PDF, 1,6 MB

Personskyddsautomater
Säkra DIN-försäkring, Trygg & enkel.
Personskyddsautomat för skydd av
­person och egendom.
Barn och hemmafixare skadar sig på el
Män i 20 till 50-årsåldern som utför gör-det-själv-arbete i hemmet är en grupp i riskzonen visar en
rapport från Elsäkerhetsverket. En stor del skadar sig i samband med renoveringar hemma, främst på
armaturer, vägguttag och lösa elkablar.
Varje år kommer ca 350 barn till en akutmottagning efter att ha skadats i elolyckor. Drygt 60% är pojkar
och flest skador har tvååringar. Nästan 90% av dessa skador inträffar i eller vid bostaden. På akutmottagningen blir 20% av barnen inlagda på sjukhus eller remitterade till annan klinik för fortsatt vård.
2
Om det händer
händer inget!
Vad händer om en hårfön faller i vattnet? Lördag kväll: Du vill gå på teater. Din son ska gå till sängs.
Du har bråttom. Om du är stressad, kan du lätt glömma något, till exempel att hårfönen fortfarande
är kvar i uttaget. Ett stänk vatten, du halkar och ... Med Hagers personskyddsautomat händer inget!
­Personskyddsautomaten bryter kretsen inom några millisekunder - och skyddar hela familjen samt
känsliga elektriska apparater mot farlig beröringsspänning.
Personskyddsautomater
• Pålitligt skydd mot direkt och indirekt kontakt
• Minskar risken för isolationsfel
• Förebyggande skydd mot bränder i bostad orsakade av fel i
elledningar
• Enkel installation för din elektriker
• Undvik obefogad funktion p.g.a. läckströmmarna
• Tydligt med nollan
3
QuickConnect –
snabbt, enkelt och säkert
Den som investerar mycket tid och kraft på en uppgift, förväntar sig ett bra resultat. Överraskande nog
är resultatet ännu bättre med quickconnect fasskena. Innovativ skruvlös anslutning av fasskenan gör
installationen enkel, säker och ger högre tillförlitlighet. Med quickconnect-tekniken ansluts fasskenan
enkelt genom att tryckas på plats.
Säkerheten kommer först
Med quickconnect fasskena tas ett av dagens största felkällor bort i centraler.
Med quickconnect på fasskenan behöver du inte längre tänka på åtdragningsmomentet. Anslut quickconnect-fasskenan
i ­slutet av monteringen så behöver den inte vara i vägen vid övrig anslutning. Fördelen med detta är att du har god visuell
­kontroll av anslutningen samt inga ledare som sticker ut och skapar en risk för kortslutning. Du får också bra kontroll på att
isoleringen inte kommer under anslutningsklämman och skapar dålig kontakt. Quickconnect är inte en ny produkt, utan en väl
beprövad teknik, vilket är bevisat i tusentals installationer runt om i Europa under snart 10 år.
4
Högsta säkerhetsnivå
med konstant fjädertryck
Snabbanslutningstekniken gör att dina installationer blir enklare och snabbare. Detta gör det möjligt för
dig att bättre kunna kalkylera projekt. Välj helt enkelt den nya generationens installationslösningar från
Hager - dvärgbrytare, jordfelsbrytare, personskyddsautomater och en rad ytterligare apparater, samt de
nya fasskenorna med skruvlös förbindningsteknik.
5
Full kompabilitet med
föregående modeller
Tekniska framsteg är positivt – för det mesta. Men om en förnyelse inte för med sig några konkreta,
kännbara fördelar, så gör Hager det enda riktiga – avstår från denna förnyelse. Därför utgör innovationer, som faktiskt serieframställs när det gäller våra modulkomponenter, aldrig någon risk för dig och
din kund. Vi är nämligen uppmärksamma på att den nya generationens modeller är kompatibla med de
beprövade, tidigare modellerna.
Framtid – fram och tillbaka
För att modulkomponenter skall kunna fungera tillförlitligt under många år, p
­ roducerar vi
för framtiden. Vi planerar och utvecklar nya
modulkomponenter på ett sådant sätt att
de i praktiken går ihop med de förgående
modellerna – så långt det är möjligt. Detta är
kompabilitet som ger p
­ ålitliga produkter.
6
Funktionalitet och montagetid
Våra modulkomponenter är inte bara kompatibla med varandra utan även f­unktionaliteten
och de konstruktiva d
­ etaljerna i modulkomponenterna på olika utvecklingsnivåer
harmonierar. Detta r­educerar montagetid
när en enskild k
­ omponent behöver bytas ut,
anläggningen utvidgas eller när ombyggnader görs. Vi s­ kapar driftsäkerhet i vardagen.
Kontinuitet hos Hager
Varje typ av utveckling har något att göra
med kontinuitet. Inte ens stora förändring­ar
i basteknologin – som ofta är att anta inom
området elinstallationer – måste ske plötsligt. Det finns alltid lösningar för övergången – lösningar som skyddar föregående
investeringar. När nya produkttyper lanseras,
finns en risk för att övergången ska skapa
problem med logistik, teknik och försäljning.
Med Hager behöver du inte oroa dig for att
gå över till det nya.
Utbyggnad och utbyte –
lika enkelt som ny installation
En fördelning skall fungera klanderfritt – så snart den har monterats. Elcentraler lever ett statiskt liv, men
eventuell utbyggnad eller utbyte av någon komponent ska kunna utföras med så lite störningar som
möjligt. De nya normkomponenterna har denna flexibilitet inbyggd och det är mycket enkelt att byta
t.ex. en personskyddsautomat mitt i en komponentrad.
Enkel demontering
7
Personskyddsautomat –
en kompakt lösning
En personskyddsautomat (RCBO) är ett jordfelsskydd med inbyggt överströmsskydd som också även
finns i en dvärgbrytare. Personskyddsautomaterna är av typ A, för AC och pulserande DC felströmmar
och med nollan till höger. Välj mellan B- eller C-karakteristik, 30mA för personskydd. Stötströmsäker,
lägsta tem­peratur -25ºC och brytförmåga 6kA eller 10kA.
Om utbyte av en komponent på DIN-skenan blir nödvändig är detta möjligt att utföra utan att andra än
den aktuella produkten berörs. Den platsbesparande (2 moduler) personskyddsautomaten används
med fördel till person- och kortslutningsskydd av 1-fas uttagsgrupper. Fasskeneanslutningen ger möjlighet att ansluta fler personskyddsautomater på samma DIN-skena.
Fördelar:
Teknisk data
• Platsbesparande lösning, två produkter i en
• En allpolig och säker brytning vid: jordfelsström i anläggningen,
överlast, kortslutning
• Hög säkerhet - tydlig lägesindikering på vippan
• Hög skyddsklass - alla ledande delar är petsäkra
• Separata anslutningar för fasskena och mjukledare
• Enkel demontering med nya DIN-skeneklips
• Kan enkelt kompletteras med hjälp/signalkontakt
Montage: På DIN-skena i kapsling
Utförande: Modul
Märkström: 6, 10, 13, 16, 20, 25 och 32A
Märkspänning: 230V AC
Brytförmåga: 6kA eller 10kA
Utlösningskarakteristik: B/C
Typ: A Likströmspulskänslig och
Stötströmssäker
Moduler: 2
Poler: 1+N
Tillbehör: Tillbehörsblock kan eftermonteras
Felström: 30 mA
8
Expert
tips
1
2
3
4
Snabb och säker anslutning av
utgående ledningar med snab­banslutningsteknik.
Tack vare ett konstant fjädertryck, behöver man inte
efterdra.
Med QuickConnect på anslutningssidan behöver du inte
tänka på åtdragningsmomentet.
QuickConnect-fasskenan monterar du sist. Du får upp till 50%
mer utrymme mellan raderna.
Enkel borttagning av personskyddsautomat från DIN-skena
och fasskena.
5
6
7
Enkelt & säkert: MZN175 som
låser apparaten, förhindrar den
obehöriga att slå på Hager
dvärgbrytare.
Entydig indikering vid felström­sutlösning i separat indikeringsfönster, säker funktionstest av
jordfelsfunktionen med inbyggd
testknapp.
Beröringssäker konstruktion ger
bättre säkerhet (strömförande
delar är säkra mot oavsiktlig
beröring).
Separat märkfält för tydlig märk­ning på fronten av personskydds­­automaten. Perfekt resultat med genomskinlig märklucka.
9
Personskyddsautomat 6kA –
4-polig
Den 4-poliga personskyddsautomaten (RCBO) är ett jordfelsskydd med inbyggt överströmsskydd och
kortslutningsström som också finns i en dvärgbrytare. Personskyddsautomaterna är av typ A, du
kan välja att lägga nollan till höger eller vänster. Test funktionen ligger mellan L2 och L3. Välj mellan
B eller C-karakteristik, 30mA eller 300mA med brytförmåga 6kA.
De är alla anslutningsbara från över- eller undersida. Om utbyte av en komponent på DIN-skenan blir
nödvändig är detta möjligt att utföra utan att andra än den aktuella produkten berörs. Fasskeneanslutningen ger möjlighet att ansluta fler personskyddsautomater på samma DIN-skena.
Fördelar:
Teknisk data
•
•
•
•
•
•
•
Montage: På DIN-skena i kapsling
Utförande: Modul
Märkström: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 och 32A
Märkspänning: 400V AC
Brytförmåga: 6kA
Utlösningskarakteristik: B/C
Typ: A Likströmspulskänslig och
Stötströmssäker
Moduler: 4
Poler: 4
Tillbehör: Tillbehörsblock kan eftermonteras
Felström: 30 och 300mA
Platsbesparande lösning, två produkter i en
En allpolig och säker brytning vid: jordfelsström i anläggningen,
överlast, kortslutning
Hög säkerhet - tydlig lägesindikering på vippan
Hög skyddsklass - alla ledande delar är petsäkra
Separata anslutningar för fasskena och mjukledare
Enkel demontering med nya DIN-skeneclips
Kan enkelt kompletteras med hjälp/signalkontakt
10
Expert
tips
1
2
3
4
Enkel borttagning av personskyddsautomat från DINskena och fasskena.
Dubbla DIN-skenefästen upp- &
nertill.
Säker indikering. Grön indikering
på kontaktläge.
Höljet har spår för att klicka i
fasskenan innan man skruvar
den.
5
6
7
Entydig indikering vid felströmsutlösning i separat indikeringsfönster. Säker funktionstest av
jordfelsfunktionen med inbyggd
testknapp.
Varje pol har en termisk och
magnetisk skydd, för datorer
servrar mm.
Beröringssäker konstruktion ger
bättre säkerhet (strömförande
delar är säkra mot oavsiktlig
beröring).
Separat märkfält för tydlig
märkning på fronten av personskyddsautomaten. Perfekt
resultat med genomskinlig
märklucka.
11
Personskyddsautomat, 6kA, QuickConnect
- Norm: EN 61009-1
- Energibegränsningsklass 3
- Nominell spänning 230 VAC, 50 Hz
- Stötströmsäker till 250 A
- Karakteristik B och C
- QuickConnect på utgående t.o.m 20A
- QuickConnect på fasskenan t.o.m 63A
- Kortslutningsskydd 6kA med försäkring 63A / gL
- Jordfelsindikering i separat fönster
- Separata anslutningar för fasskena och mjukledare
- Beröringsskyddad IP20
- 1-poligt överlast- och kortslutningsskydd
- Märkprogram Semiolog kan laddas ner på www.hager.se
Personskyddsautomat QC, B-karakteristik, 2-polig, 1-poligt skydd
ACS910D
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
PSA 1P+N 6kA B-16A 10mA A QC
PSA 1P+N 6kA B-6A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA B-10A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA B-13A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA B-20A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA B-25A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA B-32A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA B-40A 30mA A QC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ACS916D
ADS906D
ADS910D
ADS913D
ADS916D
ADS920D
ADS925D
ADS932D
ADS940D
E-nr.
2163614
2163616
2163617
2163618
2163619
2163624
2163625
2163629
2163631
Personskyddsautomat QC, C-karakteristik, 2-polig, 1-poligt skydd
ACS960D
12
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
PSA 1P+N 6kA C-16A 10mA A QC
PSA 1P+N 6kA C-6A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA C-10A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA C-13A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA C-16A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA C-20A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA C-25A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA C-32A 30mA A QC
PSA 1P+N 6kA C-40A 30mA A QC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ACS966D
ADS956D
ADS960D
ADS963D
ADS966D
ADS920D
ADS975D
ADS982D
ADS990D
Rätt till tekniska förändringar förbehålles.
E-nr.
2163615
2163633
2163634
2163635
2163637
2163639
2163641
2163643
2163645
Personskyddsautomat, 6kA
- Norm: EN 61009-1
- Energibegränsningsklass 3
- Nominell spänning 230VAC, 50Hz
- Stötströmsäker till 250A
- Karakteristik B och C
- QuickConnect på utgående t.o.m 20A
- QuickConnect på fasskenan t.o.m 63A
- Kortslutningsskydd 6kA med försäkring 63A / gL
- Jordfelsindikering i separat fönster
- Separata anslutningar för fasskena och mjukledare
- Beröringsskyddad IP20
- 1-poligt överlast- och kortslutningsskydd
- Märkprogram Semiolog kan laddas ner på www.hager.se
Personskyddsautomat, B-karakteristik, 2-polig, 1-poligt skydd
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
PSA 1P+N 6kA B-6A 30mA
PSA 1P+N 6kA B-10A 30mA
PSA 1P+N 6kA B-13A 30mA
PSA 1P+N 6kA B-16A 30mA
PSA 1P+N 6kA B-16A 10mA
PSA 1P+N 6kA B-20A 30mA
1
1
1
1
1
1
ADA906G
ADA910G
ADA913G
ADA916G
ACA916G
ADA920G
E-nr.
2163740
2163741
2163735
2163743
2163739
2163746
ADA906G
Personskyddsautomat, C-karakteristik, 2-polig, 1-poligt skydd
ADA956G
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
PSA1P+N 6kA C-6A 30mA
PSA1P+N 6kA C-10A 30mA
PSA1P+N 6kA C-13A 30mA
PSA1P+N 6kA C-16A 30mA
PSA1P+N 6kA C-20A 30mA
PSA1P+N 6kA C-25A 30mA
PSA1P+N 6kA C-16A 10mA
1
1
1
1
1
1
1
ADA956G
ADA960G
ADA963G
ADA966G
ADA970G
ADA975G
ACA966G
Rätt till tekniska förändringar förbehålles.
E-nr.
2163748
2163749
2163737
2163752
2163753
2163754
2163747
13
Personskyddsautomat 4-pol, 6kA
Norm: EN 61009-1
- Energibegränsningsklass 3
- Nominell spänning 230 / 400 VAC, 50 Hz
- Typ A
- Karakteristik B och C
- Kortslutningsskydd 6kA
- Jordfelsindikering i separat fönster
- Separata anslutningar för fasskena och mjukledare
- Beröringsskyddad IP20
- 4-poligt överlast- och kortslutningsskydd
- Märkprogram Semiolog kan laddas ner på www.hager.se
Personskyddsautomat 30mA. C-karakteristik, 4 -polig, 4-poligt skydd
ADM406C
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
Personskbr. B6A 30mA A 6kA
Personskbr. B10A 30mA A 6kA
Personskbr. B13A 30mA A 6kA
Personskbr. B16A 30mA A 6kA
Personskbr. B20A 30mA A 6kA
Personskbr. B25A 30mA A 6kA
Personskbr. B32A 30mA A 6kA
Personskbr. B40A 30mA A 6kA
1
1
1
1
1
1
1
1
ADM406C
ADM410C
ADM413C
ADM416C
ADM420C
ADM425C
ADM432C
ADM440C
E-nr.
2163609
2163646
2163647
2163648
2163651
2163655
2163659
2163663
Personskyddsautomat 30mA. C-karakteristik, 4 -polig, 4-poligt skydd
ADM456C
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
Personskbr. C6A 30mA A 6kA
Personskbr. C10A 30mA A 6kA
Personskbr. C13A 30mA A 6kA
Personskbr. C16A 30mA A 6kA
Personskbr. C20A 30mA A 6kA
Personskbr. C25A 30mA A 6kA
Personskbr. C32A 30mA A 6kA
Personskbr. C40A 30mA A 6kA
1
1
1
1
1
1
1
1
ADM456C
ADM460C
ADM463C
ADM466C
ADM470C
ADM475C
ADM482C
ADM490C
E-nr.
2163664
2163665
2163669
2163672
2163673
2163676
2163677
2163680
Personskyddsautomat 300mA. B-karakteristik, 4 -polig, 4-poligt skydd
AFM406C
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
Personskbr. B6A 300mA A 6kA
Personskbr. B10A 300mA A 6kA
Personskbr. B13A 300mA A 6kA
Personskbr. B16A 300mA A 6kA
Personskbr. B20A 300mA A 6kA
Personskbr. B25A 300mA A 6kA
Personskbr. B32A 300mA A 6kA
Personskbr. B40A 300mA A 6kA
1
1
1
1
1
1
1
1
AFM406C
AFM410C
AFM413C
AFM416C
AFM420C
AFM425C
AFM432C
AFM440C
E-nr.
2163681
2163685
2163689
2163690
2163691
2163695
2163703
2163709
Personskyddsautomat 300mA. C-karakteristik, 4 -polig, 4-poligt skydd
AFM456C
14
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
Personskbr. C6A 300mA A 6kA
Personskbr. C10A 300mA A 6kA
Personskbr. C13A 300mA A 6kA
Personskbr. C16A 300mA A 6kA
Personskbr. C20A 300mA A 6kA
Personskbr. C25A 300mA A 6kA
Personskbr. C32A 300mA A 6kA
Personskbr. C40A 300mA A 6kA
1
1
1
1
1
1
1
1
AFM456C
AFM460C
AFM463C
AFM466C
AFM470C
AFM475C
AFM482C
AFM490C
Rätt till tekniska förändringar förbehålles.
E-nr.
2163724
2163725
2163727
2163729
2163731
2163733
2163757
2163758
Personskyddsautomat, 10kA
- Norm: EN 61009-1
- Energibegränsningsklass 3
- Nominell spänning 230VAC, 50Hz
- Stötströmsäker till 250A
- Karakteristik B och C
- QuickConnect på utgående t.o.m 20A
- QuickConnect på fasskenan t.o.m 63A
- Kortslutningsskydd 10kA med försäkring 63A / gL
- Jordfelsindikering i separat fönster
- Separata anslutningar för fasskena och mjukledare
- Beröringsskyddad IP20
- 1-poligt överlast- och kortslutningsskydd
- Märkprogram Semiolog kan laddas ner på www.hager.se
Personskyddsautomat, B-karakteristik, 2-polig, 1-poligt skydd
ADA506D
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
PSA 1P+N 10kA B-6A 30mA
PSA 1P+N 10kA B-10A 30mA
PSA 1P+N 10kA B-13A 30mA
PSA 1P+N 10kA B-16A 30mA
PSA 1P+N 10kA B-20A 30mA
PSA 1P+N 10kA B-25A 30mA
PSA 1P+N 10kA B-32A 30mA
1
1
1
1
1
1
1
ADA506D
ADA510D
ADA513D
ADA516D
ADA520D
ADA525D
ADA532D
E-nr.
2163842
2163843
2163844
2163845
2163846
2163847
2163848
Personskyddsautomat, C-karakteristik, 2-polig, 1-poligt skydd
ADA556D
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
PSA 1P+N 10kA C-6A 30mA
PSA 1P+N 10kA C-10A 30mA
PSA 1P+N 10kA C-13A 30mA
PSA 1P+N 10kA C-16A 30mA
PSA 1P+N 10kA C-20A 30mA
PSA 1P+N 10kA C-25A 30mA
PSA 1P+N 10kA C-32A 30mA
1
1
1
1
1
1
1
ADA556D
ADA560D
ADA563D
ADA566D
ADA570D
ADA575D
ADA582D
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
Hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V
Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring
Shuntutlösare 230-400V AC 110-130V DC
Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC
Underspänningsutlösare 48V DC
Underspänningsutlösare 230V AC
Låsbygel för Automatsäkring
Hänglås
1
1
1
1
1
1
2
1
MZ201
MZ202
MZ203
MZ204
MZ205
MZ206
MZN175
S014
E-nr.
2163849
2163850
2163851
2163852
2163853
2163854
2163855
Tillbehör personskyddsautomat
MZ201
Rätt till tekniska förändringar förbehålles.
E-nr.
2108307
2108308
2108309
2108310
2108312
2108313
2108632
2108640
15
Fasskenor
Fasskenor passar dvärgbrytare, jordfelsbrytare och
överspänningsskydd.
Fasskena, 2-polig
KDN263A
16
Egenskaper:
- 2-polig fasskena för dvärgbrytare
- Skall förses med ändstycke (beställs separat)
- Fasskenan ska klippas, ej sågas
Beskrivning
Förp.
Ref.nr.
Fasskena 2-fas 10kV 12mod
Fasskena 2-fas 10kV 1M
50
20
KDN263A
KDN263B
E-nr.
2108585
2108586
Personskyddsautomat 2-polig
Teknisk data
6 kA med quickconnect och skruv
Norm
EN 61009-1
Märkström
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A
Märkfelström
10 mA, 30 mA
Märkspänning
230 V~
Modulbredd
2
Frekvens
50 Hz
Utlösningskarakteristik
överlast / kortslutning *
Brytförmåga
B och C
Energibegränsningsklass
3
Stötströmsäker
250 A (8/20)
Poltal
2
Omgivningstemperatur
-25°C - +40°C
Lagringstemperatur
-25°C - +80°C
Anslutningar
-
Åtdragningsmoment för skruvanslutning
2 Nm
10 kA, skruv
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 A
6 kA
10 kA
Inkommande: Gaffelfasskena och mjukledaranslutning
Utgående: Mjukledaranslutning Inkommande: QuickConnect
Utgående: QuickConnect - enkelledaranslutning Utgående: QuickConnect - FK och RK ledaranslutning
* Utlösningskarakteristik - personskyddsautomat se utlösningskurvor
B/C för dvärgbrytare
➞
➞
➞
➞
➞
1-25 mm²
1-25 mm²
63 A Fasskena
1,5-4 mm²
1,5-4 mm²
Fasskeneanslutningen ger möjlighet att ansluta fler personskyddsau­tomater på samma DIN-skena.
Personskyddsautomat
Personskyddsautomater är ett 1-poligt skydd med 2-polig
brytning. Den är en kombination av jordfelsbrytare och
dvärgbrytare. En allpolig och säker brytning vid:
- Jordfelsström i anläggningen
- Överlast
- Kortslutning
10 kA produkt
Elektrisk anslutning
Den platsbesparande (2 moduler) personskyddsautomaten används
med fördel till person och kortslutningsskydd av 1-fas uttagsgrupper.
1
T
3 N
67
35
44
A
83
,03
In0
D
16
A 5
AD
B16
2
4 N
00
100
3
Mått
Personskyddsautomat
67
44
Jordfelssindikering
Vid jordfel indikeras det gult i fönstret
ADA
B16
A
83
,03
In0
D
916
35
0
600
3
Rätt till tekniska förändringar förbehålles.
17
Personskyddsautomat 4-polig
Teknisk data
6 kA
Norm
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A
Märkström
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A
Märkfelström
10mA, 30mA, 300mA
Märkspänning
230 / 400 V~
Modulbredd
4
Frekvens
50 Hz
Utlösningskarakteristik
överlast / kortslutning *
Brytförmåga
B och C
Energibegränsningsklass
3
Stötströmsäker
250 A (8/20)
Poltal
2
Omgivningstemperatur
-25°C - +40°C
Lagringstemperatur
-25°C - +80°C
Anslutningar
-
Åtdragningsmoment för skruvanslutning
2 Nm
6 kA
Inkommande: Gaffelfasskena och mjukledaranslutning
Utgående: Mjukledaranslutning Inkommande: QuickConnect
Utgående: QuickConnect - enkelledaranslutning Utgående: QuickConnect - FK och RK ledaranslutning
* Utlösningskarakteristik – personskyddsautomat se utlösningskurvor
B/C för dvärgbrytare
➞
➞
➞
➞
➞
1-25 mm²
1-25 mm²
63 A Fasskena
1,5-4 mm²
1,5-4 mm²
Fasskeneanslutningen ger möjlighet att ansluta fler personskyddsautomater på samma DIN-skena.
Personskyddsautomat
Personskyddsautomater är ett 4-poligt skydd med 4-polig
brytning. Den är en kombination av jordfelsbrytare och
dvärgbrytare. En allpolig och säker brytning vid:
- Jordfelsström i anläggningen
- Överlast
- Kortslutning
produkt
Elektrisk anslutning
Den platsbesparande (4 moduler) personskyddsautomaten används
med fördel till person och kortslutningsskydd av 3-fas uttagsgrupper.
Jordfelssindikering
Vid jordfel indikeras det gult i fönstret
18
Rätt till tekniska förändringar förbehålles.
Tillbehör personskyddsautomater
Tillbehör - hjälpkontakt
Samtliga personskyddsautomater kan förses med hjälpkontakter
Hjälpkontakt MZ201
Signalkontakt MZ202
Vid felfall (överlast och
­kortslutning) samt vid shun­tutlösning indikeras kontaktstatus.
Vid felfall (överlast och
­kortslutning) och vid fråns­lagning av dvärgbrytaren för
hand- eller med shuntutlösare
kan kontaktstatus indikeras.
MZ201
456001 9
CA
MZ202
456002 6
SO
6 A 230 V
Kontakten kan även testas
manuellt.
6 A 230 V
13
91
Kontakten kan även testas
manuellt
14
21
22
92
93
94
reset
Testknapp
Testknapp
Tillbehör för utlösning av personskyddsautomater
Shuntutlösare
MZ203
MZ203
4560030
BE
230-400 V
C1
C2
MZ204
MZ204
4560040
BE
12-48 V
Underspänningsutlösare
MZ205 MZ206 • Löser ut dvärgbrytaren vid underspänning
eller spänningsbortfall
• Används t.ex. till maskiner som inte får
självstarta efter spänningsförändringar
MZ206
MZ205
•S
huntutlösaren påverkar dvärgbrytarens
utlösningsmekanism med en extern spole
som får en impuls eller fast signal
• Används t.ex. för utlösning av nödkretsar
4560057
BMT
48 V
C1
C2
D1
BMT
230 V
D1
U<
U<
D2
D2
Kombinationsmöjligheter med tillbehör till dvärgbrytare
Huvudregel: till varje automatsäkring kan max 3 hjälp/signalkontakter (MZ021, MZ022) och en utlösare (MZ203 till MZ206) anslutas.
Tillbehörstyp 4
Tillbehörstyp 3
Tillbehörstyp 2
Tillbehörstyp 1
/
/
/
/
MZ203-MZ206
/
/
/
MZ203-MZ206
/
/
/
MZ203-MZ206
MZ201
/
/
MZ203-MZ206
MZ201
/
MZ201
MZ203-MZ206
MZ201
MZ201
MZ201 till MZ206
MZ201
MZ201
MZ201
MZ201
MZ202
MZ202
MZ202
MZ202
+
Tekniska data
Kontakt
Spole
+
+
MZ201
MZ201
MZ201
+
MZ201
MZ202
MZ203/204
MZ205/206
-
1S+1Ö
(potentialfri)
1S+1Ö
(potentialfri)
-
-
Un/In
230V~ 6 A AC12
230V~ 6 A AC12
-
-
Un
-
-
MZ203: 230V - 415V~ 50Hz
110V - 130V —…
MZ204: 24V - 48V~ 50Hz
12V - 48V —…
MZ205: 48V —…
MZ206: 230V~ 50Hz
Egenförbrukning
-
-
8VA
(Egenförbrukning )
3W / 3VA
(Egenförbrukning)
Utlösnings­­
område
-
-
-
Un < 35 % frånkopplar
Un 35 - 70% frånkopplar
eller stoppar
Un > 70% stoppar
1
1
Moduler (17,5mm)
1/
1/
Drifttemperatur
Lagringstemperatur
-25°C till +60°C
-40°C till +80°C
Anslutning mjukledare
Anslutning enkelledare
1 x 0,5 till 4mm² eller 2 x 0,5 till 1,5mm²
1 x 1 till 6mm² eller 2 x 0,5 till 2,5mm²
2
2
Rätt till tekniska förändringar förbehålles.
19
Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 Göteborg
Besöksadress:
Bifrostgatan 36
431 44 Mölndal
Telefon: 031 - 706 39 00
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hager.se
15SE0082NELE