Ladda ner pdf

Ny festival!
Malmö Chamber Music 2016
Håkan Hardenberger, konstnärlig ledare
Hösten 2016, den 21–25 september, startar Musik i Syd en ny
internationell kammarmusikfestival - Malmö Chamber Music.
Konstnärlig ledare är Håkan Hardenberger, vår tids störste
trumpetsolist. Med sin stora konstnärliga kompetens och sitt
världsomspännande kontaktnät ger han alla förutsättningar
för att denna, från och med 2016 årligen återkommande
kammarmusikfestival, kommer att få en innehållsmässig och
konstnärligt ledande position i Norden. Hardenberger, som med ett
ständigt turnerande över hela världen alltid haft Skåne och Malmö som
sin fasta punkt, kommer att utveckla ett kammarmusikaliskt
festivalkoncept på internationell nivå – på hemmaplan. Under Malmö
Chamber Music ges ett stort antal kammarmusikkonserter på flera
scener, med Palladium som huvudscen, och såväl internationella som
svenska stjärnartister medverkar i festivalen.
Håkan Hardenberger om Malmö Chamber Music:
Kammaren - Hjärtats innersta rum där pulsen föds och det rum vi utsett till hemvist åt våra klaraste, mest
intensiva känslor.
I kammaren, ja i närheten har även musiken sitt ursprung. Långt innan symfonin, långt från arenor,
högtalare och event. I hemmet, i salongen, på värdshuset utmanas tonsättaren att använda sina känsligaste
verktyg. Musikernas kommunikation, varje blick, varje svettdroppe blir publikens egen och varje suck, varje
leende från publiken blir musikerns.
Är det då exkluderande att tala om en sådan närhet? Jag är övertygad om att rummet självt och vad man
fyller det med är garantin för motsatsen. Vi har i Malmö en kammarmusiksal av högsta internationella klass.
Ypperlig akustik, vacker och på alla sätt ämnad för den nära upplevelsen. Palladium är en juvel, ett innersta
rum för oss alla. Vi har tradition genom Salomon Smiths Kammarmusikförening och St Petris praktfulla
kyrkorum. Vi har Klubb Krinolin vid Möllan som på bästa sätt visar att Malmö verkligen är "Lilla Berlin".
Nu får jag , fylld av glädje och tacksamhet till Musik i Syd, möjligheten att fylla dessa rum. Jag kommer att
bjuda in vänner och kolleger från världen över för att här framföra såväl kammarmusikaliska centralverk
som udda rariteter och musik så nyskriven att bläcket inte hunnit torka.
Välkomna in i musikens innersta rum!
Håkan Hardenberger, konstnärlig ledare Malmö Chamber Music
Martin Martinsson, VD Musik i Syd om Malmö Chamber Music och Håkan Hardenberger:
Jag är glad över att vi lyckats knyta Håkan Hardenberger till festivalen. Han har redan visat att han har
mycket bestämda ambitioner med Malmö Chamber Music. Han kommer att ge festivalen ett starkt
konstnärligt innehåll och uttryck. Varje konsert kommer att vara till alla delar genomtänkt och ha sin egen
dramaturgi. Väldigt roligt också att han lyfter fram flera scener och rum i Malmö och möjliga
samarbetspartners. Inte minst väldigt stimulerande att han ser så positivt på Musik i Syds egen scen,
Palladium. Vi har all anledning att se fram emot några intensiva och upplevelserika kammarmusikdagar i
september 2016. Malmö Chamber Music är en ny och spännande utmaning för Musik i Syd.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA MUSIK I SYD:
Andreas Baur, Producent kammarmusik
+46 (0)709–20 58 11
[email protected]
www.malmochambermusic.se
Karin Hansson, Kommunikatör/Projektkoordinator
+46 (0)721-721 316
[email protected]
www.musikisyd.se