Pocket Hive BluetootH- Högtalare

kitsound.co.uk
SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan:
www.kitsound.co.uk/product/KSPHIVEBK
Pocket Hive
Bluetoothhögtalare
Bruksanvisning
JB.3363/Tillverkad i Kina. © KitSound™ 2014
Christchurch, Dorset, BH23 4FL, England
1
Vi är hantverkare. Vi är musiker.
Vi är KitSound™
Vi engagerar oss i att nå ett gemensamt mål:
Att föra människor närmare musiken.
Genom att verkligen förstå musik håller vi
fast vid dess hantverk. Rent, fylligt, otroligt ljud.
Vi nöjer oss inte med något mindre.
3
På KS anser vi att din musik förtjänar att
spelas upp på kvalitetsprodukter som inte
kostar skjortan. Vi kanske inte alla delar samma
musiksmak (de heta debatterna i musikforumen
bevisar det), men oavsett om det handlar om
irländsk folkmusik, death metal eller någon annan
genre som verkar multipliceras per minut har
de ansvariga artisterna genom sina anslutningar
blottat sin själ för att göra det. Och vi tycker
det är värt att fira.
5
Läs den här handboken noggrant före användning.
Användarinstruktioner
Förpackningens innehåll
Ladda batteriet
•
KS Pocket Hive Bluetooth-högtalare
• Micro USB-laddningskabel
• Väska
• Handbok
Pocket Hive har ett inbyggt, laddningsbart litiumbatteri.
Se till att Pocket Hive är avstängd. Anslut ena änden av
micro USB-laddningskabeln till micro USB-laddningsporten
(4) på Pocket Hive och anslut andra änden till datorn eller
USB-strömadaptern. Batteriet börjar laddas.
Funktioner
•
Det tar upp till 3 timmar att ladda batteriet helt
Under laddningen blinkar LED-indikatorn (2) med rött sken
• När den är fulladdad stängs LED-indikatorn (2) av
•
1. MFB-knapp (Multifunktionsknapp)
2.LED-indikator
3.Aux-ingång
4. Micro USB-laddningsport
5.Aux-utgång
6.NFC-kontaktpunkt
Komma igång
– För att starta Pocket Hive håller du in MFB (1) i 3 sekunder.
För att stänga av Pocket Hive trycker du på MFB (1) i 3
sekunder under tiden den är på
– Pocket Hive stängs automatiskt av om den inte används
på 15 minuter i Bluetooth-läge
–B
asen på Pocket Hive extra bas genom att överföra vibrationer
till ytan den är placerad på. Naturligt resonanta ytor ger
bästa effekt. Om den självhäftande dynan på undersidan
tappar vidhäftningsförmågan torkar du bara av den med
en fuktig trasa för att avlägsna smuts
1 2
6
3
4
5
6
7
LED-status
LED-indikatorn är:
Bluetooth-inställningar
Pocket Hive är:
Blinkar med blått sken söker efter hopparade enheter
en gång i sekunden
Blinkar snabbt med
blått sken
i hopparningsläge
Blinkar blått varannan
sekund
hopparad och redo för uppspelning
i Bluetooth-läge
Fast blått sken
hopparad och spelar upp i
Bluetooth-läge
Fast lila sken
i aux-läge
Blinkar rött var femte
sekund
låg batterinivå – ladda på nytt
Blinkar rött var
varannan sekund
laddar (LED-indikatorn släcks när
laddningen är klar)
Para ihop en Bluetooth-enhet för första gången
Para ihop med NFC
Om din enhet har NFC, kan du förenkla hopparningsprocessen.
Så här parar du ihop Pocket Hive via NFC:
1. När Pocket Hive är avstängd håller du in MFB (1) i 3 sekunder
2.Vänta i 10 sekunder så börjar LED-indikatorn (2) blinka
snabbt med blått sken
3.Aktivera Bluetooth- och NFC-funktionerna på din enhet
(se handboken för din enhet om du är osäker på hur du
gör detta)
4.Placera telefonen intill NFC-symbolen (6) så visas ett
meddelande med informationen ‘Para ihop med Bluetoothenheten Pocket Hive?’ (eller liknande)
5.Tryck på ‘Ja’ så paras enheten ihop med och ansluts till
Pocket Hive
Obs: Om din enhet har NFC-aktiverats och inte tar emot
Pocket Hive, kan du prova med att flytta omkring enheten
tills NFC tas emot. Om du använder en kåpa för enheten
kan det hindra NFC från att fungera som den ska.
[fortsättning...]
8
9
[...fortsättning] Bluetooth-inställningar
Hopparning utan NFC
1.
När Pocket Hive är avstängd håller du in MFB (1) i 3 sekunder
2.Vänta i 10 sekunder så börjar LED-indikatorn (2) blinka
snabbt med blått sken
3.Aktivera Bluetooth-funktionen på enheten och sök efter
Bluetooth-enheter (se bruksanvisningen för enheten om
du är osäker på hur du gör detta)
4.Välj ‘POCKET HIVE’ från listan över hittade enheter
5.Om du ombeds uppge en pin-kod anger du ‘0000’ så
ansluts Pocket Hive till enheten
6.Efter lyckad hopparnings blinkar den blå lampan långsamt
tills du spelar upp din anslutna enhet
7.Nästa gång Pocket Hive startar söker den automatiskt
efter och försöker ansluta till den senast hopparade enheten.
Obs: Om enheten inte ansluts automatiskt beror det på att
den inte är den senast hopparade enheten. Radera bara
‘POCKET HIVE’ från listan över Bluetooth-enheter på din
enhet och gör om hopparningen.
Gör om hopparning eller para ihop nya enheter
1. – Se till att Bluetooth är inaktiverat på alla tidigare
hopparade enheter
eller
– när Pocket Hive är avstängt håller du in MFB (1) i 8 sekunder
2.Följ instruktionerna för att ‘Para ihop en Bluetooth-enhet’
från steg 1
Spela upp ljud trådlöst
1. Följ instruktionerna i avsnittet ‘Para ihop en Bluetooth-enhet’
2. Använd kontrollerna på enheten för att välja innehåll
3.Ljud som spelas upp genom den anslutna Bluetoothenheten hörs nu genom högtalaren
4.För att spela upp eller pausa det valda spåret använder du
kontrollerna på din enhet eller trycker på MFB (1)
5.För att gå till nästa spår använder du kontrollerna på enheten
eller trycker två gånger på MFB (1). Tidigare spår kan bara
kontrolleras med din enhet
6. Volymen kanbara justeras med din enhet
Obs: Spårkontrollfunktioner från MFB (1) på Pocket Hive
kräver att enheten har en Bluetooth-profil med AVRCP. Se
bruksanvisningen för din enhet om du är osäker.
10
11
Använda aux-ljudingång
1.Med Pocket Hive påslaget sätter du i 3,5 mm ljudkabeln i
aux-ingång (3) på Pocket Hive
2.LED-indikatorn (2) börjar lysa med fast lila sken så kopplas
alla aktiva Bluetooth-anslutningar från
3.Koppla in den andra änden av aux-kabeln i ljud-/
hörlursuttaget på en MP3-spelare eller andra ljudkällor
4.Ljud som spelas upp genom den anslutna enheten hörs
genom högtalarna
5. Volymen kan bara justeras på din enhet
Obs: MFB (1) fungerar inte i aux-ingångsläge.
Använda aux-ljudutgången
Om du har mer än en Pocket Hive-högtalare (eller annan
högtalare med aux-ingång) kan du sammankoppla dem,
för bättre ljud. Så här gör du:
–Anslut enheten till Pocket Hive via Bluetooth eller
aux-ingången (3)
–Anslut en aux-kabel (medföljer ej) från aux-utgången (5)
på Pocket Hive-högtalaren till aux-ingången på den andra
högtalaren
Om den andra högtalaren också har en aux-utgång, kan du
ansluta en tredje högtalare. Du kan fortsätta kedjekoppla
högtalare, så länge du vill. Genom att ansluta Pocket Hive
skapar du bästa effekt, eftersom ljudkvaliteten/volymen matchar.
OBSERVERA:
Din enhet har en inbyggd förstärkare och om den spelar upp
digitala filer, såsom MP3, har den även en inbyggd DAC
(digital ljudkonverterare). Om du vrider upp volymen till 100 %,
skickar enheten förvridna signaler till Pocket Hive. För att
undvika detta och få optimal ljudkvalitet från högtalaren
rekommenderar vi att du inte använder enheten med en
volym över 95 %.
Samtalshantering
Besvara ett samtal
– När ett samtal kopplas fram spelar Pocket Hive upp en
ringsignal. Tryck på MFB (1) för att besvara samtalet
Avsluta samtal
– Under ett samtal trycker du på MFB (1) för att avsluta det
Obs: Om du använder en Android-telefon kan du inaktivera
handsfree-funktionen. Så här gör du:
1.Gå till Bluetooth-menyn för din enhet och tryck på
inställningsikonen intill ‘POCKET HIVE’
2. Avmarkera kryssrutan ‘Samtalsljud’
Samtalen kommer nu att styras och spelas upp genom
telefonen
Obs: För att bidra till att förhindra fasavbrott rekommenderar
vi att du placerar högtalarna med 1 m avstånd från varandra.
12
13
Hantering av din Pocket Hive
FCC-meddelanden
UNDVIK:
• Blöta ned Pocket Hive
• Tappa Pocket Hive, eftersom det gör garantin ogiltig
• Öppna upp Pocket Hive, eftersom det inte finns några delar
invändigt som användare får utföra service på
• Exponera Pocket Hive för extrema temperaturer eller snabba
temperaturförändringar från varmt till kallt och vice versa
Tillverkaren ansvarar inte för några radio- eller TV-störningar
orsakade av obehöriga modifieringar av den här utrustningen.
Sådana modifieringar kan upphäva användarens rätt att
använda utrustningen.
GÖR DETTA:
• Rengör Pocket Hive med en mjuk, torr trasa och undvik
rengöringsmedel
Specifikationer
Bluetooth
Bluetooth-räckvidd
Batteri
Utgång RMS
Frekvenssvar
S/N
Drivrutin
Aux-in
Aux-ut
Speltid
Laddningstid
V4.0
upp till 20 m
Li-jon, 750 mAh
5W
60 Hz – 20 kHz
85 dB
50 mm
3,5 mm
3,5 mm
upp till 10 timmar
upp till 3 timmar
Felsökning
Vi hoppas att du nu har fått all information du behöver för att
komma igång, Vi hoppas att du nu har all information som krävs
för att komma igång, men om du har problem med något får
du gärna kontakta oss på adressen: [email protected]
14
Den här enheten efterlever kraven i artikel 15 i FCC-reglerna.
(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
(2)den här enheten måste godta mottagna störningar,
inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
OBS: Den här utrustningen har testats och befunnits efterleva
gränsvärdena för en klass B digital enhet, i enlighet med artikel
15 av FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är till för erbjuda
skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.
Den här utrustningen genererar användning och kan utsända
radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga
störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen
garnti för att störningarna inte uppstår i en viss installation. Om
den här utrustningen orsakar skadliga störningar för radio- eller
TV-mottagningen, vilket kan avgöras genom att slå av och på
utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera
störningar på ett eller flera av följande sätt:
– Rikta om eller placera om mottagningsantennen
– Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
– Ansluta utrustningen till ett uttag i en krets som skiljer
sig från den mottagaren är ansluten till
– Kontakta en behörig fackman för att få hjälp
Vi ber om ursäkt för eventuella obehag orsakade av mindre inkonsekvenser i dessa
anvisningar, som kan uppstå till följd av produktförbättringar och -utveckling.
15