Idrifttagande av Truma iNet Systemet

Idrifttagande av Truma iNet Systemet
En praktisk komplettering till monteringsanvisningen
Förutsättningar och beståndsdelar
för Truma iNet Systemet
Truma iNet Box – styrcentralen för Truma iNet Systemet
Installera Truma iNet Box och anslut den till andra enheter i
Truma iNet Systemet enligt monteringsanvisningen.
iNet-förberedda Truma-enheter i överblick (version 11/2015):
Truma Combi:
Truma Aventa:
Truma Saphir:
• Truma Combi, Combi E
(fr.o.m. mjukvaruversion
V05.00.00)
• Aventa eco
• Saphir comfort RC
• Aventa comfort (fr.o.m. serienr 24084022, 04 / 2013)
• Saphir compact
(fr.o.m. serienr 23091001,
04 / 2012. Koppling 40090 –
69300 krävs)
• Truma Combi D, Combi D 6 E
(fr.o.m. mjukvaruversion
V06.00.00)
Observera: Två klimatsystem med samma konstruktion kan inte
användas via Truma iNet Systemet.
2
Digital manöverenhet Truma CP plus – iNet ready
Observera:
• Truma CP plus – iNet ready krävs alltid när en Truma Combi
värmare är en del av systemet.
• Installera Truma CP plus – iNet ready enligt monteringsanvisningen.
Följ även anvisningarna om hanteringen som finns i denna (i synnerhet när klimatautomatik används) samt felsökningsguiden.
Installation av Truma CP plus för Truma iNet System
Efter att Truma iNet Box har anslutits till systemet, måste den registreras i Truma CP plus. För detta
måste spänning ligga på alla enheter. Klimatsystemen och Combi E kräver 230 V nätspänning.
1. Välj
i servicemenyn nere till höger på displayen, och därefter "RESET" och "PR SET".
2. När inställningen har bekräftats sker initieringen. Under denna process visar displayen "INIT...".
Kontrollera därefter att alla enheter har registrerats i Truma CP plus. För detta väljer du "INDEX" i
servicemenyn och använder vridreglaget. Bokstaven står för enheten: C= CP plus, H= värmare,
A= klimatsystem och T= Truma iNet Box. Siffran därbakom motsvarar versionsnumret. Om
Truma iNet Box inte visas och alltså inte har registrerats, måste med ledning av Truma iNet Box
monteringsanvisning kontrolleras om anslutningarna är korrekta samt om enheten är redo.
För att klimatautomatiken skall kunna användas med Truma värmare och klimatsystem, måste i Truma
"ACC" "on" vara inställd.
CP plus – iNet ready i servicemenyn under
Används bara ett klimatsystem utan Truma CP plus, måste"Bluetooth"-knappen på Truma iNet Box
hållas intryckt i minst 20 sekunder tills den blå lysdioden blinkar till helt kort.
Mobil terminal (smarttelefon eller surfplatta) med följande operativsystem:
Android med aktuellt
operativsystem
iOS med aktuellt operativsystem,
fr.o.m. iPhone 4S
3
Installation av Truma iNet Systemet
1. Installera den kostnadsfria Truma Appen
• Upprätta först en stabil internetanslutning.
• Ladda sedan ned Truma App till den mobila terminalen (smarttelefon eller surfplatta) från Apple App
Store eller Google PlayStore och installera den.
Eventuellt kan Truma App behöva uppdateras.
Se även "Uppdateringar" på sida 7.
2. Förbered Bluetooth
• När du utför följande steg måste den mobila terminalen befinna sig inom Truma iNet Boxens
"Bluetooth-räckvidd".
• Aktivera nu "Bluetooth-beredskap" i inställningarna på din mobila terminal.
• Visas här en Truma iNet Box från tidigare försök, måste den raderas innan en ny koppling görs, för
att en ny förbindelse skall kunna upprättas.
3. Avstämning ("pairing") av din mobila terminal med Truma iNet Box
för närområdet
Vänta nu (i närheten av Truma iNet Box) i max. två minuter tills
de tre lysdioderna på Truma iNet Box visar följande tillstånd:
• Blå/Bluetooth – AV (Bluetooth-förbindelsen är
(ännu) inte upprättad)
• Grön/Power – permanent PÅ (redo för drift)
• Röd/GSM – blinkar ((ännu) ingen GSM-drift möjlig)
4
Utför nu följande steg:
• Öppna Truma App
• Gå via det nedersta huvudmenyalternativet "Inställningar" till installationsassistenten:
• Välj där "Konfigurera Truma iNet Box" och därefter "Konfigurera Bluetooth".
• Tryck sedan på knappen "Bluetooth" på Truma iNet Box. Synkroniseringen kan ta upp till en minut.
• När den blå lysdioden på Truma iNet Box lyser permanent, har förbindelsen med en mobil terminal
upprättats.
Nu kan du styra dina Truma iNet ready enheter via Truma App i "Bluetooth-området".
Om du inte vill använda GSM-drift med SIM-kortet, kan du nu avsluta installationen genom att trycka
direkt på "Fjärrstyrning" i stället för på "Vidare".
4. Användning av ett SIM-kort för GSM-drift
Så snart Bluetooth-förbindelsen har upprättats, kan du med "Vidare"
ställa in GSM-driften för att kunna styra enheterna via SMS från större
avstånd. (För att kunna utnyttja denna funktion på din surfplatta, måste
den vara utrustad med SMS-funktion.)
• För detta behöver du ett mini-SIM-kort med tillräckligt saldo (ingår
inte i leveransen).
• Detta kort måste skjutas in i Truma iNet Box tills det snäpper fast – se
bild.
SIM
Mini-SIM
GSM
EXT
INT
5
5. Avstämning ("pairing") av din mobila terminal med Truma iNet Box för
SMS-området
• När den röda lysdioden slutar blinka efter ca 20 sekunder, är PIN-koden på kortet inte aktiv. I App
installationsassistenten får då ingen inmatning göras i fältet "PIN-koden för SIM-kort"!
• Fortsätter den röda lysdioden att blinka, är PIN-koden på SIM-kortet aktiv och måste anges i Appen.
Ange namnet med vilket du vill tilltalas samt mini-SIM-kortets telefonnummer
• Avsluta inmatningen genom att klicka på fältet "FÄRDIGT".
Med texten "TRUMA INET BOX INSTALLATION FULLSTÄNDIG“ är installationen av Appen avslutad
och fjärrkontrollen, statusmeddelandena och larmfunktionerna kan användas.
För att kunna koppla en andra Apple-enhet, måste Truma Appen stängas på den första enheten.
Samtidig drift av flera iOS-enheter eller en iOS- och en Android-enhet är inte möjlig.
Hjälp vid hanteringen av Appen
Om komplikationer uppstår vid installationen eller inställningen, följ nedanstående anvisningar
för att lösa problemet:
!
• Stäng av "Bluetooth" och sätt på den igen i inställningsmenyn på den mobila terminalen.
• Starta ev. om den mobila terminalen.
• Radera ev. Truma Appen och installera den igen.
• Med Android-enheter kan du dessutom radera App-minnet
(tömma cache).
• För att återställa Truma iNet Box till fabriksinställningarna, trycker du på "Bluetooth-knappen"
i 30 sekunder och raderar befintliga, redan upprättade iNet-förbindelser på den mobila
terminalen (se punkt 2 på sida 4). Förvissa dig om att alla enheter fortfarande finns i CP plus
indexområdet, i annat fall måste PR Set genomföras på nytt (se sida 3).
6
Uppdateringar
Truma iNet Systemet utvecklas fortlöpande och aktualiseras ständigt med uppdateringar. När en
ny uppdatering finns tillgänglig, visas detta med ett Popup-meddelande när Appen öppnas och
internetanslutningen är upprättad. Vi rekommenderar att installera alla tillgängliga uppdateringar.
•• Vid upprättad internetanslutning laddas uppdateringen först ned till den mobila terminalen – detta
tar ca 30 sekunder.
•• Överföringen till Truma iNet Box som startas automatiskt i Bluetooth-området, tar beroende av
­operativsystem ca fem minuter på Android-enheter och upp till ca 20 minuter på iOS-enheter.
•• När överföringen är avslutad startasTruma iNet Box på nytt.
•• Misslyckas uppdateringen, rekommenderar vi att starta om Appen och att genomföra uppdateringen på nytt.
•• Så snart den mobila terminalen åter har förbindelse med Truma iNet Box, lyser den blå lysdioden
permanent. Uppdateringen har avslutats.
Den aktuella mjukvaruversionen finns under Inställningar/Truma iNet Box uppdatering.
Tips för fjärrstyrningen via Truma Appen
•• När du befinner dig med din mobila terminal i närheten av Truma iNet Box, kopplar Appen
­automatiskt om till Bluetooth-drift. Vid större avstånd omkopplas till SMS-drift.
•• I menyalternativet "Fjärrstyrning" visas upptill flikarna "VÄRMA", "KLIMAT" och/eller "AUTO",
­beroende av om en värmare eller ett klimatsystem har anslutits.
•• När du sänder ett kommando, vänta i några sekunder tills aktualiseringen visas i Truma CP plus.
Först visas "App" och därefter funktionen eller det nya värdet.
•• Om mini-SIM-kortet är ett prepaid-kort med för litet tillgodohavande, kan ingen bekräftelse-SMS
skickas. Kommandot utförs ändå.
Anmärkningar:
1.TIMER-funktionen kan bara användas i Bluetooth-läge.
2.Följande funktioner är fortfarande möjliga via Truma CP plus, men inte via Appen:
•• Styrning av Vent-funktionen (bara cirkulationsluft) under värmarens drift
•• Boost för fläkten och vattenuppvärmning
•• Aventa-klimatsystem belysning
7
V 1.0 . SE . 12/2015 . ©
Importör:
Truma Scandinavia
Alde International Systems AB
Wrangels Alle 90
29175 Färlöv, Kristianstad
Tel. +46 (0)44 712 70
Fax +46 (0)44 718 48