Program och deltagarlista

Välkommen
konferens 30 september 2015
FORUM FÖR VÄLFÄRD arbetar
med kunskapssammanställningar
och genomför konkreta pilotstudier
för att testa nya idéer och modeller
inom välfärdssektorn. Dessutom
förs löpande diskussioner med
nyckelpersoner, organisationer,
myndigheter och grupperingar.
Program
08:30 Registrering och kaffe
09:00 Välkommen till Forum för Välfärd
Styrelseledamöter Forum för Välfärd: Anders Hamsten,
Carl Bennet, Chris Heister & Peter Wallenberg Jr.
09:30 H.K.H. Prins Daniel
Inledningsanförande
09:40 Gabriel Wikström | Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Regeringens ambitioner med svensk hälso- och sjukvård
PREVENTION
10:00 Mai-Lis Hellenius | Professor, Karolinska institutet
Nu är det bråttom - vi måste satsa på prevention
10:30 Kaffe och mingel
11:00 Larry Soler | CEO, Partnership for a Healthier America*
Making the Healthy Choice, the Easy Choice: How PHA is Changing
Obesity in America
11:30 Johan Rockström | Professor, Stockholm Resilience Center
Prevention och Hållbarhet - vår tids stora frågor är tätt sammankopplade
12:00 Lunch i Oscarssalongen
INTEGRERAD
VÅRD
13:00 Paneldiskussion kring prevention med tidigare talare*
13:30 Craig Tanio | M.D., Chairman, Maryland Health Care Commission,
Special Adviser, ChenMed *
Improving Primary and Specialty Care Integration
14:00 Laura Hartman | Försäkringsdirektör, Försäkringskassan
14:30 Bensträckare och energiboost
14:45 Paneldiskussion kring integrerad vård
Annika Strandhäll | Socialförsäkringsminister
Jan Eriksson | Sjukhuschef, Skåne Universitetssjukhus
Filippa Reinfeldt | Chef Affärsutveckling och Public Affairs, Aleris
* programpunkt på engelska
PATIENTNÄRA TEKNIKLÖSNINGAR
15:15 Magnus Tyreman | Styrelseledamot, Forum för Välfärd
Digitalisering i hälso- och sjukvården och patientnära tekniklösningar
15:30 Nina Sellberg | Adjungerad professor, Karolinska institutet
Framtidens innovationsmiljö är redan här!
15:50 Kaffe
16:20 Andreas Hager | Jurist och entreprenör, grundare Genia
Så kan digitala lösningar frigöra individens kraft och skapa värde för
vården
16:30 Paneldiskussion kring patientnära tekniklösningar
Johan Heilborn | Gnosco
Anders Weilandt | Diabetes Tools
Andreas Hager | Genia
Casper Winsnes | Chorus
Daniel Eliasson | Gnosco
16:50 De tre finallagen i APPlicera hälsa pitchar sina app-idéer på scen
17:40 Summering av dagen
17:50 Prisutdelning APPlicera Hälsa
18:00 Fördrink och mingel i Oscarssalongen
18:45 Middag i Vinterträdgården
20:00 Avslutning middag (med möjlighet till fortsatt mingel för de som
önskar)
Deltagare
Johanna Adami
Vinnova
Mikael Forss
Karolinska universitetssjukhuset
Mai-Lis Hellenius
Karolinska Institutet
Amir Adan
Riksdagen
Johan Fredriksson
Praktikertjänst
Roger Henriksson
Stockholms läns landsting
Catarina Andersson-Forsman
Läkemedelsverket
Peter Friberg
Sahlgrenska akademin
Emma Henriksson
Riksdagen
Caroline Ankarcrona
IVA
Inga-Kari Fryklund
Vårdföretagarna
Jesper Hessius
Pillerkollen
Elin Annwall
Kronprinsessparets Stiftelse
Hilmar Gerber
Scania vårdcentral
Henrik Holmberg
Västerviks sjukhus
Johan Assarsson
Inera
Anders Göransson
Amgen
Anna Ingmanson
Regeringskansliet
Susanne Bark
Dagens Industri
Peter Graf
TioHundra AB
Martin Irding
Forum för Välfärd (McKinsey & Company)
Carl Bennet
Forum för Välfärd (Getinge)
Karin Grundberg Wolodarski
Dagens Industri
Hans Johansson
Södertälje sjukhus
Eva Berggren Broström
Södersjukhuset AB
Karin Gustafsson
STING
Daniel Johansson
Forum för Välfärd (Investor AB)
Laura Bergtoft
Forum för Välfärd
(Wallenberg Foundations AB)
Viveca Gyberg
Karolinska Institutet
Henrik Jordahl
Institutet för näringslivsforskning
H.K.H. Prins Daniel
Karin Kaloczy
Aleris
Andreas Hager
Genia
Agneta Karlsson
Regeringskansliet
Kristina Hagström
Skandia Liv
Liselott Kilaas
Aleris
Torsten Håkansta
E-hälsomyndigheten
Margareta B Kjellin
Riksdagen
Åsa Hammar
Danderyds sjukhus AB
Nina Lahti
Karolinska Universitetssjukhuset
Anders Hamsten
Karolinska Institutet
Olle Larkö
Sahlgrenska akademin
Laura Hartman
Forum för Välfärd (Försäkringskassan)
Lars-Torsten Larsson
Socialstyrelsen
Sofia Hasselberg
Forum för Välfärd (McKinsey & Company)
Dag Larsson
Stockholms läns landsting
Niklas Hedberg
Tandvårds och läkemedelsförmånsverket
Erik Lautmann
Attendo
Johan Heilborn
Gnosco
Anna Lefevre Skjöldebrand
Swedish Medtech
Chris Heister
Forum för Välfärd
(Länsstyrelsen Stockholm)
Laurent Leksell
Elekta
Anders Blanck
Lif
Oscar Boldt-Christmas
Forum för Välfärd
(McKinsey & Company)
Ann Carlsson
Apoteket AB
Marina Dyfverman
Sophiahemmet
Daniel Eliasson
Gnosco
Carl-Gustaf Elinder
Stockholms medicinska råd
Georg Engel
Stockholms läns landsting
Jan Eriksson
Skånes universitetssjukvård
Karin Eriksson
Vinnova
Daniel Forslund
Stockholms läns landsting
Anna Karin Forsmark
Region Östergötland
Fredrik Lennartsson
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
pany)
analys
Jan Lindholm
Riksdagen
Mikael Robertson
McKinsey & Company
Craig Tanio
ChenMed
Lars Malmqvist
Pillerkollen
Johan Rockström
Stockholm Resilience Centre
Anders Tegnell
Folkhälsomyndigheten
Hans-Erik Malmros
Stockholms läns landsting
Dag Rönnberg
Luna vårdcentral
Kerstin Tham
Karolinska Institutet
Linda Mellbin
Karolinska Institutet
Annica Rosenborg
Södertälje sjukhus
Robert Thorburn
Svenskt Näringsliv
Anna Michaëlsson
Västerviks sjukhus
Johan Rosenqvist
Länssjukhuset i Kalmar
Stephan Tolstoy
Acturum
Jack Mikrut
Dagens Industri
Mikael Runsiö
Södertälje sjukhus
Göran Tomson
Karolinska Institutet
Karolina Montgomerie
Forum för Välfärd (McKinsey & Company)
Lars Rydén
Karolinska Institutet
Magnus Tyreman
Forum för Välfärd (McKinsey & Company)
Carl Morath
Business Sweden
Terese Sandberg
GHP
Max van Eijk
GHP
Marco Morner
Folkhälsomyndigheten
Johan Seppäläinen
Pillerkollen
Jenny Wahren
MSD Sverige
Per Mosseby
SKL
Nina Sellberg
Karolinska Institutet
Peter Wallenberg Jr.
Forum för Välfärd
(Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse)
Stefan Nilsson
Ersta diakoni
Oskar Sjöberg
Pillerkollen
Kerstin Nilsson
Läkaresällskapet
Susanna Sjödin
Forum för Välfärd (Investor AB)
Tobias Nilsson
Västra götalandsregionen
Fredrik Söder
MSD Sverige
Eva Nilsson Bågenholm
Humana
Larry Soler
Partnership for a Healthier America
Anja Nordenfelt
Stiftelsen En frisk generation
Marianne Spiik
Stockholms sjukhem
Filippa Nyberg
Läkaresällskapet
Jennie Liling Ståhl
Sjukhusen i Västerbotten
Eva Osvald-Gustafsson
Region Halland
Anna Starbrink
Stockholms läns landsting
Sofia Palmquist
Capio
Oscar Stege Unger
Forum för Välfärd
(Wallenberg Foundations AB)
Gabriel Wikström
Regeringskansliet
Magdalena Stenbäck
Forum för Välfärd (Investor AB)
Casper Winsnes
Chorus AB
Stefan Stern
Forum för Välfärd (Investor AB)
Mikael Witterblad
Svenskt Näringsliv
Cecilia Storåkers Hjelmstedt
Genia
Jan-Åke Zetterström
Ersta sjukhus
Annika Strandhäll
Regeringskansliet
Daniel Öhman
GHP
Jörgen Striem
Sörmlands läns landsting
Cecilia Halvars Öhrnell
Praktikertjänst
Gunilla Parish
Aleris
Johan Permert
Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Rågsjö
Riksdagen
Mariana Ramselius
Capio
Martina Ränk
Genia
Filippa Reinfeldt
Aleris
Sara Riggare
Karolinska institutet
Marcus Strömgren
Forum för Välfärd (Novare)
Therese Svanström Andersson
Regeringskansliet
Britta Wallgren
Capio
Anders Weilandt
Diabetes Tools
Ann-Marie Wennberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Elisabet Wennlund
Stockholms sjukhem
Anna Werkelin Ahlin
Kommunal
Marie Wickman Chantereau
Aleris
Cecilia Widegren
Riksdagen
Deltagare
per organisation
Acturum
Ersta diakoni
Aleris
Ersta sjukhus
Stephan Tolstoy
Karin Kaloczy
Liselott Kilaas
Gunilla Parish
Filippa Reinfeldt
Marie Wickman Chantereau
Amgen
Anders Göransson
Apoteket AB
Stefan Nilsson
Jan-Åke Zetterström
Folkhälsomyndigheten
Marco Morner
Anders Tegnell
Forum för Välfärd
Carl Bennet (Getinge)
Laura Bergtoft
(Wallenberg Foundations AB)
Gnosco
Daniel Eliasson
Johan Heilborn
Humana
Eva Nilsson Bågenholm
Inera
Johan Assarsson
Institutet för näringslivsforskning
Henrik Jordahl
IVA
Ann Carlsson
Oscar Boldt-Christmas
(McKinsey & Company)
Caroline Ankarcrona
Attendo
Anders Hamsten (Karolinska Institutet)
Karolinska Institutet
Erik Lautmann
Business Sweden
Carl Morath
Capio
Sofia Palmquist
Mariana Ramselius
Britta Wallgren
ChenMed
Craig Tanio
Sofia Hasselberg (McKinsey & Company)
Viveca Gyberg
Chris Heister (Länsstyrelsen Stockholm)
Mai-Lis Hellenius
Martin Irding (McKinsey & Company)
Linda Mellbin
Daniel Johansson (Investor AB)
Sara Riggare
Karolina Montgomerie
(McKinsey & Company)
Lars Rydén
Susanna Sjödin (Investor AB)
Kerstin Tham
Oscar Stege Unger
(Wallenberg Foundations AB)
Magdalena Stenbäck (Investor AB)
Stefan Stern (Investor AB)
Nina Sellberg
Göran Tomson
Karolinska universitetssjukhuset
Mikael Forss
Marcus Strömgren (Novare)
Nina Lahti
Casper Winsnes
Magnus Tyreman (McKinsey & Company)
Johan Permert
Dagens Industri
Peter Wallenberg Jr.
(Knut & Alice Wallenbergs stiftelse)
Kommunal
Karin Grundberg Wolodarski
Försäkringskassan
Chorus AB
Anna Werkelin Ahlin
Susanne Bark
Jack Mikrut
Danderyds sjukhus AB
Åsa Hammar
Laura Hartman
Elin Annwall
Genia
Andreas Hager
Kerstin Nilsson
Cecilia Storåkers Hjelmstedt
Filippa Nyberg
Läkemedelsverket
Anders Weilandt
GHP
Torsten Håkansta
Elekta
Laurent Leksell
Läkaresällskapet
Martina Ränk
Diabetes Tools
E-hälsomyndigheten
Kronprinsessparets Stiftelse
Daniel Öhman
Terese Sandberg
Max van Eijk
Catarina Andersson-Forsman
Länssjukhuset i Kalmar
Johan Rosenqvist
g
Lif
Anders Blanck
Luna vårdcentral
Dag Rönnberg
McKinsey & Company
Mikael Robertson
MSD Sverige
Fredrik Söder
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ann-Marie Wennberg
Scania vårdcentral
Hilmar Gerber
Sjukhusen i Västerbotten
Jennie Liling Ståhl
Skandia Liv
Hans-Erik Malmros
Anna Starbrink
Stockholms medicinska råd
Carl-Gustaf Elinder
Stockholms sjukhem
Marianne Spiik
Elisabet Wennlund
Jenny Wahren
Kristina Hagström
Svenskt Näringsliv
Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys
Skånes universitetssjukvård
Mikael Witterblad
Fredrik Lennartsson
Partnership for a Healthier America
Larry Soler
Jan Eriksson
SKL
Per Mosseby
Socialstyrelsen
Robert Thorburn
Sveriges Kungahus
H.K.H. Prins Daniel
Swedish Medtech
Anna Lefevre Skjöldebrand
Praktikertjänst
Lars-Torsten Larsson
Cecilia Halvars Öhrnell
Södersjukhuset AB
Tandvårds &
läkemedelsförmånsverket
Södertälje sjukhus
TioHundra AB
Johan Fredriksson
Regeringskansliet
Anna Ingmanson
Agneta Karlsson
Annika Strandhäll
Therese Svanström Andersson
Gabriel Wikström
Region Halland
Eva Osvald-Gustafsson
Region Östergötland
Anna Karin Forsmark
Riksdagen
Amir Adan
Emma Henriksson
Margareta B Kjellin
Jan Lindholm
Karin Rågsjö
Cecilia Widegren
Sahlgrenska akademin
Peter Friberg
Olle Larkö
Eva Berggren Broström
Hans Johansson
Annica Rosenborg
Mikael Runsiö
Sophiahemmet
Marina Dyfverman
Sörmlands läns landsting
Jörgen Striem
Stiftelsen En frisk generation
Anja Nordenfelt
STING
Karin Gustafsson
Stockholm Resilience Centre
Johan Rockström
Stockholms läns landsting
Georg Engel
Daniel Forslund
Roger Henriksson
Dag Larsson
Niklas Hedberg
Peter Graf
Vårdföretagarna
Inga-Kari Fryklund
Västerviks sjukhus
Henrik Holmberg
Anna Michaëlsson
Västra götalandsregionen
Tobias Nilsson
Vinnova
Johanna Adami
Karin Eriksson
För mer information om Forum för Välfärd:
www.forumforvalfard.se
www.facebook.com/forumforvalfard
www.twitter.com/forumforvalfard
Wifi-uppkoppling i Vinterträdgården:
Användarnamn: Grand Guest
Lösenord: Grand5577