Fysik 2.pptx

Fysik åk 9 Uppgi, Elevexempel Centralt innehåll Kunskapskrav Av svaret framgår aF eleven visar förståelse för den elektriska kretsen. Fysiken och vardagslivet Åk 4 -­‐ 6 ” Elektriska kretsar med baFerier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, Nll exempel i ficklampor.” åk 6-­‐9 Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och E ”UNfrån hur de används i vardagliga samman-­‐
hang. F Beskrivning Tänk dig en vanlig ficklampa. Tex en sådan här: Beskriv vad som händer när du trycker på strömbrytaren Kommentar När man trycker på strömbrytaren så kopplar man Nll en passage för elektronerna (baFeriet) aF de kan springa över så aF de kan ta sig fram vidare Nll den lilla glödtråden. När alla de små negaNva elektronerna springer igenom glödtråden så blir det så trångt och därför så varmt aF det börjar göda dvs lysa. Elektronerna åker då Nllbaka Nll baFeriet. När alla elektronerna tagit sig runt så är baFeriet slut. Exempel saknas Av svaret framgår aF eleven visar fördjupad förståelse kring elektricitet och den elektriska kretsen, och även förståelse för hur ljuset uppstår. Av svaret framgår… När man trycker knappen börjar elektronerna rusa genomtråden i själva ”handtaget” på ficklampan. sen när kommer fram Nll lampan så lyser den. givna frågeställning
ar om” ”.vardaglig elektrisk utrustning bearbetar och beskriver eleven enkla fysikaliska samband.” C ”UNfrån egna och givna frågeställninga
r om…. vardaglig elektrisk utrustning undersöker och beskriver eleven olika fysikaliska samband.” A Vi gick Nllsammans igenom alla elevsvaren… …och valde ut representaNva svar för F-­‐, E-­‐ och C-­‐nivåerna… …och insåg samNdigt aF vår frågeställning inte gav utrymme för svar på A-­‐nivån.