Anders Wikström SICS Swedish ICT Västerås

FÖRBÄTTRA DITT FÖRETAGS
INNOVATIONSFÖRMÅGA
Anders Wikström
SICS Swedish ICT Västerås
PROBLEM FÖR LEDARE
74% misslyckas med att uppmuntra kreativa
beteende och radikala processer
• 75 % misslyckas med att attrahera och bibehålla
de mest talangfulla och kompetenta medarbetarna
• Högsta prioritet bland ledare är att stödja
aktiviteter för samarbete eftersom de driver
omsättning och vinst
•
2014 GE Global Innovation Index
SATSA PÅ INNOVATION!
Företag som kontinuerligt arbetar med innovation:
- Växer dubbelt så snabbt (omsättning och anställda)
- Har 6 gånger så stor sannolikhet att uppnå finansiella mål
VAD ÄR INNOVATION?
Keleey 2013, Ten types of innovation
UTMANINGEN
Vad innebär innovation i vardagen?
Vad
Varför
Hur
Hjärna
Hjärta
Hand
KULTUR VS KLIMAT
Kultur:
Det som sitter i
väggarna; antaganden,
övertygelser och
värden
Klimat:
Hur vi agerar,
interagerar och
förhåller oss till
förändring
KONKRETISERA INNOVATION
Resurser
Idétid
Idéstöd
Utforskande
Utmaning
Förutsättningar för
innovation
Motivation
Konflikt
Tillit
Livfullhet
Lekfullhet
Frihet
Risktagande
Debatt
INNOVATIONSKLIMAT
Innovationsklimat - hur vi agerar, interagerar och
förhåller oss till förändring
Detta skapar förutsättningar för att:
• innovation skall kunna uppstå
• släppa loss organisationens
kreativa potential
FRAMGÅNGSFAKTORER
Gå ner i vikt!
•
Mål: Gå ner 5 kg i vikt
•
Mäta: Min vikt i kg
•
Mätmetod: Stå på en våg och mäta min vikt i kg
Framgångsfaktorer för viktminskning
Antal kalorier i maten jag äter
•
Mål: 2000 kcal/dag
Hur och vad jag tränar
•
Mål: 5 timmar/vecka
LÖSNING FÖR ETT
INNOVATIVT KLIMAT
Prindit säkerställer utveckling av
innovativt klimat genom en moln-baserad
mät- och analystjänst som
•
<60 sekunder/vecka visualiserar
status på förutsättningarna för
innovation
•
ger direkt feedback
•
inspirerar till agerande
på individ, team och organisationsnivå
PRINDIT-LOOPEN
Team loop
Individuell loop
Organisation
Avdelning
Grupp/team
STORA EFFEKTER
PÅ KORT TID
90"
80"
70"
60"
50"
Börja"
40"
Slut"
30"
20"
10"
0"
1"
2"
3"
•
•
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
Upp till 30% ökning
4 månaders aktivt arbete
VÄRDE
Jag
Team
Organisation
•
•
•
Investerar 60 sekunder/vecka
Ökar insikterna genom feedback
Agerar på dessa insikter
•
•
•
Feedback baserat på teamets resultat
Insikter om styrkor och svagheter
Agera på dessa insikter
•
•
•
Presenterar nyckeltal i realtid
Stödjer proaktiv ledarskap
Spårbarhet av genomförda förbättringar
PRINDIT
Tar temperaturen
Stärker
kommunikationen
Ger bättre minne
På mindre än 60
sekunder
Measurements by the team
for the team
Contact:
www.prindit.com
[email protected], +46707914440
[email protected], +46705928490