Bra exempel Ledare

 Energising
Nyhetsbrev nr 2 - September 2015
Ledare
Med mindre än tre månader innan världens
ledare möts i Paris för att hitta ett nytt
internationellt avtal gällande klimatförändringar,
ger detta andra nyhetsbrev i Spirit en bra
möjlighet att reflektera kring religiösa gruppers
engagemang i denna fråga. Under sommaren
har ett antal grupper ropat efter ett skarpt avtal
i Paris, inklusive påvens encyklika ‘Laudato si’,
som belyser behovet av en « snabb och enhetlig
global överenskommelse » när det gäller
klimatförändringar, Islamska deklarationen
för klimatförändringar, som kallar människor i
alla nationer att minska sina utsläpp, investera
i förnybar energi och inse att oändlig tillväxt
inte är rimlig, och Lambeth deklarationen, som
skrevs under av religiösa ledare i Storbritannien,
som kallar religiösa grupper att inse behovet att
byta till en koldioxidsnål ekonomi.
Detta ledarskap från religiösa sammanhang,
tillsammans med deras värdebaserade
motivationspunkter,
uppmuntrar
sina
medlemmar att göra någonting och hitta sin
egen kallelse i minskad klimatpåverkan. Det
här ger inte bara en möjlighet för regeringar
att presentera amibitiösa mål, men är också
ett positivt tecken för Spirit projektet, som vill
engagera religiösa grupper i 8 städer i Europa
att rekrytera volontärer och hjälpa sin familj och
sina vänner att spara energi i hemmet.
Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
Communities
Bra exempel
En liten kyrka kan också göra stor skillnad
Ekeby församling i Lunds stift, är i
en liten stad på landsbygden cirka 20
km öster om Helsingborg, med 3600
invånare. I Sverige blir man medlem
i Svenska kyrkan när man döps och
kyrkan har därmed relativt många
medlemmar, 3000 personer (80 % av
invånarna).
Många energieffektiviserande åtgärder har genomförts inom församlingen den senaste tiden, till exempel
följande:
• Installation av energiglas i alla fönster i kyrkan vilket
har gett en betydande förbättring av arbetsmiljön för de
anställa och en behagligare miljö för besökarna. På detta
sätt har även uppvärmnings- och underhållskostnaderna
kunnat minska.
• I kyrkans ljuskronor har alla lampor bytts ut mot
lågenergilampor; från 40 till 6 watt. Man använder även
hållare för stearinljus istället för att behöva köpa nya
varje gång.
• Rörelsedetektorer har installerats för att hålla bättre
koll på de delar av kyrkan som inte används så ofta.
Som det här nyhetsbrevet säger, så nåt Spiritpartnerna framgång i att bygga relationer med
lokala religiösa grupper, rekrytera volontärer
och utbilda dem. De kommande månaderna
kommer utbildningarna omsättas i praktik,
när volontärerna genomför sina hembesök
i små grupper eller en och en sessioner.
Projektpartners kommer övervaka och
utvärdera effekten av dessa sessioner och
kommer använda deras erfarenheter för att
vidareutveckla nyckelresurser så att andra
kan genomföra samma sak. Det är bråda dagar
framför för alla partner – håll koll på projektets
hemsida för uppdateringar !
Faith
• Värmepumpar har installerats, så att utrymmen kan
värmas till en lägre kostnad.
• För att minimera utsläppen från transport så samlas
och koordineras alla inköp. En cykel finns tillgänglig för
anställda för att undvika använda bilen så långt det är
möjligt.
• I helhet har kyrkan nått steg 3 av Svenska kyrkans
hållbarhetsprogram: det är en rättvisemärkt kyrka,
som köper rättvisemärkta produkter när helst möjligt,
som använder ekologiska eller naturliga produkter för
underhåll och rengöring, och odlar sina egna blommor,
kryddor och grönsaker.
SPIRIT - Nyhetsbrev nr 2 - September 2015
Vykort från Europa
ÖSTERRIKE
I september kommer 17&4 köra sin två första pilotkurser i Wien för volontärer från församlingar,
en i samarbete med ”Katholische Aktion” som är del av ärkestiftet i Wien. Deltagarna
kommer få träning som är specialutformad inom Spirit-projektet, baserad på österrikkiska
”Energi license”; en licens för kompetens inom energibesparingsåtgärder på arbetsplatsen
och i vardagslivet, vilket fokuserar på unga och lärlingar men är öppen för alla. Certifikatet
utvecklades av “umweltberatung” på initiativ från Department of Environmental Protection
Vienna, med support från “the ministries of Energy Planning” och ”Environment of the City of
Vienna”.
Mer information: https://energie-fuehrerschein.at
BELGIEN
De kommande månaderna kommer 21 solutions hålla ett antal informationsträffas när det
gäller energieffektivisering i hemmen. Ett antal kommer håller i samarbete med “young CDH”,
en ungdomsorganisation för åldern 15 – 35 år som är knutna till ”Belgian Christian Democratic
Party” som stöttar utbildningar för att öka människors medvetenhet och göra dem med
”ansvarstagande, aktiva, kritiskt tänkande och stöttande”.
21 Solutions deltog och i “Belgian Ecumenical Celebration on Climate Change”, som hölls den
7 september på Cathedral of Sts. Michel och Gudule, och samlade de katolska, protestantiska,
ortodoxa och anglikanska kyrkorna i Belgien.
Mer information: https://app.box.com/s/eyavz15vorsx0p0vgfnbdmtyxl1nata2
FRANKRIKE
Prioriterre har börjat genomföra utbildningar med 2 olika grupper av volontärer på mellan 6 och
10 personer, en protestantisk och en katolsk grupp samt volontärer från Secours Catholique.
Utbildningarna är sammansatta av 3 moduler, höja medvetenhet om energi, praktiska aktiviteter
för familjer och praktisk träning på hembesök. Hembesök i bränslefattiga hem är också på gång,
ledda av volontärer och socialarbetare. Prioriterre deltog nyligen även på stiftet i St Etienne’s
årliga möte och presenterade beteendeförändringar kopplade till energibesparingsåtgärder
och att genomföra energibesparande aktiviteter.
IRLAND
Fr. Sean McDonagh (bild 1) och Professor John Sweeney (bild 2) är med som föredragshållare
vid Energy Actions konferens om bränslefattigdom den 5 oktober. Både har nyligen rådgivare till
påven på hans encyklika gällande klimatförändringar.
Som ett resultat av råd från våra belgiska partners vid vårt fjärde partnermöte i Sverige
gällande påvens uttalande följde Energy Action upp och knöt kontakt med ECO församlingen på
Irland, som var ansvariga i att ge råd och kontakta Fr. Sean McDonagh, en irländsk columban.
Fr Sean McDonagh är en globalt känd ekoteolog som jobbar med att höja medvetenheten på
kopplingarna mellan rättvise- och fredsfrågor, hållbarhet och tro.
Professor Sweeney bidrog till IPCC-rapporterna som vann Nobels fredspris 2007.
Energy Action har även varit på Dunboyne Parochial House (photo will be sent later this evening)
efter att ha hållit en presentation för SVP Forum tidigare samma månad. Utöver detta har 3
volontärer rekryterats och kommer närvara på ett utbildningstillfälle i september.
SPIRIT - Nyhetsbrev nr 2 - September 2015
ITALIEN
Ökoinstitut Südtirol Alto Adige har redna hållt två utbildningar, första genomfördes i februari
och den andra i juni. En tredje utbildning organiseras i oktober. Alla utbildningar organiseras
i samarbete med det världsvida katolska organisationen ”Caritas“ och lokala organisationer.
Utbildningarna är till för att ge deltagarna en grundläggande kunskap i energibesparingar.
Utöver det så är det en chans att skapa en sammanhållen grupp mellan deltagarna. Det är
en väldigt heterogen grupp av volontärer, men många olika kulturella bakgrunder. De flesta
av dem är pensiönerade (som talar både tyska och italienska), som tidigare har haft arbete
kopplade till projektet. Förutom dem så finns det även deltagare som är invandrare och är från
språkgemenskaper.
Servicen av en energirådgivningssession kan ”beställas” av vilken familj som helst i sydtyrolen.
Vissa rådgivningssessioner har genomförts i vissa sydtyroliska familjer. Några av dem har
intervjuats efter rådgivningen och de var nöjda med de tips de fick. Volontärerna har visat och
förklarat för dem på ett enkelt och konkret sätt vissa tips som kan användas för att åstadkomma
besparingar av energi och kostnader.
SVERIGE
Svenska kyrkan har, under en längre tid, tagit parti när det gäller människans påverkan på
miljön och har genomfört ett antal åtgärder för att öka medvetenheten och minska utsläppen.
Under sommaren och tidig höst organiserade Svenska kyrkan en pilgrimsvandring, som
kommer leda deltagare hela vägen till klimattoppmötet i Paris i slutet på november. SPIRIT
var med i detta initiativ medan det passerade södra Sverige och Lund och spred kunskap om
energibesparingsåtgärder och projektet SPIRIT.
Under våren har SPIRIT–projektet utbildat och inspirerat potentiella volontärer från regionen
och deltagit i ett antal evenemang, bland annat en konsert under Earth hour där deltagarna
uppmuntrades att spara energi.
STORBRITANNIEN
Groundwork London började med att rekrytera församlingar i Ealing, i västra London. I detta
ingick att diskutera projektet med ett antal lokala församlingar, för att första deras intressen
och villighet att vara en del av Spirit. Rekryteringen och utbildningen av volontärer är på
gång, och energirådgivningssessioner med Groundwork’s Green Doctors planeras. Genom
detta pilotprojekt lär sig Groundwork om hur man bäst fångar upp församlingar, rekryterar
volontärer och hjälper dem att ge energirådgivning i deras egna sammanhang. Groundwork
kommer sedan använda ”best practice” från Ealing för att sprida projektet till andra delar av
London de närmsta månaderna, med start i Barnet och Hackney..
För mer information: www.groundwork.org.uk/green-doctors-lon.
TJECKIEN
Båda utbildningarna för volontärer i Tjeckien, som kommer hållas i början på
oktober, kommer innehålla, förutom de teoretiska passen, också en omfattande
studietur till existerande offentliga passivhus – den öppna trädgården i Brno
http://www.otevrenazahrada.cz/Pasivni-budovy.aspx och Centre Veronica i Hostetin
http://hostetin.veronica.cz/en/passive-house. På detta sättet kommer mottot för Ecological
Institute Veronica “seeing is believing” bli en del av träningsprogrammet. Parallellt med
förberedelser för utbildningarna fortsätter kommunikationen med församlingar för att erbjuda
deras medlemmar energirådgivning. Intresset från församlingarna när det gäller de frågor som
behandlas inom SPIRIT-projektet, kopplat till klimatförändringarna, är för tillfället väldigt hög
på grund av debatterna som har vaknat efter publiceringen av påvens encyklika ’Laudato Si’.
SPIRIT - Nyhetsbrev nr 2 - September 2015
Deltagande partners
Projektet är baserat på ett partnerskap mellan 8 organisationer i 8
medlemsländer.
17 & 4, ÖSTERRIKE, är ett miljökonsultföretag med fokus hållbarhet i
byggnader, energianvändning och tillämpad ekologi. Organisationen har stor
erfarenhet i energikonsultuppdrag, tvärvetenskaplig forskning, inklusive ett
brett spektrum av utvärdering av projekt och teknsik bedömning av effekterna
av energibesparingsåtgärder.
21 SOLUTIONS, BELGIEN, har relevant erfarenhet inom
energieffektiviseringskampanjen och utbildning inom miljö och kan
tillhandahålla direkt kontakt med nyckelmyclgrupper, nätverk och enskilda
användare.
PRIORITERRE, FRANKRIKE, har framgångsrikt koordinerat och
implementerat IEE eller europeiska projekt sen 2001. Det är ett lokalt
energikontor som har stor erfarenhet av att kommunicera med nyckelaktörer
på lokal nivå och även sprida information till viktigt målgrupper och en
bredare publik för att öka medvetenheten
ECOLOGICAL INSTITUTE VERONICA, TJECKIEN, har relevant
erfarenhet inom energieffektiviseringskampanjer och utbildning inom miljö
och kan tillhandahålla direkt kontakt med nyckelmyclgrupper, nätverk och
enskilda användare inom tro-baserade organisationer.
ENERGY ACTION, IRLAND, har huvudfokus på minskad « energifattigdom
» och har deltagit i en rad EU projekt på detta område, såväl tekniskt och
forskningsinriktade projekt, samt leverans and program för energirådgivning
i större skala och praktisk implementering gentemot hushåll.
1
Österrike : 17&4
Kontakt: Christian Schrefel
E-post: [email protected]
2
Belgien : 21 solutions
Kontakt: Marcel Van Meesche
E-post: [email protected]
3
Tjeckien : Veronica, Ecological Institute
Kontakt: Yvonna Gailly
E-post: [email protected]
4
Frankrike : Prioriterre
Kontakt: Anne-Sophie Masure
E-post: [email protected]
5
Irland : Energy Action
Kontakt: Charles Roarty
E-post: [email protected]
6
Italien : Oikoinstitut Sûdtirol
Kontakt: Benjamin Auer
E-post: [email protected]
7
Sverige : Skane Energy Agency
Kontakt: Anders Nylander
E-post: [email protected]
8
Storbritannien : Ground work London
Kontakt: Hannah Kyrke Smith
E-post: [email protected]
OKOINSTITUT SUDTIROL, ITALIEN, har relevant erfarenhet inom
energieffektiviseringskampanjer och utbildning inom miljöfrågor och kan
tillhandahålla direkt kontakt med nyckelmyclgrupper, nätverk och enskilda
användare.
SKANE ENERGY AGENCY, SVERIGE, är ett regional energikontor som
arbetar för energieffektivisering och förnybar energi via projekt mot hushåll,
kommuner och SME :s. De har nyligen utvecklat utbildningsmoduler för att
träna frivillga energirådgivare.
7
5
GROUNDWORK LONDON, STORBRITANNIEN, projektkoordinatorn,
är en miljöregenereringsvälgörenhet med lång erfarenhet och expertis i att
leda eurpoeiska projekt, inklusive via Interreg, ESF och Progress program,
vilket kommer bidra till effektiv projektledning.
8
2
4
3
1
6
The sole responsability for the content of this publication lies with the authors. It does not necesaairly reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contain therein.