Telia Moment bruksanvisning 98-05

Repetition: Lyft luren,
.
Lagra snabbval
Lyft luren, , tel.nr., snabbvalsknapp (M1–M4).
LZTA 804 5028, 98-05
Snabbguide
Telia Moment
Den tjänstvilliga telefonen
Ringa snabbval
Lyft luren, snabbvalsknapp (M1–M4).
Samtal väntar
In: 43#
Ur: #43#
Upptagetton för påknackande samtal:
Pendla: .
Avsluta:
Medflyttning
In:
, tel.nr.
Ur:
.
Quick Guide in English
Redial: Lift handset,
.
Store one-touch numbers
Lift handset, , tel.no., one-touch button (M1–M4).
Call one-touch numbers
Lift handset, one-touch button (M1–M4).
Call waiting
In: 43#
Out: #43#
Busy tone for incoming calls:
Switch between calls: .
Finish on-going call:
Call forwarding
In:
, tel.no. Out:
.
Bruksanvisning
Översikt
För dig som har bråttom
Läs först om installationen på sid 5–6. Gå
sedan till snabbguiden på baksidan av
denna bruksanvisning.
Reglage för ringsignalens
ljudstyrka och klangfärg
Om du behöver hjälp, följ anvisningarna på
sid 14.
Knappar för PLUS-tjänsten Samtal väntar
Knappar för PLUStjänsten Medflyttning
Snabbvalsknappar
Volymkontroll
för luren
Repetition av senast
slaget nummer
2
Lagra snabbval
”Stjärna”, ”fyrkant” och R
Om du har AXE-anslutning kan du använda alla PLUS-tjänster med hjälp av
dessa knappar.
Innehåll
Översikt ......................................................... 2
För dig som har bråttom ............................. 3
Vi gratulerar dig till din Telia Moment! ..... 4
Så här kopplar du in Telia Moment ............ 5
Väggplacering .............................................. 6
Ställ in ringsignalens ljudstyrka och
klangfärg ....................................................... 6
Vanlig telefonering ................................... 7
Ringa upp ....................................................... 7
Volymkontroll ................................................ 7
Upptaget? Då är det bra att kunna
repetera numret! ............................................ 7
T-slinga bra för hörselskadade .................... 7
Snabbval ....................................................... 8
Lagra ............................................................... 8
Ringa upp ....................................................... 9
Radera ............................................................. 9
Nummer som fordrar väntan på ny
kopplingston ............................................... 10
Bekvämt att använda PLUS-tjänsterna .... 11
Samtal väntar ................................................ 11
Medflyttning ................................................ 13
Felsökning ................................................... 14
Om du behöver hjälp .................................. 14
Tekniska fakta ............................................ 15
Snabbguide ................................................. 16
Quick Guide in English .............................. 16
3
Vi gratulerar dig till din
Telia Moment!
Så här kopplar du in Telia
Moment
Skjut in sladdarnas kontaktdon i motsvarande
uttag på telefonen. Du hör ett litet klick-ljud
när kontaktdonen kommit riktigt på plats.
*)
Telia Moment är en lättanvänd telefon som har minnen för senast slaget
nummer och för fyra snabbval. Det kan spara mycket tid åt dig!
För dig som har AXE-anslutning passar Telia Moment utmärkt. Den har
alla knappar du behöver för att använda PLUS-tjänsterna i telefonstationen.
*) Det finns numera två olika
sorters apparatsladdar för att
koppla en telefon till jacken.
Telia Moment använder den
nya sortens sladd. Det kan du
se på att apparatsladdens
ingång är märkt ∆. Även proppen på själva apparatsladden
är märkt ∆.
PLUS-tjänsterna Samtal väntar och Medflyttning är dessutom extra enkla
att använda tack vare Telia Moments fem förprogrammerade knappar.
Telia Moment har även andra finesser, såsom reglerbar ringsignal, utbytbar sladd och volymkontroll för luren.
Om du byter sladd, se till att
du får en ∆-märkt. Äldre apparatsladdar fungerar nämligen inte med Telia Moment
och Telia Moments sladd
fungerar inte med äldre telefoner.
Om du vill ta loss sladden trycker du
in kontaktdonets lilla fjäder samtidigt
som du drar sladden utåt.
4
5
Väggplacering
Telia Moment kan stå på bordet. Men du kan
också placera Telia Moment på väggen med
hjälp av de nyckelhålsliknande uttagen på
baksidan. I förpackningen finns skruvar och
pluggar. På bruksanvisningens baksida finns
markeringar som hjälper dig att sätta skruvarna på rätt avstånd från varandra.
Vanlig telefonering
Ringa upp
1. Lyft luren.
2. Invänta kopplingston.
3. Slå telefonnumret.
Volymkontroll
Om du tycker att det låter för svagt i luren kan
du öka volymen genom att trycka . För att
minska volymen, tryck .
Om du har Telia Moment monterad
på väggen och under ett samtal vill
lägga ifrån dig luren en stund, använd lurens ”viloläge”.
Ställ in ringsignalens ljudstyrka och klangfärg
Den inställda ljudstyrkan sparas efter att du har avslutat
samtalet.
Upptaget? Då är det bra att kunna repetera numret!
Det senast slagna telefonnumret lagras automatiskt i Telia Moment. Om du t.ex. inte får
något svar eller om det är upptaget, kan du slå
numret på nytt genom att lyfta luren och
trycka .
För repetition av nummer som fordrar paus, t.ex. utlandsnummer, måste du följa anvisningarna på sid 10.
Observera att det är det senast manuellt slagna numret
som repeteras. Snabbval kan inte repeteras på detta sätt.
T-slinga bra för hörselskadade
Du kan ställa in ringsignalen med två omkopplare.
Omkopplaren med notsymboler använder du
för att ställa in klangfärgen — från ljusare till
mörkare ljud.
Luren har inbyggd T-slinga för hörselskadade som vill
använda telespolen i sin hörapparat när de telefonerar.
Glöm inte att koppla hörapparaten i T-läge!
Omkopplaren med kilmarkering använder du
för att ställa in ljudstyrkan i tre steg: stark, svag
och avstängd.
6
7
Snabbval
Ringa upp
1. Lyft luren och invänta kopplingston.
2. Tryck den önskade snabbvalsknappen
(M1–M4). Telia Moment slår numret automatiskt.
Många knapptryckningar
ersätts av en enda knapptryckning.
Radera
Om du vill radera ett snabbval utan att lagra
ett nytt telefonnummer, gör så här:
1. Lyft luren.
2. Tryck
.
3. Tryck den önskade snabbvalsknappen
(M1–M4).
Telia Moment har tre snabbvalsminnen (M1–
M4) som kan lagra dina vanligaste telefonnummer. När du ringer upp behöver du bara
trycka på en enda knapp, oavsett hur många
siffror det finns i telefonnumret.
4. Lägg på luren.
Lagra
Du kan lagra snabbval även under pågående samtal.
1. Lyft luren.
Bry dig inte om kopplingstonen som hörs i de följande
punkterna! I vissa växlar blir den hackad efter en
stund och upphör sedan. Det är helt normalt.
2. Tryck
.
3. Slå telefonnumret. Det går också bra att
lagra koder som innehåller , # och R.
För nummer som fordrar paus, t.ex. utlandsnummer,
måste du följa anvisningarna på sid 10.
4. Tryck den önskade snabbvalsknappen
(M1–M4).
M1
M2
M3
M4
Om det redan finns ett telefonnummer lagrat i samma
snabbval, raderas detta automatiskt.
5. Lägg på luren.
6. Anteckna på snabbvalslistan under luren
vart numret går.
OBS: om du jackar ur telefonen kommer de
lagrade numren att finnas kvar i minst 4 timmar, men försvinner sedan.
8
9
Nummer som fordrar väntan på ny kopplingston
Lagra
Vid utlandssamtal består telefonnumret av två delar. Tidigare var du tvungen att vänta på ny kopplingston innan
du kunde slå den andra delen av numret. Om du inte har
PLUS-anslutning måste du fortfarande göra det. På samma sätt fordrar ett fåtal företagsväxlar väntan på ny kopplingston efter ”nollan” vid externa samtal. I båda dessa
fall måste du redan vid lagringen tänka på pausen för
väntan på ny kopplingston. En sådan paus lägger du in
genom att trycka
.
Repetition av senast slaget nummer
Om du vill använda funktionen repetition av senast slaget
nummer när du ringer ett nummer som fordrar paus för
väntan på ny kopplingston, måste du göra så här: Redan
när du slår numret den första gången ska du ”tala om” för
Telia Moment var i telefonnumret den ska vänta på ny
ton. Det gör du genom att trycka
på det rätta stället.
Bekvämt att använda
PLUS-tjänsterna
PLUS-tjänsterna underlättar ditt telefonerande
och gör dig lättare anträffbar. Med Telia Moment är det enklare att använda PLUS-tjänsterna än med en vanlig telefon, eftersom du
har förprogrammerade knappar för Samtal
väntar och för Medflyttning.
SA
MT
AL
VÄ
NTA
R
Samtal väntar
PLUS-tjänsten Samtal väntar är praktisk om
du vill höra när någon ringer dig, fast du redan pratar med någon annan. Börja med att
koppla in tjänsten.
Koppla in Samtal väntar
1. Lyft luren och invänta kopplingston.
2. Tryck
43#.
3. Lägg på luren när du får uppmaning från
en inspelad röst.
Sedan kommer du att höra två korta tonstötar
i luren (”påknackning”) varje gång ett nytt
samtal pockar på din uppmärksamhet.
Pendla mellan samtalen
1. Du talar med en person och ett annat samtal ”knackar på”.
2. Tryck
för att besvara det nya samtalet.
3. Genom att trycka
igen kan du återgå till
det första samtalet. Med
pendlar du
alltså mellan samtalen.
Den som väntar kan inte höra det andra samtalet.
Avbryt pendlingen
När du vill avbryta pendlingen, tryck och
det pågående samtalet blir nedkopplat.
Alternativt kan du vänta på att motparten lägger på luren.
Då får du tillbaka det samtal som är kvar.
10
11
Om du inte vill besvara det ”påknackande”
samtalet
Medflyttning
Om du inte vill besvara det ”påknackande”
samtalet, tryck . Den som ”knackar på” får
då upptagetton direkt.
Om du inte trycker
tutar det ändå upptaget efter 30
sekunder, hos den som knackar på.
Koppla ur Samtal väntar
Om du vid något tillfälle skulle vilja koppla ur
tjänsten Samtal väntar, gör så här:
1. Lyft luren och invänta kopplingston.
2. Tryck #43#.
3. Lägg på luren när du får uppmaning från
en inspelad röst.
Du kan själv instruera din telefonstation att
koppla alla dina inkommande samtal till ett
annat telefonnummer. Du kan med andra ord
”ta med ditt telefonnummer” till t.ex. grannen.
Den som ringer till dig betalar inget extra.
Själv betalar du endast för markeringarna mellan din telefon och den telefon du har flyttat
numret till.
Du kan ringa från din telefon även när du har
kopplat in tjänsten. Du får då en speciell
(hackad) kopplingston när du lyfter på luren,
som påminner dig om att inkommande samtal
går till annat nummer.
Inkoppling
1. Lyft luren och tryck
.
2. Slå det telefonnummer dit samtalen ska
kopplas. Du får inte göra för långa pauser
mellan siffrorna i numret.
3. Lägg på luren när du fått bekräftelse från
en talmaskin.
Urkoppling
1. Lyft luren och tryck
.
2. Lägg på luren när du fått bekräftelse från
en talmaskin.
12
13
Felsökning
Tekniska fakta
Tonvalstelefon för bords- eller väggplacering. Reglerbar
tonringare, avstängbar. Volymkontroll för luren (reglerområde -6 till +12 dB). Repetition av senast manuellt slaget nummer med max 40 tecken. Fyra snabbval med vardera max 24 tecken. Paus: 3,6 s. Tre förprogrammerade
knappar för PLUS-tjänsten Samtal väntar (pendling: R2,
ett samtal kvar: R1, upptaget: R0. Två förprogrammerade
knappar för PLUS-tjänsten Medflyttning (in: 21 , ur:
#21#).
Inkopplas parallellt till telelinjen.
1.
Börja med att läsa bruksanvisningen. Kontrollera att
du gör allt rätt och att allt är riktigt inkopplat.
Om Telia Moment fortfarande inte fungerar, gå vidare
till nästa punkt.
2.
Koppla bort alla ev. tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och andra telefoner. Om Telia Moment fungerar då, ligger felet hos övrig utrustning.
3.
Koppla in en felfri telefon i jacken istället för Telia
Moment. Om telefonen fungerar är det troligen fel på
Telia Moment. Kontakta inköpsstället.
4.
Fungerar inte heller den felfria telefonen i jacken, är
det troligen fel på din telefonledning. Ring vår felanmälan, tel 90 250 för privatkunder och 90 450 för företagskunder.
Inprogrammerade data kvarstår i minst 4 timmar efter
urjackning. Beroende på hur dina telefonjack är installerade kan Telia Moment bli strömlös (=urjackad) under tiden
du använder en annan telefon eller annan utrustning, t.ex.
ett modem.
Dimensioner: Bredd 18 cm, höjd 8 cm och djup 18 cm.
Vikt: ca 730 g.
Uppfyller tillämpliga EG-direktiv.
Godkänd av Post- och telestyrelsen.
Om du behöver hjälp
Om du behöver hjälp eller har något att fråga
om kan du ringa 020-72 00 95 under kontorstid. På det numret finns utbildad servicepersonal som kan besvara tekniska frågor. Det kostar högst en markering, oberoende varifrån i
Sverige du ringer.
14
15
M1
M2
M3
M4
Lagra snabbval:
Lyft luren, , tel.nr,
snabbvalsknapp (M1–M4)
Repetition:
Samtal väntar:
In:
43
Ur: 43
Pendla mellan
samtalen
Avsluta pågående
samtal
Upptagetton för
påringande samtal
Medflyttning:
In:
, tel.nr. Ur:
✄
M1
M2
M3
M4
Lagra snabbval:
Lyft luren, , tel.nr,
snabbvalsknapp (M1–M4)
Repetition:
Samtal väntar:
In:
43
Ur: 43
Pendla mellan
samtalen
Avsluta pågående
samtal
Upptagetton för
påringande samtal
Medflyttning:
In:
, tel.nr. Ur: