nacka

8 SEPTEMBER 2015
ÅRG 26, NR 37
Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka
Red 555 266 20, [email protected] Annons 555 266 10
MED HAMMARBY SJÖSTAD
Läs även:
NVP.se
VÄRMDÖ 16-17
VÄRMDÖ 18
KULTUR 21
TEMA HÄLSA & SKÖNHET 25-29
Fortsatt slirigt
för skolskjuts
Sörjer rivet
kulturarv
Värmdö bjuds
på bisarr opera
Så fick Zlatan
sin egen doft
Höga hyror i
Nackas nybygge
NACKA Sedan 2013 har
två nya hyresrättsprojekt
tillkommit i Nacka. Svanhöjden i Älta och Lokomobilvägen i Nacka strand.
Och hyresnivåerna är höga:
7 400 för en etta, 11 100 för
en tvåa.
➤6
Falska uppgifter
fällde företag
NACKA Ett av de större
hemtjänstföretagen i Nacka,
Marla service, har stängts
av. Anledningen är falska
uppgifter om personalens
utbildningsnivå. Nu måste
108 kunder välja en ny anordnare.
➤10
Snart avslöjas
SL:s sparpaket
Kläder och bråte kantar de påvra bostäder som växt upp bakom köpcentrumet i Mölnvik.
FOTO: JENNY FREJING
Tiggare söker skydd
bakom köpcentrum
Mölnvik var förra veckan en plats
för ytterligheter. På norra sidan tältar hugade
spekulanter för att köpa miljonvillor. På södra
VÄRMDÖ
sidan har tiggare byggt ett tältläger precis intill
köpcentret. Här bor ett 15-tal personer under
omänskliga förhållanden.
➤8-9, 24
Oviss utgång i
simhallsdebatt
NACKA
NACKA Arbetsgruppen
för simhall i Fisksätra har
bråda dagar. De samlar in
namn och kampanjar för att
Näckenbadet ska ersättas av
en simhall någonstans i Fisksätra. Men långt ifrån alla
håller med – partierna har
sällan varit så splittrade som
i simhallsfrågan. ➤12-13
Konst speglar resenärerna
➤23-23
NACKA/VÄRMDÖ När SL
ska spara nästa år kommer
man att se över hur busstrafiken kan bli billigare.
Principerna för hur man ska
gå tillväga bestäms den här
veckan, men glesare turer
är en möjlighet. Detaljer för
vad som förändras bestäms
de kommande veckorna.
➤7
SP O RTE N
På glid till
Louisiana
VÄRMDÖ VATTENSKIDOR
Sara Westerlund är en
Sveriges främsta på vattenskidor. Nu ska hon prova
lyckan i väst.
➤36
2
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
INNEHÅLL
SIDAN TVÅ
Paradoxal bantning
av kollektivtrafik
K
de Sveriges röst blir i världen med
ett nyligen lanserat sparpaket,
som leder till mer biltrafik i huvudstaden. Slutsatsen om ökad
biltrafik drar landstingets trafikenhet själv inför de kommande
besparingarna.
an någon trycka på
nödstopp? Annars är jag
rädd att den där trafikinfarkten som det ofta pratas om
verkligen får oss att kola vippen
– både bilister och kollektivresenärer.
Efter diverse turer blev det inga
höjda priser på SL:s månadskort
i våras. Därför kommer nu både
våra och andra kommuner i länet
istället få ett sämre utbud av kollektivtrafik. 300 miljoner ska sparas in bara under nästa år.
Det känns inte som ett beslut
passande för år 2015.
I december kallar FN till klimatmöte. Jag vet inte hur inspireran-
INSÄNT
Jag tror de flesta som bor i
ANDERS MILDE
[email protected]
Skriv en insändare: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka. Mejla till: [email protected] Du får vara anonym och underteckna
med en signatur, men redaktionen behöver namn och kontaktuppgifter.Vi förbehåller oss rätten att korta texter.
Jag vill tacka och ge
EN ROS till en fantastisk
kille till chaufför som möter oss gamla med respekt
och ger oss glädje att åka
med. Vi saknar sådana
medmänniskor, som inte
ser oss gamla som en börda. Vet ej vad
han heter,
men
han är
lång med
pagefrisyr
och bär glasögon.
Tack för
att du finns och för att
du gillar ditt jobb.
Vidare perspektiv i
simhallsfrågan, tack!
Kommentarer
från NVP.se
Åsikterna var många när
”Johan Knösk” i en insändare skrev att Nacka idiotförklarar Ormingeborna
med sin offentliga konst.
Vi har med förundran följt
hur debatten kring lokaliseringen av ny simhall i Saltsjöbaden eller Fisksätra har
blivit en ”vi och dom”-debatt, vilket är mycket olyckligt.
Vi tycker att det är av
största vikt att debatten
återförs till rätt nivå för att
undvika denna polarisering, med argument som
att ”Saltsjöbadsbor kör bil”
och därför lättare kan ta
sig till Fisksätra än Fisksätrabor, som inte har denna
möjlighet, till Saltsjöbaden.
En simhallsfråga kräver ett
annat förhållningssätt.
I den återremittering som
skedde av ärendet den 15
juni togs ett antal frågor upp
som kommunledningen önskade svar på.
Dessa frågor avsåg ökad
tillgänglighet, besöksfrekvens och ökade intäkter och
brukarperspektivet vid en
etablering i Fisksätra.
Dessa frågor har hanterats
i tjänsteskrivelsen 201508-03, men lyser med sin
Jag håller inte alls med.
Verket är fint och något
man pratar bra om.
Har du kört förbi det på
kvällen? Då lyser ögonen
på ormarna.
Ann Onym
De nedvärderande formuleringarna tycker jag
snarare visar på hans
egna fördomar i frågan.
Kopplingen mellan Orminge och ormar är relevant, oavsett historien.
Vardagsfilosofen
Jag blev förbannad
när jag såg de vulgära
ormarna som befäster
Orminge som en förort
med låg status. Gör en
attraktiv rondell som
ger en positiv känsla när
man kommer hem.
Björn Bandmann
frånvaro i mediadebatten.
För att inte förlora perspektivet i simhallsfrågan måste
ett helhetsperspektiv finnas
på simhallsfrågan i Nacka
kommun.
Nacka kommun ska ha tre
nya simhallar i framtiden
med olika profil, beroende
på lite olika behov. Vad får
detta för konsekvenser vid
val av lokalisering i Fisksätra
eller Saltsjöbaden?
Hur ser framtida brukarperspektiven ut beträffande
skolsim, simföreningar och
motionssim? Var sker etableringen av skolor i Nacka?
Hur kommer simhallarna
att samverka?
Som man kanske förstår
finns det ett antal strategiska frågor man måste ha
med sig när man beslutar
om lämplig lokalisering.
Det handlar inte bara om
tillgång till bil eller ej, det är
många, många andra parametrar att ta hänsyn till!
Värmdö 14-18
Kultur & Nöje 20-23
Näringsliv 24
Familjenytt 32-33
Det händer 30
Sport 36-38
Båtar viktigare
än våra unga?
rädda SL:s ekonomi. Åtgärder som
får färre att åka kollektivt. Paradoxalt nog satsas det samtidigt miljarder på kollektivtrafik för framtiden
med utbyggd tunnelbana, förlängd
tvärbana och citybana.
Satsningar som kräver många
fler resenärer.
Nacka, Värmdö och andra kranskommuner förstår att varje ny
bilist som rullar ut på vägarna
skapar nya problem. Problem som
borde väga tungt – innan man
skär i kollektivtrafiken.
Så vart är vi egentligen på väg?
Om alternativen är att endera kapa
utbudet eller höja priserna för att
Debatt 4
Nyheter 6-9
Nacka 10, 12-13
För ett tag sedan skrev
Värmdö nattvandrare ett
inlägg på Facebook om en
av deras mer händelsefulla
vandringar. Det delades och
kommenterades. Många av
kommentarerna handlade
om hur bra nattvandrarna
är och vilket bra jobb de
gör. Några frågade efter föräldrarna till de ungdomar
inlägget berörde.
Jag har själv nattvandrat i
många år och vet hur roligt
och tillfredsställande det
är att vandra, men också
hur frustrerande det är när
man inte är många nog. Hur
tråkigt det känns att ställa
in en kväll eftersom ingen
kommer, hur förödande det
känns att dagen efter läsa
om något i tidningen som
kanske kunde ha förhindrats
eller i alla fall mildrats.
Många gånger har jag förstått att det inte är problem
att få vuxna att sitta ”båtvakt” på sin båtklubb men
jag kan av egen erfarenhet
säga att när nattvandrarna
ber föräldrar att komma ut
och nattvandra är resultatet
minst sagt magert, kanske
en förälder per klass.
Till alla ni som nu har insett vilket otroligt bra jobb
dessa nattvandrare gör, inte
bara i Gustavsberg utan
även på Ingarö, ta kontakt
med din lokala förening,
knyt på dig promenadskorna och kom med ut i den
ljumna natten för att prata
med ungar. Man behöver
inte vara förälder, man
behöver inte ha mörkersyn
eller någon superkraft utan
man behöver bara ha sunt
förnuft.
Jag är säker på att Lena.
Anett och Kjelle skulle välkomna fler att dela natten
med.
Ett riktigt gott skratt
förlänger livet
”Kråksparkarna”
kring ögonen!
Visst är det så, jag vet.
Kommer av visad
glädje.
Fredrik Sneibjerg
Fotnot: Läs om nattvandrarna på sidorna 14-15.
Har du bara humor
är det ingen fara.
Inte av grämelse!
Bror Holm, Gustavsberg
LÄSARBILDEN
Ann-Marie Hansson
Vid ett ofrivilligt besök hos
Södersjukhusets akut togs
jag omhand av en underbar läkare vars namn är Ali
Madhlomm. Han var inte
bara skicklig, utan trevlig,
rolig och trygg också. Han
hade lärt sig svenska på
tre månader!
Snacka om att snabbt
vilja komma in i det yrke
som han arbetade med
i sitt hemland i sex år.
MÅNGA ROSOR vill jag ge
honom.
Anders Thulin
Peter Bladh
Hon med slangen
Föreningen Fyrhuset firade nyligen tioårsjubileum med
bland annat cykeluppvisning, hoppborg, nostalgivandring,
och loppis. ”Vi är överlyckliga efter ett halvårs planerande
och oerhört tacksamma att så många ville komma”, hälsar
verksamhetschefen Mia Waldenstedt. FOTO: DAVID NYSTRÖM
REDAKTIONEN TEL 555 266 20 FAX 555 266 41 MEJL [email protected]
Anders
Milde
Hanna
Bäckman
Erik
Ljones
Lennart
Spetz
Gustav
Grändeby
Ingemar
Lundin
Charlotta
Westling
Jenny
Frejing
Nadia
Enedahl
Ansvarig
utgivare
Reporter
Bitr.
chefred
Webbansvarig
Reporter
Nacka
Reporter
Sportchef
Reporter
Värmdö
Foto
Foto
555 266 26
anders.milde
@nvp.se
555 266 22
hanna.backman
@nvp.se
555 266 28
erik.ljones
@nvp.se
555 266 21
lennart.spetz
@nvp.se
555 266 24
gustav.grandeby
@nvp.se
555 266 27
ingemar.lundin
@nvp.se
Mia
Wirström
Säljledare
555 266 18
mia.wirstrom
@nvp.se
Sofia
Benson
Lena
Lindh
Annonskonsulent
555 266 13
sofia.benson
@nvp.se
Annonskonsulent
555 266 14
lena.lindh
@nvp.se
FAMILJE & RUBRIKANNONSER
Grattis, Pryl, Bostad, Bil, Båt, Yrke & Hantverk
Maria Karlsson
555 266 36 [email protected]
Marina
Wiking
Annonskonsulent
555 266 12
ewa.roseen
@nvp.se
Bibendum
555 266 25
nadia.enedahl
@nvp.se
LEDNING & EKONOMI
Ewa
Roséen
Grafiker
555 266 15
marina.wiking
@nvp.se
Lars
Persson
Grafiker
555 266 16
lars.persson
@nvp.se
71 502 I UPPLAGA 87 500 LÄSARE
28 127 UNIKA BESÖKARE PÅ NVP.SE (v 25, 2014)
Nacka Värmdö Posten är partipolitiskt obunden, utges av Nacka Värmdö Posten AB och distribueras
av Posten AB till samtliga hushåll, kontor och postboxar i Nacka och Värmdö. Medlem av Tidningsutgivarna (TU) och GTF. NVPs innehåll publiceras elektroniskt samt lagras i elektroniska arkiv. Den
Daniel
Höijer
Patrik
Staflin
VD
IT
555 266 17
daniel.hoijer
@nvp.se
Ave Kaminbutiken
Bga Videoproduktion
555 266 23
555 266 25
charlotta.westling jenny.frejing
@nvp.se
@nvp.se
FÖRETAGSANNONSER TEL 555 266 10 FAX 555 266 40 MEJL [email protected]
ANNONSÖRER DENNA VECKA
Artipelag
555 266 35
patrik.staflin
@nvp.se
Charlotte
Pierre
Ekonomichef
555 266 31
charlotte.pierre
@nvp.se
NVPs tryckeri BOLD/DNEX i Akalla
och våra distributörer Posten AB
och Posten Express är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
BOLD/DNEX är även Svanenmärkt.
som sänder material till tidningen anses medge sådan publicering och tillhandahållande. För insänt
material ansvaras ej. Du får citera och referera materialet i NVP förutsatt att källan anges. Varje
form av mångfaldigande utan utgivarens skriftliga godkännande är förbjudet. ISSN: 1654-4692
Bilia Group Stockholm
4 Gustavsbergsbadet
28 Nacka Kommun
35 Värmdö Företagarför
24
15 Hansson Swartling
30 Nacka Kommun
35 Värmdö Församling
33
4 Hyresgästföreningen
17 ICA Ektorp
9 Ingarö IF
4 Ohlssons Tyger
4 Värmdö IF
15 Värmdö Konstnärer
38 Salong Harmoni
26 Värmdö Vårdcentral
23
32 Yogiyogini
27
9 Saltsjöb Församling
Bilia
10 Jobblotsen Sverige
Boo FF
37 Järla IF
38 Sickla Köpkvarter
Boo Församling
33 Kustgillet
30 Sickla Köpkvarter
11
Brahmayoga
26 Montana Nack & Rygg
29 Sickla Köpkvarter
19
4 Nacka Dental Group
27 Sickla Järn & Färg
15
Bygg-Ole
37
10 Rosenholtz
3 Älta IF
Cream Sweden
28 Nacka Församling
32 Spa & Badinteriör
14
Dahlbacka Bil
24 Nacka Församling
33 Stockholms Öl & Vin
14
Ett Vackert Kök
13 Nacka Församling
33 Strömma Outlet
Folkpool
22 Nacka Hembygdsgille 20 Studiefrämjandet
Fonus
32 Nacka Kommun
23
37
RUBRIK
ANNONSER
20
Arbetsmarknad
38
16
Bilar & Tillbehör
39, 48
12 Ticket Privatresor
30
Fornanders Hårservice 29 Nacka Kommun
16 Topical
51
Fredells Trävaror
5 Nacka Kommun
16 Torpets
20
Kungörelser
49
Friebergs Bil
8 Nacka Kommun
18 Trafikverket
23
Prylmarknad
38
30 Nacka Kommun
18 Viking Line
22
Specialister
48
Fysioplus
27 Nacka Kommun
20 Villeroy & Boch
7
GrowUp
26 Nacka Kommun
21 Vänsterpartiet
23
Gustavsb Församling
33 Nacka Kommun
31 Världsklass Saltsjöb
29
Friluftfrämjandet
Bostadsmarknad 39-48
Tjänster & Service
Yrke & Hantverk
48
48-49
4
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
NVP DEBATT
Debattredaktör: Anders Milde Tel: 555 266 26, [email protected]
NVP-Debatt, Box 735, 131 24 Nacka. Texter tas emot t o m
onsdag kl 17. Skriv gärna kort, max 2500 tecken, och för repliker 1500.
Alliansen i landstinget
bromsar hela regionen
STOCKHOLM/NACKA
Samtidigt som Stockholm
växer snabbt har Alliansen
dragit i nödbromsen på kollektivtrafiken. Under hela
våren har resenärerna fått
besked om neddragningar.
När vi behöver bli fler som
tar buss blir turerna färre.
När vi behöver bli fler som
åker kollektivt vill Alliansen
göra så att spärrarna slår
igen snabbare i tunnelbanan och höja SL-kortet med
100 kronor. Det senare var
Miljöpartiet med och stoppade före sommaren.
Men tyvärr kommer det
mera.
Lagom tillbaka från semestern ser Alliansen till
att stänga 16 uppgångar
i tunnelbanan vissa tider
för de som ska ned till perrongen. Det här innebär att
människor som jobbar tidigt eller sent får gå en omväg till jobbet. Det här gör
att människor som har svårt
att röra sig får gå omvägar
till tunnelbanan samtidigt
som otryggheten blir större
med tidvis obemannade
uppgångar.
MP vill se tätare turer för pendelbåtar till city.
För Miljöpartiet är det
viktigt att en växande
Stockholmsregion har en
attraktiv, trygg och tillgänglig kollektivtrafik. Vi vill att
kollektivtrafiken ska göra
det lätt för folk att ta sig
fram, inte vara ett hinder på
vägen. Därför satsar vi mer
pengar än Alliansen så att
avgångarna kan bli fler och
trängseln mindre. Därför
vill vi skrota spärrarna i
tunnelbanan som spärrar
vägen för resenärerna.
Därför ser vi till att det finns
pengar i vår budget för att
få satsningar på ny kollektivtrafik i rullning. Satsningar som Alliansen bara
skjuter på framtiden.
När Nacka och övriga
Stockholmsregionen växer
måste kollektivtrafiken
hänga med. När vi blir fler
är Nacka i stort behov av
smarta pendlingslösningar.
Miljöpartiet i Nacka arbetar för tätare turtrafik på
pendelbåtar in till city, nya
FOTO: JENNY FREJING
matarbusslinjer och även
konkreta förslag på en linbana som ett nytt effektivt
färdsätt. Alliansen i landstinget bromsar stockholmarna i deras vardag, men
också utvecklingen mot en
hållbar Stockholmsregion.
Så kan vi inte ha det.
Malin Karlsson, MP
trafikpolitisk talesperson i
Stockholms läns landsting
Sidney Holm, MP
oppositionsråd i Nacka
Strategi som garanterar
att Nacka får höga hyror
NACKA Nacka ska bygga
Simhall
i Fisksätra eller på Saltis IP?
Välkommen till hearing
Torsdag 10 september kl. 19
i Fisksätra Folkets Hus
Alla partier är inbjudna. Beslut fattas i kommunfullmäktige 21/9.
JA TILL SIMHALL
I FISKSÄTRA!
[email protected]
Simhall i Fisksätra
20 000 lägenheter fram till
2030. Allt talar för att det
kommer att bli jättedyra
lägenheter, inklusive de
30 procent (i bästa fall)
som blir hyresrätter. Nacka
upplåter marken för hyresrätter till högstbjudande
– en garanti för höga hyror.
Istället skulle man erbjuda
den till ett lågt pris till dem
som lovar bygga med lägst
inflyttningshyra.
Brist på (billig) mark,
höga produktionskostnader och höga vinster
för byggföretagen leder
till ekonomiska problem
för flertalet medborgare,
främst i de större städerna.
Kommunerna säljer oftast
till högstbjudande, byggmaterialmarknaden i Sverige
har priser långt över Europa i övrigt. Dessutom tar
många byggare bra betalt
för inköp. Resultatet blir en
uppskruvad prissättning.
Nu kommer främst Vänsterpartiet med förslag som
börjar tillämpas i Stockholm.
• Man stoppar ombildningar.
• Kraven på inkomst för
bostad sänks från tre gånger årshyran till existensminimum när hyran är betald.
• Kompisar kan dela på
en lägenhet utan att förlora
kötid.
• Snabba så kallade
Stockholmshus byggs i
Familjebostäders regi för
att även låginkomsttagare
ska få möjlighet till bostad.
Detta är ett billigt typhus
som Sveriges Allmännyttiga
bostadsföretag tagit fram.
ett sådant, det är bara då
kommunen kan garantera
att det byggs hyresrätter
som inte ombildas,och har
rimliga priser.
Makten över marken
måste också behållas genom
tomträtter, där man kan
styra hyresnivån. Vi kräver
att Nacka bygger billiga lägenheter i varje kommundel
i egen regi precis som Stockholm gjort. Detta är möjligt
då vi ju har nybyggnation på
gång i hela kommunen. Det
behövs för att ha kvar våra
ungdomar i Nacka.
Rolf Wasteson, V
gruppledare fullmäktige
Birgit Hansson, V
ordförande V Nacka
Lars Örback, V
Men Nacka har inget kommunalt bostadsbolag som
kan göra det Familjebostäder gör. Nacka behöver
ersättare i fullmäktige
Birgitta Rasmussen, V
ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Politiker ska inte styra betygstest
NACKA/VÄRMDÖ De
M-ledda allianserna i
Nacka och Värmdö har haft
uppe frågan om betyg i fjärde klass i utbildningsnämnderna. De har i båda fallen
uttryckt sig positiva till att
erbjuda skolorna möjlighet
att ansöka om att få ingå i
testet. Som ärendena var
formulerade upplever vi det
som illa dolda försök att påverka skolornas beslut.
Detta är ingenting de ens
har möjlighet att erbjuda
skolorna, utan det är något rektorn i samråd med
lärarna och föräldrarna får
ansöka om hos Skolverket i
enlighet med den överenskommelse regeringen har
ingått. I överenskommelsen
ingår också att de här experimenten bör spridas både
geografiskt och socioekonomiskt över Sverige för att
vara så representativa som
möjligt.
Därför bör inte kommunerna lägga sig i detta över
huvud taget, och vi tycker
Moderaterna ska hålla sig
utanför rena verksamhetsfrågor och inte hänge sig åt
populistiska utspel och försök att påverka skolornas
beslut.
SSU Nacka
SSU Värmdö
6
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
VÄRMDÖ 14-15
NVP NYHETER
N OT E RA T
»Det var en tuff natt, men vi är nöjda med arbetet vi utförde»
NVP ENKÄT: Vad skulle du kunna betala för en tvåa här på Lokomobilvägen?
Polisen söker
försvunnen man
SALTSJÖBADEN En 82-årig
Polis plockade
ner takklättrare
VÄRMDÖ Polis fick natten
mot lördag rycka ut till
Lugnet i Gustavsberg sedan
en berusad man uppträtt
märkligt och bland annat försökt tränga sig in
i ett hem på Munkvägen.
Mannen klättrade därefter
upp på ett tak och började
slunga iväg takpannor.
Uppträdandet föranledde
piketen att tillkallas som
vid halv sextiden tog sig
upp på taket och omhändertog mannen.
Mannen är misstänkt för
bland annat skadegörelse
och hemfridsbrott.
Villa i Skuru
träffad av blixt
NACKA Vid ettiden natten
mot söndag fick polis och
räddningstjänst larm om
en kraftig brand i en villa i
Skuru. Mörker och mycket
rök gjorde det inledningsvis
svårt för räddningstjänsten
att få en överblick över
huset för att påbörja släckningsarbetet. Vid fyratiden
på söndagsmorgonen var
branden släckt.
Familjen som bodde i
villan ska, enligt polisen, ha
kunnat ta sig ut oskadda.
Det finns ingen misstanke
om brott utan branden tros
ha orsakats av ett blixtnedslag, enligt räddningstjänsten.
HELGEN I
KORTHET
LÖRDAG
18:08 Upptäcker boende
på Laxgatan i Fisksätra ett
inbrott i en grannbostad.
Polis åker dit. Ingen gripen.
SÖNDAG
13:32 Garagebrand på Ankarboms backe i Värmdö.
Garaget gick inte att rädda.
Ingen misstanke om brott.
FOTO: JENNY FREJING
man från Saltsjöbaden är
sedan i torsdags i förra
veckan försvunnen. Polisen
sökte under helgen mannen
på sjukhus och hos anhöriga, men utan resultat. Eftersökningsarbetet försvårades också av att mannen
försvann i samband med
bilkörning, vilket gör det
mycket svårare för polisen
att geografiskt avgränsa
sitt letande. Även mannens
telefon är avstängd, vilket
gör att han inte heller går
att hittas via den.
Polisen misstänker vid
den här tidningens pressläggning inget brott.
Malin Andersson och Felix Dahlgren, Nacka strand:
– Vi har faktiskt anmält intresse för en tvåa här, som
kostade drygt 9 000 i månaden. Vi betalar redan nu
9 000 i månaden, men vi bor i andra hand. Det är ju
inte så lätt att få en bostad i Stockholm, så för oss
är det värt pengarna, även om det är lite dyrt.
Thomas Dahl,
Jarlaberg:
– 7 000 – 8 000 skulle jag
kunna tänka mig. Att det
kostar mer än så, det är
så det brukar vara. Det
får man vänja sig vid.
Men det är klart att det
är ett problem att det
kostar så mycket och att
det byggs för lite.
Sanna Fastén,
Gustavsberg:
– 6 000 – 7 000, något
sånt. Det låter som att
det blir höga hyror här.
Själv funderar jag på
att flytta till hyresrätterna som SKB ska bygga i Gustavsberg, men
jag är livrädd för vad
hyrorna ska ligga på.
Saftiga hyror för nybyggen
– men intresset är enormt
Trots hyror som 11 100 för en tvåa är
intresset för Nackas två senaste hyresprojekt
enormt.
Nu flaggar V för att hyrorna kan bli ännu högre i framtidens Nacka stad. Låga hyror borde
vara ett urvalskriterium när kommunen väljer
byggbolag, tycker partiet.
NACKA
Enligt en mätning gjord av
Statistiska centralbyrån var
hyrorna i Nacka bland de
högsta i landet 2013. Snitthyran för en lägenhet låg
på mellan 6 400 och 7 300
kronor, eller 60 – 100 kronor per kvadratmeter och
månad.
Det kan jämföras med
hyrorna i de enda två hyresprojekt som tillkommit i
kommunen sedan 2013.
På Lokomobilvägen i
Nacka strand kostar den dyraste ettan 7 400 kronor, eller 181 kronor per kvadrat.
Den dyraste tvåan kostar 11
100 kronor, eller 157 kronor per kvadrat. Området,
som innefattar 122 lägenheter, håller på att färdigställas, med första inflyttning i december i år. Intresset har varit enormt, enligt
byggherren Wallenstam.
– Vi har haft 3 400 intresseanmälningar i vår kö, och
Bostadsförmedlingen har
haft lika många. Det stora
intresset beror förmodligen
på att området ligger bra till
och att det byggs så få nya
hyresrätter, säger Elisabeth
Vansvik, kommunikationsdirektör på Wallenstam.
5 000 intresserade
Det andra området är även
det byggt av Wallenstam:
Svanhöjden i Älta. De 129
lägenheterna påbörjades
2013 och i oktober är det
inflyttning i den sista etappen. Inte heller här har hyresnivåerna, på omkring
160 kronor per kvadrat, avskräckt: 5 000 personer har
anmält intresse för att bo i
området.
– Hyrorna förhandlas
fram med Hyresgästföreningen. När det gäller just
nyproduktion är kostnaden
för bygget en av utgångspunkterna i förhandlingen.
Kostnaderna för bygget
påverkas av kommunens
markpris och kravspecifikation på exempelvis utformning och miljö, förklarar
Elisabeth Vansvik.
Kommunstyrelseledamoten Rolf Wasteson, V, är bekymrad över hyresnivåerna.
– Det är väldigt dyrt, som
det ofta blir när man bygger
nytt, och det är ett jätteproblem. I många fall är det
billigare att bo i bostadsrätt,
om man har möjlighet att
köpa, säger han.
Han tycker att man borde
skriva in låga hyror som ett
kriterium för den som vill
bygga hyresbostäder.
– Det skulle antagligen
innebära att kommunen
måste sätta ett fast pris på
marken från början, säger
han.
Han framförde sitt förslag
i förra veckan, när den första markförsäljningen till
Nackas stadsbygge – i området Nya gatan – behandlades av kommunstyrelsen.
Genom att upplåta mark
med tomträtt till högstbjudande, vilket gjordes i det
här fallet, medverkar kommunen till att driva upp hyrorna, anser Rolf Wasteson.
– Det är så upprörande.
Hyrorna i Nacka strand
kommer nog att blekna i
jämförelse med Nya gatan.
Nacka är redan en så segregerad kommun. Nu bildas
rikemansghetton i än högre
utsträckning.
”Inte skänka bort mark”
Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande, tycker inte att Wastesons idé
håller.
– Vi ska inte skänka bort
mark. Det är dessutom ingen träffsäker metod om
QHyror i Nackas två nya hyresbyggen
• På Lokomobilvägen i Nacka strand kostar en etta 7 338
– 7 438 kronor, en tvåa 9 223 – 11 107 kronor, en trea 11 900
kronor och en fyra 12 892 – 13 487 kronor.
• I Svanhöjden i Älta kostar en tvåa 9 713 kronor och en
trea 10 900 – 11 100 kronor.
• Enligt DN, som fått statistik från Bostadsförmedlingen,
var genomsnittshyran för en nyproducerad trea i länet
förra året 11 587 kronor.
man vill nå personer med
låga inkomster. När lägenheterna kommer ut på Bostadsförmedlingen är det
ändå de som stått längst i
kö – inte nyanlända invandrare – som får dem. Då är
det bättre med de bostadsbidrag och sociala kontrakt
vi har i dag. Dessutom skulle man riskera att få social
housing-områden, där alla
utsatta bor. Jag vill se en integrerad kommun.
Hur stor andel av dem
som kommer att bo i Nya
gatan-området kommer
att göra det tack vare bostadsbidrag eller sociala
kontrakt?
– Det har jag ingen aning
om. Men det är de sätten vi
har för att säkra en blandad
befolkning.
Vad säger du om att en
tvåa på Lokomobilvägen
kostar 11 100?
– Det är onekligen mycket
pengar.
Vilken konsekvens kan
det få för områdets demografi?
– Det är klart att det blir
människor som har råd att
betala som flyttar in.
HANNA BÄCKMAN
[email protected]
7
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
NYHETER
Busstrafik kan ”glesas ut” 2016
presssekreterare i landstinget, Claës Wersäll, kommer politikerna endast att
besluta om priciperna för
försämringarna och sedan
blir det tjänstemännen som
bestämmer om linjedragningar och turtäthet.
– Enskildheterna kan vara
omfattande och detaljerade
och politikerna ska påverka
så lite som möjligt.
NACKA/VÄRMDÖ
Sämre busstrafik kan
bli verklighet nästa
år, när SL ska spara 300 miljoner, på
grund av att landstingspolitikerna inte
kunnat enas om ekonomin.
S vill se snabbare bussar
FOTO: LENNART SPETZ
Alliansen ville i våras höja
priset på månadskortet för
att klarar alla kostnader,
men oppositionen motsatte
sig det. Resultatet är att Alliansen nu bett SL skära ner
i trafiken.
Nedskärningar har redan
gjorts för pendeltåg och i
tunnelbanan, och nu har turen kommit till länets busstrafik. Vilka förändringarna
blir är oklart, men trafiknämnden beslutar i dag,
tisdag, om principerna (se
faktaruta). Redan om drygt
fyra veckor ska konkreta beställningar läggas ut på respektive utförare.
– Den 11 oktober måste
vi lägga en beställning till
entreprenörerna för att förändringarna ska kunna gälla
från den 11 januari. Vi kommer att rådgöra med entreprenörerna och informera
kommunerna, men det
Det var trängre än vanligt i bussfilen när Saltsjöbanan stängdes av i somras. Nästa år kan det bli glesare mellan turerna.
kommer att gå ganska fort,
säger Christian Hoffmann,
presskontakt på SL.
Möjligheten för kommuner och andra att lämna
synpunkter kommer att vara sämre än normalt.
Detaljer dröjer
Även om det inte är klart
hur till exempel Nacka och
Värmdö kommer att drabbas räknar SL:s tjänstemän
med att förändringarna blir
så stora att negativa reaktioner är att vänta. Bilanvändningen beräknas också
öka, och mest kommer de
att påverkas som saknar bil.
SL:s planer
Trafik i olika delar av länet och vid olika tider på
dygnet har delats in i olika kategorier. Storleken
på besparingen, antalet
påverkade resenärer, hur
Från politiskt håll i
landstinget kan ytterligare information komma när
principerna lagts fast. Lars
Berglund, M, boende i Salt-
utbudet påverkas och hur
avtalen mellan SL och utförarna ser ut, ska vägas
in, liksom tillgängligheten. Resultatet kan bli
färre turer och eventuellt
inställda linjer.
sjöbaden, är en av trafiknämndens ledamöter:
– Det är för tidigt för mig
att kommentera. Landstinget ska ha en budget i balans
och det är utgångspunkten.
S-MP-SD röstade bort höjningen av SL-kortet och då
måste vi skapa åtgärder.
Hur stora försämringar
tycker du att man ska kunna acceptera i busstrafiken?
– Jag kan inte svara på det.
Enligt Moderaternas
Socialdemokraterna i landstinget vill gå en annan väg,
och öka effektiviteten i trafiken genom att öka framkomligheten för bussarna.
– Bussar som i dag sitter
fast på Stockholms infartsleder eller i trafikstockningar i stan är bortkastade
pengar och restid. Med fler
bussfiler, nya trafiklösningar och trafiksignaler som
sätter bussen först kan SL
både spara pengar och restid för resenärerna, säger
oppositionslandstingsrådet
Nanna Wikholm, S.
S vill också minska kostnaderna på 1,2 miljarder
kronor som idag läggs på
konsulter varje år.
LENNART SPETZ
[email protected]
8
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
NYHETER
N OT E RA T
Alla 50 gäss
har skjutits
NACKA 50 skjutna vitkindade gäss – det är resultatet
av årets skyddsjakt i Nacka,
meddelar kommunens
viltvårdare Göran Nilsson
i ett brev till länsstyrelsen.
Det är också så många han
fått tillstånd att skjuta i år.
Enligt honom märks ingen
minskning av gåspopulationen, utan problemen
med nedbajsade gräsmattor
kvarstår.
Till kommande år vill han
få tillstånd att skjuta mer
än en fågel vid samma tillfälle. Göran Nilsson skriver
också att flera villaägare
med sjötomter har bett om
hjälp med avskjutning, varpå han har hänvisat dem till
länsstyrelsen.
Kassaskåp hittat
på förskolegård
VÄRMDÖ Någon gång under förra helgen stals ett
kassaskåp från en dagverksamhet i Hemmesta. Under
måndagsförmiddagen förra
veckan ringde personalen
från en närliggande förskola polisen och meddelade
att det låg ett uppbrutet
eller sprängt kassaskåp ute
på gården. Enligt polisen är
det samma kassaskåp som
stals vid inbrottet på dagverksamheten.
QMest läst på
NVP.se (27 aug-3 sep)
1. ”Kommunen idiotförklarar Ormingeborna”
2. Tältläger inför visning av
lyxradhus
3. Snuskigt på café i Värmdö
4. Sickla redo att bygga ut
5. Slitet centrum byggs ut
med 600 bostäder
Det regnar när NVP stannar vid lägret, som är tomt på människor. Med lastpallar och byggplast har tiggarna byggt härbärgen för natten.
FOTO: JENNY FREJING
Kåkstad växer fram vid
VÄRMDÖ
På en undanskymd
plats i skogen intill
Mölnviks köpcentrum bor ett 15-tal
romska tiggare under omänskliga förhållanden. Värmdö
kommun står handfallen inför lägret.
Lägret syns inte nerifrån
köpcentret, men intill har
tiggarna byggt sex egna små
hus av lastpallar. Lägret står
på kommunens mark intill
skogen, där man planerar
att utöka handelsområdet.
Till tak och väggar har
tiggarna använt kartongpapp och kraftig byggplast
som spänts fast. Uppe på ett
av husen står några pelargoner. Det ösregnar. De filtar
som används som dörrar är
genomvåta och vajar i vinden. Runt om ligger kläder
och skor, soppåsar, mat och
köksredskap utslängt i en
enda röra. Vid kärret nedanför, en grill i sanden och
ett färskt kålhuvud. Mitt
bland alla saker ligger ett
par barnjeans på marken.
Inte en människa syns till,
trots att klockan inte ens är
nio på morgonen.
Närboende har larmat
kommunen, då man kän-
ner sig oroliga för tältlägret.
Men ingen på kommunen
kände till det när NVP ringde i början av förra veckan.
Barn ändrar bedömning
Socialkontoret upprättade
efter samtalet en anmälan,
eftersom man misstänkte
att barn bor i lägret. Vid en
första kontroll ska kommunen dock inte ha hittat några barn på platsen.
– Om det finns barn som
far illa och saknar vårdnadshavare agerar vi direkt.
Men vi bedriver inte någon
häxjakt på människor. Romer har rätt att vara i landet,
säger Susanne Stavborg,
tillförordnad sektionschef
på omsorg- och välfärdssektorn.
I somras fick kontoret in
två anmälningar från allmänheten om att barn satt
utanför Ica Maxi och tiggde.
Men i de fallen hade barnet
sin vårdnadshavare med sig
och socialkontoret bedömde
att det inte var någon fara.
– Det finns inte något
tydligt ställningstagande i
kommunen hur vi ska förhålla oss. Det är snarare en
politisk fråga, säger Susanne Stavborg.
Polisen har inte heller
hört talas om lägret och har
inte fått in någon anmälan.
– Om det är ett problem
får kommunen gå till kronofogden. Det är kronofogdens uppgift att avgöra om
de ska avhysas eller ej, säger
Dan Tryborn, stationsbefäl
på Nackapolisen.
Utökade bevakningen
I våras utökade kommunen
bevakningen av sina fastigheter i Gustavsberg efter att
tiggare övernattat på olika
platser i centrum. Efter det
begärde MP och S en utredning hur man kan hjälpa
utsatta EU-medborgare/
migranter och ordna tillfälliga härbärgen. Skrivelserna avslogs med hänvisning
FRIEBERGS PEUGEOT NACKA • www.friebergsbil.se • 08-556 797 00 • [email protected]
9
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
NYHETER
Utom synhåll för besökarna i Mölnvik har lägret växt fram.
Några pelargoner har ställts uppe på ett av skjulen.
köpcentrum
till att kommunen inte har
lämpliga lokaler, att det
fanns lagliga hinder och att
avvakta den samverkansdialog som pågår inom Kommunförbundet i Stockholms
län, KSL.
Kommundirektör Stellan
Folkesson känner inte till
lägret, men säger att om det
är på kommunens mark så
kan man begära hjälp med
avhysning av kronofogden
och polisen.
– Det är det man gör om
man vill bli av med en bosättning. Men är det barn
med blir det ett annat läge.
Värmdö har inte antagit
någon policy kring bostads-
QHar bara ansvar för akuta situationer
• Som medborgare i ett EU/EES-land har man rätt att vistas
i Sverige i tre månader utan att behöva ansöka om uppehälle. EU-medborgare med uppehållsrätt har samma rättigheter och förutsättningar som en svensk medborgare.
• Vistelsekommunens ansvar är begränsat till akuta situationer. Socialnämnden har däremot särskilda skyldigheter
vad avser barn som bor och vistas i kommunen.
lösa tiggare. Men Stellan
Folkesson säger att det kanske är dags att se över hur
man handskas med frågan.
– Det är framför allt ett
nationellt problem mellan
Rumänien och Sverige. KSL
och den nationella samordnaren rekommenderar alla
kommuner att inte vidta åtgärder. Den enda kommun
som gjort något är Stockholms stad. Däremot brukar
gatu- och parkavdelningen
städa och hålla rent så att
det inte uppstår fara för någon.
CHARLOTTA WESTLING
Är du arbetssökande?
- Jobblotsen skapar nya vägar till arbete!
Vill du bli bussförare?
Torsdag 10 september kl. 13.00 är du välkommen på
informationsmöte i vår lokal i Orminge, Ormingeplan 2.
Ormingekontoret är öppet onsdagar 10.00-16.00
Just nu söker vi
• Snickare och rörmokare
• Väktare
• Fastighetsskötare
• Säljare
Utbildning
Vi har platser kvar på vår språkförstärkta
matutbildning i Fisksätra. ”Först till kvarn” gäller.
Kom in till oss så
berättar vi mera!
Välkommen!
Personalen på Jobblotsen
Tel: 08 420 569 71
www. jobblotsen.se
10
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
NACKA
N OT E RA T
Ansökan om
bistånd borta
NACKA I början av juni
lämnade personalen från
Nacka Värmdö kvinnojour,
för en klients räkning, in en
ansökan om ekonomiskt bistånd i receptionen i Nacka
stadshus. Sedan hände ingenting. När kvinnojouren
två månader senare frågade
vart beslutet tagit vägen, visade det sig att ansökan inte ens hade registrerats. Nu
har socialtjänsten skrivit en
rapport enligt lex Sarah om
händelsen. I den framkommer en oro över att ansökan
kan ha kommit i orätta
händer och att sekretessen
därmed kan ha röjts.
Skadad brygga
ska byggas om
INGARÖ Björkviks brygga
måste byggas om. Trafikverket har upptäckt en
rad allvarliga skador och
måste reparera och förstärka bryggan så att bryggans
livslängd och funktion säkerställs. Arbetet ska göras
nu i höst och i två etapper
så att trafiken till bryggan
kan fortgå under bygget.
Hemtjänstföretag slängs ut
NACKA
Falska uppgifter
om personalens
utbildning fällde
avgörandet. Nu har
politikerna beslutat
att stänga av hemtjänstföretaget Marla
service. 108 kunder
måste välja om – flera av dem för andra
gången på ett halvår.
Det var ett invecklat ärende
som togs upp på ett extrainsatt möte med äldrenämnden i torsdags. Bakgrunden
känner den som läst NVP
noga det senaste halvåret
till: I våras blev företaget
Evelyns hemtjänst av med
sitt tillstånd, sedan den
verksamhetsansvariga blev
påkommen med ett förfalskat examensbevis. När
auktorisationen hävdes den
1 juni hade de 65 kunderna
fått välja nya anordnare.
I början av sommaren
genomfördes så en affär:
Evelyns hemtjänsts verksamhetsansvariges dotter
och make tog över det redan existerande hemtjänstföretaget Marla service,
som då hade ett 80-tal kun-
NYHETER
der. Detta väckte indignation hos flera konkurrenter,
som hörde av sig till både
NVP och kommunen med
synpunkter på att familjen
fick fortsätta bedriva hemtjänst i Nacka.
Ilska över hemtjänstaffär
NACKA
I våras stängdes hemtjänstföretaget av, sedan vd:n hade förfalskat sitt examensbevis.
Nu har vd:ns dotter och man tagit över ett
annat, stort hemtjänstföretag i Nacka, och
flera konkurrenter är upprörda.
– Detta skulle ha stoppats direkt, säger en
person i branschen.
I mars berättade NVP att
kommunen stängde av ett
hemtjänstföretag med 65
kunder i Nacka. Den främsta orsaken var att den ansvariga chefen hade förfalskat sitt socionomexamensbevis. Dessutom brast företaget bland annat i sin dokumentation och kunskap
om genomförandeplaner.
Några månader senare, i
juni, godkände Bolagsverket att styrelsen byttes ut
i ett annat, etablerat hemtjänstföretag i Nacka Ny
Bara 35 procent
Sedan dess har tjänstemännen tampats med frågan:
Ska Marla service få auktorisation med sin nya ledning?
I torsdags gav alltså äldrenämnden ett nekande svar,
men det var inte historiken
som var avgörande. Det var
istället, än en gång, felaktiga uppgifter om utbildning
som var anledningen.
Marla service har under sommaren skickat in
handlingar om personalens utbildningsnivå i flera
omgångar, senast den 28
augusti. Där anges att tillräckligt många, minst 70
procent, av personalen har
den utbildning som krävs.
Men när kommunen
tittade närmare på ansökningshandlingarna uppdagades det att personalens
godkända utbildningsnivå
endast uppgick till 35 procent. Dessutom hade Marla
lämnat in en ansökan om
att driva ledsagarservice en-
Monica Brohede Tellström. FOTO: FOLKPARTIET
ligt LSS, och där delvis angett samma personal. I vissa
fall innebar det att samma
person uppgavs arbeta 200
procent.
”Anmärkningsvärt”
Dessa två faktorer fällde
avgörandet, enligt Monica
Brohede Tellström, FP, ordförande i äldrenämnden.
– Det är anmärkningsvärt
att uppgifterna de lämnade inte stämde. Historiken
är däremot inget som vi
har vägt in i beslutet. Men
Marla har samma organisationsnummer som Evelyns
hemtjänst hade, och därför
har det funnits med som en
omständighet när handläggarna har granskat materialet, säger hon.
Varför togs frågan upp på
nämnden, istället för att
tjänstföretag hur detta kan
ske för öppen ridå, skriver
en person i branschen i ett
mejl till NVP.
Som en ny ansökan
Nackas äldreomsorgschef
Anne-Lie Söderlund bekräftar att ett antal personer
från konkurrerande företag
har hört av sig till henne och
ifrågasatt det inträffade.
Men hon understryker att
kommunen nu måste göra
en ordentlig kontroll av det
befintliga företaget och dess
skriver personen, som är
orolig över följderna för
kunderna:
– Jag tycker synd om kunder som ständigt ska byta
utförare. De förtjänar en
lugn och trygg hemtjänst
som är långsiktig.
”En nackdel med kundval”
Anne-Lie Söderlund delar
inte oron för kunderna.
– De har aktivt valt nya
utförare, och 20 av dem har
valt att följa med personalen från det avstängda företaget.
Men blir det inte rörigt för
dem om de snart måste
välja en ny utförare igen?
– Jo, så kan det bli om de
inte uppfyller de villkor som
finns för att vara verksam i
kommunen. Det är en nackdel med kundval att det kan
bli så.
Förutom att ta över det
Ur NVP nummer 31, 2015.
skötas av tjänstemännen?
– Socialdirektören gjorde den bedömningen, eftersom det är ett beslut av
principkaraktär och ett nytt
scenario, med ett företag
med en ny ägare som tidigare blivit av med auktorisationen. Det spelade även
in att företaget inkom med
nya handlingar så sent.
Marla har i dag 108 kunder, vilket gör företaget till
en av Nackas största hemtjänstansordnare. Nu måste
kunderna välja ny anordnare, innan företaget formellt
blir av med tillståndet den 18
oktober. Det 20-tal av Evelyns hemtjänsts kunder som
i våras valde att följa med
personalen till Marla service måste välja om för andra
gången på några månader.
– Det är en väldigt olyck-
lig omständighet, som vi
noggrant har vägt i beslutet. Men det är viktigt med
utbildningsnivån, vi månar
om god kvalitet, säger Monica Brohede Tellström.
Vill inte kommentera
På nämnden beslutades
även att tjänstemännen ska
göra en översyn av villkoren
för auktorisation.
– Det händer att företag
köper upp varandra, så det
här är en situation som kan
uppstå igen framöver. Regelverket kan därför behöva ses över, säger Monica
Brohede Tellström.
När NVP ringer upp Marla
service vill personalen inte
ge några kommentarer. De
hänvisar till företagets nya
vd, som inte återkommer.
HANNA BÄCKMAN
12
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
NACKA
Badhusfrågan både
splittrar och enar
NACKA
Fisksätra eller Saltsjöbaden? Sällan
har en fråga splittrat
partierna i Nacka
som var den nya simhallen ska ligga. Inför
beslutet i fullmäktige
är utgången oviss.
3 500 namnunderskrifter,
550 medlemmar i Facebookgruppen, debattartiklar, inslag i tv… Arbetsgruppen för
simhall i Fisksätra har varit
aktiva för att skapa opinion
kring en fråga med många
aspekter, som både har
splittrat partierna och enat
politiker över partigränserna: Ska slitna Näckenbadet
ersättas av en hall på samma
plats, alltså vid Saltsjöbadens IP, eller i Fisksätra?
Den grupp som NVP träffar i Fisksätra är verkligen
partiöverskridande. Här
finns representanter för KD,
M, S och NL. De radar upp
argument för att hallen ska
placeras i Fisksätra: Lägre
kostnad per kvadratmeter,
tillgängligt för fler, större
behov av folkhälsofrämjande insatser, snabbare byggprocess (på grund av bättre
markförhållanden). De pekar även på en undersökning från 2011, som visar att
simkunnigheten hos elever
i femman är 100 procent i
Saltsjöbaden, men bara 62
procent på Fisksätraskolan.
Snarlika argument
– Kommunen går emot sin
egen policy om tillgänglighet vid idrottsanläggningar
och minskat bilberoende
om simhallen byggs i Saltsjöbaden. Det är närmare
till tåg och bussar i Fisksätra, säger Helena Söderqvist.
Hon är moderatpolitiker,
och går emot sitt parti i frågan. M, FP och C vill att simhallen byggs i Saltsjöbaden.
Övriga partier, utom S, som
ännu inte har bestämt sig,
stödjer Fisksätraplaceringen. Dit hör alltså även KD,
som går emot alliansen, utifrån snabbhetsargumentet.
Den 21 september avgörs
frågan på fullmäktige, och
till dess ska S ha bestämt
sig. Om alla ledamöter i M,
FP och C röstar enligt sina
partilinjer ”vinner” Saltsjöbadenalternativet. Men om
minst två röstar avvikande
kan S fälla avgörandet.
– Det behövs en investering i Fisksätra. Vi kollar på
vad som är bäst för området
och integrationen. Skulle
en multifunktionsarena för
friidrott, bollsport och konserter, eller en simhall, göra
mest nytta? säger Khashayar Farmanbar, S.
Bosse Ståldal, NL, som ingår i arbetsgruppen för Fisksätraplaceringen, tycker att
han skickar ut dimridåer:
– Det finns inga pengar
avsatta för en sådan arena.
Det är viktigt att det här beslutet fattas nu, så att badet
kan stå klart i Fisksätra innan man river Näckenbadet.
Argumenten hos de partier som vill se en placering i
Saltsjöbaden är snarlika Fisksätraförespråkarnas: Lägre
byggkostnad (95 miljoner i
Saltsjöbaden, 120 i Fisksätra), mer tillgängligt för sko-
lor, snabbare byggprocess
(eftersom ny detaljplan måste antas i Fisksätra).
”Populistisk debatt”
– Vi vill använda skattebetalarnas pengar effektivt,
säger kommunstyrelsens
ordförande Mats Gerdau, M,
som även han funderar på
en friidrottshall i Fisksätra.
Varför tror du att frågan
har blivit så stor?
– Det finns många engagerade personer, och media
gillar sådana här konflikter.
Tyvärr är en splittring mellan kommundelarna en del
av ”buskdebatten”. Då utgår
man från en vi och dom-problematik. Så bygger man inte
ett inkluderande samhälle.
Farmanbar håller med:
– Debatten har tagit
en olycklig, populistisk
vändning, när man ställer
människor mot varandra.
Att utmåla offer och förövare istället för att diskutera
nyttan för Fisksätraborna är
inte hållbart i längden.
HANNA BÄCKMAN
YuSie Rundkvist Chou, Helena Söderqvist, M, Zakia Mirza, S, Bosse
Den 10 september klockan 19 i Fisksätra Folkets hus anordnar de en
Bakgrund – det här handlar debatten om
Näckenbadet är slitet och
måste rivas. Frågan är om
den nya hallen ska ligga
på samma plats eller i
Fisksätra. I en förstudie
som kommunen gjorde i
våras förordas Fisksätra
utifrån tillgänglighet och
funktion, men Saltsjöbaden utifrån genomförande
13
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
NACKA
”Inga simhallar går runt”
NACKA
Tänk på vad det blir
för nivå på entréavgifterna – och på att
bara en bråkdel av
befolkningen går till
simhallen. De uppmaningarna kommer
från Elisabeth Strömberg i Svenska Badmästareförbundet.
Till vardags är Elisabeth
Strömberg vd för Gustavsbergsbadet. Men hon är
även ordförande för den
ideella organisationen
Svenska Badmästareförbundet, och har, enligt henne själv, ”skaplig koll” på
500 simhallar i landet.
När debatten om var den
nya simhallen ska ligga
blossade upp hörde hon av
sig till NVP, för att dela med
sig av sina erfarenheter.
”Hade inte råd att gå in”
Ståldal, NL, och Lydia Liu, KD, vill ha en simhall i Fisksätra.
politisk debatt i frågan.
FOTO: JENNY FREJING
och ekonomi. När ärendet
var uppe på fullmäktige
i juni skickades det på
återremiss för närmare
utredning av bland annat
tillgänglighet, besöksprognos och möjlighet till ökade intäkter. Den 21 september fälls avgörandet i
kommunfullmäktige.
Hon berättar att hon var
chef för Husbybadet, som
byggdes och finansierades
via Ytterstadssatsningen,
när det öppnade år 2000.
– Då fanns det en badhusgrupp bland de boende i
Husby, liknande den i Fisksätra, som hade kämpat för
en simhall i nästan tjugo år.
De hade lobbat för ett litet,
funktionellt bad för rehab
och att lära sig simma i med
entréavgifter på tjugo kronor för de stora och tio för
de små. Men när badet invigdes stod gruppen utanför
panoramafönstren och protesterade. De hade inte råd
att gå in. Badet hade blivit
ett äventyrsbad, och entréavgifterna blev därefter.
Och detta hade ingen informerat badhusgruppen om,
trots att de under alla år var
med i projektgruppen.
Bara fem procent besöker
Även om det inte finns planer på något stort äventyrsbad i Fisksätra eller Saltsjöbaden, rekommenderar hon
politikerna i Nacka att vara
transparenta.
– Förutom byggkostnaden
tillkommer energi, personal
och så vidare. Allt kostar.
Frågan är hur mycket Nacka
vill subventionera. I stort
sett inga simhallar i Sverige
går runt ekonomiskt.
Dessutom, påpekar hon,
är det i genomsnitt i landet
bara omkring fem procent
som använder sin kommunala simhall.
– Men alla vill ha en.
”Bara vi får en simhall, så
ska jag börja bada”, säger många, precis som när
NO TE R A T
Sjöstaden firas
på egna dagen
SJÖSTADEN Det började för
Elisabeth Strömberg.
man köper gymkort och sedan bara går och tränar tre
gånger på en termin.
Varför tror du att frågan
har fått så stora proportioner i Fisksätra och Saltsjöbaden?
– De flesta kommuner i
Sverige bygger bara en ny
simhall vart femtionde år.
Då vill alla vara med och
tycka. Men risken är att
många blir besvikna och det
vill jag att Nacka ska undvika, säger Elisabeth Strömberg, och tillägger:
– Men jag vill absolut att
det byggs nya bad i Nacka
kommun. Nacka har långsiktiga planer på att bygga
tre nya bad, och det är genomtänkt och bra.
HANNA BÄCKMAN
elva år sedan som Miljödagarna i GlashusEtt. Sedan
dess har Sjöstadsdagen
vuxit och blivit en årlig tradition vid Luma. På lördag,
den 12 september, klockan
11-15.30, är det dags för
årets upplaga. På programmet står bland annat musikal, teaterimprovisation,
allsång och gospel.
Syrien i fokus
på biblioteken
NACKA Nackas kommunala
bibliotek startar en programserie om konflikten
i Syrien. Först ut att hålla
föreläsning är Vladislav
Savic, som kommer till
Fisksätra bibliotek den 12
september klockan 14.
Savic, som har varit Sveriges Radios korrespondent
i området, ska berätta om
bakgrunden till konflikten. Senare i höst kommer
bland andra Läkare utan
gränser, Rädda barnen och
författaren Aron Lund att
medverka i serien, som fått
namnet Brännpunkt Syrien.
14
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
VÄRMDÖ
Uppsving för nattvandrarna efter
VÄRMDÖ
En positiv sak förde i
alla fall skräcknatten
med sig.
– Den väckte en
debatt och ett intresse att delta. Det är
viktigt att man som
förälder inte blundar
för hur det ser ut där
ute, säger nattvandraren Micael Eriksson.
Facebookinlägget fick
snabbt stor spridning –
90 000 visningar, enligt
nattvandrarvärden Micael
Eriksson. En anmärkningsvärd siffra, med tanke på att
det på hela Värmdö bor omkring 40 000 invånare.
Vad stod då i inlägget? Jo,
i vanlig ordning rapporterade nattvandrarna om kvällens strapatser, som denna
natt – fredagen 28 augusti
– dock varit allt annat än
vanliga. Vid en, som Facebook-inlägget uttrycker det,
”rejäl fyllefest med cirka
40-50 ungdomar” vid Thors
backe i närheten av Grantomta, påträffades två flickor, båda kraftigt berusade.
Den första okontaktbar, den
andra så full att, som Micael Eriksson beskriver det,
”ögonen rullade”.
– Hon behövde professionell hjälp. Föräldrarna till
den ena flickan, som kommit efter att vi ringt dem,
erbjöd sig att ta med båda
flickorna till Maria Ungdom
för avgiftning.
Efter tips bar färden sedan vidare till en festplats i
Hemmesta. Återigen var två
unga tjejer i behov av hjälp.
”Folk förstår inte”
– En tjej låg och hade kramper. Hon hade fått i sig stora
mängder alkohol och fick
hjälp av ambulans. Samtidigt var det en annan tjej
som mådde psykiskt väldigt, väldigt dåligt. Hon var
berusad och vi vet inte om
hon hade tagit droger. En
kille kom springandes och
skrek att hon hyperventilerade och höll sig för bröstet
och inte var kontaktbar.
Han var väldigt uppjagad.
Mer vill inte Micael Eriksson berätta om den sista
flickans öden den natten.
Inte för att han inte vet, utan för att det är en känslig
historia.
Micael Eriksson (till vänster) har varit nattvandrare i ett år. ”Jag ville prova och såg vilken nytta de gjorde och vilken uppskattning barnen visade”, säger han. Till höger: nattvandrarvärden Christer Johansson.
FOTO: JENNY FREJING
– Det var en tuff natt, men
vi är nöjda med arbetet vi
utförde.
Den här natten var visserligen exceptionell, ändå
menar Micael Eriksson att
föräldrar generellt har vaga begrepp om hur deras
barns helgkvällar ser ut. Att
få tag i alkohol innebär inga
större problem. Beställning
görs via appar i mobiltelefonen, och lagningen sker i
så kallade ”vodkabilar”, där
utländsk sprit säljs till låga
priser.
– Folk förstår inte hur
mycket alkohol och droger
det finns i Värmdö. Vi lever i en skyddad värld. Jag
flyttade till Mörtnäs för tio
år sedan och tyckte det var
en liten Bullerbykänsla över
Värmdö, men sanningen är
helt annorlunda, säger Micael Eriksson.
Framför allt upplever
han att drogernas spridning
”markant ökat”.
– Förra året var spice i
omlopp, men den är i stort
sett borta. Nu används can-
15
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
VÄLKOMMEN TILL SICKLA!
tung festkväll
nabis, ecstacy, den typen av
droger. De är väldigt lätta
att komma över.
Finns områden där koncentrationen av dessa problem är särskilt stora?
– Absolut. Det finns i alla
samhällsklasser, men festerna hålls vid Grisslinge,
Hemmesta, Grantomta,
Stavsnäs, och Mölnvik. Nere i Gustavbergs centrum är
det väldigt stökigt ibland.
Uppe vid Kvarnsjön, Herrviksnäs, ute på Djurö förekommer det.
BYT UT DINA REPIGA STEKPANNOR MOT EN STEKPANNA MED REPTÅLIG, KERAMISK BELÄGGNING!
Vi har många olika stekpannor,
allt från gjutjärn till moderna
stekpannor med miljövänlig
keramisk beläggning.
ARKIVFOTO: JENNY FREJING
”Ser inte vuxna som hot”
Micael Eriksson är en av 23
så kallade värdar inom nattvandrarna som regelbundet
patrullerar Värmdö. De försöker vara ute varje torsdag,
fredag och lördag. I regel
är de två patruller, med två
värdar och två föräldrar i
varje patrull, ibland fler,
ibland färre. Behovet av
nyrekrytering är stort, och
därför har paradoxalt nog
rapporten från den stökiga
natten haft positiva följder.
– Tråkigt att det måste till
en sån här grej, men stödet
för vår verksamhet ökade
så pass att vi beslutade att
arrangera ett informations-
Fullt hus på Värmdös tonårssafari
I våras tvingades den så kallade ”tonårssafarin”, där
föräldrar i Värmdö får resa runt i buss till platser där ungdomar hänger under helger, ställas in på grund av klent
intresse. Men höstens resa, den 16 september, är redan
fullbokad. Värmdö kommun som, tillsammans med Polarna
Värmdö och Värmdöpolisen, arrangerar safarin meddelar
på sin hemsida att en ny resa ska anordnas.
möte i tisdags. Fyra personer kom, men ytterligare
tio sa att de ville bidra, men
bara inte kunde komma just
den kvällen, säger Micael
Eriksson, och tillägger:
– Våra ungdomar ser inte
vuxna som ett hot utan tyck-
Rosenholtz Bil
enholtz Bil
www.rosenholt
– Värmdö Marknad –
er det är skönt att ha möjlighet att prata med oss. Visst,
när vi kommer försvinner
folk med sina alkoholflaskor, men ungdomarna tar
inte illa upp över att vi är
där.
Just nu!
fina priser på Star Cuisines
keramiska stekpannor.
28 cm 298 kr 24 cm 249 kr,
20 cm 198kr
Välkommen in!
Jä i Si
Järnia
Sickla,
kl kö
köpkvarteret
k t t i Sickla
Si
08-400 157 11
Järnia Solna, Solna C. 08-735 82 50
INGEMAR LUNDIN
Leveransvägen 7-9
Tel 654 61 00
www.rosenholtz.se
Öppettider Butik/Utställning: Måndag-Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-14.00
16
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
VÄRMDÖ
N OT E RA T
x
x
Skolskjuts ändras
VÄRMDÖ
Protesterna i Kopparmora fick kommunen
att ändra sig. Nu
slipper eleverna korsa Saltarövägen på
morgonen. Men för
många andra elever
kvarstår problemen
med skolskjutsen.
– Vi ska se om något behöver ändras,
säger Marie Bladholm, M.
Några veckor in på terminen har konsekvenserna av
de skärpta skolskjutsreglerna blivit tydliga. Ett antal
överklaganden av beslut
har gjorts och många läsare
har hört av sig efter NVP:s
förra artikel och berättat
hur de påverkats.
I Kopparmora, som NVP
skrev om för två veckor sedan, har föräldrarnas påtryckningar gett resultat.
Skolbussen drogs från början in på morgnarna, så att
eleverna var tvungna att
korsa Saltarövägen i morgontrafiken.
Föräldrarna startade ett
digitalt upprop, skickade
brev till politikerna och
skickade en film där skol-
barn springer över vägen.
Dessutom har de tillverkat
dockor och skyltar som de
ställt vid vägen.
Resultatet: Sedan i onsdags stannar en skolbuss på
andra sidan vägen.
– Vi ser det som en liten
delseger för vårt upprop,
men vi nöjer oss inte med
det. Kravet från oss: Kör in
skolbussen i området hela vägen och låt barnen på
Viks skola åka med, eller
ordna en trygg övergång
på Saltarövägen, säger Eva
Tonström, en av föräldrarna i Kopparmora.
– Det känns som om politikerna klubbade igenom
detta utan en tanke på konsekvenserna, tillägger hon.
Elever måste gå tidigare
En annan förälder som har
tagit strid är Peter Stenberg.
Hans nioåriga dotter Agnes
går på Viks skola, och har
hittills kunna åka med en
skolbuss som kört den kilometerlånga sträckan mellan
Vik och Hemmesta, för att
sedan vända och köra mot
Strömma.
I Hemmesta har Agnes
bytt till en annan buss, för
att komma hem till Fagerdala. Nu är turen mellan Vik
och Hemmesta indragen
FOTO: VIKTOR STENBERG
på både morgon och eftermiddag, utan förklaring.
Därför måste Agnes gå tidigare från sista lektionen
för att hinna med SL-bussen
till Hemmesta. Enligt Peter
Stenberg berörs minst 18
elever av förändringen.
MUSIKKURSER FÖR BARN & UNGA!
Platser kvar!
Kom på en testlektion!
Gitarr, elgitarr, trummor, sång, piano, keyboard,
rockskola, musikproduktion (iPad, Mac eller PC)!
• Lustfylld undervisning - även för vuxna!
• Engagerade & kompetenta lärare!
• 530-1080 kr/termin!*
• Utrustade lokaler i Finntorp & Alphyddan!
*Av Nacka kommun subventionerade priser för Nackabor 7-19 år.
Studiefrämjandets musikskola i Nacka – ha kul när du lär dig!
Info & anmälan: www.spelamusik.com eller 08-716 90 63.
Replokaler i Sickla! www.replokal.com
Övriga kursstarter hösten 2015
• Inför Adoption: start 12 sep och 7 nov, 2 helgkurser
• Hund för Alla: Hundkurs för barn och unga
med behov av extra stöd.
• ”Läs & Skriv”: start 28 sep, 19.00 små barns
språkutveckling, Orminge bibliotek
• Drömlokalen öppnar i Sickla!
Skapande för dig med funktionsvariationer
Öppet hus 15 okt, 9.30-16.00
och 17 okt, 13.00-18.00
För mer info och anmälan se vår hemsida
www.studieframjandet.se/stockholmslan
08-716 90 60 • [email protected]
www.studieframjandet.se/stockholmslan
17
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
SALTSJÖBADEN
VÄRMDÖ
– men andra bussproblem kvarstår
Taxin kör förbi fritids
där resursperson finns
GUSTAVSBERG
Utmed Saltarövägen ställde
föräldrar ut dockor, för att
få bilarna att sakta ned.
Elvaårige Leo, som
har asperger, får inte längre hoppa av
skoltaxin vid fritids.
Istället blir han skjutsad, förbi fritids, till
bostaden.
FOTO: EVA TONSTRÖM
Elof och Axel Westberg och Agnes Stenberg kliver på 474:an vid
Viks skola, som ska ta dem till Hemmesta för vidare färd hem.
De kan inte längre åka skolbussen mellan Vik och Hemmesta.
– Det är larvigt. Man har
tagit bort en buss som inte
kan ha kostat extra. Den kör
ju ändå den sträckan, men
nu får barnen inte längre
åka med, säger han.
På sitt senaste möte, i
torsdags, tog utbildnings-
nämnden upp flera yrkanden från S om skolskjutsreglerna. Partiet ville bland
annat att elever ska få åka
med skolbussen från fritids.
Men förslagen röstades ner,
eftersom det sedan länge är
bestämt att skolskjutsfrågan
ska tas upp på nämnden i
november.
– Tjänstemännen har fått
i uppgift att sammanställa
och analysera alla synpunkter som kommit in till dess.
De ska även se om något
blivit tokigt och om något
behöver ändras, säger Marie Bladholm, M, nämndens
ordförande.
Är det inte lite sent att ta
upp det i november?
– Nej, vi tycker att vi måste få göra klart det vi håller
på med först.
Med tanke på alla protester, hade ni kunnat göra
något annorlunda när ni
fattade beslutet i våras?
– Det är alltid svårt att
förutse alla konsekvenser,
och det här är en väldigt
komplex fråga, som på detaljnivå är svår att sätta sig
in i som politiker. I vissa fall
kan vi behöva revidera det
vi har beslutat.
HANNA BÄCKMAN
Inger Fagerbergs son Leo har
aspergers syndrom och adhd.
Från denna termin får han
inte längre åka skoltaxi mellan skolan i Nacka och fritids
på Farstavikens skola. Han
skjutsas istället förbi fritids
till hemmet i Gustavsberg.
– På fritids har han en
egen resursperson. Nu måste vi pussla varje dag för att
få honom till fritids, säger
Inger Fagerberg.
Förändringen genomför-
des för att elever inte längre
får skolskjuts till och från fritids.
”Konstig situation”
Inger Fagerberg tycker inte
att regeln borde gälla hennes son, som har funktionsnedsättning och placerades
på en resursskola utan fritids
i samråd med Värmdö. Från
kommunen har hon fått rådet att överklaga, vilket hon
har gjort. Hon har också blivit
rådd att ansöka om färdtjänst.
– Det måste lösa sig, så
det får kanske bli färdtjänst
så länge. Men det är en så
konstig situation, som inte
kan innebära någon kostnadsbesparing. Det verkar
bara vara ett principbeslut.
HANNA BÄCKMAN
QSe skolbussfilmen på NVP.se
Föräldrarna i Kopparmora filmade barnens farliga
väg till skolbussen. Filmen finns på NVP.se.
B O I R A'
No 1
ALLT SIT TER I DETAL JERNA:
100 % EKOLOGISKT
Varsamt odlat och skördat.
Alkohol
i samband
med
arbete ökar
risken för
olyckor.
ENDAST BESTÄ L L NINGSVARA: Art. 32431
3000 ml, 239 kr, Alk. vol 13 % www.bibendum.se
18
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
VÄRMDÖ
FAMILJEHEM
- Att hjälpa ett barn vidare i livet
Nacka, Tyresö och Värmdö kommuner söker familjehem
Vi söker dig/Er som har erfarenhet av barn och ungdomar och
vill utöka familjen med en familjemedlem. Nu finns det även
behov av familjehem för ensamkommande flyktingungdomar.
Under kvällen 29/9 informerar vi om vad det innebär
att vara familjehem.
Kontakta oss för anmälan senast 24/9.
Plats meddelas vid anmälan.
Informationskväll: Tisdag 29/9 kl. 18.00-19.30
Kontaktperson:
Tove Lindström 070-431 77 44 [email protected]
Elvira Berggren 08-578 91 09 [email protected]
Tomas Rönnqvist 08-570 485 59 [email protected]
Byggnadsantikvarie Ewa Juneborg sörjer svunna takpannor.
FOTO: JENNY FREJING
”Ett kulturarv
som försvinner”
VÄRMDÖ
Mitt i kulturmiljön
på Mariagatan har
husägarna rivit och
slängt de ursprungliga tegeltakpannorna
från Gustavsbergsfabriken och ersatt
dem med enkla betongpannor. Nu är
bygget stoppat.
På ett av de äldsta husen på
Mariagatan, en av bruksgatorna i Gustavsberg, har
ägarna olovligen rivit och
slängt alla de ursprungliga
glaserade tvåkupiga Chamottetegeltakpannorna,
tillverkade på Gustavsbergsfabriken. Teglet har
ersatts med nya, enkupiga
svarta betongtakpannor.
”Var jätteklantigt av oss”
När kulturkontoret, efter
en anmälan, upptäckte saken kontaktade man byggkontoret. Byggkontoret har
nu stoppat fortsatt arbete
och förelagt föreningen att
ansöka om bygglov i efterhand. Byggnadsantikvarie
Ewa Juneborg är upprörd:
– Det finns ytterst få Gustavsbergstegeltak bevarade
De saknade takpannorna.
här i Gustavsberg, och de få
som finns kvar är helt unika
i Sverige. Det är ett kulturarv som försvinner. Några
spruckna takpannor av de
unika takpannorna motiverar inte ett komplett byte,
säger hon och fortsätter:
– Men det som är mest
synd är att de kastat det
gamla takteglet och inte varit försiktiga när de plockade ner pannorna. Det kan
vara så att en del pannor var
i dåligt skick, men ofta gör
man ett hastverk och har
haft byggare som dömt ut
taket. Det hade säkert gått
att sätta dit de som var bra
igen och byta ut de som var
spruckna eller trasiga. Det
finns ju hus i området med
gammalt tegel kvar.
Bostadsrättsföreningens
ordförande, Ewa Markgren,
säger att föreningen för flera år sedan fick information
av en besiktningsman att
det skulle bli nödvändigt
att lägga om taket, och att
taket även dömts ut av den
byggfirma man anlitat. Man
har inte haft något uppsåt
att bygga olovligen och har
också fått information från
byggföretaget att teglet är
godkänt av Riksantikvarie-
FOTO: VÄRMDÖ KOMMUN
De gör affärer på gamla takpannor
Det finns företag som köper och säljer äldre husdetaljer. Mer info hos:
Svenska byggnadsvårdsföreningen, www.byggnadsvard.se
• Hedenstedt i Trosa,
www.taktegel.se både
köper och säljer gammalt
taktegel.
• Gysinge centrum för
byggnadsvård, Sveriges
första byggnadsvårdsföretag med fullskalig butik,
www.gysinge.nu
• Nacka Byggnadsvård,
www.nackabyggnadsvard.se
• Överjärva byggnadsvård, www.overjarvagard.
ämbetet, något som inte
stämmer enligt kulturantikvarien.
– Vi har bara gjort som de
andra föreningarna, då borde väl alla få byta taktegel?
Vi tänkte inte på att ansöka
om bygglov eller kontakta
kulturkontoret. Det var jätteklantigt av oss, men vi blev
ju uppmanade att göra detta.
En av de boende, Renato
Cantoro, som själv arbetat
på fabriken, är också upprörd över att just deras förening stoppats, särskilt nu
när taket ligger oskyddat.
Han tycker också kulturkontoret kunde sätta upp
skyltar på husen att de är
Q-märkta.
– Vad gjorde kulturkontoret när de rev Kullen, då
försvann tusentals tegelpannor utan att någon sa något,
säger han.
Gamla arbetarbostäder
Ewa Juneborg menar att om
man köper ett hus, har man
ansvar för att ta reda på vad
som gäller. De tolv husen
på Mariagatan tillhörde
fabrikens arbetarbostäder
och ligger inom ett kulturmiljövårdsområde och riksintresset Gustavsberg, där
det krävs särskild hänsyn.
Husen byggdes 1891-1899
och är Q-märkta.
Ewa Juneborg tycker det
är sorgligt att det finns så
stor okunskap om byggnadsvård och skulle gärna
vilja öka kunskapen om
Värmdös kulturmiljöer.
– När man bor i ett sådant
här område är risken stor att
hus förvanskas. Det är stor
omsättning på folk, och då
försvinner också kunskap.
Det bästa är om man tar kontakt med mig som antikvarie. Jag kan göra en bedömning och ge förslag på hur
man kan göra. Det är så lätt
att säga att något är i dåligt
skick. Men det behöver inte
bli dyrare att använda gammalt tegel, utan det hade till
och med kunnat bli billigare.
CHARLOTTA WESTLING
20
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
NACKA
Här kan knappen som
dödade Karl XII ha skapats
NACKA
Den 370-åriga industrihistorien vid
Nacka gård står i fokus för Kulturarvsdagen på söndag.
Kanske tillverkades
den mässingsknapp
som dödade Karl XII
i mässingsbruket på
1600-talet.
FOTO: JENNY FREJING
Det är de tre fallen med sina totalt 18 meters fallhöjd
som gjort området mellan
Dammtorpssjön och Järla
sjö intressant för den tidiga
industrin.
Vatten innebar kraft till
både smedjor och kvarnar.
Susanne Carlson från
Nacka hembygdsförening
kommer att berätta om
historien och guida genom
området och upp till Nacka
gamla kyrkogård.
Kvarnen lades ner 1928
– Nacka gård var en kronogård och i hammarsmedjan
tillverkades smidesdetaljer
som lås, spikar och kättingar till många av de kungliga
slotten under Gustav Vasas
tid. Under hans söners tid
var skeppsdetaljer viktiga
och i kvarnar maldes på
1500-talet hela landets behov av svartkrut, berättar
hon.
– Under mässingsbrukets tid på 1600-talet tillverkades alla karolinernas
uniformsknappar här. De
gjordes av lera som hämtades nerifrån Hellasgården
till, och leran inneslöts i
mässing, säger Anders Österlund, sekreterade i föreningen.
Renoveringsrea på Zoo
Upp till 40% rabatt
på hela sortimentet*
Se vår Facebook ”Torpets Zoo” för dagsaktuella erbjudanden.
* Olika avdelningar reas olika veckor.
Anders Österlund vid ett av de tre vattenfallen mellan Dammtorpssjön och Järla sjö.
Explosivt kulturarv lyfts fram i helgen
Kulturarvsdagen är en del
av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma gemensamma
program European Heritage Days.
Papper och mjöl och
stampning av kläder hör till
annan tillverkning genom
åren innan verksamheten
Den pågår klockan 12 till 16
på söndag. Klockan 12.30
hålls ett föredrag följt av
en guidad tur. Samling på
Nacka gårds ladugårdsbacke på Ältavägen 102.
konkurrerades ut av ångkraften kring förra sekelskiftet.
Den sista kvarnen lades
ner 1928 och i dag finns bara några få byggnader kvar i
området.
– Sträckan är svårtillgänglig i dag där den ligger
mellan Ältavägen och den
branta terrängen. Vi skulle
vilja se att området gjordes
mer tillgängligt, med en
bättre stig längs vattnet, och
gärna att det gjordes till ett
kulturreservat, säger Anders Österlund.
LENNART SPETZ
DANSA
STRÖMMA OUTLET
MED OSS!
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER
Lär dig
vals, schottis,
polka och
hambo
ALLA SOMMARVAROR
REAS BORT 50-70%
Ektorps Centrum
10 söndagar kl. 17 – 19
Start 13 september
500:-/person, 800:-/par
Under 25, halva priset.
Anmälan/info
Johanna Larsson
0765-62 14 46
[email protected]
VI REAR ÄVEN DENNA VECKA
Påslakan, Underlakan, Frotté, Möbler,
Present, Belysning, Sovkuddar/Sovtäcken,
Plädar, Morgonrockar, Tavlor, Prydnadskuddar, Ljus, Barnpåslakan, Lyktor,
Doftljus, Överkast, Keramik,
Salladsskålar, Soffor, Soffbord
Prismedveten? Handla hos oss på Torpets Zoo
Tel 08
08-747
747 77 97
Öppet Mån-Fred 10-19, Lör 10-17, Sön 10-16
NACKA HEMBYGDSGILLE
www.nackahembygdsgille.se
Butiken hittar du på Värmdö, vid Strömma Kanal
Öppettider: Mån-Fre 11-17, Lör-Sön 11-17
www.strommaoutlet.com facebook.com/strommaoutlet
Tel: 571 406 10
21
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
KULTUR
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21 e-post: [email protected]
BALETT På parkeringen framför Nacka stadshus
bjuder kommunen på en annorlunda balett på
söndag klockan 16. Dansare och en cirkusartist
samspelar med fem kranbilar i en balett som
koreograferats av Paloma Madrid.
KONSTNÄRSHEM Erik Jensens hem och ateljé, på
Rättarbacken i Saltsjö-Duvnäs, med utsikt över Skurusundet är öppen för besökare den 11, 12, 18 och 19
september. Idag bor och verkar Marianne Jensen i
huset. Oljemålningar, akvareller och broderier visas.
Zappa och opera i bizzarr revy
GUSTAVSBERG
Med sin operaskola
försöker han inte
bara påverka hur det
låter på operan. Nu
prövar Bengt Nordfors, från Ingarö,
och hans vänner att
korsa klassisk opera
med revy i en hisnande uppsättning
på Gustavsbergsteatern.
Tänk att du blandar klassiska operastycken med
nya versioner av låtar som
Frank Zappas ”Cosmic debris”, men med satiriska
revytexter. Då får du en
föraning om vad föreställningen handlar om.
– Vi har inpirerats av Danny Kaye, Povel Ramel och
Hasse och Tage. I vår tid har
den här revystilen fallit lite
i glömska, men med Henrik
Dorsins ”Grotesco” på Scalateatern har en renässans
börjat skönjas. Vi leker med
musikformerna, det är lustfyllt och lekfullt, säger Bengt
Nordfors, tenor, från Ingarö
som står bakom föreställningen, och som är den som
skrivit om styckenas texter
på klassiskt revymaner.
Begreppet gräv där du står
får en ny innebörd i revyn
”Bel Canto Bizzarro” som bara sätts upp vid ett enda tillfälle i Gustavsberg. För det
är med sina elever och vänner, bland annat fyra solister
från Stockholmsoperan, som
Bengt Nordfors, nu prövar
vingarna på Värmdö.
Lustfyllt och avslappnat
En av de som medverkar är
sopranen Katarina Pilotti,
från Kungliga Operan.
– Det ska bli fantastiskt
kul att få sjunga sextetten
och finalen ur Sankta Lucia
di Lammermoor av Doni-
zetti. Det är så härligt att få
möta kollegor och sjunga
ihop efter så många år, säger Katarina Pilotti.
Det tycker också Jesper
Taube, solist vid Kungliga
Operan, boende i Ösbydalen:
– Traditionell opera är så
himla seriös hela tiden. Det
här känns lustfyllt på ett helt
annat sätt, avslappnat, nästan som en klackspark. Det
gör också att man kommer
närmare publiken, att det
blir mer mänskliga möten.
Väcker gamla kunskaper
Sedan millennieskiftet driver Bengt Nordfors en operaskola på Ingarö på akademisk nivå, Coolstream
Opera Academy, där han
både försöker förändra
synsättet på
opera och få
operasångare att våga
ta nya grepp
och återuppväcka
gamla kun- Jesper Taube.
skaper.
– Det vi
odlar är en utdöende kunskap. Det här är ett försök
att tillämpa det vi gör i operaskolan och att hitta en scen
där vi kan gestalta den här
musiken på högsta nivå och
med skruv, säger han.
Katarina Pilotti höll för
Sju sångare
Sångare som medverkar
är Bengt Nordfors, Jesper
Taube, Maria Sloth, Anders Nyström, Ulf Wiger,
Christian Chippih och Katarina Pilotti. Pianist och
dirigent är Håkan Sund.
Biljetter går att beställa
via mejl, [email protected]
gmail.com eller facebook.
com/belcantobizarro.
Med sidenkravatt å gabardinkostym … Tenoren Bengt Nordfors sätter upp operarevyn Bel Canto Bizzarro tillsammans med
sex operasångare och vänner. Här övar han med Ulf Wiger, Katarina Pilotti och Anders Nyström.
FOTO: JENNY FREJING
några år sen på att sluta
sjunga när hon fick hjälp av
Bengt Nordfors.
– Jag har sjungit professionellt och kände att jag hade
mer att ge, men jag hade inte alla verktyg och ville hitta
mer i mig själv. Nu kan jag
göra vad jag vill, säger hon.
Jesper Taube bytte fack
för tre år sen från att ha varit baryton i många år till
tenor, med hjälp av Bengt
Nordfors.
– Jag märkte att det var
för lätt och ledigt, jag ville
nå högre höjder, och skolade om mig, berättar han.
Den cirka två timmar
långa föreställningen ges
fredag den 11 september kl
19 på Gustavsbergsteatern.
CHARLOTTA WESTLING
22
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
KULTUR & NÖJE
Mångmiljonpublik i underjorden
NACKA
Två Nackakonstnärer
finns bland dem, vars
verk kommer att bli
en del av vardagen
för en mångmiljonpublik – mitt under
Stockholm. Båda ska
skapa ett slags scener i underjorden.
Mikael Pauli, som både bor
och har sin ateljé i Nacka
strand, har fått uppdraget
att utforma det rulltrappsschakt som ska förbinda
T-Centralens tunnelbaneperronger med Citybanans
nya station.
Han beskriver ”Moaritisk
absorbent” som ett interaktivt verk byggt på ljus, som
får liv genom resenärernas
rörelser.
– Utifrån det tillstånd
man befinner sig i som resenär – alla är inne i sin egen
bubbla på ett eller annat
sätt – har jag funderat över
hur man vill bli påverkad
av omgivningen. Och hur
ska man stå ut med något
man ser varje dag, igen och
igen? I det här verket finns
det en interaktivitet som
gör att man själv skapar
bilden.
Mer konkret kommer
verket, som även ska
dämpa ljud i det stora utrymmet, att bölja som en
gardin eller ridå när man
rör sig framför den, genom interferens skapas en
tredimensionell rörlig vågeffekt. Verket ska bli sju
meter hög och namnet är
inspirerat av egenskaperna
hos vissa sidentyger.
Mikael Pauli arbetar
mycket med just offentliga utsmyckningar och har
gjort ”Sprängportarna” på
Östgötagatan 14 från 1991
och Konverket, ett explosivt
vattenspel utanför Stockholmsmässan i Älvsjö.
En av gavlarna i Astrid Sylwans verk ”Skies”.
Plattformar får scener
Astrid Sylwan, med ateljé
vid Skurusundet, har tilldelats de två ändarna av en av
Centralens nya plattformar,
vardera sju meter hög och
14 meter bred.
Också hon har gjort ett
slags ridå, men av sammanlagt 1 200 kakelplattor.
– I änden av plattformarna blir det lite som teaterscener och lite teatraliskt.
Vad gäller färg är det kvinnligt, med guld och rosa och
lila – lite som om man tittade i en tants handväska.
Kaklet tycker jag är bra att
använda, eftersom det an-
knyter till den konst som redan finns i tunnelbanan.
De 1 200 plattorna har
Astrid Sylwan själv målat
med glasyrer och emalj under ett halvår och bränt.
Vid nyår ska de vara på
plats.
Konst visar vägen
Projektchef för den sex kilometer långa banan är Kjell-
Välkommen på Pool- & spahelg
hos Folkpool 19 sep kl.11-15
Missa inte Pool & Spahelg hos Folkpool Värmdö!
Nu har den stora höstkampanjen startat.
Höstkampan
Dyk in i vår utställning och ta del av våra
j
31 aug-15 nov
ƓPCGTDLWFCPFGP*QUQUUJKVVCTPKCNNV
.
- För varje 10
för ett lyckat köp, vare sig du är intresserad
000:- du
köper pool, få
r du 2 000:av pool eller spa.
att handla til
lbehör för.*
8KUGUKRQQNDWVKMGPK8ȓTOFȤ
Nyhet! Jacuzzi®
spabad nu hos
Folkpool!
Folkpool Värmdö
Öppettider
Mörtnäs Hagväg 1,
Värmdö
Tel 070-556 81 45
Vi ligger bakom Brisak
Mån
Tor-Fre
Lör
*Se hela kampanjen på folkpool.se
12-18
12-18
11-15
ILLUSTRATION: TRAFIKVERKET
Nackakonstnärer
smyckar ny station
23
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
FOTO: TRAFIKVERKET
ARKIVBILD: JENNY FREJING
KULTUR & NÖJE
Astrid Sylwan och Kjell-Åke
Averstad.
Åke Averstad, boende i Danviken i Nacka. Konsten är en
av de sista pusselbitarna i ett
snart tio år långt arbete.
– Konstnärerna kom in
tidigt och det var 400 som
visade intresse, men de arbetade först när arkitekturen var ritad, så de har haft
tydliga ramar, säger han.
En av konstens uppgifter
blir att hjälpa resenärer att
hitta mellan perrongerna,
där rälsen redan ligger på
plats och där man nästa
sommar startar testningen
av systemets alla delar innan stationerna öppnar 2017.
– Det har varit otroligt
utmanande att bygga en så
här stor anläggning i centrala Stockholm. Som mest
bestod min projektledarorganisation av 200 personer ,
men nu är peaken passerad.
LENNART SPETZ
Lider du av KOL?
Vid Värmdö Vårdcentral i Mölnvik pågår just nu en
klinisk prövning där man utvärderar två läkemedel
som är godkända för behandling av KOL (kroniskt
obstruktiv lungsjukdom) i jämförelse med nuvarande standardbehandling för KOL.
För att kunna delta i studien krävs bland annat:
• att du har en KOL-diagnos (måttlig KOL)
• att du är 40 år eller äldre
• att du är rökare eller har rökt
• att du haft högst en period under de senaste
12 månaderna då din KOL försämrats så att du behövt
behandlas med antibiotika eller kortisontabletter
• att du behandlats för din KOL sedan minst 3 månader
En prototyp av Mikael Paulis verk ”Moaritisk absorbent”.
FOTO: MIKAEL PAULI
Deltagande innebär att du besöker oss sammanlagt 4 gånger under 16 veckor
samt en telefonuppföljning. Besöken tar ca 2 timmar per gång. Är du intresserad
av att veta mer om studien och eventuellt deltagande är du välkommen att
ringa till doktor Andrzej Sloma 072-853 40 89. Dina personuppgifter kommer
att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Studien är godkänd av
Regionala Etikprövningsnämnden i Lund och Läkemedelsverket.
Ansvarig läkare är doktor Andrzej Sloma, Värmdö Vårdcentral.
Fenix väg 14, Värmdö
köpcentrum i Mölnvik
www.varmdovardcentral.se
Tel: 08-410 63 110
www.varmdokonstnarer.se
Ö
MD
VÄR
G
N
LO
HÖ
LÖRD. 12 SEPT
SÖND. 20 SEPT
RER
TNÄ
S
KON
A
S
ST
TIS-FRE 10-16
LÖR-SÖN 11-16
FORM: PETER BERGMAN 2015
GUSTAVSBERGS
PORSLINSMUSEUM
24
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
NÄRINGSLIV
& EKONOMI
MÄSSA Det blev publikrekord för årets
upplaga av båtmässan Allt på sjön. Enligt arrangören lockades 22 182 besökare till Gustavsberg förra helgen, en
publikökning med sju procent jämfört
med förra året.
Näringslivsredaktör: Gustav Grändeby
Tel: 555 266 24 e-post: [email protected]
Vasilis Birbas – först i bostadskön.
Tältade för
att köpa
nya radhus
VÄRMDÖ
Förra veckan hölls en
så kallad vip-visning
av exklusiva radhus i
Mörtnäs. Redan helgen före började folk
tälta för att få en så
bra plats som möjligt
– ett nytt inslag på
en glödhet bostadsmarknad.
Att köa till visningar är det
senaste fenomenet på en
allt mer hysterisk bostadsmarknad, där bostäder visas på förvisningar, alltså
före den ordinarie visningen, och där bostäder ibland
säljs utan visning.
På tisdagen i förra veckan
var det visning för åtta så
kallade stadsradhus i Mörtnäs hagar. När NVP var på
plats på tisdagsmorgonen
fanns flera tält med spekulanter som gjort allt för att
skaffa sig en så bra chans
som möjligt att göra en husaffär.
Martin Kallmin, från
Gamla Enskede, är en av
dem som tältade och som
hoppades lägga vantarna på
ett av husen. Han kom hit
vid 18-tiden på måndagen.
– Det är först till kvarn
som gäller och jag står som
nummer tre. Jag kom hit
klockan 18 i går, sa han.
”Vi vill vara säkra”
Först i kön stod Vasilis Birbas
från Vasastan, som hade tältat i sedan i söndags.
– Min syster hjälpte till
hela gårdagen, från morgonen till 20 på kvällen. Det är
mycket som är optimalt här
om man har familj och barn.
Vi har ett barn och planerar
för nummer två och bor på
54 kvadrat mitt i stan. Jag
tyckte det var värt några
dagar i tält. Dessutom har
vi två kompisar som flyttade
ut hit i maj, sa han.
Hur kan man vara så galen
att man tältar för att köpa
ett hus för sex miljoner?
– Det är flera anledningar. Dels är det ett fast pris.
Det gick nyligen ett hörnhus
som såldes för 6,4 miljoner.
Först till kvarn gällde vid säljstarten av de nya radhusen i Mörtnäs – då växte en tältkö fram.
FOTO: JENNY FREJING
Dels är det ett hörnhus vi
har behov av och det kostar
5,75 miljoner kronor. Vi vill
vara säkra på att vi får det
hus vi vill ha och vi vill försäkra oss om det priset.
Snabba affärer
Totalt planerar byggföretaget Blooc att bygga 16 hus i
området.
Enligt marknadschefen
Camilla Käll är snart husen
tingade.
– Någon gång under nästa vecka (läs: den här veckan) kommer troligen alla
vara uppbokade, säger hon.
Hur ser du på tältningen,
är det något ni använder i
marknadsföringen?
– Vi har inget egenintresse i att folk tältar, men det
är efterfrågan som styr. Just
nu letar många efter boende till rimliga priser och
det här är ett bevis på att
köparna ser priserna på våra objekt som rimliga, säger
Camilla Käll.
CHARLOTTA WESTLING
ERIK LJONES
KOMFORTKUNGEN
• Ny design på front m. LED-varselljus
• Baklyktor med 3D-effekt
• Luftkonditionering (AC)
• Förarsäte justerbart i höjd och svankstöd
• Läderklädd ratt mm.
• Lägg till automatlåda (AUT6) 15.000:(gäller PureTech 130 & BlueHDi 120)
CITROËN C4
CITROËN vs. DIN BIL
Citroën C4 PureTech 110 Feel
JÄMFÖR DIN BIL PÅ CITROEN.SE
NU 154.900:Ord. pris 164.900:-
0,48 l/MIL Privatleasing 2.490:-/mån
Gäller ordertecknade bilar from 1-30 september 2015 om inget annat anges av din Citroën-återförsäljare. Priserna är exklusive metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal, erbjudanden och värdecheckar. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Månadskostnaden
Privatleasing är beräknad på 36 månader och 4.500 mil. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ingen uppläggningskostnad eller månatlig avikostnad. Hyresgivare är NF Fleet AB. Bränsleförbrukning blandad körning 3,3-5,1 l/100 km, utsläpp 86-117 g CO2/km.
CITROËN SALTSJÖ-BOO • PRÄSTKRAGENS VÄG 15 • TELEFON 08-556 616 50
NVP TEMA
HÄLSA & SKÖNHET
➤26
De tog fram en doft av Zlatan
Egna grepp för
friskare Nacka
➤28-29
➤27
FOTO: JENNY FREJING
Sjödin vägrar leva med främling
26
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
TEMA HÄLSA & SKÖNHET
De vet hur Zlatan luktar
SALTSJÖBADEN
PT-GYM | GRUPPTRÄNING
YOGA | MASSAGE
GrowUp Hälsoverkstad på Ingarö
En liten verkstad med stora resultat.
Vi har månadskort utan bindningstid!
Kom och provträna gratis!
Läs mer och boka en gratis
gruppträning redan nu på
www.growup.se
Välkommen till oss på
Återvallsvägen 7, Ingarö
GrowUp
Hälsoverkstad
Det fanns en tid när
fotbollsspelare luktade fotsvett och liniment – sen kom Zlatan. NVP har pratat
med Jessica Dersén,
som vet hur Sveriges
största fotbollsstjärna genom tiderna
luktar.
I somras lanserades Zlatan
Ibrahimovics parfym. Idén
till att ta fram en doft i fotbollsstjärnans namn kläcktes av Jessica Dersén från
Saltsjöbaden.
Med sin bakgrund på en
rad positioner inom kosmetikabranschen hade hon
i flera år undrat varför det
aldrig kom någon Zlatanparfym.
– Jag tyckte att det var
självklart att den borde finnas, men när inget hände sa
jag och min kollega Marie
Klockare Carlzon: ”låt oss
försöka själva”.
Möttes i Paris
De tog kontakt med Zlatans
varumärkesagent som presenterade idén för superstjärnan, vilket ledde till ett
möte med Zlatan i Paris.
– Det blev en ”perfect
match” och Zlatan var helt
med på vad vi ville skapa,
säger Jessica Dersén.
Hur gick ni vidare?
– Det första vi gjorde var att kontakta dofthuset Givaudan i Paris och
mästerparfymören Olivier
Pescheux. Vi bokade upp
en dag på dofthuset tillsammans med Zlatan som
fick dofta igenom över 70
så kallade rånoter för att
Olivier skulle kunna sätta
igång sitt arbete och ringa
in vem Zlatan var som doft.
– Vår idé var att göra detta tillsammans med Zlatan,
inte bara låna hans namn.
Hur såg er relation till Zlatan ut under arbetet?
– Zlatan är 100 procent,
eller som han själv säger
200 procent, engagerad och
har en närvaro och en vilja
som imponerar även i detta
sammanhang. Han var delaktig i alla delar, från doftframtagandet till design och
lanseringsplaner.
”Vår idé var att
göra detta tillsammans med
Zlatan, inte bara
låna hans namn”
Så hur luktar Zlatan som
parfym?
– Zlatan är en fräsch,
sportig och citrusbaserad
doft som passar vid alla tillfällen. Toppnoten består av
bergamott, gräs och peppar.
Hjärtnoten innehåller bland
annat vit lavendel och marina inslag. I basnoten återfinns läder och drivved.
ERIK LJONES
[email protected]
Sjödin söker efter balans:
NACKA
Tv-programledaren
och författaren Agneta Sjödin berör
i boken ”Av egen
kraft” allt från hur du
pilgrimsvandrar till
hur du gör en morgonsmoothie. Det
är erfarenheter hon
själv fått av hur man
når balans i livet.
TA HAND OM DIG!
DYNAMISK
LUGN
MEDITATIV
NYBÖRJARE
ERFAREN
FAMILJ
BARN
MÄN
GRAVID
MAMMA-BABY
YOGA OCH MASSAGE
KLASSISK
IDROTT
MEDICINSK
AROMA
AYURVEDA
ZONTERAPI
BIOENERGI
AVSLAPPNING
YOGAMASSAGE
EKTORPSVÄGEN 4D
www.brahmayoga.se
[email protected]
0766-332090
Nackabon Agneta Sjödin
nämner ett möte i Kalifornien med Deepak Chopra
– författare till böcker om
bland annat new age och
alternativmedicin – som betydelsefullt.
– Han frågade om jag
skulle kunna tänka mig
att leva resten av livet tillsammans med den första
främling jag råkade möta
på gatan. Jag kände såklart
att det skulle jag nog inte,
men hans poäng var att det
är just det många av oss
gör, när vi inte tar reda på
vilka vi själva egentligen är.
Främlingen är du själv, säger Agneta Sjödin.
Började för 17 år sedan
Sökandet efter en ny balans i livet, och efter en ny
självbild, var något hon
påbörjade för 17 år sedan,
och den pilgrimsvandring
hon gjorde till Santiago de
Compostela i norra Spanien
2004 har blivit mycket omskriven, bland annat av henne själv.
– När man väl börjar leta
efter balans är det en resa
som inte tar slut och vilka
verktyg man kan behöva
förändras över åren. Man
utvecklas.
Hon är dock försiktig med
att nämna några specifikt.
– Jag är inte så mycket
för gör-så-här-böcker, så jag
skriver ingenting om vilka
former av aktiviteter man
kan prova. Alla måste se till
vad som är bäst för en själv.
Jag delar med mig av mina
Pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela var
betydelsefull i Agneta Sjödins sökande efter balans i livet.
erfarenheter, det har varit
ganska enkelt att skriva så.
Ett andligt och känslomässigt perspektiv är bärande i boken – som sökandet efter vars och ens
egen sanning, och medvetenheten om att vi alla kan
förändra våra komplexa liv.
Allt bottnar i dig själv.
Konkreta tips delar hon
dock med sig av i slutet av
boken i avsnitten som behandlar fysisk träning. Alltifrån skogspromenader till
träning med kroppen som
vikt – och vad vi äter.
Noga med att ta ledigt
Fortfarande är balansen i
livet inte alltid lätt att hitta, i till exempel arbetslivet.
Hon leder en rad underhållningsprogram och ”Vardagspuls” i TV4 samtidigt
som hon skriver böcker och
har andra engagemang.
– Det blir lätt väldigt
mycket arbete. Jag är noga
med att vara ledig emellanåt också.
LENNART SPETZ
27
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
TEMA HÄLSA & SKÖNHET
YOGA I SALTSJÖ-BOO
Alla kan utöva yoga
- gammal som ung, stor eller liten,
på olika vägar genom livet. Oavsett om du
är van yogi, nyfiken nybörjare eller känner ett
behov av att sträcka ut stela muskler finns
det någon form som passar dig.
Varmt välkommen till oss!
www.yogiyogini.se • [email protected]
Jessica Dersén och Marie Klockare Carlzon har fått Zlatan att jobba fram sin egen parfym.
”Resa som inte tar slut”
FOTO: ANDREAS LUNDBERG
28
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
TEMA HÄLSA & SKÖNHET
Lokala initiativ för bättre
Flera Nackabor vill inspirera till bättre
hälsa och till träning i år. Förra veckan hölls
en hälsodag i Saltsjö-Duvnäs och på lördag invigs en ny aktivitetspark i Älta – på initiativ av
Ältabon Tove Wiklander.
NACKA
Invigningen av en parkouranläggning och ett
utegym på den tidigare
tennisbanan vid Älta IP
kommer att vara lite mer
praktiskt inriktad än Saltsjö-Duvnäs hälsodag, som
byggde på föredrag om både
träning, kost och skönhet.
I Saltsjö-Duvnäs var det
Kristina Fredriksson som
tog initiativet att bjuda in
lokala inspiratörer.
– Jag har alltid haft ett
intresse i träning och ett
hälsosammare liv, och har
jobbat som personlig tränare tidigare, det är roligt att
så många i Saltsjö-Duvnäs
är aktiva och kom. Jag bjöd
in personer som kan mycket
om både skönhet, träning
och mat, säger hon.
Ett utomhusträningsföretag som arrangerar året
runt-träningar i bland annat
Nacka, fanns på plats, tillsammans med ekologiska
skönhetsprodukter.
– I sundare samhällen och
med mer kunskap kan vi göra sundare val, säger Kristina
Fredriksson, som själv avstår
mjölk, vetemjöl och socker –
utom i undantagsfall.
Den rikskände näringsfysiologen Fredrik Paulun,
som bor i Duvnäs, sålde
böcker och föreläste om
just socker:
– Det är skadligt på
många sätt. Jag fick frågor
om lightläsk är ofarligt,
men det är det inte. De
innehåller tillsatser, och
sockerkulör är inte harmlöst. Många vill också veta
mer om snabblagad och bra
vardagsmat.
Initiativ från Älta
I Älta invigs på lördag ett
utegym och en parkourpark
med inspirationspass och en
föreläsning av Elin Ekblom
Bak, doktor i medicinsk
vetenskap och före detta
landslagsspelare i fotboll.
Aktivitetsparken intill
Ältasjön – som senare ska
Cristina Lindberg och barnen Isabelle Westring och Alicia Strömberg provade på att trampa fram de energi som krävdes för
att göra en egen smoothie på Saltsjö-Duvnäs egen hälsodag. Till höger Kristina Fredriksson.
FOTO: MAGNUS FÖRNBERG
få en hinderbana där barn
kan klättra, rulla och hoppa
samt basket- och beachvol-
DROP-IN
& tidsbeställning!
TAG
leybollplaner – byggs efter
ett medborgarförslag från
Tove Wiklander.
3
BETALA FÖR
Du får den billigaste på köpet! Gäller alla produkter.
Gäller t.o.m. 2015-09-14
www.headspot.com
– Parken ska vara öppen
för alla, oberoende av när
man har tid att träna, och
2
NACKA FORUM & SICKLA KÖPKVARTER
det kostar ingenting att använda den. Gymmet, som
ger möjlighet till många
29
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
hälsa
I
ED sig g
P
TO Zei nin
OR va ttag
E
Dr atmo
iv
Pr
Hjälper dig mot
rygg-, led- och muskelbesvär
Naprapati – ortopedi – massage –
rehabträning – företagshälsovård
psykolog – stötvåg – idrottsmedicin
Tel/Fax 718 21 53 G:a Värmdöv. 4, Finntorps C
Fredrik Paulun, Saltsjö-Duvnäs, sålde böcker och höll föredrag på hemmaplan förra helgen.
FOTO: MAGNUS FÖRNBERG
De svenska mästarna i
maraton, Jennie Cernjul
och Annika Szalkai, kommer att leda löppass.
BACK TO WORK
Enkla övningar också bra
Elin Ekblom Bak, Tove Wiklander och hunden Svennis i Ältas
nya parkourpark intill Ältasjön.
FOTO: JENNY FREJING
slags träning, är också handikappanpassat, säger Tove
Wiklander.
– På invigningen hoppas
vi ha något som kan tilltala
alla och motivera.
Det är en grupp inom Älta IF som arbetat fram vad
parken ska innehålla, och
Nacka kommun står för
kostnaderna för bygget.
På lördag kan man prova
på både parkour, löpning,
stavgång och gym.
Elin Ekblom Bak kommer
att föreläsa om folkhälsa i
ett bredare perspektiv.
– Även den lilla rörelsen
eller aktiviteten i vardagen är viktig – ända ifrån
att man bara reser sig från
skrivbordet. I media är det
de som har något att sälja som når ut och det finns
mängder med metoder och
utrustning att köpa. Men
www.montana.se
Nu är jag,
Nina Lindblad
tillbaka som frisör
på Salong2Under
Delar av Ältas nya utegym.
enkla övningar är lika bra,
även om de inte verkar lika
häftiga och ger samma sociala status, säger hon.
Jag hälsar nya,
som gamla kunder
varmt välkomna till
en ny och fin hårsalong
på Eknäs Torg. Vi ses!
LENNART SPETZ
Ring för tidsbokning
Aktivitetsparken i Älta
invigs den 12 september
kl 10.30–18.00 vid Älta IP.
08-715 31 90
Trädgårdsvägen 2, Saltsjö-Boo
R
E
B
M
E
T
P
E
S
9
1
N
E
D
S
U
ÖPPET H
30
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
VÄRMDÖLEDENS DAG
DET HÄNDER
Söndag 13 september 2015
Kom och upplev en fantastisk familjedag i naturen
med Friluftsfrämjandet och upplev vår vackra höstnatur under en ledarledd vandring på Värmdöleden.
Vi har även pröva på paddling för barn.
Kom med Friluftsfrämjandet och vandra och/eller delta
i friluftsaktiviteter vid Gärdsträsk. Vi kommer att ha en
familjeverksamhet mellan kl 11.00-ca 14.00. För att komma till
Gärdsträsk åk och parkera antingen vid Sågen och vandra
ca 3 km eller ta buss 440 10:13 från Kolvik/Hemmesta till
Sågen. Buss tillbaka, ca 14:50 från Sågen.
Ledare kommer att gå från Sågen till Gärdsträsk i anslutning
till bussens ankomst. Vid Gärdsträsk där det finns ett vindskydd och en eld/grillplats där vi kommer att erbjuda grillad
korv och läskande dryck till barnen. Det går även bra att
grilla själv om man så önskar och ta gärna med eget kaffe.
För vidare information
om detaljer se
www.friluftsframjandet.se/varmdo
eller ring: Leif Rinman 570 207 66
KALENDARIET
ONSDAG 9 SEPTEMBER
SECOND HAND BUTIK OCH CAFÉ
kl 11-15 på Fredrik Jahns
Gränd 18 B, Finntorp.
Uppl. 716 08 64 tel.svarare.
Arr: Röda Korset NackaBookretsen och Saltsjöbadskretsen.
LUSTHUSET – SENIORPINGIS
Kom och var med och få ett
friskare liv på äldre dagar!
Vi spelar både matcher och
rundpingis kl 10-14. Och så
fikar vi såklart. Gratis för
alla pensionärer. Ta med
eget racket om du vill.
LÖRDAG 12 SEPTEMBER
VANDRING till Abborrträsk, kl
10.00. Samling vid busshpl
Boo Kyrka bredvid kolonilotterna. Parkering finns.
Ta med matsäck. Arr: Boo
Hembygdsförening.
BRÄNNPUNKT SYRIEN Vladislav
Savic, tidigare Sveriges Radios korrespondent, ger en
bakgrund och en nulägebeskrivning av konflikten i Syrien, av situationen i grannländerna och av stormakternas
intressen. Fisksätra bibliotek, kl 14.00. Fri entré.
avsgården, kl 13.15, bättre
anpassad till bussarna.
Alla välkomna!
Arr: Guldkanten.
ONSDAGSGRUPPEN träffas i
HÄLP MED DATOR, SURFPLATTA
OCH/ELLER MOBILTELEFON
Varje onsdag kl 10-12 på biblioteket i Fisksätra och
kl 10-11 på biblioteket i Saltsjöbaden. Arr: SeniorNet
Nacka.
TORSDAG 10 SEPTEMBER
Alla vinterns resmål
750:-
Bara
hos
Ticket!
r abatt/bokning
Avresor 9/11–31/12 2015.
HJÄLP MED DATOR, SURFPLATTA
OCH/ELLER MOBILTELEFON
Kl 10-12 i biblioteket i Orminge C och kl 15-17 vid Älta
Centrum, OX40, Oxelvägen
40, ingång från gaveln.
Arr: SeniorNet Nacka.
BOO HEMBYGDSGÅRD OCH
LOPPISEN har öppet kl 10-12.
Arr: Boo Hembygdsförening.
Nämdöstigen 1.
FREDAG 11 SEPTEMBER
MOGEN DANS kl 13-16 på Boo
Norska kusten i oktober
folkets hus i Orminge Centrum. Ikväll med Wahlen och
Segeblad. Fri parkering. Café.
Entré.
fr.
/person
KIRKENES– BERGEN 6 dagar inkl. helpension
ALLSÅNG på Gustavsgården
7.137:-
Upptäck Emiraten. 40% rabatt!
12.205:-
fr.
7 nätters kryssning inkl. flyg, kryssning och
hotellpaket i Dubai.
Avresa: 18/1 med Splendour of the Seas.
kl 10.30-11.30. Alla är välkomna med eller utan sångkunskaper. Arr: Guldkanten/Sv.
LÄR DIG
GAMMALDANS
HOS OSS I
KUSTGILLET
HAMBO SCHOTTIS
VALS POLKA SNOA
Vi finns i Gustavsberg
på Gustavsgården
Måndagar kl 19-20
Start 21 september
Antal träffar 11
Vi dansar till levande musik
Pris: Singel
250 kr
Par
400 kr
Under 25 år 150 kr
Anmäl/Info Tom Erixon
Kom till världens centrum:
08-57032553, 0708-347350
[email protected]
Nacka Forum, tel. 08-400 050 20.
Särskilda bokningsregler gäller. Begränsat antal platser. Kan ej kombineras
med andra rabatter. Boka hos Ticket senast 15/9 2015. Ving: Gäller endast
nybokningar och paket resor. RCCL: Flyg t/r från Arlanda inkl. transfer. Del i
insideshytt. Reservation för tryckfel.
88
studieförbund
plats. De som vandrar från
Saltarö: medtag dryck och
mat för rast. Korv serveras
vid Gärdsträsk. För barn
finns dryck, vuxna får ta med
sig egen. Anm och info Leif
070-592 48 32, Gunnar 570 217
16. Samarr: Friluftsfrämjandet, Värmdö Lokalförening
och Studiefrämjandet Nacka.
SVAMPUTFLYKT Följ med på
Naturskyddsföreningens
årliga svamputflykt! Sirkka
Seppänen lär oss känna igen
de vanligaste matsvamparna i skogen. Vi träffas vid
Hemmesta vägskäl (buss
474) kl 10.00. Ta med fika!
Kontakt: Susanne 0704-121
510.
KILS KULTUR OCH NATURLANDSKAP Stora delar av det
PENSIONÄRSBINGO på Gust-
Terapin på Gustavsgården kl
10-12. Vi handarbetar, samtalar och dricker kaffe.
Arr: Guldkanten.
BIDRA MED DITT TIPS TILL ”DET HÄNDER”
Boka direkt via http://www.nvp.se/Guiden/Tipsa/
eller via mejl [email protected]
Postadressen är: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24
Vi behöver tipset senast en vecka före publicering.
Av utrymmesskäl görs en prioritering av vilka tips som
publiceras. Skriv kortfattat. Bifoga gärna en bild.
FAMILJEFÖRESTÄLLNING med
Mittiprickteatern: Sigge har
många hemligheter bl a en
låtsaskompis. Men är han en
riktig vän? För barn 3-5 år.
Gustavsbergsteatern,
Gustavsbergs C, kl 14.00.
Biljetter köpes i kassan. Före
föreställning eller www.
bokagrupp.se/varmdo.
Vuxna 70 kr, barn 30 kr. Arr:
Kultur-och fritidsenheten
Värmdö kommun.
gamla kuperade kulturlandskapet kring Kils gård är i
fara. Med Ronny Fors, ordf i
Naturskyddsför, som guide
tittar vi på områdets ovanligt höga naturvärden. Ta
med kikare och matsäck.
Samling kl 10.15 busshpl
Kihls gård. Uppl: Ronny 073802 45 43, Kerstin Lundén
070-47 00 160. Samarr: med
Naturskyddsföreningen i
Nacka.
SÖNDAG 13 SEPTEMBER
BLÅHAKESPANING med Värm-
dö fågelklubb i Hemmesta
sjöäng. Tom Arnbom leder.
Samling vid fågeltornet kl
07.00. Ingen anmälan. Ingen
kostnad. Medtag matsäck.
VÄRMDÖLEDENS DAG med
aktiviteter vid Gärdsträsk/
Brevik. För den som vill
vandra med ledare från
Saltarö till Gärdsträsk, krävs
föranmälan till Gunnar tel
070-549 23 23. Annars tag
buss 440 till Sågen, ca 3 km
vandring. Ledare finns på
LOPPIS Hästhagsterrassen 1
kl 12.00-17.00.
Arr: Guldkanten. Välkomna.
KOM OCH MÅLA KROKI kl 18.00
på Grand hotell i Saltsjöbaden. Inga förkunskaper
behövs. Ta med dig papper
och penna. Drop in! 125:-.
Info: Carlos 070-797 87 75.
TISDAG 15 SEPTEMBER
UNDERHÅLLNING på Gustavs-
gården kl 14.00. Lindblom,
Lago och Naes och bjuder
på egna och andras hits och
topplåtar. Välkommen!
Arr: Guldkanten/Sv.
HÄLP MED DATOR, SURFPLATTA
OCH/ELLER MOBILTELEFON
Vi träffas på biblioteket i
Nacka Forum kl 10.00-12.00.
Arr: SeniorNet Nacka.
UTSTÄLLNINGAR
ÖPPET HUS I KONSTNÄRSHEM på Rättarbacken 23 i
Saltsjö-Duvnäs. Marianne
Jensen öppnar sitt hem och
atelje för att visa sin fars,
konstnär Erik Jensens (19081986), oljemålningar samt
sina egna akvareller och broderier. Fredag 11/9 - söndag
13/9 kl 11-16. Fredag 18/9
- söndag 20/9, kl 11-16.
Fri entre (valfritt bidrag)
Fika till självkostnadspris.
MÅLNINGAR & SLÖJDARBETEN
GUIDAD VISNING ”Människors
värv och verk – en resa i
teknik- och industrihistoria”.
Skärgårdsmuseet i Stavsnäs
by firar Kulturarvsdagen
med en guidad visning kl
14.00. Entré till museet: 40 kr
(barn under 13 år och medl
gratis). Adress: Byholmsv. 9.
Info www.skargardsmuseet.
org el. 571 502 14.
MÅNDAG 14 SEPTEMBER
FÅGELHOLKSVERKSTAD med
Oscar Properties. Är du mellan 3-13 år och gillar att måla
och pyssla? Nu får du chansen att designa en egen holk.
Fågelholkarna kommer vi att
hänga upp runt vårt nya Oscar Properties-projekt. Vi ses
på Fabrikörv 4, Nacka Strand
kl 11-15. Ingen kostnad.
FOTOUTSTÄLLNING OCH GUIDAD VISNING Utställning om
Nacka Bruks historia under
370 år, föreläsning, guidad
tur till platsen för Nackas
första kyrka. Smedjan är
tänd och en arkeolog finns
på plats för dina frågor. Fri
entré. Ältavägen 102, kl 12.00.
Buss 401 eller 821.
Arr: Nacka hembygdsförening. Se även lokalpressen
och hembygd.se/nacka.
Hans och Karin Persson
(boende i Stavsnäs) ställer
ut verk på Galleri T. Österlånggatan 3. www.gallerit.
com Vernissage 12/9, kl
12-16. Öppet lö-sö kl 12-16.
Må-on kl 12-18. Utställningen
pågår tom 16 sept.
UTSTÄLLNING I huvudet på
Frida Fjellman visas i
Gustavsbergs konsthall.
Hennes skulpturala installationer av glas, keramik, trä
och neon rymmer ofta både
lek och allvar. Utställningen
pågår 12 sept - 3 jan, öppet
tis-sön kl 11-16. Fri entré.
Odelbergs väg 9. www.gustavsbergskonsthall.se
FÄRGKLICKENS GLADA AMATÖRER ställer ut på Orminge
bibliotek tom 30/9.
NACKA STENTRYCKERI ram &
galleri. Målningar från Sveriges konstelit. Finntorpsv 5C.
31
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
KRYSS
Vinnarna och lösningarna
i sommarens samtliga kryss
FÅR MAN
TIDVIS LÅTA SAKER
GÖR
JU INVÅNARE
TOPPRIDER
FÖRTRETA
B
B
S E M E S
T R Ä B Å
R O S O R
Å
T R A
L Å R
N A A N B
I R R I T
N
T
G R A A L
S A N D S
E S S
X S T Y G
P L Å T T
O A R T I
N
R
E N S A M
R U T S C
I
O
N O R S
G A M L I
PRAKTIKANT
NISSAN &
NOSSAN
FÅTT
SIG EN
KYSS
GÖR DET
PRASSLA SOM
FÅR
PÅ VERS VÄNTA
BLIR
STRAX
DÅ
SKÄMTTECKNARSIGNATUR
ÖKÄNT
MED
KEMI
PÅ PLÅT
I LESOTHO
SÄGS
VÄDER I
VATTENGLAS
SLAGS
BILKLASS
KÖR MED
STOCKHOLMARE
VINDGUD
2. Malmö
Vinnare: Björn Neaslund, Stockholm, Ester Brodo, Värmdö,
Bo Eklund, Värmdö
5. Falun
Vinnare: Sol-britt Aronsson, Nacka,
Viola Lindeberg, Stockholm, Boo Lyth, Nacka
KORTFÄRGSKVINNA
E
T E R
T
U
A T
I N E
F R
R Ö D
E R A
A T M
R
L O T
R E
N
A
E R M
G A
S
S E G
H B A
E O L
E R N
N G A
BLIR
TU
BERÄTTAR EN
HEMLIGHET
RESTE
UTVANDRARNA
ÖVER
BLOMSTRAR
I FYNDHÖRNAN
STÄMNING
ENGELSKT
LAG
I DURSKALAN
KNÄADE
SKÅDISGLIDARE CHARLIE
I 2½ MÄN
ÅSTADKOM
Den översvallande lådan med inskickade svar.
1. Borgholm
SOMMARKRYSS
DE DRIVER
EKAN
FINSKA VIKENSTAD
DAGENS
DAGLIGEN
GENIALA?
FICK
FÖR
SEN
ANGER
ALMENS
ÅLDER
F I
L
L A
E
O D
Y
D
O S
A
T
S
R M
O S
T
E K
L A
N A
SÖT
SPRIT
LEJONNAMN
BLIR
SATT PÅ
PIEDESTAL
BEGÄRD
KOMPAT
DÄR BAK
PJÄSPARTI
R
I
N
G
A
R
KAN
HINDRET KARNAVALSLIGGA
STAD
EN I
FRUKTTRÄD I
DET FRIA
FISKEREDSKAPSFLICKA
MOBILT
MEDDELANDE
LÅNGSAM
ENHETEN
I POLISHUSET
BÖRDIG
FIKTIV
REPTIL
STÄNDIGT
MED UT
OCH IN
VÄCKS
VID
VÅLDSVERK
F
A
T
E
T
HÄNDELSE MED
LUVA
STACK
F
O
R
TÄNKER
GUDINGS
GODING
Å
Å D D
R
A
MOSEBROR
KONSTBOTERO
ELLER
ABBA-LÅT
F
A R E
K Ö R
T E N
T A
S
N
K A D
R I O
Ä R
P E L
I N A
G
V
A G E
R Å N
E T
A R
E
E
S K A
T A L
E
E
R O N
STRÅET
KAN VISSA FOLK
ÄN MER
OREDA
MINEN
RENNÄRINGEN
TANKENÖT
DEN TOG
SKOLELEVER
FÖRR
BÖNAN
SOM BOR
JÄMTE
TALLINNBOR
KEMISTENS
ARGON
BAR
CYPRESSVÄXT
© Bulls
KRYSS Snigelposten lever! Det ser NVP:s trogna kryssare
till. Årets skörd av inskickade lösningar har i vanlig ordning
varit diger. Kanske är det extra skönt att stänga det digitala
fönstret och kliva över till den manuella världen just under
sommaren. Hur som helst så imponeras vi över ert engagemang. Under respektive kryss presenteras de lyckliga vinnarna. Trisslotter kommer med posten.
Stort tacka alla som bidragit!
Vinnare: Ann-Marie Lexander, Nacka, Curt Bergstedt,
Johanneshov, Kiki Wolf, Segeltorp
Vinnare: Peter Österling, Djurhamn, Ingrid Boström, Boo,
Jannecke Bergh, Boo
3. Sundsvall
4. Stockholm
Vinnare: Gunilla Arvidsson, Kristinehamn, Lillemor Tenbo,
Nacka, Ewa Piper, Värmdö
Vinnare: Ulla Rinder, Boo, Bernt Jarding, Boo,
Magnus Andersson, Nacka
6. Åmål
7. Härnösand
Vinnare: Asta Persson, Boo, Göran Andersson, Älta,
Tina Elfsson Ungerholm, Boo
Vinnare: Sven Stenberg, Knutby, Hans Otterstål,
Stockholm, Christer Järpenge, Solna
32
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
VILL DU GRATULERA NÅGON som fyller år, har förlovat sig, gift sig,
eller fått barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida.
Bara text (20 ord) 40:-, Bild + 20 ord 100:-, för varje extra ord +2 kr
Vi skickar räkning så bifoga namn och adress med beställningen.
Beställ enklast på www.nvp.se eller e-posta till [email protected]
Posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735 131 24 Nacka. (Märk kuvertet
“Familje”). Vi måste ha text och bild senast måndagen veckan före
publicering. Publicering kan dock dröja pga utrymmesbrist.
FAMILJENYTT
Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
[email protected]
Nova Begravningsbyrå
▼
FÖDD
Grattis Noel, den
11 septemper fyller du 2 år.
Vi firar och grattar.
Älskar dig mer och mer!
Mormors och morfars
hjärta brister när du ler.
En del i livet
För information och tidsbokning
08-570 344 27
www.novabegravning.se
▼
GRATTIS
Andrès Zuniga & Emma Nyberg
▼
FÖDD
På midsommardagen kom vår älskade son, 54 cm och 2 990
gram. Välkommen till världen Vidar önskar mor och far
Pernilla och Daniel Amsköld.
▼
GRATTIS
Grattis till bestämd dag för giftemål.
Ni är gjorda för varandra.
All lycka till Madeleine och Martin Andersson.
Vides lillasyster Lill Allevie Gullberg kom till världen
17/5 -15. Stolta föräldrar är Emma och Rickard Gullberg,
Huskvarna. Rickard hette tidigare Vahlberg och är
uppvuxen i Björknäs, Nacka.
Ingen ska
vara ofrivilligt
ensam.
Röda Korsets frivilliga gör livet
lättare för många ensamma i
Sverige – varje dag. Med ditt
bidrag kan vi hjälpa fler.
Stöd oss med 100 kr
genom att sms:a
ALDRIG ENSAM till
72 900 eller ge din
gåva på bankgiro
900-8004. Tack!
PREDIKOTURER
e-post: [email protected]
Boo församling, Kyrkans hus
Tisdag 8/9, kl 11.00 Senior-qi gong. Kl 12.00 Tisdagssoppa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-21.00 Ungdomskväll. Kl
18.00 Ignatiansk-inspirerad andlighet 1. Kl 19.00 Ungdomsmässa för alla. Kl 19.30 Zenmeditation. Onsdag 9/9,
kl 08.30 Morgonmässa. Kl 18.00 Scouter (Arbetsgården).
Kl 18.00 Öppen qigong. Kl 18.45. Frigörande andning.
Torsdag 10/9, kl 19.00 Regnbågen. Söndag 13/9, kl
11.00 Högmässa i Boo kyrka, Henrik Roos och Lennart
Siverbo, solosång: Filip Hamber. Måndag 14 /9, kl 10.00
Må bra-gruppen. Tisdag 15/9, kl 11.00 Senior-qi gong.
Kl 12.00 Tisdagssoppa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-21.00
Ungdomskväll. Kl 19.00 Ungdomsmässa för alla. www.
svenskakyrkan.se/boo
Djurö, Möja och Nämdö församling
Möja kyrka Söndag 13/9, kl 11.00 Gudstjänst med nattvard. Djurö kyrka: Söndag 13/9, kl 16.00 Gudstjänst. Båda
med Åsa Meurling/Sanna Räsänen.
Måndag 14/9, Klockargården Djurö kl 12.00 Sopplunch 20
kr för daglediga.
Nacka församling
Nacka kyrka: Tisdag 8/9, kl 9.30 Frivillig tisdag. Onsdag
9/9, kl 14.00 Församlingsträff. Kl 18.00 Kvällsmässa.
Lördag 12/9, kl 10.00 Dansmeditation, A Ekman.
Söndag 13/9, kl 11.00 Högmässa, Y Jansson, söndagssko-
la, kl 12.30 Internationellt café. Kl 17.00 Musikvesper.
Nacka kapell: Onsdag 9/9, kl 8.30 Mässa, K Öhagen.
Söndag 13/9, kl 16 Finsk gtj, M Hakkarainen.
Älta kyrka: Tisdag 8/9, kl 18.30 Kvällsmässa.
Söndag 13/9, kl 11.00 Gudstjänst, M Sverke.
Måndag 14/9, kl 11.00 Måndag i Älta.
Fisksätra kyrka: Tisdag 8/9, kl 18.00 Fisksätramässa.
Torsdag 10/9, kl 11.30 Veckomässa. Kl 12.00 Lunchträff.
Söndag 13/9, kl 15.00 Dopfest. Kl 17.00 Söndagsgudstjänst, K Öhagen. Måndag 14/9, kl 10.00 Öppen Dörr.
Kl 11.45 Måndagsbön.
Danvikshems kyrka: Söndag 13/9, kl 13.30 Gudstjänst, L
Kull.
Forumkyrkan: Tisdag 8/9, kl 13.00 Stickcafé. Torsdag
10/9, kl 17.30 Mätt och förlåten. Lördag 12/9, kl 11.00
Tysta timmar för själen. Söndag 13/9, kl 11.00 Gudstjänst
med nattvard, I Lundberg.
Skärgårdskyrkan Värmdö
Tisdag 8/9, kl 19.00 Bibelstudium.
Torsdag 10/9, kl 9.00 Baby-Café.
Kl 18.30 Musikövning. Fredag 11/9, kl 17-19 10-12-åringarna kl 19.00 Ungdomssamling.
Söndag 13/9, kl 11.00 Beo Mellergård Musik Magdalena
Stenlund och Micke Kaankanpää.
Söndagsskola. Kyrkkaffe.
www.skargardskyrkan.nu
33
NACKA VÄRMDÖ POSTEN 8 SEPTEMBER 2015
FAMILJENYTT
OaVsett var
katastrofen
är. Inom 36
timmar kan
vi vara där.
.JOÅMTLBEF.BLF
7ÇSLÅSB1BQQB4WÅSGBS
.PSGBSPDI'BSGBS
#FSOU&EMJOH
KVOJ
7ÇSTUÕUUFQFMBSFPDITUZSLB
IBSMÅNOBUPTTJ
TPSHPDITBLOBE
(JDLCPSUJGSJE
I katastrofsituationer
hänger allt på att agera
snabbt. Sms:a LÄKARE
till 72970 så skänker du
50 kr eller gå in på
lakareutangranser.se
för att ge din gåva. Tack.
BVHVTUJ
#"3#30
+0)"/NFE'".*-+
+&44*$"PDI#3"44&
."54NFE'".*-+
"//*,"NFE'".*-+
¸WSJHTMÅLUPDIWÅOOFS
.JUUIKÅSUBÅSEJUU
EJUUIKÅSUBNJUU
PDIBMESJHKBHMÅNOBS
EFUÇUFS
87 500
Nacka- och Värmdöbor
läser
Nacka Värmdö Posten
varje vecka
#FHSBWOJOHFOÅHFSSVN
UPSTEBHTFQUFNCFSLM
J1JMHSJNTLBQFMMFU(ÕSWÅMOT
HSJGUFHÇSE+ÅSGÅMMB7BMGSJ
LMÅETFM&GUFSÇUJOCKVEFT
UJMMNJOOFTTUVOE
0TB'POELJTUBO+ÅSGÅMMB
UFMBMU
TWBS!GPOELJTUBOKBSGBMMBTF
TFOBTUGSFEBHTFQUFNCFS
5ÅOLHÅSOBQÇ4UJGUFMTFO
"MPJT"M[IFJNFS
QH
Vår älskade Pappa
Farfar och Svärfar
Kurt Evert
Hansson
* 30 oktober 1941
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
Gustavsberg
20 augusti 2015
THOMAS
CAMILLA och NICLAS
Barnbarn
Din plåga har slocknat det
skedde i frid
trots att Du kämpat en
ojämn strid
Din låga har brunnit trots
hårda vindar
den värmde oss alla som
kunde den se
Kampen var hård men Du
vann dock till slut
ty allt det Du skänkt oss
kan aldrig dö ut
Begravningen äger rum
fredagen den 25 september kl.
14.00 i Gustavsbergs kyrka.
Efter akten inbjudes
till minnesstund på
Gustavsgården. Anmälan till
Nova Begravningsbyrå
tel. 08-570 344 27
senast den 22/9.
34
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
LÄSARSIDAN
ETT HELT FÅNG ROSOR till Lars och Anita Rörström
som tog hand om vår katt som blev påkörd. Den som
körde på honom stannade tyvärr inte, men vilken tur
för oss att Anita och Lars gjorde det! Vi kunde hämta
Karin
hem vår Alfons och vi fick veta vad som hänt.
BIDRA GÄRNA TILL LÄSARSIDAN
e-posta en insändare eller bild till [email protected] eller
posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka.
(Märk kuvertet ”Läsarsidan”).
Vy från tältet – årets sommarbild
FISKSÄTRA
En bild från en campingutflykt, tre minuter från hemmet
– där har ni årets
sommarbild.
Ibland behöver man inte
åka långt för att få till en
bra bild eller fånga ett fint
ögonblick.
För Aleksandr Popov från
Fisksätra räckte det med en
promenad på tre minuter.
En kväll i juli tog Aleksandr Popov med sig sonen
Vladislav ner till Fisksätra
marina och slog upp sitt
tält. De fiskade och badade.
”Brukar fotografera”
Han blir glad när NVP ringer och meddelar att han har
vunnit årets tävling, men
låter ändå inte helt överraskad.
– Jo, jag brukar fotografera ganska mycket när jag är
ute, säger han.
Jenny Frejing, NVP:s fotograf, berättar hur själva
urvalet har gått till.
– Jag har valt ut tio finalister och så har all personal
på tidningen fått vara med
och rösta på sin favorit.
Hur var årets kvalitet?
– Jag tycker att den har
varit bra. Det har varit jäm-
nare än tidigare år, då det
har varit mer spretigt mellan toppen och botten.
Vilka har varit de vanligaste motiven?
– Barn och djur är väldigt
populära. Och en och annan
solnedgång har vi också fått
in, säger Jenny Frejing.
Årets vinnare prickar in
två av dessa motiv.
ERIK LJONES
Vem är på rätt sida stängslet? Enligt matte Ylva Ljunggren förbryllade den engelska springer spanieln Neo kossorna i hagen. Kanske trodde de att kalven hoppat ur hagen? Nu har NVP-juryn utsett bilden till sommarens roligaste.
QSå avgjordes tävlingen
• Av de drygt 200 bidrag som kom in valde NVP:s fotograf
Jenny Frejing tio finalister, varav några syns på det här
uppslaget. Därefter röstade NVP:s personal fram vinnarbilden. Första pris är ett presentkort på 1 000 kronor. Ett stort
tack till alla som bidragit!
• Ett särskilt pris för roligaste sommarbild röstades också fram. Vinnare i den kategorin blev Ylva Ljungrens bild
(nedan till vänster) av hunden Neos möte med kossorna på
Malma gård. Priset för roligaste bild är två biobijetter.
Olle Robin tog den här praktfullt färggranna bilden av ädelguldbagge
på älggräs. Baggen hittade han i Skarpnäs blivande naturreservat.
VILL GE DEN STÖRSTA ROSBUKETTEN till personen som måndagen den 17/8 hjälpte min son Kevin, som fått epilepsianfall
när han cyklade. Han hittades på Saltsjöbadsleden, ungefär
vid återvinningscentralen, på kvällen. Tusen tack för att du
tog dig tid att stanna och ringa efter ambulans.
Zandra Nussbaumer Johansson
Hundvalpen Herkules och barnen fotograferade av Fredrik Eklund.
HAR DU EN NÄRSTÅENDE MED
DEMENSSJUKDOM?
Välkommen på information om demenssjukdomar, hjälpmedel
och annat stöd. Du kan vara make, maka, sambo, barn, förälder,
övrig familjemedlem, vän eller granne som hjälper och ger stöd.
Plats: Sessionssalen, hiss A, plan 2, Nacka Närsjukhus,
Lasarettsvägen 4.
Tisdag 15 september 15.00–16.30 Demenssjukdom,
behandling, läkemedel, vårdcentralens roll.
Tisdag 29 september 15.00–16.30 Arbetsterapeutens
roll och hjälpmedel. Kuratorns roll, juridik, med mera.
En tropisk natt i början av juli förevigade Niklas Frank hur månen smög fram bakom vajrarna
som håller Nackamasterna på plats.
OBS! Nedanstående tre kurstillfällen äger rum
på Handikappforum, Järla Skolväg 23, 1 tr.
Måndag 5 oktober 13.00–14.30 Beteendeförändringar
vid demenssjukdom.
Måndag 19 oktober 13.00–14.30 Vad finns för
stödinsatser? Biståndshandläggaren deltar.
Måndag 26 oktober 13.00–14.30 Att vara anhörig till
närstående med demenssjukdom.
Vid varje kurstillfälle ges möjlighet för diskussion
i gruppen. Kursen är kostnadsfri. Kaffe och te serveras
i paus.
Anmälan till: Demenssjuksköterska Leila Haapaniemi
tel. 08-718 80 01 eller e-post [email protected]
Senast torsdag 10 september 2015.
När det var 29 grader i poolen och 20 ovanför vattenytan höll sig Freja i Lännersta under ytan.
Undervattensfotograf var Erik Östring.
36
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
SPORT
BÅTSPORT På söndag är det dags för Hot Island Race vid
Grisslinge havsbad. Ingarös Angelica ”Bimba” Sjöholm
(bilden), ställer upp i Formel 2, men även andra klasser
avgörs. Bland annat ungdomsklassen GT15, som enligt
arrangörerna är ”den bredaste och jämnaste av dem alla”.
Start klockan 13.
Tipsa sporten
Tel: 555 266 26
e-post: [email protected]
Gustav Grändeby reporter
555 266 24
[email protected]
Ingemar Lundin sportchef
555 266 27
[email protected]
N OT E RA T
Nio mål när Älta
föll i Småland
ÄLTA FOTBOLL
Älta IF inledde säsongen
med två 0-0-matcher i
Elitettan. I helgen var det
betydligt målrikare, när Älta föll med 4-5 (1-3) borta
mot IFK Kalmar. Att matchen skulle bli målrik fanns
skäl att tidigt tro. För redan
efter en dryg kvart stod
det 3-1 till hemmalaget,
som gjorde sitt första mål i
matchens första minut.
Ältas mål prickades in av
Astrid Larsson och Kelley
Monogue, samt av Thordis
Hroenn Sigfusdottir, som
satte två.
Älta IF lever farligt i
Elitettan och ligger för
närvarande strax ovanför
nedflyttningsstrecket.
Nacka FF vann
mot jumbon
NACKA FOTBOLL
Nacka FF har vaknat till på
allvar i seriespelet. Frågan
är om de vaknat för sent.
Med fem omgångar kvar
av division 2 norra Svealand ligger laget sex poäng
bakom ledande Enskede
IK, som Nacka FF möter på
bortaplan i helgen. Vinst
där och spänningen lever i
allra högsta grad i slutomgångarna.
Helgens seger, borta mot
tabelljumbon Avesta AIK,
skrevs till 4-1. Målskyttar
för Nacka var Viktor Weidlitz, Dida Rashidi, Fredrik
Forsberg och Max Forsberg.
Masrour satte
två mot Gute
VÄRMDÖ FOTBOLL
Gebril Masrour hade en
lyckad dag när FC Gute
gästade Värmdövallen i
division två södra Sveland. Två mål blev det för
Värmdö IF-spelaren, i elfte
och 38:e minuten, i segermatchen som också slutade
2-0. Värmdö IF befinner sig
i tabellens ingenmansland,
är varken inblandat i toppeller bottenstrid.
Noaksson klar
för blågul trupp
NACKA INNEBANDY
Jack Noaksson, Nacka Wallenstam IBK, är uttagen till
svenska U19-landslaget.
Inledningsvis stundar ett
läger på Bosön, och senare
i vinter, 5-8 november,
väntar Euro Floorball Tour,
där U19-landslaget spelar
mot Finland, Tjeckien och
Schweiz. 34 spelare är uttagna till truppen.
Sedan flera år tillhör Sara Westerlund den svenska eliten i vattenskidor. Nu väntar amerikanskt motstånd.
FOTO: BONNIE FRIEDH
Nu korsar hon Atlanten
Sara Westerlund byter Värmdö mot Louisiana: ”Det känns suveränt”
VÄRMDÖ VATTENSKIDOR
SM resulterade i två nya silvermedaljer och
en bronspeng för Sara Westerlund, Värmdö.
Men inte nog med det.
Redan dagen efter satte sig 23-åringen på
ett plan till USA där hon fått stipendium att
studera på University of Louisiana at Monroe
och träna och tävla för dem i fyra år.
Det var en finsk kompis till
Sara Westerlund, som redan studerar och åker vattenskidor på universitetet i
Louisiana, som i våras föreslog att Sara skulle söka.
– Hon visste att jag tidigare varit sugen på att plugga
utomlands men aldrig riktigt kommit till skott så hon
övertalade mig att söka, säger Sara Westerlund.
Brukar träna i Thailand
Skolan, som höll på att
rekrytera nya vattenskidåkare till sitt lag inför det
nya läsåret, nappade och
erbjöd Sara ett stipendium
som innebär att hon endast
behöver bekosta en väldigt
liten del av utbildningen
själv.
– Jag tror att detta kommer att ge mig otroligt
mycket, det känns suveränt att vara här och här
finns massor av trevliga
människor och duktiga vattenskidåkare.
Sara bor på gångavstånd
från skolområdet och där
ligger även sjön där laget
tränar.
– Den största skillnaden
kommer att vara att jag får
möjlighet att åka så många
fler månader om året jämfört med i Sverige samtidigt
som jag kan satsa helhjärtat
på skolan vilket inte varit
riktigt möjligt hemma, berättar Sara Westerlund.
Planen är att Sara ska studera marknadsföring som
huvudämne under sina år
på universitetet i Louisiana.
– Jag vill kunna jobba
med att anordna olika event
för att göra vattenskidsporten större i Sverige när jag
kommer hem igen och då
känns marknadsföring helt
rätt, säger Sara.
Under hösten är ett antal tävlingar inbokade och
störst av dem är nationsmästerskapen där de tävlar
mot lag från landets övriga
universitet.
– Mitt lag har varit i topp
där varje år så jag hoppas
att vi kan få en vinst även i
år, säger Sara Westerlund.
Att kunna åka vattenskidor året runt är en dröm
som inte varit möjlig tidigare för Sara. Med tanke på
väderförhållandena har hon
varit tvungen att söka sig utomlands för att kunna träna
när det varit för kallt för att
åka i Sverige. Träningssäsongen i år började tidigt
med två veckor i Thailand
på en vattenskidskola utanför Bangkok där Sara tillbringat mycket tid genom
åren.
– Träningen där är suverän och det finns två sjöar
där man kan åka. När jag är
där tillbringar jag all min tid
antingen bakom båten eller
i den och hjälper andra med
sin träning, berättar Sara
Westerlund.
Efter det så blev det ett
ganska långt uppehåll men i
maj bar det iväg igen, denna
gången till Frankrike.
»Mitt självförtroende sabbades
rejält när åkningen inte gick som
jag ville«
Mentalt tuff säsong
– Jag tränade med en av
de bästa coacherna där och
då öppnade jag upp ögonen
för lite nya tekniker. När det
sen gick att åka i Sverige så
gick träningen väldigt bra
fram tills det var dags att
börja tävla, säger hon.
Har jobbat på hemtjänsten i Gustavsberg
Namn: Sara Westerlund
Ålder: Fyllde 25 år den 31
augusti
Bor: Louisiana, USA
Familj: Mamma, styvpappa, lillasyster, lillebror på Värmdö och
pappa i Slagsta
SM-resultat: Elva medaljer, varav fyra guld
Favoritmusik: Britney
Spears
Motto: ”If you haven’t
Varje sommar håller Saras klubb Lida vattenskidklubb i Huddinge en vattenskidskola för nybörjare
där Sara är lärare. Men i år
höll hon även ett tjejläger
för svenska vattenskidförbundets räkning och det
var under ett åk den veckan
som hennes skida gick av.
Fyra dagar innan säsongens
första tävling.
Diggar Britney Spears.
tried it, how do you know if
it’s a bad idea?”
Kuriosa: Har arbetat på
hemtjänsten i Gustavsberg
– Detta gjorde att min sponsor snabbt fick skicka en ny
skida som jag inte alls var
inåkt på. Mitt självförtroende sabbades rejält när
åkningen inte gick som jag
ville och jag tror att det har
bidragit till att min säsong
inte sett ut riktigt som jag
har velat i år.
Hon berättar att det varit
svårt att hitta rätt mentalt
och att hon nu i efterhand
bara har ett eller kanske två
åk under hela tävlingssäsongen som hon kan känna
sig riktigt nöjd med.
– SM gick ändå helt okej
med tanke på hur säsongen
varit. Det viktigaste är ändå
att det ska vara kul, annars
är det ingen idé. Nu satsar
jag vidare med full kraft inför
höstens tävlingar här i USA
och sen kommer jag hem och
tävlar i SM igen nästa sommar, säger Sara Westerlund.
BONNIE FRIEDH
37
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
SPORT
”Det gick kanske inte så
där hundraprocentigt bra”
Resultat
FOTBOLL
Division 2 norra Svealand herr
Avesta - Nacka FF 1-4 (0-2)
Enskede - Kvarnsveden 2-0 (1-0)
Norrtälje - Sollentuna 1-1 (0-0)
Gamla Upsala - Upsala IF 5-0 (2-0)
BOO BOULE
Hemmaklubben Boo
SK hade vittring på
guld när slutspelet i
boulens veteranelitserie arrangerades.
Det blev silver.
Enskede
Sollentuna
Nacka FF
Sandvikens IF
Arameisk/Syr
Skiljebo
Syr Kerburan
Norrtälje
Västerås IK
Gamla Upsala
Upsala IF
Strömsberg
21
21
21
20
20
20
20
21
21
21
21
21
13
12
12
11
10
10
9
7
8
5
7
6
5
4
2
4
5
4
3
6
3
7
1
2
3
5
7
5
5
6
8
8
10
9
13
13
41 – 19
55 – 32
36 – 28
37 – 24
45 – 18
30 – 22
28 – 32
32 – 30
29 – 44
29 – 32
33 – 48
20 – 38
44
40
38
37
35
34
30
27
27
22
22
20
Kvarnsveden 21 5 2 14
Avesta
21 4 4 13
27 – 44 17
17 – 48 16
Division 2 södra Svealand herr
Värmdö - FC Gute 2-0 (2-0)
IFK Stockholm - Eskilstuna City 0-2 (0-0)
Vimmerby - Örebro Syrian 2-2 (2-0)
FC Linköping - Aspudden Tellus 1-1 (0-0)
Sleipner - Ekerö 3-1 (1-1)
Mer resultat på nästa sida.
Div 2 Södra Svealand
Värmdövallen, Hemmesta
Boo SK:s Lars ”Nappen”
Ekroth är väl inte överdrivet nöjd när han summerar
slutspelet i veteranelitserien, som avgjordes i helgen
i Orminge boulecenter.
– Arrangemanget var
lyckat, men visst svider det
att vi inte tog guldet. Vi slog
laget som vann, BK Kärnan
från Helsingborg, men förlorade mot Fagersjö, det avgjorde, säger ”Nappen”.
Entré 50 kr. Servering.
Välkomna!
Gulden gick till Skåne
Lars ”Nappen” Ekroth.
– Som gammal fotbollsspelare har man ju den där tävlingsinstinkten i sig och då
är det klart att man frågar
sig: Varför vann vi inte?
Varför vann ni inte?
– Ja, varför vann vi inte?
Det gick kanske inte så där
hundraprocentigt bra i viktiga lägen. Det hade räckt
med kryss mot Fagersjö,
men nu får man bryta ihop,
sen får man komma igen, sä-
FOTO: MAGNUS FÖRNBERG
ger ”Nappen” med ett skratt.
Det blev skånsk seger
även i elitseriens slutspel,
som Coccinelle Petanque
Club, från Malmö, vann.
INGEMAR LUNDIN
VÄRMDÖ
IF
vs
IF SYLVIA
Söndag 13 september kl 18.00
Skuru värvar från Polen och
Finland – tappar till England
NACKA HANDBOLL
Handbollspremiären närmar sig. Redan nästa vecka,
onsdagen den 16 september, smygstartar SM-vinnarna Sävehof säsongen
hemma mot Höör. För Skuru dröjer det ytterligare en
vecka, till onsdagen den 23
september, innan seriespelet inleds borta mot Skövde.
Under sommaren har
två spelare från A-truppen
lämnat Skuru. Dels Agnes
Rutqvist, som går till nya
elitserielaget Kristianstad,
dels Sanna Stolperud, som
återvänder till GT Söder i
division 1.
Noterbart är att Malin
Alders, född 1998, lämnar
Skurus ungdomsled för spel
i Londonklubben Thames
Handball Club.
Nycz från Stal Grozow
Vad nya ansikten beträffar
är det främst unga förmågor som knutits till klubben,
och huruvida de får prova
på spel i elitserien återstår
att se.
Två nya begåvningar
kommer från utlandet:
Natalia Nycz, född 1999,
anländer från polska Stal
Grozow, och Emma Aarnio, född 1999, från finska
Kyrkslätts IF.
Rebecca Järnholm och
Julia Zetterberg, båda födda 1998, kommer från Spårvägen. Rebecca Nilsson,
även hon född 1998, ansluter från IFK Tumba.
INGEMAR LUNDIN
M ATCH DAG S
Boo
FF
mot
P18K
[email protected]
12 september kl. 12.30 Boovallen 1
DIV 1
SÖDRA
SVEALAND
DAMER
18. Sonja Såndberg
Mittfältare
Född 1998
Moderför.: Boo FF
etikettakuten.se
NACKA
21. Amanda Nilsson
Målvakt
Född 1999
Moderför.: Djurgårdens FF
38
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
SPORT
Restaurang Lillplogen
- Hemmesta Centrum Vi söker
Resultat, forts.
Värtan
Hässelby
Vasastan
Sköndal
Krukan
Ingarö
Stureby
Långholmen
Division 3 södra Svealand herr
Älta - Viljan 3-2 (3-0)
Älta: Jimmy Johansson 2, självmål.
Älvsjö - Sport 3-0 (1-0)
Järna - Srbija 1-2 (0-1)
Värmbol - Segeltorp 4-1 (1-0)
Dalhem - Haninge BRB 3-2 (2-2)
Eskilstuna S - Spårvägen 3-2 (1-1)
Värmbol
Haninge BRB
Dalhem
Järna
Spårvägen
Eskilstuna S
Viljan
Älvsjö
Älta
Segeltorp
Srbija
Sport
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
13
12
12
10
8
7
8
6
6
5
6
0
3
3
1
1
4
5
1
4
4
3
0
1
2
3
5
7
6
6
9
8
8
10
12
17
48 – 16
54 – 23
46 – 33
34 – 24
38 – 38
29 – 32
37 – 34
27 – 29
27 – 36
25 – 36
28 – 52
13 – 53
42
39
37
31
28
26
25
22
22
18
18
1
Värtan - Ingarö 4-2
Sköndal - Krukan 0-2
Hässelby - Ängby 1-5
Järla - Långholmen 5-1
18
17
18
18
15
13
12
10
2
2
2
3
10
6
6
5
5
4
3
3
2
4
4
3
2
3
2
1
6
8
7
10
11
11
13
14
47 – 27
29 – 35
28 – 44
23 – 41
17 – 38
18 – 39
19 – 53
20 – 73
32
22
22
18
17
15
11
10
Division 5 Stockholm mellersta herr
Division 4 Stockholm mellersta herr
FC Sthlm Inter
IFK Lidingö
Ängby
Järla
18
18
17
18
18
18
18
18
Reymersholm - Gröndal 3-1
Ekerö - Saltsjöbaden 3-1
Boo FF - Skå 2-1
Ekerö
18
Reymersholm 18
Boo FF
18
Vasasällskapet 17
Saltsjöbaden 18
Marieberg
17
Norrtull
17
Gröndal
18
Atletico Nacka 17
Handelskamrat17
Bollmora BoIS 17
Skå
18
16
14
9
10
9
8
6
5
5
5
3
2
1
2
5
0
1
3
2
4
2
1
2
3
1
2
4
7
8
6
9
9
10
11
12
13
69 – 19
45 – 18
48 – 33
36 – 35
41 – 34
29 – 27
23 – 35
40 – 43
36 – 49
24 – 46
23 – 47
21 – 49
49
44
32
30
28
27
20
19
17
16
11
9
Division 6 Stockholm D herr
Peshmerga - Tre Laxar 5-6
1
2
4
5
71 – 10
41 – 11
48 – 14
43 – 19
47
41
38
33
Hedvigslund
Sickla
Gustavsberg
Tre Laxar
Kärrtorp
13
13
14
14
14
10
10
7
6
4
2
2
1
2
4
1
1
6
6
6
48 – 11
46 – 20
39 – 40
35 – 34
37 – 45
32
32
22
20
16
SANKTAN-MATCHER
hela helgen
11-13 september
Viking Söderm 13
Albion
13
Tudor Arms 13
Peshmerga
14
Magenta
13
5
4
4
4
3
1
3
2
1
2
7
6
7
9
8
22 – 32
25 – 27
17 – 29
22 – 36
34 – 51
16
15
14
13
11
Division 7 Stockholm G herr
Jarlaberg - Bleket 2-2
Höjden - Drottninghamn 5-1
Djurö/Vindö - Nacka Juniors 4-6
Jarlaberg
12
Bleket
12
Fisksätra
12
Drottninghamn12
OS Carioca
12
Djurö/Vindö 12
Höjden
13
Nacka Juniors 13
Boo
12
9
9
9
4
4
4
4
3
2
2
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
5
7
7
8
8
9
62 – 16
49 – 18
48 – 17
28 – 29
24 – 31
20 – 31
27 – 54
19 – 48
14 – 47
29
29
28
15
13
13
13
11
7
Elitettan dam
IFK Kalmar - Älta 5-4 (3-1)
Älta: Thordis Hroenn Sigfusdottir 2, Astrid
Larsson, Kelley Monogue
Limh Bunkeflo - Kvarnsveden 1-4 (0-2)
Lidköpings FK - Bollstanäs 3-5 (1-3)
Sirius - Djurgården 2-0 (1-0)
Östersund - QBIK 2-2 (0-1)
Sunnanå - Jitex Mölndal 1-1 (0-0)
Hovås/Billdal - Kungsbacka 3-2 (2-0)
Kvarnsveden
Djurgården
Limh Bunkeflo
IFK Kalmar
Hovås/Billdal
Sirius
Östersund
Sunnanå
QBIK
Jitex Mölndal
Älta
Kungsbacka
Bollstanäs
Lidköpings FK
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
18
14
14
13
13
11
7
7
5
5
4
4
3
2
2
4
3
4
4
6
6
3
5
3
5
4
2
3
1
3
4
4
4
4
8
11
11
13
12
13
16
16
57 – 11
59 – 26
49 – 26
51 – 32
34 – 22
36 – 19
37 – 39
39 – 39
21 – 29
22 – 38
26 – 50
25 – 47
18 – 57
27 – 66
56
46
45
43
43
39
27
24
20
18
17
16
11
9
Division 1 södra Svealand dam
IFK Nyköping
Västerås BK30
Älvsjö AIK
Brommapojk
Örebro SK S
Västerås IK
Sätra
Boo
P 18 IK
Enskede
Rynninge
Forsby
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
17
12
12
9
8
9
7
8
7
5
4
3
1
4
1
5
5
2
7
2
4
5
3
3
3
2
5
4
5
7
4
8
6
8
11
12
13
56 – 22
45 – 25
33 – 22
32 – 18
33 – 30
26 – 25
36 – 44
37 – 29
30 – 34
20 – 37
19 – 34
12 – 59
40
37
32
29
29
28
26
25
20
15
12
6
Antika vapen, militärkask,
uniform, medaljer, ordnar,
fartygstavlor, båtmodell,
kompass, lantärnor.
Tel 796 93 19.
Lp-skivor och singlar från -50
-60 och -70-tal. Pop, rock,
jazz, schlager. Ring Thomas
717 55 16, 070-717 55 16.
Vasalund - Södersnäckorna 4-11
Triangeln - Bajen DFF 4-0
Tyresö DFF - Telge United 3-0 (2-0)
Telge United 15 14
Södersnäckorna1512
Värmbol
14 7
Triangeln
15 6
Tyresö DFF
15 6
Huddinge IF 14 4
Hällbybrunn 14 3
Bajen DFF
14 3
Vasalund
14 3
Nacka Allstars 14 0
0
1
4
5
2
3
6
3
3
1
1
2
3
4
7
7
5
8
8
13
67 – 20
68 – 35
49 – 33
47 – 24
35 – 26
33 – 40
20 – 32
30 – 51
28 – 58
12 – 70
42
37
25
23
20
15
15
12
12
1
Division 3 Stockholm B dam
Segeltorp - Vasastan 1-1
Järla - Dalhem 1-6 (0-2)
Dalhem
13 12
Stuvsta
13 11
Ingarö
13 8
Rönninge/Salem13 7
Marieberg
13 6
Rågsved
13 5
Järla
14 5
Salem FF
13 4
Segeltorp
13 1
Vasastan
14 1
1
1
2
2
0
1
0
1
3
1
0
1
3
4
7
7
9
8
9
12
51 – 9
45 – 15
37 – 17
40 – 24
27 – 25
18 – 30
36 – 34
42 – 43
8 – 37
10 – 80
37
34
26
23
18
16
15
13
6
4
DIVERSE
Kvinna på Ljuskärrsberget.
Vi är två dokumentärfilmare
i uppstarten av vårt projekt
om ensamstående kvinnor
på Ljuskärrsberget. Vi vill
komma i kontakt med dig
som vill berätta din historia.
Filmens teman kommer vara
självständighet, relationer
och förändring. Ring eller
maila. Tel 0707-235 528.
E-post: sarathisnerlindstedt
@gmail.com
Arbetsmarknad
BILPLÅTSLAGARE/BILLACKERARE
Vi är en liten skadeverkstad
med stora resurser och engagemang.
Vi finns på Värmdövägen 736 i Saltsjö Boo.
Vi söker nya medarbetare med erfarenhet
av plåtarbeten och/eller billackering.
Låter det intressant?
Sänd brev och CV till: [email protected]
Rengörare Näslund
söker städpersonal
FC Stockholm
Internazionale
570 206 69
Prylmarknad
Serveringen öppen! Nackas godaste bullar!
Lördag
12 sept.
kl. 15.00
för omgående anställning - Heltid
Du som söker måste ha en gedigen
erfarenhet.
För vidare information kontakta Nebojsa
Division 2 östra Svealand dam
KÖPES
Kom och heja fram
Sicklaöns största fotbollsklubb!
À LA CARTE KOCK
P 18 IK - Västerås BK30 0-2 (0-0)
Örebro SK S - Enskede 5-1 (1-1)
IFK Nyköping - Rynninge 6-0 (3-0)
Västerås IK - Brommapojk 1-1 (0-0)
Vi söker erfaren och duktig personal för hemservice
i Nacka och Värmdö. Svensktalande. Gärna boende i
Gustavsberg med omnejd. Vi ser gärna att du har körkort.
Kollektivavtal och försäkringar finns.
Besöksadress: Ingemarsgatan 1A
114 20 STOCKHOLM
Tel: 08-612 23 64
Mobil: 076-949 70 10
www.rengorarenaslund.se
Wermdö Golf & Country Club
söker medarbetare till kansliet
En av våra medarbetare på klubbens kansli slutar hos oss i
mitten av oktober och vi söker nu en efterträdare till henne.
Ansvarsområdet omfattar främst medlemsservice och
medlemsfrågor och är centralt för vår verksamhet.
På klubbens kansli arbetar också VD (från 1 oktober vår nye
VD Per-Ulrik Johansson) och en person som är ekonomiansvarig, en fastighetsansvarig samt säsongsanställd personal
i receptionen.
I befattningen ingår främst att
O ansvara för medlemskontakter, medlemsregistret samt
administration av andelsöverlåtelser och medlemsavgifter
O sköta och göra uppdateringar av klubbens hemsida och
hantera digitala nyhetsbrev
O ansvara för GIT-systemet inom klubben
O delta med administrativ service vid tävlingar och
företagsarrangemang
O medverka i att receptionen fungerar effektivt för våra
medlemmar och gäster
O delta i för ett mindre kontor normalt förekommande uppgifter
med post/epost, telefon, arkivering och kontorsservice
Befattningen kräver
en god planeringsförmåga och noggrannhet
O initiativförmåga och vana att arbeta självständigt men även
god förmåga till teamarbete
O betydande stresstålighet och du bör trivas med högt tempo
och flera samtidiga ärenden
O god kunskap om och vana vid att arbeta i Officepaketet
O en stark social förmåga och lätthet i kontakter med medlemmar och gäster
O
Du bör ha möjlighet att ha en flexibel arbetstid främst under
golfsäsongen maj – september då det vissa dagar vid tävlingar
förekommer både tidiga starter och sena kvällar samt ibland
även visst helgarbete.
Du behöver inte vara golfspelare men du bör ha kunskap och
förståelse för golfsporten och verksamheten i en golfklubb.
Om du är intresserad av denna roll och intressanta tjänst på
Wermdö Golf & Country Club, vänligen skicka ett personligt
brev och CV till [email protected] senast den 30 september 2015.
Bilar & Tillbehör
Just nu hos Bilia
Snart hos Bilia
Nya Hyundai Tucson
En bil du vill provköra!
Volvo Classic
Provkör
hos Bilia!
Nya Hyundai Tucson 1.6 GDI M6 Select 2WD
Från 214 900:Boka din provkörning redan nu på bilia.se
eller kom förbi din närmaste anläggning så berättar vi mer!
Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km, Co2 147g/km.
Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
Volvo V70
Just nu!
T4 190hk Classic Kinetic
tUppgradera till
Momentum för 20.000:-
Inkl. konstantfarthållare, tidursfunktion för
tillsatsvärmare/parkeringsvärmare med tidur, 17”
fälgar Pallene, Driver Support (exkl BLIS) m.m.
Förr
Nu
282.500:269.900:-
tKöp till automat för 9.900:tKompletta vinterhjul
på köpet!
Erbjudanden i denna annons kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Bilen på bild är extrautrustad.
Med reservation för slutförsäljning, prisförändringar och tryckfel. Vinterhjul på köpet gäller 150821–150914.
Erbj. på automat gäller t.o.m. 160424. Bränsleförbrukning blandad körning: 6,0 l/100km, CO2 140 g/km.
Bostadsmarknad
skandiamäklarna värmdö, 08-54900200
www.skandiamaklarna.se
VÄRMDÖ MÖRTNÄS — LÄTTBYGGD PLAN VILLATOMT MED BRA BYGGRÄTT
VÄRMDÖ KOLVIK — NU FINNS CHANSEN ATT FÖRVERKLIGA HUSDRÖMMEN
9LOODWRPW PHG NYP DOWHUQDWLYW NYP L SODQ )ULWLGVKXV RP NYP EHOlJHW Sn SODQ
RFK RJHQHUDG WUlGJnUGVWRPW RP NYP %HWDOW 9$ 1lUKHW WLOO QDWXU EDG EXVV RFK 6WRFNKROP
6ROULN VOXWWDQGH WRPW L YDFNUD .ROYLN .RPPXQDOW 9$ lU EHWDOW RFK ILQQV YLG WRPWJUlQV %\JJUlWW
HOOHU NYP L WYn SODQ )ULWLGVKXV RP NYP VlOMV PHG IULVNULYQLQJVNODXVXO
UTGÅNGSPRIS 3 250 000 KR/BUD BOAREA 46 KVM BIAREA 14 KVM ANTAL RUM 3 ROK (VARAV 2 SOVRUM) BYGGÅR
1937/58 TOMTAREA 2 340 KVM ADRESS ÄLGSTIGEN 35 VISAS SÖN 13/9 KL. 12.00-12.30. KONTOR VÄRMDÖ 08-549 00
PRIS 2 400 000 KR BOAREA 36 KVM ANTAL RUM 2 ROK BYGGÅR 1967 TOMTAREA 1 650 KVM ADRESS VASAVÄGEN 18 VISAS
SÖN 13/9 KL. 13.15-14.00. KONTOR VÄRMDÖ 08-549 00 200 MÄKLARE CHRISTER CARLSSON 070-585 88 89 SMS:A S 2394151
INGARÖ LÅNGVIK — INSYNSSKYDDAD HÖRNTOMT GRÄNSANDE ÅT ALLMÄNNING
JAG ÄR NU ÅTER EFTER EN TIDS BARNLEDIGHET. VÄLKOMMEN ATT SLÅ EN SIGNAL
,QV\QVVN\GGDG VM| RFK QDWXUQlUD PHG VRO KHOD GDJHQ OLJJHU GHQQD ILQD IULWLGVIDVWLJKHW L OXJQW
RPUnGH 7LOOE\JJQDGVP|MOLJKHW PHG IULNRVWLJD NYP *lVWKXV VDPW YlOE\JJW JDUDJH
(IWHU HQ WLGV PDPPDOHGLJKHW lU MDJ QX WLOOEDNV Sn NRQWRUHW 'HW NlQQV UROLJW RFK MDJ VHU IUDP
HPRW YDG K|VWHQ NRPPHU HUEMXGD 9lONRPQD DWW XSSGDWHUDW YlUGHW Sn HUW ERHQGH
-RKDQQD
PRIS 2 950 000 KR BOAREA 56 KVM BIAREA 11 KVM ANTAL RUM 4 ROK (VARAV 3 SOVRUM) BYGGÅR 1978 TOMTAREA 2 527
KVM ADRESS SNÖSUNDSVÄGEN 39 KONTOR VÄRMDÖ 08-549 00 200 MÄKLARE CHRISTER CARLSSON 070-585 88 89
KONTOR VÄRMDÖ MÄKLARE JOHANNA ÅHS 0733-94 57 96 MAIL [email protected]
NACKA 08-716 91 50 VÄRMDÖ 08-570 230 30 / FASTIGHETSBYRÅN.SE
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
GAVELRADHUS
Nacka | Krokhöjden
Möjavägen 62
Här finns en renoveringschans i ett populärt område. Välplanerat gavelradhus med låga
driftskostnader samt uteplats och soldäck i fritt läge. Radhuset är beläget i trevliga Krokhöjden
längst in på en återvändsgata. Området är mycket lugnt, idylliskt och ligger naturnära, ett stenkast
från kommunikationer och service.
Accepterat pris 3 800 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 128 kvm Tomt 256 kvm Byggt 1969
Ring för att boka tid för visning! Mäklare Jonas Backända 073-3460223
LEV LIVET I HAGABERG!
Värmdö | Evlinge Järpstigen 4
Accepterat pris 1 650 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 55 kvm Tomt 2 081 kvm Byggt 1970
Visas Sön 13/9 13.30-14.15 Mån 14/9 17.00-17.30 Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350
Värmdö | Hagaberg
Nattviolsvägen 16
Modern arkitektur i barnrik villaidyll med södervänd tomt, stor altan, varmgarage och carport.
Öppen planlösning , 4-5 sovrum och 2 badrum. Gångavstånd till dagis, skola och buss.
Accepterat pris 5 290 000 kr Rum 5 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 149 kvm Tomt 921 kvm Byggt 2000
Visas Sön 13/9 14.30-15.15 Mån 14/9 17.30-18.00 Mäklare Petronella Tell 0707-342131
3:a Nacka | Saltängen Fasanvägen 27
Accepterat pris 3 990 000 kr Avgift 4 993:-/mån Boarea 93 kvm Vån 5 av 5
Energiprestanda 139 kWh/kvm år Visas Sön 13/9 14.30-15.00 Mån 14/9 17.30-18.00
Mäklare Angelica Gedlund 0733-460 340
NACKA 08-716 91 50 VÄRMDÖ 08-570 230 30 / FASTIGHETSBYRÅN.SE
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
2:a Nacka | Jarlaberg Landåvägen 12, Entréplan
Accepterat pris 2 295 000 kr Avgift 3 668:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv) Boarea 63 kvm Vån (Hiss)
Energiprestanda 186 kWh/kvm år Visas Sön 13/9 13.00-13.30 Mån 14/9 17.30-18.00
Mäklare Sandra Enåsen Due-Pedersen 0733 460227
3:a Nacka | Kvarnholmen Mjölnarvägen 16, 10 tr
Accepterat pris 8 495 000 kr Avgift 5 808:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv) Boarea 108 kvm
Vån 10 av 10 (Hiss) Energiprestanda 115 kWh/kvm år Visas Sön 13/9 14.00-14.30
Mån 14/9 18.30-19.00 Mäklare Sandra Enåsen Due-Pedersen 0733 460227
2:a Nacka | Saltsjöbaden
Freyvägen 2B, 1 tr
1:a Nacka | Järla Sjö
Fingerörtsvägen 10
Accepterat pris 1 295 000 kr
Avgift 2 674:-/mån
Boarea 42,5 kvm Vån 1
Energiprestanda 36 kWh/kvm år
Visas Sön 13/9 11.45-12.15 Tis 15/9 17.30-18.00
Mäklare Sandra Enåsen Due 0733 460227
Accepterat pris 1 895 000 kr
Avgift 2 881:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV,
bredband)
Boarea 45 kvm Vån (Hiss)
Visas Sön 13/9 12.00-12.30 Mån 14/9 17.30-18.00
Mäklare Johan Sörman 0733 460 221
3:a Nacka | Finnboda Hamn
Finnboda kajväg 13B
3:a Nacka | Henriksdalsberget
Henriksdalsringen 3, 3tr
1,5:a Nacka | Finntorp
Becksjudarvägen 43, 1tr
2:a Nacka | Finnberget
Finnbergsvägen 3
Accepterat pris 4 995 000 kr
Avgift 4 718:-/mån (inkl värme, va, kabel-TV,
bredband)
Boarea 78,5 kvm Vån 2 av 4 (Hiss)
Visas Sön 13/9 13.00-13.30 Mån 14/9 18.30-19.00
Mäklare Johan Sörman 0733 460 221
Accepterat pris 2 495 000 kr
Avgift 3 578:-/mån (inkl värme, va, bredband)
Boarea 69 kvm Vån 3 av 7 (Hiss)
Energiklass C
Visas Sön 13/9 12.30-13.00 Tis 15/9 18.30-19.00
Mäklare Johan Stenis 0733460220
Accepterat pris 1 995 000 kr
Avgift 2 380:-/mån
Boarea 40 kvm Vån 1
Energiklass B
Visas Sön 13/9 15.00-15.30 Mån 14/9 17.30-18.00
Mäklare Johan Stenis 0733460220
Accepterat pris 2 395 000 kr
Avgift 3 364:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv)
Boarea 61 kvm Vån 1 av 5 (Hiss)
Energiklass D
Visas Sön 13/9 11.30-12.00 Tis 15/9 17.30-18.00
Mäklare Jonas Backända 073-3460223
2:a Nacka | Björknäs
Vintervägen 4A, 2tr
4:a Nacka | Björknäs
Talluddsvägen 2J
2:a Nacka | Eknäs
Höjdvägen 1 C
2:a Gustavsberg | Farstadal
Publikvägen 17
Accepterat pris 2 095 000 kr
Avgift 3 638:-/mån
Boarea 61 kvm Vån 2 av 3
Energiprestanda 185 kWh/kvm år
Visas Sön 13/9 13.45-14.15 Mån 14/9 18.45-19.15
Mäklare Johan Stenis 0733460220
Accepterat pris 3 350 000 kr
Avgift 4 609:-/mån (inkl va, kabel-tv och parkering)
Boarea 101 kvm
Visas Sön 13/9 12.30-13.15 Mån 14/9 18.00-18.30
Mäklare Daniel Eriksson 0733 460 222
Accepterat pris 1 745 000 kr
Avgift 3 180:-/mån
Boarea 55,5 kvm Vån 3 av 3 (Hiss)
Energiprestanda 60 kWh/kvm år
Visas Sön 13/9 13.00-13.30 Mån 14/9 18.00-18.30
Mäklare Stefan Dockberg 0733 461 100
Accepterat pris 2 250 000 kr
Avgift 3 221:-/mån (inkl värme, kallvatten)
Boarea 50 kvm Vån 3 av 3 (Hiss)
Visas Tor 10/9 17.30-18.00 Sön 13/9 15.00-15.30
Mäklare Cathrine Olofsson 070-3383523
NACKA 08-716 91 50 VÄRMDÖ 08-570 230 30 / FASTIGHETSBYRÅN.SE
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
Nacka | Mensättra
Sunnanbacken 3
Välkommen till Sunnanbacken 3 och ett undangömt hus mitt i ett lugnt område med total närhet
till kommunikation, skolor, dagis och affärer. Här bor du naturnära med generösa ytor, flera sovrum
och ett garage. Trevlig trädgårdstomt som badar i sol!
Accepterat pris 5 800 000 kr Rum 7 rum, varav 3-5 sovrum Boarea 159 kvm Tomt 825 kvm Byggt 1982
Energiklass E Visas Sön 13/9 14.00-14.45 Mån 14/9 18.30-19.00
Mäklare Jonas Backända 073-3460223
SÄTT DIN EGEN PRÄGEL
Nacka | Östra Orminge
Storholmsvägen 158
Välkommen till Storholmsvägen 158 och ett radhus med goda möjligheter att skapa något eget från
ett hus i originalskick. Här har finns uteplats i ett bra solläge och en lugn innergård. Så om du vill
du bo familjevänligt med närhet till både skola och service samt med mycket goda
kommunikationer till city har du kommit rätt.
Accepterat pris 3 495 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 99 kvm Tomt 121 kvm Byggt 1981
Energiprestanda 111 kWh/kvm år Visas Sön 13/9 12.45-13.30 Mån 14/9 17.30-18.00
Mäklare Jonas Backända 073-3460223
NACKA 08-716 91 50 VÄRMDÖ 08-570 230 30 / FASTIGHETSBYRÅN.SE
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
1:a Värmdö | Gustavsberg
Väderkvarnsvägen 1
3:a Värmdö | Farstadal
Rekordvägen 3
3:a Värmdö | Holmviksskogen
Bergmossevägen 21
3:a Värmdö | Gustavsberg
Björnskogsvägen 90
Accepterat pris 1 850 000 kr
Avgift 2 493:-/mån
Boarea 39 kvm Vån BV
Energiprestanda 70 kWh/kvm år
Visas Sön 13/9 12.00-12.30 Mån 14/9 18.00-18.30
Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350
Accepterat pris 2 495 000
Avgift 5 331:-/mån (inkl värme, VA, bredband)
Boarea 72 kvm Vån 2 av 4 (Hiss)
Energiprestanda 109 kWh/kvm år
Visas Sön 13/9 13.00-13.45 Mån 14/9 18.00-18.30
Mäklare Elin Bolin 070-8550200
Accepterat pris 1 995 000
Avgift 6 049:-/mån (inkl värme, VA, kabel-tv)
Boarea 93,5 kvm Vån 1 tr av 4 (Hiss)
Energiprestanda 95 kWh/kvm år
Visas Sön 13/9 12.00-12.30 Mån 14/9 19.00-19.30
Mäklare Elin Bolin 070-8550200
Accepterat pris 1 990 000 kr
Avgift 4 615:-/mån inkl V, VA, tv, el & bredband
Boarea 82,3 kvm Vån 2 av 3
Energiprestanda 175 kWh/kvm år
Visas Sön 13/9 12.00-12.30 Mån 14/9 18.00-18.30
Mäklare Lars Nordensvärd 0735-221350
4:A ALPHYDDAN
Välkommen på visning!
Barkerivägen 17
7 rok
Stadsvilla med takterrass i populära Tollare
SYD/VÄST LÄGE, INGLASAD BALKONG & HORISONTVY!
Ljus & välplanerad hörnlägenhet högt upp i huset. Rymligt vardagsrum med matsal/alt
sovrum 3. Påkostad renovering av kök, väggar & tak. Mycket fräscht stambytt badrum samt
separat Gäst/WC/klädvårdsavdelning. KLK och garderober. Nära Sickla, bussar, Saltsjöbanan.
Hiss, tvättstuga, bastu & gym i huset!
■ Alphyddevägen 8, 12 tr
■ Pris 3 995 000 kr/Bud
■ Avg. 5 125 kr/mån
■ Boyta 98 kvm
■ Söndag 13/9 kl. 15:00-16:00 Måndag 14/9 kl. 17:00-17:30 ■ Fastighetsmäklare Tarja Radencrantz
3:A EKUDDEN
Visning: sön 13/9 kl. 13.00-14.00, mån 14/9 kl. 18.30-19.30
Invid en lugn villagata i den framväxande stadsdelen Tollare återfinns denna stadsvilla
om 185 kvm fördelade på tre plan. Sju rum, varav 4-5 sovrum. Takterrass om 45 kvm
samt stor altan, båda med utsikt mot grönskan och Lännerstasundet i söder. Garage.
Närhet till förskolor och skolor. Endast 15 minuter med bil från stadspulsen.
Accepterat pris: 8 395 000 kr Antal rum: 7 rok Boarea: 185 kvm Tomt: 222 kvm
SOLIGT SYD/VÄSTLÄGE MOT SJÖN, NYTT BADRUM & KÖK!
Ljust läge i gavel med balkong med hänförande vy mot bl.a. Järlasjön. Toppfräsch med nytt
kök och badrum (2014/2013). Golv och väggar är också åtgärdade. Källarförråd, 2 hissar &
tvättstuga i huset. Granne med Järla Sjö, nära Sickla, Forum, bussar & Saltsjöbanan.
P-platser i BRF & garage i grannbrf.
■ Ekuddsvägen 1, 9 tr
■ Pris 2 995 000 kr/Bud
■ Avg. 4 953 kr/mån
■ Boyta 69 kvm
■ Söndag 13/9 kl. 12:00-13:00 Tisdag 15/9 kl. 17:00-17:30 ■ Fastighetsmäklare Tarja Radencrantz
2:A SICKLA
Johan Wahlberg
Reg. fastighetsmäklare
Svenska Mäklarhuset Nacka/Saltsjö-Boo
Orminge Centrum
076-767 04 60, 08-715 09 80
[email protected],
svenskamaklarhuset.se
Köp ett nöd-kit
till kvinnor
i Syrien
LJUS & FRÄSCHT RENOVERAD MED BALKONG!
Soligt och ljust läge i gavel. Stora rum, rymligt vardagsrum (kan delas av till en mini 3:a) med
fönster i två väderstreck & balkong i syd/ost.Stambytt badrum, renoverat kök etc. Brf med
mycket låg avgift, bredband ingår. Bergvärme. Nära natur, bad, buss, Saltsjöbanan, tvärbanan,
Sickla etc. Hiss & tvättstuga i huset.
■ Atlasvägen 61, 4 tr ■ Pris 2 795 000 kr/Bud
■ Avg. 2 170 kr/mån ■ Boyta 64 kvm
■ Söndag 13/9 kl. 13:30-14:30 Måndag 14/9 kl.18:00-18:30 ■ Fastighetsmäklare Tarja Radencrantz
08-714 04 05
■
www.sehem.se
Sms:a NÖDKIT till 72 900 och bidra med
100 kr eller köp ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig.
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.
Bäst på visningar
240 kr
SMS:A 104109 TILL 71122
SMS:A 87556 TILL 71122
JÄRLA SJÖ 4 rok, 74 kvm
Barnvänligt
Villakänsla
Badrum & kök totalrenoverat 2008
Nya golv & ommålat 2015
ACCEPTERAT PRIS 2 590 000 kr. AVGIFT 4 845 kr/mån. HISS Ja. EP 141 kWh. VISAS On 9/9 17.45-18.15. Sö 13/9
13.30-14.00. Fyrspannsvägen 42. NACKA Caroline Baarsen 08-556 184 43.
SMS:A 105670 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 3 975 000 kr. AVGIFT 4 651 kr/mån. EP 139 kWh. VISAS Sö 13/9 11.30-12.15. Må 14/9
17.30-18.15. Fyrgränd 6. NACKA Staffan John 08-556 184 31.
FINNBODA HAMN 2 rok, 54,5 kvm
EKTORP 2 rok, 58,5 kvm
Sjöutsikt från vardagsrum & kök
Byggår 2013
Renoveringschans
Inglasad balkong
ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr. AVGIFT 3 666 kr/mån. HISS Ja. EP 167 kWh. VISAS On 9/9. Sö 13/9. Edinsvägen
12, 7tr. NACKA Ina Olehed 08-556 184 42.
SMS:A 102433 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr. AVGIFT 2 962 kr/mån. HISS Ja. EP Finns ej. VISAS To 10/9 18.00-18.30. Sö 13/9
13.30-14.00. Finnboda kajväg 13B. NACKA Ina Olehed 08-556 184 42.
Högt läge med fantastisk utsikt
GUSTAVSBERG LUGNET 2 rok, 60 kvm
Äldre & stabil förening
Välplanerad
SMS:A 105128 TILL 71122
Öppen planlösning
SMS:A 104896 TILL 71122
Sjönära
JARLABERG 3 rok, 76 kvm
EKTORP 1,5 rok, 32 kvm
Högst upp
ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. AVGIFT 2 888 kr/mån. EP 121 kWh. VISAS Sö 13/9 12.00-13.00. Meitens Väg 25.
VÄRMDÖ Sofia Karlsson 073-671 07 97.
Perfekt förstaboende
Nära till allt
Utsikt mot innergården
ACCEPTERAT PRIS 1 650 000 kr. AVGIFT 2 196 kr/mån. EP 126 kWh. VISAS Sö 13/9 12.00-12.30. Må 14/9
18.00-18.30. Ektorpsvägen 11. NACKA Isabelle Rosing 08-556 184 35.
NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00, VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00, WWW.SVENSKFAST.SE
Värmdö Herrviksnäs
Visas – sön 13/9 kl 13.30-14.15 & mån 14/9 kl 19.00-19.30
Ep 123 kWh/m²
Värmdö Mörtnäs
Visas – sön 13/9 kl 12.00-13.00 & mån 14/9 kl 17.30-18.00
Drömboende för barnfamiljen med alla attribut man kan tänka sig såsom pool,
badtunna och en plan tomt för lek och spel. Öppen spis, bastu och stort inbyggt garage.
Smakfull enplans familjevilla tillbyggd 2011-2013. Huset bjuder på öppna
Adress Ålstigen 22, Boyta: 145 + 50 m², Tomt: 2 020 m²
Pris: 5 475 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070-791 76 46
Adress Älggårdsvägen 12, Boyta: 154 m², Tomt: 1 098 m²
Pris: 5 275 000 kr Mäklare: Jessica Halvardsson Tel: 070-456 18 13
sällskapsytor och 4 sovrum samt en mogen trädgårdstomt med ett härligt solläge.
Gustavsberg 2 rok
Visas – sön 13/9 kl 15.15-16.00 & mån 14/9 kl 19.00-19.30
Ep 254 kWh/m²
Sekelskiftescharm med centralt läge och egen ingång. Välplanerad lägenhet med
Ep 99 kWh/m²
Munkmora 3 rok
Visas – sön 13/9 kl 14.00-14.45 & mån 14/9 kl 18.00-18.30
Ep 159 kWh/m²
vackra nylagda trägolv. Bevarat vackert originalkök, djupa fönsternischer, ljust och fräscht.
Omgjord trea till minifyra med smart planlösning. Belägen i barnvänligt område
med närhet till förskolor och buss. Välskött förening med god ekonomi och låga avgifter.
Adress Stenkullen 3 D, Boyta: 50 m², Avgift: 2 939 kr
Pris: 2 300 000 kr Mäklare: Agneta Svensson Tel: 0760-400 240
Adress Skyttevägen 19, Boyta: 82.3 m², Avgift: 4 495 kr
Pris: 1 795 000 kr Mäklare: Agneta Svensson Tel: 0760-400 240
Gustavsberg Skevik
Visas – sön 13/9 kl 12.00-12.45 & mån 14/9 kl 17.30-18.00
Ep 126 kWh/m²
Munkmora 1 rok
Visas – sön 13/9 kl 11.30-12.15 & mån 14/9 kl 17.30-18.00
Ep 144 kWh/m²
Charmigt hus med annorlunda och spännande planlösning fördelat på 4 rok varav
tre sovrum. Högt och fritt läge i lantlig skärgårdsmiljö endast 20 min från Sthlm. By-00.
En ljus och fräsch lägenhet i bra skick. Balkong i solläge med blick över gården. Fint
Adress Dianavägen 3, Boyta: 126 + 20 m², Tomt: 3 150 m²
Pris: 4 475 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070-791 76 46
Adress Skyttevägen 27, Boyta: 40.4 m², Avgift: 2 325 kr
Pris: 1 395 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707-99 29 99
kök med matplats och badrum med badkar. Mycket välskött förening med god ekonomi.
HEMMA PÅ VÄRMDÖ
bovida.se | 08-571 400 80
4:A NACKA - ORMINGE
2:A NACKA - SICKLA ALLÉ
Varmt välkommen på visning av denna ljusa fyra högst upp i
huset, utan insyn och med låg månadsavgift. Väl genomtänkt
planlösning med tre sovrum och två badrum. Nära Orminge C.
Trevlig tvåa i skönt och lugnt läge nära både sjö, natur och stad.
Garage i huset som nås direkt med hissen. Gångavstånd till
Sickla Köpkvarter. Nära bra kommunikationer. Stor balkong!
ADRESS UTÖVÄGEN 12, VÅN 2/2 BOYTA 93 M²
ENERGIPRESTANDA 140 KWH/M² ÅR
ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 KR AVGIFT 4 897 KR/MÅN
VISAS SÖ 10/9 18:30-19:15, TI 13/9 13:00-13:45
MÄKLARE HENRIK LINDKVIST TELEFON 076-787 27 62
ADRESS SICKLA ALLÉ 5, VÅN 2/4
BOYTA 50 M² ENERGIPRESTANDA 94 KWH/M² ÅR
ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR AVGIFT 3 312 KR/MÅN
VISAS SÖ 13/9 14:00-14:45, MÅ 14/9 17:30-18:15
MÄKLARE GÖRAN KRISTIANSSON TELEFON 070-162 76 90
2:A VÄRMDÖ - GUSTAVSBERG
VÄRMDÖ - BARNVIKSNÄS
Unik bostadsrätt i 2-plansvilla från sekelskiftet. Ljus och rymlig
tvåa högt upp på Kvarnberget i hjärtat av Gustavsberg. Till
lägenheten hör en uteplats med stor altan samt plats för odling.
Fastighet med bra läge i natursköna Barnviksnäs, Ingarö.
Dubbelgarage. Friggebod med indragen el på högt läge.
Möjlighet till egen båtplats...
ADRESS STENKULLEN 3E, VÅN 2/2 BOYTA 75 M² / 2 ROK
ENERGIPRESTANDA 254 KWH/M² ÅR
ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 KR AVGIFT 3 770 KR/MÅN
VISAS SÖ 13/9 15:15-16:00, MÅ 14/9 17:30-18:00
MÄKLARE ALEXANDER EGEBRANT TELEFON 070-2560653
ADRESS ANDSTIGEN 4 BOYTA 58 M² / 3 ROK
TOMTAREA 2318 M² ENERGIPRESTANDA BESTÄLLD '
VISAS VISNING INSTÄLLD
MÄKLARE JONAS LÖNNROTH TELEFON 070-162 70 87
FRITIDSHUS VÄRMDÖ - ÄLVSALA
På en södervänd tomt i härliga omgivningar, nära badsjö och
hav ligger denna insynsskyddade och plana fastighet med
gästhus, bastu och huvudbyggnad som kan användas året runt.
ADRESS RENMOSSEVÄGEN 29 BOAREA 58 M² / 4 ROK
TOMTAREA 2165 M² ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 KR
VISAS SÖ 13/9 12:00-12:45, MÅ 14/9 17:00-17:30
MÄKLARE PETER SUNDQVIST TELEFON 070-162 70 85
ADRESS BODATORPSVÄGEN 20 BOYTA 51 M² / 4 ROK
TOMTAREA 2043 M² ENERGIPRESTANDA SAKNAS
ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 KR
VISAS SÖ 13/9 11:30-12:30
MÄKLARE ERIK HARDER TELEFON 070-162 72 07
Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.
NACKA Sickla Allé 7 08-562 88 940 [email protected] VÄRMDÖ Gustavsberg Centrum 08-562 889 50 [email protected]
lansfast.se
FRITIDSHUS VÄRMDÖ - BODATORP
Välkommen till detta charmiga fritidshus i populära Älvsala med
natursköna omgivningar och båtplats. Stor och härlig tomt.
Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=
FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ
husmanhagberg.se
FARSTADAL 4:A
PUBLIKVÄGEN 25
Högst upp i huset med
inglasad balkong åt sydväst
Utgångspris 3.195.000 kr
Kvm 87 Avgift 4.933 kr
Visas Kontakta mäklaren!
Värmdö Jenny Svensk
08-570 308 88
DIN BOSTAD KAN
VARA en oslipad
LILLÄNGSDAL - SKEPPSGOSSEVÄGEN 8
VINDÖ - SKARPÖUDDSVÄGEN 5
diamant=
Högt beläget i ljuvlig skärgårdsmiljö nära havet
Utgångspris 4.995.000 kr Kvm ca 140+30
Visas Sön 13/9 14.45-15.30 & tis 15/9 17.30-18.00
Värmdö Gunnar Johansson 08-570 308 88
Minivilla på sjönära fastighet belägen vid vackra Skarpö
Utgångspris 2.790.000 kr Kvm 55 + 20 Tomt 6425 kvm
Visas Kontakta mäklaren för visning!
Värmdö Jenny Svensk 08-570 308 88
VI VET VÄGEN TILL EN LYCKAD
FÖRSÄLJNING. FRÅGA OSS
OM KOMMANDE ®.
Energiprestanda 111 kWh/m², år Energiklass F
Energideklaration beställd
DJURÖ 3:A
DALKARLSVÄGEN 37 B
JÄRLA SJÖ 2:A
FINGERÖRTSVÄGEN 6
Välplanerad och absolut
toppskick i bästa läge.
Utgångspris 1 495 000 kr
Kvm 75,5 Avgift 4 924 kr
Visas Sön 13/9 16.15 - 16.45
Värmdö Gunnar Johansson
08-570 308 88
Toppfräsch lägenhet med
balkong i fritt läge
Accepterat pris 2.675.000 kr
Kvm 61 Avgift 3.905 kr
Visas Fre 11/9 12.00-12.30 &
sön 13/9 11.45-12.30
Nacka Ragnhild Sjöberg
08-716 25 00
Energiprestanda 84kWh/m² år
Energiprestanda 116 kWh/m², år
www.husmanhagberg.se
Värmdö 08-570 308 88 Nacka 08-716 25 00
48
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
Bilar &
Tillbehör
Bostadsmarknad
IT
Hemsidor
Trycksaker
Marknadsföring
KÖPES
Bilar köpes även defekta.
Ring eller smsa så blir din bil
såld snabbt och enkelt.
Tel 0735-411 232 mvh Jimmy.
tel/sms 070-520 26 00
.se
Bil och husvagn köpes!
Fort farande utan bil! Bjud
din bil då köper jag den! Allt
av intresse! Tel 070-734 37 30.
Jag finns i Nacka och ger support på
ÄLTA / HEDVIGSLUND
Bil köpes från -00 och uppåt.
Allt av intresse. Små def ej
hinder. Tacksam för alla svar.
Rickard 076-265 08 87.
FRÄSCH 2:A – UTEPLATS
Accepterat pris: 1 495 000 kr / Boarea: 44 m2, 2 rok
Avgift: 4 041 kr/mån / Energideklaration: 164 kWh/
m2/år / Adress: Hasselnötsvägen 62 bv
Visning: Sön 13/9 kl. 11.30–12.00 samt Tis 15/9 kl.
18:00–18:30 / Mäklare: Peter Ramani 0708-10 39 00
Specialister
MAC & PC, MJUKVAROR, NÄTVERK, ROUTRAR,
BRANDVÄGGAR, BACKUPER, NYINSTALLATIONER
0733-584010 [email protected] www.kreativitsupport.se
Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök
070-727 36 39
www.varmdo-it.se
ÄLTA 08-773 01 50 / TYRESÖ 08-712 08 80
NACKA 08-715 72 90 / VÄRMDÖ 08-570 240 80
WWW.MAKLARHUSET.SE
FOTVÅRD
MediFot
• Medicinsk fotvård •
Endast hembesök.
KÖPES
ÖNSKAS HYRA
Maria Sundström
073-759 01 60
Rum önskas hyra
Finnes: 3 rum och kök, 67
kvm. Hyresrätt från 1888,
Bellmansgatan 1,
kakelugn i V-rum. Önskas:
Litet hus i Nacka/S-baden.
Tel 0705-551 619.
Yrke & Hantverk
BYGGNADSARBETEN
JT´s Rörservice AB
Badrumsrenoveringar - Allt inom vvs - Totalentreprenad
TANDLÄKARE
för kortare eller längre tid av
en 24-årig kille i Nacka
(ej Älta) med fast arbetet.
Referenser finns. Max hyra
3.500 kr per mån.
Tel 0707-606 878.
Mindre hus sökes
SICKLA
TANDAKUTEN
Atlasvägen 37 B
Tel 716 40 81
Vi tar emot nya,
akuta och
tandvårdsrädda
patienter.
50+ med katt
vi är ett par som önskar hyra
ett året runt boende minst
1 år. 2-3 rum och kök, öppen
spis egen tomt. Svar via mail
[email protected]
Även implantatbehandling.
Kvällsöppet. Fri barntandvård.
Anlita ett företag som är etablerat sen -91
Tel 070-761 offert.
51 72
Kostnadsfri
Följ oss på Facebook
070-761 [email protected]
72, 070-761 51 82. [email protected]
Badrumsrenoveringar
• Plattsättning • Golvvärme
• Till- & ombyggnader • Rörändringar • Behörig våtrum
F-skatt och garantier - ROT-avdrag
Ring 0708-31 39 12 eller 0704-91 51 52 JK Entreprenad AB
GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT
Ansl. till Försäkringskassan.
Tjänster & Service
BYGGARE
J Christensen AB
Advokat Håkan Ullberg
Arvs-, bodelnings- och testamentsärenden. Bouppteckningar - Boutredningar.
Lång erfarenhet. Kontor i Hammarby Sjöstad och på Ingarö.
Tel 584 003 00, 070-624 49 99 [email protected]
- Allt inom bygg
- och våtrum
www.din-byggare.nu
BOKFÖRING
Advokat Karin Rajala
Ge din jubileumsgåva på pg 90 91 92-7,
www.hjart-lungfonden.se eller ring
0200-89 19 00.
tillsammans r äddar vi liv
VÅRT 90-KONTO KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Vårdnad, boende, umgänge
Västerlångg. 27, Gamla stan
073-55 36 745
[email protected]
www.dinadv.se
Hjälp med bra och billig redovisning,
bokslut och deklarationer m.m.
www.ercaredovisning.se
Monica 070-563 42 74
ERCA + + +
redovisning
RUT & ROT med seniorer!
•• Trädgårdsskötsel
Trädgårdsskötsel/Gräsklippning
• Städning
/ Fönsterputs
Rensning av rabatter
• Hantverkare
/ Elarbeten
Hantverkare/Snickeri/Elarbeten
•• Snickeri
/ Måleri
Städning/Fönsterputs
•• Montering
av möbler
Vi hjälper dig med nästan allt
RING 08-642 20 30
www.seniorbemanning.net
/ Matlagning / Ledsagning
• Inköp
Inköp/Matlagning/Ledsagning
• Barnpassning
Montering av möbler
/ Bortforsling
RUT/ROT)
• Flytt
Flytt/Bortforsling
(ej(ej
RUT/ROT)
/ IT (ej
RUT/ROT)
• Data
Data/IT(ej
RUT/ROT)
#ZHHt*EÏ*OSFEOJOH
NFELÊOTMBPDILWBMJUFU
BRUAB
SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
40 års erfarenhet • Bästa referenser
Diicon A.T. AB
070-88 77 203
FLYTTFIRMOR
Allt inom Flytt och Flyttstäd
Beställ nu och få paketpris!
31 71 78, 072-332 04 99
för kostnadsfri offert! -3
0%
www.nacka-flytt.se
www.nackaflyttstad.se
FÖNSTERPUTS
ett byggföretag etablerat 1990
Erbjuder full entreprenad.
Utför även sprutisolering.
Tel 070-518 46 07
[email protected]
www.djuromiljoisolering.se
DIVERSE
– IDÉSNICKARN –
Spec: ”Compact living” lösningar
08-57034541, 0708-370791
Tel
212100
08-776070-576
21 00 • 070-576
00
ADVOKATER
Ett liv utan hjärtsjukdom kan snart bli
verklighet. Nästa stora genombrott inom
hjärtforskningen är på väg.
*
KREATIV
IT-SUPPORT
Välgjorda
arbeten utföres
Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag
MURARE
Renovering, montering & försäljning av skorstenar,
eldstäder och rökgasfläktar. Vi har egen båt
för ö-jobb.
Kostnadsfri offert.
Tel 08-667 67 85 • Fax 08-667 01 57
E-post: [email protected] • www.tatarna.se
MURARE
GOLV
DINA STÄD inriktat mot
privatpesoner & företag
BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS
&
MURNING
Ulf Mårtenssons Golv
Specialitet golvslipning
Skorstenstätning
Braskaminer
0708-18 88 33
070-775 45 04
08-571 546 17
Innehar F-skattsedel. Garanti lämnas.
• Flyttstäd • Trapphus
• Kontor mm
Ring 0760-721 876.
SWIMMINGPOOLER
Värmdö Städ & Fix
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.
www.varmdostadofix.eu
Ring 070-380 20 16 för offert
TAKARBETEN
TAK & PLÅT AB
08-734 92 79
Alla slags plåtarbeten.
Fri offert. Fasta priser.
All slags målning
utföres billigt
PLÅTSLAGERIARBETE
Kostnadsfri offert.
Vi hjälper dig med rot avdrag. F-skatt.
Ring Tony tel 0769-61 27 64
F-skatt och Ansvarsförsäkring
Medlem i PLR
CHRISTIAN
NIKLAS
073-962 56 76 070-446 21 61
PER ERIKSEN
Plåtslageri & Bygg
073-617 33 05
www.pepb.se
Värmdöviks Måleri
Medlem i PLR, Plåtslageriernas Riksförbund
www.ingarö-plåtslageri.com
070-735 31 70
Målar allt överallt
Med 35 år i branschen. Lastbil med kran, gripskopa
och lastväxlarflak. Maskiner med tillbehör för de flesta
mindre mark- och schaktningsarbetena. Jord- och
grusleveranser. Ris, snöröjning. F-skatt. Rotavdrag.
070-212 18 67, [email protected]
Tel 773 21 31, 070-371 40 79
Vi lackerar dina
köksluckor, lådor och
dörrar i valfri kulör.
www.ormingemaleri.com
Högklassiga jobb.
Bra priser.
Transport finns.
Du kan betala med kort.
Carinas Måleri
070-486 77 88
www.carinasmaleri.se
Innehar f-skatt
LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo
Filial:
Brännkyrkagatan 95
• Marksten
• Trappor
• Murar
KLIPPNING/BESKÄRNING AV
HÄCKAR, BUSKAR OCH FRUKTTRÄD
L. FALK Trädgård- och Gärdsgårds Entreprenad
Tel 070-260 56 90 www.hackklippning.com
Ring för en kostnadsfri offert!
Tel 070-729 80 40
NACKA - VÄRMDÖ
Medlem i SMS
Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24
+HUU)UXSn
MARKISER & PERSIENNER
även service och montering
Tel 747 22 25,
571 687 77
www.bosemarkis.se Ugglevägen 34A, Nacka
LÅGPRIS
Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525
www.arnesmarkis.nu
Vad kan vi göra för dig?
Fri rådgivning och fasta priser!
08 - 4100 5980
www.frojmarksten.se
BERGSPRÄNGNING
MATJORD & MARKARBETEN
PERSIENNER
Kvalitet till
VI LÄGGER STEN!
Fritt hembesök & offert.
Ring 715 00 88
FULA KÖKSLUCKOR?
Persienner, Markiser mm
JT´s Rörservice AB
Badrumsrenoveringar - Allt inom vvs - Totalentreprenad
Anlita ett företag som är etablerat sen -91
Kostnadsfri offert.
070-761 51 72, 070-761 51 82. [email protected]
AVLOPPSRENSNING
• AVLOPPSRENSNING
HÖGTRYCKSSPOLNING m.m.
• HÖGTRYCKSSPOLNING
Specialitet:
• TINAR
UPPFASTIGHETER,
FRUSNA AVLOPP Tel
VILLOR,
Tel/fax
08-57078198
78, 08-570
0733-58198
78 78
00
0733-58
00 Fax
F-skatt oo Ansvarsförsäkrade
Ansvarsförsäkrade
F-skatt
• KAMERAINSPEKTION
TRÖGA AVLOPP
STORTOMAS TRANSPORT & MARK
Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel
Björn Pettersson
Målerifirma
TEL 718 26 50
Tel 073-999 22 12, 08-570 222 90 • www.cbror.se
TOMTARBETEN
Ring oss för fri offert
070-743 00 30
www.lackatoklart.se
Innehar F-skattsedel
CB RÖR - VET HUR MAN GÖR
Utför det mesta inom VVS, Värme och Enskilt vatten.
Hansson & Larsson
MÅLNING
4LKSLTP:4:
VVS ARBETEN
PERSIENNER
Täppan ab
Trädfällning
Saltsjö-Boo
'(6,*1$1/b**1,1*
6.g76(/75b'9c5'
Tel 0736-24 26 02
',77/2.$/$75b'*c5'6)g5(7$*
Torsvägen 61, Saltsjöbaden
STÄDNING
ett familjeföretag som utför alla typer av städning.
Begär en kostnadsfri offert.
08-715 87 18, 070-813 76 47 www.ahlholmsstadservice.se
Kontakta oss på tel: 08-26 00 72
Mail: [email protected]fiaallvarme.se
www.sofiaallvarme.se
ÖVRIGT
TRANSPORTER
LAGER & MAGASIN
Flyttningar
OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-568 80 80, 715 86 36
www.ot-flytt.se
Kungörelser
Gärdesgårdar
KUNGÖRELSE
Gärdesgårdar
av undertryckt gran
bundna med granvidjor
• Bortforsling av ris mm
• Häckklippning
• Gräsklippning & Röjning
av gräs, stora som små ytor.
• Beskärning av träd
• Slyröjning
• Allt efter era önskemål.
Ring för ett kostnadsfritt hembesök
• Ärendet avser: Uppförande av mast med en höjd av 54
meter med tillhörande teknikbodar.
Vi är specialister
på allt inom
stenarbeten.
Håller rent i Nacka!
Vi utför service & installationer av
• OLJEELDNING • BERGVÄRMEPUMP
• LUFT VATTEN VÄRMEPUMP
• LUFT LUFT VÄRMEPUMP
ENERGIRÅDGIVNING
VI TAR HAND OM
DIN TRÄDGÅRD
Kennet 0735-323 933
Vi ombesörjer RUT-avdrag
• Vackra naturstensmurar
• Stentrappor • Marksten
Vi utför berg/stenspräckning utan
mätare med låga vibrationer.
Din lokala trädfällare
Kostnadsfria offerter
070-777 90 05 • www.avanzatrad.se
Ring för kostnadsfri offert!
073-6827105
TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM
Sektionsfällning med kranbil
www.tradplockaren.com
Tel 070-825 58 42
Värmdö kommuns bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd
har fått in följande ärende som härmed kungörs
• Fastighetsbeteckning Kalvandö 1:8, Dnr
BYGG.2015.4251
[email protected]
FörvaltningsserviceAB
tel 070-332 12 00
[email protected] -50 % i rutavdrag
Dags att se över din värmeanläggning inför vintern!
För pris och info
ring Kjell 070-131 72 30
GRATIS fönsterputs
vid storstäd & flyttstäd
VÄRME
ZZZWDSSDQVH
Markiser Fönstertätning
Reparationer
717 15 20, 070-741 02 15
Allt inom VVS.
716 05 65
www.anund.nu
Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till bygg- och
miljöavdelningen senast den 2015-10-06.
Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning
och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.
Synpunkterna skickas till:
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg
• Grävning • Trädgårdsskötsel
• Sandsopning • Gräsklippning
• Stubbfräsning • Trädfällning
• Bergssprängning utan besiktning
Handlingarna i samtliga ärenden finns tillgängliga på
Värmdö kommun, kontaktcenter, Skogsbovägen 9-11 i
Gustavsberg. Handlingarna finns också tillgängliga på
kommunens webbplats: www.varmdo.se
070-778 28 18
Kungörelsen anslås även på kommunens anslagstavla.
Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB
Tel 070-480 03 39
Fuktisolering, dränering, vatten, avlopp,
tomtplanering, LPS. Minigrävare.
Öppettider Värmdö kommun:
Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00
50
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
TISDAG 8/9
ONSDAG 9/9
6.05 Gomorron Sverige sammandrag.
10.00 Fråga
doktorn. (R)
10.45 Engelska Antikrundan. (R)
11.45 Divor i närbild. (R)
12.15 Aktivismens tid. (R)
12.45 Artityd perspektiv. (R)
12.55 Genikampen. (R)
13.55 Vem tror du att du är? (R)
14.55 En stad – en historia.
15.05 Fram för lilla Märta.
16.30 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.50 Fjällfolk.
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
20.00 Tro, hopp och kärlek.
21.00 Domstolen - friad eller fälld?
22.00 Sanningen om fett.
22.50 Pang i bygget.
23.25 Rapport.
23.30 Man tänker sitt.
0.50 Vår stora kärlek. (R)
1.45 Vem tror du att du är? (R)
2.45–6.05 Nattsändningar.
6.05 Gomorron Sverige sammandrag.
10.00 Fjällfolk. (R)
10.40 Go’kväll. (R)
11.25 En dansk chefskock i New York.
11.45 Tro, hopp och kärlek. (R)
12.45 Domstolen - friad eller fälld? (R)
13.45 Jddra med dn hjrna. (R)
14.15 Intresseklubben. (R)
14.45 Vår stora kärlek. (R)
15.40 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.00 Fröken Chic.
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Uppdrag granskning.
21.00 Retro.
21.30 Mattemorden.
22.00 Divor i närbild. (R)
22.30 Aktivismens tid. (R)
23.00 Artityd perspektiv.
23.10 Leos resa.
23.40 Rapport.
23.45 Dox: Storm över Anderna. (R)
1.25–6.05 Nattsändningar.
7.45 Antikduellen. (R)
8.15 Världens fakta:
Cosmos. (R)
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Vetenskapens värld. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta: Cosmos. (R)
18.45 En man och hans bil. (R)
18.50 Gå fint i koppel. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Doreen kommer hem.
20.30 Fantastiska hus.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Eastbound and down.
22.45 Mammalasset
- karriär och blöjbyten.
23.30 Tema orgel:
Orgelkungen Pierre Swärd. (R)
0.30–5.05 Nattsändningar.
7.45 Antikduellen. (R)
8.15 Världens fakta:
Cosmos. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Doreen kommer hem. (R)
16.50 Fotbollskväll. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta: Cosmos. (R)
18.45 En man och hans bil. (R)
18.50 Gå fint i koppel. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Den enda sanna vägen.
20.30 Måste dansa!
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Babel. (R)
23.15–5.05 Nattsändningar.
6.00 Top model. (R)
7.00–8.00 Extreme home
makeover.
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Orange County.
10.15 Bones.
11.10 Navy CIS.
12.05 Undercover boss US.
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 The real housewives
of New York.
15.05 Top model.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Million dollar listing New York.
19.00 Hoppas det smakar.
20.00 New in town.
22.00 Paradise hotel.
23.00 Million dollar listing New York.
0.00 Undercover boss US. (R)
1.00 Bones.
1.55 Navy CIS. (R)
2.40–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio. (R)
11.35 Hem till gården.
12.50 The good wife. (R)
13.55 Lucky dog – en
andra chans.
14.25 Hundcoachen.
14.55 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Extreme makeover
weightloss. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.15 Sporten.
19.20 Vädret.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Idol 2015.
21.00 Fahléns matäventyr.
22.00 Nyheterna.
23.00 Brottskod: Försvunnen. (R)
23.55 Elementary. (R)
0.50–4.45 Nattsändningar.
6.00 Kära Susan.
6.25 Desperate housewives. (R)
7.15 Real housewives of
New Jersey. (R)
8.10 The little couple. (R)
9.10 En stark resa – med bil. (R)
10.05 Grey’s anatomy. (R)
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives
of New Jersey.
14.00 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 En stark resa – med bil.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mike & Molly.
18.30 Vänner.
19.30 The Big bang theory.
20.00 Fotboll: Sverige–Österrike. EMkval. Från Friends Arena i Solna.
23.30 The Big bang theory. (R)
23.55 2 1/2 män.
0.25–6.00 Nattsändningar.
6.00 Top model. (R)
7.00–8.00 The real housewives of New York. (R)
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Orange County. (R)
10.15 Bones.
11.10 Navy CIS.
12.05 Undercover boss US.
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 The real housewives
of New York.
15.05 Top model.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Million dollar listing New York.
19.00 Hoppas det smakar.
20.00 The night shift.
21.00 Masterchef Canada.
22.00 Paradise hotel.
23.00 Million dollar listing New York.
0.00 Undercover boss US. (R)
1.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio. (R)
11.35 Hem till gården.
12.50 The good wife. (R)
13.55 Lucky dog – en
andra chans.
14.25 Hundcoachen.
14.55 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Extreme makeover
weightloss. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten.
18.35 Vardagspuls, forts.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Idol 2015.
21.00 Safe house.
22.00 Nyheterna.
23.00 Brottskod: Försvunnen.
23.55 Elementary. (R)
0.55–4.40 Nattsändningar.
6.00 Kära Susan.
6.25 Desperate housewives. (R)
7.15 Real housewives of
New Jersey. (R)
8.10 The little couple. (R)
9.10 En stark resa – med bil. (R)
10.05 Grey’s anatomy. (R)
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives
of New Jersey.
14.00 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 En stark resa – med bil.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mike & Molly.
18.30 Vänner.
19.30 The Big bang theory.
20.00 Ibrahimovic - från Rosengård
med mer än ett mål.
21.00 Unge kommissarie Morse.
23.00 The Big bang theory. (R)
23.25 2 1/2 män.
23.55 Criminal minds.
0.55 Castle.
1.50 CSI Miami.
2.45 Supernatural.
3.30 Arrow.
4.15–6.00 Nattsändningar.
TORSDAG 10/9
6.05 Gomorron Sverige sammandrag.
10.00 Hjärtevänner. (R)
10.30 Go’kväll. (R)
11.15 Uppdrag granskning. (R)
12.15 Semesterresa till 70-talet. (R)
12.45 K-märkts Modärna.
12.50 Ethel Kennedy
14.25 Leos resa. (R)
14.55 Minnenas television (R)
15.40 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.00 Med glorian på sned.
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
20.00 Landgång.
21.00 Plus.
22.00 Debatt.
22.45 Receptet på lycka.
23.25 Rapport.
23.30 Anklagad. (R)
0.30 Intresseklubben. (R)
1.00–6.05 Nattsändningar.
7.45 Antikduellen. (R)
8.15 Världens fakta:
Cosmos. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Agenda. (R)
17.05 Det goda livet. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta: Cosmos. (R)
18.45 En man och hans bil. (R)
18.50 Gå fint i koppel. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Svensken och barfotalöparen.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Balibo – mörkläggningen.
0.05 Världens bästa veterinär.
0.55–5.05 Nattsändningar.
7.00–8.00 The real housewives of New York. (R)
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Orange County.
10.15 Bones.
11.10 Navy CIS.
12.05 Undercover boss US.
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 The real housewives
of New York.
15.05 Top model.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Vanderpump rules.
19.00 Hoppas det smakar.
20.00 Lyxfällan.
21.00 Skönhetsfällan.
22.00 NCIS: Los Angeles.
23.00 New in town.
1.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou
efter tio. (R)
11.35 Hem till gården.
12.50 The good wife. (R)
13.55 Lucky dog
– en andra chans.
14.25 Hundcoachen.
14.55 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Extreme makeover
weightloss. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.15 Sporten.
19.20 Vädret.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Tina på besök.
21.00 Broadchurch.
22.00 Nyheterna.
23.00 Korrarna.
23.55 Elementary. (R)
0.55 Blue bloods. (R)
1.45 Wentworth. (R)
2.45 Beauty and the beast. (R)
3.35–4.45 Nattsändningar.
6.00 Kära Susan.
6.25 Desperate housewives. (R)
7.15 Real housewives of
New Jersey. (R)
8.10 The little couple. (R)
9.10 En stark resa – med bil. (R)
10.05 Grey’s anatomy. (R)
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives
of New Jersey.
14.00 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 En stark resa – med bil.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mike & Molly.
18.30 Vänner.
19.30 The Big bang theory.
20.00 Arga snickaren VIP.
21.00 The hundred code.
21.55 Training day. Amerikansk
action från 2001. I rollerna: Denzel
Washington, Ethan Hawke.
0.20 Under the dome.
1.20 The Big bang theory (R).
1.50 2 1/2 män.
2.15 Criminal minds.
3.05 Supernatural .
3.50 Arrow.
4.35–5.15 Scandal.
FREDAG 11/9
LÖRDAG 12/9
6.05 Gomorron Sverige sammandrag.
10.00 Jddra med dn
hjrna. (R)
10.30 Go’kväll. (R)
11.15 Plus. (R)
12.15 Landgång. (R)
13.15 Hjärtevänner. (R)
13.45 Semesterresa till 70-talet. (R)
14.15 Anslagstavlan.
14.20 Debatt. (R)
15.05 Sanningen om fett. (R)
15.55 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.15 Columbo.
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
20.00 Doobidoo.
21.00 Friidrott.
22.00 Black work.
22.50 Tiffany Persson arbetstränar.
23.00 Rapport.
23.05 Inside men. (R)
0.00–6.05 Nattsändningar.
6.05 Fråga doktorn. (R)
6.50 Sanningen om
fett. (R)
7.40 Debatt. (R)
8.25 Uppdrag granskning. (R)
9.25 Engelska Antikrundan. (R)
10.25 Genikampen. (R)
11.25 Leos resa. (R)
11.55 Ridsport. Fälttävlan, terrängritt.
17.00 En stad – en historia. (R)
17.10 Retro. (R)
17.40 Tiffany Persson arbetstränar. (R)
17.50 Helgmålsringning.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.15 Go’kväll.
19.00 Sverige.
19.30 Rapport.
19.45 Sportnytt.
20.00 Atleterna.
21.00 Intresseklubben.
21.30 Poldark.
22.30 Rapport.
22.35 Eldstorm.
0.50 Bagdad Café.
2.35–6.45 Nattsändningar.
7.45 Antikduellen. (R)
8.15 Världens fakta:
Cosmos. (R)
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Den enda sanna vägen. (R)
16.50 Måste dansa! (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta: Cosmos. (R)
18.45 En man och hans bil. (R)
18.50 Gå fint i koppel. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hundra procent bonde.
20.00 Friidrott.
Från Bryssel, Belgien.
21.00 Aktuellt.
21.30 Sportnytt.
21.45 Route Irish.
23.30 Luck. (R)
0.15–5.06 Nattsändningar.
8.55 Sverige idag
Romani chib/lovari.
9.00 Rapport.
9.05 Agenda. (R)
9.50 Lenas resor. (R)
10.00 Rapport.
10.05 Safaridrama. (R)
10.15 Hemliga svenska rum. (R)
10.30 Vem vet mest? (R)
11.00 Rapport.
11.05 Vem vet mest? (R)
12.05 Rapport.
12.10 Vem vet mest? (R)
13.10 Babel. (R)
14.10 Svensken och barfotalöparen.
15.10 Anslagstavlan.
15.15 Friidrott.
16.00 Rapport.
16.05 Friidrott.
18.30 Of biblical proportions.
19.00 Arvo Pärt 80 år:
Tonsättaren och hans värld.
20.00 Arvo Pärt 80 år:
Adam’s Passion.
21.30 Gomorra.
22.25–5.05 Nattsändningar.
6.00 Top model. (R)
7.00–8.00 The real housewives of New York. (R)
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Orange County. (R)
10.15 Bones.
11.10 Navy CIS.
12.05 Undercover boss US.
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 The real housewives
of New York.
15.05 Top model.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Vanderpump rules.
19.00 Secrets and wives.
20.00 Fun with Dick and Jane.
21.50 The Bourne identity.
0.10 Paradise hotel. (R)
1.15–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou
efter tio. (R)
11.35 Hem till gården.
12.50 The good wife. (R)
13.55 Lucky dog
– en andra chans.
14.25 Hundcoachen.
14.55 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Extreme makeover
weightloss. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.50 Hästen är din.
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären.
20.00 Fångarna på fortet.
21.30 Anchorman.
22.00 Nyheterna.
22.05 Vädret.
22.15 Anchorman. (R)
23.50 Jack the Giant Slayer.
2.20 Två dagar i LA.
4.30–4.45 Nattsändningar.
6.00 Kära Susan.
6.25 Desperate housewives. (R)
7.15 Real housewives of
New Jersey. (R)
8.10 The little couple. (R)
9.10 En stark resa – med bil. (R)
10.05 Grey’s anatomy. (R)
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives
of New Jersey.
14.00 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Young & hungry.
16.35 Benched.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Top 20 funniest.
19.00 Arga snickaren VIP. (R)
20.00 America’s funniest
home videos.
21.00 The Big bang theory.
22.00 Castle.
23.00 Paycheck. Amerikansk science
fiction från 2003. I rollerna: Ben
Affleck, Uma Thurman.
1.20 K-19: The widowmaker.
3.50 The hundred code. (R)
4.55–5.15 Arrow.
6.00 Save me.
6.30 Growing up Fisher.
7.00 Nanny.
7.30 Alla älskar Raymond. (R)
8.00 The Goldbergs.
8.30 Happily divorced.
9.00 Jims värld. (R)
9.30 How I met your mother.
10.30 America’s got talent.
11.30 Hot in Cleveland.
12.00 Extreme home makeover. (R)
13.00 Vanderpump rules. (R)
15.00 Secrets and wives. (R)
16.00 Hoppas det smakar. (R)
18.00 Masterchef Canada.
19.00 Project runway junior.
20.00 Trubbel i paradiset.
22.25 The Bourne supremacy.
0.35 Anger management.
1.05 How I met your mother.
1.55 Paradise hotel. (R)
2.45 Trubbel i paradiset.
4.35–6.00 Nattsändningar.
5.50 Vad blir
det för mat. (R)
6.45 Barnprogram.
7.58 Nyhetsmorgon.
11.30 Idol 2015. (R)
14.30 Fångarna på fortet. (R)
15.55 Tina på besök. (R)
16.55 Fahléns matäventyr. (R)
17.55 Keno.
18.00 V75 Direkt.
19.00 Nyheterna.
19.10 Sporten.
19.25 Vädret.
19.30 Postkodmiljonären.
19.55 Lotto, Joker
och Drömvinsten.
20.00 Spring.
21.30 Anchorman 2:
The legend continues.
22.00 Nyheterna.
22.05 Vädret.
22.15 Anchorman 2:
The legend continues, forts.
0.05–4.45 Nattsändningar.
6.00 America’s funniest
home videos.
6.25 Star wars rebels.
6.50 Gilmore girls.
7.45 Shake it up.
8.10 The neighbors.
8.35 America’s funniest
home videos. (R)
9.05 Mystery girls.
9.30 Milo mot Mars.
11.20 Bergs bärbara talkshow. (R)
12.20 College road trip.
14.00 Sofias änglar. (R)
15.00 Arga snickaren VIP. (R)
16.00 Ibrahimovic - från Rosengård
med mer än ett mål. (R)
17.00 The Big bang theory. (R)
17.55 Allt en tjej vill ha.
20.00 Top 20 funniest.
21.00 America’s funniest
home videos.
21.30 Due date.
23.20 The replacements.
1.40 American horror story.
3.30 Body of proof.
4.10 Nikita.
5.35–6.00 Nattsändningar.
SÖNDAG 13/9
MÅNDAG 14/9
6.45 Landgång. (R)
7.45 Minnenas television. (R)
8.30 Landet runt. (R)
9.15 Go’kväll. (R)
10.00 Domstolen - friad eller fälld? (R)
11.00 Tro, hopp och kärlek. (R)
12.00 Atleterna. (R)
13.00 Friidrott.
16.30 Intresseklubben. (R)
17.00 Motor.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.15 Landet runt.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Genikampen.
21.00 Mammon.
22.00 Akuten.
22.50 Rapport.
22.55 Atleterna. (R)
23.55 Intresseklubben. (R)
0.25 Tiffany Persson arbetstränar. (R)
0.35–6.00 Nattsändningar.
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Landet runt. (R)
10.45 Sverige. (R)
11.15 Sportspegeln. (R)
11.45 Doobidoo. (R)
12.45 Landgång. (R)
13.45 Atleterna. (R)
14.45 En stad – en historia. (R)
14.55 Siska.
16.10 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.30 Engelska Antikrundan.
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Fråga doktorn.
19.30 Rapport.
20.00 Vem tror du att du är?
21.00 Vår stora kärlek.
21.55 Dox: Red Army.
23.15 Rapport.
23.20 Mammon. (R)
0.20–6.00 Nattsändningar.
7.50 Sverige idag
Romani chib/lovari.
7.55 Hundra procent bonde. (R)
8.25 Den enda sanna vägen. (R)
8.55 Sverige idag: Meänkieli.
9.00 Rapport.
9.05 Hemliga svenska rum. (R)
9.20 Safaridrama. (R)
9.30 Of biblical proportions.
10.00 Rapport.
10.05 Gudstjänst.
10.50 Kyrkornas hemligheter. (R)
11.00 Rapport.
11.05 Måste dansa! (R)
11.35 Fantastiska hus. (R)
12.05 Rapport.
12.10 Det goda livet. (R)
12.25 Ridsport. Hoppning.
14.00 Vetenskapens värld. (R)
15.00 Ridsport. Terrängritt.
16.00 Rapport.
16.05 Ridsport. Terrängritt.
16.50 Från Nepal till norska fjällen. (R)
17.00 UR.
18.00 Motor.
19.00 Världens natur: Gryning.
19.50 Turistfärjan
i Geirangerfjorden. (R)
20.00 Babel.
21.00 Aktuellt.
21.15 Agenda.
22.00 Sportnytt.
22.10 Dokument utifrån: Libyen - en
omöjlig nationalstat?
23.10 Gudstjänst. (R)
23.55–5.05 Nattsändningar.
8.00 UR.
9.00 SVT Forum.
16.20 Gudstjänst. (R)
17.05 Det goda livet. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta: Cosmos. (R)
18.45 En man och hans bil. (R)
18.50 Gå fint i koppel. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Vetenskapens värld.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Fotbollskväll.
22.45 Line of duty. (R)
23.45 Mammalasset - karriär och
blöjbyten. (R)
0.30–5.05 Nattsändningar.
6.00 Save me.
6.25 Growing up Fisher.
6.55 Nanny.
7.20 Alla älskar Raymond. (R)
7.45 The Goldbergs.
8.15 Happily divorced.
8.40 Jims värld.
9.10 How I met your mother.
10.10 America’s got talent.
11.05 Hot in Cleveland.
11.35 Dukes of Melrose.
12.05 Necessary roughness.
13.00 Extreme home makeover. (R)
14.00 I’m having their baby.
15.00 Project runway junior.
16.00 Hoppas det smakar. (R)
18.00 Skönhetsfällan. (R)
19.00 Lyxfällan. (R)
20.00 Safe haven.
22.25 Fast & furious 5.
1.05–6.00 Nattsändningar.
5.50 Vad blir
det för mat. (R)
6.45 Barnprogram.
7.58 Nyhetsmorgon.
11.30 Spring. (R)
13.00 Mitt super-ex.
14.55 Jamie Oliver:
Middag på 30 minuter. (R)
15.40 Hem till salu. (R)
16.55 Heja Sverige. (R)
17.55 Keno.
18.00 Bingolotto.
19.00 Nyheterna.
19.29 Bingolotto, forts.
20.00 Parlamentet.
20.30 TV-soffan.
21.00 Beck: Levande begravd.
22.00 Nyheterna.
22.15 Beck: Levande begravd, forts.
23.00 Mr Woodcock.
0.50–4.45 Nattsändningar.
6.25 Star wars rebels.
6.50 Gilmore girls.
7.40 Shake it up.
8.05 The neighbors.
8.30 America’s funniest
home videos. (R)
9.00 Vattenhästen.
11.05 Young & hungry. (R)
11.35 Benched. (R)
12.00 Extreme couponing.
13.00 Top 20 funniest. (R)
14.00 Biggest loser.
15.00 Real housewives of New Jersey.
17.00 Real housewives of New York.
18.00 Superdjuren: De nya stjärnorna.
19.00 Arga snickaren VIP. (R)
20.00 I am Cait.
21.00 Partaj.
22.00 Café Bärs.
22.30 Criminal minds. (R)
23.30 CSI. (R)
1.25–6.00 Nattsändningar.
6.00 Top model. (R)
7.00–8.00 The real housewives of New York. (R)
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Orange County. (R)
10.15 Bones.
11.10 Navy CIS.
12.05 Undercover boss US.
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 Ladies of London.
14.35 The Goldbergs.
15.05 Top model.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Million dollar listing New York.
19.00 Hoppas det smakar.
20.00 Parneviks.
21.00 TBA.
22.00 Paradise hotel.
23.00 Million dollar listing New York.
0.00 Undercover boss US. (R)
1.00 Bones.
2.00 Navy CIS.
2.50 I’m having their baby.
3.35–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.50 The good wife. (R)
13.55 Lucky dog – en
andra chans.
14.25 Hundcoachen.
14.55 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Extreme makeover
weightloss. (R)
16.50 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.15 Sporten.
19.20 Vädret.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Idol 2015.
21.00 Heja Sverige.
21.55 Idol 2015, forts.
22.00 Nyheterna.
22.30 Ekonominyheterna.
22.35 Sporten.
22.50 Väder.
23.00 Brottskod: Försvunnen.
23.55 Elementary. (R)
0.55–4.45 Nattsändningar.
6.00 Kära Susan.
6.25 Desperate housewives. (R)
7.15 Real housewives of
New Jersey. (R)
8.10 The little couple. (R)
9.10 Real housewives
of New York. (R)
10.05 Grey’s anatomy. (R)
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives
of New Jersey.
14.00 I am Cait. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Biggest loser.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mike & Molly.
18.30 Vänner.
19.30 The Big bang theory.
20.00 Sofias änglar.
21.00 Criminal minds.
21.55 CSI.
23.50 The Big bang theory. (R)
0.15 2 1/2 män.
0.40–6.00 Nattsändningar.
51
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 8 SEPTEMBER 2015
TV TISDAG 8–MÅNDAG 14 SEPTEMBER 2015
FILMTIPS
Route Irish
DRAMA
¡¡¡¡
Ken Loach med bibehållen
brittiskt kärv ton, hans signum, trots att han berättar
en tät, nagelbitarstory om
man (Mark Womack) som
utreder väns död under
mystiska omständigheter
i Irak. (Storbritannien,
2010) SVT2 FREDAG 21.45
Åter till Cold Mountain
DRAMA
¡¡¡¡
Amerikanska inbördeskriget, en liten bergsby, han
som drog ut i krig, hon som
blev kvar. Starkt och
gripande, med stjärnor som
Jude Law, Nicole Kidman
och Renée Zellweger
(Oscarsbelönad). Efter
Charles Fraziers bok. (Cold
Mountain, USA, 2003)
TV4 FILM LÖRDAG 21.00
Grand theft Parsons
KOMEDI
¡¡¡
Vän/manager ska uppfylla
löfte till legendariske rockikonen Gram Parsons (död
av överdos 1973) i en
bisarr historia med verklighetsbakgrund. Komisk
tragedi eller tragisk komedi? Kanske både och. (USA,
2003) TV6 SÖNDAG 22.00
Marco D’Amore som Ciro och Salvatore Esposito som Genny i den rosade serien om Camorra-maffian i Neapel.
UNDERHÅLLNING
SPORT
Säsongsfinal
på Fort Boyard
Hopp om dubbel
i Finnkampen
Trots en rejäl höjdskräck
ställer operasångaren Rickard Söderberg upp och
tävlar i säsongsavslutningen av ”Fångarna på fortet”.
– Jag tvekade aldrig, det
är ju världens största lekplats, säger Rickard Söderberg.
TV4 FREDAG 20.00
Finnkampen fyller 90 år.
I dag inleds tävlingarna på
Stockholms stadion.
– Vår målsättning är
givetvis att upprepa dubbeln från Finland senast,
säger Sveriges förbundskapten Karin Torneklint.
KULTUR
SERIESTART
SVT2 LÖRDAG 15.15
Hyllat drama om maffian
Maktspel, blodig hämnd
och droghandel. Nu sänds
den hyllade dramaserien
”Gomorra”.
”Gomorra” är baserad på
Roberto Savianos bästsäljande bok med samma
namn. I serien följer vi
den fiktiva Savastanofamiljen, en del av Camorra-maffian i italienska
Neapel, som kontrollerar
narkotikan i ”sitt” område.
– Det är en nyskapande
serie som är skickligare
gjord än andra maffia-
Vad gör du
för miljön?
berättelser – simpel med
en estetik som inte romantiserar maffian, säger
författaren Tomas Lappalainen, som också skrivit
om den italienska maffian,
bland annat i boken
”Camorra”.
Huvudpersonen i serien,
Ciro, är ledarens högra
hand och klättrar uppåt
i familjen. Samtidigt
utspelas ett krig mot en
rivaliserande familj. Enligt
Tomas Lappalainen är
mycket i serien realistiskt.
– Det är inspelat i de
Ut
giv
nin
g2
2s
ep
te
m
be
r
Annonsera ditt företags miljöengagemang via
en annons i Nacka Värmdö Postens miljötema!
Nacka Värmdö Postens reportrar
bevakar och belyser det lokala livet
utifrån ett miljöperspektiv.
Det innebär att du som annonsör
syns extra tydligt i en anpassad
redaktionell miljö.
Temat är en avdelning i tidningen
och kommer ut till alla hushåll och
företag i Nacka, Värmdö
och Hammarby Sjöstad.
Upplagan är 70 753 ex.
Bokningsstopp
onsdag
16 september
fantastiska husen i förorten Scampìa som kontrolleras av Camorran.
Dragningen mot ett ungt
ledarskap och hur de
porträtterar de explosiva
konflikterna inom de
konkurrerande klanerna
i Camorran ligger också
väldigt nära verkligheten.
Tomas Lappalainen
menar att den här typen av
uppmärksamhet kan vara
bra för Camorran.
– Det kan fungera som
reklam för dem, säger han.
SVT2 LÖRDAG 21.30
Cilla Naumann Blodtörstig
om sin nya bok
familj flyttar in
Hon besökte Colombia för
att sonen skulle få träffa
sin biologiska mamma. Nu
gästar Cilla Naumann
”Babel” och Jessika Gedin
för att berätta om sin nya
bok ”Bära barnet hem”.
Romanen är delvis självbiografisk. SVT2 SÖNDAG 20.00
Petra Mede har lärt sig allt
om rysliga varelser och
Marko Lehtosalo har fått
mersmak för blod. De
spelar vampyrer som
flyttar till Sverige från
Transylvanien i den nya
serien ”Familjen Rysberg”.
BARNKANALEN FREDAG 19.05
NVP SISTA FRÅGAN:
Vad har du för hälsotips?
Läs NVP:s temabilaga om hälsa
och skönhet, på sidorna 25-29.
Sixten Ambro, 17
år, studerar, Orminge:
– Försöka äta
nyttig mat till vardags, och träna
på gym.
Isabella Haglund,
16 år, studerar i
Nacka, Huddinge:
– Att motionera. Spelar ingen
roll vad man gör,
bara man rör på
sig. Det leder till
bättre sömn och
att man mår bra.
Hugo Thorell, 15
år, studerar, Älta:
– Att äta bra
mat och undvika
snabbmat.
Elin Banck, 16 år,
studerar, Gustavsberg:
– Att få bra
sömn, det gör att
man mår bra och
känner sig snyggare.