Föräldraprogram - Laholms Kommun

För dig med barn mellan 7-12 år
Föräldraprogram
ConnectBILD
Om Connect
Föräldraprogrammet Connect bygger på
anknytningsteorin som syftar till att stärka
relationen mellan dig och ditt barn, samt
minska upplevelsen av stress och konflikter.
Det handlar om barns utveckling och i
vilka situationer som ansträngningar
skapas i förhållandet mellan förälder och
barn. Under träffarna får ni bl.a. uppleva
rollspel från ledarna. Dessa rollspel diskuteras och analyseras sedan av gruppen.
Läs gärna mer om Connect på
www.connect.orebro.se
Upplägg
Föräldrar träffas i grupp (10-14 föräldrar
per grupp) under tio tillfällen, en timme
per vecka. Gruppen leds av utbildade och
certifierade ledare i metoden Connect.
Grupperna startar under vårterminen 2014
och därefter kommer vi regelbundet att
starta grupper efter behov. I samband med
platserbjudande meddelas tid, plats och
lokal.
Välkommen med din anmälan!
Har du frågor eller vill anmäla dig kontakta Inger Henriksson.
Telefon 0430-155 68 alt. 070 515 05 62
E-post [email protected]
Föräldrar Emellan i Laholms Föräldraprogram anordnas i Laholms kommuns regi
och är kostnadsfria.
Funderar du på hur du vill stärka din föräldraroll? Vill du ha nya
idéer i ditt föräldraskap? Känner du i ibland att tiden inte alltid
räcker till och det dåliga samvetet kommer fram? Vill du möta
andra föräldrar och diskutera erfarenheter utifrån ett strukturerat
arbetssätt? Då är du välkommen med din
intresseanmälan till Föräldraprogrammet
Connect. Grupper startar i mitten av mars
och är kostnadsfria.
www.laholm.se
För dig med barn mellan 7-12 år
Föräldraprogram
Connect
Om Connect
Föräldraprogrammet Connect bygger på
anknytningsteorin som syftar till att stärka
relationen mellan dig och ditt barn, samt
minska upplevelsen av stress och konflikter.
Det handlar om barns utveckling och i
vilka situationer som ansträngningar
skapas i förhållandet mellan förälder och
barn. Under träffarna får ni bl.a. uppleva
rollspel från ledarna. Dessa rollspel diskuteras och analyseras sedan av gruppen.
Läs gärna mer om Connect på
www.connect.orebro.se
Upplägg
Föräldrar träffas i grupp (10-14 föräldrar
per grupp) under tio tillfällen, en timme
per vecka. Gruppen leds av utbildade och
certifierade ledare i metoden Connect.
Grupperna startar under vårterminen 2014
och därefter kommer vi regelbundet att
starta grupper efter behov. I samband med
platserbjudande meddelas tid, plats och
lokal.
Välkommen med din anmälan!
Har du frågor eller vill anmäla dig kontakta Inger Henriksson.
Telefon 0430-155 68 alt. 070 515 05 62
E-post [email protected]
Föräldrar Emellan i Laholms Föräldraprogram anordnas i Laholms kommuns regi
och är kostnadsfria.
Funderar du på hur du vill stärka din föräldraroll? Vill du ha nya
idéer i ditt föräldraskap? Känner du i ibland att tiden inte alltid
räcker till och det dåliga samvetet kommer fram? Vill du möta
andra föräldrar och diskutera erfarenheter utifrån ett strukturerat
arbetssätt? Då är du välkommen med din
intresseanmälan till Föräldraprogrammet
Connect. Grupper startar i mitten av mars
och är kostnadsfria.
www.laholm.se