Dåliga skolresultat är ett nationellt problem

2 MITT I VÄSTERORT. TISDAG 20 JANUARI 2015
bör inte vara längre än 2 000 tecken, svar 1 200 tecken. Vi
förbehåller oss rätten att korta och redigera texter. Insänt material returneras ej. Bifoga namn, adress och telefonnummer även om du skriver
under signatur. Anonyma insändare publiceras ej.
Lok altidningen Mit t i västerort
Dit t inl ägg
Skriv in din insändare på www.mitti.se/insandare
Frågor rörande insändare besvaras
på telefon 550 550 80 mån–ons kl 13–16.
Dåliga skolresultat är
ett nationellt problem
■■Året är 1989 och kommunaliseringen av skolan har precis klubbats igenom i Sveriges riksdag.
Tanken är att skolan kommer att
bli mer likvärdig och att en persons skolresultat inte ska baseras
på dennes sociala bakgrund. Detta eftersom kommunen känner
till sin situation bäst och därmed
kan fördela resurser utefter detta.
I dag är året 2014 och denna
prognos har visats sig vara felaktig. De svenska skolresultaten är inte bara sämst i Norden,
men också ett av de sämsta bland
jämförbara länder. I takt med att
klassklyftor blivit större och bostadssegregation ökat så har klyftorna i skolan också blivit större.
Skillnader i resurser mellan
kommuner kan vara stora, och
detta speglas självklart i skolan.
I Boxholms kommun, en liten ort
i Östergötland, så klarade endast
60 utav 100 elever i årskurs nio
kunskapsmålen. I Danderyd,
Stockholms län, så kunde 90
utav 100 vara nöjda med att ha
gjort detta. Vad hände med den
förutspådda likvärdigheten i den
svenska skolan? Puts väck.
Skolan måste förstatligas för att garantera alla elever en likvärdig utarkivbild
bildning, tycker skribenten.
Skolan är ett gemensamt problem, och till detta måste vi ha
en gemensam lösning. Om skolan
förstatligades skulle staten kunna
fördela resurser till skolor genom
”Vad hände med den förutspådda
likvärdigheten i den svenska skolan? Puts väck.”
hela landet efter behov, och på så
sätt garantera att alla har samma
möjlighet till en likvärdig och
kvalitetssäker skolgång.
Vill du att ditt barns skolgång
ska dikteras av vart du bor och
på din ekonomi? Nej, tänkte väl
inte det.
Simon Normark, SSU Västerort
Bromma inte rätt plats att bygga på
■■Tips till flygplatsutredaren Anders Sundström: titta på alternativa markområden i regionen!
Påståendet att Bromma flygplats måste läggas ner för att bygga fler bostäder är felaktigt. Det
kanske inte faller miljöradikalerna
i smaken, men det finns faktiskt
gott om markområden på rimligt
reseavstånd som kan bebyggas.
Kör E18 cirka 20 minuter norrut
och vik av mot Vaxholm på länsväg
274. Efter cirka en kilometer uppenbarar sig på höger sida stora fält,
i dag åkrar och häst­hagar. Längre
ner ligger Östra Ryds kyrka vid en
sjö. Här kan en vacker trädgårdsstad med småhus, radhus och
studentbostäder anläggas. Roslagsbanan kunde förses med en
avgrening till denna nya stadsdel
som då får en bra förbindelse med
universitetet och KTH.
Stockholms kommun måste då
komma överens med en annan
kommun, Österåker, att bygga där
samt finna medel för att förvärva
dessa ytor från ägarna.
I dag, med de nya tunnlarna,
minskar köerna in till stan på E18
under rusningstid och restiden kan
beräknas bli väsentligt mindre än
från Brommaområdet.
Conny
SKRIV KORT!
Då ökar chansen att din
insändare kommer med!
Max 2000 tecken, replik
max 1200 tecken.
Sociala satsningar
bättre än kameror
■■ Som Lokaltidningen Mitt i skrev
i sitt senaste nummer har polisen
nu fått tillstånd att kameraövervaka Spånga, Tensta och Rinkeby
centrum dygnet runt. Bara Medborgarplatsen och Stureplan
i Stockholm har den typen av
övervakning i dag.
Det kan låta vansinnigt att jämförelsevis lugna områden i förorten
ska filmas på samma sätt som
city där brottsligheten är mycket
högre, och det är väl vansinnigt,
men inte helt ologiskt. Södra
Järva är redan det polistätaste
området i Stockholms län och vi
som bor här har fått vänja oss vid
konstant repression på bekostnad av resurser till grundläggande samhällsservice.
Fler poliser och kameror tillsammans med det ständiga pratet
om bristen på “trygghet” misstänkliggör människor och skapar
Övervakningskameror är ingen
bra lösning på otrygghet, anser
skribenten.
otrygghet och splittring i ett
område som är i behov av sociala
satsningar och underhåll av våra
kvarter.
Kom inte hit med några kameror innan ni har lagat de trasiga
gatlyktorna och dörrarna in till
tunnelbanestationen!
Trött Tenstabo
Fel att politiker dömer
■■ Jag anser att nämndemän
inte borde vara medlemmar
i ett parti, utan vara vanligt
folk som kan döma på ett mer
opartiskt sätt.
Nämndemännen är partimedlemmar vilket, tror jag, gör
att de inte kan döma på ett
opartiskt sätt. Det är visserligen förbjudet att vara partisk,
men om man är medlem i ett
parti, har man samma åsikter
som partiet.
Om det är en rättegång där
en invandrare är inblandad
och en nämndeman är medlem i SD har den personen
troligtvis en åsikt som gör det
värre för invandraren.
WS
Världen skrattar åt oss
■■Lyssnar på nyheterna och hör
med bestörtning att vi ska utvisa
en man från Sverige för att han
har två arbeten. Det får han inte
ha enligt svensk lag. Han har aldrig legat samhället till last och har
aldrig sökt något bidrag, han har
lärt sig mycket god svenska på sin
korta tid här i Sverige.
Vad ger det för signaler till
andra som kommer hit? Vill Sverige bara ta emot folk som vi kan
försörja resten av deras liv så att
vi kan få känna oss duktiga och
att världen i övrigt ska se på oss
med beundran? Världen skrattar
nog gott åt oss.
Vad har vi för konstiga regler?
Tänk om!
Vårt Nyårslöfte: Göra
din vardag lite enklare!
Pia Sörensen
Tandläkare
AnnBritt Dahlberg
Tandläkare
Våra duktiga veteraner kan hjälpa dig
med det mesta t ex:
Städning
Barnpassning
Hantverkare
Snöskottning
Lena Spangfort
Tandhygienist
Hjälp oss att
ge hundar en
andra chans!
Skänk
100 kr
SMS:a ”HUND” till 729 80
Svensk Insamlingskontroll
kontrollerar oss.
Varmt välkommen att boka tid till vår trevliga klinik.
Tel: 87 44 50 Vällingbyvägen 155 www.vallingbytandhalsa.se
l
UTEBLIVEN TIDNING
Distribution: Posten
Ring 550 550 00
(må–fre)
E-post:
[email protected]
ADRESS
Lokaltidningen Mitt i,
Box 47309,
100 74 Stockholm
Besöksadress:
Årstaängsv. 11, Marievik
TELEFON VÄXEL
550 550 00
PRENUMERATION
Telefon: 550 552 90
[email protected]
ANNONSAVDELNINGEN
Telefon: 550 552 50
E-post:
[email protected]
[email protected] | tel: 077-444 88 88
BOLAG
Lokaltidningen
Mitt i Stockholm AB
Vd: Dan Lannerö
REDAKTION/UTGIVARE
Telefon: 550 550 00
E-post: [email protected]
Chefredaktör/ansvarig
utgivare: Niclas Breimar
UPPLAGA
Lokaltidningen Mitt i
Stockholm AB ger ut 31
tidningar med en total
upplaga på 877 798 ex.
www.hundstallet.se
TRYCK
V-TAB. Mitt i-tidningarna
trycks på svenskt
tidningspapper som
upp till 50 procent
består av returpapper.