September - Ramsta skola

Månådsbrev 1 veckå 35
Hej Alla föräldrar och elever i åk 1!
Nu har vi gått i skolan i två veckor och tillsammans har vi börjat hitta rutinerna.
Eleverna har detta läsår fått faddrar från åk.4 och 6. Faddrarna har rast samtidigt som 1:orna och vi
äter tillsammans i matsalen. Vid borden i matsalen sitter alltså eleverna med sin fadder.
Vi har haft en utrymningsövning, där vi tränade att utrymma skolan på ett säkert sätt. 1:orna var
väldigt duktiga vid denna övning.
Vi har tillsammans arbetat fram gemensamma regler som gäller hela skoldagen och på fritids.
1.
2.
3.
4.
Vi ska vara snälla mot varandra
Vill man vara med får man vara med
Man räknar till 100 när man står i kö för exempelvis en gunga
Försöka lösa problem själva först, går inte det hämta en rastvakt eller fröken
Eleverna har lånat böcker från skolbiblioteket för att kunna läsa i klassrummet, dessa böcker får man
inte låna hem.
Matematik: Vi har börjat träna att skriva siffrorna från1-5. Sen har vi tränat att se antalet. Det
kommer att komma matematikläxa om cirka två veckor.
Svenska: Vi har börjat med bokstavarbete, där vi lyssnar hur bokstaven låter och hur den formas.
Den här veckan har vi fokuserat på bokstaven O.
Vi har också börjat bekanta oss med olika lässtrategier som behövs för att bli en bra läsare. Fröken
visar oss hur hon tänker när hon läser. ”Spågumman” används före, under och efter läsning för att
förutspå. Vi kommer nu arbeta intensivt med lässtrategin ”Spågumman” under ca fem
lektionstillfällen.
Den här veckan har eleverna fått sin första läs-läxa. Med boken följer ett brev hur vi tänker kring
läsläxan. Kom ihåg att boken ska tillbaka till onsdag!
No: Tillsammans med Ylva har eleverna börjat arbeta med årstider. Just nu är det årstiden sommar
och tillsammans lär vi oss om olika insekter.
So: Vi arbetar med ett temaområde som heter ”Vår skola”. Vi har pratat om skolplikt, vem som
bestämmer och att det finns lagar som hjälper till att det blir en bra arbetsmiljö.
Engelska: Vi tränar på att säga My name is… I am …years old What´s your name? Vi kommer även
att träna på namnen på färger och räkna till 10.
1
Bild: Vi har gjort en bildmapp där vi kan samla våra bilder.
Idrott: Vi tränar att byta om, samarbete, följa regler i lekar, och duscha. Eleverna behöver byta om till
lämpliga kläder ex. t-shirt, shorts, gymnastikskor och ta med handduk till duschen. I har ute idrott till
och med vecka39.
SKOLJOGGEN!
Nu har det blivit dags för Skoljoggen igen!
Vi kommer att arrangera skoljoggen torsdagen den 17/9.
Vi värmer upp på fotbollsplanen tillsammans med elever i 6A och springer sedan skoljoggenslingan
som är 375m. Tillsammans i klassen räknar vi hur många varv vi hinner springa under 40 minuter.
Man väljer själv om man vill springa, jogga, lunka eller gå.
Omklädningsrummen kommer att stå öppna för de som vill duscha men denna dag är det frivilligt.
Det är bra om man kommer ombytt till skolan och har överdragskläder på, då det blir svårt att få till
bra tid för ombyte för alla. Viktigt att ha skor som det går att springa i.
Springslanten
Samtidigt som elever rör på sig gör de också gott för andra barn. I samband med Skoljoggen samlas
en frivillig Springslant in bland deltagande elever, skolpersonal och föräldrar. Det görs dels till bankoch plusgiro via din internetbank eller mobilen till exempel och dels via Swish.
Plusgirokontots nummer är 901126-3 och bankgironumret är 901-126-3. Är det så att du behöver ett
vanligt kontonummer når pengarna fram till samma ställe på bankkonto 8901-1, 924 972 903-0
(Swedbank). När betalningen ska göras ska följande information uppges: Mottagare: Skoljoggen.
Avsändare: Skolans namn.
Ni kan även ”swisha” valfritt belopp på telefonnummer: 123-9011263 så kommer pengarna direkt in
på Skoljoggens 90-konto. Skriv även här Skoljoggen som mottagare och skolans namn som
avsändare.
Springslanten går till SOS Barnbyar och Astrid Lindgrens barnby i Bouar i svårt konfliktdrabbade och
mycket fattiga Centralafrikanska republiken. 2014 års Skoljoggen gav drygt 1,1 miljoner kronor till
barnbyn. Pengarna räcker till skolgång, mat och kläder under ett års tid för minst 50 barn. Ni kan läsa
mer om SOS Barnbyar och barnbyn på http://www.skolidrott.se/skoljoggen
Med vänlig hälsning!
/Tobias, idrotten
Musik: Vi har varit till musik-Kerstin och där har vi sjungit om månaderna.
2
Ej garanterad bussplats
Elever som slutar skoldagen kl. 13.50 är ej garanterade plats på 15 bussen.
Vi har i nuläget många elever som åker med 15-bussen mot Vreta (gul buss, linje 130). Det är så
många att alla platser är fyllda vissa dagar. Skulle situationen uppstå att det inte finns plats för alla så
kommer prioritering göras efter Skolskjutsreglementet. Där står att” elever har inte rätt till skolskjuts
mellan bostad och fritidshemmet eller fritidsklubben”. Det innebär att skolskjuts ges i anslutning till
skoldagens slut. Ramsta skola har alltid låtit fritidselever åka med i mån av plats och det har tidigare
inte varit något problem. Nu är vi i ett annat läge. Om situationen uppstår att bussen är full innebär
det att föräldrarna själva får hämta sitt barn på fritids. Alternativet är att låta dem åka med den
tidigare bussen i samband med skoldagens slut.
Viktiga datum
31/8 måndag vi kommer att gå i skogen tillsammans med f-klass (Gröngrupp). Tänk på kläder efter
väder, liten matsäck och vattenflaska. Vi äter lunch på skolan som vanligt.
1/9 tisdag Ramstadagen
Den första september anordnar eleverna i åk.6 den traditionsenliga Ramstadagen. Det är en
förmiddagsaktivitet utomhus där eleverna deltar i olika lekar och övningar tillsammans med sina
klasskamrater. Det kommer bland annat att vara en stafett där eleverna ska transportera vatten. Den
här dagen gäller kläder efter väder och eventuellt ombyte och ta med vattenflaska.
7/9 måndag vi kommer att gå i skogen tillsammans med f-klass (Röd grupp). Tänk på kläder efter
väder, liten matsäck och vattenflaska. Vi äter lunch på skolan som vanligt.
Föräldramöte klockan 18:30-19:30 i matsalen, ingång G. Separat inbjudan kommer nästa vecka.
8/9 tisdag kommer Anna-Lena och Åsa vara borta för fortbildning och det kommer vikarier.
17/9 torsdag Skoljoggen. Eleverna ska ha med sig kläder för att kunna springa eller gå runt
skolskogen. Eleverna behöver ha med sig vattenflaska. Eleverna ska duscha efter skoljoggen.
28/9 måndag studiedag- eleverna är lediga från skolan.
Vecka 39-40 kommer utvecklingssamtalen äga rum. Tider för detta delas ut på föräldramötet
Nästa månadsbrev hittar ni på hemsidan 25/9.
Vänliga hälsningar!
Anna-Lena, Ylva och Åsa
3
4