150124 Filea fisk i Långsele

Nu startar vi en studiecirkel i Långsele…
För dig som är intresserad av att lära dig
Byxa/Filea abborre och ädelfisk
Cirkeln omfattar 3 tillfällen med start
lördag den 31 januari 2015 i Träffpunkten
klockan 12.30 -16.00.
Datum för de följande 2 tillfällena planerar vi tillsammans i cirkeln.
Kursledare: Staffan Wänstedt
Deltagaravgift: 300 kronor
Vid sista sammankomsten ska vi tillaga fisken vi fileat.
Kostnad för dessa ingredienser ingår inte i kursavgiften.
Men nu är det bråttom med att du anmäler ditt deltagande!
Enklast gör du det till Ingrid Gustafsson tel: 070-555 02 17,
senast 27 januari
Välkommen med!
Arr: Långsele Intresseförening i samarbete med