Allmänt Montering Komponenter

SIT SE 0911-1
KOMPRESSOR
711242
SERVICEINSTRUKTION
Kompressorbyte FIGHTER 2005
3 x 400 V
Allmänt
Montering
Kompressorbyte för FIGHTER 2005, effektstorlek 14 kW
(3x400 V).
Hetgasrör
Kapa hetgasröret ca 20 mm efter dykröret för att sedan kunna löda dit det medföljande adapterröret.
Adapterröret kan med fördel användas som mall för att
märka ut kapstället. Det är viktigt att ingen smuts, grader eller vatten kommer in i kylkretsen.
Komponenter
Innehåll kompressorsats (089 715)
Kompressor
518 380
Kompressorvärmare
518 216
Kompressorkablage
009 366
Värmepasta
021 050
Hetgasrör
408 714
Suggasrör
408 715
Isoleringsrör
025 387
Isoleringstejp
025 910
Aluminiumtejp
025 179
Buntband
618 646
Kompressorisolering svep
025 989
Kompressorisolering topp
025 990
Förlängningskablage
009 521
Kompressorfötter
424 726
OBS!
Suggasrör
Befintligt sugrör kapas så att det passar med det nya
sugröret.
Kompressor
Byt till medlevererade kompressorfötterna. Montera den
nya kompressorn med anslutningarna enligt bild, återmontera brickor och muttrar.
Gör värmepumpen spänningslös innan
arbetet påbörjas.
Elinstallation samt service skall ske under
överinseende av behörig elinstallatör.
kompressorbyte
Adapterrör
Montera de två adapterrören enl bilden, kontrollera
passformen och justera om så behövs.
Köldmediefyllning
Kylsystemet fylls med 2,4 kg R-407 C.
OBS!
Kontrollera rotationsriktningen på
kompressorn genom att se att hetgastemperaturen (meny 03) stiger minst 10 °C
inom 60 sek.
Byte av kompressor
1. Kapa hetgasröret
2. Löd loss suggasröret vid kompressorn.
Elinkoppling
3. Ta bort kompressorn och sätt dit den nya.
4. Måtta in hetgasröret.
Givare
5. Kapa suggasröret så det passar i det nya sugröret.
Återmontera
hetgasgivaren
i dykröret
på hetgasröret.
KNV
Energietechnik
GmbH,
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
6. Löd fast båda rören.
AT ny värmeledningspasta och isolera hetgasröret.
Använd
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: [email protected] www.knv.at
7. Montera hetgasgivare, kompressorkablage och
Kompressor
komressorvärmare.
NIBE Wärmetechnik
AG, Winterthurerstrasse
710, 8.
CH-8247
Flurlingen
Kapa kompressorkablagets
skyddsslang
40 mm innan
Vaccumsug
och fyll kylsystemet med R-407 C.
CH
kablaget ansluts
i
kompressorn.
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: [email protected] www.nibe.ch
Kompresson ansluts enligt föjande:
Brun ledareDruzstevni
till C
zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
SvartCZ
ledare
till+420
S
Tel:
326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: [email protected] www.nibe.cz
Grå ledare till R
Grön/gul ledare
till jord
NIBE Systemtechnik
GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
DE
MjukstartTel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: [email protected] www.nibe.de
Montera det nya kompressorkablaget och anslut det på
mjukstarten:
Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
brunDK
ledareTel:
till 97
U, 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: [email protected] www.volundvt.dk
svart ledare till V,
grå ledare till W,
NIBE – Haato OY, Valimotie 27, 01510 Vantaa
FI ledare till jord.
grön/gul
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: [email protected] www.haato.fi
Kompressorvärmare
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
GB kompressorvärmare enligt bild.
Montera
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: [email protected] www.nibe.co.uk
För in förlängningskablaget genom den nedre gummigenomföringen. Anslut förlängningskablagets ledare,
NIBE Energietechniek
brunNL
på –X13:8,
blå på nollplint. B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: [email protected] www.nibenl.nl
NO
NIBE AB, Jerikoveien 20, 1067 Oslo
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: [email protected] www.nibe-villavarme.no
PL
NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: [email protected] www.biawar.com.pl
NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: [email protected] www.nibe.eu