NC100 quick guide.indd

8
14
20
9
15
21
10
16
22
11
17
23
12
18
25
13
19
Gör så här för mätning av kroppstemperaturen
1.
Ställ knappen på sidan av termometern i läge ”huvud”. †
2.
Tryck på 0/1-knappen för att sätta på termometern.
3.
Efter cirka 2 sekunder visas det senast mätta värdet på displayen.
4.
Avvakta till displayen visar --- ˚C (blinkande) och ett pip hörs. Termometern är då klar för mätning.
5.
Rikta termometern mot pannans mitt med ett avstånd på 3-5 cm och tryck på START-knappen.
En blå ljusstråle tänds och visar mätstället.
6.
7.
För sedan termometern från mitten av pannan över till tinningen. Se bild 1.
Mätningen tar 3 sekunder och en signal hörs när mätningen är klar. Om termometern registrerar
en temperatur som ligger över 37,5 ˚C hörs 10 korta signaler och displayen lyser rött.
8.
9.
Mät gärna tre gånger och använd det högsta värdet.
Vid upprepad mätning tryck på ”start” knappen igen efter det att display ljuset släckts och
C˚ blinkar igen. l
n
m/r
m/s
l
Att tänka på vid mätning av kroppstemperaturen
•
Mät temperaturen när ni är friska för att få ett värde att jämföra med.
•
Panntermometern är ett utmärkt instrument för snabb indikering om man har feber (förhöjd kroppstermeratur), men i situationer då man önskar ett exakt temperaturvärde bör ändtarmstermometer användas.
•
Läkare rekommenderar mätning med ändtarmstermometer för små barn under de första månaderna eftersom andra mätmetoder kan ge osäkra resultat.
•
Det är viktigt att vara i rumstemperatur i cirka 30 minuter före mätningen, även termometern bör ha varit i rumstemperatur.
•
Mät inte temperaturen under eller i anslutning till amning.
•
Man bör inte dricka, äta eller sporta före eller under mätning.
•
Mät temperaturen på samma sätt varje gång.
Ändring mellan Celsius och Fahrenheit
För att ändra mellan grader Celsius och grader Fahrenheit ska termometern vara avstängd. Håll START-knappen intryckt i cirka 5 sekunder. Tryck på startknappen när --- ˚C kommer upp på displayen och växling mellan ˚C och ˚F sker.
Gör så här för mätning av ytor på föremål
o
n
1.
Ställ knappen på sidan av termometern i läge ”hus”.
2.
Tryck på 0/1-knappen för att sätta på termometern.
3.
Efter cirka 2 sekunder visas det senast mätta värdet på displayen.
4.
Avvakta till displayen visar --- ˚C och ett pip hörs. Termometern är då klar för mätning.
5.
6.
Rikta termometern mot den yta som ska mätas med ett avstånd på 3-5 cm och tryck på START-knappen. l
En blå ljusstråle tänds och visar mätstället. Se bild 2.
Mätningen tar 3 sekunder och en signal hörs när mätningen är klar.
7.
Mät gärna tre gånger och använd högsta värdet.
m/r
m/s
För fördjupad information om termometern läs den
bifogade bruksanvisningen.
www.telfo.se
Försäljnings kontakt: Malin Bengtsson 046-70 52 50, [email protected]
Telfo Meditec AB,Terminalvägen 6, 246 42 Löddeköpinge
Bild 1.
Bild 2.
Non Contact Thermometer
NC100
Start guide