Formelblad till Fy1:3 – Kraft & rörelse

Formelblad till Fy1:3 – Kraft & rörelse
Prefix:
Krafter:
namn
tera
giga
mega
kilo
hekto
deci
centi
milli
mikro
nano
piko
förkortning
T
G
M
k
h
d
c
m
m
n
p
tiopotens
1012
109
106
103
102
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
Tyngdkraft: F = mg
Rörelsemängd:
p = mv
L.O.R.B:
p före = pefter
(Lagen Om Rörelsemängdens Bevarande)
Impuls:
a
c
sin v =
I = pefter − p före = mv2 − mv1
I = Fmedel ⋅ t
Trigonometri:
cos v =
g ≈ 9,82 N/kg
b
c
tan v =
b
a
Impulslagen:
Fmedel ⋅t = mv2 − mv1
Mekanisk Energi och effekt:
Ep = m ⋅ g ⋅ h
Lägesenergi:
Likformig rörelse:
Arbete:
m ⋅v 2
Ek =
2
W = F⋅s
Effekt:
P=
Rörelseenergi:
s = v⋅t
Likformigt accelererad rörelse:
v = v0 + at
at 2
s = v0t +
2
2
2
v − v0 = 2as
Verkningsgrad: η =
E
t
Enyttig
Etillförd
=
Pnyttig
Ptillförd
Omvandlingsfaktorer:
Medelhastighet/
momentanhastighet:
Δs s2 − s1
v=
=
Δt t2 − t1
Medelacceleration/
momentanacceleration:
a=
Δv v2 − v1
=
Δt t2 − t1
Kraft och acceleration:
Newtons andra lag:
Fres. = m ⋅ a
Hastighet: 1 m/s = 3,6 km/h
Energi:
1 J = 1 Nm = 1 Ws
1 kWh = 1000 Wh = 3600000 Ws
= 3600000 J = 3,6 MJ
Effekt:
1 W = 1 J/s
Volym:
1 liter = 1 dm3
1000 liter = 1 m3