
yc
1
04/ 20
ARDEX X 77 W
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Kan användas på golv
och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik av
glas, natursten och porcelan, limning av lättare
isolerings- och fasadplattor. Ska ej användas till
fuktkänslig natursten.
Kan användas på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader,
lättbetong, cement­puts, kalkcementputs, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och
klinker­
beläggningar. Lämplig för värmegolv.
Mycket god vidhäftning. Har en snabb styrkeutveckling. Lång monteringstid. Mycket god
hängförmåga.
Både inom- och utomhus.
En fästmassa baserad på
vit cement.
Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck 12,5 kg
Artikelnr: 77313
Konsistens: Lätt, smidig, plastig.
Materialåtgång:
6 mm kam 2,0 kg pulver/m2.
8 mm kam 2,5 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 3 timmar (20°C).
Monteringstid: Ca 1 timme (20°C).
Gångbar/fogbar: Golv 24 timmar (20°C).
Vägg 8 timmar (20°C).
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Blandning: Blandas alltid i en ren behållare
med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras
om du rör om bruket igen efter att det mognat
några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.
54
HALVFLYT MÖJLIG ATT BYGGA
ARDEX X 78
Enli
ket
sio
ner
4
00
yc
m
ENDAST GOLV
INOM-/UTOMHUS
EN 12
gt
lå ga e m
is
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Kan användas på golv
i torra och våta utrymmen vid limning av klinker,
granitkeramik, mosaik av glas, natursten och
porcelan. Ska ej användas till fuktkänslig
natursten. Kan användas på underlag av t ex
betong äldre än ca 3 månader, lättbetong,
gipsskivor, simbassänger samt befintliga plattoch klinker­
beläggningar. Lämplig för värmegolv. Har en blöt och plastificerad konsistens
för 100% täckning av plattan utan att dubbellimma. Lång öppentid. Monteringstid upp till
60 minuter.
Både inom- och utomhus.
För stora ytor och stora
plattor. Är baserad på specialcement och fyllnadsmaterial som är flexibelt
och fiberförstärkt.
Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 78325
Konsistens: Lätt, smidig, plastig,
halvflytande.
Materialåtgång golv: 6 mm kam 2,1 kg pulver/m2.
8 mm kam 2,7 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 5 timmar (20°C).
Monteringstid: Ca 1 timme (20°C).
Gångbar/fogbar: 24 timmar (20°C).
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Blandning: Blanda alltid i ren behållare med
kallt rent vatten. Rör om kraftigt i 2 minuter
vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast
bruk utan klumpar. Vänta ca 3 minuter, rör sedan upp igen i 2 minuter. Blandning som påbörjat härdning/ torkning får inte förtunnas med
vatten eller bearbetas med nytt bruk.
55
HALVFLYT MÖJLIG ATT BYGGA
ARDEX X 78 S
ENDAST GOLV
INOM-/UTOMHUS
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Kan användas på golv
i torra och våta utrymmen vid limning av klinker,
granitkeramik, mosaik av glas, natursten och
porcelan. Ska ej användas till fuktkänslig
natursten. Kan användas på underlag av t ex
betong äldre än ca 3 månader, lättbetong,
gipsskivor, simbassänger samt befintliga plattoch klinker­
beläggningar. Lämplig för värmegolv. Har en blöt och plastificerad konsistens
för 100% täckning av plattan utan att dubbellimma. Lång öppentid. Monteringstid upp till
30 minuter.
Både inom- och utomhus.
Fiberförstärkt och supersnabbt.
Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 78326
Konsistens: Lätt, smidig, plastig,
halvflytande.
Materialåtgång golv: 6 mm kam 1,9 kg pulver/m2.
8 mm kam 2,3 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: Ca 1 ½ timme (20°C).
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Blandning: Blanda alltid i ren behållare med
kallt rent vatten. Rör om kraftigt i 2 minuter
vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast
bruk utan klumpar. Vänta ca 3 minuter, rör sedan upp igen i 2 minuter. Blandning som påbörjat härdning/ torkning får inte förtunnas med
vatten eller bearbetas med nytt bruk.
56
FLEXIBELT ALLROUND
EN 120
orms t
nf
2
C
TE S1
•
02
Co
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
o
1
04/ 20
ARDEX X 701 F
Användningsområde: ARDEX X 701 F kan
användas på golv och vägg i torra och våta
utrymmen vid limning av plattor, klinker, granitkeramik, mosaik av glas och porcelan, natursten (ska ej användas till fuktkänslig natursten) samt limning av lättare isolerings- och
fasadplattor.
ARDEX X 701 F används på underlag av lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 mån (klass
3 BBV:s branschregler), lättbetong, cementputs, kalk-cementputs, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och
klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.
Både inom- och utomhus.
Konsistens: Lätt, smidig, plastig.
Materialåtgång:
6 mm kam 2,2 kg pulver/m2.
8 mm kam 2,5 kg pulver/m2.
Bearbetningstid: Ca 5 timmar (20°C).
Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: 24 timmar (20°C).
Sätt plattor utan fogsnören.
Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.
Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 70327
Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent
och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.
Blandning: Blandas alltid i en ren behållare
med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras
om du rör om bruket igen efter att det mognat
några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.
57
FLEXTILLSATS FÖR ARDEX X 77/ X 77 S
OCH
X 78
ARDEX E 90
FLEXTILLSATS
Användningsområde: Ökar vidhäftning, elacticitet samt gör fästmassan mer vattenavvisande.
Används till fästmassorna ARDEX X 77, ARDEX
X 77 W, ARDEX X 77 S, ARDEX X 78 och
ARDEX X 78 S.
Konsistens/Färg: Vit vätska.
Förpackning:
Hink 4,5 kg
Artikelnr: 90604
Blandningsförhållande
Produkt
ARDEX E 90
Vatten
ARDEX X 77
12,5 kg
2,25 kg
4,5 liter
ARDEX X 77
25 kg
4,5 kg
9 liter
ARDEX X 77 S
12,5 kg
1,5 kg
3 liter
ARDEX X 77 W
12,5 kg
1,9 kg
3,75 liter
ARDEX X 78
25 kg
3,5 kg
7 liter
ARDEX X 78 S
25 kg
3 kg
6 liter
58
GODA RÅD VID FOGNING
Val av fogmassa
Fogmassan väljs utifrån 3 förutsättningar
1. Vad är det för belastning/miljö?
2. Fogbredd/plattyp?
3. Torktid/härdtid?
Fogning/Tvättning
Var noga med att fogarna är torra, rena och fria från fästmassa före fogningen påbörjas. Var uppmärksam på att
fogbarhetstiden kan vara längre eller kortare än den som
anges beroende på temperaturen i luften och underlaget,
samt plattornas sugförmåga på yta och kanter.
Tillsätt alltid den föreskrivna vattenmängden vid blandning.
Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Tvätta med en fuktig svamp och använd
rent vatten. Det är viktigt att inte börja tvätta för tidigt.
Fukt från underlaget och varierande sugförmåga i plattornas kanter kan förorsaka färgskillnader i fogen.
59
FOGGUIDE
Fogmassa
Fogbredd Utomhus Fuktkänslig Kemikalienatursten beständig
Bearbetningstid
Gångbar
Vägg/
golv
Vatten- och smutsavvisande
ARDEX EG 8
- Hybridfog
2-12 mm
Ja
Nej
Ja
30 min
48 tim
Ja/Ja
Ja
ARDEX G6 Flex
- Lättarbetad
1-6 mm
Ja
Nej
Nej
1,5 tim
4 tim
Ja/Ja
Ja
ARDEX G7N Flex 2-15 mm
- Flexibel
Ja
Nej
Nej
60-90 min
4-5 tim
Ja/Ja
Ja
ARDEX G8S Flex
- Flexibel
1-6 mm
Ja
Nej
Nej
30 min
1,5 tim
Ja/Ja
Ja
ARDEX G9S Flex 2-15 mm
- Snabbhärdande
Ja
Nej
Nej
30 min
1,5 tim
Ja/Ja
Ja
ARDEX GK
- Snabb, ute
från 4 mm
Ja
Nej
Nej
30 min
1,5 tim
Ja/Ja
Nej
ARDEX MG
- Marmorfog
0-8 mm
Nej
Ja
Nej
30 min
1,5 tim
Ja/Ja
Nej
ARDEX WA
- Epoxifogmassa
2-15 mm
Ja
Nej
Ja
80 min
12 tim
Ja/Ja
Ja
FÖR MATERIALÅTGÅNG SE RESPEKTIVE PRODUKT I FICKFAKTA ELLER ARDEX.SE
För utförligare information, produktblad,
säkerhetsdatablad m.m se ardex.se
60
HYBRIDFOG
ARDEX EG 8
Enli
8
88
FOGBREDDER 2-12 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
EN 13
gt
WA
Användningsområde: För fogning av plattor,
klinker, spaltklinker och mosaik på områden
där cementbunden fog inte är tillräckligt resistent, t ex storkök, pooler och kurbad samt
industrilokaler där det förekommer högre kemiska och mekaniska belastningar. Till sättning
och läggning av mosaik av glas och porslin på
vägg och golv. Till läggning och fogning av plattor och klinker på golv.
Både inom- och utomhus.
Materialförbrukning vid fogbredd 3 mm
och fogdjup 5 mm:
ca 0,30 kg/m2 (plattstorlek 15 x 15 cm).
ca 0,45 kg/ m2 (plattstorlek 10 x 10 cm).
ca 0,90 kg/m2 (plattstorlek 5 x 5 cm).
Bearbetningstid: ca 30 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: ca 48 timmar (20°C).
Förpackning: 4 kg
Hjälper till att förhindra
illaluktande toaletter.
Förpackning:
Vit* 4 kg
Artikelnr: 08404
Silvergrå* 4 kg
Artikelnr: 08405
Grå* 4 kg
Artikelnr: 08406
Antracit* 4 kg
Artikelnr: 08407
Beställningsvara
Bahamabeige* 4 kg
Artikelnr: 08408
Beställningsvara
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen
avvika.
Underlaget: Vid plattsättning med ARDEX
EG 8 ska underlaget vara plant, torrt, fast och
fritt från damm, färg och andra skiljemedel. Vid
fogning ska fogarna vara torra, rena och fria
från fästmassa, damm, smuts, olja och andra
skiljemedel.
Blandning: ARDEX EG 8 består av en flytande
hartsbaserad baspasta och en härdarkomponent i pulverform. En enhet på 4 kg består av
2,5 kg härdarpulver och 1,5 kg hartsbaserad
baspasta som noga blandas med en maskinvisp till en homogen och klumpfri massa. Det
skall alltid blandas i de angivna mängdförhållandena. Efter en vilotid på ca 1 minut vispas
ARDEX EG 8 ytterligare en gång i 30 sekunder.
VIKTIGT:
Följ Arbetsmiljöverkets anvisningar för arbete
med härdplaster.
61
FÖR DE FINASTE FOGARNA
ARDEX G6 FLEX
Pergamon* Artikelnr
5 kg: 06409
Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 06406
12,5 kg: 06413
Ljusgrå* Artikelnr
5 kg: 06407
12,5 kg: 06414
Manhattan* Artikelnr
5 kg: 06416
12,5 kg: 06417
Cementgrå* Artikelnr
5 kg: 06405
12,5 kg: 06412
Jasmin* Artikelnr
5 kg: 06410
Bahamabeige* Art.nr
5 kg: 06411
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.
io n
er
Enli
8
88
Brilliantvit* Artikelnr
5 kg: 06408
12,5 kg: 06415
et
k
Förpackning:
Myc
FOGBREDDER 1- 6 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
EN 13
gt
lå g a e mis
s
WA
Användningsområde: Vatten- och smutsavvisande fog med bra kantvidhäftning. Detta
gör fogmassan speciellt lämplig i våtutrymmen
och över handfat och diskbänk. Kan användas
för fogning i torra och våta utrymmen till keramiska plattor och väggplattor, mosaik och
natursten. För fogbredder upp till 6 mm. Dryg.
Mycket lättarbetad. Lämplig för värmegolv och
glasmosaik.Används ej till marmor. Antimögelbehandlad och förbättrad motståndskraft mot
aggressiva hushållsrengöringsmedel.
Både inom- och utomhus.
Konsistens: Smidig, pastaliknande.
Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm
och fogdjup 5 mm:
Ca 0,2 kg pulver/m2 (plattstorlek 30x30 cm).
Ca 0,35 kg pulver/m2 (plattstorlek 15x15 cm).
Ca 0,45 kg pulver/m2 (plattstorlek 10x10 cm).
Ca 0,9 kg pulver/m2 (plattstorlek 5x5 cm).
Bearbetningstid: Ca 1,5 timmar (20°C).
Gångbar: Ca 4 timmar efter fogning (20°C).
Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och
fria från fästmassa, damm, smuts, olja och
andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.
Blandning och utförande: Blandas alltid i
en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om
kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett
smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var
noga med vattenmängden.
Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan
fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in
i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.
62
SPECIELLT FÖR KAKEL OCH KLINKER
ARDEX G7N FLEX
k
et
er
Myc
WA
io n
Enli
8
88
FOGBREDDER 2-15 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
EN 13
gt
lå g a e mis
s
Användningsområde: Används på golv och
väggar för fogning av plattor, klinker och mosaik av porslin, kakel, stenplattor, granitkeramik
och keramik samt fuktbeständig natursten och
betongplattor. Särskilt lämplig för kakel, sten
och granitkeramik, dock ej till marmor.
I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök.
Produkten är lämplig för värmegolv.
Både inom- och utomhus.
Konsistens: Smidig, pastaliknande.
Materialåtgång vid fogbredd på 10 mm
och fogdjup 5 mm:
Ca 0,3 kg pulver/m2 (plattstorlek 60x60 cm).
Ca 1,0 kg pulver/m2 (plattstorlek 15x15 cm).
Ca 1,5 kg pulver/m2 (plattstorlek 10x10 cm).
Bearbetningstid: Ca 60-90 min (20°C).
Gångbar: Ca 4-5 timmar efter fogning (20°C).
Särskilt lämplig för fogning
av stora ytor
Förpackning:
Vit* Artikelnr
5 kg: 07405
12,5 kg: 07412
Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 07407
12,5 kg: 07414
Manhattan* Artikelnr
5 kg: 07408
12,5 kg: 07415
Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och
fria från fästmassa, damm, smuts, olja och
andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.
Blandning och utförande: Blandas alltid i
en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om
kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett
smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var
noga med vattenmängden. Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av
fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.
Basalt* Artikelnr
5 kg: 07406
12,5 kg: 07413
Antracit* Artikelnr
5 kg: 07409
12,5 kg: 07416
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen
avvika.
63
FLEXIBEL FOGMASSA
ARDEX G8S FLEX
Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 08307
12,5 kg: 08312
Ljusgrå* Artikelnr
5 kg: 08310
Manhattan*Artikelnr
5 kg: 08329
12,5 kg: 08330
Grå* Artikelnr
5 kg: 08321
12,5 kg: 08316
Cementgrå* Artikelnr
5 kg: 08309
12,5 kg: 08314
Basalt* Artikelnr
5 kg: 08311
12,5 kg: 08315
Antracit* Artikelnr
5 kg: 08308
12,5 kg: 08313
Jasmin* Artikelnr
5 kg: 08325
Bahamabeige* Art.nr
5 kg: 08327
io n
er
Enli
8
88
Pergamon* Artikelnr
5 kg: 08326
et
k
Förpackning:
Vit* Artikelnr
5 kg: 08306
Myc
FOGBREDDER 1-6 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
EN 13
gt
lå g a e mis
s
WA
Användningsområde: Används på golv- och
väggytor för fogning av, granitkeramik, stenplattor och, glasplattor, fuktbeständig natursten och betongplattor samt mosaik av glas,
porslin och keramik, dock ej till marmor.
Särskilt lämplig för hårdbränd keramik (som
granitkeramik). I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Produkten är lämplig för värmegolv. För fogbredder mellan 1-6 mm. Efter
härdning uppnår ARDEX G8S FLEX vatten- och
smutsavvisande egenskaper
Konsistens: Smidig, pastaliknande.
Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm
och fogdjup 5 mm:
ca 0,10 kg/m² (plattstorlek 60x60)
ca 0,35 kg/m² (plattstorlek 15x15)
ca 1,0 kg/m² (plattstorlek 5x5)
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C).
Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och
fria från fästmassa, damm, smuts, olja och
andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.
Blandning och utförande: Blandas alltid i
en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om
kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett
smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var
noga med vattenmängden.
Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan
fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in
i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.
Mörkbrun* Artikelnr
5 kg: 08323
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.
64
SNABBHÄRDANDE FLEXFOG
ARDEX G9S FLEX
Enli
8
88
FOGBREDDER 2-15 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
EN 13
gt
WA
Användningsområde: Används på golv och
väggar för fogning av plattor, klinker och mosaik av porslin, kakel, stenplattor, granitkeramik
och keramik samt fuktbeständig natursten och
betongplattor samt för kakelbeklädda fasader
och väggar av glasbetong.
Särskilt lämplig för granitkeramik på balkonger
och terrasser.
Både inom- och utomhus.
Förpackning:
Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 09409
12,5 kg: 09416
Grå* Artikelnr
5 kg: 09405
12,5 kg: 09412
Cementgrå* Artikelnr
5 kg: 09408
12,5 kg: 09415
Basalt* Artikelnr
5 kg: 09406
12,5 kg: 09413
Antracit* Artikelnr
5 kg: 09407
12,5 kg: 09414
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.
Konsistens: Smidig, pastaliknande.
Materialåtgång vid fogbredd på 6 mm
och fogdjup 5 mm:
ca 0,10 kg/m² (plattstorlek 60x60)
ca 0,35 kg/m² (plattstorlek 15x15)
ca1,0 kg/m² (plattstorlek 5x5)
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C).
Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och
fria från fästmassa, damm, smuts, olja och
andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.
Blandning och utförande: Blandas alltid i
en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om
kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett
smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar.
Var noga med vattenmängden. Blanda alltid
samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen.
65
SNABBHÄRDANDE FOG UTOMHUS
ARDEX GK
FOGBREDDER FRÅN 4 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
Användningsområde: En grovkornig, snabbhärdande fogmassa som kan användas i torra
och våta miljöer för breda fogar på vägg och
golv. Används till fogning av keramiska plattor
med en profilerad rå yta, glasbetong, natursten
och klinker. I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Mycket lämplig utomhus till breda och
ojämna fogar.
Används ej till marmor.
Både inom- och utomhus.
Konsistens: Smidig, pastaliknande.
Materialåtgång vid fogbredd på 10 mm
och fogdjup 5 mm:
Ca 0,6 kg pulver/m2 (plattstorlek 30x30 cm).
Ca 1,3 kg pulver/m2 (plattstorlek 15x15 cm).
Ca 2 kg pulver/m2 (plattstorlek 10x10 cm).
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C).
Fyller breda fogar utan
sprickbildning.
Förpackning:
Grå* Artikelnr
25 kg: 14425
Antracit* Artikelnr
25 kg: 14426
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen
avvika.
Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och
fria från fästmassa, damm, smuts, olja och
andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.
Blandning och utförande: Blandas alltid i
en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om
kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett
smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var
noga med vattenmängden.
Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan
fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in
i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.
66
MARMORFOG
ARDEX MG
FOGBREDDER
UPP TILL 8 MM
GOLV/VÄGG
ENDAST INOMHUS
Användningsområde: Används till fogning av
plattor där det finns risk för missfärgning av
plattorna, t ex juramarmor, kristallinisk marmor
och annan fuktkänslig natursten.
Tack vare ARDURAPIDEFFEKTEN är fogen
snabbhärdande och snabbtorkande och därmed hinner plattorna ej missfärgas. Snabbt
belastningsbar. Hög fyllnadsförmåga. Repar ej
plattorna.
Endast inomhus.
Konsistens: Smidig, pastaliknande.
Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm
och fogdjup 5 mm:
Ca 0,2 kg pulver/m2 (plattstorlek 30x30 cm).
Ca 0,3 kg pulver/m2 (plattstorlek 15x15 cm).
Ca 0,45 kg pulver/m2 (plattstorlek 10x10 cm).
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C).
Missfärgar ej ljus eller
fuktkänslig marmor.
Förpackning:
Brilliantvit* Artikelnr
5 kg: 19909
Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 16406
Jurabeige* Artikelnr
5 kg: 16407
Antracit* Artikelnr
5 kg: 16408
Sandbeige* Artikelnr
5 kg: 16410
Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och
fria från fästmassa, damm, smuts, olja och
andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.
Blandning och utförande: Blandas alltid i
en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om
kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett
smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var
noga med vattenmängden.
Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan
fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in
i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.
Stengrå* Artikelnr
25 kg: 16429
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen
avvika.
67
EPOXIFOGMASSA
ARDEX WA
FOGBREDDER 2-15 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
Användningsområde: En tvåkomponents fogmassa för fogning av keramiska plattor, syrafast klinker, spaltklinker och glasmosaik.
Speciellt för konstruktioner där cementbaserad
fog inte är tillräckligt motståndskraftigt. Som
t ex i slakterier, mejerier, storkök, stall, simhallar, pooler, bassänger och lokaler där slitaget är stort. Produkten kan också användas
som fästmassa till transparent glasmosaik och
porcelanmosaik dock endast på golv.
Är kemikalieresistent efter 7 dygn.
Konsistens: Flytande.
Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm
och fogdjup 5 mm:
ca 0,3 kg/m2 (plattstorlek 15x15 cm).
ca 0,45 kg/m2 (plattstorlek 10x10 cm).
ca 0,9 kg/m2 (plattstorlek 5x5cm).
Bearbetningstid: ca 80 minuter (20°C).
Monteringstid: ca 80 minuter (20°C).
Gångbar/fogbar: Efter 12 timmar (20°C).
Perfekt där det är hög
kemisk belastning.
Förpackning:
Vit* Artikelnr
4 kg: 10403
Silvergrå* Artikelnr
4 kg: 10406
Grå* Artikelnr
4 kg: 10402
Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och
fria från fästmassa, damm, smuts, olja och
andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.
Blandning och utförande: Maskinblandas.
Baspastan blandas noga med härdaren, som
levereras tillsammans i avstämda förpackningar, till en homogen och klumpfri massa.
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen
avvika.
VIKTIGT:
Följ Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för arbete med härdplaster.
68
VÅTRUMSSILIKON
ARDEX SN/SE
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
Användningsområde:
ARDEX
våtrumssilikon är en enkomponents, högelastisk,
oximbaserad/ättiksbaserad och neutralhärdande silikon med tillsatta fungicider som
motverkar mögel. För mjukfogning av all
typ av keramik, dock ej natursten. Kan användas i badrum, duschar, kök, till rörgenomföringar och liknande. Kan ej användas i
akvarier och är ej övermålningsbar.
Både inom- och utomhus.
Förpackning:
Brilliantvit* Artikelnr
310 ml: 22249
Vit* Artikelnr
310 ml: 73059
Silvergrå* Artikelnr
310 ml: 73066
Ljusgrå* Artikelnr
310 ml: 73053
Manhattan*Artikelnr
310 ml: 73062
Cementgrå* Art.nr
310 ml: 73060
Användningstemperatur: +5°C till +40°C.
Materialåtgång:
Fogdimension 4x8 mm ca 9 m per patron.
Fogdimension 6x10 mm ca 5 m per patron.
Fogdimension 8x12 mm ca 3 m per patron.
Bearbetningstid: Ca 10 minuter (20°C).
Genomhärdningstid: 2 mm/dygn (20°C).
Underlag: Anläggningsytorna ska vara fasta,
bärkraftiga, torra, rena och fria från damm,
smuts, olja och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftningen.
Blandning och utförande: Färdigblandad,
påföres med fogpistol.
Grå* Artikelnr
310 ml: 73050
Beige* Artikelnr
310 ml: 73057
Basalt* Artikelnr
310 ml: 73067
Bahamabeige* Artikelnr
310 ml: 22248
Antracit* Artikelnr
310 ml: 73056
Mörkbrun* Artikelnr
310 ml: 22247
Jasmin* Artikelnr
310 ml: 73058
Transparent* Artikelnr
310 ml: 73051
Pergamon* Artikelnr
310 ml: 73061
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.
69
ARDEX SE
Brilliantvit* Artikelnr
310 ml: 73034
NATURSTENSSILIKON
ARDEX ST
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS
Användningsområde: ARDEX Naturstenssilikon missfärgar ej kanterna på plattan. En
enkomponents högelastisk och neutralhärdande silikon med tillsatta fungicider som motverkar mögel. För mjukfogning av natursten som
t ex marmor, granit, kvarts, gnejs och sandsten. Kan ej användas i akvarier och är ej övermålningsbar. Lätt att påföra och bearbeta.
Både inom- och utomhus.
Förpackning:
Vit* Artikelnr
310 ml: 73108
Silvergrå* Artikelnr
310 ml: 73104
Stengrå* Artikelnr
310 ml: 73107
Antracit* Artikelnr
310 ml: 73106
Sandbeige* Art.nr
310 ml: 73119
Användningstemperatur: +5°C till +40°C.
Materialåtgång:
Fogdimension 4x8 mm ca 9 m per patron.
Fogdimension 6x10 mm ca 5 m per patron.
Fogdimension 8x12 mm ca 3 m per patron.
Bearbetningstid: Ca 10 minuter (20°C).
Genomhärdningstid: 1 mm/dygn (20°C).
Underlag: Anläggningsytorna ska vara fasta,
bärkraftiga, torra, rena och fria från damm,
smuts, olja och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftningen.
Blandning och utförande: Färdigblandad,
påföres med fogpistol.
Jurabeige* Artikelnr
310 ml: 73105
*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.
70
GLÄTTNINGSMEDEL
ARDEX SG
GOLV/VÄGG
INOMHUS
Användningsområde: Används för glättning av
ARDEX silikoner. Undvik applicering på porösa,
sugande plattor och natursten. Produkten är
färglös vilket innebär att den inte missfärgar
silikonfogen. Angriper ej ytan på silikonfogen.
Förpackning: Flaska á 1 liter.
Underlag: Underlagets fogsidor ska vara
fasta, rena och torra.
Förpackning:
Flaska á 1 liter
Artikelnr: 73120
Blandning och utförande: Färdigblandad, påföres med sprayflaska på ett glättningsverktyg
eller direkt på silikonfogen.
71
SNABBPUTS
ARDEX AM 100
VÄGG 5-50 MM
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Lagning, bättring och
putsning i tunna och tjocka skikt på väggar.
Kan användas i torra och våta utrymmen. För
avjämning i t ex pooler före plattsättning samt
för putsning av badrumsväggar. Kan påföras
upp till 30 mm i ett arbetsmoment. Klar för
plattsättning efter ca 2 timmar. Mycket lämplig för murning av glasblock (se separat broschyr). Kan inte användas på underlag av ren
kalkputs eller lättbetong.
Både inom- och utomhus.
Konsistens: Smidig, fast och formbar.
Lagtjocklek: Från 5-50 mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Materialåtgång: Ca 1,4 kg pulver/m2/mm.
För murning av glasblock 190x190x80 mm
(25 block): ca 12,5 kg pulver/m2.
Tryckstyrka: 15 N/mm2.
Även under vatten i t ex
pooler och bassänger
VIKTIGT:
Utomhus är ytan ofta smutsmättad och måste därför alltid
mekaniskt rengöras, slipas eller
fräsas. Vid användning av bruket
undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning.
ARDEX E 100 får ej tillsättas.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 00125
Underlaget: Temperaturen måste vara minst
+5°C. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt
men ska vara rent, fast och bärkraftigt. Vid lågsugande underlag ska skrapspackling utföras
innan putsningen påbörjas.
Blandning och utförande: Maskinblandas.
Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl
och tillsätt pulvret under kraftig omrörning.
Brukets konsistens ska vara smidigt, klumpfritt
och formfast. Låt bruket ”vila” i 2-3 minuter
blanda sedan igen. Utlägges med skånska,
slätspackel eller rätskiva.
Filtas eller glättas efter ca 1 timme.
Vattenmängd: 5,25-5,50 liter/25 kg.
72
SNABBT GOLVBRUK INOMHUS
ARDEX A 34 MIX FIN
ARDEX A 35 MIX GROV
GOLVBRUK
GOLV
INOMHUS
VIKTIGT:
Utläggning av bruk, komprimering, brädrivning och glättning ska ske i en följd. Max 85%
RF i hela konstruktionen. Vid
tillskjutande fukt eller vid behov
av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX A 38 MIX.
*Vid ingjutning av vattenburen
golvvärme räknas lagtjockleken
från rörhjässan och uppåt.
Åtgångstabell för
A 34 MIX/A 35 MIX
se sid 87.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr A34 mix: 34225
Artikelnr A35 mix: 35226
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
Användningsområde: Snabbrenovering av
badrumsgolv, uppgjutning av golvnivåer, grövre i-/ och pågjutningar, maskinfundament m m
inomhus. Kan användas för ingjutning av värmegolv.
Konsistens: Fast, formbar, jordfuktig.
Lagtjocklek: Fast konstruktion minst 20 mm.
Flytande konstruktion minst 35 mm vid
plastmatta och 45 mm vid beläggning av
keramik. Behöver ej armeras. Det är viktigt att
bruket komprimeras ordentligt.
Golvvärme: Ja*.
Materialåtgång: 25 kg A 34 MIX/A 35 MIX
ger ca 13,5 l bruk eller 18,5 kg pulver/m2/cm.
Bearbetningstid: 60 minuter (20°C).
Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 24 timmar.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.
Tryckstyrka A 34/A 35 MIX: 32 MPa.
Underlaget: Ytan ska vara fast, ren och
torr. Vid fast konstruktion ska ytan slammas
med 25 kg färdigblandad ARDEX A 35 eller
A 35/A 34 MIX, 1,75 l vatten och 1,75 kg
ARDEX P 51. Slamman borstas in i underlaget.
Bruket läggs blött i blött i slamman. Vid flytande konstruktion ska man gjuta på geotexil.
Blandning: Blandas i tvångsblandare eller
tombola. Blandas väl och utläggs med rivbräda
och glättningsstål. Dra av med rätskiva.
Vattenmängd: A 35 MIX 1,8 liter/25 kg.
A 34 MIX 2,0 liter/25 kg.
73
SNABBT GOLVBRUK UTOMHUS OCH I FUKTIG MILJÖ
ARDEX A 38 MIX
GOLVBRUK
GOLV
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT
Om- och tillbyggnad av
lastkajer.
VIKTIGT:
NÄR DU HAR
BRÅTTOM ! ! !
Användningsområde: Pågjutningar vid krav
på snabbt beläggningsbara golv. Används vid
om- och tillbyggnader av lastkajer, fabriks- och
lagerlokaler, gjutningar av balkonger, terrasser
m m. För att gjuta golv vid tillskjutande markfukt, ingjutning av värmegolv m m.
Plattsättning efter 4 timmar i fast eller
flytande konstruktion.
Om det är soligt och varmt kan bruket skyddas
mot för snabb uttorkning genom eftervattning
och intäckning med plast när bruket är gångbart.
Konsistens: Fast, formbar och jordfuktig.
Lagtjocklek: Fast kontakt från 20 mm.
Flytande konstruktion från 35 mm (keramik
45 mm).
Golvvärme: Ja*.
Materialåtgång: 22 kg pulver/m2/cm.
Bearbetningstid: Ca 1 timme (20°C).
Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).
Beläggningsbar (20°C).
Fuktkänsligt material: 2-3 dgr beroende på
omständigheter.
Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim
även i flytande konstruktion.
Utomhus är ytan ofta smutsmättad
och måste därför alltid mekaniskt Underlag: Underlaget ska vara fast, rent och
rengöras, slipas eller fräsas. Vid
fritt från föroreningar vid gjutning i fast kontakt.
läggning av bruket undvik för
Fast konstruktion: Blanda till en slamma, se
snabb uttorkning som t ex stark
tabell ARDEX E 100 sid 78. Slamman borsolbestrålning.
*Vid ingjutning av vattenburen golv- stas in. Det färdigblandade bruket läggs blött i
värme räknas lagtjockleken från
blött med slamman. Temperaturen måste vara
rörhjässan och uppåt.
Åtgångstabell för A 38 MIX
se sid 87.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 38226
minst +5°C vid gjutning.
Flytande konstruktion: Underlag geotextil
med uppvikta kanter.
Blandning: Blandas väl i tvångsblandare eller
tombola. Utläggningsverktyg, rivbräda eller
glättningsstål. Dra av med rätskiva.
Vattenmängd: 2 liter/25 kg.
74
UTOMHUSGUIDE
UTOMHUSGUIDE
Snabbt golvbruk
ARDEX A 38 MIX
- Fuktig miljö
Förbrukning
m2/cm
Lagtjocklek
22 kg
från 20 mm
Snabb grovputs/ Förbrukning
väggspackel
m2/mm
Lagtjocklek
Bearbet- Beläggnings- Betong Slipsats Keramik Terrazzo Magnesit
ningstid
klar
60 min
4 tim*
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Bearbet- Beläggnings- Betong Cement- Keramik Terrazzo Magnesit
ningstid
klar
puts
ARDEX AM 100
- Puts
1,4 kg
5-30 mm 30-40 min
2 tim*
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX B 14
- Väggspackel
1,4 kg
1-5 mm**
30 min
1,5 tim*
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX B 10
- Vägg, fint
1,2 kg
0-3 mm
30 min
Efter
uttorkning*
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
* Gäller diffusionsöppna material
** över 5 mm, tillsätt sand
Tillsats
Egenskaper
ARDEX E 100
Ökar vidhäftningen, böjstyrkan och
tryckstyrkan
Tillsats Tillsats Tillsats Tillsats Tillsats till Tillsats till
till B 10 till B 14 till A 46 till F 11 AM 100 A 38 MIX
Ja
Ja
Ja
Ja
För utförligare information, produktblad,
säkerhetsdatablad m.m se ardex.se
75
Nej
Ja
FINT VÄGGSPACKEL
ARDEX B 10
VÄGG/TAK 0-3 MM
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Mycket fint cementbaserat väggspackel för spackling och bättring av vägg- och takytor samt tillslutning av
mindre sprickor och porer. Kan användas på
lättbetong utan att prima.
Både inom- och utomhus.
Färg: Grå.
Konsistens: Smidig, plastig, pastaliknande.
Lagtjocklek: Från 0-3 mm.
Materialåtgång: 1,2 kg pulver/m²/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Övermålningsbar: Efter uttorkning.
Underlaget: Temperaturen måste vara minst
+5°C. Ska vara torrt, rent, fast och bärkraftigt.
Torra ytor förvattnas.
Idealiskt för slätspackling.
VIKTIGT:
Utomhus är ytan ofta smutsmättad och måste därför alltid
mekaniskt rengöras, slipas eller
fräsas. Vid användning av bruket
undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning.
Blandning och utförande: Maskinblandas.
Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl
och tillsätt pulvret under kraftig omrörning.
Spacklets konsistens ska vara smidig, pastaliknande och utan klumpar. En mindre mängd kan
handblandas. Utlägges med slätspackel. Vid
tillsats av ARDEX E 100 ökar elasticiteten, vidhäftningen och styrkan. Vid tillsats av ARDEX
E 100, blandas 25 kg ARDEX B 10 med 1,75
kg ARDEX E 100 och 7 liter vatten.
Vattenmängd: 8,5 liter/25 kg.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr: 10125
76
VÄGGSPACKEL
ARDEX B 14
VÄGG/TAK 1-5 MM
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT
PRIMER
FRITT
Användningsområde: Cementbaserad
väggspackelmassa för reparation, lagning
och spackling på betong, cementputs och
murverk i tunna och tjocka skikt. Slätspackling
före plattsättning. Spackling och reparationer
av skador och sprickor på vägg. Ytter- och
undersidor på balkonger m m. Snabb styrkeutveckling. Kan målas efter uttorkning.
Både inom- och utomhus.
Färg: Grå och ljusgrå.
Konsistens: Smidig, plastig, pastaliknande.
Lagtjocklek: Från 1-5 mm. Över 5 mm,
tillsätt sand.
Materialåtgång: 1,4 kg pulver/m2/mm.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Övermålningsbar: Efter uttorkning.
Underlaget: Temperaturen måste vara minst
+5°C. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt
men ska alltid vara rent, fast och bärkraftigt.
Torra ytor förvattnas.
Lagning av balkonger.
VIKTIGT:
Utomhus är ytan ofta smutsmättad och måste därför alltid
mekaniskt rengöras, slipas eller
fräsas. Vid användning av bruket
undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning.
Förpackning:
Säck 25 kg
Artikelnr grå: 14125
Artikelnr ljusgrå: 14126
Blandning: Maskinblandas. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt pulvret
under kraftig omrörning. Spacklets konsistens
ska vara smidigt och utan klumpar.
En mindre mängd kan handblandas. Utlägges
med slätspackel.
Vattenmängd: 6,25 liter/25 kg.
Med tillsats av ARDEX E 100 ökar elasticiteten,
vidhäftningen och styrkan.
Vid tillsats av ARDEX E 100 blandas 25 kg
B 14 med 1,75 kg ARDEX E 100 och 5,2 liter
vatten.
77
TILLSATS TILL ARDEX UTOMHUSPRODUKTER
ARDEX E 100
Användningsområde: En plasttillsats till
ARDEX utomhusprodukter.
Egenskaper: Förbättrar tryck- och böjstyrkan, vidhäftningen, bearbetningskonsistensen
samt korrosionsskyddet. Fri från lösningsmedel.
Får ej tillsättas ARDEX AM 100.
Till ARDEX A 38 MIX slamma.
Konsistens/Färg: Vit vätska.
Förpackning: 1,75 kg.
Materialåtgång: Se tabell nedan.
Förpackning:
1,75 kg
Artikelnr: 10602
VIKTIGT:
Får ej tillsättas AM 100.
Häll först ARDEX E 100 i blandningsvattnet och blanda därefter i pulvret
Blandningstabell vid tillsättning av ARDEX E 100
Produkt
Säck
ARDEX E 100
Vatten
ARDEX B 10
25 kg
1,75 kg
7 liter
ARDEX B 14
25 kg
1,75 kg
5,2 liter
ARDEX F 11
25 kg
1,75 kg
7 liter
ARDEX A 46
12,5 kg
0,9 kg
2,7 liter
Slamningstabell
Produkt
Säck
ARDEX E 100
Vatten
ARDEX A 38 MIX
25 kg
1,75 kg
1,75 liter
Åtgång ARDEX E 100 vid slamning: 0,3 kg ARDEX E 100/m2
Kan användas vid temperaturer över +5°C. Vid slamning ska
blandningen borstas in i underlaget. Bruket utläggs vått i vått.
78
78
PRIMERGUIDE
Primer/Fuktspärr Förbrukning Påföres Beläggnings- Betong Cement- Keramik Golvkg/m2
med
klar
puts
spån
Stål/Plåt
ARDEX EP 2000
- Multiepoxi
0,3 kg
Roller 6 timmar per
strykning
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
ARDEX P 3
- Färdigblandad
0,2 kg
Roller,
borste
1 timme
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja torra
utrymmen
0,03-0,3 kg Borste
ca 1 tim
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
1 timme
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ARDEX P 51
- Allroundprimer
ARDEX P 82
- Epoxiprimer
- Endast inomhus
0,2 kg
Roller
För utförligare information, produktblad,
säkerhetsdatablad m.m se ardex.se
79
ket
sio
yc
m
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS
ner
FÄRDIGBLANDAD DROPPFRI PRIMER
ARDEX P 3
lå ga e m
is
Användningsområde: En färdigblandad primer som används för att få en optimal vidhäftning till underlaget. Produkten förhindrar också
att luftblåsor stiger upp från underlaget. Är
idealisk på träbaserade eller glatta ytor och vid
renoveringsarbete, då den är droppfri och inte
smutsar ned kringliggande ytor.
Endast inomhus. Ej vid tillskjutande fukt.
Konsisten/Fäg: Tixotrop, vit vätska.
Materialåtgång: Ca 0,2 kg/m².
Beläggningsklar: 1-3 timmar.
Förpackning:
Artikelnr 5 kg: 03605
Underlaget: Ska vara torrt, rent, fast och bärkraftigt.Temperaturen ska vara över
+10° C i luft och underlag.
Blandning och utförande: Är färdigblandad
får ej spädas.
Vägg: Påföres tunt med roller eller pensel.
Golv: Borstas alltid på golvytor.
80
ALLROUNDPRIMER
ARDEX P 51
GOLV
INOMHUS
Användningsområde: En primer för optimal
vidhäftning mot underlaget, dammbindning
och portätning. Produkten förhindrar även
att luftblåsor stiger upp från underlaget. Till
slamma för ARDEX A 34/35 MIX. Innehåller
ej lösningsmedel.
Endast inomhus. Ej vid tillskjutande fukt.
* Undantag: Se produktblad för ARDEX K 301
MIX.
Förpackning:
Artikelnr 1 kg: 51601
Artikelnr 5 kg: 51605
Artikelnr 10 kg: 51610
Artikelnr 25 kg: 51625
Konsistens/Färg: Vit vätska.
Materialåtgång: Ca 0,03-0,3 kg konc./m².
Beläggningsklar: Efter 1-5 timmar.
Underlaget: Ska vara rent, fast och bärkraftigt. Borsta in primern tunt och undvik pölar.
Blandnings- och åtgångstabell
Underlag
Spånskiva/träbaserade
ARDEX P 51
Vatten
Åtgång konc.
Outspädd
ca 0,3 kg/m2
Outspädd
ca 0,3 kg/m2
underlag
Täta icke sugande underlag
Gipsskiva
1 del
1 del
ca 0,2 kg/m2
Betonggolv, slipsatser
1 del
3 delar
ca 0,1 kg/m2
Ren gips och anhydrit
1 del
3 delar
ca 0,1 kg/m2
K 301/K 301 MIX utomhus/
1 del
7 delar
ca 0,03 kg/m2
fuktbelastad miljö
Vid starkt sugande underlag samt när avjämingsmassa ska ligga utan toppbeläggning ska en extra primning utföras.
För ytterligare information se PRODUKTBLAD för ARDEX P 51.
81
SNABB EPOXIPRIMER
ARDEX P 82
GOLV/VÄGG
INOMHUS
Användningsområde: Kan användas som
primer och vidhäftningsförbättrare på glatta
och täta underlag. Lågmolekylär epoxi. Lätt att
applicera.
Färg: Rosa och vit vätska.
Materialåtgång: Ca 0,2 kg/m2.
Torktid: Ca 1 timme.
Förpackning: 1+1 kg eller 3+3 kg.
Förpackning:
Artikelnr 2 kg: 82602
Artikelnr 6 kg: 82612
VIKTIGT:
Följ Arbetsmiljöverkets
anvisningar för arbete med
härdplaster.
Underlaget: Temperaturen ska vara över
+5°C. Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel som kan förhindra
optimal vidhäftning. Påföres med pensel eller
roller i tunt skikt.
Blandning: Består av två komponenter som
blandas i förhållandet 1:1 till en rosa vätska.
Primern ska användas inom 1 timme (20°C)
efter att komponenterna blandats.
82
MULTIFUNKTIONSEPOXI
ARDEX EP 2000
GOLV
INOM-/UTOMHUS
VATTEN-/VÄDERBESTÄNDIG
Användningsområde: Som primer, fukt-, raFROSTBESTÄNDIG
don- och emissionsspärr till spricklimning och
förstärkning av underlag med dålig ytstyrka.
Kan användas på cement- och gipsbaserade
underlag. Vidhäftningsförbättring mellan gammal och ny betong. Kan användas som slamma
till ARDEX avjämningsmassor, se produktblad.
Inom- och utomhus.
Förpackning:
Artikelnr 1 kg: 20601
Artikelnr 4,5 kg: 20604
VIKTIGT:
Följ Arbetsmiljöverkets
anvisningar för arbete med
härdplaster.
Konsistens: Tunnflytande.
Materialåtgång: Ca 0,3 kg/m2/strykning vid
användning som fuktspärr och primer.
Bearbetningstid: Ca 30 minuter (20°C).
Gångbar: Ca 6 timmar efter läggning (20°C).
Belastningsbar: Mekaniskt belastningsbar
efter ca 24 timmar (20°C).
Förpackning: 1 kg, 4,5 kg.
Underlaget: Ska vara rent, fast och bärkraftigt. Vid påstrykning ska underlaget vara yttorrt. Vid användning för att förstärka underlag
med dålig ytstyrka ska underlaget vara sugande, poröst och torrt.
Slamma: Vid spackling med ARDEX K 301
MIX kan ARDEX EP 2000 användas som vidhäftningsförbättrare genom att rollas ut på underlaget varpå avjämningsmassan läggs blött
i blött.
Blandning: Komponent A blandas med Komponent B. Maskinblandas. Stryks ut med en
korthårig roller eller pensel.
Tillvägagångssätt: Se produktblad för ARDEX
EP 2000.
83
STEGLJUDSREDUKTIONSSYSTEM
ket
sio
yc
m
GOLV
INOMHUS
LJUDKLASS C
ner
ARDEX DS 40
lå ga e m
is
Användningsområde: ARDEX DS 40 STEGLJUDSREDUKTIONSSYSTEM används som
underlag för klinker, natursten, granitkeramik
och flytande trägolv. Kan användas i boendeoch kontorsmiljö med belastningar på upp till
2 kN/m2. Systemet har låg bygghöjd och är
lättmonterat.
Endast inomhus. Ej vid tillskjutande fukt.
För ljudklass C. Låg bygghöjd.
Förpackning:
Artikelnr 3,75 m: 73179
ARDEX TP 50
GOLV
INOM-/UTOMHUS
Förpackning:
Artikelnr 25 m: 59177
SYSTEMKOMPONENTER
Distanslist: ARDEX TP 50.
Lim till DS 40 plattan: ARDEX X 78-serien,
åtgång Ca 0,5 kg/m2 eller ARDEX tejplim
AF 900, åtgång ca 0,1 kg/m2.
Avkopplingsplatta: ARDEX DS 40, format
750 x 500 x 4,5 mm.
Fästmassa: ARDEX Fästmassor.
Fogar: ARDEX fogar.
Inga komponenter får bytas ut eller ersättas
med annan materiel.
Stegljudsreducering: Kontakta ARDEX
Teknikavdelning.
Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast,
bärkraftigt och fritt från skiljemedel, vridstabilt
och plant.
Användningsområde: ARDEX TP 50 är en
självhäftande fuktbeständig distanslist tillverkad av polyethylenskum som inte kan ruttna.
Säkrar ett korrekt avstånd till vägg och förhindrar kantspänningar och ljudbryggor vid
flytspacklingar och gjutning av en flytande konstruktion på golv.
Förpackning: Rulle bygghöjd 50 mm, längd
25 m.
84
ARDEX MILJÖ
DUSTFREE
Förpackning:
Artikelnr 1 st: 98945
ARDEX DUSTFREE
ARDEX miljöprofil är mer än bara ord. Ett bevis är att vi inte tillverkar
dammreducerade produkter med inblandning av växtolja med tanke på
världens naturresurser.
Vårt alternativ är ARDEX DUSTFREE. En dammreducerare som passar
olika brukshinkar och kopplas till en dammsugare..
RADONSÄKRA MED ARDEX!
4 TÄTA LÖSNINGAR:
5
2
1
4 TÄTA LÖSNINGAR:
RADONTÄTNING
RADONSÄKRING I BEFINTLIGA
BYGGNADER
3
4
RADONSÄKRING I BEFINTLIGA
BYGGNADER
ARDEX
SYSTEMLÖSNING:
RADONSÄKRING
5
2
ENKEL
ARDEX
SYSTEMLÖSNING:
RADONSÄKRING
ENKEL
3
4
1
RADONTÄTNING
INSTALLATION.
SNABBT FÄRDIG-
INSTALLATION.
STÄLLANDE.
SNABBT FÄRDIG-
MINIMAL
STÄLLANDE.
BYGGHÖJD.
MINIMAL
BYGGHÖJD.
RADONSUG MED ARDEX A 38 MIX
Vill man installera en radonbrunn med radonsug under
MONTERA RADONSUG UNDER KÄLLARGOLV
befintligt golv är ARDEX A 38 MIX mest lämpat för gjutning
RADON...
Att bygga in en radonsug i en befintlig källare är en mycket
av det nya betonggolvet. ARDEX A 38 MIX är snabbhärdande
omfattande byggprocess. Radonsugen kräver att man in-
ningar för hus och källare i det existerande fastighetsbeståndet.
är en gas som sipprar upp från marken in i hus och källare via RADONSUG
MED
och har minimalt med krympningar och spänningar och är
stallerar en radonbrunn och bygger upp ett poröst lager
lösgångbart redan har
efter
4 timmar.
fyra enkla, snabba och ekonomiska
(t ex lös Leca) under betonggolvet. Radonpartiklarna sugs
utvecklat
ARDEX
h källare via
nder sig på
h lungor när
existerande fastighetsbeståndet.
via det porösa lagret till radonbrunnen och transporteras via
På det färdiga
ARDEX
A 38
MIXi det
betonggolvet
kan man efter
källare
hus och
ningar för
Tekniska Forskningsinstitut en luftkanal upp över hustaket. Detta förutsätter att det bepå Sveriges
4 timmarAlla
bygga
vidare
med valfri
ARDEX-lösning.
är testade
tätskikt
radontäta.sig också med att betonggolvet
ARDEX A(SP)
38och
MIXärutmärker
fintliga betonggolvet bilas upp och att det grävs ut 20-30
kan läggas så tunt som 45 mm, vilket delvis sparar på
cm under befintligt fundament. Därefter läggs 20 cm med
att bygga om en gam- lös Leca som sedan täcks med två lager PE-folie varefter
är det nu möjligt Den snabba
lösningar
ARDEX
Medoch
utgrävning
halverar
materialåtgången.
det omöjligt
hus där man
a är det där-
eller allrum på kort tid det gjuts ett nytt betonggolv med ARDEX A 38 MIX.
nytt radonsäkert
till ett
källare
malav
härdningen
ARDEX
produkter
gör att kontor
det är hantverkarens
pris. Se mer på www.ardex.se.
ett lågtbyggtiden.
tillavgör
arbetstidoch
som
1) Lös Leca, minst 100 mm
Då radonsugen skapar ett undertryck under betonggolvet är
det sällanRADONBIDRAG
nödvändigt att påföra en radonspärr på det nya
2) Första lagret PE-folie
200 Bq/m
som ska sänka radonhalten till högst
För åtgärder
betonggolvet.
Man kan
därför lägga keramik, linoleum,
Bostadsenhet.3) Andra lagret PE-folie
kan ett statligt bidrag sökas hos Länsstyrelsens
lan 400 och plastmatta eller måladirekt på betonggolvet. Man kan även
4) Eventuell golvvärme
Bidraget ges till en- eller tvåbostadshus.
mhusmiljö. Av montera golvvärme i ARDEX A 38 MIX. När man gjuter in
5) ARDEX A 38 MIX
www.radonguiden.se
onhalten i alla golvvärme i ARDEX A 38 MIX ska rörhjässan gjutas över
3
3
kan man på med minst 35 mm bruk. Detta säkerställer konstruktionens
0 lungcancer- styrka samt ger en god värmefördelning i golvet.
ARDEX AB
Upplagsvägen 3 • 117 43 STOCKHOLM
Tfn 08-556 315 50
[email protected] • www.ardex.se
ARDEX har utvecklat fyra enkla, snabba och ekonomiska lös-
sprickor och håligheter i golv och vägg. Radon binder sig på
ARDEX A 38 MIX
Alla tätskikt är testade på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
(SP) och ärenradontäta.
partiklar i luften och följer med luften in i luftrör och lungor närVill man installera
radonbrunn med radonsug under
vi andas och kan orsaka lungcancer.
MONTERA RADONSUG UNDER
KÄLLARGOLV
befintligt golv är ARDEX A 38 MIX
mest lämpat för gjutning
Att bygga in en radonsug i en befintlig
Med ARDEX lösningar
det nu möjligt att bygga om en gamav det nya betonggolvet.
källare är en mycket
ARDEX Aär
38 MIX är snabbhärdande
byggprocess. Radonsugen kräver
mal källare
ett nytt radonsäkert kontor eller allrum på kort omfattande
tid
Radon varken syns, luktar eller smakar. Därför är det omöjligtoch har minimalt
medtillkrympningar
att man inoch spänningar och är
stallerar en radonbrunn och bygger
och till
ett lågt
pris. Se mer på www.ardex.se.
att exakt säga var problemet är störst. I gamla hus där mangångbart redan
upp ett poröst
efter
4 timmar.
lager
(t ex lös Leca) under betonggolvet.
Radonpartiklarna sugs
via det porösa lagret till radonbrunnen
och transporteras via
en3luftkanal upp över hustaket. Detta
För åtgärder som ska sänka radonhalten till högst 200 Bq/m
förutsätter att det beARDEX A 38 MIX utmärker sig också
medLänsstyrelsens
att betonggolvet
fintliga betonggolvet bilas upp och
kan ett statligt bidrag sökas hos
Bostadsenhet.
Strålsäkerhetsmyndiheten uppskattar att mellan 400 ochkan
att det grävs ut 20-30
läggas så tunt som 45 mm, vilket
delvis sparar på
cm under befintligt fundament. Därefter
Bidraget ges till en- eller tvåbostadshus.
500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av
läggs 20 cm med
utgrävning och halverar materialåtgången.
lös Leca som sedan täcks med två
Den snabba
www.radonguiden.se
dessa är 90 procent rökare. Om man sänker radonhalten i alla
lager
PE-folie
varefter
härdningen av ARDEX produkter gör
att det är hantverkarens
det gjuts ett nytt betonggolv med
ARDEX A 38 MIX.
hus som har över 200 Bq/m3 kan man på
arbetstid som avgör byggtiden.
bygger om källare till kontor, allrum eller gillestuga är det där-På det färdiga ARDEX A
38 MIX betonggolvet kan man efter
RADONBIDRAG
för viktigt att förhindra inträngning av radon.
4 timmar bygga
vidare
med valfri ARDEX-lösning.
längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.
Då radonsugen skapar ett undertryck
under betonggolvet är
1) Lös Leca, minst 100 mm
det sällan nödvändigt att påföra en
radonspärr på det nya
2) Första lagret PE-folie
betonggolvet. Man kan därför lägga
keramik, linoleum,
3) Andra lagret PE-folie
plastmatta eller måladirekt på betonggolvet.
Man kan även
montera golvvärme i ARDEX A 38
4) Eventuell golvvärme
MIX. När man gjuter in
ARDEX AB
golvvärme i ARDEX A 38 MIX ska
5) ARDEX A 38 MIX
rörhjässan
Upplagsvägen 3gjutas
• 117 över
43 STOCKHOLM
med minst 35 mm bruk. Detta säkerställer
Tfn 08-556 konstruktionens
315 50
styrka samt ger en god värmefördelning
[email protected]
i golvet. • www.ardex.se
RADON...
är en gas som sipprar upp från marken
in i hus och källare via
sprickor och håligheter i golv och
vägg. Radon binder sig på
partiklar i luften och följer med luften
in i luftrör och lungor när
vi andas och kan orsaka lungcancer.
ARDEX har utvecklat fyra enkla, snabba
och ekon
ningar för hus och källare i det existerande
fastighets
Alla tätskikt är testade på Sveriges
Tekniska Forskn
(SP) och är radontäta.
Med ARDEX lösningar är det nu möjligt
att bygga o
mal källare till ett nytt radonsäkert kontor
eller allrum
och till ett lågt pris. Se mer på www.ardex.se.
Radon varken syns, luktar eller smakar.
Därför är det omöjligt
att exakt säga var problemet är störst.
I gamla hus där man
bygger om källare till kontor, allrum
eller gillestuga är det därför viktigt att förhindra inträngning
av radon.
RADONBIDRAG
Strålsäkerhetsmyndiheten uppskattar
att mellan 400 och
500 lungcancerfall per år orsakas
av radon i inomhusmiljö. Av
dessa är 90 procent rökare. Om man
sänker radonhalten i alla
Bidraget ges till en- eller tvåbostadshus.
www.radonguiden.se
hus som har över 200 Bq/m3 kan
man på
längre sikt undvika cirka 200 lungcancer-
För åtgärder som ska sänka radonhalten
till högst 20
kan ett statligt bidrag sökas hos Länsstyrelsens
Bosta
fall varje år.
www.ardex.se
ARDEX AB
www.ardex.se
225 000 hus har för högt radon - över 200 Becquerel/m3.
ARDEX system bygger på att du tätar betongen där radonen kan ta sig
in. Likaså sprickor runt rörgenomföringar. När du tätat med ARDEX system får du ett värde på under 10 Becquerel/m3.
Alla våra tätskikt är testade på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
och är radontäta.
Läs mer i broschyren ”Radonsäkring i befintliga byggnader-” och på
hemsidan.
85
Upplagsvägen 3 • 117 43 STO
Tfn 08-556 315 50
[email protected] • www.ardex.
ARDEX VÄRMEGOLV
LIKA
BRA VID VÄRMEGOLV
RENOVERING SOM VID NYPRODUKTION
ARDEX
Att välja golvvärme från ARDEX innebär att allt kommer från från en och
samma leverantör, ARDEX. Beprövade hållbara konstruktioner som fungerar lika bra vid renovering som vid nyproduktion. I konstruktionerna ingår
ARDEX snabba och högkvalitativa spackel, bruk, tätskikt, fix och fog. Vi har
också den erfarenhet som krävs för att lyckas med golvvärme i utrymmen
med tillskjutande fukt.
För mer information se separata broschyrer och ardex.se.
ARDEX LAMIHEAT - OPTIMAL
LÖSNING FÖR TRÄGOLV
• Enkel installation.
• 10 års garanti.
• Inga specialverktyg. • Inga kall-/varmzo• Direkt på befintligt
ner, då folien i matunderlag.
tan leder värmen.
• Endast 8 mm bygg- •Stegljudsdämpande.
höjd.
ARDEX VÄRMEKABEL OSLAGBAR UNDER KLINKER
• 10 W/m.
• Kabellängder från 13-182 meter.
• 4,5 mm tunn.
Artikelnr
Effekt
Längd meter
Kvm vid C/C 10 cm
Toleransomr.
resistans Ohm
91470
130
12
1,3
387-448
91471
220
22
2,2
228-265
91472
300
30
3,0
168-195
91473
430
43
4,3
117-135
97-112
91474
520
52
5,2
91475
630
63
6,3
80-92
91476
700
70
7,0
72-83
91477
800
80
8,0
63-73
91478
910
91
9,0
55-64
91479
1000
100
10,0
50-58
91480
1170
117
11,7
43-50
91481
1300
130
13,0
39-45
91482
1420
142
14,2
35-41
91483
1600
160
16,0
31-36
91484
1820
182
18,2
28-32
86
Åtgångstabell för ARDEX A 34 MIX och A 35 MIX
Lagtjocklek
Yta
Åtgång i kg
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
2
37
56
74
93
111
130
2 m2
74
111
148
185
222
259
3m
2
111
167
222
278
333
389
4 m2
148
222
296
370
444
518
5m
2
185
278
370
463
555
648
6m
2
222
333
444
555
666
777
7 m2
259
389
518
648
777
907
8m
2
296
444
592
740
888
1040
9m
2
1m
333
500
666
833
999
1170
10 m2
370
555
740
925
1110
1300
11 m
2
407
611
814
1020
1220
1420
12 m
2
444
666
888
1110
1330
1550
Åtgångstabell för ARDEX A 38 MIX
Lagtjocklek
Yta
Åtgång i kg
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
1 m2
44
66
88
110
132
154
2 m2
88
132
164
220
264
308
3m
2
132
176
198
330
396
462
4m
2
176
264
352
440
528
616
5 m2
220
330
440
550
660
770
6m
2
264
396
528
660
792
924
7m
2
308
462
616
770
924
1078
8 m2
352
528
704
880
1056
1232
9m
396
594
792
990
1188
1386
2
440
660
880
1100
1320
1540
11 m2
484
726
968
1210
1452
1694
12 m
528
792
1056
1320
1584
1848
2
10 m
2
87
ARDEX finns i
hela Sverige
ARDEX Huvudkontor
Upplagsvägen 3
117 43 Stockholm
1
Tel. vxl:08-556 315 50
Fax: 08-556 315 67
Micael Ericsson
070-370 63 63
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.ardex.se
Thorbjörn Karlsson
070-399 56 44
[email protected]
Andreas Carlsson
070-578 25 30
[email protected]
3
Göran Nordström
070-266 72 10
[email protected]
4
Jacob Carlén
070-370 11 69
[email protected]
6
5
Henrik Pettersson
070-588 27 93
[email protected]
7
Andreas Malmqvist
070-585 81 96
[email protected]
Copyright
Magnus Rodhe
070-585 84 18
[email protected]
ARDEX AB juli 2015 upplaga 15 000
Staffan Jonsson
070-600 87 15
[email protected]
Conny Öhman
070-550 40 34
[email protected]
Mikael Hen
070-680 42 88
[email protected]
2
Vi reserverar oss mot tryckfel. Läs alltid på säcken. För ytterligare information se respektive produktblad.
88