Hyrrä

Hyrrä.
Rådgivningsersättning
Sari Honkola
Landsbygdsverket
E-TJÄNSTER
•Landsbygdsfondens
nya e-tjänster
•Elektroniska
ansökningar och
elektronisk hantering
•Projektbibliotek
ANSÖKNINGSTYPER
”Hyrrä är en ny e-tjänst för hantering av jordbruksstöd.
Hyrrä leder den sökande genom hela stödprocessen - från
stödansökan tills stödet har utbetalats. Nu kan alla koncentrera sig på
det väsentliga utan att behöva springa runt och ägna sig åt
pappersexercis.”
 Lantgårdarnas investeringsstöd
 Startstöd för unga jordbrukare
 Stöd för utveckling av landsbygden
 Allmännyttiga investeringsstöd
 Företagsstöd på landsbygden
 Rådgivningsersättning
 Rådgivarregistret
 Icke-produktiva investeringar
 Tekniskt bistånd och verksamhetspenning
RÅDGIVARREGISTRET
• De godkända rådgivarna kommer att
publiceras i rådgivarregistret
• Registret publiceras på
landsbygdsverkets webbsida
• Uppgifter om rådgivarna kan sökas i
rådgivarregistret
RÅDGIVNINGSERSÄTT
NING
•Ansöks av rådgivaren
•Elektroniska ansökningar!
•Rådgivaren anmäler rådgivningen på
webbsystemet Hyrrä
•Rådgivningen kan påbörjas efter
förhandsanmälan
ERSÄTTNINGSANSÖKAN
•Ersättningsansökan lämnas in på
Hyrrä efter genomförd rådgivning
• ska ansökas inom 6 mån efter att
anmälan har lämnats
•Dokument som ska bifogas
•Betalningsbeslut på Hyrrä
Det bästa med e-tjänsterna
• E-tjänsterna är öppna 24/7.
• Du hittar den information och de anvisningar
som du behöver på ett ställe.
• Uppdaterad rapportering
Tack!
Ytterligare information:
http://www.mavi.fi/hyrra
[email protected]
[email protected]