Här kan du hämta ett informationsblad om

Ledarutbildningsdag
för verksamma inom olika kyrkotraditioner
16 november 2015
Tid:09:30–17:00
Plats: Bilda Studios, Hangövägen 18, Stockholm
Program
09:30 Drop-in-fika
10:00 Introduktion och bakgrund till projektet.
10:30 Seminarium och workshop utifrån Ledarmaterialet.
”Ledarrollen och mötet med människan”
12:00 Lunch
13:00 ”Vi sjunger hjärna” – praktisk genomgång där vi
deltar och reflekterar
14:30 Kaffe
15:00 Sammanfattning, samtal och frågor
16:00 Praktiska övningar i smågrupp
17:00 Slut för dagen
Kostnad
För ledare inom Bilda som har eller kommer att leda en ”Vi
sjunger Hjärna”-kör är det kostnadsfritt, inkl. ledarmaterialet.
För dig som inte är ledare inom Bilda är priset 1.700 kr inkl.
ledarmaterial.
I utbildningsdagen ingår ledarmaterial, fika och lunch. Resa
och boende ingår ej.
Praktisk information
Sista anmälningsdag 4/11 2015.
Anmälan
Anmäl dig här: www.bilda.nu/visjungerhjarnakurs
Ange vid anmälan ev specialkost. För dig som är ledare i
Bilda: uppge även din kontaktperson på Bilda + region.
OBS – ange också mejladress då utskick görs via mejl.
Ledare
Maria Högtorp, konsulent och
projektledare för Vi sjunger hjärna i
Studieförbundet Bilda.
Karin Eklundh, kördirigent och
sångpedagog, arbetar med nationella körfrågor i Studieförbundet Bilda.
Så här tar du dig till Bilda Studios
Adressen är Hangövägen 18 i Stockholm. Planera din resa själv på
www.sl.se
Tunnelbana
Från Centralen kan man ta tunnelbanans röda linje mot Ropsten. Det
tar 6 minuter till Gärdet. Därifrån
går man mot uppgången mot Värtahamnen.Gå ner för backen längs
Värtavägen och ta höger längst ner
vid Tegeluddsvägen. Gå över det
första övergångsstället till vänster
(fortfarande mot Värtahamnen). När
du kommer upp på bron som leder
mot färjorna tar du första trappan ner
till höger. Fortsätt rakt fram och du
ser Hangövägen till vänster. Gå till
nummer 18 och ta hissen till plan 4.
Buss
Ta buss 76 mot Ropsten. Kliv av vid
hållplatsen Hangövägen.
För dig som inte är Bildaledare, uppge faktureringsadress.
Kontaktuppgifter vid frågor
Maria Högtorp, [email protected], tel 060-740 40 33
eller sms 070- 572 52 07.
Varmt välkommen!
Vi sjunger hjärna
– läs mer om bakgrund
och innehåll!
Vi sjunger hjärna!
– Bakgrund och innehåll utbildningsdag 16 november
Körsång bär nycklar till att öppna upp rum inom människor och vid till
exempel demens, afasi, stroke eller förvärvad hjärnskada är detta påtagligt.
Sångerna blir minnesväckare.
Musiken och välkända texters märkliga förmåga att leta sig in i otillgängliga rum i hjärnan skapar livskvalitet och glädje – inte bara för människor
drabbade av funktionsnedsättning men också för deras anhöriga.
I projektet Vi sjunger hjärna! deltar också närstående och vårdare i
körsången. Att sjunga tillsammans har visat sig ha häpnadsväckande
”bieffekter”. Människors berättelser om till exempel hur den gemensamma sången har förts in i deras hem genom regelbundna sångsamlingar i Vi
sjunger hjärna-körer, eller hur läsförståelse för strokepatienter har kunnat
påskyndas genom deltagande i körverksamheten, är av djupaste värde.
Bilda bjuder nu in olika kyrkofamiljer specifikt till en utbildningsdag i
meto­den, där sångledare eller andra intresserade ifrån kyrkor och församlingar är välkomna att lära sig metoden utifrån sina perspektiv. Utbildningsmaterialet består av ett ledarmaterial som är applicerbart på alla tänkbara
grupper som problematiken demenssjukdomar och hjärnskador utgör. Sångerna som finns i det befintliga materialet är i huvudsak av profan karaktär
med rötterna i den västerländska musiken varför vi under utbildningsdagen
fokuserar på metoden, och inte repertoaren i första hand. Deltagarna kan
sedan använda metoden i Vi sjunger hjärna-körer med de egna kyrko- och
folksånger som finns i de drabbades och deras anhörigas historia, gudtjänster och andra sammanhang.
Metoden
• Att man sjunger tillsammans med anhörig/vårdare.
• Att det finns en ”nyckel” – en historia/fakta/skröna att berätta kring varje
sång.
• ”Önskesånger” ger en djup känsla av delaktighet. Deltagarna i kören har
möjlighet att ta med sig egna önskningar om sånger till körträffen som
sen körledaren får i uppdrag att försöka plocka fram.
• Bemötande och att leda människor med demens eller annan hjärnskada i
sång.
• Praktiskt upplägg.
Välkommen du som...
• är en körledare eller musikansvarig i en församling och som vill vidga
dina vyer och arbeta med sång tillsammans med människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga/vårdare.
• är en närstående till en person med demens eller annan hjärnskada som
vill starta en Vi sjunger hjärna-kör i din församling
Kontakt vid frågor
Maria Högtorp, [email protected]
Tel: 060-740 40 33, sms: 0705-72 52 07.