kraft

Fysik
Kraft och Rörelse
Rörelse
 Def: Att en ”kropp” förflyttar sig på något sätt
 Hastighet:  =


→

ℎ=

ℎ
 Anger hur fort något rör sig, ett genomsnittligt värde,
medelhastighet
 Andra enheter är meter per sekund eller m/s
 Acceleration betyder att ett föremål ökar sin medelhastighet
med hjälp av en kraft.
 Motsatsen kallas för retardation. Ett föremåls medelhastighet
minskas med hjälp av en kraft.
Fritt fall
 Fritt fall är när ett föremål får falla fritt och
accelererar. Innan Galileo Galilei gjorde sitt försök
trodde man att tunga föremål accelererar snabbare
än lätta.
 Fallande föremål accelererar lika mycket hela tiden,
dvs medelhastigheten ökar med lika mycket hela
tiden. Bortser man från luftmotstånd träffar de
marken samtidigt.
 https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs
Kraft
 Vi kan inte se en kraft men resultatet av den
 Används för att dra eller skjuta på något,
stort(jorden), som litet(atomer)
 https://www.youtube.com/watch?v=LEs9J
2IQIZY
Gravitationskraft
 Dragningskraft, tyngdkraft
 Isaac Newton
 Gör att vi håller oss kvar på jorden och
att saker ramlar till marken
 Allt som har massa påverkas av
gravitationskraften
 Verkar mellan två ”kroppar”, en av dem
måste dock vara stor och tung för att
kraften skall märkas
 Månens dragningskraft påverkar oss,
hur?
Tidvatten
 https://www.youtube.com/watch?v=9rkfk9TJ52I
Friktionskraft
 Uppstår mellan två föremål som gnids mot varandra
 Lite friktion?
 Mycket friktion?
 Ingen friktion?
Friktion forts.
 http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=10&article=U1020
32-08
Cirkelrörelse
 Släggkastaren
 Bil
 Kraften kallas för centripetalkraft
Tyngdpunkt
Kraft och motkraft
 Alla föremål har en
 https://www.youtube.co
tyngdpunkt. Den punkt som
ligger mitt i föremålet och
där gravitationskraften
drar.
m/watch?v=r9yuR7ezqf4