Lennart – ny kraft för uppdrag och maskiner

B
NEWS
PORTO
BETALT
SVERIGE
INFORMATION FRÅN DALAFRAKT AB. NUMMER 1 | 2015
“Vi står
inför en
växande
privatmarknad”
Alla företag ingår i ett sammanhang. En fungerande omgivning och
ett samhälle som vill något och har
förmågan att utveckla och leverera
förutsättningar.
Grattis
Patrik
Bandy för integration gav
samshällsbyggnadsstipendium
Andersson!
Det blev Patrik Andersson som fick DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kronor. Juryn belönade Patrik med stipendiet
för sin idé att bilda ett somaliskt bandylandslag, som ett integrationsprojekt. Därmed skapade han något stort som bidrar till en positiv
samhällsutveckling i Dalarna.
– Det här känns både
hedrande och roligt. Jag
känner detta som ett fint
erkännande för projektet som är
så mycket mer än att enbart bilda
en bandylandslag, säger Patrik
Andersson.
Han säger att det somaliska bandylandslaget är ett verktyg för att
skapa en bra integration i samhället.
– För många upplevs ordet integration som något besvärligt,
svårt och jobbigt. Men det är
otroligt viktigt eftersom det flyt-
tar allt fler människor till Sverige
från andra länder. Nu hoppas jag
att det här bandylaget kan bidra
till att skapa en positiv klang
kring integrationen. Det skapar
nya möjligheter.
Det var Patrik Andersson som
väckte idén att bilda ett somaliskt
bandylandslag. Han bor i Borlänge
där det finns en stor grupp somaliska nysvenskar. Han ville göra
något som bidrar till att öka förståelsen mellan somalierna och
den svenska befolkningen. Laget
bildades och åkte sedan till bandyVM i kallaste Sibirien. Det blev en
medial succé som via en uppskattad dokumentärfilm – Filip och
Fredrik presenterar: Trevligt folk
– har skapat nya möjligheter inom
det här området.
– Vi har inlett samarbete med
bland annat Röda korset, Svenska
kyrkan och flera föreningar inom
idrottsrörelsen. Jag är också mitt
uppe i en föreläsningsturné runt
om i landet. Detta är bara början
på så mycket mer, säger Patrik.
Övriga
Många starka kandidater till DalaFrakts stipendium
I år var det många starka kandidater till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kronor. Patrik Andersson vann, men juryn har i
sitt arbete upptäckt att det finns många duktiga personer som bidrar
till samhällsutvecklingen i länet. Här är de övriga nominerade:
• Täpp Lars Arnesson, Malung. En man med kreativa och goda idéer som gör att
Dalarnas kultur- och naturbesöksmål lyfter och flyger några pinnhål.
• Kicki Bergsten, Borlänge. En drivkraft bakom gladteatern
Revyresan där
skådespelarna är utvecklingsstörda och funktionshindrade.
• Tobias Mårtensson, Borlänge. En hängiven och engagerad person som med stor
framgång driver Framtidsmuseet med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland Dalarnas barn och unga.
• Malin Floridan och Anders Åkerberg,, Stora Skedvi. De har ett stort engagemang
för att producera och utveckla intresset för närproducerad mat.
Dala Frakt AB
Box 116, 793 23 Leksand
Limhagens Industriområde
DalaFrakt_News_Nr1_2015.indd 2-3
nominerade!
• Johan Eriksson, Malungsfors. En stark ambassadör och
samhällsbyggare i västra Dalarna. Genom honom ser ungdomarna
att det är möjligt att bo kvar och utvecklas i Dalarna.
• Magdalena Nord Omne och Lisa Mossfeldt Scheltdorf, Falun. De arbetar för
att genom kulturhuset Magasinet lyfta varumärket Dalarna inom kulturen.
• Martina Bergman, Borlänge. Hon hjälper fattiga familjer i Borlänge och Falun,
som bland annat inte har mat för dagen. Martina gör allt arbete ideellt.
Juryn har bestått av: Jon Norberg, radioprofil, Magnus Wikman,
Rättviks marknad och Rättvik-Boda Jordägare, Marie Folkesson,
kulturchef Leksands kommun, Birgitta Bogren, vd Siljan Turism,
Salka Börjeson Eynon, hotellägare, Lena Lagestam, rådgivare
inom kommunikation, Mats Aspemo, vd DalaFrakt.
Telefon växel: 0247-647 00
Telefax: 0247-647 99
E-post: [email protected]
www.dalafrakt.se
NUMMER 1 | 2015
INFORMATION FRÅN DALAFRAKT AB
Därför skapade
vi samhällsbyggnadsstipendiet
Patrik Andersson får DalaFrakts
samhällsbyggnadsstipendium på 50
000 kronor av jurymedlemmen Lena
Lagestam. Foto: Ulf Palm
#01
Utan omvärldsförutsättningar, som
skapar kunder, finns ingen efterfrågan och företagandet somnar sakta
in. Det leder till en negativ spiral på
samhällsutvecklingen.
Fakta/Lennart Nyling
Förutom att skapa kundnytta och
vinst genom att vara en ledande
leverantör av transporter, maskintjänster, produkter och material vill
vi också vara ett ledande företag
och en förebild i samhället.
Vi måste därför aktivt bidra till att
utveckla något utanför kärnan av
vår verksamhet för att vi i vår lilla
del av världen ska vara en attraktiv plats att leva och bo på även
framöver. Kan vi lyfta eldsjälarna
i samhället ger vi inspiration till
andra genom goda exempel. Det ger
därför förutsättningar för nya lyckade initiativ. Lyckas vi med det får vi
hjulen att rulla vilket ger affärer och
en god framtid även för DalaFrakt.
Allt hänger ihop och goda symbioser och samarbeten kommer oss
alla till del i någon form.
Med detta som bakgrund skapade
vi DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium. Ett stipendium som i år
delades ut för andra året. Snart kan
vi alltså tala om en god och välkänd
tradition.
Inom bolaget arbetar vi hårt för
att ge våra kunder mervärden genom en mer aktiv affärsutveckling.
Det kommer ni att märka i form av
utvecklade processer och goda förslag på hur vi tillsammans med våra
kunder kan lyfta våra verksamheter
för att möta framtida utmaningar
med tillförsikt!
Ring DalaFrakt!
Vi levererar!
Ålder: 51.
Aktuell: Förstärker DalaFrakts
verksamhet inom Anläggning
och Miljö.
Bor: Svärdsjö.
Familj: Sambo, två egna barn och
fem bonusbarn.
Fritidsintresse: Dragracing för
hela slanten. Även två av barnen
har blivit intresserade av sporten.
Lennart – ny kraft för
uppdrag och maskiner
DalaFrakt ska bli bättre på att både sälja in och genomföra både privata uppdrag och större jobb inom
affärsområdet Anläggning och Miljö. Därför blir nu Lennart Nyling, 51, en viktig förstärkning i organisationen.
Genom Lennart Nyling
är tanken att DalaFrakt
ytterligare stärker kedjan
från säljjobbet, som leder till uppdrag, till själva genomförandet och
uppföljningen.
Tanken är att Lennart Nyling
ska hjälpa Dala Frakts medleverantörer att driva jobb, säkerställa att
jobben hos privatkunder utförs på
bästa sätt samt organisera användandet av fordon och maskiner.
Rätt maskin ska vara på rätt plats.
– Alla uppdrag är lika värda,
oavsett storlek. Personligen tror
jag att vi står inför en växande
privatmarknad, speciellt i Falun
och Borlänge. Där känns det som
regionen får vara beredd på en
återhämtning efter skid-VM när
det gäller de större entreprenaderna. Samtidigt tror jag att antalet
privatkunder kommer att bli fler.
Här måste vi vara beredda att
möta en stor efterfrågan, säger
Lennart Nyling, som förklarar att
privatmarknaden kan innebära
många skiftande uppdrag.
– Det kan vara allt från att göra
en husgrund till ett par som ska
bygga sitt första gemensamma
hem, till att renovera husgrunder
i äldre fastigheter. Eller montering
av avloppssystemet Ecobox.
Lennart Nyling är bosatt i
Svärdsjö och har i 15 år drivit ett
företag som bland annat utfört
grävtjänster. De senaste fem åren
har han varit arbetsledare på Peab
inom drift och underhåll. Den bakgrunden gör att Lennart Nyling har
stor erfarenhet av att leda och driva större uppdrag. Precis en sådan
kraft som kan utveckla DalaFrakts
tjänster inom det här området.
Lennart Nyling kommer att ha
sin bas på DalaFrakts kontor i Falun.
– Där blir mitt kontor, men jag
kommer ofta att vara ute på fältet
för att träffa kunder och på plats
följa utvecklingen av våra uppdrag. Här tror jag att min yrkesbakgrund kommer ha en stor betydelse. Jag kan maskinbranschen
vilket gör det enklare att kommunicera rätt med både våra kunder
och medleverantörer.
MATS ASPEMO. VD, DalaFrakt
2015-03-23 14:56
NUMMER 1 | 2015
Produkter och tjänster i fokus
på nya hemsidan
I februari fick DalaFrakt en ny hemsida som har adressen
www.dalafrakt.se. Ett gediget arbete ligger bakom lanseringen.
Karin Lundqvist, ekonom på DalaFrakt, har varit med och tänkt
till när det gäller både design och innehåll.
UTP skapar effektivare
transporter och tjänster
Inom kort ska alla fordon inom DalaFrakt vara utrustade med en dator, som blir en viktig hjälp för transportledningen.
Nu gör DalaFrakt ytterligare en effektivisering av sina transporter. Det
blir effekten av ett mer standardiserat arbetssätt, som nu introduceras
inom DalaFrakt och har fått namnet UTP (Utvecklad transportplanering).
Vinnare genom denna effektivisering blir kunderna.
I varje fordon, både inom
flis- och anläggningsområdet, ska det finnas en
handdator som blir ett hjälpmedel
för föraren att dokumentera aktuella uppdrag och körningar.
Det ger transportledningen
ännu bättre kontroll på var varje
maskin och fordon finns.
– På det viset skapas en utvecklad precision för vilka bilar som
kör på de olika uppdragen, vilket
automatiskt skapar en högre beläggning på de bilar som finns
i DalaFrakts fordonspark, säger
Mats Aspemo, VD för DalaFrakt,
och fortsätter:
– I dag är 100 procent av våra
fordon, inom flisområdet, rustade
med dessa datorer. Nu siktar vi på
att få en lika hög användningsgrad
för våra fordon inom anläggningssidan.
Enligt Mats Aspemo kommer
detta också att medföra ett förenklat arbetssätt när det gäller
prissättningen av tjänsterna. Det
innebär bland annat att Transportledningen lyfter det administrativa arbetet till en annan del av
DalaFrakt där ekonomichef Kajsa
Kihlén har ansvaret. Samtidigt
får personerna vid transportledningen ökad kontroll på fordonen
under en given tidpunkt.
Projektet har nu kommit så långt
att det bara är några fordon inom
anläggningssidan som återstår att
utrusta med dessa datorer. Därefter
är UTP verklighet på DalaFrakt.
Erfarenhet och teamkänsla
skapar bra transportledning
I hjärtat av DalaFrakts kontor sitter transportledningen. Tre personer
planerar för flistransporterna, en för fjärrtransporter och tre arbetar
på anläggningssidan. Tillsammans ansvarar de för DalaFrakts logistikstyrning.
Transportledningens uppgift är att ha överblick
över alla transporter och
att planera så allt hamnar på rätt
plats i rätt tid.
– Det krävs att man har tillräcklig erfarenhet för att kunna göra
uppskattningar och planera rätt.
Det är vi duktiga på och vi har
många nöjda kunder. Vi har själva
kört lastbil och vet vad dåligt väder innebär och vilka ställen det är
särskilt besvärligt att ta sig in på,
säger Fredrik Nallgård.
När kundens förhållanden änd-
INFORMATION FRÅN DALAFRAKT AB
DalaFrakt_News_Nr1_2015.indd 4-5
ras styr de om planeringen efter
behov. Efter kontorstid finns det
alltid någon som har jour. I princip allt går att lösa med telefon
och uppkopplad dator.
– Vi är ett bra team som har
roligt ihop och litar på varandra. Då kan man planera bra. Vi
har också en stor och bra flotta
med duktiga chaufförer, avslutar
Fredrik Nallgård.
De som ingår i transportledningen
är: Fredrik Nallgård, chef, Martin
Svennar, Lars Saras, Ola Engström,
Andreas Thimberg och Jan Andersson.
Martin Svennar är en av medarbetarna i DalaFrakts duktiga transportledning.
Uppgiften var att uppdatera och modernisera
både utseende och funktion på hemsidan.
– Jag tycker att resultatet har
blivit bra. Nu har vi en hemsida
som verkligen är anpassad till vår
tid. Oavsett om man sitter vid datorn eller står ute någonstans med
sin smartphone ska man lätt kunna hitta den produkt eller tjänst
man behöver. Det ska gälla både
företag och privatpersoner, säger
Karin Lundqvist.
Den röda tråden, och den största förändringen, är att den nya
NY HEMSIDA!
www.dalafrakt.se
sidan är mer inriktad på att sälja.
– Våra produkter och tjänster
kommer i första rummet. Vi kommer att uppdatera löpande med olika erbjudanden, så att sidan hålls
levande, berättar Karin Lundqvist.
Det var viktigt att ta fram en hemsida som har en stor förankring hos
medarbetarna. Därför tillsattes fyra
arbetsgrupper. De arbetade som
mest intensivt kring årsskiftet.
– Engagemanget har varit stort,
så blir det när man ges möjlighet att
vara med. Vi känner oss stolta och
nöjda och vi hoppas att även andra
är det, menar Karin Lundqvist.
DalaFrakts tjänster kan prägla livet för många människor – och ibland på oväntade sätt. Det här är
historien om hur en hjulgrävare och några trevliga grävmaskinister från DalaFrakt satte färg på tillvaron
i familjen Hansson, som har två utvecklingsstörda pojkar – Daniel, 20, och Adam, 14.
Jag är brädad av en hjulgrävare
Kärlek är en färskvara som man
alltid måste underhålla och aldrig
ta för given. Men det är inte lätt om
man blir brädad av en grävmaskin.
Jag, liksom alla andra
föräldrar, slits varje dag i
en kamp mellan att vara
barnen till lags och utföra mina ”måsten” på arbetet och i
hemmet. Det är ingen skillnad om
man har ”friska” barn eller barn
med funktionshinder.
Det känns som vi har kommit
långt i relationen med pojkarna. De
tycks gilla både mig och sin mamma Elisabeth. Men i förra veckan
kom en ny aktör som på ett allvarligt sätt rubbade den kärleksfulla
balansen inom familjen Hansson.
Plötsligt rullade en hjulgrävare
och tre glada grävmaskinister in
på gården.
Nja, plötsligt är väl kanske att
ta i. Vi har sedan länge planerat
att gräva upp grunden och lägga
in platonmattor för att skydda
grundväggen. Det är ett jobb som
görs bäst på vintern eftersom det
då blir minst åverkan på marken.
Nåväl, nu rullade i alla fall
denna hjulgrävare in på tomten,
med sina tre grävare. Och dessutom började de gräva direkt vid
husväggen.
Adam gick i gång direkt. Med
stora ögon följde han det som
skedde utanför köksfönstret. Han
skulle inte ha någon frukost utan
ville bara se sina nya idoler. Det
slutade med att Adam åt frukosten
vid fönstren, med blomsterhyllan
som bord. Därefter gick han motvilligt in i taxin som förde honom
till skolan.
Nästa morgon vaknade Adam
med ett tjut klockan 04.00. Elisabeth och jag undrade om han gjort
sig illa. Men Adam var så lycklig
över att snart skulle grävkillarna
komma. Nja, snart är en överdrift
eftersom de börjar sitt jobb 06.30.
(Hur orkar man inleda ett fysiskt
jobb då?) Men Adam var redo och
satt klar klockan 04.00 och väntade. Vi förklarade att det var nog
bäst att han väntade i sin säng.
Efter skolan har han kommit
hem och tittat storögt på det kaos
med jordhögar och annat material
som finns runtom vår tomt.
Varje morgon har Adam sprungit mellan de olika fönstren och i
detalj följt arbetet. Frukost och påklädning har varit en extra utmaning för oss föräldrar.
Adam och jag brukar varje morgon ha en liten fem minuters mysstund för att mjukstarta den nya
dagen. Det kunde jag glömma nu.
Under den här tiden finns annat
att göra än att vara med pappa.
Att pappa sedan har världens
tråkigaste jobb framför skrivbordet
är ju en annan viktig detalj. Jag är
övertygad om att Adam helst skulle
vilja att pappa blev grävmaskinist.
Inte blev det bättre av att grävmaskinisterna dessutom var kanontrevliga mot Adam.
På fredagseftermiddagen, efter
vecka ett av projektet, kom Daniel
hem för att bo hos oss under helgen. Även han gjorde stora ögon
när han såg hjulgrävaren. Daniel,
som inte kan prata, tittade på oss
med en min som tycktes säga: ”Varför har ni inte sagt något till mig
om det här tidigare! Nu har jag ju
bara några dagar på mig att se vad
de gör runt vårt hus?”
Ja, livet består av olika utmaningar. Och ibland blir man brädad av en hjulgrävare.
Anders Hansson
INFORMATION FRÅN DALAFRAKT AB
2015-03-23 14:56