I samband med lanseringen av Lexus nya hybridmodell IS 300h

KUNDCASE / LEXUS IS 300H
BRIEF
I samband med lanseringen av Lexus nya hybridmodell IS 300h
anlitades Webtraffic som onlinepartner med målsättningen att
engagera en skräddarsydd målgrupp och under en given tidsperiod
stärka upp pågående TV-reklam.
LÖSNING
Webtraffics lösning innebar ett skräddarsytt målgruppssegment som togs fram i samråd med mediebyrå och
kund. Segmentet baserades på användardata såsom sökord, bilkategorier, bilmodeller, bilmärken, lästa
artiklar, intressen m.m.
Kampanjen exponerades på tre stora premiumformat styrt till ett urval av Schibstedsajter. Tillsammans med
teknikleverantören Spongecell togs ett interaktivt material fram i form av videobanners där användarna kunde
boka provkörning och se samma video som gick i TV, samt läsa mer om den nylanserade bilmodellen. Vid
klick på banner hänvisades användaren direkt till en anpassad landningssida från Lexus.
Kampanjens resultat är framtaget med hjälp av Spongecell samt en observationsmätning genomförd av
Webtraffic mot den skräddarsydda målgruppen.
RESULTAT
Mätning från Spongecell
Spongecell är en teknikleverantör inom onlinemarknadsföring som gör standardannonser till dynamiska
annonser vilka användarna har möjlighet att interagera med.
ENGAGEMENT RATE 7.24%
91%
Andel användare som har interagerat med annonsen.
Interaktion/engagemang tillräknas de som låtit muspekaren
vila över annonsen i minst fem sekunder. 91% mer än
normalt genomsnitt.
29,5
AVERAGE TIME SPENT
29,5 SEKUNDER
sekunder
8-10
Genomsnittlig interaktionstid för de som interagerat
minst fem sekunder med annonsen.
sekunder
LEXUS
NORMAL
BRAND ENGAGEMENT
TOTAL TIME 125+ TIMMAR
Total tid som användarna har interagerat med annonsen.
327% mer än normalt genomsnitt på 38 timmar.
LEXUS 125 TIMMAR
NORMAL 38 TIMMAR
OBSERVATIONSMÄTNING
En frivillig observationsmätning genomfördes tillsammans med de som
ingått i segmentet och som blivit exponerade utav Lexus annons. Syftet
med observationsmätningen var att utröna om mottagarna sett annonsen,
om de förstår vem avsändaren är och om annonsen är relevant för dem.
Genom att analysera svaren kan vi snabbt dra slutsatser kring huruvida
annonsens budskap är rätt för utvald målgrupp.
OBSERVATIONSMÄTNINGENS
RESULTAT I URVAL:
Observation 28% är ett högt
observationsvärde som ligger över snittet
för liknande målgruppsstyrda bilkampanjer.
Relevans 41% är ett högt resultat och ett
kvitto på att målgruppen har ett intresse för
bilmodellen i annonsen.
Känner till avsändare 80% av
målgruppen har sedan tidigare kunskap
om varumärket Lexus, vilket är positivt för
relevans och engagemang.
SLUTSATS
Med detta case och resultat påvisas vikten av en tydligt definierad målgrupp och ett relevant budskap. Genom värdefull data lyckades Webtraffic nå intresserade användare och fick dem engagerade i ett kreativt annonsmaterial.
“Webtraffic ger oss möjligheten att uppnå utväxling av ett genomarbetat målgruppsurval, vilket tydligt avspeglas i
resultaten.” - Anders Drakenberg, Marknadschef Lexus
www.lexus.se