Frågekatalog-Åk7

Pangea Matematiktävling
FRÅGEKATALOG
Finalomgång 2015
Årskurs 7
Pangea Regler & Instrutioner
Svarsblankett
-Vänligen fyll förnamn, efternamn och klass på svarsblanketten.
-Vi rekommenderar deltagarna att använda en blyertspenna eftersom det enklare att redigera svaren.
-Var vänlig markera Dina svar tydligt.
- Om Du markerar flera svarsalternativ räknas det som ett fel svar.
Tävlingen
- Du har 60 minuter för att lösa 10 uppgifter.
-Inga hjälpmedel är tillåtna t.ex. miniräknare och formelbok.
-Det finns 3 olika svårighetsgrader.
-Noggrannhet och snabbhet är viktigt. Därför bör du inte spendera alltför mycket tid på en fråga.
Istället bör du hoppa över uppgiften över om du har spenderat mycket tid och gå vidare till nästa uppgift. Om du har tid kvar kan du gå tillbaka till den uppgift som du inte har svarat på.
- Det finns bara ett korrekt svar. Om flera val har valts, räknas det som ett fel.
Rättning
-De fullständiga poängen för uppgifterna varierar på svårighetsgraden som är märkta på högra sidan
av frågan.
-Du kan högst få 43 poäng.
-Svarsblanketten kommer att bedömas samma dag som skrivningen.
Pangea Teamet önskar dig lycka till!
Följ oss på
ling
@pangea_matematiktav
Arrangör
Pangea Matematiktävling
1
a)
2
7
6
6
5
3
2
3
2
7
1
6
5
b)
c)
d)
e)
Vatten måste pumpas ut från en damm. Med två identiska pumpar tar det 9 timmar att
pumpa ut vattnet från damnen. Hur lång tid tar det att pumpa ut vattnet med tre identiska pumpar?
a) 7 h
3
b) 8 h
c) 6 h
d) 6,5 h
e) 5,5 h
Hur stor är vinklen α?
(Figuren är inte skalenligt).
a) 10°
4
b) 12°
c) 15°
d) 17°
e) 20°
Sträckan mellan solen och jorden är ca. 150 miljoner kilometer långt.
Ljusets hastighet färdas nästan på 300 000 km/ sekund. Hur lång tid tar det för ljuset att
färdas från solen till jorden?
a) 8 min 15 s
5
b) 7 min 20 s
c) 9 min 10 s
d) 8 min 20 s
Mönstret på högra sidan måste slutföras i minsta parallellogram som möjligt. Hur många procent av parallellogrammen är redan färdigt?
a) 36%
b) 68%
c) 25%
d) 75%
e) 16%
e) 5 min
Pangea Matematiktävling
6
Medelåldern på Herr och Fru Jonsson är 40 år. Medelåldern på deras barn Nicklas, Peter,
Mikael och Jasmin är 16 år. Vad är medelåldern på hela familjen?
a) 28 år
7
b) 27 år
c) 26 år
d) 25 år
e) 24 år
Ett fyrsiffrigt tal 47ab kan delas med 6 utan rester. a och b är ett nummer och kan också
vara lika med varandra. Vad är största summan av a+b?
a) 16
8
b) 8
c) 11
d) 17
e) 14
Talet 2015 består av tre primfaktorer dvs talet kan skrivas som en produkt av tre tal. Den
ena är 1-siffrigt nummer, de två andra primtal är 2-siffriga tal av formen ab och ba. Hitta
den positiva skillnaden av dessa 2-siffriga primtal ab och ba.
a) 16
9
b) 17
c) 18
d) 19
e) 20
Bilden till höger består av 12 punkter i fyra rader och fyra
kolumner. Hur många kvadrater kan man få genom att
använda 4 av de 12 punkter som hörn i en kvadrat.
a) 11
10
b) 13
c) 5
d) 7
e) 9
Två av de tre vågorna på bilden är i balans. Vad ska du sätta i den tredje vågen, så att det
är i balans också?
a)
b)
c)
d)
e)