Bråttom att legitimera

TISDAG 8 SEPTEMBER 2015. MITT I UPPLANDS VÄSBY 5
Stockholm Läkare och sjukskö-
terskor ska inte längre behöva vara
bundna till en fast dator för att
hantera patientjournaler.
Nu ska landstinget testa att
använda surfplattor på vårdcentralerna på Djurö och Väddö. Tanken
är att vårdpersonalen ska kunna
läsa och skriva i patientjournalerna
vid hembesök i skärgården.
– Den mobila journalen kommer
att betyda ökad trygghet och flexibilitet för patienterna, och en stor
vinst för arbetsmiljön, säger innovationslandstingsrådet Daniel
Forslund (FP).
Patientjournalerna nås via en
specialbyggd app. Sekretessen ska
garanteras genom inloggning med
chip i en läsare i surfplattan.
Foto: Stefan Källstigen
Patientjournal på surfplatta testas
Djurö vårdcentral får pröva mobil
journalföring.
Väsbybor startade
insamling till flyktingar
väsby På lördag finns möj-
lighet att vid Väsby station
skänka kläder och andra förnödenheter till människor som
befinner sig på flykt. Allt som
samlas in kommer att köras
in till Stockholm för transport
till den grekiska ön Lesbos
där cirka 13 000 flyktingar nu
befinner sig.
Väsbyborna Helena Carpelan
och Daniel Ferreira har tagit
initiativet som ingår i det större
projektet Vi gör vad vi kan.
Läraren Katri Vähäverkkomäki undervisar sedan 14 år i bild och SO på Sverigefinska skolan. Intill står hennes son, eleven Vincent Vähverkkomäki, 11 år. Pojken i förgrunden är Jonny
Åkerström, 10 år.
Foto: Anna Z Ek
Bråttom att legitimera
l I Upplands Väsby har bara sex av tio lärare rätt att sätta betyg
Till jul får bara legitimerade lärare sätta betyg –
något som många lärare
i Väsby i dag saknar.
Orsaken är lärarbrist
och lång handläggning
hos Skolverket.
– Men vi kommer att
klara betygsättningen,
lovar utbildningschefen.
En skola som hamnat lite i kläm
av det nya systemet är SverigeFinska skolan i Smedby. Här har
nämligen flera av lärarna fått sin
lärarutbildning i Finland.
Och den som har utländsk lärar­
legitimation måste först klara
svenskaprovet TISUS innan det
går att ansöka om svensk lärarlegitimation. Skolverkets handläggningstid är dessutom lång – mellan sex och nio månader.
I dag har sex av skolans tio lä-
rare fått sin legitimation.
– I Finland är
det svårt att komma in på lärarutbildningen så det
här är högst kom- Maija Vola.
petenta lärare som
vi har. Det nya systemet har inte gynnat oss, säger
skolans rektor Maija Vola.
Hon förstår att man infört ett
system med legitimation men
konstaterar också att pressen på
skolorna ökar.
– Vi har krav på oss att ha legitimerade lärare och blir granskade
utifrån det, säger hon.
Enligt Skolverkets siffror ä
r andelen legitimerade lärare i Väsbys
skolor 63 procent. Det är lägre än i
både länet och riket i övrigt.
Skillnaden är samtidigt stor
mellan olika skolor. Medan vissa
har uppemot 90 procent legitimerade lärare är inte ens hälften
legitimerade på andra skolor. De
kommunala skolorna i Väsby har
generellt högre andel legitimerade lärare än de fristående.
Skolverkets siffror är dock osäkra eftersom myndigheten hela tiden utfärdar nya legitimationer.
Skolverkets
statistik har låg andel legitimerade lärare är Vittra Väsby. Men
En skola som enligt
skolans rektor Annika Wennman
säger att man jobbar hårt med att
få fler legitimerade lärare och att
man nu är uppe i 50–60 procent.
– Vi har gjort upp en plan för
varje lärare som inte har legitimation. Det kan handla om att ta de
sista poängen på utbildningen.
Annika Wennman vittnar också
om att det råder brist på behöriga
lärare.
– I vissa ämnen, som slöjd och
matematik, är det väldigt svårt att
Betyg sätts av legitimerad lärare
w Beslutet att införa lärarlegitimation i Sverige togs av riksdagen den 2 mars 2011.
w Från den 1 juli i år krävs det att
läraren är legitimerad för att
självständigt få sätta betyg.
w Om en lärare inte är legitimerad
måste betygen sättas i samråd
med en annan legitimerad lärare.
w Det är däremot inte obligatoriskt att vara behörig i ämnet som
man sätter betyg i. Det avgörande är att man är legitimerad.
Källa: Skolverket
få tag på behöriga lärare. Det är
bara att hoppas att läraryrket blir
mer attraktivt, säger hon.
något
som kommunens utbildningschef,
Astrid Täfvander, pekar på som en
av sina huvuduppgifter.
– Det är viktigt att lärare känner att Väsby är en kommunen där
man vill jobba. Vi satsar mycket
på det systematiska kvalitetsarbetet och projektet Alla i mål, säger
hon.
Även om det den här terminen
bara är legitimerade lärare som
får sätta betyg garanterar Astrid
Täfvander att Väsby ska klara situationen.
– Det blir första gången som det
blir skarpt läge men vi kommer att
lösa det, säger hon.
Att öka attraktiviteten är
l  Kristian Lönner
[email protected]
tel 550 553 53