Föreläsning 2: Personlig ledning

15-3-9
Ingenjörsprofessionalism del 1 -­‐ TDDD70 -­‐ FÖ 2 PERSONLIG LEDNING 1
Delkurs 1 -­‐ HT 2015 TDDD70 2
Linköpings universitet
1
15-3-9
Agenda!
§  Personlig effekAvitet §  Studieteknik §  Personlig ledning §  Vad händer under HT1 3
PERSONLIG EFFEKTIVITET 4
Linköpings universitet
2
15-3-9
5
Ju mer man producerar eller ju mer man gör desto effekAvare är man? Effek3vitet graden av måluppfyllelse i förhållande All resursanvändning EffekAvitet = göra rä' saker ProdukAvitet = göra saker rä' Jobba (eller ”inre effekAvitet”) hårt smart 6
Linköpings universitet
3
15-3-9
Personlig effekAvitet -­‐ förmåga aS planera, prioritera, stresshantera och aS på eS effekAvt säS organisera och uUöra siS arbete 7
Få mer gjort på mindre Ad 8
Linköpings universitet
4
15-3-9
de som hade för vana aS göra flera saker samAdigt presterade sämre än de som koncentrerade sig på en sak åt gången Cliff Nass, Standford Univercity 9
hårt Jobba smart 10
Linköpings universitet
5
15-3-9
STUDIETEKNIK 11
Vad in
n
aS va ebär det ra stu
dent?
12
Linköpings universitet
6
15-3-9
Vad in
n
aS va ebär det ra stu
dent?
Vägen All drömjobbet §  Frihet §  Eget ansvar §  Arbete § 
13
EffekAva studier = T x I x S x P §  T = Tid vid studierna §  I = Intensitet §  S = Struktur §  P = PosiAva tankar om dig själv Ref. Rune Ohlsson 14
Linköpings universitet
7
15-3-9
Björn Liljeqvist Björn Liljeqvist -­‐ Plugga smart 15
Nedbrytning, analys, planering och självstyrning PERSONLIG LEDNING 16
Linköpings universitet
8
15-3-9
Få mer gjort, samAdigt som det du gör är av större betydelse. 17
Fakta om Ad § 
§ 
§ 
§ 
En dag = 24 Ammar En vecka = 168 Ammar Tid kan inte lagras Lägger du Ad på något leder All aS du får mindre Ad för annat 18
Linköpings universitet
9
15-3-9
Gör en lista på saker du behöver/vill göra! !
19
Gör det
viktiga
först!!
Vana 3!
20
Linköpings universitet
10
15-3-9
Tidsmatris av Steven Covey Bråttom!
Viktigt!
Inte viktigt!
Bråskande ärenden Kriser Panik Oväntade ärenden AvbroS Mail Inte bråttom!
Planering, relaAonsskapande träning Bokläsning Tidstjuvar 21
Tidsmatris av Steven Covey Bråttom!
Viktigt!
Inte viktigt!
Gör det nu! Bedöm uppgijen. Kasta helst! Inte bråttom!
Varför?!
Planera in det Prioritera det Gör det inte alls! Kasta direkt! 22
Linköpings universitet
11
15-3-9
Vad styr dig idag? -­‐ Tiden? - Omgivningen? - Uppgijerna? 23
Prioritering Skapa överblick över dina kommande arbetsuppgijer q  Dela upp arbetsuppgijerna i mindre och mer hanterbara block q  Prioritera så aS du skiljer mellan vikAga och mindre vikAga arbetsuppgijer q 
24
Linköpings universitet
12
15-3-9
Gör en lista på saker du behöver/vill göra! !
25
Studieplanering q 
q 
q 
Översiktsplanering Detaljerad planering Reflektera: utvärdera och se framåt 26
Linköpings universitet
13
15-3-9
Veckoplanering q 
AvsäS Ad aS varje vecka planera nästa vecka 27
Daglig planering q 
q 
På morgonen eller vid slutet av dagen Skapa dagsplan uAfrån en veckoplan 28
Linköpings universitet
14
15-3-9
att göra listor!
29 Personal Kanban: Mapping Work, NavigaAng Life Jim Benson, Tonianne DeMaria Barry 30 Linköpings universitet
15
15-3-9
Att göra!
Tentarättning!
Bråttom!
Inte bråttom!
Viktigt!
Kursplan,
metodkurs!
Inte viktigt!
Lektion 1
TDDD70!
FÖ 2
TDDD35!
Uppgift 2!
Seminarie!
TDDD35!
FÖ 3
TDDD35!
FÖ gäst
TDDD35!
FÖ 1
TDDD84!
31 Att göra!
Bråttom!
Inte bråttom!
Lektion 1
TDDD70!
FÖ 2
TDDD35!
Uppgift 2!
mentorer!
BråSom Tentarättning!
Viktigt!
FÖ 1
TDDD84!
Kursplan,
metodkurs!
FÖ 3
TDDD35!
Seminarie!
TDDD35!
FÖ gäst
TDDD35!
Icke BråSom Inte viktigt!
32 Linköpings universitet
16
15-3-9
------
Idag FÖ 2
TDDD35!
Gör FÖ 2
TDDD35!
Väntar Gjort Att göra!
Uppgift 2!
mentorer!
Lektion 1
TDDD70!
FÖ 1
TDDD84!
FÖ 2
TDDD35!
FÖ 2
TDDD35!
Uppgift 2!
mentorer!
Kursplan,
metodkurs!
FÖ 3
TDDD35!
Seminarie!
TDDD35!
FÖ gäst
TDDD35!
Icke'Brå$om'
Uppgift 2!
mentorer!
Brå$om'
Tentarättning!
Planera
presentati
onsteknik!
33 34 Linköpings universitet
17
15-3-9
Kanban!
The two pillars of the Toyota producAon system are just-­‐
in-­‐Ame producAon and automaAon with a human touch, or autonomaAon. The tool used to operate the system is kanban. Taiichi Ohno Father of the Toyota ProducAon System 35 看板 – Kanban “visual card,” “signboard,” or “billboard.” 36 Linköpings universitet
18
15-3-9
Kanban is a lean approach to agile sojware development. 37 hSp://www.personalkanban.com 38 Linköpings universitet
19
15-3-9
Om en sak tar mindre än 2 minuter aS göra så gör det med det samma 2 minuter 39 Koncentrera dig på en uppgij i 20 minuters Ad innan du går vidare All nästa uppgij 40
Linköpings universitet
20
15-3-9
VAD HÄNDER UNDER HT1 41
Moment under period 1 §  Fö 1: IntrodukAon All kursen §  Fö 2: Personlig ledning §  Fö 3: Plugga smart och lär dig mer, Björn Liljeqvist §  Fö 4: Vad innebär D & U §  LekAon: Personlig ledning (Här jobbar vi med uppgij 1) §  Seminarium: GruppintrodukAon §  Dialogseminarium: personlig ledning (OBS! Obligatorisk närvaro). Björn liljeqvist -­‐ Plugga smart 42
Linköpings universitet
21
15-3-9
www.ida.liu.se/~TDDD99/index.sv.shtml 43
www.ida.liu.se/~TDDD70/index.sv.shtml 44
Linköpings universitet
22
15-3-9
Webreg!
före 7/9 45
Vad har vi gåS igenom idag? hårt%
Jobba%
smart%
Studieteknik Planering 46
Linköpings universitet
23
15-3-9
!
k
c
a
T
47
Linköpings universitet
24