HPM Säby gård Järna

HPM
Säby gård Järna
Ola Schultzberg Växa Sverige
Torbjörn Svensson Säby
Hälsopaket Mjölk
•
•
•
•
•
•
•
Antal kor:170
Ekologisk drift
Kg ECM: 8614
Varm lösdrift
2x8 parallell stall
200 ha åker
180 ha skog
Hälsoprofil
Vad är Hälsopaket Mjölk?
1. Gemensamt samtal kring djurhållningen med
alla som jobbar med besättningen.
2. Analys av gårdens resultat( kokontrollen,
signaler djurvälfärd, klövregistering mm)
3. Omsogsfull genomgång av alla djur i sin miljö
4. Presentation av gårdens “Hälsoprofil”
5. Gemensam “Hälsoplan”
Hälsopaket Mjölk
•
•
Höja produktionen
Sänka celltalet
Hälsoprofil
Hälsopaket Mjölk
•
•
•
•
Byggt ny lösdrift 2007
Vi ligger 1000 kg ECM under
produktionen i uppbunden!!
Årets grovfoderskörd blev
mkt bra – korna svarar inte
Tekniken har inte levererat
det den utlovade
Hälsoprofil
Hälsopaket Mjölk
•
•
•
Feta kvigor/ 1:a kalvare
•
•
Feta kor
Inkalvning vid ca 30 månader
Går på mjukt underlag långa
perioder
Fyllda vommar
Hälsoprofil
Hälsopaket Mjölk
•
De flesta kvigorna har
förväxta klövar
Hälsoprofil
Hälsopaket Mjölk
Hälsoprofil
forts.
• Dräktiga kor och kvigor
går i samma grupp
• Begränsad tillgång till
grovfoder ( stress)
Hälsopaket Mjölk
Hälsoprofil
forts.
Nackbommen sitter
i vägen!!
Många kor står istället för
att ligga.
Drygt 50% av korna har
klövblödningar
Hälsopaket Mjölk
•
•
•
•
Rent ensilage och kraftfoder
i 5 stationer.
Självgående vagn med 8
utlägg per dygn.
Bra hygien
Flera vattenkoppar ur
funktion- inget kar
Hälsoprofil
Hälsopaket Mjölk
Hälsoprofil
Hälsopaket Mjölk
+
+
+
−
−
−
−
−
Bra avelsindex
Rena kor
Bra mjölkningsrutiner
Högt celltal( 318)
Utslagning, framför allt på grund
av dåliga ben.
Korna borde mjölka mer
51% av korna har blödningar
Flera kvigor har klinisk fång
Hälsoprofil
Hälsopaket Mjölk
Kokomfort
Hälsoprofil
Klövar och ben
Hälsopaket Mjölk
•
•
•
•
•
•
Vilka samband har vi ?
Dåligt fördelat foder på logen –
stress- celltal efter kalvning
Sen inkalvning - överhull – dåliga
klövar – klövblödningar - fångproduktion?
Friska kvigor blandat med äldre kor –
celltal
Utfodring/ vatten i kalvningsbox
Feta kvigor/ kor- svårighet att visa
brunst – står mkt, ”förväxta” klövar
Begränsat med vattenkoppar- dåligt
tryck- produktion
Hälsoprofil
Hälsopaket Mjölk
Hälsoprofil
Möjlig vinst vid måluppfyllnad
Möjlig vinst vid måluppfyllnad
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Kalvar
Klövar
Juver
Fruktsamhet
Utfodring
Hållbarhet
Hälsopaket Mjölk
Förslag
•
•
•
•
•
•
•
•
Bättre klövrutiner
Gruppera
Justera inredning
Minska överutfodring
Seminera tidigare
Bättre koll av juverhälsan
Bättre foderstat åt alla!
Uppföljning
Hälsoprofil
Hur har det gått?
Löpande 12 månader
2014 02 - 201501
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KG ECM 8560 – 8634
Celltal 318 - 253´
Akuta mastiter 10 - 8 st
Inkalvningsålder 30,8 – 29,7
1:a kalvarnas produktion av äldre 88% - 91%
Djurhälsokostnader 39 öre – 30 öre / kg mjölk
HPM I din besättning?
• När ni inte når era mål
• Om ni vill öka lönsamheten
• Om besättningen har störningar I
djurhälsan