Förskolechefen H

UPPDRAG
FÖRSKOLA
Förskolechefen
- med framtiden som uppdrag
Ditt uppdrag som förskolechef har förtydligats. Du har det övergripande ansvaret för förskolans kvalitet, att
innehåll och arbetsprocesser följs upp, utvärderas och utvecklas. Hur formar du en organisation där arbetslagen
gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet? Ett arbete som leder till en förskola där barns
nyfikenhet och lust att lära ska följas, uppmuntras och utmanas.
Genom att utveckla ditt pedagogiska ledarskap skapar du morgondagens förskola!
INNEHÅLL
Rollen som förskolechef
Systematiskt kvalitetsarbete
Framgångsfaktorer för ett pedagogiskt ledarskap
Att leda i förändring
• Uppdraget som chef och ledare
• Professionellt förhållningssätt
• Relationer och kommunikation
• Ansvar - delaktighet - inflytande
• Arbetslaget som resurs
Leda och stimulera självständiga team
• Att leda genom arbetslag
• Möteskultur
• Ökad medvetenhet - ökat ansvar
• Forma en lärande organisation
• Metoder för lärande och reflektion
UTBILDARE
• Förskolechefer
• Rektorer med
förskoleansvar
UTBILDNINGEN
INGÅR I ÅRETS
KURSPROGRAM
• Hur får jag alla med på tåget?
• Vad händer med oss själva och medarbetarna
vid förändringsarbete?
• Förändringsledning i praktiken
SYFTE
Förskolan som ständigt lär
PRIMÄR MÅLGRUPP
• Faktorer som påverkar förskolans kvalitet
• Uppföljning, utvärdering, utveckling
- vad och hur?
Lotta Törnblom
Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor!
Att som chef och ledare bli stärkt och bekräftad i
ledarskapsrollen samt få metoder som stimulerar
arbetslag att ta ansvar för verksamhetens
utveckling.
UPPDRAG
FÖRSKOLA
GENOMFÖRANDE
Utbildningen bygger på teoretisk genomgång,
dialog och reflektion samt konkreta verktyg som
kan tillämpas i vardagen.
SÅ HÄR TYCKER VÅRA KUNDER
”Det var den bästa utbildning jag har fått under
mina år som chef och ledare i förskolan!”
”Otroligt många praktiska verktyg att ta med sig
tillbaka.”
”En inspirerande, lärorik och givande utbildning
med en bra, tydlig föreläsare!”
Vad tar du med dig från utbildningen?
”Allt! Utbildningen är högaktuell och ligger
verkligen i tiden med tanke på den nya skollagen
och förskolans reviderade läroplan.
Det är en bred, komplex och spännande utbildning som har gett mig en bra grund att stå på
i min yrkesroll. Förutom den teoretiska delen
av utbildningen så fick jag många bra praktiska
verktyg som jag direkt har kunnat använda i mitt
arbete. Helhetsintrycket är genomgående positivt. En pedagogisk, entusiastisk och kompetent
utbildare. Ett bra kursupplägg med aktiv undervisning.
Ett stort plus är att jag under utbildningen fick
tillfälle att dela erfarenhet med andra deltagare
i samma situation som jag själv. Jag kan varmt
rekommendera den här utbildningen och önskar
att många förskolechefer får möjlighet att ta del
av den framöver.”
Chatarina Östlund,
Förskolechef, Skogsbäckens förskola
MEDLEM I SAUF
BESTÄLL UPPDRAGSFORTBILDNING
Låt oss komma till dig och utbilda dina pedagoger i din förskola eller kommun. Uppdragsutbildning är den i särklass mest fördelaktiga utbildningsformen vi kan erbjuda dig, både ekonomiskt
som verksamhetsmässigt.
Du kan skräddarsy innehåll och upplägg exakt
efter era behov. Effekten av att hela gruppen
utbildas tillsammans i den här formen är optimal. Deltagarna får samma input och kunskap
samtidigt vilket gör att de direkt kan gå ut och
tillämpa den nya kunskapen i den egna verksamheten. Du kan i samråd med våra utbildare dela
upp eller bygga på en uppdragsutbildning precis
som du vill.
Tveka inte att kontakta oss för mer information
och prisuppgift.
SPECIALISTER PÅ SKOLUTVECKLING
Lärarfortbildning är sedan 25 år Sveriges ledande
leverantör av kvalificerad kompetensutveckling
för dig som arbetar inom förskola, fritidshem,
grundskola och gymnasieskola. Vår målgrupp är
pedagoger, lärare, skolledare, arbetslag och hela
kommuner.
Hos oss möter du Sveriges främsta utbildare.
Människor med rätt kompetens och stor erfarenhet från din verklighet. Människor som brinner
för sina uppgifter, känner ett personligt engagemang och förenar de senaste forskningsrönen
med egen beprövad erfarenhet. Vi utvecklar
Sveriges viktigaste människor - välkommen att
bli vår utbildningspartner!
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING
Lärarfortbildning AB
är medlem i Sauf, Sveriges
Auktoriserade utbildningsföretag. www.sauf.se
Åsa Källsten
08-737 65 70
[email protected]
lararfortbildning.se
Lärarfortbildning AB
Box 120 60 • 102 22 Stockholm • 08-737 68 00
[email protected] • www.lararfortbildning.se
Ulrica Heinrici
08-737 67 45
[email protected]
lararfortbildning.se