BJÖRNPASSET 2015

BJÖRNPASSET 2015
Söndag 9/8 09:00-15:00
Skjutmoment mot stillastående björnfigurer
1.
Sidobjörn: 80 meter, 4 skott inom 40 sekunder.
Krav för godkännande - samtliga skott inom träffområdet.
Serien SKALL genomföras med jägarmässigt stöd, dock ej
liggande eller från skjutbänk.
2.
Sidobjörn: 40 meter, 4 skott inom 40 sekunder.
Krav för godkännande - samtliga skott inom träffområdet.
Serien FÅR genomföras med jägarmässigt stöd, dock ej
liggande eller från skjutbänk.
3.
Frontbjörn: 20 meter, 2 skott – (2:a skottet inom 4 sekunder)
Fristående skytte. Skjutkäpp FÅR användas (inga krav på träff)
4.
Kostnader: 20:- 80 meter, 20:- 40 meter, 20:- 20 meter, Intyg 40:(Ammunitionskostnader tillkommer)
EXTRA!
Prova även på att skjuta på Rusande Frontbjörn avgift 20:Östervåla Viltvårdområde