Pullmax 6000 - Landskrona Rostfria

Pullmax 6000
Med Pullmax 6000 kan du bearbeta plåtar upp till 1 500 mm
bredd och 6 mm tjocklek. Presskraften är 300 kN, maximal
plåthastighet 113 m/min och slaghastigheten upp till
500 slag per minut.
Robust stativ
Stativet är av portaltyp. Över- och underdelen av stativet
består av två slutna, helsvetsade lådbalkar. Tillsammans
med två mellanstycken och två dragbultar, förspända med
40 ton per bult, bildar de en sluten portal.
Ett portalstativ minskar utböjningen i stativet. Det förbättrar precisionen i stansningen, minskar verktygsslitaget
och dämpar ljudnivån avsevärt. Ett portalstativ är också
mer vridstyvt. Det är särskilt viktigt vid arbeten med snedbelastning, till exempel stegstansning och nibbling.
Obegränsat vridbara verktyg
Pullmax 6000 laddar verktygen i ett obegränsat vridbart
arbetsläge. Vridbara verktyg gör att du kan placera detaljerna hur du vill på plåten, även långt ut i kanterna.
Bakom det vridbara arbetsläget finns ett roterande magasin med 15 likadana verktygspositioner. Du kan ladda
varje position med verktyg upp till 76 mm i diameter.
Att växla från ett verktyg till nästa i arbetsläget tar
omkring fyra sekunder.
Kort tid att byta från ett jobb till nästa
Hållarna för stans och dyna sitter lätt åtkomliga bakom en
lucka. En operatör byter både stans och dyna på omkring
tio sekunder. Det gör att du snabbt ställer om från ett jobb
till nästa, särskilt viktigt när du tillverkar korta serier.
Du gör fler jobb per timme.
Hur du får fler verktyg
I varje verktygsposition kan du använda en OrbitTool
verktygskassett från Pullmax. En sådan har åtta verktyg i
dimensioner upp till 20 mm. Verktyg inom kassetten växlar
på 0,2–0,6 sekunder.
Du kan också komplettera med ett externt verktygsmagasin när du behöver ännu fler verktyg. Pullmax ETM
(Extended Tool Magazine) ger dig ytterligare 45 verktygspositioner.
Lättanvänt styrsystem
Styrsystemet är utvecklat speciellt för plåtbearbetning.
Knappar direkt på skärmen och tydliga skärmbilder
förenklar för operatören. Manöverpanel och bildskärm
är monterade på en flyttbar pulpet.
Pullmax 6000 går att bygga ut med
hanteringsutrustning för plåt och
färdiga detaljer. Det gör att tillverkningsprocessen kan flyta snabbare
och smidigare. Din automatiserade
anläggning bygger vi så att den
passar dina behov.
Pullmax 6000
Teknisk beskrivning
Pressdrivning
Max plåttjocklek
Presskraft
Max slaghastighet
6 mm
300 kN
500 slag/min
Verktygsväxlare
Max verktygsstorlek /diameter/
Antal verktygspositioner
Tid för verktygsväxling
Antal verktyg
Vridningshastighet
Minsta programmerbara vridning
Vridningsnoggrannhet
76 mm
15
0,2* – 4 sek
15 – 120*
80 rpm
0,01 grad
+
/- 0,1 grad
60 kN, 4 mm
8
20 mm
Koordinatbord
X-rörelse
Y-rörelse
Minsta programmerbara förflyttning
Positioneringsnoggrannhet per 1 000 mm
Repeternoggrannhet
Max plåthastighet
Max positioneringshastighet, X-axeln
Max positioneringshastighet, Y-axeln
Max plåtbredd
Max plåtlängd
Max plåtvikt med full acceleration
Max plåtvikt med reducerad acceleration
Max acceleration
2 590 mm
1 725 mm
0,01 mm
+
/- 0,1 mm
+
/- 0,03 mm
113 m/min
80 m/min
80 m/min
1 525 mm
5 000 mm
55 kg
220 kg
20 m/s2
Fallucka (option)
Falluckans storlek
525 x 450 mm
Styrsystem
Minnesutrymme för detaljprogram
Minnesutbyggnad
Antal styrda axlar
512 kB
1, 2 eller 4 MB
6
Layout och installationsdata
Energiförbrukning
Tryckluftsbehov
Totalvikt
18 kW
max 2 m3/tim, 6 bar
14 000 kg
7 000
P
7 700
E
Ljusbom
Styrpulpet
www.pullmax.se
Alla angivna tekniska data gäller vid användning i enlighet med givna maskininstruktioner och i stålplåt med
400 N/mm2 draghållfasthet och med Pullmax originalverktyg. Pullmax förbehåller sig rätten till ändringar.
* Med OrbitTool kassettverktyg
OrbitTool, kassettverktyg (option)
Max tillåten presskraft / max plåttjocklek
Antal verktyg per kassett
Max verktygsstorlek /diameter/
6000/S 0006