GPS & GSM VEHICLE TRACKING SYSTEM

Användarmanual
MiniFinder™ Pico
-1-
1. Produktöversikt
Tack för ditt köp av MiniFinder™ Pico. Spårsändaren bygger på den senaste tekniken inom GPS-positionering, allt för din trygghet. Den
innovativa och patenterade designen har en mängd olika användningsområden främst spårning av personer, värdesaker och husdjur.
Viktiga funktioner
1. Unik design. Kombination mellan stil och teknologi.
2. Stödjer A-GPS för snabbare och noggrannare positionering
3. Stödjer spårning via GSM-nätet
4. Samtalsfunktion
5. 3D G-sensor som känner av fall, rörelse och vibration
6. Trådlös uppgradering av mjukvaran
7. 8MB flashminne för lagring upp till 6000 positioner
8. Lagrar positioner i minnet vid dålig GSM-mottagning.
-2-
2. Lär känna din MiniFinder™ Pico
2.1 Hårdvara och tillbehör
Produktförpackning innehåller:
Enhet
USB kabel
2.2 Produktöversikt
2.3 Hårdvarufunktioner
-3-
GRÖN LED
Enheten är ansluten till GSM-nätverk
Blinkar var 0.2:a sekund = på. Blinkar var 3:e sekund = av
Enheten är ansluten till GPRS-nätverk
Blinkar två gånger snabbt och 3 sekunder av
Enheten är EJ ansluten till GSM-nätverk
Inget SIM-kort
BLÅ LED
Blinkar en gång i sekunden = på. Blinkar var 3:e sekund = av
LED-lampan lyser med fast sken
Enheten fixerad mot GPS satelliter
Blinkar var 0.2 sekund och 3 sekunder av
Positionering över GSM-nätet aktiv
Blinkar i en sekund och 3 sekunder av
Ingen GPS-mottagning
Blinkar varannan sekund och 3 sekunder av
GPS-antennen i viloläge
Blinkar ej
RÖD LED
Fast sken
Enheten laddas
Av
Enheten avstängd, alternativt fulladdad
Blinkar slumpvis
Enheten är i rörelse
Knappar
PÅ/AV
För att slå PÅ/AV enheten håll nedtryckt i 3 sekunder. GSM & GPS lampan blinkar till 3 gånger.
SOS
Trycks 3 gånger snabbt för automatiskt SMS-larm till alla registrerade nummer. Uppringning följs upp
till samtliga registrerade telefonnummer.
Luren
Hålls nedtryckt i 3 sekunder. Ringer upp andra auktoriserade numret. (A2)
Andra kontakter
Micro USB
Mikrofon
Används för laddning av enheten
Röstövervakning (avlyssning) och röstkommunikation
Högtalare
Möjliggör samtalsfunktion
-4-
Produkthantering
-
Vid användning för första gången bör batteriet laddas i 8 timmar.
Vid laddning lyser den röda LED-lampan med fast sken.
Sätt in ett aktiverat Micro SIM-kort och starta enheten genom att hålla på/av knappen nedtryckt i 3 sekunder.
Håll gärna enheten under bar himmel, eller nära ett fönster för att kunna erhålla position efter start.
3. Registrering
※ Det är inte obligatoriskt att registrera alla tre (A1,B1,C1) mobiltelefonnummer, dock måste första numret (A1) vara registrerat.
Endast registrerade mobiltelefonnummer har rättighet att spåra enheten.
Från och med nu använder vi ordet ”Kommando” och syftar på ett ord eller fras som skrivs som SMS och skickas från en mobiltelefon till enhetens
telefonnummer.
① Kommando: A1
Notera: Utan mellanrum i texten, ej skiftlägeskänslig.
※ Använd din mobiltelefon och skicka A1 till enhetens telefonnummer. Enheten kommer att svara med följande meddelande: Set mobile number 1 OK!
※ För att radera detta nummer från minnet, skicka: A0
② Kommando: B1
Enheten kommer att svara med följande meddelande: Set mobile number 2 OK!
※ För att radera detta nummer från minnet, skicka: B0
③ Kommando: C1
Enheten kommer att svara med följande meddelande: Set mobile number 3 OK!
※ För att radera detta nummer från minnet, skicka: C0
-5-
4. Ställ in tidszon
Kommando: TZ+ +00/-00
Notera: Tidszonen anges som tvåsiffrigt tal. Symbolen “+” betyder öst och “-“ betyder väst.
Exempel 1: TZ+01, systemet kommer lägga till 1 timme baserat på UTC tiden. Detta är också standard tidszon för Sverige och resten av Europa.
Exempel 2: TZ-02, systemet kommer att dra tillbaka 2 timmar baserat på UTC tiden.
※ UTC
tiden har ställts in som standard tid.
5. Egendefinierat namn i SMS-svaren
Kommando: NAME1,Namn
Exempel: NAME1,Emma. Enheten kommer svara med “Add name ok!”
※ För att radera namnet skicka: name0
6. Platsbegäran
6.1 Svara med koordinater och webblänk.
Kommando: LOC
Enheten kommer att svara: “GPS Info! Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx
maps.google.com/maps?q=loc:56.876721,14.807360
※ Kopiera och klistra in koordinaterna i Google Earth eller Google Maps för att få fram enhetens position.
※ Klicka på länken så visas positionen direkt på Google Maps i din mobiltelefon.
7. Spårning via GSM-nätet
-6-
※Enheten kan spåras via en mobilmast (GSM-nät) om GPS-signalen inte är tillgänglig, t.ex. inomhus, underjordisk plats osv.
Noggrannheten vid spårning via GSM-nätet är betydligt sämre jämfört med GPS-positionering. Spårning via GSM-nätet använder trianguleringsteknik för att
försöka fastställa sin position. Felmarginalen för positionering via mobilmaster (GSM-nät) ligger omkring 100m till 2km.
Kommando: CL1
Enheten kommer svara: Cell locate on!
För att stänga av denna funktion, skicka: CL0
8. GEO-Fence larm
Kommando: G+X, Y, Z, xxxM/KM
Exempel: G1,1,1,100M
Notera: Inga mellanrum i kommandot.
X=Du kan ställa in upp till 3 geofence områden (G1,G2,G3).
Y=0 innebär att stänga av funktionen Y=1 innebär att slå på funktionen.
Z=1 innebär att enheten larmar när spårsändare kommer in i det förinställda området.
Z=0 innebär att enheten larmar när den hamnar utanför det förinställda området.
xxx är den förinställda distansen till enhetens nuvarande plats, måste vara 3 siffrigt. M betyder meter, KM betyder kilometer.
Enheten kommer skicka följande meddelande till de auktoriserade numren “Geo fence alarm!+GPS info” när den kommer in i området du ställt in. (Du
måste ställa in denna funktion när enheten har GPS-signal)
För att stänga av denna funktion, skicka: G1,0 eller G2,0 eller G3,0
-7-
9. Larm vid överskriden hastighet
Kommando: SPEED1,+ Speed
Notera: Hastigheten måste anges med 2 eller 3 siffror. (01~255km/h)
Exempel: SPEED1,100
Enligt exemplet ovan kommer enheten skicka ett larm via SMS när hastigheten överskrider 100km/h. SMS:et innehåller texten “Over-speed! +GPS Info” och
skickas till alla förinställda nummer.
För att stänga av denna funktion, skicka: SPEED0
10. GPS-signal varning
Kommando: GR1
Enheten kommer automatiskt att skicka den senast tillgängliga platsinformationen till de förinställda numren när den kommer i ett område utan GPS-signal.
Om användaren kommer in i ett område som saknar GPS signal, t ex en tunnel, grotta, parkeringsgarage osv, kommer enheten att veta vart användaren befann
sig strax innan den kom in i ett sådant område. Om en person försvinner, kommer du veta vart den närmsta möjliga plats var innan GPS signalen gick förlorad.
Alla kommandon som skickades till enheten under tiden den saknade GPS signal, kommer enheten att besvara med platsinformation till de förinställda
numren så fort GPS-signalen är återhämtad.
För att stänga av denna funktion, skicka: GR0
11. Distanslarm
Kommando: M1, xxxM/KM
Notera: xxx är det förinställda avståndet till enhetens nuvarande position, måste vara tresiffrigt. M betyder meter, KM betyder kilometer.
Exempel: M1,100M
När enheten rör sig 100 meter bort från platsen, kommer ett SMS-larm att skickas till de förinställda numren.
-8-
För att stänga av denna funktion, skicka: M0
12. Röstövervakning (Avlyssning)
Kommando: L1
Enbart A1, B1, C1 nummer kan utföra ett tyst samtal till enheten, enheten svarar automatiskt och låter uppringaren lyssna på vad som händer omkring
enheten. Det finns ingen röst indikation på att samtalet pågår.
För att stänga av denna funktion, skicka: L0
13. Vibrationslarm
Kommando: V1, xx S/M/H
Notera: Inga mellanrum i texten, S betyder sekund, M byter minut, H betyder timme, xx betyder tiden du har ställt in och måste vara tvåsiffrigt.
Exempel: V1,05M
Enligt exemplet ovan kommer enheten att känna av rörelse var femte minut och skicka SMS-larm till alla auktoriserade telefonnummer.
För att stänga av denna funktion, skicka: V0
14. Avstängning av LED-lamporna
Kommando: LED1
Enheten kommer att svara med “LED off”. LED lamporna kommer stängas av fastän att enheten är igång.
För att stänga av denna funktion, skicka: LED0
15. AGPS
-9-
Kommando: AGPS1
A-GPS betyder ”Assisted GPS” och har som funktion att påskynda sökningen av GPS-satelliter. Genom att via mobilnätet först fastställa sin ungefärliga position
kan enheten sedan fixera sig mot de närmsta satelliterna och slippa genomsökningen av samtliga GPS-satelliter runt hela jordgloben.
För att stänga av denna funktion, skicka: AGPS0
16. Larm vid fallolycka
Kommando: FL1
Enheten kommer att svara “Falling detection on” och kommer att skicka ett larm till alla registrerade telefonnummer om den känner av ett fall.
Ett simpelt fall kan orsaka förödande konsekvenser. Vid fall aktiveras enhetens sensor och skickar SMS-varning om fallet till registrerade numren.
För att stänga av denna funktion, skicka: FL0
17. Energisparläge
Kommando: PS1
I detta läge är GSM-antennen är alltid på. GPS-antenn aktiveras av rörelse, inkommande samtal eller SMS. GPS-antennen stängs automatiskt av när enheten
står stilla och när inga samtal eller SMS kommer in. Detta läge förlänger batteritiden.
Under normalanvändning kan batteriet hålla mellan 4 till 10 dagar.
För att stänga av denna funktion, skicka: PS0
18. Djup sömnläge
Kommando: DS1
Både GSM- och GPS-antennen är avstängda i detta läge när enheten är stillastående. Enbart rörelse kan aktivera enheten. När den aktiveras av rörelse,
kommer den vara igång i 3 minuter för att sedan gå tillbaka till viloläge igen om ingen rörelse uppstår. I detta läge sparar enheten maximalt med energi.
OBS! Du kan ej nå din enhet via SMS eller uppringning i detta läge! Detta läge rekommenderas enbart tillsammans med spårningstjänsten Tracktor!
Kontakta din återförsäljare för mer information.
Batteriet kan hålla 30 dagar om ingen rörelse uppstår under tiden.
- 10 -
För att stänga av denna funktion, skicka: DS0
19. Kontroll av inställningar
Kommando: status
Exempel på svarsmeddelande: A+46704555666 B1+46704555777 C1+46704555666; Spd: 0,100km/h; Geo:0,0,0; VB:1,10S; MV:1,100; LBS:1; LED:0; RCV:0;
TZ:2.0; Lis-in: 1; PS:1; DS:0; FL:1; Bat: 95
Innebörden av “0”& “1” i statusmeddelandet är följande:
Numret “0” antyder att funktionen är avstängd; medan “1” antyder att funktionen är påslagen.
20. SOS-knapp
När SOS-knappen tryckts in 3 gånger snabbt blinkar GSM-lampan till 2 gånger och SOS alarm ’’Help me! + GPS info!’’ skickas till det registrerade
telefonnumret samt händelsen loggas i spårningssystemet. Under tiden kommer den att ringa de registrerade numren var 30:e sekund. Det första numret
prioriteras före det andra samt tredje numret. Om enheten misslyckas med att ansluta till det första numret, kommer den att växla till det andra numret.
Utifall att även det andra numrets anslutning misslyckas, kommer den att ansluta till det tredje numret osv. Detta kommer att pågå tills dess att ett av numren
svarar. Den som svarar kan föra samtal med bäraren av enheten.
21. Lurknapp
Håll lurknappen nedtryckt i 3 sekunder, GSM-lampan blinkar till 2 gånger och enheten ringer upp det första numret (A1).
22. Justering av ljudvolymen
Under samtalets gång tryck på knapparna
VOL+\ VOL- för att höja respektive sänka ljudvolymen.
23. Batterivarning
Notera: När enhetens batterinivå underskrider 20 % kommer följande SMS-alarm skickas till samtliga registrerade telefonnummer: “BAT: LOW! + GPS INFO”.
- 11 -
24. Realtidsspårning via Tracktor.se
Vårt webbaserade spårningssystem erbjuder övervakning av MiniFinder Pico i realtid över internet eller mobiltelefonens app. Varningar och larm skickas via
e-post till användarens e-postadress. Realtidsspårning är en prenumerationstjänst som är ett billigare alternativ i längden än spårning via SMS ifall spårning
sker dagligen. Kontakta din återförsäljare för mer information kring realtidsspårning.
25. Få IMEI/Version nummer
Kommando: VERSION
Enheten svarar med ”IMEI: xxxx; GSM CSQ:xxxx; Soft: V071.4601.1412”
27. Starta om enheten
Kommando: REBOOT
Alla LED-lampor blinkar till tre gånger och enheten startar om sig själv utan att besvara på detta SMS.
29. Minnesfunktion
Enheten har ett inbyggt 8 mb flashminne. Minnet kommer att lagra GPS information när den saknar täckning till GSM nätet. (t.ex. i glesbygden, inomhus,
underjordiska platser mm). Enheten kommer automatiskt att överföra GPS-positioner till Tracktor så snart som GSM-täckning finns tillgänglig. Denna funktion
är beroende av tilläggstjänsten Tracktor. Kontakta din återförsäljare för mer information.
Försiktighetsåtgärder:
Vänligen instruktioner nedan för att öka enhetens livslängd:
1. Bevara enheten torr. Vätska kan förstöra eller skada de inre kretskorten.
2. Använd eller förvara inte enheten på dammiga ställen.
3. Lägg inte enheten på väldigt varma eller väldigt kalla ställen.
4. Torka av enheten med en torr handduk eller dylikt. Använd inte tvättmedel eller andra kemikalier.
- 12 -
5. Plocka ej isär enheten. Garantin gäller ej öppnad enhet.
6. Endast auktoriserad återförsäljare får utföra service på enheten.
Hårdvaruspecifikation:
Innehåll
Storlek
Vikt
Frekvensband för GSM
GPS-chip
GPS-känslighet
GPS-noggrannhet
Fixtid mot sateliter
Laddningsspänning
Specifikation
61mm*44mm*16mm
35g
900/1800mhz eller 850/1900Mhz
U-blox 7
Kallstart: -148dBm, Varmstart: -162dBm
<2.5m
Kallstart: 32s, Varmstart: 11s, Aktiv: 1s
5V DC
Batteri
Spänning i viloläge
Förvaringstemperatur
Arbetstemperatur
Fuktighet
Uppladdningsbart 3.7V 900mAh
≤2mAh
-40°C till +85°C
-20°C till +80°C
5% - 95% icke kondenserande
- 13 -