Ledare - Svenska Jägareförbundet

Västmanlandsnytt
Nr 1 2014
NYHETSBREV!
UTGIVNING JULI 2014 AV JÄGAREFÖRBUNDET VÄSTMANLAND
ANSVARIG UTGIVARE ; EMIL STOLPE NORDIN
FORM OCH REDAKTION: ÅSA SÖDERBERG, [email protected]
NÄSTA UTGIVNING DECEMBER 2014. MATERIAL SENAST 30 NOV 2014
MYCKET STÅR PÅ SPEL
Ledare
Den närmsta halvåret så skall Länsstyrelsen klubba en förvaltningsplan för de stora
rovdjuren och Jaktlagsutredningen är i full gång.
faktabaserade uppgifter som
vi får en bevarad svensk jakten
som vi alla älskar.
I båda dessa fall kan jaktens
framtid komma att förändras.
Det är därför mycket viktigt att
vi engagerar oss i dessa frågor. Vi skall vara med och påverka så mycket som möjligt får
att få skutan på rätt kurs. Detta
gör vi bäst i att vara ett enat förbund med en stor ryggsäck med
kunskap. Då kan vi påverka
tjänstemän och utredare med
Vad gäller förvaltningsplanen
på de stora rovdjuren i Västmanland har vi nått framgångar. Naturvårdsverkets beslut om
miniminivå på 270 vargar i Sverige skall fördelas i landet. Det
har vi i Jägareförbundet Västmanland tillsammans med de
andra brukarorganisationerna
i Viltförvaltningsorganisationen
brutit ner och analyserat. Det
för att få fram en rimlig nivå i
Västmanland de närmsta fem
åren. Detta har vi lyckats bra
med och nått framgångar i, läs
mer om detta i rapporten från
Viltförvaltningsdelegationen.
Tittar vi lite på läget vad gäller
jaktlagsutredningen så har det
andra delbetänkandet kommit
ut för remiss runda.
Ni har säkert redan läst
lite om detta i media då utredaren föreslår väldigt hårda
restriktioner på klövvilt. Detta
innebär bland annat utfodringsförbud under grönskningsmånaderna, att LS har rätt att
förlänga förbudet osv. Skulle
förslaget gå igenom som det
ligger så kommer det innebära
väldigt mycket byråkrati i processen för att stödutfodra klövviltsarterna. Givet är att vi från
Jägareförbundet kommer att påpeka detta i vårat remissvar och
framhålla att samarbetet mellan
de olika parterna är framgången till en lyckat förvaltning och
inte byråkratiska lagar.
Till sist vill jag hälsa alla
nya ledamöter i styrelsen välkomna och tacka er medlemmar där ute för förtroendet att
få leda Jägareförbundet Västmanland i form av ordförande.
Jag ser ljust på jaktens framtid
i Västmanland. Vi har mycket
arbete framför oss, men med er
hjälp och den breda kunskapsbank ni nästan 4000 medlemmar sitter på kommer vi att
lyckas!
Emil Stolpe Nordin
Ordförande
JägareförbundetVästmanland
[email protected]
Västmanlandsnytt
Västmanlandsnytt
Nr 1 2014
Västeråskretsen
Från Västeråskretsen rapporterar Carl Schartau om två evenemang under våren
2014; Vildsvinsträff och Brunnbydagarna!
Vildsvinsträff
Ca 20 personer träffades på
Skrapan i Västerås den 17 juni
för att utbyta erfarenheter kring
Vildsvinsläget inom kretsens
upptagningsområde. Inbjuda
var förutom kretsens alla medlemmar även lokalorganisationerna inom LRF.
brukaren så har vildsvinsskadorna varit små. ​
Sammanfattningsvis så är tät
dialog mellan lantbrukare och
jägare, tät dialog mellan jägarna inom VVO och grannar och
att man lyft frågan genom en
förvaltningsplan nyckeln för
att ha en framgångsrik vildsvinsförvaltning. Mötesformen
var mycket uppskattat och
Västeråskretsen avser göra fler
insatser inom området. En
kronhjortskväll planeras till
sensommaren.
Foto: Åsa Söderberg
Brunnbydagarna
Marcus Skure, lantbrukare, höll Den 2-3 Juli var det Lantbrukstillsammans med Micke Engwall dagar på Brunnby. Eftersom
en mkt intressant diskussion
Jägareförbundets kontor numer
kring hur de arbetat tillsamligger där så passade Västerås
mans inom VVO Tuhundra
Jaktvårdskrets på att informera
kring vildsvinen. De har en
kring allt material som finns
mycket tät dialog om skador
kring framförallt Vildsvinen.
uppstår och sätter omedelbart
Att nå lantbrukarna på detta
in åtgärder. VVO har bla också
sätt var mycket uppskattat och
en förvaltningsplan antagen där mycket material delades ut!
de bla står för foder och åtlar.
Alla medlemmar i VVO får jaga
Carl Schartau
på de förutbestämda åtlarna allt för att kunna ha rätt antal
Till höger: Jägareförbundets ”nya”
åtlar till storleksförhållandet
kontor på Brunnby fick många nya
inom VVO. Genom att sätta ett
besökare på Brunnbydagarna! På
högre tryck på dessa åtlar samt bilden har verksamheten tillfälligt
genom tät kontakt med
flyttat utanför dörrarna!
Foto: Carl
Schartau
Foto:
Åsa
Söderberg
Foto: Carl Schartau
Nr 12 2014
2013
Västmanlandsnytt
Västmanlandsnytt
Nr 1 2014
Nr 1 2014
HUND
Årets Länsmästerskap i eftersök avgjordes på Åsby gård i Hallstahammar
den 14 juni. Ett strålande väder mötte deltagarna, men det var lite blåsigt!
Dagen började med en skottplatsundersökning där en älg hade
blivit påskjuten med tre skott. Det
var tillåtet att använda hunden
till sin hjälp för att finna ev. spår
från skotten vilket alla deltagare
utnyttjade. På plats fanns även
en skytt som skulle frågas ut om
vad som hänt. Man skulle sedan
föreslå utifrån sina fynd, hur eftersöket skulle läggas upp. Totalt
kunde man samla ihop 45 poäng
på detta moment.
merade poängen som deltagarna
samlat ihop. När detta var klart så
gratulerades dagens vinnare som
blev det duktiga ekipaget Johan
Bergman med borderterriern
Simon från Köping. De vann med
den imponerande poängsumman
93 poäng av 113 möjliga!
Sedan följde ett något modifierat öppenklass viltspår. Det var
sårlegor och viltdelar som skulle
markeras och andra krångligheter som tillkommit mot ett vanligt viltspår. Spåret var lagt med
spårläggarskor och med vildsvinsklövar och avslutades med
ett vildsvinsskinn. 58 poäng var
max vad man kunde samla ihop i
detta moment.
Ett varmt tack till Jesper Nei,
Roger Svensson och Roland
Rosenberg som var dagens funktionärer som gjorde detta LM
möjligt.
Sista moment var ett tiotalet
frågor med lika många möjliga
poäng som skulle besvaras rörande eftersök i stort.
Vi önskar Johan och Simon fortsatt framgång vid SO-mästerskapen!
Foto: Tomas Larsson
När alla momenten var klara så
smakade det bra med korv och
tillbehör medans domarna sum-
Johan kommer att få representera Västmanland på SO- mästerskapet senare i höst. Lycka till då
Johan och Simon!
Nästa års upplägg av LM är en väl
förborgad hemlighet som kommer att bjuda på nya utmaningar
för mästerskapsdeltagarna.
GILLAR DU
JAKTHUNDAR?
Är Du aktiv med jakthundar?
Prov, tävlingar, eftersök eller
utställning? Brinner Du för hundfrågor och gillar att omge Dig
med hundintresserade? Har Du
intresse av alla jaktliga sammanhang där hundar förekommer?
Goda kontakter och lite tid över?
Jägareförbundet Västmanland
behöver en ny jakthundsansvarig
som kan skapa aktiviteter, prov,
kurser och träffar för länets alla
hundentusiaster! Du som känner
Dig manad för uppgiften och
kanske har ett gäng som kan
hjälpa Dig, är varmt välkommen
att höra av Dig till Åsa
([email protected])!
Hälsar Provledare
Thomas Larsson
Foto: Åsa Söderberg
Västmanlandsnytt
Jägareförbundet Västmanland
på Mellanskogs Elmias mässa 2014
22-23 augusti
på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala
Montern (nr 117) bemannas av jägare från
Sala Jaktvårdskrets med inriktning på medlemsfrågor,
värvning av nya medlemmar, viltvård och även aktiviteter
med skjutsimulatorn i mörklagt tält!
Läs mer om övriga aktiviteter och tävlingar på
mässområdet hos www.mellanskog.se
och www.elmia.se
väl mött hälsar
Mårten Olsson Jägareförbundet
Sala Jaktvårdskrets
Foto: Åsa Söderberg
Nr 1 2014
JAQT
Vårrapporten från JAQT visar på en rad välbesökta aktiviteter! Glöm inte
att anmäla Dig till Jägareförbundets kontor om Du vill få nyhetsutskick
och program!
JAQT har haft en aktiv vår med
mycket skytte.
Simulatorskyttet i Berg blev
välbesökt.
Skytte på lerduvor både med och
utan tränare i Hallstahammar,
mycket välbesökt.
Två gånger i sommar har vi hyrt
älgbanan i Hallstahammar , med
möjlighet att skjuta upp för älgmärket.
Ett studiebesök till Travarbo
vilthanteringsanläggning blev
av på försommaren. Bra att veta
var och hur man kan sälja sitt vilt
om man får god skörd. Vildsvin
måste gå genom vilthanteringsanläggning om man vill sälja.
Vi kommer igång igen i Augusti
med onsdagsskjutningen, lagom
för fågelpremiärerna!
Vi kommer förmodligen att göra
ytterligare ett besök i Travarbo,
kanske kombinerat med besök
hos en mycket duktig konservator som håller till i samma byggnad. Det var flera som inte kom
loss förra gången.
En gemensam älgjakt planeras i
höst i skogarna nära Kolsva. Intresse anmäls till undertecknad.
Väl mött i höst, hälsar
Åsa Norén
Foto: Tillhör Åsa Norén
För kontakt med Åsa Noren:
[email protected]
Västmanlandsnytt
Nr 1 2014
VILTFÖRVALTNINGSDELEGATIONEN
Rapport från Claes Johansson
År 2010 inrättades en viltförvaltningsdelegation i varje län för att ta tillvara de regionala intressena när det gäller förvaltning av vilt i länet. Ett av syftena med inrättandet av VFD var
att förvaltningen av vilt skulle flyttas ner från centrala organ till regionala sådana. Av detta
har vi dock inte, efter fem år, sett mycket när det gäller förvaltning av de stora rovdjuren.
Utan överdrift kan man säga att i rovdjursfrågorna har VFD inte hittills haft någonting att
säga till om.
År 2010 inrättades en viltförvaltningsdelegation i varje län för att ta
tillvara de regionala intressena när
det gäller förvaltning av vilt i länet.
Ett av syftena med inrättandet av
VFD var att förvaltningen av vilt
skulle flyttas ner från centrala organ
till regionala sådana. Av detta har vi
dock inte, efter fem år, sett mycket
när det gäller förvaltning av de stora
rovdjuren. Utan överdrift kan man
säga att i rovdjursfrågorna har VFD
inte hittills haft någonting att säga
till om.
I VFD sitter ett antal intressenter på
området, bl.a. Jägareförbundet, samt
ett antal politiker. Allt för att på
ett bättre sätt än tidigare föra fram
de regionala intressena i viltförvaltningen. Som Jägareförbundet
Västmanlands representant sitter
jag sedan starten som ledamot. Min
ersättare, vid min frånvaro, är en
representant från Jägarnas Riksförbund.
I december fattade riksdagen ett betydelsefullt beslut i rovdjursfrågan.
Egentligen det första riktiga beslut
som anger inriktningen på den sedan flera år havererade rovdjurspo-
litiken där Naturvårdsverket (NV)
haft ett alldeles för stort inflytande
och i nästan alla frågor kört över
länen. Det demokratiska beslutet
som fattades innebar att man fastställde i vilket intervall som antalet
föryngringar av varje rovdjur i landet skulle ligga och att NV närmare
skulle fastställa miniminivån inom
intervallet. Ett uppdrag som NV naturligtvis utnyttjade genom att lägga
sig så högt som möjligt i intervallet
dvs när det gäller varg på 27 föryngringar i landet. Intentionerna i beslutet är att koncentrationen vargar
skall minska i det mellersta förvalt-
Foto: Fotoakuten
ningsområdet, där Västmanland
ingår, och i stället öka såväl söder
som norr om oss. I dag finns samtliga vargföryngringar i det mellersta
förvaltningsområdet, en situation
som är fullständigt ohållbar.
Utifrån riksdagsbeslutet har NV
begärt att varje VFD i mellersta området skall komma in till NV med
förslag på det antal familjegrupper
som resp. VFD anser sig kunna
hysa under en femårsperiod. Under
denna period skall vargfamiljerna
spridas och mellersta områdets
antal familjegrupper minskas med
samma antal. Det innebär att varje
VFD skall ta på sig förvaltningen av
sin del av de 27 familjegrupperna
som för närvarande finns i mellersta
området. Beslutsrätten i frågan om
förslaget av antalet föryngringar
ligger på VFD och inte på länsstyrelsen, något som gör att det finns
en viss möjlighet att agera utifrån
regionala intressen utan pekpinnar
från NV.
VFD i vårt län hade ett extra möte
den 27 juni i detta ärende. Från
Jägareförbundets sida framförde
jag tidigt att en förändring som
innebär en minskning av antalet
vargar i vårt län måste till stånd.
Här fanns flera intressenter, såväl
från intresseorgani-sationer som
från politikerhåll, som höll med om
detta. Att gå med på en oförändrad
situation under de aktuella fem åren
för att sen ev. göra något är för mej
en omöjlig inställning som saknar
trovärdighet i jägarkretsar.
Trots att det finns ett av Riksdagen demokratiskt fattat beslut så
motsatte sig såväl naturvårdsorganisationerna som miljöpartiet
och vänsterpartiet riksdagsbeslutet
och menade att vi ska ha minst 700
vargar i Sverige. Man menade att
beslutet om 27 föryngringar var
fattat på felaktig grund. Glädjande
var att inte någon av de övriga ledamöterna i VFD lyssnade speciellt på
den argumentationen.
Som grund till beslutet om en miniminivå av antalet vargföryngringar
i Västmanland användes tre olika
tabeller.
1.
Fördelning av vargföryngringar utifrån arealberäkning viktat
med andel sårbara områden inom
mellersta förvaltningsområdet.
2.
Fördelning av vargföryngringar utifrån enbart arealberäkning.
3.
Fördelning av vargföryngringar baserat på en habitatsanalys
som gjorts 2003.
Om dessa, egentligen oantastliga,
grunder används vid beräkningen
hamnar vi på att Västmanland under de närmast fem åren skall hysa
1,1 – 1,3 vargföryngringar. Eftersom
det inte finns halva föryngringar
blev det alltså en fråga om 1 eller
2 föryngringar. Jägareförbundet
framförde då att eftersom en förändring måste ske så är det tveklöst
1 föryngring det enda som det kan
bli tal om. Detta fick stöd av flera
förnuftiga ledamöter och blev det
beslut som togs. Reservationer inlämnades av naturvårdsorganisationerna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Beslutet innebär att intentionen
är att vargstammen skall halveras i
Västmanland. Ett steg i rätt riktning
i rovdjursdjurparken Västmanland.
Intressanta frågeställningar kvarstår
dock:
1.
Eftersom vi efter årets vargföryngring har runt 130 vargar mer
än det politiska beslutet, vad händer
med dem? Är det någon ordning
på torpet, vilket är tveksamt, bör
således en jakt på detta antal vargar
medges snarast.
2.
Vad händer om det vid en
utvärdering efter fem år visar sig att
alla vargföryngringar fortfarande
finns inom det mellersta förvaltningsområdet?
3.
Om en viss spridning söderut och norrut sker, hur kommer
antalet föryngringar att minskas
med motsvarande antal i det mellersta området?
Nästa steg i den här processen är att
sedan samtliga VFD i det mellersta
förvalt-ningsområdet lämnat in sina
förslag skall dessa godkännas av NV.
Om förslagen inte passar storebror
kommer man att lägga på ytterligare
familjegrupper i de län som man
anser har tagit för få sådana. Historien är alltså inte slut ännu.
I slutet av augusti har landshövdingarna i det mellersta förvaltningsområdet ett möte för att diskutera sig
samman om de förslag till miniminivåer som de olika VFD fattat.
Därefter har vårt VFD ett möte den
28 augusti för att diskutera de ev.
frågeställningar som kommit upp
på bordet på landshövdingemötet.
De beräkningsgrunder som VFD i
Västmanland använt sig av är inga
mjukvaror utan faktiska förhållanden. Om samtliga län samt NV
håller sig till dessa verkliga fakta
och inte börjar lägga in känslor,
eller från NV:s sida centralstyrning,
så bör alla inse att det beslut som
fattats av VFD i Västmanland är under den närmaste femårsperioden
oantastligt.
Utifrån historien på rovdjursområdet och rådande förutsättningar
är det beslut som fattats i VFD ett,
ur landsbygdsperspektiv, steg i rätt
riktning. Rom byggdes inte på en
dag så det här får ses som en del
av ett större steg tillbaka mot ett
Västmanland där det återigen går
att jaga med lös hund och där vi
kan se vårt landskapsdjur, rådjuret, i
hela länet.
Utifrån samma grunder fattades
vid VFD-mötet beslut om antalet
föryngringar bland lodjuren. Här
framfördes även den omständigheten att maten, dvs. rådjuren, håller
på att ta slut i stora delar av vårt
län, en omständighet som måste
vägas in. Utgår man från de ovan
relaterade tabellerna hamnar antalet
föryngringar av lodjur för vår del i
intervallet 2,8 – 5,5. Beslutet i VFD
blev här en loföryngring på 4 familjegrupper.
Claes Johansson
Har ni frågor på Viltförvaltningens
arbete kontakta Claes Johansson
070-234 39 81
Västmanlandsnytt
Eller kanske en bakelse signerad Chantals!
Nr 1 2014
VILTMATPROJEKTET
Viltmatprojektet växer fortfarande och evenemanget för våren var givetvis den stora
kraftsamlingen på Tullgarn! Men det blir allt fler olika intressenter i viltmaten och
inte minst av våra kockar som valt att börja jaga! Det är uppenbart att intresset för
bra råvaror är stort och med dessa ambassadörer blir det ännu större spridning!
Menü
Fasanäggcreme med Carelian Caviar
G
Gäddrom med citroncreme, rostad kavring och ramslök
G
Vildsvin Pulled Pork Burger med kålsallad och pommes frites
(LeRouge)
G
Honungsglaserad Vildsvinssida med äpple och morotsslaw
(Operakällaren)
Operakällaren
Honungsgrillad vildsvinssida med
äpple- och morotsslaw och Västervikssenap
G
Asiatisk Wok med Chilirostat Vildsvin, paprika och suger snaps
(LUX-dag för dag)
G
Grillat Gåsbröst med potatis och grönsakssallad, pepparrot och äpple
G
Le Rouge
Borgholms ost, 24 månaders Svecia
G
Vildsvin pulled pork ”burger” med
kålsallad och pommes frites
En visning av deras anläggning och hur Du som jägare går
tillväga kommer att äga rum inom
kort. Annonseras ut via Jägareförbundet Västmanland.
G
Kaffe och liten bakelse
Viltmatprojektet
SVERIGE
Ett samarbete inom ramen för Matlandet Sverige
Viplunchkort.indd 1
NY VILTINLÄMNING
Nu har vi i Västmanland inte bara en
egen Vilthanteringsanläggning;
Travarbo, utan även ett inlämningsställe i Västerås på Sörby Gård.
Familjen Jansson ställer upp med sitt
kylrum och Lars Erik Larsson Travarbo
sköter det hela. Där kan vi som jagar i
närområdet hänga in vårt vilt, och kan
därför på nära håll få viltet omhändertaget och förädlat via Lars-Erik på
Travarbo! Skönt efter ett vildsvinsvak!
Färskostpaj med färska bär
LUX
Asiatisk wok med chilirostat vildsvin, paprika och sugar snaps
Almedalen den 2:juli
Sven-Åke redovisade projektet och
bjöd på smakprover, bland annat rökt
Canadagåsbröst och Vildsvinsstek som
var sponsrat av Åsby Kött och Vilt.
Detta var mycket uppskattat!
5/28/14 7:31 AM
KOCKJAKTLAGET
Tack vare Projektet har vi vårt Västmanländska Kockjaktlag också fått
publicitet som bidrar positivt till synen
på viltkött. Senast syntes Danyel Coyet
i ett stort reportage om vildsvinsjakt!
ALMEDALEN
SLU seminarium ”Svenskt Viltkött en växande livsmedelsresurs” bjöd in
Sven-Åke Larsson att tala på
Viltmat är inte bara kött...Det kan, som i
det här fallet också vara fasanägg! En härlig
delikatess som tilltalar många krögare!
SVERIGE
Även i VIP-tältet serverads mat som
fick det att vibrera i smaklökarna!
Viltmatprojektet
TULLGARN
Först skall väl Tullgarnmässan
nämnas där Viltmatprojeket hade sin
representation i såväl VIP-tältet som
på FoodCourten!
Aldrig tidigare har tre restaurangkoncerner med stjärna i Guide
Michelin, ställt upp under samma
tak, och definitivt inte på en Jaktmässa!!
Alla hade vildsvinsrätter som serverades för det smått otroliga priset
70:-/person. Vad sägs om menyn?
Vildsvinsjakt i Västmanlandska skogar med
duktiga och hängivna kockar...
Kärntemperaturer vid tillagning av viltkött
Viltslag
Älgfilé
Älgstek
Hjortfilé
Hjortstek
Rådjursfilé
Rådjursstek
Vildsvinsfilé
Vildsvinsstek
Hare
Gräsand
Ripa
Orre
Tjäder ungfågel
Skogsduva
Vildgås ungfågel
Fasan
Rapphöna
Röd Medium
52
55
52
55
52
55
x
x
52
58
57
62
57
57
57
62
67
70
57
58-63
58-63
58-63
58-63
58-63
62
60-62
60-62
Välstekt
65
68
65
65
65
68
72
72
65
Ugnstemp.
110
110
110
110
120
120
110 Gäller besiktigat kött
120 Gäller besiktigat kött
110
68
En temperaturtabell
som kan
i samband
Tabell Temperatur.indd
1 vara bra att ha tillhands i köket! Denna finns att beställa från Viltmatprojektet och delades ut
5/24/14
8:44 PM
med Tullgarnmässan!
Tillvaratagande av vilt –
kötthantering och styckning
Med en så fin resurs som vi har i vårt viltkött finns alla anledning
att ta tillvara viltet på optimalt sätt.
Inte minst nu, med rådande debatt om blyförekomst i köttet.
Tillsammans med Henrik Ludvigsson, Kungsbyn Västerås får vi
denna kväll gemensamt lära oss att på rätt sätt ta tillvara viltet
från skott till frysbox. Från att ta ur och flå djuret till styckning
och förvaring. I kursen ingår kursdokumentation.
Om intresse finns efter kvällen kommer kursen att följas av en påbyggnad i vidareförädling av viltköttet i form av torkning,
rökning och tillagning.
Torsdagen 27 september klockan 17.00.
Samling på Kungsbyn, Irsta, Västerås.
Kursen är kostnadsfri. Max 20 deltagare.
Kaffe och smörgås serveras under kvällen.
Anmälan till Anna Sahlander 021-18 25 61
eller [email protected] senast 23 september.
För frågor ring Sven-Åke Larsson 070-825 95 93
Ett samarbete mellan Jägareförbundets Viltmatprojektet
och Jägareförbundet Västmanland