Gustav

2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 1
Gustaf Adolf Andersson. Handlanden och kyrkvärden. Född 1873-04-04 i Lundby Utjord, Skäfthammar (C).
Flyttade 1883-11-16 från Lundby Utjord, Skäfthammar (C) till Lysta, Hökhuvud (C). Militärtjänst 1893 Flyttade
1894-04-10 från Hökhuvud (C) till Svartnö Trumpetarbostället, Börstil (C). Flyttade 1903-04-16 från Svartnö
Trumpetarbostället, Börstil (C) till Hanunda, Hökhuvud (C). Flyttade 1906-03-10 från Hanunda, Hökhuvud (C)
till Guldskäret nr 14, Östhammar (C). Flyttade 1913-10-01 från Guldskäret nr 14, Östhammar (C) till Strömsbro.
Inflyttad 1916 till Älvkarleby (C). Död 1952-09-04 i Älvkarleby (C). Begravd 1952-09-14 i Älvkarleby (C).
Gustaf Adolf Andersson
Handlanden och kyrkvärden.
Född 1873-04-04 i Lundby, Skäfthammar ( Gimo )
Död 1952-09-04 i Älvkarleby.
Far Anders Ersson. Bonde och sexman.
Född 1829-04-11 i Bärsta, Stavby. Döpt 1829-04-13.
Död 1909-03-31 i Östhammar. Död av ålderdomsaftyning 1909-03-31 i Östhammar.
Mor Maria Katharina Lindgren .
Född 1834-02-02 i Östhammar. Döpt 1834-02-08.
Död 1911-06-10 i Östhammar. Död i magkräfta
Gift 1:o 1895-12-29 i Hökhuvud med Kristina Persson. Hemmansbrukardotter från Roddarne, Hökhuvud Född
1873-03-25 i Hökhuvud. Död 1905-12-06 i Hökhuvud ( Lungsot ). Far: Per Olsson. Hemmansbrukare. Född
1842-01-17 i Hökhuvud. Mor: Maja Greta Mattsdotter. Född 1843-09-07 i Alunda. Barn Karl Adolf Andersson.
Urmakare Född 1896-12-26 i Börstil. Död 1977-02-25 i Rimbo. Gift med Betty Karlsson. Född 1900-09-22.
Valborg, Linnea, Kristina Andersson. Född 1898-12-24 i Börstil. Död 1956-11-16 Gävle Gift med Erik Strand.
Bagare. Född 1878-04-10. Död 1957-12-12 i Gävle. Gift 2:o 1909-07-03 på Singö med Julia Maria
Abrahamsson. Född 1878-10-30 i Abrahamssons, Ellan, Singö. Död 1958-06-14 i Älvkarleby. Far: Jan
Abrahamsson. Fyrvaktare Understen. Född 1838-12-18 i Ellan, Singö. Mor: Maria Margareta Jansdotter. Född
1847-04-24 i Gräsö. Barn Gustaf Arthur Adolfsson. Rektor - folkskolelärare. Född 1910-08-09 i Guldskäret nr
14, Östhammar. Död 1987-06-05 i Uppsala domkyrkoförs. Begravd 1987 i Älvkarleby. Gift 1936-06-24 i
Älvkarleby med Ingeborg Anna Sofie Löfstrand. Född 1911-05-28 i Järnboås. Död 2000-01-20 i Uppsala
domkyrkoförs. Bror Abraham Adolfsson. Ingenjör. Född 1920-03-07 i Älvkarleby. Död 2003-05-19 i Kalmar.
Gift 1946-04-20 med Mildred Märta Viola Kihlström. Född 1920-02-14 i Kungsör. Levnadsbeskrivning G A
föddes 1873-04-04 i Lundby Utjord, Skäfthammar (Gimo) där fadern står som arbetare. 1881-10-24 flyttar
familjen till Mortorp, Skäfthammar där fadern är skriven som torpare. Familjen flyttar till Wedicka i Hökhuvud
1883-11-16 där fadern är skriven som hemmansbrukare. 1889-10-31 flyttar de till Lysta i Hökhuvud där fadern
står som arrendatorn. G A:s föräldrar arrenderade, 1894-04-10, Trumpetarbostället på Svartnö, ( Söderön )
Börstils församling. Arrendatorn Erik Jansson överlåter i 1892-11-18 de återstående 9 åren av arrendet till Anders
Ersson. 1896 den 11 september skedde en förrättning angående övertagandet Vid giftermålet med Kristina, 1895,
flyttar hon dit och bor tillsammans med svärföräldrarna. Sonen Karl föds 1896-12-26 G A:s föräldrar flyttar till
dottern Maria Kristina och hennes man Johan Hollstedt 1894-12-23 Dottern Linnea föds 1898-12-24 Familjen
flyttar till 1903-03-03 till Hanunda, Hökhuvud. Enligt köpebrev daterat 18 mars 1903 köpte Gustav Adolf och
Kristina Andersson 1/4 mantal Kronoskattehemman Hanunda nr 2 Hökhuvuds s:n för 3,500 kronor Den 30 okt.
1905 köper hemmansägaren Gustav Adolf Andersson i Hanunda fasta egendomen Nr 14 Guldskärskvarteret i
Östhammar av auktionsförrättaren A. A. Westin för 2,150 kronor. De hade beslutat flytta in till Östhammar då
Kristina blivit sjuk och antagligen hade mycket svårt att utföra sysslor på gården. Kristina dör i lungsot
1905-12-06. Barnen är då 9 respektive 7 år gamla. G A flyttar från Hökhuvud med barnen in till Östhammar
1906-03-10. Guldskäret nr 14 har idag adress Södra Tullportsgatan nr G A var gårdskarl hos handlare och
rådman Lundqvist men arbetade också som nattvakt. 1906 flyttar G A:s föräldrar in hos G A från G A:s syster
Hollstedt som bor i Östhammar. 1909-03-31 dör G A:s far Anders Ersson. 1909 gifter GA om sig med Julia
Abrahamsson i Singö kyrka och flyttar in hos Gustav Adolf och hans mor. Julia hade arbetat som sömmerska i
Östhammar och fick ärva en fastighet, Guldskäret nr 2, nuvarande Södra Tullportsgatan nr för att hon skött om
ägarinnan under slutet av livet. 1910-08-09 föds deras gemensamma barn Gustav Arthur. 1911-06-10 dör modern
arrendator Anders Erssons enka Maria Katharina Ersson född Lindgren. 1913 den 11 jan säljer G. A. fastigheten
Guldskäret nr 14 för 5,500 kronor. Guldskäret nr 2 säljs också men vi har inte funnit några handlingar.
1913-10-01 flyttar familjen till Strömsbro utanför Gävle där de köpt en affär med bageri. Den anställde bagaren
Erik Strand gjorde den 20 år yngre dottern i huset, Linnea med barn och de "fick" gifta sig. 1916 sålde han
affären och köpte en lanthandel i Älvkarleby dit de flyttade. 1920 föddes sonen Bror Abraham. Julia var då 42
år gammal. GA var också kyrkvärd.
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 2
Gift 1:o 1895-12-29 med Kristina Persson. Född 1873-03-25 i Hökhuvud (C). Död Lungsot kl 10 f.m. 32 år 8
mån 11 dagar 1905-12-06 i Hökhuvud (C). Persson, Kristina. Född 1873-03-25 i Hökhuvud (C). Död Lungsot kl
10 f.m. 32 år 8 mån 11 dagar 1905-12-06 i Hökhuvud (C). (Far 1:2, Mor 1:3) Gift 1895-12-29 med. Andersson,
Gustaf Adolf. Handlanden och kyrkvärden. Född 1873-04-04 i Lundby utjord, Skäfthammar. ( Gimo ) son till
arrendator Anders Ersson och Maria Katharina Lindgren G. A. Anderssons familj flyttade från Skäfthammar till
Weddika, Hökhuvud 1883 och sedermera till Lysta, Hökhuvud. Kristina var bondedotter från Roddarne,
Hökhuvud. De var födda samma år. 1894 flyttade G.A:s familj till Trumpetarbostället på Svartnö i Börstil och
fadern, Anders Ersson, var arrendator. 1895-12-22 Gifter sig Kristina och G.A. G. A:s föräldrarna flyttar in till
Östhammar 1898 och bor hos deras dotter Maria Kristina som är gift med muraren Johan Holstedt. G.A övertar
arrendet. 1903 flyttar G. A. med familj till Hanunda, Hökhuvud och G. A. är skriven som hemmansägare. Enligt
köpebrev daterat 18 mars 1903 köpte Gustav Adolf och Kristina Andersson 1/4 mantal Kronoskatte Hanunda nr
2 i Hökhuvuds s:n för 3,500 kronor. 1905 dog Kristina i lungsot.. Karl var då 8 år och Linnea 6 år. Dödbok
Hökhuvud 1905 Nr 13 dec 16 Kristina Persson hustru till hemmansägaren Gustaf Adolfs Andersson i Hanunda
Lungsot.
(Son) Karl Adolf Andersson. Född 1896-12-26 i Börstil (C). Flyttade 1913-11-26 från Guldskäret nr 14,
Östhammar (C) till Guldskäret nr 24, Östhammar (C). Flyttade 1914-11-28 från Guldskäret nr 24, Östhammar
(C) till Nya Statsdelen nr 45, Östhammar (C). Står som Urmakarlärling Flyttade 1916-05-05 från Guldskäret
nr 24, Östhammar (C) till Mora (W). Död 1977-02-25 i Rimbo (AB).
Gift 1920-11-14 med Betty Cecilia Karlsson g: Andersson. Född 1900-09-22 i Häverö (AB). Död
1992-11-14 i Rimbo (AB).
(Barnbarn) Karl Olof Adolfsson. Född 1921-10-03.
Gift 1950-11-25 med Valborg Margit Ingegärd Pettersson. Född 1916-08-06 i Skövde (R). Död
2005-02-16 i Rimbo (AB).
(Dotter) Valborg, Linnea, Kristina Andersson. Född 1898-12-24 i Börstil (C). Död 1956-11-16 i Gävle Heliga
Trefaldighet (X).
Gift 1915-06-07 med Erik Emanuel Strand. Bagare. Född 1878-04-10 i Hammarby (AB). Död 1957-12-12 i
Gävle Heliga Trefaldighet (X).
(Barnbarn) Vega Linnea Strand. Född 1915-04-24 i Börstil (C). Död 2006-12-25 i Tynnered (O).
(Barnbarn) Bror Erik Strand. Född 1918-01-07 i Herräng. Död 2008-11-08 i Enskede (AB).
Sambo med Mattson Vivvi. Född 1918-10-18.
(Barnbarn) Bengt Strand. Född 1923-09-09 i Östhammar (C).
Gift med Anna Maria Strand. Född 1925-09-16.
Gift 2:o 1909-07-03 i Singö (AB) med Julia Maria Abrahamsson g: Andersson. Född 1878-10-31 i Understen,
Singö (AB). Från Singö 1909-07-29 till Guldskäret nr 14, Östhammar (C). Död 1958-06-17 i Älvkarleby (C).
Julia Abrahamsson arbetade som sömmerska i Östhammar men är skriven på Singö. Troligen arbetar hon hos
Maria Margareta Westman. Fiskaren Johan Erik Westman och hans hustru Maria Margareta Westman f Jansson
äger fastigheten Guldskärskvarteret nr 2, Östhammar. Johan Erik Westman avlider 1892-05-28. Paret har inbördes
testamente. Med vid bouppteckningen var även deras dotter Johanna Maria född 1869-01-13. Fastigheten upptas
till 800 kronor. 1906-06-30 testamenterade Maria Margareta Westman fast och lös egendom till Julia
Abrahamsson som ersättning för att hon skött om henne under hennes kvarvarande tid. Enkan Maria Margareta
Westman som avled 1906-07-03 och 1906-07-16 sker bouppteckningen. Närvarande var brorsonen arbetaren E
Gustav Jansson i Gefle och Korsnäs. 1906-08-18 skickar E G Jansson ett brev där det framgår att hans dotter
skulle ärva sin fars faster om hon skötte om henne under hennes resterande dagar. Hans dotter tröttnar och åker
hem till Gävle. Brevet innehåller även en räkning på 608,65 kronor. E G Jansson avlider och hans dotter Hilda
Lovisa f 1886-05-08 är gift med brädgårdsarbetaren Ernst Olof Hagsted får ett utdrag av bouppteckningen.
1908-11-30 Redovisning för madam Westmans i Östhammar dödsbo. 1908-11-30 erhåller Julia Abrahamsson
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 3
lagfart på egendomen. Troligen säljer Julia fastigheten efter detta. Fastighetens adress idag är S Tullportsgatan
(Son) Gustaf Arthur Adolfsson. Rektor - folkskollärare. Född 1910-08-09 i Guldskäret nr 14, Östhammar
(C). Döpt Döpt av Strömberg 1910-09-11 i Guldskäret nr 14, Östhammar (C). Flyttade 1940-08-02 från
Älvkarleby (C) till Mobodarne skola, Mo (X). Död 1987-06-05 i Uppsala domkyrkoförs (C). Begravd 1987 i
Älvkarleby (C). Se levnadsbeskrivning 10-179 Arthur Adolfsson
Gift 1936-06-23 i Älvkarleby (C) med Ingeborg Anna Sofie "Bojan" Löfstrand g: Adolfsson. Född
1911-05-28 i Annero, Lindeby, Järnboås (T). Död 2000-01-20 i Uppsala domkyrkoförs (C). Begravd
2000-02-04 i Älvkarleby (C).
(Barnbarn) Gustaf Staffan Adolfsson. Född 1939-09-04 i Älvkarleby (C).
Gift 1960-03-26 i Hanebo (X) med Annalisa Linder g: Adolfsson. Född 1940-10-31 i Hanebo (X).
(Barnbarn) Sten Anders Adolfsson. Född 1943-10-09 i Gävle Heliga Trefaldighet (X). Död 2011-11-26 i
Gävle.
Gift 1969-08-15 med Inger Birgitta Runerlöv. Född 1943-10-06 i St Essingen Stockholm. Skild
1988-02-15.
Sambo med Raija Hellevi Tammimies. Född 1943-09-16 i Rovaniemi.
(Son) Bror Abraham Adolfsson. Född 1920-03-07 i Älvkarleby (C). Död 2003-05-19 i Kalmar.
Gift 1946-04-20 med Mildred Märta Viola Kihlström. Född 1920-02-14 i Kungsör.
(Barnbarn) Mats Gustaf Adolfsson. Född 1949-06-30 i Stockholm.
(Barnbarn) Mariann Eva Brynielsson. Född 1953-03-08 i Stockholm. född Adolfsson
Gift 1982-03-06 med Håkan Brynielsson. Född 1950-08-27 i Borgholm (H).
Generation I
Far
Anders Ersson. Bonde och sexman. Född 1829-04-11 i Bärsta, Stavby (C). Döpt 1829-04-13. Levde hos
föräldrarna i Bärsta, Stavby (C). Levde Brodern jan (Johannes) tar över gården och gifter sig. Erik och Anders
flytttar till Stavby by i Bärsta, Stavby (C). Levde Brodern Erik gifter sig och är skriven som Bonde och Anders
som dräng i Stavby by, Stavby (C). Levde Norr Stavby/Stavby by troligen till 1853 då brodern flyttar till
Alunda. Anders flyttar till i Jönninge, Stavby (C). Levde Anders flyttar hem till Bärsta och driver fädernegården
som är i broder Jans ägo. Skriven som bonde. i Stavby by, Stavby (C). Levde Flytttar till Alunda Brodern
troligen sålt hemmanet 1858 i Bärsta, Stavby (C). Levde från Stavby: Då ogift Frejd Ärlig till äktenskap ledig.
Läser hjälpligt 1858-11-10 till Spångbyn, Alunda (C). Levde Inflyttad till Spångby och är skriven som brukare
1858 i Spångbyn, Alunda (C). Levde I Spångbyn är A skriven som brukare. Han gifter sig och får 2 barn i
Spångbyn, Alunda (C). Inflyttad från Alunda 1866-03-19 till Lundby Utjord, Skäfthammar (C). Levde i Lunby
utjord i Lundby Utjord, Skäfthammar (C). Levde i Lundby utjord skriven som Arbetaren i Lundby Utjord,
Skäfthammar (C). Levde Lundby utjord skriven som arbetare i Lundby Utjord, Skäfthammar (C). Levde Flyttade
till pag 19 1881-10-24 i Mortorp, Skäfthammar (C). Levde flyttade till Hökhuvud 1883-11-16 i Mortorp,
Skäfthammar (C). Inflyttad från Skäfthammar 1883-11-16 till Vedicka, Hökhuvud (C). Levde A skriven som
hemmansbrukare i Vedicka, Hökhuvud (C). Levde Nu börjar barnen sprida sig. Johan Fridolf blir kronobåtsman
under namnet Halls i Vedicka, Hökhuvud (C). Levde Flyttade till Lysta. A skrivven som Arrendator 1889-10-31
i Lysta, Hökhuvud (C). Levde Endast Gustav Adolf och Anna Katrina var med i flytten till Lysta 1889-10-31 i
Lysta, Hökhuvud (C). Flyttade 1894-04-10 från Lysta, Hökhuvud (C) till Svartnö Trumpetarbostället, Börstil (C).
Flyttade 1898-12-11 från Svartnö Trumpetarbostället, Börstil (C) till Östhammar (C). Död i ålderdomsaftyning
1909-03-31 i Östhammar (C). Dödsorsak: Ålderdomsaftyning. Anders Ersson var född i Bärsta by i Stavby s:n
den 11 april 1829.
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 4
Stavby är en socken som ligger mellan Uppsala och Alunda och från vägen mellan Uppsala och Östhammar
kan man se dess kyrka som är från 1200-talets mitt och som på 1400-talet dekorerades med målning troligen av
Albertus Pictor. I denna socken har förfäder på farfar Gustav Adolfs sida framleft sina liv och de har kunnat
följas ner till 1600-talet. Att det är en gammal bygd det är fråga om kan man se de två runstenar som finna
inmurade i en av kyrkans väggar. Inalles har påträffats 7 runstenar från 1000-talet invid kyrkan i Stavby.
Maria Catharina Lindgren var född i Östhammar den 2 febr 1834 och var dotter till svarvaren och borgaren och
sedermera bonden i Bärsta, Stavby, Rickard Lindgren och Carin Andersdotter. De som var skrivna inom
Östhammars stad kallades för borgare och ofta hade de ett hantverksyrke.
De flesta av våra förfäder har levat och bott i socknar mellan Stavby och Östhammar. och om släkten i sin
helhet kan sägas att den har sina rötter i den uppländska landsbygden och i Roslagen.
Anders Erssons far, Eric Ersson var bonde på gården nr 1 omfattande 3/10 mantal i Bärsta stavby s:n. Anders
som var den yngste av de tre sönerna i familjen kunde därför inte påräkna att få överta hemmanet i Bärsta.
Brodern Jan gifter sig 1848 och övertar gården och står som bonde. Föräldrarna skrivs nu längst ner på sidan.
Bröderna Erik och Anders flyttar därifrån till Stavby By/Norr Stavby. Brodern Erik gifter sig 1849 och är
skriven som bonde Anders arbetar som broderns dräng.
Anders flyttar till Jönninge som dräng där.
Jan flyttar från fädernegården och Anders flyttar dit för att driva den åt honom.
1853 flyttar brodern Erik med familj till Alunda.
Brodern säljer, troligen 1858, fädernegården och Anders flyttade till Spångbyn i Alunda s:n. Spångbyn pag
100+103 framgår att Anders Ersson brukar nr 1 och 2 om vardera 1/4 mantal som ägs av Claes Andersson
Åhlund i Öhrby Lagga socken. Av inflyttningslängd framgår att brodern Eric Ersson och hans hustru Greta Stina
Öberg född 1826-11-19, Tunbo, inflyttat till Spångbyn 1853 12/12 För båda står frejd: ärliga. I
inflyttningslängden för Alunda 1858 10/11 står Anders Ersson skriven som bonde, vilket på de tiden var
detsamma som att han ägde jorden han brukade. Det rätta var dock att han istället var arrendator av två hemman
om vardera 1/4 mantal och ägaren var en person som bodde i Lagga s:n. På ett ställe i kyrkböckerna kallas han
därför för hemmansbrukare, viket kan anses vara detsamma som arrendator. I samma inflyttningsbok från Alunda
står för honom under rubriken "Frejd" att han var ärlig och att han var till äktenskap ledig. Eftersom han då var
ogift kom han tre år efter sin inflyttning att gifta sig den 1 nov 1861 med skattebondedottern Maria Catharina
Lindgren också hon från Bärsta by i Stavby s:n. De hade av allt att döma växt upp tillsammans i denna by. När
de gifte sig berättar vigselboken att han var 32 år och hon 27 år gammal. Den 12 juli 1862 föddes så det första
barnet i deras äktenskap nämligen Anders August. Nästa barn blev en flicka som föddes den 28 febr. 1864 och i
dopet fick namnet Maria Kristina. Anders Ersson och hans familj flyttade 1866 från Alunda till Skäfthammar. I
Skäfthammar kom de att bo på ett ställe som kallades Lundby utjord och Anders Ersson är då skriven som
"arbetare f.d. bonde" I HFL A1-16 1866-70. pag 11 Lundby utjord anges att hos paret bodde också: Pigan Sara
Kajsa Lindgren f 1846 20/9 Dannemora flyttat från Dannemora 20/10 1865 samt drängen Johan Söderlund 1842
5/6 Morkarla flyttat in från Hökhuvud. Båda flyttade ut samtidigt till Alunda 31/3 1866 I Skäfthammar föds
barnen Anna Catharina 1866 Johan Fridolf 1869 och farfar Gustav Adolf 1873
Senare flyttade de till Mortorp och blir då skriven som torpare.
Den 16 nov 1883 flyttar så Anders Ersson med familj till Lysta by i Hökhuvuds s:n. där Anders arrenderar ett
ställe och är således skriven som arrendator. För sonen Anders August står under rubriken bevistat beväringsmöte
"Kass" Man har då kommit fram till 1880-talet. Några av barnen har nu kommit till den ålder att de börjar flyga
ur boet för att stå på egna ben. Johan Fridolf kom sålunda att bli kronobåtsman och som sådan fick han nr 110 i
rullorna och fått lov att ta sig båtsmansnamnet Halls. Han flyttade till båtsmanstorpet Örsta ägor 1886, men han
flyttde tillbaks till föräldrahemmet nov. 1889 och blev därefter överförd från flottans stam till bevakningstjänst.
Han kom inte att behålla sitt soldatnamn utan kallas därefter för Andersson. HFL A1-21 Hökhuvud 1881-90
Lysta: Arrendatorn och sexman, Anders Ersson med hustru och barnen Gustaf Adolf och Anna Katharina flyttar
till pag 48 1889-10-31HFL A1-22 Hökhuvud 1891- Lysta rote bor ovanstående. Andreas August, som blev
antecknad som frikallad från beredskap, flyttade i okt. 1888 till Harg. Dottern Maria Kristina flyttade till Alunda
den 10 jan. 1891. Hon hade vigt sig den 20 dec. året dessförinnan med änklingen gruvarbetaren Johan Hollstedt
från Ramhäll i Alunda. 1894 flyttade Anders Ersson med hustru och barnen Maria Kristina och Gustav Adolf till
Svartnö Nr 4-5, Trumpetarbostället för andretrumpetaren på Söderön i Börstils s:n.
Gustav Adolf (GA) är 21år och är den enda av barnen som flyttar med föräldrarna till Svartnö. Anna Katarina
blir kvar i Hökhuvud och gifter sig med Arrendet är ursprungligen på 20 år och nu återstår 9 år.
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 5
GA gifter sig 1895 med Kristina Persson Hemmansbrukardotter från Roddarne, Hökhuvud. GA och Kristina bor
på Svartnö. GA och Kristina är 22 år. Sonen Karl föds 1896-12-26 och dottern Linnea föds 1898-12-24 Anders
överlåter arrendet på GA och de flyttar in till sin dotter Maria Kristina Hollsted i Östhammar t 1898-12-23.
GA flyttar efter arrendets utgång till egen gård i Hanunda. GA blir änkeman 1905 och flyttar in till S
Tullportsgatan i Östhammar. Föräldrarna Anders och Katarina flyttar in hos GA. GA gifter om sig, 1909, med
Julia Abrahamsson.
Anders dör 1909 och Katarina 1911
Gift 1861-11-01 i Alunda (C) med efterföljande ana. Bondesonen Anders Ersson i Spångbyn Alunda och
Skattebondedottern maria katharina Lindgren i Bärsta
(Bror) Anders August Andersson. Född 1862-07-12 i Alunda (C). Död 1937-11-08 i Valö (C). Farfars bror
Anders August Andersson Född: 1862-07-12 i Alunda. Död 1937-11-08 i Valö Frikallad. fr bev. ( Harg
1886—1894 HFL AI:24 pag 248 ) ( Hökhuvud 1881—1890 HFL AI:21 pag 48 ) Flyttar från föräldrarna som
bor i Wedicka i Hökhuvud till Ö Hammaren Harg 1888-10-24. Skriven som skogsarbetare. Gifter sig med
Hilda Kristina Sundin f: 1865-06-14 Wahlö. Död 1955-06-14 i Valö inflyttad till Harg från Börstil 1889.
Gifta 1889-02-02 Dottern Maria Elisabeth föds 1891-02-20 Familjen flyttar till Masugnen pag 273 1891. (
???? Hålldammen? ) Skriven som skogsarbetare. ( Forsmark 1886—1895 HFL AI:20 pag 547 ) ( Forsmark
1896—1905 HFL AII-1 pag 338 ) ( Forsmark 1906—1914 HFL AII-2 pag 388 ) Flyttare till Björnbo i
Forsmark 1893-09-17 Anders skriven som kolare senare torpare Dottern Martha Kristina föds 1894-04-13
Dottern Elin Augusta föds 1898-08-03 ( Valö 1903-09 HFL AII-1 pag 37 ) ( Valö 1910-22 HFL AII-1 pag
39 ) Familjen flyttar från Forsmark till Karö i Valö 1909-05-28 Anders August står skriven Hemmansägare
Dottern Marie gifter sig 1910-11-26 och flyttar till Börstil (1910-12-23) Marta gifter sig med Erik Efraim
Eriksson 1915-06-19 och han är skriven som jordbrukare på gården medan för Anders har antecknats f. d.
hemmansägare. Elin flyttar till Börstil 1921-08-13 Döttrarna gifta med 2 bröder Eriksson Hustrun Hilda
Kristina Sundin f: 1865-06-14 Wahlö. ( Valö 1861-1866 HFL AI: 14 pag 187 Rossätra ) Nybyggaren, brodern
Claes Christoffer (Mattsson) Zetterlund 1840-07-31. Död 1866-06-28 Hans bror Jan Mattson fick överta
gården. Rossätra nr 5 Gift 1863-12-30 med Maja Stina Jansdotter 1843-11-06 Wahlö Inflyttad från Hökhuvud
1863- 11-04 Dottern Hilda Kristina Sundin 1884-06-14 ( Valö 1881-1885 HFL AI: 18 pag 187 Rossätra ) På
ägorna enkl Nybygg. Johan Sundin 1842-11-09 Wahlö, 2:a giftet Hustru Maja Stina Jansdotter andra giftet
1843-11-06 Wahlö död 1886-03-15 De gifte sig 1869-12-31 Hennes dotter i förra giftet Hilda Kristina
utflyttad till Film 1882-10-24 (41) Gemensam dottern Delia 1873-02-01 Wahlö Hilda Kristina Sundin inflyttad
från pag 183 1884-10-24. Utflyttad till Börstil 1885-10-24 (27) ( Valö 1881-1885 HFL AI: 18 pag 183
Rossätra ) Hilda Kristina Sundin inflyttad från Film 1883-10-24. Utflyttad till pag 187 1884-10-24 ( Valö
1886-1890 HFL AI: 19 pag 188 Rossätra ) På ägorna enkl Nyb. Johan Sundin 1842-11-09 Wahlö enkling
1886-03-15 Dottern Delia 1873-02-01 Wahlö Dottern Hilda Kristina Sundin inflyttad från Börstil 1886-10-24
(35) Utflyttad till Börstil 1888-10- 24 (36) ( Börstil 1886-1891 HFL AI: 20B pag 172 ) Flytt till Kaverö
Skata i Börstil 1888-10-24 där hon arbetade som piga hos Agnes Charlotta Stranger. Inflyttad till Harg från
Börstil 1889-11-23 Död 1955-06-14 i Valö
Gift 1889-02-02 med Hilda Kristina Sundin. Född 1865-06-14 i Valö (C). Död 1955-06-14 i Valö (C).
(Brorsdotter) Maria Elisabeth Andersdotter g: Eriksson. Född 1891-02-20 i Harg (C). Död 1980-08-13 i
Öregrund (C).
Gift 1910-11-26 med Erik Viktor Eriksson. Född 1885-06-15 i Börstil (C). Död 1951-12-23 i Börstil (C).
(Brorsdotter) Martha Kristina Andersdotter g: Eriksson. Född 1894-04-13 i Forsmark (C). Död
1976-10-31 i Valö (C).
Gift 1915-06-19 med Erik Efraim Eriksson. Född 1892-10-28 i Valö (C). Död 1976-11-08 i Valö (C).
(Brorsdotter) Elin Augusta Andersdotter g: Eriksson. Född 1898-08-03 i Forsmark (C). Död 1928-12-16 i
Börstil (C).
Gift 1921-06-23 med Karl Gerhard Eriksson. Född 1891-12-22 i Börstil (C). Död 1968-09-26 i
Östhammar (C).
1
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 6
1
(Syster) Maria Kristina Andersdotter. Född 1864-02-28 i Alunda (C). Död 1930-11-30 i Vendel (C).
Familjen bodde Alunda Ramhäll.
HFL A120B 1886-95 pag 16 Alunda Ramhäll framgår att barnen födda efter 1885 inte var döpta. Johan är
skriven som Gruvarbetare.
1894 flyttade familjen till Kilby i Alunda och Johan står skriven som Lägenhetsinnehavare och arb. Maria
Kristina gifte om sig med en Edin från Esarby i Toby.
Farfars syster Maria Kristina Andersdotter Född: 1864-02-28 i Alunda Flyttar från far och mor i Hökhuvud
till Alunda 1890. Vigd med Arbetaren Hollstedt i Karby 1890 -12-20 ( Alunda 1886-1895 HFL AI: 20B pag
16 Ramhäll ) Johan Hollstedt f: 1854-05-20 i Hökhuvud, bodde i Ramhäll Alunda. Johan är skriven som
grufarbetare vid Ramhälls gruvor Hans första hustru Ulrika Kristina Sköld f: 1858-12-06 i Hökhuvud hade
dött 1890-01-05. Paret hade 3 barn. Karl Johan, 1882-01-11 Alunda Klara Kristina Ruth 1885-05-30 Alunda
Clara Regina, 1887-09-06 Alunda är odöpt. Parets gemensamma barn David f: 1891-10-05 Alunda Anna
Advina f: 1893-10-24 Alunda d: 1894-06-06. Barnen står som odöpta. ( Alunda 1886-1895 HFL AI: 20A pag
48 Kilby ) 1894 flyttar familjen till Kilby Alunda. Johan är skriven som arbetare men detta är överstruket och
ersatt med Lägenhetsinnehavare. ( Östhammar 1895-1900 HFL AII: 1 pag 146) 1897-12-06 flyttar familjen till
Östhammar . De bor i Nya stadsdelen nr 17 egare Godtemplarorden Johan är skriven som murare. Klara
Kristina död 6/12 1897 Sonen August föds 1899-01-07 Östhammar 1898-12-26 flyttar Maria Kristinas
föräldrar Anders Ersson och Maria Katharina Lindgren till familjen från Trumpetarbostället i Svartnö. (
Östhammar 1895-1900 HFL AII: 1 pag 142) 1899 flyttar familjen till Nordanvikskvarteret nr 30 Johan dör
1901-01-11 Efter faderns död döps Klara Regina 1902 och XXX ( Östhammar 1901-1905 HFL AII: 2 pag
170) Murare J Hollstedts enka Maria Kristina Hollstedt flyttar till Vendel 1908-12-08 och sonen August
flyttar med. David bor kvar på Nordanvikskvarteret nr 5 till 1910-01-21 då han flyttar till N Amerika. I
anmärkningskolumnen står ”Arbets.. till Väddö d 2/8 00. …. Säby, Linköping 18/41 01 Flyttat från
Östhammar 1908-12-08 till Botarbo Vendel?? (Östhammar AIIa: 3 1906-1910) ”Å församlingen skrivna” Karl
Johan Hollstedt arbetare. Vilket betyder att han givit sig av från Östhammar men inte begärt något flyttbetyg.
( Alunda 1901-1905 HFL AIIa: 3 pag 160) Flyttat till Gärdeby i Alunda 1910-09-05 Till Vendel 1911-03-10
Flyttar till Alunda 1911-03-23 från Botarbo Flyttar från Alunda 1911-?22 till Botarbo Maria Kristina och
sonen August flyttar till N Amerika 1914-12-22 Maria Kristina återkommer från N Amerika 1915-11-? Maria
Kristina gifter sig med Erik Gustavsson Edén i Botarbo 1916-03-18 Erik Gustavsson Edén Bonde i Botarsbo
Vendel f: 1861-02-11 i Vendel. Död 1927-09-06 Han har tidigare varit gift och Maria Kristina har arbetat där
som hushållerska Maria bor kvar i Botarbo Död ???????????? Johan Hollstedt ( Alunda 1876-1885 HFL AI:
19B pag 20 Ramhäll ) ( Alunda 1871-1875 HFL AI: 18B pag 20 Ramhäll ) Johan Hollstedt f: 1854-05-20 i
Hökhuvud, bodde i Ramhäll Alunda. Johan är skriven som grufarbetare vid Ramhälls gruvor Hans första
hustru Ulrika Kristina Sköld f: 1858-12-06 i Hökhuvud hade dött 1890-01-05. Paret gifte sig 1877-12-02 och
hade 3 barn. Karl Johan, 1882-01-11 Alunda Klara Kristina Ruth 1885-05-30 Alunda Clara Regina,
1887-09-06 Alunda är odöpt. Johan arbetade som gruvarbetare i Ramhäll sedan 1873-11-29 då han flyttade
från Morkarla. ( Morkarla 1871-1875 HFL AI: 18 pag 46 Stenringen ) Johan arbetade som dräng och kom
flyttande från Österby bruk 1871 och flyttade vidare till Alunda 1873. ( Österby Bruksförsamling 1869-1873
HFL AI: 9 pag 138 ) Frånskilda hustrun Anna Lisa Hollstedt 1816-06-14 Gräsö ( Afsked. Båtsman Anders
Öhrns frånskilda hustru. s. Johan 1854-05-20 Hökhuvud. ( Hökhuvud 1856-1860 HFL AI: 16 pag 99 Wedicka
ägor ) Kronobåtsman Anders Jonsson Öhrn 1813-03-12 Alunda död på sjukhus i Stockholm 1857-06 -13. Gift
1856-04-24 med (Hustru) enkan Stina Hansdotter 1824-07-24 Börstil ( vistas i Norrskedika ) Skild från förra
hustrun 1855-11-20. Dottern första äktenskapet Maria Christina 1845-06-30 Hökhuvud Son Anders Adolf
1857-02-04 Död 1857. Båtsman Öhrns frånskilda hustru Anna Lisa Hollstedt 1816-06-14 Hennes oäkta son
Johan 1854-05-20 Hökhuvud I födelseboken 1854 finns på rad 19 en Johan som är född 20/5 men det är fel
moder. På rad 20 finns en Mathias född 31/5 där Anna Lisa Hollstedt är angiven som moder. Troligen har
prästen skrivit fel då modern bör veta namnet på barnet. I HFL står angivet att han heter Johan och är född
1854-05-20. Anna Lisa och Öhrn gifte sig troligen 1841. Dottern Maria Christina flyttade till Film 1859 Öhrn
var kronbåtsman fr 1841till sin död 1857.
Gift 1:o 1890-12-20 i Hökhuvud (C) med Johan Hollstedt. Född oäkta 1854-05-20 i Hökhuvud (C).
Gruvarbetare Lägenhetsinnehavare Murare. Levde Flyttade till Morkarla 1872-10-23 i Österby bruksförs (C).
Levde Dräng i Stenringen, Morkarla (C). Levde inflyttad till Alunda 1873-11-29 i Stenringen, Morkarla (C).
Levde Gruvdräng i Ramhäll i Ramhäll, Alunda (C). Levde Gift Gruvdräng i Ramhäll, Alunda (C). Levde
Gruvarbetare Ramhäll i Ramhäll, Alunda (C). Levde I Kilby Lgenhetsinnehavare i Kilby, Alunda (C). Levde
Inflyttad från Alunda 1897-12-06 i Nya Stadsdelen nr 17, Östhammar (C). Död 1901-01-11 i Östhammar (C).
1 2
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 7
1 2
(Systerson) David Hollstedt. Född 1891-10-05 i Alunda (C). Utflyttad 1910-01-21 från Nordamerika. Död
1960-10-29 i USA.
Gift med Ellen Hollstedt.
(Systerdotter) Anna Advina Hollstedt. Född 1893-10-24 i Alunda (C). Död 1894-06-06.
(Systerson) August Hollstedt. Född 1899-01-07 i Alunda (C). Död 1974-01-30 i Lakeview, Cook Illinois
USA.
Gift 2:o 1916-03-18 med Erik Gustavsson Edén. Hemmansägare. Född 1861-02-11 i Vendel (C). Död
1927-09-06 i Vendel (C). Adress Esarby Tobo.
(Syster) Anna Katarina Andersdotter g: Forsberg. Född 1866-05-17 i Skäfthammar (C). Flyttade 1894-12-23
från Svartnö Trumpetarbostället, Börstil (C) till Hökhuvud (C). Levde med far och mor fram till att de
flyttade till Trumpetarbostället på Svartnö. 1894 flyttade hon tillbaks till Wedicka i Hökhuvud och gifter sig.
År 1900 dör hon i barnsäng. Farfars bror syster Anna Katrina Andersdotter Född: 1866-05-17 i Skäfthammar
Död 1900-01-08 Hökhuvud Bor hos föräldrarna t o m flytten till Svartnö. ( Börstil 1892—1896 HFL A1-22B
p 109 ) ( Hökhuvud 1891—1900 HFL AI:22 pag 52 Wedicka ) 1894-12-23 flyttade hon tillbaks till Wedicka
i Hökhuvud och gifter sig med hemmansbrukaren Johan Fredrik Forsberg född 1867-04-30 i Börstil.
1900-01-07 dog Anna Katarina i barnsäng. Forsberg gifte om sig 1900-12-31 med Charlotta Pettersson född
1869. De fick 2 barn, en flicka och en pojke, Flickan dog som barn. Pojken Johan Oskar född 1906. Johan
Forsberg blev senare bonde i Hanunda Hökhuvud. Död 1900-01-07 i Hökhuvud (C).
Gift 1894-12-22 med Johan Fredrik Forsberg. Hemmansägare Hanunda Hökhuvud. Född 1867-04-30 i Börstil
(C). Död 1933-07-18 i Hanunda, Hökhuvud (C). Hemmansbrukare i Wedicka nr 1-8 egare Gimo Aktiebolag i
Hökhuvud. Flyttade 1904 till i Hanunda nr 2 1/4 mtal i Hökhuvud
KÖPTE HAN FARFARS GÅRD????
(Bror) Johan Fridolf Andersson ( Halls ). Kronobåtsman, Åkare, Polis, jordbrukare. Född 1869-08-31 i
Skäfthammar (C). Död 1936-05-31 i Östhammar (C). Farfars bror Johan Fridolf Andersson Född: 1869-08-31
i Skäfthammar ( Hökhuvud 1881—1890 HFL AI:21 pag 48 Vedicka ) ( Hökhuvud 1881—1890 HFL AI:21
pag 46 Örsta ägor ) Bor tillsammans med föräldrarna i Vedicka, Hökhuvud Under perioden 1886-11-04 till
1889-11-12 bor J F på Örsta ägor, Hökhuvud och är skriven som kronobåtsman nr 110 Johan Fridolf Halls.
Föräldrarna med de yngre syskonen flyttar till Svartnö på Söderön i Börstil medan J F bor kvar i Vedicka
efter 1890. ( Hökhuvud 1891—1900 HFL AI:22 pag 48 Wedicka ) Skriven som hemmansbrukare i Wedicka
Hökuvud, han är även sexman J F gifter sig 1891-03-20med f. d. pigan Maria Höglund f:1860-03-22 i
Hökhuvud som flyttar från pag 156 Hon har en oäkta son Henning f: 1889-08-16 i Hökhuvud som flyttar
med. Dottern Hedvig Maria föds 1891 1892 Flyttar familjen till pag 136 (156?) J F med familj flyttar
1900-06-01 till Folkmora i Hökhuvud ??????? 1911-20 ägare av Guldskäret nr 9 i Östhammar med adress
Skriven som jordbrukare. Maria Höglund ( Hökhuvud 1861-1865 HFL AI:17 pag 101 Wedicka egor ) Dagkarl
vi Gimo Erik Höglund 1832-10-24 Hökhuvud Hustru Anna Stina Ersdotter 1833-08-23 Börstil Dottern
Catharina Christina 1857-12-19 Hökhuvud Maria 1860-03-22 Hökhuvud Son Petter 1862-08-20? Död 1863?
Dotter Augusta 1864-02-09? Dottern A Emalia föds 1867 Sonen Ivar 1869 Sonen Axel 1871 Familjen bor i
Wedicka Hedvig Maria 1891--1966 Dottern Hedvig Maria gifter sig 1911-06-04 med Anton Norberg och
flyttar 1911-12-05 till Guldskäret nr 2 som ägs av Julia Andersson G A:s hustru. 1913-11-26? Flyttat från pag
13 till??? Anton skriven som smidesarbetare. 1916-04-25? Flyttar från pag 283 (213?) Son Gunnar Tage
Norberg 1917-1983 Barn Håkan Norberg 1948-02-28 Sandika Margareta Norberg 1948 bor i Ottawa Marianne
1963-01-31 Dottern Märta Nordberg 1911 Fyttade från Östhammar till Uppsala som 15-åring då modern drev
en matservering 1 år på Vaksalagatan. Arbetade sedan hos Hjalmar Söderberg. 1947 till Stockholm Gift 1938
med Gunnar Fredrik Nordberg 1907 Barn Gunnar Fredrik Nordberg 1941-07-08 Petra gift med Stefan Skare
Gunilla Maria Sandgren 1944-06-09 Gift? med Claes von Scheele Barn i 1:a äktenskapet Erika Thorell gift
med Pär Barn: Nils, Anna, Kristina Ylva Nordenström gift med Boris Bosatt i Schweiz Barn: Sara, Annika,
Ella Henning Andersson ( Hökhuvud 1881-1890 HFL AI:21 pag 162 Hanunda ) Hanunda nr 1 Hemmansägare
Mattias Mattsson Brodern Drängen Erik Mattsson 1853-08-22 Hökhuvud f. d. pigan Maria Höglund 1860
Hennes o ä son Henning 1889 I anmärkningskolumnen står att Erik Mattsson är far till Henning. Henning bor
med modern fram till 1910 Henning flyttar 1910 till Guldskäret nr 2 som ägs av Julia Andersson G A:s
1
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 8
1
hustru. Han är skriven som gruvarbetare. Henning gifter sig 1917-12-26 med Anna Amalia Pettersson
1890-09-03 Börstil. Dottern Gunhild Maria föds 1916-09-14 i Börstil Han flyttar tillbaks till föräldrarna 1918,
Guldskärskvarteret nr 9, Östhammar. Dottern Signe Linnea föds 1918-03-28 i Östhammar Sonen Henning Åke
föds 1921-08-05 i Börstil Bor åter hos föräldrarna ( Östhammar HFL ? Nya Stadsdelen nr 132 ) Följande
barn har tillkommit Bror Gösta 1924-06-04 Östhammar Uno Eugen 1927-09-20 ” Bengt Harald 1930-02-27
(Idiot) Gunnar Arne 1932-09-01
Gift 1891-03-20 med Marie Höglund g: Andersson. Född 1860-03-22 i Hökhuvud (C). Död 1946-12-08 i
Östhammar (C).
(Brorsdotter) Hedvig Maria Andersson g: Norberg. Född 1891-11-14 i Hökhuvud (C). Död 1966-01-08 i
Östhammar (C).
Gift 1911-06-04 med Anton Norberg. Född 1886-09-29 i Harg (C). Död 1961-01-28 i Östhammar (C).
Gustaf Adolf Andersson.
Mor
Maria Katharina Lindgren. Född 1834-02-02 i Östhammar (C). Döpt 1834-02-08. Faddrar: Slaktaren Nils
Lindgren, Skepparen Anders Öman, lär. Carl Malachias Lindgren, Madam Alfström, här i staden C U Ekman
och pigan Britta Stins Andersdotter på Länsö i Börstils socken. Inflyttad från ? Bärsta Stavby? Då ogift
1861-06-06 till Alunda (C). Inflyttad Inflyttad 1890-12-26 från Börstil 1890-12-26 till Guldskäret nr 14,
Östhammar (C). Död 1911-06-10 i Östhammar (C). Dödsorsak: magkräfta, 77 år 4 mån.
Gift 1861-11-01 i Alunda (C) med föregående ana. Bondesonen Anders Ersson i Spångbyn Alunda och
Skattebondedottern maria katharina Lindgren i Bärsta
Generation II
Farfar
Eric Ersson. Född 1791-02-01 i Bärsta, Stavby (C). Döpt 1791-02-02 i Bärsta Stafby. Bonde. Levde bonden i
Bärsta, Stavby (C). Levde bonden i Bärsta, Stavby (C). Levde i Bärsta, Stavby (C). Levde nr 1 3/10 mtl i
Bärsta, Stavby (C). Levde f.d. bonden Bärsta nr 1 3/10 mtl i Bärsta, Stavby (C). Levde f.d. bonden i Stavby by,
Stavby (C). Levde död 11 april 1856 i Bärsta, Stavby (C). Död 1856-04-11 i Bärsta, Stavby (C). Före detta
bonden Eric Ersson i Bärsta Gift
65 år 2 mån 10dag Dödsorsak: Lungsot. Begravd 1856-04-17. Farfarsfar Namn: Eric Ersson
Född
1791-02-01 Bärsta Stavby Döpt1791-02-02 Död 1856-04-11 Stavby Föräldrar:
Eric Ersson h Carin
Ersdotter uti Bärsta Faddrar: Kyrkvärden Olf Persson och Matts Matts hustru Margta Andersdotter i Bärsta
bondson Per Jansson i Wäsby och Eric Görans dotter Anna i Bolsbyn. Gift Gift 1820 ¾ i Valö I vigselboken för
1818-1823 finns ej Eric Ersson och Cajsa Wallin upptagna. Hon har inflyttat från Valö 1820 Eric Essons far
hette också Eric Ersson född 1761 i Väsby i Stavby s:n. Han gifte sig med Carin Ersdotter från Bärsta och
flyttade dit som måg i gården. Cajsa Wallin, som var från Annö by i Valö s:n hade som nygift flyttat till Bärsta
i Stavby. Hennes make Eric hade just övertagit gården med stamnr 1 omfattande 3/10 mantal. Hos dem kom
Eric mor "bondeenkan" Carin Ersdotter att bo under återstoden av sitt liv. Hon kom därför under de 18 år hon
levde tillsammans med sin son och sonhustru att få uppleva sina barbarns födelse och uppväxttid. Hon dog den 7
juli 1838 i en ålder av 73 år. Det första barnet i familjen föddes den 22 febr. 1821 och fick i dopet namnet
Eric. Men han blev bara 20 daga gammal och dog den 14 mars. Näst barn som föddes i familjen var Johannes
1823 den 16 mars. Han kom senare att skrivas som Jan. 1825 den 17 febr. föddes så nästa barn, en son, som
även han döptes till Eric. man var tydligen angelägen om att en son skulle bära namnet Eric vidare till nästa
generation, ty far, farfar och även morfar hade alla burit namnet Ertic. Det tredje och sista barnet som föddes i
familjen var Anders som föddes 1829 och han är den som blir farfar Gustav Adolf farfar och således den vi följt
i rakt nedstigande led. Under århundraden hade jorden i vårt land oftast delats vid arv men på 1800-talet kunde
denna hemmansklyvning inte fortsätta, alldenstund jorsstyckena blivit så små att en familj inte kunde livnära sig
på vad som återstod. Därför blev det den äldsta sonen Jan som kom att överta gården i Bärsta och som fick lös
ut sina två bröder. Jan gifte sig med Brita Ersdotter som var född i Ekeby och i den familjen föddes 4 barn.
Mellansonen Eric blev sin födelseby trogen till en början, men 1848 arrenderade han ett hemman i Stavby by,
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 9
som då ägdes av en överstinna vid namn Silferstolpe. Det följande året gifte hans sig med Greta Stina Östberg,
som var född i Tunbo s:n. De flyttade till Spångbyn i Alunda s:n 1853. I Stavby var Anders dräng en tid innan
han själv1858 flyttade till Spångbyn i Alunda s:n. I husförhörslängderna skrivs Eric Ersson 1839-44 Stavby AI:II
Sjätte Roten Bärsta nr 1 3/10 Mtl. Frälse äger Bond. Eric Ersson I husförhörslängden 1844-49 skrivs han som f.
d. bonde och den gifte sonen Jan skrivs som bonde Eric Ersson dog 1856 den 11 april och efter 1866 finns
antecknat att Caisa Walin bor i Skäfthammar.
Gift 1820-04-03 i Wahlö med efterföljande ana.
(Farbror) Eric Ersson. Född 1821-02-22 i Bärsta Stafby. Död 1821-03-14 i Bärsta Stafby. 20 dagar gammal
(Farbror) Johannes ( Jan ) Ersson. Född 1823-03-16 i Bärsta, Stavby (C). Döpt 1823-03-18. På egorna
Farfarsfars bror Jan ( Johannes ) Erson f 1823-03-16 Bärsta Stavby. Födelsebok 1825 134 Johannes f 16 mars
döpt 18 mars Faddrar Bonden Anders Jansson i Annö och Valö socken Drängen Olof Ersson Drängen Anders
Mattssopn Kyrkvärdsenkan Maja Olsdotter Pigan Brita Stina Andersdotter i Bärsta Han bor tillsammans med
föräldrarna AI:12 Stavby 1844-1849 Sjette Roten Bärsta sid 178 Nr 1 3/10 mtl Markägare bond.Erik Ersson f
1791 H Cajsa Wallin f 1798 S Johannes f 1823 S Erik f 1825 flyttat till pag 148 S Anders 1829 flyttat till
pag 148 Bonden gifta sonen Jan Ersson f 1823 H Eva Brita Ersdotter 181606-06 Ekeby flyttat från pag 213
Hon var piga i Åby och flyttade från Alunda 1846. AI:13 Stavby 1850-1854 Sjette Roten Bärsta sid 178 Nr 1
3/10 mtl ägare bond. Jan Ersson i Skeberga Drivs av bond. Anders Ersson 1829 Där bor också föräldrarna. F
d bonden Erik Ersson f 1791, ärlig h. Cajsa Wallin f 1798, oklandrad Här bor också Jan med familj men
flyttar till Skeberga och brodern Anders flyttar hit och driver gården 1850 och 1851 har de deltagit i
husförhör AI:13 Stavby 1850-1854 Sjunde roten Skeberga sid 228 Nr 3 ägare omyndiga sonen Anders
Andersson1831-12-14 Stavby och brukas av Jan Ersson f 1823 H Eva Brita Ersdotter f 1816-06-06 i Ekeby D
Christina f 1850-10-08 Stavby S Jan Erik f 1853-09-20 Stavby 1852 till 1854 har de deltagit i husförhör
AI:13 Stavby 1850-1854 Åttonde roten Wäsby sid 256 3/4 mtl ägare Matts Abrahamsson i Nr 1. Här bor
familjen och har deltagit i husförhör 1854 AI:14 Stavby 1855-1860 Åttonde roten Wäsby sid 256 3/4 mtl
ägare Matts Abrahamsson i Nr 1. Här bor familjen och har deltagit i husförhör 1858-59 Föräldrarna anges
som Ärliga Familjen har utökats med S Anders f 1856-04-26 Död 1856-05-03 S Carl f 1857-06-02 Har flyttat
till Bärsta nr 1 Sid 176 Bärsta står att Jan Ersson flyttar hit men sedan att de flyttat till Ekeby 1860 Jan har
sålt till en Erik Ersson på nr 1 AI:11 Ekeby 1856-1860 sid12 Ingvasta Fam Jan Ersson H Eva Brita Ersdotter
D Christina S Jan Erik S Carl Bor i Ingvasta vad Jan lever av framgår ej. AI:12 Ekeby 1860-1865 sid12
Ingvasta Fam. Jan Ersson, hemmansägare. AI:13 Ekeby 1866-1870 sid12 Ingvasta Fam. Jan Ersson. Han står
först som hemmansägare men sedan som Bonde på Lundgrens ägor Hem ägaren Erik Lundgren flyttade hit
från Alunda 1867 D Christina flyttade 1868 till pag 22 och flyttade tillbaks från pag 27 1870 AI:14 Ekeby
1871-1875 sid107 Ingvasta Fam. Jan Ersson står som boende på Lundgrens ägor Inhyses. Christina har flyttat
till pag 45 1872 från pag 45 1873 till pag 111 1874 har hon flyttat till föräldrarna igen pag 107 Sonen Jan
Erik har flyttat till pag 99 1871 AI:15 Ekeby 1876-1880 sid 111 Ingvasta På egorna Jan Ersson fam består av
Jan, Eva Brita, Kristina och Carl Kristina flyttar till Alunda 1876-10-30 nr 36 Carl 1 klass beväring 1878, 2:a
klass 1879. Flyttat till Östhammar 1880-11-02 nr 16 AI:16 Ekeby 1881-1885 sid137 Ingvasta På egorna
Inhyses Jan Ersson H Eva Brita Gifta 1849. AI:17 Ekeby 1886-1890 sid144 Ingvasta På egorna Inhyses Jan
Ersson H Eva Brita Gifta 1849. AI:18 Ekeby 1891-1895 sid141 Ingvasta På egorna Inhyses Jan Ersson död
1893-04-24 fattighjon H Eva Brita död 1894-01-13 fattighjon, bor i Rasbo Gifta 1849.
Död 1893-04-24 i
Ingvasta, Ekeby (C).
Gift 1848-12-01 i Stavby (C) med Eva Brita Ersdotter. Född 1816-06-06 i Ekeby. Död 1894-01-13 i
Ingvasta, Ekeby (C).
(Kusin) Christina Jansdotter. Född 1850-10-08 i Stavby (C). Död 1883-01-29 i Skoby ägor, Alunda (C).
Familjen bor i Ekeby Christina har flyttat till pag 45 1872 och sedan vidare 1873 till pag 111. 1874 har
hon flyttat till föräldrarna igen från pag 107 Kristina flyttar till Alunda 1876-10-30 nr 36 Arbetade som
piga på Skoby ägor, Alunda hos Erik Eriksson fram till 1882-03-18 då hon flyttar pag 212 och gifter sig
med Skomakaren Carl Petter Rosén 1883-01-26föds seras son Karl Emanuel och tre dagar därefter dör
Christina
Gift 1882-03-18 med Carl Petter Rosén. Född 1858-09-15 i Alunda (C). Skomakare. Flyttade 1888-10-25
från Skoby ägor, Alunda (C) till Börstil (C). Död 1952-02-04 i Johannisberg, Börstil (C).
1 2
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 10
1 2
(Kusin) Jan Eric Jansson ( Johansson ). Född 1853-09-20 i Stafby. Flyttar från föräldrarna till pag 99
Ingvasta, Ekeby 1871 där han arbetar som dräng. Därifrån till Wettsta, Alunda 1875-11-17. pag 289. han
flyttar tillbaks till Ekeby1877, pag 109 Ingvasta 1883 flyttar han till Rasbo, Solvalla där han gifter sig med
den 10 år äldre Lovisa Björk Jan Erik står nu som Arbetaren Johan Erik Johansson
Gift 1882-12-29 med Lovisa Björk. Född 1843-10-20 i Solvalla, Rasbo (C).
(Kusin) Anders Jansson. Född 1856-04-24 i Stafby. Död 1856-05-03 i Stafby.
(Kusin) Carl Jansson Stigenberg. Född 1857-06-02 i Stafby. 1880 flyttade Carl in till Nordanvikskvarteret
går 17-18. Han har också ändrat efternamnet till Stigenberg, ( troligen ) Han finns med i AI:15 1876-1885
men i de följande böckerna finns han ej med och ingen uppgift finns om att han flyttat.
(Farbror) Eric Ersson. Född 1825-02-17 i Bärsta, Stavby (C). Döpt 1825-02-28. Död 1889-02-05 i Rasbo (C).
Farfarsfars bror Erik Ersson f 1825-02-17 Bärsta Stavby. Födelsebok Eric född 27 febr döpt 28 febr Faddrar
Bonden Per Mattson i Bärsta Drängen Jan jansson i äsby Hustru Anna Cajsa Perdtr i Bärsta Pigan Stina
Andersdotter i Bärsta. Han bor tillsammans med föräldrarna. AI:12 Stavby 1844-1849 Sjette Roten Bärsta sid
178 Nr 1 3/10 mtl Markägare bond.Erik Ersson f 1791 H Cajsa Wallin f 1798 S Johannes f 1823 S Erik f
1825 flyttat till pag 148 S Anders 1829 flyttat till pag 148 Bonden gifta sonen Jan Ersson f 1823 H Eva
Brita Ersdotter 181606-06 Ekeby flyttat från pag 213 AI:12 Stavby 1844-1849 femte Roten Stavby By sid
148 Erik flyttar hit tillsammans med brodern Anders från föräldrahemmet. Erik står som bonde och Anders
dräng Erik gifter sig med Greta Stina Östberg 1826-11-19 f i Funbo och flyttade från Kihla 1849 Gifta 1849
AI:13 Stavby 1850-1854 femte Roten, Norr Stavby sid 163 Nr 3 ägare ….. Paret flyttar till Alunda 1853
Brodern Anders till pag 211 AI:15A Alunda 1856-1860 Spångby sid 101 1/4 ägare Albrecht Jansson i Inninge
Stavby Bonden Erik Ersson H Greta Stina Östberg De har flyttat till Morskarla 1858 AI:15 Morkarla
1856-1860 Söderby sid 142 Arbetsdräng Erik Ersson H Greta Stina Östberg döpt 1826-11-20 För båda står
Ärlig, Commiserar, Greta Stina föräldrar är Förra ”arrendatorn”? Johan Östberg och hustru Greta Ersdotter i
Kihla. De har flyttat från Alunda 1858-01-10? AI:16 Morkarla 1861-1865 Söderby sid 140 Erik Norlins egor
Hemmansbrukaren Erik Ersson H Greta Stina Östberg De har flyttat till Tuna i Uppland 1861 AI:16 Tuna
1861-1865 Ekeby sid 39 Rättar? Erik Ersson H Greta Stina Östberg De har flyttat från Morkarla 1861-11-25
nr 47 De har flyttat till pag 9 1864-11-24 AI:16 Tuna 1861-1865 Myslinge sid 9 Rättar? Erik Ersson H Greta
Stina Östberg AI:17 Tuna 1866-1870 Högbacken sid 11 Rättar? Erik Ersson H Greta Stina Östberg Flyttat till
Rasbo 1867-04-20 nr 3 AI:22 Rasbo 1866-1871 Kräby sid 49 Arbetaren Erik Ersson H Greta Stina Östberg
Flyttat till Rasbo 1867-04-20 nr 3 AI:23 Rasbo 1872-1877 Kräby sid 49 Arbetaren Erik Ersson Ändrat till
dräng H Greta Stina Östberg Flyttat till pag 38 1874-11-11 AI:23 Rasbo 1872-1877 Öster Berga egor,
Norrhagen sid 38 dräng Erik Ersson Ändrat till torpare H Greta Stina Östberg AI:24 Rasbo 1878-1883 Öster
Berga egor, Norrhagen sid 38+49 torpare Erik Ersson H Greta Stina Östberg AI:25 Rasbo 1884-1891 Öster
Berga egor, Norrhagen sid 45 torpare Erik Ersson Död 1889-02-05 H Greta Stina Östberg Har inte tillgång
till AI:26
Gift 1849 med Greta Stina Östberg. Född 1826-11-19 i Tunbo. Död 1897-01-15 i Ekeby (C). ej i Stavby
Far Anders Ersson.
Farmor
(Cajsa) Catharina Wallin. Född 1798-08-05 i Annö, Valö (C). Döpt 1798-08-06 i Annö Wahlö. Levde inflyttad
från Valö 1820 i Bärsta, Stavby (C). Levde undantagsjon i Bärsta, Stavby (C). Levde bor i Skäfthammar i
Bärsta, Stavby (C). Skriven i Stavby men bor i Skäfthammar efter 1866 Levde hittas inte i Bärsta i Bärsta,
Stavby (C). Död 1867-04-24 i Lundby Utjord, Skäfthammar (C).
Gift 1820-04-03 i Wahlö med föregående ana.
Morfar
Anders Rickard Lindgren. Borgare, svarvare och sedemera bonden. Född 1809-07-16 i Östhammar (C). Döpt
1809-07-17. Inflyttad från Östhammar före 1839 till Alunda (C). Inflyttad från Alunda 1851 till Skoby, Stavby
(C). Död 1888-12-23 i Bärsta, Stavby (C). Flyttat till Bärsta från Guldskärs rote, där han var rotemästare, 1849
till Bärsta by i Stavby s:n. I anmärkning står "bor i Skoby, Alunda 1851-10-03" Anders Rickard Lindgren skrivs
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 11
i sin ungdom som gesäll han lärde sig svarvaryrket i Norrtälje, varifrån han flyttade 1831 åter till Östhammar.
Under sin första tid i hemstaden var han svarvargesäll hos en mästare som hette Alfström innan han blev sin
egen. Han gifte sig i Börstil den 23 april med Catharina Andersdotter som var född i Harg men flyttat in till
Börstil året innan. Den som vigde var en komminister vid namn Åsred och de kom att bo i Guldskärs rote i
Östhammar. När han startade sin svarverirörelse hade han hjälp av sin yngre bror Malachias, som då står skriven
som gesäll hos honom. Under de första åren som gifta bodde hos dem även svärmor Caisa Ersdotter, f 1787 och
hon var änka efter bonden Anders Jansson, som dött i Harg 1820. Hon hade dock gift om sig med arbetskarlen
Erik Hansson och med honom hade hon två barn, Jan Gustav och Sofia. Hon hade dessa barn med sig hos de
nygifta paret. I utflyttningslängden från Östhammar 1834 berättas om att " arbetskarlen Erik Hansson, Hustru,
son och dotter" hade uttagit flyttbetyg. Men Hustrun Caisa Ersdotter d v s svärmor och dottern Sofia flyttade
först 1835. Det torde dock ha förhållit sig på det sättet att dessa två stannade kvar i Östhammar för att vara
Catharina till hjälp i huset under det första barnets levnadsår. Det förstfödda barnet, Dottern Maria Catharina,
föddes nämligen den 2 feb 1834. Men året därefter flyttade svärmor och hennes dotter Sofia till Börstil och sin
make och son. Dottern Maria Catharina är den som sedemera blir mor till Gustaf Adolf. 1836 den 18 okt föddes
så det andra barnet i familjen dottern Christina Josefina. Att bedriva svararrörelse i Östhammar i mitten på
1800-talet torde inte ha hört till det mer lönande hantverksyrkena. Behovet av svarvade saker blev nog allt
mindre och mindre, så det var svårt att livnära familjen på detta, hur grundlig gesällutbildning han än fått under
sina år i Norrtälje för att sedan verka som hantverksmästare i Östhammar. Man får kanske inte undra på att han
övergav sitt yrke och istället sökte sig jorden för att få en bättre utkomst för sig och sin familj. Vi återfinner
honom därför o Skoby by i Alunda s:n Där är han ägare till hemmanet nr 1 som omfattar 1/4 mantal. I Alunda
föds barnen Anders August 1839 22/3, dottern Ulrika Charlotta 1844 15/6 och Johan Fridolf 1848 11/9. Under
denna tid i Alunda var han dock skriven i Östhammar och i dess in- och utflyttningslängd 1851 blev ett
utflyttningsbetyg utfärdat för svarvaren Anders Rickard Lindgren och hela hans familj och i husförhörslängd står
att familjen flyttat till Stavby s:n. I Bärsta by i Stavby s:n är han i husförhörslängden skriven som ägare till 3/4
mantal kronojord och han skrivs även som bonde, borgaren i Östhammar f. d. Svarvarmästere. Tre av barnen dog
inom loppet av 18 dagar juli 1852 är noterade i dödboken: Svarfaren And. Rickard Lindgren och dess H:s Cath.
And. dtr i Bärsta dotter Christina Josefina Okänd sjukdom 2 juli 76 juli 15 år 8m 24d., som ovan. Dottern
Ulrika Charlotta Okänd sjukdom. 1 Juli 6 juli 8år 15dag Som ovan Johan Fridolf Okänd sjukdom 19 juli 22 juli
3år 10 Av sina barn hade de nu bara två kvar i livet. Hur det skulle kännas att mista tre av sina barn inom
loppet av tre veckor kan vi inte göra oss den ringaste föreställning om. Men den 16 dec följande år 1853 föddes
ytterligare en dotter. Hon blev den yngsta i den barnakull som inalles omfattat 6 barn, 2 söner och 4 döttrar.
Men livet gick vidare. 1861 gifte sig dottern Maria Catharina med Anders Ersson i Spångbyn i Alunda och dessa
två har vi redan läst om. 1862 flyttade sonen Anders August till Nyby i samma socken och där gifte han sig
med Greta Stina Jansdotter. I det äktenskapet föddes 1864 ett flickebarn som i dopet fick namnet Maria Chistina.
Denna familj flyttade 186 hem till hans föräldrar i Bärsta. Där kom de att bo till 1870 då de flyttade till Alunda.
Det året, 1870 fanns således endast föräldrarna och den yngsta dottern Christina Charlotta kvar hemma. Alla
övriga var utflugna och hade bildat familj på sitt håll. Anders Rickard och hustrun fann då det för gott att sälja
sitt hemman och själva bo kvar som fördelstagare. den som köpte hemmanet hette Jan Jansson Hjort. Dottern
Christina Charlotta bodde dock kvar till 1881. Den 17 dec det året gifte hon sig med torpägaren Karl Gustaf
Ahlinder, som var född 1855 22/6 i Ekeby s:n. 1888 den 26 dec dog Ander Rickard och änkan Catharina
Andersdotter bodde kvar i Bärsta intill sin död den 11 maj 1900. Enl dödbok i Stavby dog hon av ålderdom, 78
år gammal. Antecknat hör illa samt är ärlig.
Gift 1833-04-23 med efterföljande ana. Vigda af Komm Åsred
Mor Maria Katharina Lindgren.
(Moster) Cristina Josefina Lindgren. Född 1836-10-08 i Östhammar (C). Död 1852-07-02 i Bärsta Stafby.
(Morbror) Anders August Andersson (Lindgren). Hemmansägare. Född 1839-03-22 i Alunda (C). Flyttade till
pag 124 1862 Flyttade hem till föräldrarna från Nyby pag 124 1865 Flyttar till Alunda 1870 sedan Jan
Jansson Hjort köpt gården AI-18B Alunda W Woxome Johannesdal pga 270
Flyttat till Bladåker 18730523
Gift med Greta Stina Jansdotter. Född 1840-04-27 i Tuna, se Eskilstuna Kloster (D).
(Kusin) Maria Catharina Andersdotter. Född 1864 i Stavby (C).
1 2
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 12
1 2
(Kusin) Johan Alfred Nylen (Andersson). Född 1870-06-05 i Alunda (C). änkling 19370212 Död
1962-11-09 i Tuna (C).
(Moster) Ulrika Charlotta Lindgren. Född 1844-06-15 i Alunda (C). Död 1852-07-01 i Bärsta Stafby.
(Morbror) Johan Fridolf Lindgren. Född 1848-09-11 i Alunda (C). Död 1852-07-19 i Bärsta Stafby.
(Moster) Christina Charlotta Lindgren. Född 1853-12-11 i Bärsta Stafby. Död 1915-05-25.
Gift 1881-12-17 med Karl Gustav Ahlinder. Torpägare. Född 1855-06-28 i Ekeby (C). Död 1907-07-29.
Ledängen Nyby
(Kusin) Ernst Gustav Ahlinder. Lägenhetsägare. Född 1883-01-08 i Stavby (C).
Gift 1911-11-25 med Anna Charlotta Ingeborg Jonsson. Född 1886-06-12 i Stavby (C).
(Kusin) Anna Viktoria Ahlinder. Född 1884-10-11 i Stavby (C). Död 1896-05-31 i Stavby (C).
(Kusin) Karl August Rickard Ahlinder. Född 1889-10-23 i Stavby (C). Död 1897-12-30 i Stavby (C).
(Kusin) Julia Elsa Elisabeth Ahlinder. Född 1895-04-12 i Stavby (C). Piga i Husby, Stavby Flyttat till
Uppsala 1915-11-15
(Kusin) Anna Charlotta Linnea Ahlinder g: Eriksson. Född 1899-12-19 i Stavby (C). Död 1947-11-25 i
Västerlövsta (U). Flyttat till Uppsala 1919-11-17
Mormor
Carin (Chatharina) Andersdotter. Född 1810-05-11 i Harg (C). Började innanläsa vid 8 år 1817
dödsorsak ålderdom Död 1900-05-11 i Bärsta, Stavby (C).
Gift 1833-04-23 med föregående ana. Vigda af Komm Åsred
Generation III
Ff far
Eric (Ericus) Ersson. Född 1761-02-12 i Wäsby, Stavby (C). Döpt 1761-02-15 i Bärsta, Stavby (C). 1761: Ericus
född 12/2 döpt 15/2
Föräldrar: Eric Andersson i Bärsta och hustru Anna Mattsdotter från Wäsby Levde nygift bonde i Bärsta, Stavby (C).
Levde nygift bonde i Bärsta, Stavby (C). Levde i Bärsta, Stavby (C). Levde i Bärsta, Stavby (C). Död
1814-04-25 i Bärsta, Stavby (C). Bonde och fjärdingsman. Namn: Eric Ersson
Född 1791-02-01 Bärsta
Stavby Döpt1791-02-02 Död 1856-04-11 Stavby Föräldrar:
Eric Ersson h Carin Ersdotter uti Bärsta
Faddrar: Kyrkvärden Olf Persson och Matts Matts hustru Margta Andersdotter i Bärsta bondson Per Jansson i
Wäsby och Eric Görans dotter Anna i Bolsbyn. Gift Gift 1820 ¾ i Valö I vigselboken för 1818-1823 finns ej
Eric Ersson och Cajsa Wallin upptagna. Hon har inflyttat från Valö 1820 Eric Essons far hette också Eric Ersson
född 1761 i Väsby i Stavby s:n. Han gifte sig med Carin Ersdotter från Bärsta och flyttade dit som måg i
gården. Cajsa Wallin, som var från Annö by i Valö s:n hade som nygift flyttat till Bärsta i Stavby. Hennes make
Eric hade just övertagit gården med stamnr 1 omfattande 3/10 mantal. Hos dem kom Eric mor "bondeenkan"
Carin Ersdotter att bo under återstoden av sitt liv. Hon kom därför under de 18 år hon levde tillsammans med
sin son och sonhustru att få uppleva sina barbarns födelse och uppväxttid. Hon dog den 7 juli 1838 i en ålder av
73 år. Det första barnet i familjen föddes den 22 febr. 1821 och fick i dopet namnet Eric. Men han blev bara 20
daga gammal och dog den 14 mars. Näst barn som föddes i familjen var Johannes 1823 den 16 mars. Han kom
senare att skrivas som Jan. 1825 den 17 febr. föddes så nästa barn, en son, som även han döptes till Eric. man
var tydligen angelägen om att en son skulle bära namnet Eric vidare till nästa generation, ty far, farfar och även
morfar hade alla burit namnet Ertic. Det tredje och sista barnet som föddes i familjen var Anders som föddes
1829 och han är den som blir farfar Gustav Adolf farfar och således den vi följt i rakt nedstigande led. Under
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 13
århundraden hade jorden i vårt land oftast delats vid arv men på 1800-talet kunde denna hemmansklyvning inte
fortsätta, alldenstund jorsstyckena blivit så små att en familj inte kunde livnära sig på vad som återstod. Därför
blev det den äldsta sonen Jan som kom att överta gården i Bärsta och som fick lös ut sina två bröder. Jan gifte
sig med Brita Ersdotter som var född i Ekeby och i den familjen föddes 4 barn. Mellansonen Eric blev sin
födelseby trogen till en början, men 1848 arrenderade han ett hemman i Stavby by, som då ägdes av en
överstinna vid namn Silferstolpe. Det följande året gifte hans sig med Greta Stina Östberg, som var född i Tunbo
s:n. De flyttade till Spångbyn i Alunda s:n 1853. I Stavby var Anders dräng en tid innan han själv1858 flyttade
till Spångbyn i Alunda s:n. I husförhörslängderna skrivs Eric Ersson 1839-44 Stavby AI:II Sjätte Roten Bärsta nr
1 3/10 Mtl. Frälse äger Bond. Eric Ersson I husförhörslängden 1844-49 skrivs han som f. d. bonde och den gifte
sonen Jan skrivs som bonde Eric Ersson dog 1856 den 11 april och efter 1866 finns antecknat att Caisa Walin
bor i Skäfthammar.
Gift 1786-12-.. i Stafby med efterföljande ana.
(Fars faster) Anna Katharina Ersdotter. Född 1788-11-07. Död 1789-01-12.
(Fars farbror) Eric Ersson. Född 1789-11-14. Död 1790.
Farfar Eric Ersson.
(Fars farbror) Olof Ersson. Född 1795-07-06.
(Fars farbror) Jan Ersson. Född 1799. Död 1800.
Ff mor
(Carin) Catharina Ersdotter. Född 1765-10-28 i Bolsbyn, Stavby (C). 1765: Catharina född 28/10 dopdagen har inte
kunnat läsas
Föräldrar: Eric Göransson Hustru Britta Olsdotter i Bolsbyn Levde bondeenkan i Bärsta, Stavby (C). Levde enkan
bor hos sonen i Bärsta, Stavby (C). Levde enkan bor hos sonen i Bärsta, Stavby (C). Levde enkan bor hos sonen
död 7/6 1838 i Bärsta, Stavby (C). Död 1838-06-07 i Bärsta, Stavby (C).
Gift 1786-12-.. i Stafby med föregående ana.
Fm far
Johan ( Jan ) Andersson-Wallin. Född 1763-03-17 i Annö, Valö (C). Död 1827-07-30 i Annö, Valö (C).
Gift med efterföljande ana.
(Fars morbror) Anders Wahlin. Född 1797-03-08.
Farmor (Cajsa) Catharina Wallin.
Fm mor
Cajsa Catharina Hansdotter. Född 1763. Död 1824-02-26 i Annö, Valö (C). Gift till Annö 1763 3 april
Gift med föregående ana.
Mf far
Nils Lindgren. Född 1782-11-01 i Östhammar (C). Döpt 1782-11-02 i Östhammar (C). Död 1837-12-15 i
Östhammar (C). Borgare, Slaktare och Klockare. I hfl AI:1 Östhammar 1773-78 är ordet borgare överstruket
Gift 1:o med Maria Ersdotter. Född 1778-12-28 i Östhammar (C). Död 1808 i Östhammar (C).
(Mors farbror) Nils Gustaf Lindgren. Soldat. Född 1807-07-20 i Östhammar (C). Död 1873-10-09 i Alunda
(C). Dopbok 1807: faddrar Hfl AI 1861-65 Spånga egor Avskedade soldaten orkekslös utfattig
Gift med Anan Stina Mattsdotter. Född 1830-12-06 i Morkarla (C). Död 1861-11-24 i Alunda (C).
2
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 14
2
(Mors kusin) Nils Gustav Brynolf Lindgren. Född 1854-08-16 i Tuna (C). Gruvarbetare vid Ramhälls
gruvor från 1875-10-24
(Mors kusin) Brita ( Beda ) Andrieth Lindgren. Född 1860-11-12 i Alunda (C). Död 1861-01-16 i Alunda
(C).
Gift 2:o 1808-11-27 i Östhammar (C) med efterföljande ana. Vigselbok 1808:
Enklingen Klåckaren Nils Lindgren 1782-11-01 och bondedottern Brita Andersdotter 1789 faringe, Lysning i
Faringe Vigsel 27/11 i Östhammar hastig förrättning, god förmågabrudens giftoman.
Morfar Anders Rickard Lindgren.
(Mors farbror) Carl Malachias Lindgren. Född 1812-02-08 i Östhammar (C). Anmärkning: ofärdig
Gift med Christina Marcusdotter. Född 1812-08-04 i Gräsö (C).
(Mors kusin) Carl Johan Lindgren. Född 1839-05-01 i Östhammar (C).
(Mors farbror) Eric Lindgren. Född 1820-01-06 i Östhammar (C). Död 1820-01-14 i Östhammar (C).
Mf mor
Brita Andersdotter. Född 1789 i Faringe (C). Död 1835-11-02 i Östhammar (C). Dödsorsak: Vattusot. Begravd
1835-11-07.
Gift 1808-11-27 i Östhammar (C) med föregående ana. Vigselbok 1808:
Enklingen Klåckaren Nils Lindgren 1782-11-01 och bondedottern Brita Andersdotter 1789 faringe, Lysning i
Faringe Vigsel 27/11 i Östhammar hastig förrättning, god förmågabrudens giftoman.
Mm far
Anders Jansson. Bonden. Född 1776-12-09 i S Harg, Harg (C). Död 1820-03-12 i Börstil (C). Familjen flyttat
till Börstil 1816-03-11 från Harg Bor i Börstils by
Gift 1806-12-26 i Harg (C) med efterföljande ana. Bondesonen Anders Jansson i S harg och bondedottern
Chatharina Ersdotter ibidem.
Svärfar bonden Eric Mattsson i S Harg var brudens giftoman.
(Mors morbror) Johan Andersson. Född 1807. Död 1809.
Mormor Carin (Chatharina) Andersdotter.
(Mors morbror) Eric Engström (Andersson). Född 1812-09-12 i S Harg, Harg (C).
(Mors moster) Brita Stina Andersdotter. Född 1814-09-16 i S Harg, Harg (C).
(Mors moster) Anna Maja Andersdotter. Född 1816 i Börstil (C).
Mm mor
Cajsa Ersdotter. Född 1787-09-27 i Harg (C). Som änka gifte Caisa Ersdotter om sig med Eric Hansson
1835 var hon åter änka och flyttade då till Börstil
Gift 1:o 1806-12-26 i Harg (C) med föregående ana. Bondesonen Anders Jansson i S harg och bondedottern
Chatharina Ersdotter ibidem.
Svärfar bonden Eric Mattsson i S Harg var brudens giftoman.
Gift 2:o med Eric Hansson. Drång. Född 1787-10-09 i Häverö (AB). Från Edebo 1821 Från Börstil till
Östhammar 1833 till Häverö 1834. Straffad för 4:e resan fylleri. AI-11b Börstil pga 99 Länsö Har undergått
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 15
stockstraff för fylleri
(Mors morbror) Jan Gustav Ersson. Född 1822 i Börstil (C).
(Mors moster) Sofia Ersdotter. Född 1825-12-19 i Börstil (C). ofärdig
(Mors moster) Gretha Ersdotter. Född 1828-02-06 i Börstil (C). Död 1830-04-14 i Börstil (C).
Generation IV
Ff farfar
Eric (Erich) Andersson. Född 1721-12-17 i Bärsta, Stavby (C). Döpt 1721-12-21 i Stavby (C). Inflyttad 1746 till
Vaksala (C). Död 1783-08-24 i Bärsta, Stavby (C). Begravd 1783-08-31 i Stavby (C). Dödbok 1783
hade haft 7 barn och av dessa lefva 3 söner och 2 döttrar
Död av lungsot 61 år 2 mån 7 dagar Eric föddes i Bärsta Stavby socken och Anna i Wäsby i samma socken. I
husförhörslängderna är familjen och alla barnen skrivna i Wäsby By i Stavby s:n. Den by där hustrun Anna är
var född. Det troliga är att Eric flyttat från Bärsta till Wäsby och blev måg i gården.
I dödboken för Stavby 1773 står följande om sonen Matts:
Begravd 1773 5/8 född 1758 31 Maji. Fadern är dannemannen Eric Andersson och modern Anna Mattsdotter i
Wäsby. Kunde väl läsa och förstå. Var sjuklig över sommaren men i synnehet ifrån den 24 Juli då han begynte
med rödsot. Bad Gud om förlossning och blev hörd. 15 år och 2 mån.
Eric Andersson har skrivits som danneman vilket betyder hederlig allmogeman = hedersman.
Så levde de sin tid i Wäsby i Stavby s:n och de sista anteckningarna som finns i kyrkoböckerna är
dödsnotiserna:
Sonen Johan flyttade till Gävle 1794 och Anders till Alunda 1786
Gift 1751-10-06 med efterföljande ana.
(Farfars farbror) Anders Ersson. Född 1752-06-21. flyttat till Alunda 1786
(Farfars faster) Cajsa Ersdotter. Född 1755.
(Farfars farbror) Matts Ersson. Född 1758-05-31. Död 1773-08-02. Begravd 1773-08-05. Dödbok 1773
Gossen Matts Ersson i Wäsby. Född 1758 31 maji. fadern är denne mannen Erik Andersson och modern
Anna Mattsdotter i Wäsby. Kunde väl läsa och förstå. var sjuklig över sommaren men i synnerhet frånden 24
juli då han begynt med rödsot. bad gud om förlossning och blev hörd. 15 år 2 mån
Ff far Eric (Ericus) Ersson.
(Farfars faster) Anna Ersdotter. Född 1765-09-28.
(Farfars farbror) Jan Ersson. Född 1769-08-28. AI 4 pag 210 Wäsby
Gift med Maja Jansdotter. Född 1764 i Alunda (C).
(Farfars kusin) Johan Jansson. Född 1781. flyttat til Gävle 1794
(Farfars kusin) Anna Jansdotter. Född 1796-07-30.
(Farfars kusin) Eric Jansson. Född 1798-11-15.
(Farfars farbror) Johan Ersson. Född 1781. Flyttade till Gävle 1794
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 16
Ff farmor
Anna Mattsdotter. Född 1730-01-16 i Wäsby, Stavby (C). Död Bröstsjuka och Lungsot 1795-12-22 i Wäsby,
Stavby (C). Begravd 1796-01-16. Dödbok C nr 2
Anna Matsdotter i Wäsby af föräldrarna bonden Matts jansson och hustru Margta Jansdotter i Wäsby. S....gift
1751 den 6 okt med bonden Erik Andersson ifrån Bärsta. Fött honm sju barn varav leva 2 söner och 2 döttrar.
Dog av bröstljud och Lungsot. 65 11/12
Gift 1751-10-06 med föregående ana.
Ff morfar
Eric Jöransson. Bonde,. Född 1737-01-06 i Stavby (C). Död 1795-12-30 i Bolsbyn, Stavby (C). Begravd
1796-01-10 i Stavby (C). Bodde i Bolsbyn Stavby Dödbok 1795: Bonden Erik Jöransson i Bolsbyn Föddes den 6
januari 1737 af föräldrarna bonden J Ersson och Hustru Carin Jansdotter i Bolsbyn. Gifte sig i Rasbo och
Westersta med bondedottern Brita Olsdotter som fött honom 10 barn, 2 söner och 3 döttrar lefver. Warit mycket
orolig och lymmelaktig i synnerhet vid samqwäm som omfruktad. .....wid dylika tillfällen sällan eller aldrig inom
kyrkan wilket även hända honom hans sista resa utan..... då han den 29 december for till Kihls socken återvände
den 30 december och wid förbifarten i Nordanbol, Skinnarbol och Stummelbol på alla dessa ställen njöt
välfägnad och antagligen kom till Kjellgården kl 1 aftonens satte sig på bänken, kunde inte tala ett ord och efter
en stunds förlopp föll han framstupa på golvet som en sten, lif och mållös. det förmodades att han dog av
invärtes slag. 59 år.
Gift med efterföljande ana.
Ff mor (Carin) Catharina Ersdotter.
(Farfars moster) Anna Ersdotter. Född 1767.
(Farfars morbror) Olof Ersson. Född 1774.
(Farfars morbror) Eric Ersson. Född 1778.
(Farfars moster) Brita Ersdotter. Född 1780.
(Farfars morbror) Göran Ersson. Född 1782-02-05. Död 1784.
Ff mormor
Brita Olsdotter. Född 1744 i Westersta, Rasbo (C). Död 1817-11-27 i Stavby (C).
Gift med föregående ana.
Fm farfar
Anders Andersson. Född 1719. Död 1767-06-08 i Annö, Valö (C).
Gift 1745-09-22 med efterföljande ana.
(Farmors faster) Margta Andersdotter. Född 1747.
(Farmors faster) Cajsa Andersdotter. Född 1749.
(Farmors farbror) Anders Andersson. Född 1751.
(Farmors farbror) Olof Andersson. Född 1754.
(Farmors farbror) Per Andersson. Född 1757.
(Farmors farbror) Erik Andersson. Född 1759.
1
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 17
1
Fm far Johan ( Jan ) Andersson-Wallin.
(Farmors faster) Maria Andersdotter. Född 1769.
Fm farmor
Karin Olofsdotter. Född 1726 i Wamsta. Död 1807-05-23 i Annö, Valö (C).
Gift 1745-09-22 med föregående ana.
Fm morfar
Hans Ericsson. Adress Aspö Börstil. Född 1734. Död 1815-07-02. Bor i Aspö Börstil pag 114 Förmanad att lära
barnen läsa
Gift med efterföljande ana.
Fm mor Cajsa Catharina Hansdotter.
(Farmors morbror) Hans Hansson. Född 1766-08-21.
(Farmors morbror) Eric Hansson. Född 1769-01-30. Seglar 1794
(Farmors morbror) Anders Hansson. Född 1771-09-18.
Fm mormor
Brita Hansdotter. Född 1731. Död 1804 i Börstil (C).
Gift med föregående ana.
Mf farfar
Nils Lindgren. Född 1750-09-23 i Östhammar (C). Döpt 1750-09-29 i Östhammar (C). Död 1787-08-11 i
Östhammar (C). Begravd 1787-08-14 i Östhammar (C). Dopbok: 1750:
Föräldrar: fadern Nils Lindgren modern hustru Brita Thomasdotter
Faddrar Anders Thomasson från .... på Gräsön, Hans Ericson Mann, Mikael Mattsson Jönnings hustru Cherstin
och Brita Norberg.
Dödbok 1787: 36 år han var gift och borgare varit klockare i staden i 15 år. Död i magvärk.
Gift 1781-12-28 i Börstil (C) med efterföljande ana. Vigselbok 1781: dec 28 kantorn och borgaren Nils Lindgren
och gruvfogdedottern Brita Åkerblad gifta i Börstil
Mf far Nils Lindgren.
Mf farmor
Brita Åkerblad. Född 1759-12-15 i Hökhuvud (C). Död 1839-06-08 i Östhammar (C). Begravd 1839-06-16. I
HFL A1-5 1822-28 så står Rickars Sveijer: illa känd. och om Brita Åkerblad: Ställd på framtiden, lämnas
enskild. Längst bak i HFL A1-6 står om Brita: Ställd på framtiden för delaktighet i stöld. Dottern Anna Brita
samma brot och straff. Dotterns man snickare Hedman straffad för fylleri. I Dödbok 1839 Enkan Brita Sveijer f
Åkerblad dödsorsak slag 79 år 23 dagar. Enligt rådhusrättsdom ärligen begraft.
Gift 1:o 1781-12-28 i Börstil (C) med föregående ana. Vigselbok 1781: dec 28 kantorn och borgaren Nils
Lindgren och gruvfogdedottern Brita Åkerblad gifta i Börstil
Gift 2:o 1789-03-29 i Östhammar (C) med Rickard Schveijer. Borgare. Född 1750-03-14 i Östhammar (C). Död
1826-01-09 i Östhammar (C). Dödsorsak: 76 år 3 mån. Vigselbok 1789: 29/3 Borgaren Rickard Sveijer och
enkan Birgitta Lindgren Åkerblad
(Morfars faster) Anna Brita Schveijer. Född 1790-03-24.
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 18
Mm farfar
Jan Andersson. Bonde i S Harg. Född 1752. Död 1799.
Gift 1774 med efterföljande ana.
Mm far Anders Jansson.
(Mormors farbror) Lars Jansson. Född 1778 i Harg (C).
(Mormors faster) Caisa Jansdotter. Född 1781 i Harg (C).
(Mormors farbror) Johan Jansson. Född 1783 i Harg (C).
(Mormors faster) Maria Jansdotter. Född 1787 i Harg (C).
(Mormors farbror) Per Jansson. Född 1793 i Harg (C).
(Mormors farbror) Eric Jansson. Född 1795 i Harg (C).
(Mormors farbror) Matts Jansson. Född 1796 i Harg (C).
Mm farmor
Caisa Larsdotter. Född 1752.
Gift 1774 med föregående ana.
Mm morfar
Erik Mattsson. Bonde i S Harg. Född 1755-01-19. Död 1825 i Harg (C).
Gift 1781 med efterföljande ana.
(Mormors moster) Brita Ersdotter. Född 1782.
Mm mor Cajsa Ersdotter.
(Mormors moster) Maria Ersdotter. Född 1788.
(Mormors moster) Stina Ersdotter. Född 1792.
(Mormors morbror) Per Ersson. Född 1795-07-28.
Mm mormor
Brita Persdotter. Född 1756.
Gift 1781 med föregående ana.
Generation V
Ff ff far
Anders Persson. Född 1678-10-23 i Mjölsta, Stavby (C). Döpt 1678-10-27 i Mjölsta, Stavby (C). Död
1761-02-05 i Bärsta, Stavby (C). Begravd 1761-02-22. Anders Persson 1678
Anders och Carin gifte sig unga
han var 26 och hon 19 år då de vigdes i Stavby 1704.Men enligt husförhörslängderna skulle deras första barn
som också fick namnet Anders födas först 1719. Han skulle alltså ha fötts först 15 år efter bröllopet. Men
förklaringen till de många barnlösa åren står nog att finna i de noteringar som prästen i Stavby gjort om det
första barnets födelse, sonen Anders, se nedan. Anders och Carin hade flyttat till Hökhuvud och där hade
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 19
troligen Carin fått några barn som dött mycket unga. 10 barn hade hon fött sin Anders. Som det hette förr. Och
varför flyttade de till Hökhuvud? det trolig är att när det nu blev två familjer på hemmanet i Bärsta så var nog
risken den att det blev för många munnar att mätta. Men Anders och Carin ansåg nog det var oroliga tider de
levde i. Östhammar brändes ner helt det var bara kyrkan som skonades. Befolkningen hade flytt Carin var gravid
och de tog det säkra före det osäkra och flyttade tillbaka hem till Bärsta, där sonen Anders föddes. I
födelseboken för sonen Anders född 1719 står: Kom flyttande hit ( till Bärsta i Stavby s:n ) uti faran undan
fienden. Föräldrarna från Hökhuvud. Anders Persson i Bärsta och hustru Carin Fienden var ryssarna som under
sommaren 1719 med utgångspunkt från Singöfjärden härjade utmed den uppländska kusten och brännde ner
städer och bruk Dödbok 1761: Född 1978 d 23 okt fader Pär Ersson modren Husteu Anna i Miölsta Gift med
hustrun Carin Pärsdotter i StämbolGift tillsammans 4 söner och 6 döttrar. Lewat vackert warit sjuk i håll och
styng. Beredde sig väl mot döden. Läste efter Nr 120:5 Blev död den 5 feb och har levat 82 år 3 mån 3 dag.
Gift 1704-08-28 i Bärsta, Stavby (C) med efterföljande ana.
(Ff fars faster) Annika Andersdotter. Född 1717.
(Ff fars farbror) Anders Andersson. Sonen Anders född 1719 I födelseboken står:
Kom flyttande hit ( till Bärsta i Stavby s:n ) uti faran undan fienden. Föräldrarna från Hökhuvud. Anders
Persson i Bärsta och hustru Carin
Fienden var ryssarna som under sommaren 1719 med utgångspunkt från Singöfjärden härjade utmed den
uppländska kusten och brännde ner städer och bruk
Om denne Anders står i dödboken från Staby 1764: Död 1764 d. 23 juni begravd d. 1 luki Anders
Andersson i Bärsta född d. 7 juni . Fadern Anders Persson och modern Carin Persdotter i Bärsta. Kunde
någorlunda läsa och förstå sin kristendom. Gift 1758 d. 5 nov med Margta Mattsdotter från Wäsby haft med
henne 3 barn 1 son och 2 döttrar. Död i lungsot. Beredde sig väl för döden och levde 45 år 3 mån 4 dygn.
Född 1719-07-07.
Ff farfar Eric (Erich) Andersson.
(Ff fars farbror) Johan Andersson. Född 1723.
(Ff fars faster) Johanna Andersdotter. Född 1725-03-01.
(Ff fars faster) Brita Andersdotter. Född 1727-05-13 i Bärsta, Stavby (C). Döpt 1727-05-16 i Bärsta, Stavby
(C).
(Ff fars faster) Margaretha Andersdotter. Född 1735.
(Ff fars faster) Carin Andersdotter. Gift i Waksala 1735
Ff ff mor
Karin ( Sofie ) Pehrsdotter. Född 1685-12-24 i Stämbol, Stavby (C). Döpt 1686-01-01 i Stämbol, Stavby (C).
Död efter 1777-07-07.
Gift 1704-08-28 i Bärsta, Stavby (C) med föregående ana.
Ff fm far
Matts Jansson.
Gift med efterföljande ana.
Ff farmor Anna Mattsdotter.
Ff fm mor
Margta Jansdotter.
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 20
Gift med föregående ana.
Ff mf far
Göran Ersson.
Gift med efterföljande ana.
Ff morfar Eric Jöransson.
Ff mf mor
Carin Jansdotter.
Gift med föregående ana.
Ff mm far
Olof Mickelsson.
Gift med efterföljande ana.
Ff mormor Brita Olsdotter.
Ff mm mor
Anna Mattsdotter.
Gift med föregående ana.
Fm ff mor
Margareta Andersdotter. Född 1697. Död 1763-03-13.
Gift
Fm farfar Anders Andersson.
Fm fm far
Olof Andersson. Född 1680.
Gift med efterföljande ana.
Fm farmor Karin Olofsdotter.
Fm fm mor
Karin. Född 1690.
Gift med föregående ana.
Mf ff far
Nils Lindgren.
Gift med efterföljande ana.
Mf farfar Nils Lindgren.
Mf ff mor
Brita Thomasdotter.
Gift med föregående ana.
Mf fm far
Anders Åkerblad. Gruvfogde. Född 1695. Död 1774 i Valö (C). Dödbok 1774 Wahlö januari ?: Gruffogden
2015-07-15
Gustav Adolf Andersson
Sida 21
Anders Åkerblad vid Kyrkan död av ålderdom 81 år gammal. Fört en orolig levnad. Vigselbok 1741 ingen vigsel
angiven Dödbok 1764 Wahlö: feb 12 gruvfogden Anders Åkerblads äldsta styvdotter Chatharina Sandberg?? sjuk
av hastig feber 14 år gammal Bodde enl husf längd 1764-1787 i Wahlö Tomtatorp, Sågarbo.
Gift 1741 med efterföljande ana.
(Mf fars morbror) Anders Åkerblad?. Född 1745.
(Mf fars moster) Chatharina Åkerblad?. Född 1750. Död 1764.
(Mf fars morbror) Erich Åkerblad?. Född 1753.
(Mf fars moster) Anna Åkerblad?. Född 1756.
Mf farmor Brita Åkerblad.
Mf fm mor
Anna Brita Åkerblad. Född 1723 i Börstil (C). Död 1798-03-13 i Östhammar (C). Bodde 1788 till 1790 hos
sonen Gruvdrängen Anders Sandberg i Valö, Botarsbo. Inflyttad 1790 till Östhammar (C). Husf längd A1:20
Börstil: Änkan Brita Åkerblad f 1722 Östh bor i Orrholmen. tillsammans med svärmor gruvfogdeänkan vid
Österby som flyttat från Östhammar 1783 Inflyttad 1785 till Östhammar (C). Bor hos dottern Brita Åkerblad
Husf längd A1-3 Östhammar 1791-1804
Dödbok 1798 Östhammar: mars 13 enkan Anna Brita åkerblad 1723 "Gimo". fadern var i lifstiden tistlaren Jan
Gers och modern hustru Brita Enberg. Gift år 1741 med avlidna gruvfogden Anders Åkerblad i Wahlö. hade
med honom 7 barn 3 söner och 4 döttrar av dessa leva 2 döttrar och 2 söner. Enka 1774 Dödsorsak diare ålder
75 år.
Gift 1741 med föregående ana.
Mm ff far
Anders Mattsson. Född 1724 i Harg (C). Död 1787.
Gift med efterföljande ana.
Mm farfar Jan Andersson.
Mm ff mor
Cajsa Jansdotter. Född 1724. Död uppskattat 1799.
Gift med föregående ana.