(GDS 1 - Service fl\344ktrem t\344ndstift t\344ndkabel olja luftfilter

1
GDS 1
Råd vid service av bilen (fläktremtändkablar-tändstift-luftfilter-olja)
Byte av fläktrem- del 1 (3)
1. Lossa den övre bulten. Börja med att lossa den övre bulten på generatorn.
2. Vik generatorn in mot motorn
Om det går trögt, lossa även den nedre bulten något (OBS! skruva ej ur helt). Kräng av
den gamla fläktremmen.
3. Sätt dit den nya fläktremmen
Placera den nya fläktremmen på samma sätt som den gamla, fäll tillbaka generatorn
4. Skruva i den övre bulten
Skruva i den övre bulten men spänn inte den. Tvinga generatorn från motorn så att
remmen spänns. Använd bändjärn eller motsvarande men spänn inte för hårt. När
generatorn är på plats, spänns den undre bulten.
5. Spänn den övre bulten
Spänn den övre bulten. Om allt är rätt utfört ska man precis kunna rotera remmen 90grader med handkraft i mitten på det längsta avståndet där remmen går mellan två rullar.
Tänk på !
Vissa bilar har spännskruvar till generatorn, då räcker det inte att lossa en bult. Lossa då
låsningen och därefter skruva även ut spännskruven.
Andra bilar kräver att andra remmar monteras bort innan man kan komma åt
fläktremmen. En slirande fläktrem kan göra att laddningen inte fungerar, samt att
kylningen till motorn blir sämre och kan börja koka. Det är viktigt att man inte efterdrar
den övre bulten förrän den nedre är fastsatt. Om allt är rätt utfört ska man precis kunna
rotera remmen 90-grader med handkraft i mitten på det längsta avståndet där remmen
går mellan två rullar. Fläktremmen bör kontrolleras och bytas om det finns sprickor i den
eller om den slirar.
Byte av tändkablar
GÖR DET SJÄLV !
1. Lossa en av tändkablarna Lossa en av tändkablarna från sitt tändstift och från
strömfördelaren.
2. Byt till rätt kabel Byt ut mot den kabel, ur den nya satsen, som är lika lång som den
gamla. Var noga med att trycka dit tändkabelhatten ordentligt på tändstiftet och i
strömfördelaren.
3. Byt resten av tändkablarna Fortsätt på samma sätt med resten av tändkablarna.
4. Byt till sist Byt till sist ut kabeln mellan ström-fördelaren och tändspolen.
Det är alltid lämpligt att byta tändstift i samband med byte av tändkablar.
Tänk på !
Byt endast en kabel i taget, speciellt om du är osäker på ordningsföljden. Vid felkoppling
går inte motorn att starta. Det kan vara lämpligt att byta tändkablar med ca 5000 mils
intervaller. Dåliga tändkablar kan orsaka ryckningar under jämnt motorvarv. Även ökad
bränsleförbrukning och större avgasutsläpp blir följden av dåliga tändkablar.
FORTS SIDA 2 >>>
Detta behövs/Inköpslista:
◊
◊
Monteringsdelar + övrigt
Fläktrem
Tändkabelsats
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
Verktyg /förbrukningsmaterial
Hylsnyckel/Lednyckel/blocknyckel
Bändjärn
Kompressor
Kopparpasta/universal fett
Rostlösningsmedel
Skyddsglasögon
Overall + handskar
Torkpapper
Rengöringskräm
OBS !
Råden enligt ovan är generella, vilket gör att avvikelser kan förekomma från bilmärke till bilmärke.
Läs alltid först eventuell bruksanvisningen eller titta i verkstadshandboken för din bilmodell eller
kontakta oss på [email protected]
E-post: [email protected]
WEB-shop: www.bilotek.se
Lycka till !
2
GDS 1
Råd vid service av bilen (fläktremtändkablar-tändstift-luftfilter-olja)
Byte av Tändstift - del 2 (3)
1. Lossa tändkablarna
Lossa tändkablarna från tändstiften.
2. Blås rent
Blås rent runt tändstiften. Skruva loss tändstiften med hjälp av tändstiftsnyckeln. Håll
tändstiftsnyckel rakt så att stiftet inte knäcks.
3. Kontrollera och skruva i de nya tändstiften
Kontrollera elektrodavståndet på de nya stiften. Skruva i de nya tändstiften för hand. Var
noga med att komma i rätt gänga. Om det går trögt, smörj med en liten klick olja på
stiftets gängor. När tändstiftet är helt iskruvat, dra åt med tändstiftsnyckeln 1/4 varv.
4. Sätt tillbaka tändkablarna
Sätt tillbaka tändkablarna och starta motorn (Läs först i din instruktionsbok under
tändkablar.
Att tänka på !
Kontrollera tändstiften var 500:e mil. Om de är brända kan de mycket väl vara orsaken
till en ryckig gång. Byt stift enligt servicebok eller instruktion på tändstiften. Även
bensinförbrukningen ökar med dåliga tändstift. Var noga med att tändstiftet gängas i
försiktigt. Detta är särskilt viktigt om topplocket är av aluminium. Använd bladmått för att
mäta avståndet mellan elektroderna på stiftet, som oftast bör vara 0,7–0,8 mm.
Byte av Luftfilter
1. Ta av locket
Ta av locket till luftrenaren.
2. Tag ur det gamla luftfiltret
Tag ur det gamla luftfiltret och rengör luftrenaren från ev. smuts, löv etc.
3. Sätt i det nya
Om du har ett skumgummifilter bör det läggas i olja och kramas ur ordentligt. Sätt i det
nya filtret och fäst locket igen. Kontrollera ev sommar/ vinterinställning.
GÖR DET SJÄLV !
Tänk på !
Ett igensatt luftfilter ökar bränsle-förbrukningen och avgasutsläppet. Regelbundna byten
av luftfilter, förslagsvis var 1500:e mil, är med andra ord bra för både ekonomin och
miljön. Om luftrenaren sitter direkt på förgasaren så var noga att ingen smuts kommer in
i den. Placera en trasa över förgasaren när du rengör luftrenaren.
<<<FORTS SIDA 1 - FORTS SIDA 3 >>>
Detta behövs/Inköpslista:
◊
◊
◊
◊
◊
Monteringsdelar + övrigt
Tändstift
Bladmått
Tändstiftsborste
Luftfilter
Olja
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
Verktyg /förbrukningsmaterial
Tändstiftsnyckel
Mejsel
Kompressor
Kopparpasta/universal fett
Rostlösningsmedel
Skyddsglasögon
Overall + handskar
Torkpapper
Rengöringskräm
OBS !
Råden enligt ovan är generella, vilket gör att avvikelser kan förekomma från bilmärke till bilmärke.
Läs alltid först eventuell bruksanvisningen eller titta i verkstadshandboken för din bilmodell eller
kontakta oss på [email protected]
E-post: [email protected]
WEB-shop: www.bilotek.se
Lycka till !
3
GDS 1
Råd vid service av bilen (fläktremtändkablar-tändstift-luftfilter-olja)
Byte av Olja - del 3 (3)
1. Tappa ur oljan
Vid byte av motorolja bör även oljefiltret bytas. Börja med att placera spilloljedunken
under motorns oljetråg. Skruva ur pluggen till oljetråget och tappa ur oljan. Vänta några
minuter så att all gammal olja rinner ut. (Om oljan är varm rinner den ur fortare eftersom
den samtidigt är tunnare och mer lättflytande. Undvik dock att tappa ur het olja på grund
av risk för brännskador!) På pluggen finns en kopparbricka som fungerar som packning.
Byt ut den gamla brickan mot en ny och lägg på lite kopparpasta samt avsluta med att
skruva tillbaka oljepluggen.
2. Lossa oljefiltret
Sätt på oljefilteravdragaren på oljefiltret och lossa oljefiltret. Tänk på att det finns olja i
filtret också. Om filtret är monterat underifrån eller från sidan, häll i lite olja i det nya filtret
innan du monterar det. Stryk lite olja på det nya oljefiltrets gummitätning och skruva dit
filtret. Använd bara handkraft.
3. Fyll på ny motorolja
Fyll på ny motorolja till rätt mängd och med rätt kvalitet (se bilens service-eller
reparationshandbok) med hjälp av oljemåttet. Vänta en stund och kolla sedan med
oljestickan att det är rätt nivå i oljetråget.
4. Kontrollera
Starta motorn. Kontrollera att det inte förekommer något oljeläckage. Stoppa motorn.
Vänta en stund så att oljan hinner rinna ner i oljetråget innan du kollar nivån. Fyll på om
det behövs. Överfyll inte! Följ bilens instruktionsbok!
Tänk på !
GÖR DET SJÄLV !
Glöm inte kopparbrickan till oljetrågspluggen! Olja och oljefilter bör bytas med 1000–
2000 mils intervaller (se serviceboken för din bil). En gammal olja är svart och känns
vattnig. Regelbundet byte av olja och oljefilter förlänger motorns livslängd. Lämna in den
gamla oljan och oljefiltret till en miljöstation.
Passa på att kontrollera !
◊
◊
◊
◊
◊
Kylvätskan (nivå och frostskydd)
Fläkt- och generatorremmar
Batteriet
Växellådsolja - bromsvätskan - glykolen mm
Om det är dags för en motortvätt ?
<<<FORTS SIDA 1 - FORTS SIDA 3 >>>
Detta behövs/Inköpslista:
◊
◊
◊
◊
Monteringsdelar + övrigt
Olja - gå på kvalitet - säkerställ så
att du får rätt olja till din bilmodell ålder och körda mil. Se
instruktionsboken
Oljefilter
Kopparbricka
Oljefilteravdragare
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
Verktyg /förbrukningsmaterial
Hylsnyckel
Kompressor
Kopparpasta/universal fett
Rostlösningsmedel
Skyddsglasögon
Overall + handskar
Torkpapper
Rengöringskräm
OBS !
Råden enligt ovan är generella, vilket gör att avvikelser kan förekomma från bilmärke till bilmärke.
Läs alltid först eventuell bruksanvisningen eller titta i verkstadshandboken för din bilmodell eller
kontakta oss på [email protected]
E-post: [email protected]
WEB-shop: www.bilotek.se
Lycka till !