Cykla, vandra, bada - karta

Vandra
7. Tolleby
1. Dyröleden
2. Härön
26
17
3
Vandringsleden genom klyftan, Dyrön
18
14
2
Jungfru Marie Nycklar, Härön
28
13
4
GPS 58.07062, 11.68902
22
4. Säbyleden
5
16
7
12
30
20
6
11
10
Vandringsleden till Säby ö
Kommunalt naturreservat. Här finns ingen utmärkt vandringsled utan man får hitta sin egen rutt längs en varierande natur
med ovanliga växter, hagmark, dammar, en skalgrusbank med
mera. Informationsskyltar finns. På Tuveslätt har människor bott
i alla tider. För 10 000 år sedan fanns en boplats för stenåldersmänniskor, en av Sveriges äldsta och mest kända. Betande
djur i området under juni–september.
21
1
32
Cykelled
Avsedda för att ge dig som cyklar en varierad och upplevelserik färd.
Lederna kan vara gamla landsvägar, byvägar eller upptrampade stigar.
Marken kan bestå av asfalt, smågrus eller annat underlag som fungerar att cykla på. Ofta finns sevärdheter utmed leden. Cykelleder görs
inte i ordning på vintern.
Cykelväg
Cykelvägar har också plats för gående och är asfalterade. Vägarna
löper parallellt med bilvägar. Vägarna är byggda av vägverk eller kommun och hålls i ordning vintertid.
Läs mer på www.tjorn.se
GPS 57.95787, 11.59227
GPS 57.93524, 11.58381
Stråket i Rönnäng
Stråket leder dig på en vandring genom Rönnäng. Promenaden
ansluter där stigen från Tjörnehuvud kommer ned på bryggan
vid Kalvesund och går vidare längs med bryggorna till Stansvik.
Röda skyltar visar vägen. Längs med Stråket i Rönnäng finns
informationstavlor och bänkar.
25
GPS 57.94420, 11.59650
9. Vetteberget
Vandringen leder till Tjörns mest spektakulära utsikt över Västerhavet. Från bergets topp ser man Marstrand och Marstrandsfjorden, Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Klädesholmen. Leden är
stundtals brant och går över berg och består av flera trappor.
Den går över flera befästningar som användes under andra
världskriget. Avsluta vandringen på den fina kanalbryggan.
Vandringsleden startar vid Hotell Bergabo, Kyrkvägen.
9
24
Naturreservat. Vandringen påbörjas lämpligen i Toftenäs bostadsområde där en informationstavla finns. Den följande vägbeskrivningen av stigen avser start åt norr. Stigen är markerad
med orange färgmärken på stolpar och stenar. Utmärkningen
är ganska sparsam, men eftersom vältrampade stigar används
är risken att ta fel liten. Stigen kan bitvis vara ganska blöt efter
snösmältning och regnväder, men har man bra på fötterna är
detta inget hinder. Betande djur i hagarna.
GPS 58.00496, 11.67857
Naturstigen startar vid ridhusbyggnaden och följer körvägen
österut från ridhuset räknat.
Josefina Pettersson ägde gården fram till 1965 då den köptes
av Tjörns kommun. Josefinas önskemål var att det skogsområde, där leden nu går fram, skulle upplåtas som fritidsområde
för allmänheten och att området skulle hållas i sådant skick
att det gick bra att vandra. Vandringen, som börjar naturskönt
med Gunneby kile på ena sidan och skogen på andra, är gjord
så som hon önskade. Längd 2 km. På toppen av berget har
Friluftsfrämjandet byggt vindskydd.
10. Tjörnehuvud
15
GPS 57.999302, 11.543737
6. Tuveslätt/Tosskärr
31
23
GPS 58.02019, 11.59972
Naturreservat. Säbyleden är lagd
som en rundvandring. Beskrivningen
följer leden medsols med början
i sydlig riktning från Säbygården.
Leden har olika sträckningar. Mer
information finns på plats. Området
är ett naturreservat. Leden består
av både stigar och körväg. Leden
avslutas längst ut på Säby ö där en
stenstuga finns. Leden är 7 km lång.
8
15
8. Åseby
Vetteberget är drygt 116 meter högt och är Tjörns högsta
berg. Här finns en väl utmärkt
vandringsled som gör berget
förhållandevis lätt att bestiga.
På bergets topp kan du njuta
av en strålande utsikt över
havet så långt ögat kan se.
Vid siktigt väder syns Danmark och Skagen. I nordost
breder bergen ut sig som ett
förstenat hav av böljande
grårosa. På toppen finns Bohusläns största stenröse från bronsåldern. Vandringsledens längd är 2 km och startar i Aröd.
27
Naturreservat. Lederna runt
Sundsby säteri erbjuder varierande
vandringar med hänförande utsikt
och olika svårighetsgrad. Sundsbyleden är 4,4 km lång och har lätt/
medelsvår terräng. Solklinten och
grottorna är 1 km samt 0,5 km på
Grottor i Sundsby
Sundsbyleden. Svår och brant väg
över berget. Krossenleden är 1,2 km samt 0,5 km på Sundsbyleden och medelsvår terräng. Ivers skogspromenad är 1,7 km
och i huvudsak lätt terräng. Det finns även en barnpromenad.
5. Toftenäs
19
29
GPS 58.01590, 11.51316
Naturreservat. Den lättsammaste
vandringen är att från färjeläget
följa den asfalterade och garanterat
bilfria vägen norrut till Rösseberget
eller söderut till Stavsundsholmen.
Promenaden går bland de vackra
husen med utsikt över sundet där
det ständigt passerar båtar hela
sommaren. Övriga vandringar är lite
mer krävande och stigarna passar
inte för barnvagnar. Du kan behöva
stövlar under vår och höst. Kartan
kan köpas på färjan. Längd 2–10
km, tar 30 min–4 timmar.
3. Sundsby
Stigen runt Bö Tjärn är som en
fjällstig. Promenera till Torpet
och besök kaffestugan som är
öppen alla söndagar kl 11–15
okt–maj. Torpet ligger invid
Bö Tjärn med tillgång till bad
och paddling. På andra sidan
ligger Häle mosse med sitt rika
fågelliv.
GPS 57.92877, 11.60066
Trappor, spångar, räcken, bord och
bänkar utmed bergskanter och raviner borgar för en alldeles särskild
vandring runt Dyrön. Du har också
möjlighet att bada längs leden.
Terrängen är bergig men det finns
bland annat trappor och räcken att
hålla sig i som underlättar promenaden. Längd 5 km, tar ca 2 timmar.
GPS 57.97420, 11.60182
Teckenförklaring
Badplats
Information
Vandringsled
Sevärdhet
Cykelväg asfalt
Utsikt
Cykelled asfalt och grus
Tjörn ska upplevas på cykel!
Upplev mer!
Längs hela cykelleden finns informationsskyltar.
Badplatser på Tjörn
19. Almön
Badplatsen har sandstrand, bryggor,
hopptorn och toaletter.
Klädesholmen
Cykla, vandra
och bada på Tjörn
20. Bleket
Här finns en liten sandstrand, klippor,
badbrygga, hopptorn, svikt och toalett.
Simskola.
Gråskär
21. Dyrön
På Dyrön finns badplatsen 300 m från
norra hamnen. Den har en liten sandstrand, klippor och badbryggor.
Cykelleden vid Brog.
Stråket i Skärhamn. Röda skyltar visar vägen. Utsikt från Hamneberget, Skärhamn.
22. Gunneby
11. Från Rönnäng genom Bleket
16. En promenad i Skärhamn
En tänkt cykeltur runt Tjörn börjar i närheten av Rönnängs gård.
Därifrån kan man promenera upp till Tjörns nyaste naturreservat Tuveslätt. Vägen går sedan ner genom Rönnäng och förbi
Klädesholmens kyrkogård, som ligger bakom Bleketskolan,
genom samhället Bleket och vidare genom Aröd.
Vandra genom Skärhamns äldsta delar och fortsätt upp till
Hamneberget vid vattentornet och beskåda den enastående
utsikten över havet. I skärhamn får du se alla gamla hus som
har tjänat som trankokerier, affärer, post, skola, bageri med
mera. Mer information om Skärhamnsvandringen hittar du på
www.tjorn.se/kulturturismfritid/naturochfriluftsliv/vandra.
Badplatsen har badbrygga, badflotte och
toalett. Simskola.
12. Artrika tjärnar och en skvaltkvarn –
Tolleby till Dyreby
Turen fortsätter längs gamla vägen mot vattenverket i Tolleby,
förbi Bö tjärn med gamla utmarksområden och slåtterängar,
mot Krossekärr (vid Hannagården). Vid tjärnarna finns många
trevliga ställen att stanna och titta på den sällsynta floran.
I Häle finns också möjlighet att beskåda en äkta skvaltkvarn.
I Krossekärr tar man den nya cykelvägen, det vill säga den
gamla landsvägen, mot Hällebäck och svänger vänster mot
Dyreby. Därifrån är utsikten mot Sibräcka utmärkt.
13. Vandra på Säby eller fortsätt mot Röra
Allemansrätten
Vare sig du går en promenad, paddlar kajak eller
bara sitter på en sten och tänker, använder du dig
av Allemansrätten. Det är en unik möjlighet för oss
alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också
ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot
markägare och andra besökare. Vi får inte störa och
vi får inte förstöra. På vissa skyddade naturområden
är Allemansrätten begränsad. Lokala anslag brukar
förklara vad som gäller. På en del naturområden brukar djur beta fritt. Då är det viktigt att komma ihåg att
inte störa dem och att alltid stänga grindar efter sig.
Läs mer om Allemansrätten på Naturvårdsverkets
hemsida: www.naturvardsverket.se
För din säkerhet
finns nödstolpar
längs vandringslederna på Dyrön
och Sundsby.
Leden fortsätter genom ett lugnt och trevligt skogsparti i Dyreby
och mynnar ut i Säby. Därifrån kan man välja att avvika från
cykelleden och istället fortsätta på vandringsleden ut mot Säby
ö. Det går också att fortsätta mot Brog och vidare mot landsväg
727. Efter en kort sträcka på landsvägen fortsätter cykelleden
genom Valsängs sommarstugeområde och Surdal. Därifrån
fortsätter leden mot Röra.
Hitta mer information?
15. Historiska Stockevik och Nordvikstrand
Besök www.tjorn.se
Turistbyrån 0304-60 10 16
Tjörns kundcenter 0304-60 10 10
Om man redan i Aröd väljer att avvika från cykelleden och
istället tar cykelvägen till Skärhamn finns fler intressanta
platser med informationsskyltar: Orten Stockevik, som är känd
sedan åtminstone 1500-talet, gården Röa, där Lars Billström
levde i början av 1800-talet (han donerade sedermera sin
förmögenhet till Billströmska Folkhögskolan) och samhället
Nordvikstrand som bebyggdes av strandsittare.
Badplats med sandstrand, klippor, badbrygga, hopptorn och toaletter. Simskola.
Delvis tillgänglighetsanpassad med ramp
ner i vattnet och handikapptoalett.
Stråket i Skärhamn
Stråket löper som en röd tråd genom Skärhamns hamn. Från
Södra Hamnen kan du promenera på bryggorna till Torget och
sedan vidare till Källstången. Röda skyltar visar vägen. Längs
med Stråket finns informationstavlor och bänkar.
24. Klädesholmen
17. Sundsby säteri
Här finns sandstrand, klippor, badbryggor,
hopptorn, svikt, handikapptoalett.
Simskola.
På Sundsby säteri finns det mycket att upptäcka vare sig du är
intresserad av natur eller kultur. I området finner du både
vandringsleder och ett vackert parklandskap med en stor
damm. Historian är intressant och spännande; en del av den
finns återberättad i sägnerna kring Sundsby.
Här finns en liten sandstrand, klippor, badbrygga, hopptorn och toaletter. Simskola.
25. Kårevik, Rönnäng
Stockevik
26. Lilla Askerön
Badplatsen har en liten sandstrand, badbrygga, klippor och toalett. Simskola.
27. Linneviken, Kyrkesund
På badplatsen finns en långgrund sandstrand, badbrygga, toaletter. Simskola.
Bleket
28. Låka, Höviksnäs
14. Brog – mot gravfält och hällristningar
I Brog kan man välja att fortsätta mot Sältebo med dess vackra
vindpinade ekar. Turen går över ett vattendrag och Gregård, en
strandsittarplats som omnämnts sedan slutet av 1600-talet.
Färden fortsätter sedan längs Hällenevägen mot Pilane gravfält, ett perfekt stopp för en picknick! Några hundra meter bort
längs vägen, vid utfarten till landsväg
727 finns hällristningen i Basteröd,
som avbildar en flotta av 15 skepp,
varav det ena är hela 157 cm långt.
Efter hällristningen kan man fortsätta på landsvägen mot Långekärr och
vidare mot Elin Sundbergs hus i Sunna. Det når man också om man från
Sältebo cyklar genom ett sommarstugeområde i riktning mot Kyrkesund.
23. Gråskär, Skärhamn
Badplatsen har en liten sandstrand,
klippor, badbrygga, hopptorn och toaletter.
Kårevik
29. Röra
Här finns brygga, flotte, klippor och
toalett. Goda parkeringsmöjligheter.
30. Stockevik
18. Pilane gravfält
Ett av Bohusläns största gravfält,
med ett nittiotal gravar i form av
resta stenar, högar och domarringar. Gravfältet är ett bra och
lättillgängligt besöksmål även för
funktionshindrade och barnvagnar. Ta gärna med picknickkorg!
Pilane har sedan sommaren
2007 varit säte för en skulpturutställning, Skulptur i Pilane, där
konstnärer från flera länder ställt
ut konstverk på flera ton. Entré
till utställningen.
Badplatsen har klippor, cementerad
stenbrygga, hopptorn, svikt och toalett.
Simskola.
Röra
31. Tubbeviken, Skärhamn
Badplatsen har en liten sandstrand, klippor, hopptorn, svikt och toalett. Handikapptoalett.
32. Åstol
Badplatsen består av en baddamm med
saltvatten och en lagun. Handikapptoalett
finns i anslutning till badet.
Åstol