Workshop grammatik + pdf

Workshop Fixa grammatiken
Svenska? Ja eller nej?
sprik
mdebeler
kangeskl
snution
Rätt eller fel?
kilkade
har kilkat
ska kilkar
Rätt eller fel?
den bästa klorken
den bästa klorket
den bästa klork
Rätt eller fel?
Jag hade klorkat hela morgonen
eftersom det inte var bråttom
Jag hade klorkat hela morgonen
eftersom det var inte bråttom
I vilken ordning placerar du orden?
snort på hölpet klyckan fölvade
Klyckan fölvade
snort
På hölpet fölvade klyckan
Fölvade klyckan snort
på
hölpet.
snort.
på
hölpet?
mdebeler
Klyckan fölvade …
den bästa klorket
Kan du förklara varför det är rätt eller
fel? Vad kan man egentligen när man
kan grammatik?
ska kilkar
… eftersom det var inte bråttom
ordbildning
satslära
språktypologi
Svenska språkets uppbyggnad,
dvs. hur ord, fraser och
satser är uppbyggda samt hur
de samspelar i grammatiken.
ordklasser
fonologi
semantik
fraslära
Fonem
/a/ /p/
Vilka ord finns redan?
apa
pappa papp
app
Vilka kombinationer kan bilda nya ord?
pa
apap
pap
papa appa
apapp pappapp
morfem
Vad tillför morfemen orden?
film
filmer
filmerna
filmernas
filmning
elev
elever
eleverna
elevernas
morfem, suffix, prefix
ap-ig
ap-na
o-ap-ig
för-ap-na-t
Skriv din egen ordboksförklaring:
[email protected]