i en Lean organisation Checklista med förståelse för Ledare

i en Lean organisation
Checklista med förståelse för Ledare
swlean.com
1
med koppling till LEAN
Målnedbrytning, Verksamhetsstyrning och Daglig styrning
Lean är en strategi för hela organistationen med fokus på processförbättringar.
Målsättningen är att alla i organisationen, oavsett roll, är problemlösare.
Alla i företaget skall förstå och enkelt finna strategiska och dagliga mål. Uppföljning av resultat
genomförs i en tydlig mötesstruktur med status rapportering, prioritering av resurser och
eskalering av problem.
Verksamhetsstyrning innebär att vi har tydliga KPIér – Key Process Indicators – mål - inom säkerhet, kvalitet och leverans på övergripande nivå med långsiktig tidshorisont, tex 1 gång per
månad. Våra KPIér är visualiserade för tydlig kommunikation till alla i organisationen.
I Daglig styrning bryter vi ner målen på en operativ nivå som vi följer upp med en kortsiktig
tidshorisont, tex 1 gång per dag måndag – fredag. Målen i Verksamhetsstyrning och i Daglig
styrning är vanligtvis olika, men de är sammanlänkade och leder mot samma övergripande
mål. Resultaten visualiseras och vid avvikelser mot målen genomför vi åtgärder för att snabbt
och effektivt lösa problem.
Genom att koppla ihop Verksamhetsstyrning och Daglig styrning med tydlig visuell målnedbrytning, skapar vi ett Visuellt Management System där alla i organisationen arbetar
mot samma mål.
Utvecklingssamtalet kvalitetssäkrar att organisation, team och medarbetare har samma
förståelse om vart vi är på väg och varför.
2
handlar om FÖRSTÅELSE och kan tillämpas i näringslivets alla verksamheter. Med förståelse
om vad som behöver göras och av vem, A inför, B under och C efter samtalen, är man på
god väg. När utvecklingssamtalsprocessen väl genomförs på dessa grunder kommer
effekterna i form av:
Bra arbetsresultat genom ökad motivation, trivsel och arbetsglädje!
Utvecklingssamtal är som bekant ingen ny samtalsform, inte heller verksamhetsstyrning & målnedbrytning på daglig nivå. Men dessa aktiviteter har ofta olika ägare med olika drivkrafter för
VARFÖR de ska genomföras. Att fläta ihop verksamhetsstyrning/daglig styrning med utvecklingssamtalet blir en AHA-upplevelse – en process istället för två, tvärfunktionellt samarbete
istället för något som ska prickas av. I utvecklingssamtalet tar
man tempen i organisationen och definierar gapet mellan
nu-läge och framtida önskat läge för att nå verksamhetens
mål. Möjligheterna att nå målen ökar om man utvecklar
FÖRSTÅELSEN istället för att konkurrera om tid och resurser.
Det är hög tid att starta om och frigöra den inneboende kraften i
utvecklingssamtalsprocessen.
Nyckeln till framgång är motivation. Som mycket annat i en organisation står
eller faller förbättringsarbetet med detta tillstånd. Delaktighet, förståelse och
samsyn är vägen till motivation.
Är Du nyfiken och öppen för att ta in Utvecklingssamtalets A-B-C® i ditt Lean system?
Då har du redan kommit halvvägs!
swlean.com
FÖRSTÅELSEN i checklistan kan tillämpas 365 dagar om året i och utanför arbetet,
förmodligen år efter år. Trots det är den tunnare än 365 sidor.
Torbjörn Hammarberg, QTVÅ. qtva.se
36
ISBN 978-91-633-9396-9
www.qtva.se