Uppdaterat 16 september

BOKMÄSSAN
m
a
r
g
o
r
p
t
a
r
e
t
a
Uppd
15
0
2
r
e
b
m
e
t
p
16 se
Seminarieprogrammet
mAsHA gessen
388
Seminarier
Ljusglimt
i mörk tid
Antony Beevor / ArnALdur IndrIðAson / KerstIn eKmAn
Conn IgguLden / CLArA Henry / IAn mCewAn / XIAoLu guo
JonAs HAssen KHemIrI / PAuLA HAwKIns / Péter esterHázy mILenA Busquets / JonAs JonAsson / tomAs BAnnerHed
sALLy green / IAn BurumA / HAssAn BLAsIm / LAInI tAyLor
ILon wIKLAnd / FredrIK reInFeLdt / KAroLInA rAmqvIst
ALeX sCHuLmAn & sIgge eKLund / mAgnus HärenstAm
LIv strömquIst / AgnetA PLeIJeL / dAnIeL KeHLmAnn
24 – 27 september 2015 svenska mässan göteborg
T
A
T
L
U
S
E
R
T
E
T
I
L
A
V
K
R
Ä
I
R
R
A
K
Fredag 25/9
Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten?
kl 11.00-11.45
Jacob Möllstam, förstelärare, matte/NO-lärare
Per Kornhall, författare, debattör och skolutvecklare
Anna Ekström, generaldirektör Skolverket
Johanna Jaara Åstrand, lärare och ordförande för Lärarförbundet
Arrangör: Lärarförbundet i samarbete med Natur & Kultur
Fredag 25/9
Kvalitet i förskolan
kl 13.30-13.50
Marie Eriksson, förskollärare och pedagogisk ledare
Karin Lager, Göteborgs universitet
Arrangör: Lärarförbundet i samarbete med Lärarförlaget
OBS! Seminariekort krävs vid båda seminarierna.
27…
T
T
Flávia Lins
e Silva
57…
8…
Conn
IGGULDEN
Auður Ava
Ólafsdóttir
innehåll
R
24–27 september 2015
69
Henrik
Berggren
Information4
Ungern i fokus
6
Röster från Island
8
Global Free Speech
9
EUNIC9
Skolspåret10
SEMINARIER:
Torsdag 24 september
Fredag 25 september
Lördag 26 september
Söndag 27 september
12
28
44
60
Medverkande70
42
63
Mhairi
McFarlane
56
David
lagercrantz
Xiaolu
Guo
51
Karolina ramqvist
Ansvarig utgivare: Maria Källsson RedaktION: Henriette Andersson, Anneli Jonasson, Johan Kollén, Annica Starfalk
ProgramCHEF: Daniel Levin Grafisk form: Sandra Jonsson Omslag: Sandra Jonsson, foto: Pi Frisk/SvD/TT
Grafisk produktion: Susanne Nilsson, Just Rivista AB och Helena Bäckhed
Tryck: Stibo Graphic Papper: Arctic Silk Typsnitt: Archer, Charter, Akkurat
Bok & Bibliotek i Norden AB, 412 94 Göteborg.
www.bokmassan.se
@bokmassanGbg
facebook.com/BokmassanGbg
+ 46 (0)31 - 708 84 00
information
Redaktionen på plats i soffan. Från vänster: Annica Starfalk, redaktör, Henriette Andersson, koordinator, Daniel Levin, programchef, Anneli Jonasson, programkoordinator, och Johan Kollén, redaktör. Foto: OLA KJELBYE
TIDER / PRISER / SEMINARIELOKALER / övrig INFORMATION
Öppettider
Torsdag09.00–18.00
Fredag 09.00–19.00
Lördag 09.00–18.00
Söndag 09.00–17.00
Priser
(Priser inom parentes är exkl moms)
Beställ dina biljetter via www.bokmassan.se
Sista dag för förköp är 17 september.
Under mässdagarna kan du även köpa
­seminariekort på plats: plan 2, entré 5,
huvud­entrén vid Korsvägen.
Boka senast den 9 augusti för att ta del av våra
boka tidigt-rabatter!
4-dagars seminariekort: 3 250 kr (2 600)
Dagkort torsdag: 1 600 kr (1 280)
Dagkort fredag: 1 600 kr (1 280)
Dagkort lördag: 1 025 kr (820)
Söndag: 180 kr (144) kr
(endast entrébiljett krävs)
Biljett till enstaka,
valfritt seminarium: 675 kr (540)
(entré till mässan ingår ej)
Skolspåret – se sidan 10.
4-dagarskort gäller för samtliga seminarier
torsdag t o m söndag. Entré till mässan ingår.
Dagkort gäller för samtliga seminarier samt
entré till mässan respektive dag.
Du kan inte reservera plats på specifika
seminarier.
4 dagar
Seminarier Bokmässan
EntrébiljEtt
24–27
Göteborg Book Fair 24 – 27 september 2015
september 2015
EntrancE tickEt värde value SEk 240
Gäller för en person valfri dag. Biljetten medger endast
ett inträde, vilket verifieras via automatisk avläsning av
den tryckta streckkoden. Streckkoden accepteras endast
en gång och anses alltså därefter förbrukad.
En stämpel
NamN
NamE
på handen möjliggör ut- och ingång under dagen.
Valid for one person one day. This ticket is valid for a
one-time entry, which will be verified by means of automatic scanning of the printed barcode. The barcode will
FörEtag/org CompaNy/
be accepted only once and is then considered expended.
org
A hand stamp enables exit and re-entry throughout the
whole day.
Kassen
Köper du ett 4-dagarskort får du årets version
av den populära Bok­
mässekassen på köpet
– en snygg och
­praktisk tygkasse som
bl a inne­håller
antecknings­bok,
­penna och frukt.
Kassen kan du även
köpa på plats eller
i webshopen för
120 kr + moms.
Nr 2024
Seminarielokaler
Information om i vilken lokal respektive seminarium äger rum finns på w
­ ww.bokmassan.se
och i Bokmässans app ca två veckor före
mässan. Under mässdagarna finns listor över
dagens seminarier och lokaler i informationsdiskarna. Där hittar du även karta över
mässområdet.
Planera ditt besök
Ladda ner Bokmässans app
eller gå in på www.bokmassan.se för att
­skapa ditt p
­ ersonliga schema.
arrangör
Bok & Bibliotek i Norden AB, SE–412 94 Göteborg, tel 031-708 84 00, [email protected] Denna trycksak är miljöcertifierad och Svanenmärkt
4
Foto: OLA KJELBYE
Torsdag
UngErn i25/9
fokus
Daniel Levin och Maria Källsson
Endre Kukorelly
Utan yttrandefrihet – ingen
bokmässa
Den digitala revolutionen
medför både möjligheter och utmaningar. Möjligheter, då den gör vår
värld mindre och på ett fantastiskt
vis binder oss samman. Utmaningar,
då offentligheten också glider isär –
inte minst sociala medier leder till att
vi allt mer talar med och till våra likar.
Och oftast via mobilen.
I en allt mer digital värld har Bokmässan en viktig funktion. Lite högtravande kan man säga att Bokmässan påminner om det antika torget:
en mötes- och marknadsplats, en plats
för kultur och politik, men också nöje
och fest. En plats dit vi kommer av
våra egna skäl, men förenade av att vi
vill träffas, diskutera och ha kul – och
samtidigt lära oss något nytt.
Och inte minst: det sker öga mot
öga.
Årets seminarieprogram rymmer 389 punkter och gästerna kommer från inte mindre än 30 länder.
Här trängs till exempel Noémi Szécsi
från fokuslandet Ungern och ­Arnaldur
Indriðason från Island med brittiska
Paula Hawkins och rysk-amerikanska
Masha Gessen. För att bara nämna
några av alla de människor som gör
oss otroligt stolta över programmet.
Nästa år är det 250 år sedan Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning. Vi går händelserna i förväg och
inleder redan nu ett tvåårigt tema
kring yttrandefrihet. Det märks på
många ställen i programmet. Men inte
minst när du i september kliver in på
Svenska Mässan. För det är gans­ka
enkelt: utan yttrandefrihet inga fria
samtal och diskussioner, ingen litteratur som utmanar invanda föreställningar, ingen bokmässa. Inte ens i
mobilen.
Daniel LEvin,
programchef
Maria Källsson,
Mässansvarig
6
Katalin Ladik
Ádám Bodor
Katalin Mezey
Världslitteratur
Ett Nobelpris och f­ lera
­ lobala
­författare ­på den g
­litteraturscenen. Trots ett
­isolerat ­språkområde fortsätter
den ungerska litteraturen att
fascinera, skriver ­översättaren
Daniel Gustavsson Pech.
Nu stod ju inte Kertész ensam i den ungerska
samtidslitteraturen. Andra namn som kan klinga
bekant är Péter Esterházy och Peter Nádas, eller
nu senast László Krasznahorkai (ännu ett av de
där oefterhärmliga ungerska efternamnen!) som
fått stort genomslag i såväl Europa som USA.
Ett Nobelpris och därutöver flera författare
som tillhör den globala litteraturscenen måste
ses som något av en litterär bragd för ett litet
och därtill isolerat språkområde. Ungerska talas
bara av cirka 15 miljoner människor och, till
skillnad från till exempel svenskan, har det inga
nära släktingar i dagens Europa.
När Imre Kertész tilldelades Nobelpriset
2004 kompletterades den moderna ungerska
litteraturen med en viktig pusselbit. Ungrarna
hade själva varit medvetna om den egna litteraturens kvaliteter, liksom många utanför landet
tack vare de författare som tagit sig över ungerskans tämligen höga språktrösklar mot omvärlden. Men på en turbulent litteraturscen som
under 1900-talet gått från symbolism, expressionism och avantgarde till ironisk regim­kritik,
samizdat och postmodernism, så hade ännu
ingen ungersk författare tilldelats detta yttersta bevis på att landets litteratur också tillhör
världslitteraturen.
De litterära framgångarna har naturligtvis många skäl, i första hand individuella:
det handlar helt enkelt om intressanta författarskap. Men en anledning är kanske just unger­
ska språkets egenartade karaktär, dess ord- och
formrikedom och de möjligheter det ger för att
skapa originell litteratur.
Men nog kan även landets dramatiska och
i många ­avseenden tragiska 1900-talshistoria
anföras som ett tungt vägande skäl till de starka berättelser som Ungerns författare skapat
och fortsätter skapa.
Den moderna ungerska litteraturen har sin
förelöpare i det tidiga 1900-talets banbrytan-
Foto: Privat, Dévai Ákos, dombi aniko & alexander Lagergren, Dévai Ákos
MISSA
INTE
Seminarier
Torsdag
13.00–13.45
Gud, kommunisterna
och melonfälten
Medverkar: Per Svensson, Svante
Weyler, Gunnar D Hansson, Lena
Dahlén
Medverkar ej: Péter Esterházy
Krisztina Tóth
16.00–16.45
Hur är det att vara
kvinnlig författare
i Ungern idag?
Péter Esterházy
Medv: Noémi Szécsi, Krisztina Tóth,
Anna Jókai, Ágnes Judit Kiss,
Katalin Mezey
fredag
10.00–10.45
1956
Medv: György Schöpflin, Katalin
­Mezey, Anna Jókai, Ádám Bodor,
Ágnes Judit Kiss
14.00–14.45
Vad är unikt med
nutida ungersk litteratur?
Medv: Ádám Bodor, Anna Jókai,
Endre Kukorelly, Emőke Lipcsey,
Noémi Szécsi, Ferenc Vincze
Noémi Szécsi
Foto: rafael andersson lipcsey
Endre Szkárosi
på eget språk
de författare som Ady Endre, Lajos Kassák och
Dezső Kosztolányi. Under mellankrigstiden vidtog för tidigt bortryckta röster som Attila József,
Miklós Radnóti och Antal Szerb (de två senare
av judisk börd och mördade under krigets slutår) liksom den borgerliga romanens portalfigur
Sándor Márai, som fick en internationell renässans under 2000-talet.
ska författare fortsätter korsa landets språkliga
gränser, samtidigt som många fortfarande väntar på den ”stora ungerska romanen” om tiden
under och efter systemskiftet 1989–90. I den
politiskt turbulenta period som landet genomgår just nu fortsätter litteraturen att vara ett
forum där samhället och samtiden sätts under
kritisk lupp.
Trots statssocialismens kvävande kulturklimat under efterkrigstiden skapade modernister som Gyula Illyés, Magda Szabó och Sándor Weöres bestående litterära verk.
Under kommunistregimens nedgång och
sedermera upplösning under 1970- och 80-talen
blomstrade en ny generation i ett slags obändig,
regimkritisk våg som tog sig många olika litterära uttryck, från sociografi till postmodernism.
Utöver redan nämnda samtidsförfattare som alla
debuterade under perioden kan även till exempel György Konrád och Miklós Vámos nämnas.
Under årets bokmässa kommer ­förutom
mäster Esterházy flera av de nya litterära
­rösterna att delta, till exempel Endre K
­ ukorelly
och Dániel Varró. Och i s­ amband med Bokmässans fokus på ungersk litteratur översätts även
flera klassiker från 1900-talet, väl värda att
upptäcka eller återupptäcka. Trots den språkliga ­klyftan ­fortsätter Ungerns författare att
fascinera.
Daniel Gustavsson Pech
Översättare
Tiden efter murens fall skapade helt andra
förutsättningar för litteraturen, med en fri förlagsvärld och avskaffad censur – författar­scenen
växte radikalt. Författare som Attila Bartis,
Krisztina Tóth och György Dragomán har visat
att den litterära tillväxten är god och att unger-
Not: Författarna som nämns i artikeln finns alla
översatta till svenska, några utgivningar har
några år på nacken, andra är helt färska. Den
intresserade kan söka i bokhandel, på bibliotek
eller antikvariat.
Not: Peter Esterházy har tyvärr blivit tvungen att
lämna återbud på grund av sjukdom.
Emőke Lipcsey
16.00–16.45
Översättningens utmaningar
Medv: Béla Jávorszky, Ildikó Márky,
Gunnar D Hansson, Maria Ortman,
Katalin Mezey
lördag
10.00–10.45
I Europas hjärta
Medv: Krisztina Tóth, András Török,
Endre Kukorelly, Dániel Varró
Medverkar ej: Péter Esterházy
14.00–14.45
Ett språk utan kön
Medv: Ádám Nádasdy, Noémi Szécsi,
Tomas Riad
söndag
11.00–11.45
Det ungerska avantgardet
Medv: Endre Szkárosi, Katalin Ladik,
Endre Kukorelly, Emőke Lipcsey
Torsdag 25/9 Röster från ISlAND
MISSA
INTE
Seminarier
Torsdag
11.00–11.45
Sagor för alla tider
Medv: Lars Lönnroth, Einar Kárason,
Erik Andersson, Klas Ö
­ stergren,
Gerður Kristný
15.00–15.45
Stor litteratur för de små
Medv: Áslaug Jónsdóttir,
Þórarinn Leifsson,
Bergrún Íris Sævarsdóttir
Litet land med
sagolik utgivning
17.00–17.45
Kärleken segrar alltid
Medv: Jónína Leósdóttir,
Johanna Sigurdardottir
fredag
12.00–12.45
Island och kärleken
Medv: Auður Ava Ólafsdóttir,
Jón Kalman Stefánsson
På Island har böcker varit en betydande exportprodukt sedan
medeltiden. Förläggaren Sigurður Svavarsson skriver om en ö
där litteraturen är en stor del av den nationella identiteten.
15.00–15.45
Det är något ruttet
i konungariket Island
Medv: Einar Már Guðmundsson
17.00–17.45
Litterär standup
på isländskt manér
Foto: PHILIPPE MATSAS
Medv: Andri Snær Magnason
Árni Þórarinsson
Lördag
10.00–10.45
Mord? På Island?
Medv: Arnaldur Indriðason
12.00–12.45
Brott i obygden
Medv: Monica Kristensen,
Árni Þórarinsson
8
Böcker är en stor del av islänningarnas
identitet. Landet kan inte berömma sig av
stora byggnadsverk från antiken, palats, kyrkor eller fästningar, men har däremot lyckats
­bevara manuskript från 1200- och 1300-talen
som skrevs på kalvskinn och innehöll sagor och
berättelser. Under medeltiden var bokproduktionen så pass kraftfull att böcker blev en betydande exportprodukt.
Författandet och bokproduktionen blommar
fortfarande på Island. Även om befolkningen
endast är 330 000 publiceras ungefär fem nya
titlar per 1 000 invånare varje år.
I ett så pass litet språkområde alstrar inte förlagsverksamhet några stora intäkter, där­emot
stora upplagor med isländska mått mätt, i bästa
fall runt 25 000 exemplar. Det är mycket vanligt att förstaupplagan är 1 000–1 500 exemplar. Eftersom marknadsområdet är så litet är
det lätt att göra sig gällande med egenpublicering. Bland de isländska författare som kommer
till Bokmässan finns just författare som påbörjat sin karriär genom egenpublicering.
Det är viktigt för de författare som vill
försörja sig på sitt skrivande att locka läsare i
andra länder. Och det har faktiskt gått väldigt
bra de senaste åren – böcker och författare har
återigen blivit en exportvara.
2011 var Island hedersgäst på bokmässan i
Frankfurt och i samband med detta gjordes stora insatser vad gäller försäljning av rättigheter,
vilket bland annat ledde till att cirka 200 isländska boktitlar översattes till tyska. Man kan fort­
farande skönja effekten av denna insats och i fjol
publicerades 115 isländska titlar på 20 språk.
De Röster från Island som kommer att höras
på Bokmässan representerar flera olika genrer.
Dels kommer deckarförfattare som Arnaldur
Indriðason, den isländske författare som just nu
säljer bäst utanför Island, och Árni Þ
­ órarinsson,
dels skönlitterära författare som Auður Ava
Ólafsdóttir, Einar Már ­Guðmundsson, Einar
Kárason och Jón Kalman Stefánsson, dels poeter
som Gerður Kristný och Sigurbjörg Þ
­ rastardóttir.
Andri Snær Magnason, den ende författaren
som fått det isländska litteraturpriset i samtliga
kategorier, det vill säga skön-, fack- och barn­
litteratur, besöker också Göteborg.
Bland barnboksförfattarna kommer till exempel Áslaug Jónsdóttir, Bergrún Íris S
­ ævarsdóttir
och Þórarinn Leifsson att synas på mässan.
­Jónína Leósdóttir, som skrivit en bok om sitt
liv och äktenskap med Jóhanna S
­ igurðardóttir,
världens första öppet homosexuella statsminister, är också en av rösterna från Island.
De isländska sagorna kommer förstås också att ha sin plats på Bokmässan. Efter flera års intensivt arbete finns nu sagorna tillgängliga i modern nyöversättning på svenska,
danska och norska. Fler än 50 översättare och
redaktörer har varit engagerade i det nordiska
översättningsprojektet.
Vi hoppas att besökarna på Bokmässan kommer att bekanta sig med de isländska författarna så att deras röster i fortsättningen kommer
att höras oftare och från fler håll i Sverige – de
förtjänar det.
SigurðUr SVAVARSSON,
Förläggare och
projektledare Röster från Island
Global Free Speech
– plattform för
yttrandefrihet
Göteborgs universitet kommer
till årets bokmässa med frågor som rör
yttrandefri­heten. Det gäller i år och än
mer nästa, då
den ­s venska
Tryckfrihetsförordningen firar
250 år.
Varje dag
ser vi hot mot
demokratin och
­kränkningar
av de mänskliga rättigheterna. Det gäller inte minst
­yttrandefriheten, som är en viktig del av
demokratins praktik. Det är en universell
men inte obegränsad rättighet, den medför ansvar och ömsesidig respekt. Diskussionen om var gränserna ska dras måste
föras i det offentliga rummet.
Einar Már Guðmundsson
Arnaldur Indriðason
Áslaug Jónsdóttir
Auður Ava Ólafsdóttir
Andri Snær Magnason
Jón Kalman Stefánsson
Foto: Johann Pall valdimarsson, Ulla Montan, Einar Falur Ingólfsson, Elsa B Magnúsdóttir, anton brink, Christopher lund & sofia runarsdotter
Jónína Leósdóttir
Förutsättningarna för det offentliga samtalet har förändrats och utmaningarna kan stavas globalisering, digitalisering, kommer­sia­lisering, övervakning och ett förändrat medie­landskap.
Nya sätt att tala om yttrandefrihet följer
i spåren – ordet och bilden får nya betydelser. Det påverkar våra liv.
För att konstruktivt möta dagens utmaningar krävs ökad kunskap, kunskap över
traditionella ämnesgränser och samverkan mellan många olika delar av samhället. Därför har Göteborgs universitet
tagit initiativ till plattformen Global Free
Speech.
Europeiskt café
på Bokmässan
Samarbetsorganisationen EUNIC
återkommer med sitt europeiska café även
i år. På programmet står presentationer,
läsningar, panelsamtal, monterseminarier
och tävlingar. Man arrangerar även fem
45-minutersseminarier.
EUNIC Stockholm (European U
­ nion
National Institutes for Culture) är en
plattform för samarbete mellan 16 europeiska kulturinstitut och ambassader i
Sverige.
EUNIC-montern/Europeiska caféet är
ett samarbetsprojekt mellan Camões IP,
Österrikes ambassad, Litauens ambassad,
Schweiz ambassad, Institut Français de
Suède, Goethe-Institut, Instituto Cervantes, Italienska Kulturinstitutet, Kroatiens
Ambassad, Polska institutet, Rumänska
kulturinstitutet, Svenska institutet och
Tjeckiska Centret.
9
skolspåret
Att lära
för livet
Skolans uppgift är mycket större än att bara lära elever
läsa, skriva och räkna. Inte minst handlar det om att
föra vidare demokratiska grundvärderingar.
Många av seminarierna i Skolspåret
behandlar i år skolans uppdrag i en vidare
bemärkelse. Lärarnas betydelse för ett mänskligare samhällsklimat diskuteras av bland
andra Mona Sahlin, Bengt Westerberg och
­Dilsa Demirbag-Sten i seminariet ”Yttrandefrihet och demokrati i skolan” (torsdag 13.00).
Hur man kan använda sig av litteraturen för
att skapa bra klassrumssamtal kring demokratins grundvärden är en fråga som författarna
Gunnar Ardelius, Lawen Mohtadi med flera
ställer sig på fredag 10.00.
Och Skolinspektionens generaldirektör AnnMarie Begler talar om skolan som stark skyddsfaktor för att motverka utanförskap på torsdag 11.30.
Digitaliseringens allt mer dominerande
inflytande över det moderna livet är någonting
10
som också förändrar skolans villkor i grunden.
Medieprofessorn Jesper Strömbäck, tf generaldirektör Skolinspektionen Helén Ängmo
och Nicklas Lundblad, samhällspolitisk chef
på Google Europa, funderar kring hur skolan,
massmedierna och beslutsfattarna har förlorat
sitt sanningsmonopol och hur de som besitter
digitala, kommunikativa färdigheter får ökat
inflytande över dagordningen (fredag 15.00).
Digitaliseringens inverkan på skolan och dess
uppdrag är även ämnet för ett samtal mellan
bland andra författaren och debattören C
­ hrister
Sturmark och Ewa Thorslund, direktör för
­Staten Medieråd (fredag 13.00). I Skolspåret har vi samlat 38 av torsdagens
och fredagens seminarier som på olika sätt vänder sig särskilt till pedagoger och andra som
arbetar inom utbildningssektorn.
Skolspårskortet
* Skolspårskortet kostar 720 kr/dag (exkl moms).
* Grupp om minst tio personer: 620 kr/pers och
dag (exkl moms).
* Skolspårskortet beställs på
www.bokmassan.se/biljetter
* Skolspåret består av ett urval seminarier ur det
ordinarie programmet. Ett 4-dagarskort eller
seminariekort för torsdag alt fredag ger därmed tillträde även till Skolspårsseminarierna.
En mängd andra ämnen – som läsfrämjande, betygsättning och mobbning – tas upp i
dessa inspirerande och tankeväckande samtal.
En sammanställning över seminarier som
ingår i Skolspåret hittar du på nästa sida och
information om vårt ­Skolspårskort i fakta­rutan
ovan.
Välkommen att följa Skolspåret!
MISSA
INTE
Seminarier
Torsdag
10.00–10.20
Förskollärarkompetens
i förändring
Medv: Sonja Sheridan,
Anette Sandberg, Pia Williams
10.00–10.45
Var tionde elev i nian känner sig
inte trygg i skolan
Medv: Caroline Dyrefors Grufman,
Anna Karin ­Hildingson Boqvist,
Bo Hejlskov Elvén, Matilda H
­ ellström,
Emil Gustavsson
10.00–10.45
Höstlov blir Läslov
Medv: Alice Bah Kuhnke,
Gustav ­Fridolin, Johan Unenge,
Katti Hoflin, Cassi Stankovyc
10.30–10.50
Tips och idéer för Ipad
Medv: Curt Ekstedt
11.00–11.20
Digitala klassiker i klassrummet
Medv: Ann Boglind, Anna Nordlund,
Therés Vadstedt, Cecilia Warnholtz
11.00–11.45
Kreativ marknadsföring
av biblioteket
Medv: Sofia Malmberg, Kristoffer
Schjött-Quist
11.00–11.45
Jag förstår inte vad det står!
Medv: Barbro Westlund,
Maria Sundén Jelmini
11.00–11.45
Läsundervisning och lustläsning
Medv: Jonas ­Andersson, Michael
­Tengberg, Christina Olin-Scheller
11.30–11.50
Segregation och
utanförskap i skolan
Medv: Ann-Marie Begler
12.00–12.20
SFI-undervisning med lättläst
Medv: Sara Lövestam
12.00–12.45
Sociala medier
och härskartekniker
Medv: Annakarin Nyberg,
Mikael Wiberg, Clara Lidström
12.00–12.45
Dax för Läslovet
Medv: Karin Zetterberg, Karin Wahlén,
Babek Toloe Shagar, Caroline Liberg,
Hussein Alsaidan
12.30–12.50
Lärande på ett nytt sätt
med serietidningen Bamse
Medv: Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson,
Linda Sikström
13.00–13.45
10.30–10.50
Medv: Mona Sahlin, Bengt Westerberg,
Dilsa Demirbag-Sten, Lovisa Fhager
Havdelin, Bo Jansson
Medv: Gunilla E Magnusson,
Anita Varga, Lotta Brilioth
Yttrandefrihet
och demokrati i skolan
14.00–14.20
Att läsa Katitzi i skolan
Att skapa läsintresse
genom Läslyftet
11.00–11.20
Inspirationssamtal för lärare
Medv: Angelica Ström, Anders Sparring
Medv: Magnus Ljunggren,
Helena Bross, Ingela Korsell
14.30–14.50
11.00–11.45
Medv: Carl-Johan Markstedt,
Martin Sandberg
Medv: Jacob Möllstam, Per ­Kornhall,
Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand
Romanläsning, skrivande
och existentiella samtal
Karriärvägar i skolan
höjer elevresultaten?
15.00–15.20
11.30–11.50
Medv: Madeleine W
­ allenius,
Jesper Larsson
Medv: Tore Otterup
Bibblans bästa boktips!
15.00–15.45
Språket lyfter undervisningen
och eleverna
Medv: Anna Ekström, Lotten Ekelund,
Camilla Segertoft, Barbro Westlund
15.30–15.50
Vad vågar vi säga?
Medv: Judit Benyovszki, Barnabas
­Lipodi, Åsa Fahlén, Bo Jansson
16.00–16.45
Lärande, undervisning
och bedömning
– hur hänger de ihop?
Medv: Alli Klapp
Hur får nyanlända
elever en bra början?
12.00–12.45
Var är kvinnorna?
Medv: Mats Vänehem, Kristina
­Lindström, Yvonne Hirdman
12.30–12.50
Dilemman kring språklig
mångfald i förskolan
Medv: Tûnde Puskas
13.00–13.20
Att skapa lust och
kreativitet i skolan
Medv: Beppe Singer, Elin Ek
13.00–13.45
16.30–16.50
Digitaliseringen utmanar medier,
makthavare och medborgare
Medv: Christina Wahldén,
Maria Agdler, Nesru Abdelkader
13.30–13.50
Hur litteratur berikar
och utvecklar språket
17.00–17.45
Från stöd till glöd
Medv: David Lega, Anna Kern,
Sven Hagströmer, Elin Annwall
fredag
09.30–09.50
ASL – att skriva sig till läsning
Medv: Eva Hultin
10.00–10.20
Hur hittar vi nästa generations
digitala lärresurser och läromedel?
Medv: Fredrik Paulsson
10.00–10.45
Har vi råd att vara
utan skolbibliotek?
Medv: Niclas Lindberg,
Catrin Eriksson, Johanna Lindbäck,
Tobias Nielsén
10.00–10.45
Diskutera samhällsklimatet
i klassrummet med
litteraturens hjälp!
Medv: Gunnar Ardelius,
Lawen Mohtadi, Jens Liljestrand,
Ann-Sofie Lindholm
Medv: Christer Sturmark,
Ewa Thorslund, Carl Heath,
Karin Nygårds
Kvalitet i förskolan
Medv: Marie Eriksson, Karin Lager
14.00–14.45
Så motverkar vi intolerans
Medv: Christer Mattsson,
Helen Huledal, Mathias Demetriades,
Lina Axelsson, Birgitta Hägg
15.00–15.45
Vad gör vi med medierna
och vad gör de med oss?
Medv: Jesper Strömbäck, Johanna ­Frelin,
Helén Ängmo, Nicklas Lundblad,
Ewa Thorslund
16.00–16.45
Kampen mot mobbning
på schemat
Medv: Marwa Karim, William Spetz,
Annsofie Blixt, Jenny Lindström
16.30–16.50
Det muntliga berättandets kraft
Medv: Micke Hermansson,
Per Gustavsson, Mikael Thomasson
MISSA
INTE
Seminarier
Torsdag
10.00–10.45
Höstlov blir Läslov
Medv: Alice Bah Kuhnke, Gustav
­Fridolin, Johan Unenge, Katti Hoflin,
Cassi Stankovic
11.00–11.45
Jag förstår inte vad det står!
Torsdag 24/9
Bokmässan är inte bara böcker,
mingel och författarträffar.
En stor del handlar också om
läsning. I år läggs stort fokus på
läs- och skrivförståelse.
Medv: Barbro Westlund,
Maria Sundén Jelmini
11.00–11.45
Läsundervisning
och lustläsning
Medv: Daniel Sjölin, Jonas
­Andersson, Michael Tengberg,
­Christina Olin-Scheller
11.00–11.45
Små böcker gör stor skillnad
Medv: Mathias Rosenlund,
Anna Libietis, Astrid Frylmark,
­Gertrud Widerberg
12.00–12.45
Dax för Läslovet
Medv: Babek Toloe Shagar,
Caroline Liberg, Karin Zetterberg,
Karin Wahlén, Hussein Alsaidan
15.00–15.45
Språket lyfter undervisningen
och eleverna
Medv: Anna Ekström, Lotten Ekelund,
Camilla Segertoft, Barbro Westlund
16.30–16.50
Hur litteratur berikar
och utvecklar språket
Medv: Christina Wahldén,
Maria Agdler, Nesru Abdelkader
fredag
09.30–09.50
ASL – att skriva
sig till läsning
Medv: Eva Hultin
10.30–10.50
Att skapa läsintresse
genom Läslyftet
Medv: Gunilla E Magnusson,
Anita Varga, Lotta Brilioth
11.00–11.20
Inspirationssamtal
för lärare
Medv: Magnus Ljunggren,
Helena Bross, Ingela Korsell
11.00–11.45
Läsfrämjare i världsklass
Medv: Daniel Goldin
12
När läsningen lyfter
Många har säkert läst alarmerande rapporter om vad som händer med läsningen i Sverige och hur mycket, eller lite, barn och vuxna läser. Vad som inte uppmärksammas lika
mycket är de åtgärder som görs för att stärka
läskunskaperna.
Tidigare i år sjösatte Skolverket satsningen
Läslyftet, som är ett stort läsfrämjandeprojekt
riktat till lärare. Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, ser fram emot Bokmässan
och att berätta om satsningen.
– Syftet är att utveckla undervisningen så
att elevernas läskunskaper förbättras, också
när det gäller faktatexter. Det blir särskilt viktigt att arbeta med ett utvecklat ämnesspråk.
Genom PISA och andra studier ser vi att läsförståelsen bland svenska elever försämrats.
Läsning är central för nästan all annan inlärning så det är en allvarlig utveckling som måste vändas, säger hon.
Anna Ekström berättar att Läslyftets idé
är att lärare lär av varandra på plats i skolan
med stöd av handledare. En metod som Skolverket tidigare använt i projektet Matematiklyftet.
– Erfarenheterna därifrån är goda och många
lärare är positiva så vi hoppas på samma gensvar i Läslyftet, säger hon.
Flera av torsdagens programpunkter handlar också om läsning, Skolverkets egen är rubricerad ”Språket lyfter undervisningen och
elever­na” och behandlar språket som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Så fungerar
Läslyftet
* Läslyftet pågår
2015–2018. I första
­omgången, läs­
året 2015/16, kommer
­Läslyftet att vända
sig till lärare i den
obligatoriska skolan
(grundskola, grund­
särskola, specialskola,
sameskola) samt lärare
och förskollärare i för­
skoleklass.
* Läsåret 2016/17
kommer Läs­lyftet
även att vända sig till
gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
* Läslyftets fortbild­
ningsmodell utgår från
att rektor schemaläg­
ger deltagande inom
ordinarie arbetstid.
* Skolor som deltar med
stats­bidrag måste ge­
nomföra två moduler
under ett läsår. Detta
innebär att minst 30
timmar per termin bör
avsättas för arbete med
fortbildningen.
* Skolor som tar del av
Läslyftet utan stats­
bidrag har möjlighet
att arbeta med en eller
två moduler under ett
läsår.
Källa: Skolverket
lättar lärandet
Syftet är att utveckla
undervisningen så
att elevernas läskunskaper
förbättras, också när det
gäller faktatexter. Även Kulturrådet kommer till mässan, för
att berätta om sin satsning Bokstart och för
att diskutera strategier för att minska ­klyftor i
läsning som orsakas av utbildningsnivå, socio­
ekonomisk bakgrund och kön.
Fler spännande seminariepunkter arrangeras av läromedelsförlaget Gleerups, samt Hög-
skolan i Borås, som fått ett uppdrag av Skolverket att ta fram en av modulerna i Läslyftet. Modulen handlar om området ”Att skapa läsintresse” och vänder sig till såväl lärare som bibliotekarier.
Anna Ekström hoppas på intressanta
­diskussioner kring läsning och Läslyftet och
ser fram emot att både leda och medverka i
seminarier på temat.
– Bokmässan är ett myller, och en av
poänger­na är att det kan hända vad som helst.
Om litteraturen sätter gränserna så blir det
verkligen gränslöst. Jag ser fram mot dagar
med nya intryck, nya möten, nya kunskaper
och nya insikter, säger hon.
OLLE RÅDE
10.00
10.00–10.45 To1000.1 S Alice Bah Kuhnke, Gustav F
­ ridolin, Johan
Unenge, Katti Hoflin, Cassi Stankovic
Höstlov blir Läslov?
Ny rubrik och text:
I det moderna Sverige där språket och läsningen får allt större betydelse vill vi stimulera barns
och ungas läslust – det är dags att Höstlovet förvandlas till Läslovet. Läslovet blir ett tillfälle –
för både barn och vuxna – till nya upplevelser,
till resor i fantasins värld, till umgänge och samtal. LOVET och LÄSANDET står i centrum. Under
året vill nätverket etablera Läslov som begrepp,
med målet att det 2016 finns inskrivet i läroplanen vecka 44. Introduktionen sker på Bokmässan. Hur ser regeringen på läsningens betydelse?
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister, Gustav Fridolin, utbildningsminister, Johan Unenge, Sveriges förste läsambassadör, nu läscoach och språkrör för satsningen idrott och läsning, Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm och Cassi Stankovic, studerande från Angered.
Moderator: litteraturvetaren och före detta proffsboxaren Åsa Sandell.
Nätverket Läslov vecka 44 – ett brett läsfrämjande samarbete
genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer,
kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk.
10.00–10.45 To1000.2
Jan Guillou, Lisa Irenius, Anne Ramberg,
Göran Rosenberg
Finns det en framtid
för yttrandefriheten?
Att offentligheten rör sambandet mellan medier,
demokrati och medborgerligt engagemang har
länge varit en självklarhet. Men digitalisering och
globalisering har ändrat villkoren för medier­nas roll
i demokratin. Sociala medier och globala medieföretag skapar nya dilemman för yttrandefriheten.
Vilken betydelse har ordet yttrandefrihet i dagens
digitala offentliga samtal där det ofta brukas – eller
missbrukas? Vilka blir konsekvenserna för en kvalificerad journalistik? Medverkande: Jan Guillou, journalist och författare, Lisa ­Irenius, kulturchef Svenska Dag­bladet, Anne Ramberg, generalsekreterare i
Sveriges advokatsamfund, och Göran Rosenberg,
journalist och författare.
Moderator: Erik Blix, journalist.
Arr: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation,
Göteborgs universitet
10.00–10.20 To1000.3
S Sonja Sheridan, Anette Sandberg, Pia Williams
Förskollärarkompetens i förändring
Vi vet vad förskollärare förväntas göra och vilka aktiviteter som pågår i förskolan. Däremot är kunskapen om hur och varför förskollärare gör vad de gör
begränsad. Ändå finns det en bred enighet bland
praktiker, politiska beslutsfattare och forskare om
att förskolans kvalitet och barnens lärande är beroende av välutbildad, erfaren och kompetent personal. Vad behöver man sikta in sig på i kompetensutvecklingen? Genom tydliga resonemang och tankeväckande exempel ger professorerna Sonja Sheridan, Anette Sandberg och Pia Williams fördjupad
kunskap och förståelse av hur förskollärares kompetens kommer till uttryck i förskolans praktik, men
också vad en genomgripande kompetensutveckling
bör ta avstamp i.
Arr: Studentlitteratur
13
10.30 Nina Larsdotter
10.00–10.20 To1000.4 Foto: ALFONSO JARAmillo
Foto: BINGO RIMéR
Torsdag 24/9
11.00 Magnus Linton
B 10.00–10.45 To1000.6
Eleonor Grenholm, Ann Östman,
Lo Claesson, Sofia Malmberg
Wilhelm Widmark, Jonas Holm,
Rickard Vinde, Mikaela Zabrodsky
Makerspace på bibliotek
– hur funkar det?
Upphovsrätt och Open Access
– en klurig ekvation
Hur kan biblioteken bli nav för kreativitet och
lärande genom att använda sig av makerspacekonceptet? Författarna till två aktuella böcker diskuterar makerrörelsen och hur den skulle kunna förändra biblioteksverksamheten i grunden.
Arr: BTJ
10.00–10.45 To1000.5
Charles Arthur, Anna-Maria Rimm
Författaren på den globala marknaden
Om digitaliseringens möjligheter och hot
Hur skulle det slå mot den svenska bokmarknaden
om Amazon etablerade bokhandel i Sverige? AnnaMaria Rimms forskningsprojekt ”Villkor och överlevnad: förlagsstrategier och positionering på den
svenska bokmarknaden” berör frågor om vertikal
integration och vad som händer med bokmarknaden när ett stort internationellt företag som Amazon tar över och kontrollerar nästan alla led i bokkedjan. Vad händer med de andra förlagen på marknaden, vilka farhågor och förhoppningar finns? Vilka blir konsekvenserna för författarna?
Medverkande: Anna-Maria Rimm, forskare i litteraturvetenskap med särskild inriktning på förlagsforskning, och Charles Arthur, brittisk teknologioch vetenskapsjournalist och författare till Digital
Wars: Apple, Google, Microsoft and the battle for
the Internet.
Moderator: Gunnar Ardelius, författare och ordförande i Sveriges Författarförbund.
Språk: engelska
Arr: Sveriges Författarförbund
B 10.00–10.45 To1000.7 Allt fler lärosäten och forskningsfinansiärer ställer krav på att forskning som producerats med
offentliga medel också ska finnas fritt tillgänglig
på nätet (Open Access). Detta hindras dock ofta
av upphovsrättsliga regler. Hur skulle en upphovsrätt se ut som tar hänsyn till behovet av digital
kunskapsspridning och samtidigt ger upphovspersonerna rimligt skydd och ersättningsmöjligheter? Borde inte forskning som finansierats med
offentliga medel alltid göras fritt tillgänglig? Är
det verkligen rimligt att samma upphovsrättsliga skydd gäller för enskilda som lever på att sälja sina produkter på en marknad som för heltidsanställda på till exempel universitet?
Medverkande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek, Jonas Holm,
jurist Stockholms universitetsbibliotek, R
­ ickard
Vinde, vd Svenska läromedel, och Mikaela
Zabrodsky, jurist, Svenska Förläggareföreningen.
Moderator: Martin Wincent, kommunikationsstrateg på Stockholms universitetsbibliotek.
Arr: Svensk biblioteksförening och Stockholms universitetsbibliotek
Var tionde elev i nian
känner sig inte trygg i skolan
Ny rubrik och text:
Trots att det råder nolltolerans mot alla former av
kränkningar i skolan känner sig många barn och
elever inte trygga att gå dit. Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen tar årligen emot en
stor mängd anmälningar om kränkande behandling av barn och elever. Vilka krav gäller för skolan och vilket ansvar har skolan utanför skoltid
och på internet? Hur får man en trygg skola som
är fri från kränkningar och trakasserier?
Medverkande: Caroline Dyrefors Grufman, barnoch elevombud, Anna Karin Hildingson Boqvist,
program- och utbildningschef på Barnombudsmannen, Bo Hejlskov Elvén, psykolog och författare, Matilda Hellström, förbundsordförande
Sveriges Elevråd SVEA, samt Emil Gustavsson,
förbundsordförande Sveriges Elevkårer.
Moderator: Anna Maria Böök, Skolinspektionen.
Arr: Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
10.30
10.30–10.50 To1030.1 Uppdateringar
och ändringar:
bokmassan.se
!
B Nina Larsdotter, Kristina Svensson,
Anna Fogelberg
Hur ska biblioteken sortera
bland egenutgivarna?
Boomen av böcker av indieförfattare med egna
förlag ökar den litterära mångfalden men ger biblioteken huvudbry. Hur ska de prioritera inköp när
förlagsloggan är okänd och kvaliteten varierar?
Arr: LITET förlag
14
S Caroline Dyrefors Grufman, Anna Karin
Hildingson Boqvist, Bo Hejlskov Elvén,
Matilda Hellström, Emil Gustavsson
Foto: annika af klercker
Foto: MARY SAARITSA
Foto: OLA KJELBYE
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 11.00 Barbro Westlund
10.30 Lisbeth Larsson
11.00 Mathias Rosenlund
10.30–10.50 To1030.2
11.00–11.45 To1100.2
Lisbeth Larsson
Mathias Rosenlund, Anna Libietis,
Astrid Frylmark, Gertrud Widerberg
Barbro Westlund, Maria Sundén Jelmini
Små böcker gör stor skillnad
Att förstå innebörden av en text är centralt för
medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vad
­händer med barns och ungas läsning när det
skrivna ordet får ökad konkurrens? Framför allt
ställer faktatexter höga krav på läsarens f­ örmåga
att hitta strategier för att förstå och reflektera
över innehållet. Barbro Westlund, ­lektor i läsoch skrivutveckling, samtalar med Maria Sundén
­Jelmini, utbildningsreporter och engagerad i SvD
Läs & Skriv, om hur man kan aktivera elevers läs­
engagemang så att de självständigt kan ta sig in i
en text. Med hjälp av k
­ onkreta exempel på journalistiska texter diskuteras hur lärare och föräldrar kan stödja, utveckla och bedöma u
­ ngas förmåga att ta till sig fakta­texter.
En intensiv brevväxling
Den uppburna författaren Anna Brantings brev
till den unge kritikern David Sprengel är hänsynslöst uppriktiga, en lång monolog om verklighetens brister, längtan och omöjliga drömmar i en
tid då vårt samhälle tog form.
Arr: Atlantis Bokförlag
10.30–10.50 To1030.3
S Curt Ekstedt
Tips och idéer för Ipad
Använder du Ipad i undervisningen? Känner du
till att den har funktioner som gör den mer tillgänglig för barn, elever och vuxna i behov av
anpassade it-verktyg? Curt Ekstedt, rådgivare vid
Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar
om möjligheterna med Ipad och hur inställningarna i den kan anpassas med hänsyn till individuella behov av stöd.
Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten
B
Det är aldrig för tidigt att läsa böcker. Tvärtom
visar forskning att tidig språk- och lässtimulans
har stor betydelse för att bli en aktiv läsare och för
framtida skolresultat. Kulturrådets satsning Bokstart vänder sig till familjer med små barn, 0–3 år,
och i tre utvalda kommuner, Göteborg, Landskrona
och Södertälje, görs de första försöken med hembesök av biblioteket. I detta samtal om små barns
böcker och språkutveckling diskuterar vi strategier för att minska de klyftor i läsning som påverkas av utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund
och kön. Är tidiga insatser lösningen?
Medverkande: Mathias Rosenlund, ­författare,
Anna Libietis, verksamhetsledare för Svenska
med baby, Astrid Frylmark, logoped, och G
­ ertrud
Widerberg, projektledare för Bokstart, Göteborgs
Stad.
Moderator: Nina Frid, bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande, Kulturrådet.
Arr: Kulturrådet
11.00
11.00–11.20 To1100.1
Magnus Linton
Knark – en svensk historia
I sin nya reportagebok skildrar författaren
­Magnus Linton hur visionen om det narkotikafria samhället uppstod. Folkhemmet skulle till varje pris skyddas från missbrukaren. I samtal med
Johan Hilton, förläggare.
Arr: Bokförlaget Atlas
11.00–11.45 To1100.4
S Jag förstår inte vad det står!
Arr: Natur & Kultur och Svenska Dagbladet
11.00–11.45 To1100.5 RI Lars Lönnroth, Einar Kárason, Erik Andersson,
Klas ­Östergren, Gerður Kristný
Sagor för alla tider
11.00–11.20 To1100.3
Nya medverkande: Klas ­Östergren,
Mats Ahlsén
Gerður Kristný
Axel var idiot
Efter åtta års intensivt arbete finns nu de samlade islänningasagorna tillgängliga i modern svensk,
dansk och norsk översättning. Översättnings­
projektet har engagerat fler än 50 översättare och
redaktörer. Det är många författare som genom åren
har vittnat om hur de isländska sagorna har varit en
viktig källa till inspiration för dem. Lars ­Lönnroth,
professor emeritus och en av de ­svenska översättarna, samtalar med författarna Klas Östergren
Gerður Kristný, Einar Kárason och ­­Erik ­Andersson
om de isländska sagornas tidlöshet och betydelse för
nutida sagoberättande.
Språk: skandinaviska
Han föddes 1903. Tillsammans med andra intellektuellt funktionshindrade utsattes han för olika experiment. De flesta blev tvångssteriliserade.
Mats Ahlsén, författare och journalist, har grävt
i gamla register. Samtal med Anette Nyman, förlagsredaktör.
Arr: LL-förlaget, MTM
Arr: Icelandic Literature Center och Saga förlag
15
Illustration: Jens Ahlbom
Torsdag 24/9
12.00 Varför en barnbok om ett världsarv? Illustration ur Pelle och världsarvet av Ann-Sofie Jeppson och Jens Ahlbom.
S 11.00–11.45 To1100.6
11.00–11.20 To1100.8
Jonas Andersson, Michael Tengberg,
Christina Olin-Scheller
Douglas Foley
Läsundervisning och lustläsning
Douglas Foley, välkänd ungdomsboksförfattare, bland annat till böckerna om Habib, berättar om döden och kärleken på tio olika sätt i sin
nya, bisarra novellsamling för ungdomar. Bårhuset passar utmärkt för såväl storläsare som mer
ovana läsare.
Ny läsform för unga
Vad säger forskningen och vad gör skolan?
Man talar idag om en sjunkande läsförmåga bland
unga. Men vad får unga att vilja läsa? Vilka faktorer påverkar inom och utanför skolan? Vilken
betydelse har föräldrarnas inställning och vad
kan läraren göra? Hur tolkar unga läsare olika texter och hur ser de själva på sin läsning?
Författaren Daniel Sjölin samtalar med Jonas
­Andersson, forskare och författare till Kulturrådets kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder,
Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller,
docent respektive professor i pedagogiskt arbete
vid Karlstads universitet och som också är medförfattare och redaktörer till boken Svensk forskning om läsning och läsundervisning.
Arr: Kulturrådet och Gleerups
11.00–11.45 To1100.7
S B Sofia Malmberg, Kristoffer Schjött-Quist
Kreativ marknadsföring av biblioteket
Barn och unga lever i ett myllrande medielandskap där biblioteket bara är en aktör bland många.
Allt fler bibliotek vidgar synen på vad ett bibliotek är och omdefinierar sitt kulturbegrepp. Men
hur marknadsför man egentligen ett bibliotek och
dess verksamhet så att det når fram till rätt målgrupp? Ett samtal mellan skolbibliotekarien Sofia
Malmberg, författare till boken H
­ appenings som
arbetsmetod – Eller: Kom, vi drar till bibblan!, och
marknadsföringsproffset K
­ ristoffer Schjött-Quist
från eventbyrån Eventyr.
Presentatör: Eva Houltzén, Axiell Education &
Media.
Arr: Axiell Education & Media
Arr: Unga Lava
seminariet utgår:
11.00–11.45 To1100.9
Giacomo Marramao
Makten och friheten
Ämnet Makt är tillbaka i filosofins mittpunkt
efter att ha försummats under lång tid. Enligt
den italienske filosofen Giacomo Marramao är
maktens kärna – ”Mörkrets hjärta” – ett komplex,
som sedan dess uppkomst är rotat i en förvrängning av identitetens logik. Denna förvrängning
leder till en besatthet där man ser alla främlingar som ett hot och främlingens död eller förnedring som en källa till liv. Maktrelationens innersta
natur är alltså att blockera och underkuva kreativiteten. Att motsätta sig och begränsa makten
garanterar idag inte bara individers och samhällens rätt att omvandla sig, utan framför allt ökar
detta deras förmåga att tänka och skapa nya världar som utgör ett alternativ till det nuvarande tillståndet. Giacomo Marramao, professor i teoretisk
och politisk filosofi vid Roms universitet, samtalar med Fredrika Spindler, docent i filosofi vid
Södertörns högskola, om maktens innersta väsen.
Språk: engelska
Arr: Italienska Ambassaden i Stockholm och Italienska
Kulturinstitutet ”C.M. Lerici”
nytt seminarium:
11.00-11.20 To1100.10
Ann Boglind, Anna Nordlund,
Therés Vadstedt, Cecilia Warnholtz
Digitala klassiker i klassrummet
Hur kan man läsa äldre litteratur i skolan idag?
Med digital hjälp utvecklades ett samarbete mellan lärare vid Skälltorpsskolan och Litteraturbankens skola. Arbetet kring Selma Lagerlöf gav överväldigande resultat.
Medv: Ann Boglind, Anna Nordlund, Therés
Vadstedt och Cecilia Warnholtz.
Arr: Litteraturbanken
nytt seminarium:
To 11.00-11.45 To1100.11
Anna Sjarogradskaja, Ihar Lohvinau,
­Martin Uggla
Sammetsdiktaturen – det auktoritära
enväldets återkomst?
1900-talets typiske diktator styrde med järnhand.
Bakom den ideologiska fernissan vilade lojaliteten på skräck. Berlinmurens fall och de revolutioner som följde visade tydligt att systemet kollapsade när rädslan förlorat sitt grepp. Men demokratins seger utropades alltför tidigt. Har autokraten
flyttat fram sina positioner igen? Även auktoritär
maktutövning har blivit mer komplex. Det räcker inte längre med att skapa fruktan. Information
och lagstiftning är den moderne diktatorns främsta
vapen. Ett samtal om ord och makt i Ryssland och
Belarus (Vitryssland) med Anna Sjarogradskaja,
chef för Institutet för Regional Press i S.t Petersburg, Ihar Lohvinau, belarusisk förläggare som
tilldelades Internationella Förläggareföreningens
(IPA) Freedom to Publish-pris 2014, för sitt arbete till försvar av yttrandefrihet, och Martin ­Uggla,
ordförande för Öst­gruppen och författare till den
aktuella boken Bruksanvisning för diktatorer.
Moderator: Stig Fredrikson, författare och journalist.
Arr: Östgruppen För Demokrati & Mänskliga Rättigheter
16
S UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Foto: åsa liffner
11.30
11.30–11.50 To1130.1
Pia Laskar
Sexualitet som politik
12.00–12.45 To1200.1
E-boken har länge setts som arvtagaren till den
tryckta boken, men vi väntar ännu på genombrottet
i Sverige. Samtidigt förändras människors läs- och
medievanor, bokmarknaden globaliseras med konsekvenser för den svenska utgivningen. Vad betyder skönlitterär utgivning i e-boksform idag och de
kommande åren? Riskerar bristande svensk utgivning att förskjuta läspraktiker mot engelskan? Hur
tillvaratas äldre utgivning och hur kan e-boken finna sin plats i folkbibliotekens verksamhet? Medverkande: Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, Gunnar ­Ardelius, o
­ rdförande Sveriges Författarförbund, Niclas Lindberg, general­sekreterare
Svensk Biblioteksförening, och Mats Malm, föreståndare för Litteraturbanken. Moderator: Skans
Kersti Nilsson, forskare, Bibliotekshögskolan.
Arr: Linköpings universitet
11.30–11.50 To1130.2
Andréa Räder
Varifrån kommer alla onda styvmödrar?
Hårdhjärtade och utan skrupler, så framställs
­styvmödrarna i bröderna Grimms sagor. Ändå
bottnar sagorna i en kvinnlig berättartradition.
Vilka spår har detta efterlämnat i sagorna, och
­vilka var kvinnorna som berättade om sagans
utsatta hjältinnor?
11.30 Pia Hagmar
Foto: åsa Liffner
seminariet utgår:
11.30–11.50 To1130.3 S
Ann-Marie Begler
Segregation och utanförskap i skolan
Arr: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och SOMinsitutet, Göteborgs universitet
12.00–12.20 To1200.2
Ann-Sofie Jeppson, Jens Ahlbom
Varför en barnbok om ett världsarv?
Skolan är en stark skyddsfaktor för att motverka
utanförskap bland barn och unga. Skolinspektionen
har granskat hur skolor, kommuner och huvudmän
arbetar med utbildning till asylsökande och nyanlända elever, och barn som vistas i landet utan tillstånd. Vad har Skolinspektionen sett? Och vad säger
lagen? Skolinspektionens generaldirektör AnnMarie Begler berättar.
Hur kan man långsiktigt inspirera kommande
generationer till att bevara våra ståtliga hälsingegårdar? Ann-Sofie Jeppson och Jens ­Ahlbom
berättar i ord och bild om hur man byggde de fantastiska träslotten och varför de är värda att bevara.
Arr: Berghs Förlag
Arr: Skolinspektionen
12.00–12.20 To1200.3
11.30–11.50 To1130.4
Torbjörn Forslid, Lisbeth Larsson,
daniel sandström, Ann steiner
Litteraturens värden
Pia Hagmar, Erika Palmqvist,
Petra Andersson
Ridintresserade läsare
och läsintresserade ryttare
Ridsport är Sveriges näst största ungdomsidrott,
men det finns aktiva inom alla åldrar. Det är ett
intresse som verkligen ger utövaren en särskild
identitet och livsstil. Hur påverkar denna livsstil,
och dess kulturella uttryck, utövarnas självbild
och inställning till livet? Paneldiskussion med
författarna Pia Hagmar och Erika Palmquist,
aktuell med faktaboken Börja rida, samt Petra
­Andersson, filosofie doktor i praktisk filosofi.
Samtalet leds av Marta Hedener Hagman, utgivningschef B. Wahlströms.
11.30 Erika Palmqvist
Foto: Hippo förlag:
Ny medverkande: Petra Andersson
Ny Moderator: Marta Hedener Hagman
B Kristina Ahlinder, Gunnar Ardelius,
Niclas Lindberg, Mats Malm
Vem älskar den svenska e-boken?
– litet språkområde med stora frågor
När började sexualitet omtalas som en mänsklig rättighet och när blev sexualitet en fråga som
­diskuteras i FN:s säkerhetsråd? Vilka har drivit
rättighetskravet och vilka underliggande antaganden ligger bakom ett sådant anspråk?
Arr: Lindskog Förlag
12.00
Skönlitteraturen tillmäts generellt ett mycket stort
samhälleligt, kulturellt och existentiellt värde. Varje år satsar staten stora belopp på att främja läsningen av den goda litteraturen. Ändå är det i
många avseenden oklart vad litterärt värde egentligen är och framför allt hur det skapas eller konstrueras. Vi lever också i ett föränderligt litterärt landskap, där gränsen mellan ”hög” och ”låg” litteratur
har blivit alltmer oskarp. I bokhandeln idag ligger
Nobelpristagare och deckarförfattare sida vid sida.
Arr: Lunds universitet och Göteborgs universitet
12.00–12.45 To1200.4
Chih-Yuan Chen, Mats Wänblad,
Helena Bergendahl
Taiwanesisk ankodil tar priset
Arr: B. Wahlströms
12.00 Chih-Yuan Chen
Möt årets Peter Pan-pristagare
”Vi vet att du bor hos ankorna. Ta med dem till bron
i morgon och träna dykning. Vi väntar därunder
med vidöppna gap.” Så säger krokodilerna hotfullt
till Guji-Guji i boken med samma namn. Taiwanesiske bilderboksskaparen Chih-Yuan Chens roliga
och underfundiga berättelse om en ”ankodil” belönas med årets Peter Pan-pris, IBBY Sveriges och Bokmässans gemensamma pris. Chih-Yuan Chen samtalar med författaren Mats Wänblad och illustratören
Helena ­Bergendahl om bild- och berättarspråket i
boken, som låg på New York Times bästsäljarlista
2005. Bokmässans representant överlämnar prisdiplomet. En scen ur pjäsen Guji-Guji som bygger på
boken framförs av Boulevardteatern.
Språk: kinesiska som tolkas till svenska.
Arr: IBBY Sverige
17
Torsdag 24/9
12.00–12.45 To1200.8
seminariet utgår:
12.00–12.45 To1200.5
Moralfrågor som action
Rana Mortaja, Haya Atatrah
Skriva för livet – unga skriver i Palestina
Tamer-institutet, som tilldelades Alma-priset
2009, arbetar med folkbildning och läsfrämjande
bland unga i Palestina. Genom projektet ”Novell
Gaza” vill institutet ge ungdomar från Gaza och
Västbanken en intellektuellt stimulerande utmaning och samtidigt bygga en kreativ bro mellan
Palestina och Sverige. Som en del av projektet
skriver ungdomarna skönlitterära berättelser, som
nu för andra gången ska samlas till en bok. Möt
ungdomarna Rana Mortaja från Gaza och Haya
Atatrah från Västbanken, som båda har deltagit
i projektet, i ett samtal om unga palestiniers syn
på nutiden och framtiden.
Moderator: Göran Rosenberg, journalist och författare.
Språk: engelska
Arr: Diakonia, Studieförbundet Bilda, Se Människan/Svenska
kyrkan, Stiftelsen Natur & Kultur och Svenska Postkod­lotteriet
12.00–12.45 To1200.6
S Annakarin Nyberg, Mikael Wiberg,
Clara Lidström
Sociala medier och härskartekniker
För dig som vill förstå vår digitala samtid
En snabb kommentar, en gest eller bara en lite
för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera
det sociala rummet. Mellan två personer skapas
en maktasymmetri där den ena parten använder
tekniker för att ställa sig ovanför, vid sidan om
eller på avstånd från den andra. Det sker subtilt
men ändå så uppenbart. Vilka handlingsutrymmen och härskartekniker möjliggörs i de sociala
medierna? Internetforskarna Annakarin Nyberg
och Mikael Wiberg, författare till Sociala medier
och härskartekniker, möter nätprofilen och bloggaren Clara ”Underbara Clara” Lidström som med
1,6 miljoner sidvisningar i månaden har skapat sig
en stark röst och position i de sociala medierna.
Arr: Studentlitteratur
12.00–12.45 To1200.7
Lars Gustafsson, Sven Olov Karlsson
Ack, Västmanland du sköna
Somliga författare och deras verk är så rotade i
en specifik hembygd att platsen känns som en förutsättning för författarskapet. Västmanlänningar­
na Lars Gustafsson och Sven Olov K
­ arlsson är
båda utan tvekan djupt förankrade i sitt hemlän.
I Doktor Wassers recept låter Gustafsson en förslagen Don Juan-figur från Norbergstrakten fira
triumfer som falsk läkare. I sin nya novellsamling
Västmanland skriver Sven Olov Karlsson om gubbarna som börjar missnöjesrösta, om avfolkning
och det moderna folkhemmet. Och om Skogsbranden. Branden sommaren 2014 som var den
största i Sverige i modern tid. Hur reagerar man
som författare när scenen för författarskapet är
hotad? Gunilla Kindstrand, kulturchef Mittmedia, leder detta samtal om förhållandet mellan
skrivande och plats.
Arr: Albert Bonniers Förlag och Natur & Kultur
18
12.00–12.45 To1200.11
Ian McEwan
Ian McEwan, en av vår tids stora brittiska romanförfattare, har en alldeles egen förmåga att koka
ner moraliska frågor till både spännande och fartfyllda berättelser. I hans senaste roman Domaren
ställs en hovrättsdomare inför ett svårt fall där ett
sjukhus vill ha tillstånd att genomföra en blodtransfusion på ett barn, vars föräldrar motsätter
sig det av religiösa skäl. McEwan, som debuterade
som skönlitterär författare i mitten av 1970-talet,
har nominerats till Man Booker Prize hela sex
gånger och tilldelades det prestigefyllda priset
1998 för romanen Amsterdam. Flera av hans böcker har filmatiserats, bland annat den sjufaldigt
Oscarsnominerade Försoning. Här samtalar Ian
McEwan med litteraturvetaren I­ngrid Elam om
tro och förnuft och om att tvingas v­ älja mellan
liv och död.
Språk: engelska
Arr: Brombergs Bokförlag
12.00–12.20 To1200.9
Mia Öström
Skuggsommar och gränsland
Mia Öström i samtal med redaktör Klara Bjelkenäs
om sin nya bok Skuggsommar – en ungdomsroman
som rör sig i gränslandet mellan barndom och vuxenblivande, verklighet och det övernaturliga. Men
också i gränslandet mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur, crossover och all­åldersböcker.
Arr: Gilla Böcker
12.00–12.20 To1200.10 S Sara Lövestam
SFI-undervisning med lättläst
Sara Lövestam är SFI-lärare och författare. Hennes nya roman om den papperslösa detektiven
Kouplan ges även ut som lättläst. Samtal med
redaktör Amalthea Frantz om att göra invecklade
historier enkla, och om att använda lättläst inom
SFI för att främja språkinlärning och läsintresse.
Arr: LL-förlaget, MTM
S B Babek Toloe Shagar, Caroline Liberg,
Karin Zetterberg, Karin Wahlén,
Hussein Alsaidan
Dax för Läslovet
Ny Arrangör
Nu förvandlas Höstlovet till Läslovet. Vi vill sporra
barns och ungas lust till läsande, berättande och
skrivande i alla dess former och på alla upptänkliga platser – över hela landet. Det kan vara genom
bokbytardagar, skrivarverkstäder, idrottsklubbar
eller via caféer, restauranger, filmver­sioner av
böcker som visas på en fasad, undervattensläsning i simhallar, via kanaler som Youtube och P3,
med rappartister eller … Endast fantasin sätter
gränser. Kom och inspireras av vår erfarna och
kunniga panel som ger en mängd exempel på hur
man kan sprida läsglädje.
Medverkande: Babek Toloe Shagar, biträdande verksamhetsledare Tensta Community Center, Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser Uppsala universitet, Karin Zetterberg, bibliotekschef Eskilstuna kommun, Karin Wahlén, kulturcoach Östersunds Fotbollsklubb, och Hussein
Alsaidan, 18 år från Angered.
Moderator: litteraturvetaren och före detta proffsboxaren Åsa Sandell.
Arr: Nätverket Läslov vecka 44 – ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag,
bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk
12.30
12.30–12.50 To1230.1
Erik Åsard
Konspirationsteorierna och verkligheten
Vem angav Anne Frank? Vad orsakade Dag Hammarskjölds död? Och vilka låg egentligen bakom
9/11? Det är några av de historiska gåtor som
fortfarande väcker debatt och ständigt ger upphov till nya konspirationsteorier. Statsvetaren Erik
Åsard ställer teorierna mot verkligheten i syfte att
klargöra de faktiska händelseförloppen.
Arr: Historiska Media
12.30–12.50 To1230.2 S Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson,
Linda Sikström, Charlotta Borelius
Lärande på ett nytt sätt
med serietidningen Bamse
– lärare berättar om 18 lektioner för åk 1–3
Serier har många pedagogiska fördelar. Två förste­
lärare har sammanställt 18 lektionsplaneringar för
åk 1–3 som utgår från Bamse-serier. Lektionerna är
kopplade till Lgr 11 och kursplanerna i svenska, bild
och matematik. Här berättar lärarna om handledningen och gör en djupdykning i en av lektionerna.
Arr: Egmont Publishing
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Foto: ANNA-lena ahlström
12.30–12.50 To1230.3
Marie Lundquist, Maria Söderberg,
Kristina Henschen
I död poets sällskap
”... som en sträng på väg att brista”
I fotspåren av en vacker poesi. Miklós Radnótis
(1909–1944) liv är ett avtryck av Ungerns moderna historia. I hans vittnesmål spänns en sträng
om vad mänskliga rättigheter ytterst handlar om.
Medverkande: poeten Marie Lundquist och fotografen Maria Söderberg, som visar bilder från
Ungern. Kristina Henschen, kanslichef för ­Union
to Union, inleder.
Arr: Union to Union
12.30–12.50 To1230.4
Mårten Melin, Moni Nilsson
Snacka om läslust!
Sex för unga läsare
Många 11–13-åringar vill läsa om sex och lust –
men är ofta hänvisade till berättelser för äldre.
Mårten Melin och Moni Nilsson vill ändra på detta. Hör dem berätta om hur det är att skriva om
sex för unga läsare – och varför det är så viktigt.
Moderator: Cecilia Knutsson, förläggare.
Arr: Natur & Kultur och Rabén & Sjögren
13.00
13.00–13.20 To1300.1
Grethe Rottböll, Måns Gahrton,
Susanne Trydal, Yukiko Duke
Åldersnoja i barnboksvärlden!
Arr: Bonnier Carlsen och BULT – Författarförbundets barnoch ungdomslitterära sektion
Foto: mia carlsson
12.00 Sara Lövestam
Foto: annalena mcafee
Varför behöver vi ålderskategorier bland barnböcker i Sverige? I varken Danmark eller Norge
delas böckerna in i åldersnivåer. Hur tänker förlagen, författarna och bokhandeln kring detta? När
dök kategorierna upp, varför finns de?
Medverkande: Grethe Rottböll från BULT, Måns
­Gahrton, författare och förläggare, Susanne Trydal,
försäljningschef Bonnier Carlsen, före detta butikschef Akademibokhandeln, och Yukiko Duke, redaktör Vi Läser.
Moderator: Ulrika Caperius, förläggare.
13.00–13.20 To1300.2
Sara Kristofferson, Birgitta Rubin
Ikea: en kulturhistoria
Om hur ett varumärkes kulturella identitet kan
skapa en enorm förmögenhet, nationell stolthet
och kundlojalitet. Är det Ikea som behöver Sverige, eller Sverige som behöver Ikea?
Arr: Atlantis Bokförlag
12.00 Ian McEwan
12.30 Moni Nilsson
19
Torsdag 24/9
13.00–13.45 To1300.3
13.00–13.45 To1300.7
13.00–13.45 To1300.10
Wolfgang Streeck, Sverker Gustavsson
Antony Beevor, Peter Englund
Demokrati och kapitalism
– kan de förenas?
Två krig, två perspektiv
Per Svensson, Svante Weyler,
Gunnar D Hansson, Lena Dahlén
De första trettio åren efter andra världskriget rådde någorlunda maktbalans mellan demokrati och
kapitalism. Men med avregleringen och nyliberali­
smen försköts makten till kapitalets fördel. Går
det inte längre att förena dessa båda huvudprinciper? Professor Wolfgang Streeck, en av Tysklands ledande samhällsvetare, har skrivit flera
böcker om demokratin, kapitalismen och följderna av eurokrisen, bland annat Köpt tid. Han medverkar också med flera uppsatser i nyutkomna
Demokrati eller kapitalism?. S
­ verker ­Gustavsson,
professor i statskunskap, har i en lång rad artiklar och böcker behandlat den europeiska demokratins läge, senast i Marknadens makt och demokratins möjligheter.
Moderator: Carl Tham, ABF.
Språk: engelska
Vilka olika bilder av världshistoriens två största
krig träder fram i närbild respektive vidvinkel? I
sin senaste bok Ardennerna 1944 skildrar ­Antony
Beevor – en av vår tids ledande militärhistoriska författare med bästsäljare som Stalingrad, Berlin: slutstriden 1945 och D-dagen – dramatiskt och med djup
kunskap slaget som skulle bli början till slutet för Hitler och Nazityskland. Ardenner­offensiven i december 1944 var Hitlers sista försök att vända krigslyckan. Beevors svenske motpart Peter ­Englund är framme vid år 1915 i sin serie om första världskriget, ett
verk som är ett experiment i historieskrivning, där
han utgår från enskilda, oftast okända människo­
öden snarare än att teckna de stora sammanhangen.
Moderator: Görrel Espelund, journalist.
Språk: engelska
Arr: Historiska Media och Natur & Kultur
Arr: ABF Stockholm
13.00–13.45 To1300.8
13.00–13.20 To1300.4
Håkan Grissler, Lena Kallenberg,
Cecilia Ranemo, Ann Steiner
Nils Uddenberg
Om lidande och läkedom
Augustprisvinnaren Nils Uddenbergs Lidande
och läkedom är en komplett medicinhistoria i två
illust­rerade band. Läkare har alltid behövt alternativ att erbjuda den som söker råd och hjälp.
I äldre tider har det oftast handlat om behandlingar som vi idag skulle betrakta som magiska
och den som tar del av medicinhistorien kan bli
både förvånad och upprörd över de terapier som
använts genom tiderna.
Arr: Fri Tanke förlag
13.00–13.20 To1300.5
Johanna Lindbäck
Att skriva utan pekpinnar
Hur skriver man för barn och unga om aktuella frågeställningar och värderingar utan att höja
pekpinnen? Johanna Lindbäck är känd för att
skildra spänningen i vardagen på ett igenkännande och humoristiskt sätt. Med nya boken Jan
Svensson vänder hon sig åter till mellanåldern
med en berättelse om vänskap och att våga stå
för den man är.
Arr: Lilla Piratförlaget
13.00–13.45 To1300.6
Loka Kanarp, Jujja Wieslander,
Fabian Göranson, Josefin Svenske
Den nya svenska barnserien
Mycket har hänt på den svenska seriefronten för
unga och vuxna under de senaste decennierna,
men nästan ingenting för barn. Nu inleds den största seriesatsningen på många år i Sverige, med förhoppning om en nytändning för svenska kvalitetsserier för de yngsta läsarna. Den nya satsningen
vill hämta kraft och inspiration både ur arvet från
den rika svenska barnlitteraturen och de senaste årens serieboom. Serieboksskaparna Loka
Kanarp (­Katten & Ekorren på Sommarön) och Jujja
­Wieslander (Mamma Mu firar Kråkan) möter förläggarna Fabian Göranson och Josefin ­Svenske i
ett samtal om den nya svenska barnserien.
Moderator: Ann-Marie Rauer, journalist.
Arr: Rabén & Sjögren
B Nya medverkande: Skådespelaren Lena
Dahlén läser ur Markus-versionen.
Medverkar ej: Péter Esterházy
Ny text: När kommunisterna tog makten i
Ungern 1948 skickade de ut greve Esterházy och
hans familj på landet för att plocka meloner på
fält som hörde till de slott familjen en gång ägt.
Nya tider, andra bullar. Vad hade Gud och/eller
Jesus med den saken att göra, frågar sig Péter
Esterházy i sin nya roman och om detta samtalar
kulturjournalisten Per Svensson, översättaren
och litteraturhistorikern Gunnar D. Hansson och
förläggaren Svante Weyler. Skådespelaren Lena
Dahlén läser ur Markus-versionen.
Péter Esterházy har tyvärr tvingats ställa in sin
medverkan på Bokmässan på grund av sjukdom
och seminariet kommer därmed att bli en diskussion om Esterházys författarskap och nya roman.
13.00–13.45 To1300.11
Det likvärdiga biblioteket ska garantera alla tillgång
till litteratur, information och medier. Hur går det
ihop med alltmer användarstyrda och kommersiella principer för bibliotekens inköp och utlåning?
Utgallringar tar fart på olika bibliotek liksom den
osystematiska hanteringen av titlar som tilldelats
statligt stöd. Hur går det ihop med den nya bibliotekslagen som gäller från 1 januari 2014 och som i
princip ökar kraven på bibliotekens professionella
arbete? Seminariet diskuterar bibliotekens ansvar
och utglesningar och väger in pockettopp, mångkultur och kvalitetslitteratur. Medverkande: Håkan
Grissler, bibliotekarie, Lena ­Kallenberg, författare,
Cecilia Ranemo, statistikansvarig vid Kungliga biblioteket, och Ann ­Steiner, lektor i förlags- och bokmarknadskunskap.
Moderator: Madeleine Hjort, ordförande i Författarförbundets biblioteksråd.
Arr: Sveriges Författarförbunds biblioteksråd
Daniel Kehlmann
En släktroman för människor
som inte tycker om släktromaner
Daniel Kehlmann, som gjorde världssuccé med
Världens mått 2007 och belönades med PO
Enquists pris 2008, beskriver i sin roman F en
familj som kretsar kring illusioner och bedrägerier. På några få sidor avverkar Kehlmann flera
generationer av familjen Friedlands historia för
att fokusera på det läsaren vill ha: bokens hjältar. I
den här sagan tre bröder: prästen som inte tror på
Gud, konstnären som förfalskar och finansmannen
som ägnar sig åt pyramidspel, samt deras far, en
misslyckad författare som blir framgångsrik först
när han börjar skriva skenfilosofiskt skräp. Författaren Daniel Sjölin talar med Daniel ­Kehlmann
om illusioner, bedrägerier och anti-släktromaner.
Språk: engelska
Arr: Albert Bonniers Förlag
S Mona Sahlin, Bengt Westerberg, Dilsa
Demirbag-Sten, Lovisa Fhager Havdelin,
Bo Jansson,
Yttrandefrihet och demokrati i skolan
Hur förhåller vi oss?
Den svenska samhällskartan ritas om, precis som
i övriga Europa. Lärare har stort inflytande över
elevers kunskaper om normerna för hur vi uppfattar
och bemöter varandra. Det gäller såväl språkbruk
som respekt, tolerans och gränssättning samt en
tydlighet såväl i skolan som utanför den. Bör skolan
ges mer ansvar? Hur kan lärarnas roll och betydelse förstärkas? Ett samtal om yttrandefrihet, demokrati och värdegrundens betydelse för ett mänskligare samhällsklimat.
Medverkande: Mona Sahlin, före detta partiledare
och N
­ ationella samordnaren mot v­ åldsbejakande
extremism, Bengt Westerberg, före detta partiledare, styrelse­
proffs och debattör, Dilsa
­Demirbag-Sten, författare och debattör, Lovisa
­Fhager ­Havdelin, projektledare Teskedsorden, och
Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.
Moderator: Sharon Jåma, journalist.
Arr: Lärarnas Riksförbund
Gud, kommunisterna och melonfälten
Arr: Balassi Institute och Weyler förlag
Vart är biblioteken på väg – kommersialisering slår ut likvärdighet?
13.00–13.45 To1300.9
13.30
13.30–13.50 To1330.1
Sara Bergmark Elfgren, Emma Adbåge
Tankar om tid
Varför är tiden så olika lång? Ibland rör den sig
långsamt som en snigel och ibland fort som en
gepard. Ett filosofiskt och tänkvärt samtal om tiden
och litteraturen, både i samtiden och framtiden,
med bilderboksaktuella Emma Adbåge (Nu är det
sent!) och Sara Bergmark Elfgren (Just nu har vi
varandra).
Moderator: Moa Brunnberg, förläggare.
Arr: Rabén & Sjögren
13.30–13.50 To1330.2
Ingmar Karlsson
Turkiet – ett land i fokus
Parlamentsvalet i Turkiet 2015 kommer att rikta världens blickar mot denna mångkulturella nation. Som före detta diplomat har ­Ingmar
Karlsson en bred erfarenhet från regionen.
I ­Turkiets historia skildrar han landets spännande förflutna, från det mångkulturella Osmanska
riket till dagens moderna Turkiet.
Arr: Historiska Media
20
UF 13.30–13.50 To1330.3
14.00–14.45 To1400.4
Maggan Hägglund, Inger Lundin
Arabella Koopman, Elina Druker
Det kommer att gå över
Läsglädje i Sydafrika
13.30–13.50 To1330.4
Lawen Mohtadi, Maja Hagerman,
Elise Karlsson
Katarina Taikon – en människorättsikon
Katarina Taikons kamp lyfts sällan fram i officiella sammanhang. Vad beror det på? Ett samtal om Sveriges antirasistiska historia mellan
Lawen Mohtadi, författare och förläggare, Maja
­Hagerman, författare, och Elise Karlsson, författare och litteraturkritiker.
Arr: Natur & Kultur
14.00
14.00–14.20 To1400.1
linnéa krylén, Pär Holmgren
Locka barn till klimatfrågan
med molnens hjälp!
Vad är det som rör sig på himlen och vad kan
det berätta för oss om klimatet? Linnéa Krylén,
­aktuell med Handbok för molnskådare, samtalar
med meteorologen Pär Holmgren om moln, miljö
och hur man kan molnskåda med barn.
Arr: Bokförlaget Opal
14.00–14.45 To1400.2
Anna Höglund, Pija Lindenbaum
Flickor i barnlitteraturen
”Man föds inte till kvinna, man blir det” skrev
filosofen Simone de Beauvoir. Stämmer det?
Hur påverkas i så fall barn av den gällande normen? Och hur gestaltas det i barnlitteraturen?
Bilderboksskaparna Anna Höglund och Pija
­Lindenbaum är båda aktuella med böcker om
hur det är att vara flicka och hur flickor förväntas vara. Lindenbaums Doris drar är en mångbottnad bilderbok om kampen att få bestämma själv,
trots att man är liten. I Höglunds Att vara jag får
vi möta Rosa, 13 år, som betraktar sin omvärld.
Hur ser den ut egentligen? Vad är det för känsla
av skam som har kletat sig fast på hennes kropp?
Och varför får killar göra fel – utan att vara fel?
Moderator: Erik Titusson, förläggare.
Arr: Lilla Piratförlaget
14.00–14.20 To1400.3
Lotte Möller
Smultron
Säg smultron och du får ett leende till svar. Men
hur mycket mer vet vi om smultron än att de är
doftande röda och smakar sommarlov? Till exempel att bäret som idag står för barndom och oskuld
en gång symboliserade falskhet och förräderi?
Lotte Möller har färdats längs smultronets revor
i tid och rum och gjort en mängd märkliga upptäckter.
Arr: Bokförlaget Arena
Medverkar ej: Thulile Seleka
PRAESA ger unga i Sydafrika tillgång till litteratur
på många olika språk. Kreativa läs- och berättarprojekt med läsglädjen i fokus berikar barns och
ungdomars liv i utsatta områden. Möt Arabella
Koopman som ansvarar för bokutgivning och projektet Nal’ibali, en läsfrämjarkampanj med ett nätverk av läsklubbar. De samtalar med docent Elina
Druker, medlem av juryn för Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne.
Språk: engelska
Arr: Kulturrådet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne,
ALMA
14.00–14.45 To1400.5
Loretta Napoleoni
13.30 Lawen Mohtadi
Islamiska Staten
– en skrämmande framgångssaga
Foto: magnus liam karlsson
Arr: Libris förlag
Mottagare av Litteraturpriset till Astrid
­Lindgrens minne 2015
Medverkar ej: Patrick Cockburn
Islamiska Staten (IS) har vuxit till en enorm verksamhet med många namn. Organisationen har
ritat om gränserna i Mellanöstern och infört sin
egen brutala tolkning av Sharialagarna i ett område större än Storbritannien. Den sekulära demokratiska politik som många hoppades skulle träda
i förgrunden genom den arabiska våren har gått i
graven med jihadisternas framgångar. Hur har IS
kunnat växa sig så starka? Vilken roll har västmakternas politik spelat för organisationens framväxt?
Den italienska journalisten och terroristexperten
­Loretta Napoleoni, aktuell med boken Islamiska
Staten samtalar med Cecilia Uddén, journalist.
Språk: engelska
Arr: Celanders och Fri Tanke förlag
14.00–14.20 To1400.6
S Angelica Ström, anders Sparring
Att läsa Katitzi i skolan
Den senaste läroplanen är den första som innehåller ett krav på att man i undervisningen
ska behandla Sveriges nationella minoriteter. I
samband med nyutgåvan av Katarina ­Taikons
­böcker om Katitzi görs en lärarhandledning
och ett arbetsmaterial för låg- och mellanstadiet som visar hur man kan jobba med dessa frågor. A
­ ngelica Ström, specialpedagog och ­Katarina
Taikons dotter, i samtal med Anders ­Sparring,
författare.
13.30 Sara Bergmark Elfgren
Foto: stefan tell
Det kommer att gå över är skriven för den som
är deprimerad eller bara har tappat livsglädjen.
Maggan Hägglund vill ge tröst och hopp, för hon
vet vad det innebär att inte se någon utväg. Och
hon vet att det kommer att gå över.
Foto: sofia runarsdotter
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Arr: Natur & Kultur
14.00–14.45 To1400.7 B Karin Linder
Förstår EU-parlamentet bibliotekens
roll för yttrandefriheten?
Yttrandefriheten är på tillbakagång i Europa. Ett
passivt EU ser på när allt fler länder inskränker
det fria ordet i rädsla för radikalism och terror.
DIK:s ordförande Karin Linder tillsammans med
paneldeltagare, diskuterar vilka hot biblioteken
står inför och vilken roll de har för informationsoch yttrandefriheten.
Arr: DIK
14.00 Anna Höglund
21
Foto: privat
14.00 Álvaro Magalhães
14.00 Åsa Lind
14.00 Dave Goulson
14.00–14.45 To1400.8
14.00–14.45 To1400.10
Álvaro Magalhães, Sinziana Popescu,
Åsa Lind
Gáspár Miklós Tamás, Andri Snær Magnason
14.30
Får barn vara starka överallt
– eller hur fri är barnlitteraturen?
Litteraturen för barn och unga visar vilken syn vi
har på barn och deras förmågor. Det finns olika
föreställningar om vad barnlitteraturen bör handla om. Vad vill och vad kan vi skriva om för barn
i en europeisk kontext? Vad reagerar läsare på i
olika länder, i ny och gammal litteratur?
Medverkande: Álvaro Magalhães, Portugal,
­ inziana ­Popescu, Rumänien, och Åsa Lind,
S
Sverige.
Moderator: Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet.
Språk: engelska
Arr: EUNIC och Svenska barnboksinstitutet
14.00–14.45 To1400.9
Dave Goulson
Humlorna – små men viktiga
Dave Goulsons förkärlek för humlor har tagit
honom från barndomens insekts- och djursamlande
(inklusive mer eller mindre lyckade ­taxidermiska
försök) till en professur i biologi vid University of
Sussex. Sedan 2006 driver han Bumblebee Conservation Trust som arbetar för att bevara humlan i Storbritannien. Med engagemang och värme berättar Dave Goulson allt som är värt att veta
om humlor (och lite till) i boken Galen i humlor.
Här ryms också en större berättelse – hur humlorna mår säger nämligen det mesta om hur vår planet mår. Tillsammans med författaren och biologen Fredrik ­Sjöberg pratar G
­ oulson om det stora
och det lilla – och då framförallt humlor.
Språk: engelska
Arr: Volante
22
Foto: leif hansén
Foto: PRIVAT
Torsdag 24/9
Översättning, nationalkänsla
och yttrandefrihet
I såväl Ungern som på Island har översättningen av litterära verk och litteraturens inverkan på
språket haft stor betydelse för den nationella identiteten. Processen har inte varit helt utan komplikationer. Utvecklingen har pendlat mellan en frigörande och inkluderande nationalkänsla och en
mer begränsande och självförhärligande national­
ism. Samtidigt stärks litteraturen av att bli översatt och få respekt och fotfäste utanför det egna
språkområdet. Hur har litteraturförmedlingen
från och till det egna språket påverkat det kulturella och kulturpolitiska klimatet? Vilka likheter
och skillnader finns det mellan den isländska och
ungerska översättningshistorien?
Medverkande: Gáspár Miklós Tamás, ungersk
filosof och författare, och Andri Snær ­Magnason,
isländsk författare.
Moderator: John Swedenmark, översättare.
Språk: engelska
Arr: Översättarcentrum
14.00–14.20 To1400.11
Kerstin Lundberg Hahn
I författarens hjärna
Vi startar i läsupplevelsen och tar ytterligare ett
steg. ­Kerstin Lundberg Hahn (bokjuryvinnarna
Skuggan i väggen och Barnkolonin) möter varje år tusentals elever och modellerar skrivprocessen i en underhållande workshop som bjuder
på såväl insikter som skratt och rysningar. Här
visar hon hur.
Arr: Rabén & Sjögren
14.30–14.50 To1430.1 B Eva Schwarz
Bibliotekariens praktiska kunskap
– en central del av yrkeskompetensen
Vad är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Eva
Schwarz, lektor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, berättar om hur kursen ”Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet” utforskat ett nytt kunskapsområde. I
fallbeskrivningar varvade med teori analyserades bibliotekariens professionella omdöme, handlingsfält och yrkeskunnande.
Arr: Regionbibliotek Stockholm
14.30–14.50 To1430.2 S Carl-Johan Markstedt, Martin Sandberg
Romanläsning, skrivande
och existentiella samtal
De nya kursplanerna i svenska är omfattande. Hur
kan romanläsning fungera som utgångspunkt för
såväl existentiella samtal som utredande skrivande och argumentation? Gymnasie­lärarna och läroboksförfattarna Carl-Johan Markstedt och ­Martin
Sandberg diskuterar behovet av en litteratur­
undervisning som integreras i svenskämnets nya
syn på skrivande och samtal.
Arr: Sanoma Utbildning
Uppdateringar
och ändringar:
bokmassan.se
14.00 Kerstin Lundberg Hahn
14.30 Cilla Naumann
14.30–14.50 To1430.3
15.00–15.45 To1500.2 Cilla Naumann
Anna Ekström, Lotten Ekelund,
Camilla Segertoft, Barbro Westlund
Innovativa crossover-experiment
Cilla Naumann har i flera av sina böcker återkommit till en och samma karaktär. Det i sig är
ingenting ovanligt, det som märker ut sig är att
författaren rör sig mellan genrer. Karaktären
Tom har figurerat i en bok för 9–12 år, två ungdomsromaner, en novellsamling och en vuxenroman. Cilla Naumann samtalar med förläggaren Lotta ­Lyssarides om vad Tom har betytt och
hur det kommer sig att hon ständigt återkommer till honom.
Arr: Alfabeta Bokförlag
14.30–14.50 To1430.4
Karin Bojs
Att släktforska sig ända till istiden
Vetenskapsjournalisten Karin Bojs har följt sina
förfäder bakåt i tiden genom DNA-analyser. Hon
berättar om jägare, bönder och vikingar, om grottmålningar, handelsvägar och Doggerland som
sjönk i havet – allt utifrån sin egen släkts historia,
som också är vår. DNA-trådarna förenar oss alla.
Arr: Albert Bonniers Förlag
15.00
15.00–15.20 To1500.1
Björn Elmbrant, Johan Hilton
Innan mörkret faller
I sin nya bok undersöker författaren Björn
­Elmbrant de politiska vägvalen i två extrema
tider, 1930-talet och vår egen. En av dem slutade i katastrof. Den andra väntar fortfarande på
sin upplösning.
15.00 Björn Elmbrant
S Språket lyfter undervisningen
och eleverna
Språket är människans främsta redskap för att
tänka, kommunicera och lära. Språkets betydelse
är därför av största vikt för elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Men vad innebär det i
en praktisk undervisningssituation och hur gör
man för att komma igång och språkutveckla sin
egen undervisning? Hur står sig Sverige i jämförelse med andra länder och hur ser våra utmaningar ut?
Medverkande: Anna Ekström, general­direktör,
Lotten Ekelund, språk-, läs- och skrivutvecklare,
Göteborg, Camilla Segertoft, SO-lärare Lundenskolan, Göteborg, Barbro Westlund, fil dr i didaktik och lektor i läs- och skrivutveckling, Stockholms universitet.
Moderator: Anna Lindblom, undervisningsråd på
Skolverket.
Arr: Skolverket
15.00–15.20 To1500.3
Jo Salmson, Katarina Genar,
Martin Widmark
Författarna som byter publik
Hur anpassar man bäst sitt skrivande för olika
åldersgrupper? Vad har det för betydelse i skrivprocessen om texten är illustrerad eller inte?
Och inte minst – hur skriver man för olika åldrar om samma fiktiva värld och karaktärer? Tre
av våra populäraste barnboksförfattare samtalar
med Ulrika Caperius, förläggare Bonnier Carlsen.
Arr: Bonnier Carlsen
Foto: linus hallgren
Foto: christer ehrling
Foto: Linda Forsell
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 15.00–15.45 To1500.4
Helge Rønning, Ingrid Elam,
Göran Larsson, Eva-Maria Svensson,
Ulla Carlsson
Vad är yttrandefrihet – för
medborgaren, staten och marknaden?
Yttrandefriheten är en universell men inte obegränsad rättighet, som medför ansvar och ömsesidig re­spekt. Diskussionen om var gränserna ska
dras måste föras i det offentliga rummet. Globaliseringen och digitaliseringen med en tilltagande
kommersialisering omskapar kommunikations­
systemet och det offentliga rummet. Nya sätt att
tala om yttrandefrihet följer i spåren – ordet och
bilden får nya betydelser. Vad innebär det för
det offentliga samtalet när yttrandefrihet ständigt är på tal i många olika sammanhang? Och
vad innebär det för konstens möjligheter att vara
obekväm?
Medverkande: Helge Rønning, professor Institutt
for medier og kommunikasjon, Universitetet i
Oslo, Ingrid Elam, professor Konstnärliga fakulteten, GU, Göran Larsson, professor Institutionen
för litteratur, idéhistoria och religion, GU, EvaMaria ­Svensson, professor Rättsvetenskap, GU,
Ulla Carlsson, professor UNESCO Chair in Freedom of Expression, Media Development and Global Policy, GU.
Moderator: Björn Linnell, före detta ordförande ­Svenska PEN.
Arr: Global Free Speech, Göteborgs universitet
bokmässan
har en egen app
Arr: Bokförlaget Atlas
23
Torsdag 24/9
Foto: Kate Neil
15.00–15.45 To1500.5
Rum för de yngsta – barns
delaktighet i kulturverksamheter
Hur kan man förstå barns delaktighet i kulturverksamheter från olika perspektiv och vilka konsekvenser får olika synsätt på delaktighet? Vilken
betydelse har rummets och tingens utformning
för att delaktighet ska bli möjlig? Ett samtal med
utgångspunkt i boken Rum för de yngsta: barns och
föräldrars delaktighet i kulturverksamheter, som är
baserad på projektet ”Barnens kulturrum” i Borås. Projektet resulterade i ”Knacka På!”, ett kulturrum på Borås stadsbibliotek för de allra minsta
barnen. Medverkande: Frances ­Hultgren, lektor
i biblioteks- och informationsvetenskap, ­Barbro
Johansson, docent i etnologi, Lena Jonsson, projektledare för Barnens kulturrum/Knacka på!,
Sofia Löwenmark, biblioteks­assistent, verksamhetsledare för Knacka På!, ­Amira Sofie S
­ andin,
doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, och Anna-Karin ­Albertsson, chef för Varbergs stadsbibliotek.
Moderator: Karin Johansson, projektledare för
Lilla Slottet, Malmö stadsbibliotek.
15.00–15.45 To1500.10
Foto: sara Mac Key
Bibblans bästa boktips!
Ny moderator: Agneta Edwards
Har du kört fast? Behöver du inspiration? Kom och
lyssna när bibliotekarierna ­Madeleine Wallenius
och Jesper Larsson ger sina bästa boktips, samt tips
på hur de presenterar böcker för barn och ungdomar. Bokcirklar, bokkaféer, bokfilmer – detta är bara
några av de saker som kommer att belysas. Samtalet
leds av Agneta Edwards, litteraturkritiker.
Arr: Bokprat – Berghs Förlag, Natur & Kultur och Bokförlaget
Opal
Carola Hansson
Barnlitteraturen blomstrar på Island! Vilken betydelse har böcker för barn och unga i ett litet språkområde som det isländska? Tre författare som
alla är utbildade bildkonstnärer och som både
skriver och illustrerar sina böcker representerar här den isländska barnlitteraturen. Áslaug
­Jónsdóttir illustrerar böckerna om Stora Monster och lilla monster och skriver texterna i samarbete med Rakel Hemsdal från Färöarna och Kalle
­Güettler från Sverige. Þórarinn Leifsson (Mannen
som hatade barn) och Bergrún Íris Sævarsdóttir
(Vinden – min vän) är båda nominerade till Nordiska rådets barnlitteraturpris 2015.
Moderator: Katti Hoflin, författare och chef för
Stockholms stadsbibliotek.
Språk: engelska
15.30
Leva med familjen Tolstoj
15.30–15.50 To1530.1
Malin Crona, Anna Maria Thunman
15.00 Carola Hansson
Foto: Sandra qvist
Fler röster stärker demokratin
Trots dagens digitala lösningar har inte alla samma förutsättningar i det demokratiska samtalet.
Lättlästa nyhetstidningen 8 sidor har tagit fram
ett verktyg som gör det möjligt för alla att delta
i samhällsdebatten. Hur kan medierna inkludera dem som inte förstår alla ord och har svårt att
formulera sina tankar och känslor? Malin ­Crona,
chef­redaktör 8 Sidor, och Anna Maria Thunman,
redaktionschef UR, diskuterar.
Arr: MTM och UR
Arr: Albert Bonniers Förlag
15.30–15.50 To1530.2
15.00–15.20 To1500.8
Cilla Naumann
Kerstin Ekman
Vad är moderskap?
Kerstin Ekman om en undanskymd
1700-talsforskare
24
Stor litteratur för de små på Island
Arr: Icelandic Literature Center och Nordens hus i Reykjavik
15.00–15.45 To1500.7
Arr: Albert Bonniers Förlag
RI Áslaug Jónsdóttir, Þórarinn Leifsson,
Bergrún Íris Sævarsdóttir
15.00 Paula Hawkins
S B Kerstin Ekman, en av våra mest lästa författare, berättar i Då var allt levande och lustigt – Om
Clas Bjerkander om bondsonen som studerade för
Linné. Omständigheterna tvingade honom att bli
präst men han förde under hela sitt liv dagbok
över växter, insekter och väder och tog plats i
Kungl. Vetenskapsakademien.
Fula, skitiga och elaka
Arr: Massolit
Madeleine Wallenius, Jesper Larsson
Hur såg livet ut för en ung kvinna i det sena
1800-talets Ryssland? Med romanen Masja avslutar Carola Hansson sin svit om familjen Tolstoj,
den mäktiga triptyk som inleddes med Augustprisnominerade Andrej (1994). I centrum för den nya
romanen står dottern Masja, det av barnen som
stod den berömde författaren närmast. Det är en
bred och levande skildring inte bara av människorna och livet på familjegodset utan också av
tidens sociala förhållanden. Carola Hansson samtalar med journalisten Kerstin M Lundberg om ett
gripande kvinnoöde och om hur det har varit att
leva med familjen Tolstoj i över tjugo år.
Paula Hawkins
Den nya kvinnan i litteraturen
Arbetslös, frånskild, alkoholiserad. Det växer fram
en ny anti-hjältinna inom litteraturen, långt ifrån
den behagliga, rättrådiga, lyxsökande och fysiskt
attraktiva kvinnan som vi följt i böcker tidigare.
Journalisten och thrillerdebutanten Paula Hawkins
skildrar i Kvinnan på tåget tre kvinnor som alla visar
tecken på mental obalans i något som liknar ett
krigstillstånd. Är det ett tecken i tiden? Kvinnan på
tåget toppade redan efter en vecka den amerikanska bästsäljarlistan och har fått många kritiker att
jämföra henne med Gillian Flynn. Paula Hawkins
delar sina tankar om den nya litterära anti-hjältinnan med journalisten och författaren Andres Lokko.
Språk: engelska
Arr: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
15.00–15.20 To1500.6 15.00–15.45 To1500.9
15.00 Kerstin Ekman
Att ge barnet liv, eller att ha varit med i barnets liv
– vad är moderskap? I sin nya roman Bära barnet
hem väver Cilla Naumann samman tre perspektiv: En mor och en adopterad son från Colombia.
En kvinna i Colombia som saknar både mor och
barn. En åldrad mor som är på väg att försvinna
in i glömska och död. Hör Cilla Naumann i samtal
med förläggaren Stephen Farran-Lee.
Arr: Natur & Kultur
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Foto: Johan Wingborg
15.30–15.50 To1530.3
Petrus Dahlin, Mårten Sandén,
cecilia Knutsson
För pojkar i tiden
Efter oroväckande rapporter om svenska pojkars
minskade läsförmåga har pojkars läsning blivit
en het fråga. Möt författarna Petrus Dahlin (Jakten på den perfekta luggen) och Mårten Sandén
(Petrinideckarna), vars mission är att skriva för
alla de killar som riskerar att lämna skolan utan
att kunna läsa.
Arr: Rabén & Sjögren
15.30–15.50 To1530.4
S Judit Benyovszki, Barnabas Lipodi,
Åsa Fahlén, Bo Jansson
Vad vågar vi säga?
Alli Klapp
Lärande, undervisning och bedömning
– hur hänger de ihop?
Elevers lärande och utveckling är ett centralt
uppdrag för lärare. Samtidigt är en annan viktig
uppgift att bedöma och i högre årskurser betygsätta elevernas kunskaper och förmågor. Hur får
vi dessa olika uppdrag att fungera tillsammans?
Utmaningen innebär att bedömning och betyg stimulerar vissa elever men minskar andra elevers
motivation och försämrar deras prestationer. Hur
kan lärare undervisa en klass för att maximera
alla elevers lärande och prestationer och ändå
bedöma och betygsätta? Alli Klapp har arbetat
som lärare åk 6–9 och forskar nu om betyg och
bedömning vid Göteborgs universitet och Columbia University.
16.00–16.45 To1600.4
Cecilia Lindqvist
16.00 Agnes Wold
Arr: Lärarnas Riksförbund och tidningen Skolvärlden
Ett annat Kina
16.00
16.00–16.45 To1600.1
Agnes Wold, Sverker Sörlin, Johan Östling
Farväl till fri forskning?
Det är januari 1961, bara några år före Kultur­
revolutionen. När Cecilia Lindqvist kommer till
Kina efter en lång resa på Transsibiriska järnvägen
råder det djup svält i landet och det hårda politiska klimatet styr hennes liv som student. I En annan
värld. Minnen från Kina 1961–62 berättar en av
Sveriges främsta Kinakännare om sitt första, chockartade möte med världens folkrikaste land. Cecilia
­Lindqvists tidigare böcker Tecknens rike (1989) och
Qin (2006) belönades båda med Augustpriset. Tillsammans med Johan Björkstén, författare, entreprenör och grundare av Svenska Handelskammaren i Kina, talar hon om det land hon mötte på
1960-talet och hur Kina har utvecklats sedan dess.
Arr: Albert Bonniers Förlag
16.00–16.45 To1600.5
Roland Paulsen, Elise Karlsson, KG Hammar
Arbeta bör man annars dör man
16.00 Cecilia Lindqvist
Foto: jessica segerberg
Svensk forskning står i dag inför en rad utmaningar: knivskarp global konkurrens, studenter med
allt sämre förkunskaper och politiker som kräver mätbara, samhällsnyttiga resultat och innova­
tioner. Forskarna själva måste lägga mycket tid
på att dra in pengar till verksamheten. Samtidigt
tycks tankesmedjor och lobbyister ta över delar av
forskarnas uppgifter inom kunskapsförsörjningen. Detta är några av utgångspunkterna för Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok ­Tänka vidare, om forskningens framtid. Agnes Wold, professor på Sahlgrenska, Sverker Sörlin, professor
på KTH, och historikern Johan Östling, som alla
skrivit kapitel i årsboken, ger egna exempel på
forskningens ställning i dag, analyserar forskares arbetsvillkor och diskuterar om någon överhuvudtaget lyssnar på vetenskapen.
Moderator: Sharon Jåma, vetenskapsjournalist.
S Arr: Studentlitteratur
Foto: Ulla Montan
Var och på vilket sätt, om vad, när och hur kan vi
tala fritt? Lärare från Ungern bjuds in och möter
svenska lärare. De jämför sina möjligheter att
arbeta i respektive land. Judit ­Benyovszki, grundoch gymnasielärare, Barnabas Lipodi, universitetslärare, Åsa Fahlén, adjunkt, samt Bo ­Jansson,
förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund, samtalar under ledning av Anna-Lena ­Hernvall, chefredaktör för tidningen Skolvärlden.
Språk: engelska
16.00–16.45 To1600.3 Arr: Riksbankens Jubileumsfond
16.00–16.20 To1600.2
Göran Collste
Samtidigt som fler ställs utanför arbetsmarknaden ingår arbete i vår idé om ett värdigt liv. I Vi
bara lyder skriver Roland Paulsen om våra attityder till arbete och politik på arbetsmarknadsområdet och ifrågasätter idén om att alla måste
jobba. Elise Karlsson skildrar i Linjen en kvinna
som får chansen att jobba igen efter en tid som
arbetslös, och kan tänka sig att offra allt för att
hålla sig kvar på kontoret. Vilka etiska val ställer
arbetet oss inför? Hur formar det oss som människor? Författarna och tidigare ärkebiskopen KG
Hammar samtalar om synen på arbetets betydelse under ledning av Ann Ighe, doktor i ekonomisk
historia och redaktör för tidskriften Ord&Bild.
Arr: Se människan/Svenska kyrkan, Bokförlaget Atlas och
Natur & Kultur
Historisk rättvisa?
Frågan om historisk rättvisa har på olika sätt aktualiserats på senare år (rasbiologisk forskning, koloniala övergrepp, slavhandel). Göran Collste, professor
i etik, diskuterar krav på gottgörelse och förhållandet mellan kolonialism och dagens globala orättvisa.
16.00–16.20 To1600.6
Sofia Gydemo, Lillemor Torstensson
Bokprovning
Svenska barnboksinstitutet presenterar statistik
över 2014 års barn- och ungdomslitteratur, följer upp tendenser och spanar efter vilka trender
som redan nu går att urskilja i 2015 års utgivning. Medverkande: Sofia Gydemo och Lillemor
­Torstensson, Svenska barnboksinsitutet.
Arr: Linköpings universitet
16.00 Roland Paulsen
Arr: Svenska barnboksinstitutet
25
Torsdag 24/9
UF Foto: Dobos tamás
16.00–16.45 To1600.7 Noémi Szécsi, Krisztina Tóth, Anna Jókai,
Ágnes Judit Kiss, Katalin Mezey
Hur är det att vara kvinnlig
författare i Ungern idag?
Ny moderator: Görrel Espelund
Vilken är kvinnans ställning och roll i det unger­
ska kulturlivet och i samtida ungersk litteratur?
Finns det teman som bara kvinnliga författare skriver om? Ett samtal mellan fem tongivande ungerska författare: Noémi Szécsi, författare till bland annat romanen Finsk-ugrisk vampyr,
Krisztina Tóth, aktuell med novellsamlingen Pixel,
Anna Jókai, författare till Omättat liv och tidigare
ordförande i ungerska författarförbundet, Ágnes
Judit Kiss, poet och författare, aktuell med 24
dikter, samt Katalin Mezey, förläggare och poet.
Moderator: Görrel Espelund, journalist.
Språk: engelska och ungerska som tolkas till
­engelska.
Arr: Balassi Institute
16.00–16.45 To1600.8
B Anders Rydell, Agneta Pleijel, Nick Jones
Där man bränner böcker bränner man
snart även människor
Vad händer med biblioteken när det fria ordet
hotas? Nazisterna brände inte bara böcker utan
plundrade biblioteken av ideologiska skäl, i syfte att lägga under sig ett intellektuellt kulturarv.
Hur kan dagens bibliotek skydda och bevara det
fria ordet mot dagens allt mer framträdande antisemitism och främlingsfientlighet?
Medverkande: Anders Rydell, författare till
Boktjuvarna – jakten på de försvunna ­biblioteken
och chefredaktör för Konstnären, Agneta ­Pleijel,
författare, dramatiker, tidigare ordförande i
Svenska PEN, och Nick Jones, verksamhetschef
för Konst och bibliotek, Huddinge kommun.
Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturchef Mittmedia.
Arr: Kulturrådet
16.00–16.20 To1600.9
Maria Corell, Petra Löfstedt
Barns och ungas psykiska
ohälsa fortsätter att öka
Resultat från studien Skolbarns hälsovanor visar
att andelen flickor och pojkar med återkommande psykiska och somatiska besvär, som huvudvärk,
nedstämdhet och sömnsvårigheter, fortsätter att
öka. Ökad skolstress, ökade utbildningskrav och
en tuffare arbetsmarknad för unga är några tänkbara orsaker bakom utvecklingen.
Medverkande: utredarna Maria Corell och Petra
Löfstedt från Folkhälsomyndigheten.
Arr: Folkhälsomyndigheten
16.00–16.20 To1600.10
Sara Lövestam, Sebastian Lönnlöv,
Erik Titusson
HBTQ i ungdomsboken
Vilken plats har HBTQ-personer i ungdomslitteraturen? Har vi kommit förbi komma ut-berättelserna? Sara Lövestam är aktuell med sin första
ungdomsbok Som eld – om två unga tjejers förälskelse på en skärgårdsö. Sara Lövestam samtalar med Sebastian Lönnlöv som har skrivit boken
HBTQ – böcker bortom normen, en genomgång av
HBTQ-litteraturens historia.
Arr: Lilla Piratförlaget och BTJ Förlag
26
16.00 Noémi Szécsi
nytt seminarium:
16.00–16.45 To1600.11
Ryssland och den nya världsordningen
Ett samtal om Rysslands agerande i vårt närområde: Vem är egentligen Putin och vilka är dagens
motkrafter? Vad händer i Armenien, Ukraina och
Belarus – för att nämna några länder som påverkas av rysk politik. Hur skulle en feministisk utrikespolitik se ut här? De bokaktuella författarna Masha Gessen och Moskvakorrespondenten
Anna-Lena Laurén, som bland annat skriver för
Svenska Dagbladet, medverkar. Samtalet leds av
Kristina Henschen, kanslichef Union to Union.
Seminariet stöds av European Year for Development #EYD2015
Språk: engelska
Arr: Union to Union, Litteraturresan/Belarus och Brombergs
Bokförlag
16.30
16.30–16.50 To1630.1 S Maria Agdler, Christina Wahldén,
Nesru Abdelkader
Hur litteratur berikar
och utvecklar språket
Hur kan nyanlända tillägna sig språket genom litteratur? Läraren Maria Agdler ger konkreta tips
på hur man kan använda litteratur mer integrerat
i undervisningen. Författaren Christina Wahldén
berättar om hur hon som författare jobbar för att
tillgängliggöra svåra och komplexa ämnen för en
publik som är läsovan. Hur skriver man om svåra
saker på ett enkelt och lättillgängligt sätt? Marias elev Nesru Abdelkader är en flitig läsare och
medverkar i diskussionen.
Moderator: Lovisa Fhager Havdelin, Teskeds­
orden.
Arr: Nypon/Vilja förlag och Teskedsorden
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 16.30–16.50 To1630.2
17.00–17.45 To1700.3
Sharon Rider, Fanny Forsberg Lundell,
Lars Anders Johansson
David Lega, Anna Kern, Sven Hagströmer,
Elin Annwall
Humanisterna och näringslivet
behöver varandra
Från stöd till glöd
I USA är en humanistisk utbildning minst lika
lönsam för karriären som någon annan utbildning. Men i Sverige har en tredjedel av humanisterna inte etablerat sig på arbetsmarknaden efter
fem år och var fjärde försörjer sig överhuvudtaget inte genom sysselsättning. Hur blev det så?
Vilket ansvar har näringslivet för att ta vara på
humanisterna och vad kan humanisterna själva
göra? Samtal mellan Sharon Rider, professor i
teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, F
­ anny
­Forsberg Lundell, docent i franska vid Stockholms universitet, och Lars Anders Johansson,
journalist, idéhistoriker och ansvarig för Timbros kulturprogram.
LÄSBORGARMÄRKET
FÖR STOLTA LÄSARE!
EDWIN, 11 ÅR, HAR TAGIT
LÄSBORGARMÄRKET.
Hämta ett läskort
hos oss. Vi ses i
monter A02:26!
Arr: Timbro
16.30–16.50 To1630.3
Joachim Östlund
Historikern Joachim Östlund berättar om
svenska slavar i Nordafrika. Under 1600- och
1700-talen tillfångatogs ett tusental svenska sjömän som var sysselsatta i den viktiga importen
av salt till Sverige.
17.00–17.45 To1700.2
Arr: Nordic Academic Press
Kärleken segrar alltid
17.00–17.45 To1700.4
RI Jónína Leósdóttir, Jóhanna
Sigurðardóttir
Ny moderator: Yukiko Duke
Joakim Palmkvist, Rakel Chukri
Att komma ut som gay väcker knappast längre
något större uppseende på Island, som har tillåtit
registrerade partnerskap sedan 1996 och har
en könsneutral äktenskapslagstiftning sedan
2010. Men när Jónína Leósdóttir och Jóhanna
Sigurðardóttir gifte sig 2010 blev det en världsnyhet. Sigurðardóttir blev då världens första öppet
homosexuella statsminister. När de först träffades
1983 var båda gifta mödrar och hade aldrig haft
ett kärleksförhållande med en annan kvinna. De
valde länge att hålla sitt förhållande hemligt på
grund av fördomarna i samhället. Nu har journalisten, författaren och dramatikern Jónína ­Leósdóttir
skrivit en öppenhjärtig bok, Við Jóhanna, om deras
liv och äktenskap. De samtalar med Yukiko Duke,
redaktör Vi Läser.
Språk: engelska
I huvudet på Peter Mangs
Arr: Icelandic Literature Center
Daniel Kehlmann
Den tyska litteraturens fixstjärna
Daniel Kehlmann slog igenom med den äventyrliga idéromanen Världens mått. Nu är han tillbaka med den annorlunda romanen F, om en
misslyckad författare vars liv drastiskt förändras
efter att han deltagit i en hypnosföreställning. F
är en roman om illusioner och bedrägerier, skriven med mycket gott humör.
Språk: engelska
Arr: Albert Bonniers Förlag
17.00
17.00–17.45 To1700.1
Peter Mangs blev känd som Serieskytten, som i
sju år sköt och dödade människor med invandrarbakgrund i Malmö. Alltid i bakhåll. Under de
sista kaotiska månaderna innan han greps höll
han staden i skräck. Mangs nekade sig igenom
rättsprocessen, men efter år av tystnad valde
han slutligen att i detalj berätta om morden och
attackerna för journalisten Joakim Palmkvist,
som nu har skrivit Äventyr i Svenssonland om
Mangs och hans dåd. Vem är egentligen mannen
som nu avtjänar ett livstidsstraff, hur ser hans
idévärld ut och varför tog det så lång tid att komma honom på spåren? Joakim Palmkvist och
Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan, samtalar med Lena ­Sundström, journalist och författare, om hur skräcken påverkade en hel stad.
Så inspirerar vi skolor i utsatta områden
När fritids- och ungdomsgårdar läggs ner och
pedagogiska resurser försvinner drabbas barn och
unga i utsatta områden särskilt hårt. De fysiska mötesplatserna är viktiga, liksom vuxna som
har tid att lyssna och prata, för att hålla de unga
borta från gatorna och hindra att de blir rekryteringsbas för kriminella och religiösa extremister. Vad gör vi när de offentliga resurserna inte
­räcker till? Vilka insatser kan alternativa krafter
som till exempel Berättarministeriet, Läxhjälpen
och Mattecentrum i skolan bidra med?
Medverkande: David Lega, kommunalråd Göteborg, Anna Kern, rektor på Gårdstensskolan i
Göteborg, Sven Hagströmer, finansman och
ledamot i Berättarministeriets styrelse, och Elin
­Annwall, ansvarig för Kronprinsessparets stiftelse.
Moderator: Dilsa Demirbag-Sten, författare, journalist och verksamhetsansvarig Berättar­ministeriet.
Arr: Berättarministeriet
Svenska slavar i Nordafrika
16.30–16.50 To1630.4
S Taghreed Najjar, Yara Bamieh,
Samar Mafouz Barraj
Arabisk barn- och ungdomslitteratur
i dagens Mellanöstern
Den arabiska barn- och ungdomslitteraturen är
på frammarsch, men är fortfarande okänd i Sverige. Möt författaren och förläggaren T
­ aghreed
Najjar (Jordanien), författaren och illustratören
Yara Bamieh (Palestina), och författaren S
­ amar
Mafouz Barraj (Libanon). De samtalar med sin
svenske kollega Mats Kempe om skrivande,
kreati­vitet, barns läsvanor och synen på barnoch ungdomslitteratur i dagens Mellanöstern.
Språk: engelska
Arr: Internationella biblioteket med stöd från Svenska Institutet och i samarbete med Den Globala Skolan/Universitetsoch Högskolerådet och Bokförlaget Trasten
17.00–17.45 To1700.5
Brasiliansk litteratur idag och imorgon
De senaste tio åren har brasiliansk litteratur i allt
större utsträckning nått utanför landets gränser.
Daniel Esteves, Elvira Vigna och Flávia Lins e
Silva representerar de genrer som främst går på
export: serier, romaner och barnböcker. Här diskuterar författarna den brasilianska samtidslitteraturen, vilka ämnen och teman som kan urskiljas och vilka utmaningar brasiliansk litteratur
står inför.
Moderator: Ulla Gabrielson, översättare och förläggare.
Språk: engelska och portugisiska som tolkas till
engelska
Tolk: Estela Corbellini.
Arr: Brazilian Ministry of External Relations, Brazilian Embassy in Sweden
Arr: Albert Bonniers Förlag
27
fredag 25/9
MISSA
INTE
fredag 25/9
Seminarier
Torsdag
10.00–10.45
Finns det en framtid
för yttrandefriheten?
Medv: Jan Guillou, Lisa Irenius,
Anne Ramberg, Göran Rosenberg
13.00–13.45
Yttrandefrihet och
demokrati i skolan
Medv: Mona Sahlin, Bengt
­Westerberg, Dilsa Demirbag-Sten,
Lovisa Fhager Havdelin, Bo Jansson
15.00–15.45
Vad är yttrandefrihet
– för medborgaren,
staten och marknaden?
Medv: Helge Rønning, Ingrid Elam,
Göran Larsson, Eva-Maria Svensson,
Ulla Carlsson
Motståndets
journalistik
Trots dödshot kritiserar hon makten. Masha Gessen,
en av Rysslands starkaste oppositionella röster, vägrar vara
tyst. Nu gästar hon Bokmässan, som till hösten inleder
ett tvåårigt tema om yttrandefrihet.
Makt och motstånd i Ungern
Medv: Ágnes Heller,
Per Magnus Johansson
12.00–12.45
Munkavle eller megafon?
Medv: Jesper Strömbäck,
Lena Halldenius, Göran Rosenberg
15.00–15.45
Den relativa yttrandefriheten
Medv: Masha Gessen, Ian Buruma
16.00–16.45
Fri marknad och
yttrandefrihet – funkar det?
Medv: András Visky,
Paulina Pukytė
17.00–17.45
Mediekrigens Ungern
Medv: Eszter Babarczy, Attila Mong,
András Stumpf
lördag
10.00–1045
Frihet – fakta eller fiktion
Medv: Adam Zagajewski,
Katja P
­ etrowskaja, Irena Brežná,
Ola Larsmo
11.00–11.45
Ryssland och yttrandefriheten
Medv: Anna-Lena Laurén,
Lena Jonson, Bengt Jangfeldt
15.00–15.45
Oskrivna regler och
gränser för humor
Medv: Olav Westphalen,
Catherine Beaunez, Liv Strömquist
28
Den rysk-amerikanska journalisten och
författaren Masha Gessen är en av Rysslands
mest okuvliga och orädda oppositionella.
Att hon också är en av Vladimir Putins mest
­skoningslösa kritiker vet alla som läst Mannen
utan ansikte från 2012. En ny bok om den ryske presidenten, med arbetstiteln Putin’s War,
är planerad att utges på svenska av Brombergs
nästa år.
Masha Gessen, som även är öppet lesbisk
och en av de starkaste förkämparna för HBTQrättigheter i Ryssland, har kallat landet en av
världens farligaste platser för journalister och
har berättat att hon så gott som dagligen tar
emot dödshot. Hon har i artiklar beskrivit en
rysk mediesituation där oppositionella röster
tystats och den offentliga debatten är närmast
obefintlig.
Hennes senaste bok på svenska är förra
årets Ord kan krossa betong, om Pussy Riot.
På engelska utkom i år The Brothers, om
bröderna Tsarnajev som låg bakom Boston
Marathon-bomberna.
– Sådana som hon – modiga människor som
vägrar hålla käft – är ljusglimtar i denna svåra
tid för pressfriheten, säger Ola Larsmo, författare och ordförande för Svenska PEN.
Alla talar om yttrande-­
frihet och är positiva
till den – så länge den inte
kostar makt eller pengar.
– Religiöst och politiskt förtryck, våld och hot
från kriminella – alla sorters frihetsinskränkningar har blivit värre de senaste åren, oberoende av ideologisk eller politisk ursäkt. Den som
kontrollerar informationen har också makten,
det pågår bokstavligen ett informationskrig.
Ulla Carlsson och Ola Larsmo.
Om just press- och yttrandefrihet handlar
två seminarier som arrangeras av Global Free
Speech, ett initiativ från Göteborgs universitet.
Drivande bakom projektet är meriterade
medieforskaren Ulla Carlsson, som startade
forskningscentret Nordicom och nu innehar
världens första Unesco-professur i yttrande­
frihet, medieutveckling och internationell
politik.
– Den svenska tryckfrihetsförordningen är
världens äldsta. Nästa år firar den 250 år, detta
blir en tjuvstart. Yttrandefriheten är en fundamental rättighet och en förutsättning för demokrati, och universitetet spelar en viktig roll för
kunskapsspridningen, säger Ulla Carlsson.
Seminarierna kommer bland annat att ta
upp vad det innebär för yttrandefrihetsbegreppet att det används i så olika sammanhang.
– Alla talar om yttrandefrihet och är positiva till den – så länge den inte kostar makt
eller pengar.
Även den ibland förbisedda marknadsaspekten på pressfrihet kommer att tas upp:
– Globalisering, digitalisering och kommer­
sialisering har förändrat kommunikationen. Företag som Google och Facebook är till nytta och
nöje för många, men samlar också in mängder
av information. Paradoxalt nog ökar det både friheten och övervakningen, säger Ulla Carlsson.
Ulf Benkel
Foto: CHRISTINE OLSSON
11.00–11.45
Foto: LARS LANHED
fredag
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 09.30
09.30–09.50 Fr0930.1 B Pia Borrman, Hanna Johansson,
Britt Löfdahl
Hur vet vi att vi har kvalitet
i bibliotekets tjänster?
Kungl. biblioteket har tagit fram en kvalitets­
modell som nu har testats på referenssamtal och
sagostunder med hjälp av bibliotekarier i landet. Pia Borrman, Hanna Johansson och Britt
­Löfdahl, Regionbibliotek Stockholm, berättar om
arbetsprocessen, resultaten samt om hur biblioteken själva kan använda modellen.
Arr: Regionbibliotek Stockholm
09.30–09.50 Fr0930.2
Lars Nord
Drevjournalistikens
drivkrafter och dynamik
Ny medverkande: Thomas Mattsson
Masha Gessen
Milena Busquets
Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid
Mittuniversitetet i Sundsvall, presenterar skriften Drevjournalistikens drivkrafter och dynamik
i ett samtal med Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen.
Moderator: Lars Truedson, föreståndare Institutet
för mediestudier och producent för Medierna i P1.
Arr: eddy.se i samarbete med Institutet för mediestudier
09.30–09.50 Fr0930.3 S Eva Hultin
ASL – att skriva sig till läsning
ASL används i den tidiga läs- och skrivundervisningen och där skrivandet sker på datorer eller
lärplattor. Eva Hultin, docent i pedagogik, presenterar arbetet med ASL i Sandvikens kommun
och ger en fördjupad reflektion kring vilka villkor för läs- och skrivundervisningen som digitaliseringen av klassrummet medför.
Arr: Gleerups
Ian Buruma
09.30–09.50 Fr0930.4
Adam Zagajewski
Carin Bergström
Mitt i byn
Med kyrkan som följeslagare genom
Sveriges historia
Det finns över 3 500 kyrkor i Sverige. Under nästan ett millennium har de spridit inte bara den
kristna läran utan också nyheter, propaganda,
lagar, konst, musik och kunskap. Carin ­Bergström
i samtal med kulturskribenten Eric Schüldt.
Arr: Natur & Kultur
09.30–09.50 Fr0930.5
Anna Ehn, Mia Öström, Andreas Palmaer
Hamstern i barnboken
Mona Sahlin
Jan Guillou
I många barnböcker spelar en hamster en avgörande roll. Varför? Ett samtal som utgår från
detaljen hamstern – och varför det är så tacksamt och kul att skriva om just den – och utvidgar sig i frågor om hur man skriver en lockande berättelse.
Arr: Bokförlaget Opal och Alfabeta Bokförlag
Foto: Caisa bromberg, gregory civera, MONIKA FRANZON, Johanna Helander, NIKLAS maupoix & peter knutson
29
fredag 25/9
10.00–10.20 Fr1000.4
10.00
10.00–10.45 Fr1000.1
S B
Niclas Lindberg, Catrin Eriksson,
Johanna Lindbäck, Tobias Nielsén
Har vi råd att vara utan skolbibliotek?
Skollagen säger att alla elever ska ha tillgång
till skolbibliotek, och forskning visar att bemannade bibliotek lyfter studieresultat och andelen
ut­examinerade. Ändå betraktar många skolor
­biblioteket enbart som en kostnad. Med utgångspunkt i en färsk dansk undersökning om folk­
bibliotekens samhällsekonomiska värde vill vi
vända på frågan: Vad kostar det samhället att
vara utan skolbibliotek? Vilka vinster i kompetens
och tillväxt är det vi riskerar att gå miste om när
skolan saknar denna viktiga resurs?
Medverkande: Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, Catrin Eriksson,
skolbibliotekschef Linköping, Johanna Lindbäck,
författare, lärare och läsambassadör, och T
­ obias
Nielsén, kulturekonom och förlagschef Volante.
Moderator: Mårten Sandén, NSG och Svenska
Barnboksakademin.
Arr: Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) och Svensk
Biblioteksförening
10.00–10.45 Fr1000.2 S Gunnar Ardelius, Lawen Mohtadi,
Jens Liljestrand, Ann-Sofie Lindholm
Diskutera samhällsklimatet i klass­
rummet med litteraturens hjälp
Samhällsproblem som rasism, extremism och terrorism präglar inte bara vår omvärld utan påverkar också eleverna i skolan, direkt eller indirekt.
Hur kan vi i klassrummet bemöta och hantera
dessa viktiga frågor med litteraturen som verktyg? Hur skapar vi bra samtal kring demokratiska grundvärden? Vad händer med ­undervisningen
när vissa böcker upplevs som provokativa och rent
av olämpliga? Lyssna till en diskussion mellan författaren Gunnar Ardelius, journalisten och förläggaren Lawen Mohtadi, kulturskribenten och
författaren Jens Liljestrand samt gymnasieläraren och läroboksförfattaren Ann-Sofie Lindholm.
Moderator: Åsa Lundholm, litteraturpedagog.
Arr: Natur & Kultur
10.00–10.45 Fr1000.3
Aris Fioretos, Norman Manea
Vad frihet får kosta?
I fria länder undrar man ofta hur förtryckarsystem
fungerar, hur det kommer sig att ett helt folk accepterar maktmissbruk och orättvisor. Nyckeln är att
med alla medel ”konvertera” de oliktänkande, särskilt de unga, inser huvudpersonen i Aris Fioretos
roman Mary. Den unga kvinna som hålls fånge efter
att ha protesterat mot militärjuntan i sitt hemland
tvingas välja mellan att skydda sin älskare och att
värna resultatet av deras kärlek som gror i hennes
mage. Den judiske pojken i Norman Maneas novellsamling Oktober, klockan åtta vet inte heller vad han
ska ta sig till – de första levnadsåren i ett arbetsläger följs av ett livtidsperspektiv i ”frälsarnas” kommunistiska fängelse till land. Kan en individ vinna
kampen mot systemet, och i så fall till vilket pris?
Moderator: Ulrika Knutson, litteraturkritiker och
författare.
Språk: engelska
Arr: Rumänska kulturinstitutet, Norstedts och 2244
S 10.00–10.45 Fr1000.8
Fredrik Paulsson
Jonas Hassen Khemiri, Daniel Kehlmann
Hur hittar vi nästa generations
digitala lärresurser och läromedel?
Ut i världen
För att kunna använda digitala lärresurser och
läromedel måste vi först hitta dem. En självklarhet kan tyckas, men inte alltid trivialt. En grundläggande förutsättning är beskrivande information, metadata, av hög kvalitet och pedagogisk
relevans. Fredrik Paulsson, CTO på Axiell Education & Media, berättar om nationella och internationella projekt vars mål är att skapa bra förutsättningar för att beskriva och katalogisera digitala lärresurser och läromedel på ett sätt som tar hänsyn
till skolans pedagogiska behov och de behov som
den pågående digitaliseringen skapar.
Arr: Axiell Education & Media
10.00–10.45 Fr1000.5
UF
András Oplatka , Katalin Mezey, Anna
Jókai, Ádám Bodor, Ágnes Judit Kiss
1956
Ny medverkande: András Oplatka
Året 1956 är en vattendelare i ungersk historia.
Varför talar man om tiden före och efter folkets
resning mot den kommunistiska diktaturen? Efter
revolten flydde många landet, inte minst författare.
Hur påverkas identiteten i exil? Hur berikade exilförfattarna litteraturen i hemlandet? Vilket avtryck
gör revolten 1956 i ungersk litteratur?
Medverkande: András Oplatka, Katalin Mezey,
förläggare och författare, Anna Jókai, författare
och tidigare ordförande i ungerska författarförbundet, Ádám Bodor, ungersk författare född och
uppvuxen i Rumänien och aktiv motståndare mot
Ceaușescu-regimens förtryck, samt Ágnes Judit
Kiss, poet och författare.
Moderator: Klas-Göran Karlsson, professor i historia.
Språk: engelska och ungerska som tolkas till engelska
Arr: Balassi Institute
10.00–10.20 Fr1000.6
Bortförda barn – projekt mot
barn- och tvångsäktenskap
Efter sommarlovet står flera skolbänkar tomma.
Vad har hänt med eleverna? Hur kan vi hjälpa de
bortförda barnen hem igen och motverka tvångsäktenskap? Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) presenterar resultatet av projektet Bortförda barn.
Arr: Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)
10.00–10.20 Fr1000.7
PO Enquists pris delas varje år ut ”till en yngre författare på väg ut i Europa”. Det har nu gått några år sedan Jonas Hassen Khemiri (2006) och
Daniel Kehlmann (2008) fick priset, och deras väg
har fortsatt långt utanför Europa. Jonas H
­ assen
Khemiri är aktuell med Allt jag inte minns, en
roman om kärlek och ekonomi, som handlar
om Samuel som försöker fylla sitt liv med något
beständigt, utan att riktigt lyckas. I sin roman F
skriver Daniel Kehlmann om en familj som kretsar
kring illusioner och bedrägerier. Ett samtal mellan
två europeiska författarkollegor om ­autenticitet
och förklädnader, om litteraturen som både förställningskonst och sanningsserum.
Moderator: Lisa Irenius, kulturchef Svenska Dagbladet.
Språk: engelska
Arr: Albert Bonniers Förlag
10.00–10.20 Fr1000.9
Lena Ollmark, Niklas Krog
Skräck för unga
Ny medverkande: Lena Kåreland
Skräck är populärt, speciellt bland unga läsare.
Varför är det så? Hur har det sett ut tidigare? Hur
förhåller sig skräckboken till samhället i stort?
Fyller den en funktion utöver sitt underhållningsvärde? Författarna Lena Kåreland, Lena ­Ollmark
och Niklas Krog i samtal med Lotta ­Olsson, journalist.
Arr: B. Wahlströms
10.00–10.45 Fr1000.10
Kerstin Ekman
Naturligt material till en biografi
Det är nog få av oss som nickar igenkännande när
vi hör namnet Clas Bjerkander, men för K
­ erstin
Ekman har den bortskymde 1700-talsforskaren och
Linnélärjungen blivit föremål för en hel biografi,
Då var allt levande och lustigt. Ömsint berättar hon
om den begåvade bond­sonen som kom till Uppsala för att studera, men som på grund av fattigdom
tvingades tillbaka till Väster­götland och till prästyrket. Tillsammans med sin likasinnade författarkollega Fredrik Sjöberg diskuterar Kerstin Ekman varför just bortglömda vetenskapsmän utgör ett så
utmärkt biografi­stoff. Under hela sitt liv skrev Bjerkander ner sina observationer i naturen. Bidragen
i Vetenskapsakademiens skrifter gjorde honom till
ledamot, men till Stockholm hade den framstående
botanisten och insektsforskaren aldrig råd att resa.
Arr: Albert Bonniers Förlag
Moni Nilsson, Mattias Olsson,
Agneta Edwards
10.30
Bakom kulisserna – en bok blir till
10.30–10.50 Fr1030.1
Ny moderator: Agneta Edwards
Som läsare ser man boken först när den är helt
färdig. Men hur blir en bok till? Hur hittar författaren eller illustratören sin kreativitet? Är det
svårt att hålla deadlines i kreativa processer? Vem
är bäst lämpad att vara spindeln i nätet? Lyssna
till ett samtal om den kreativa processen, om att
bli redigerad och om att samarbeta med ett förlag.
Arr: Bokprat – Berghs Förlag, Natur & Kultur och Bokförlaget
Opal
Christer Sturmark
Upplysning i det 21:a århundradet
I Upplysning i det 21:a århundradet beskriver
Christer Sturmark sin egen filosofiska utveckling
och tar med sig läsaren på den färden. Avsikten
är att alla som intresserar sig för frågor om sanning och lögn, själen, vetenskap, hokuspokus och
meningen med livet ska få ta del av några verktyg som stärker förmågan att genomskåda bluff,
vidskepelse och orimliga påståenden.
Arr: Fri Tanke förlag
30
11.00 Niclas Hammarström och Magnus Falkehed
10.30–10.50 Fr1030.2
S Illustration: Jujja Wieslander
Foto: peter jönsson
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 11.00 Det första regnet. Illustration ur Jujja Wieslanders Vina Vina springer fortare än flugan
10.30–10.50 Fr1030.4
11.00–11.20 Fr1100.2
Gunilla E Magnusson,,
Lotta Brilioth Biörnstad
Erik Andersson
Tove Folkesson
Att skapa läsintresse genom Läslyftet
Jag ville jag vore i Indialand
Erik Andersson har gjort sig känd som den sparsmakade humorns mästare. Tidigare har han
vandrat i den västgötska myllan, nu sänder han
sin huvudperson – Ingvar Fransson – på en resa
som går allt längre österut. I Indialänderna undersöker Andersson vårt förhållande till Österlandet. I samtal med förläggaren Daniel Sandström.
Audition till resten av ditt liv
medverkar ej: Anita Varga
Högskolan i Borås har fått ett uppdrag av Skolverket att ta fram en av modulerna som ska användas inom ramen för utbildningssatsningen Läslyftet. Modulen handlar om området ”Att skapa
läsintresse” och vänder sig till såväl lärare som
bibliotekarier. Här berättar forskare vid Högskolan i Borås hur man kan stimulera läsintresse och
få till stånd stimulerande läsmiljöer. Kulturrådet
informerar om den handlingsplan som nyligen
tagits fram kring läsfrämjande åtgärder. G
­ unilla
E ­Magnusson, ansvarig för Samverkan, innovation och nyttiggörande, och Lotta Brilioth Biörn­
stad, koordinator barn- och ungdomskultur Kulturrådet, berättar om uppdraget.
Arr: Högskolan i Borås och Kulturrådet
10.30–10.50 Fr1030.3
Åsa Lind, Grethe Rottböll
Rim som rockar, leker och lockar!
Ingen genre ställer så stora krav på författarens
språkkänsla som den rimmade poesin. En fulländad rimberättelse kräver absolut gehör för ordens
valör och ett intressant innehåll, till och med nonsensversen. Ett samtal om att skriva på rim med
författarna Åsa Lind (Äskil äter träd) och Grethe
Rottböll (Tio vilda hästar till toppen).
Moderator: Suzanne Öhman, förläggare.
Arr: Rabén & Sjögren
Arr: Albert Bonniers Förlag
11.00
När vi är små förväntas vi vilja skapa, rita, sjunga,
bygga upp lerfigurer och platta till igen. Sedan
händer något i tidiga tonåren: plötsligt är det
bara vissa speciella som förväntas skapa. Tove
­Folkesson, aktuell med romanen Sund, berättar hur hon upptäckte att leken var över, om en
musikal­audition i sjuan där de speciella skulle väljas ut, om sorg och eufori och om att hitta nycklarna. Att våga gå in i mörka rum, med ficklampa
och dåliga batterier, upptäcka sådant som glimmar, kanske värmer. Titta noga, lyssna.
11.00–11.45 Fr1100.1
Arr: Weyler förlag
Magnus Falkehed, Niclas Hammarström,
Martin Schibbye, Cecilia Uddén
11.00–11.45 Fr1100.3
Journalistik till varje pris?
Som enda utländska journalister gav sig reportern Magnus Falkehed och fotografen Niclas
­Hammarström in i västra Syrien mitt under brinnande krig. På vägen ut, efter en knapp vecka
av dramatiska reportage, greps de av beväpnade män och hölls som gisslan i 46 dagar. Det har
nu gått över ett och ett halvt år sedan de blev
frisläppta. Hur har vägen tillbaka sett ut och har
händelsen förändrat deras syn på livet? Hur ser
de på den ökade hotbilden mot journalister och på
priset de riskerar att få betala? Magnus F
­ alkehed
och Niclas Hammarström samtalar med k
­ ollegan
Martin Schibbye, som satt 438 dagar i etiopiskt
fängelse, och Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent SR.
Moderator: Cecilia Bodström, journalist och
utbudsdirektör SR.
Arr: Norstedts
Emma Adbåge, Maria Nilsson Thore,
Lotta Olsson, Jujja Wieslander
Det första regnet
Tänk dig att för allra första gången uppleva ett
skyfall. Eller en helt ny smakupplevelse, som salt.
Upplevelser som kan vara otroligt starka för barnen, men som glöms bort när vi utgår från vårt
avförtrollade och förnuftiga vuxenperspektiv:
”Kom in, du blir blöt!” eller ”Salta inte, du får
smaka först”. Hur gör man för att beskriva stora
känslor och upplevelser för de allra minsta? Hur
driver man en berättelse framåt med få och enkla
ord? Om detta, och om konsten att gestalta barns
otroligt starka första gången-upplevelser, talar
några av våra bästa småbarnsförfattare: Emma
Adbåge (Nu är det sent!), Maria ­Nilsson Thore
(Alla tre), Lotta Olsson (Liten-sviten) och Jujja
Wieslander (böckerna om Vina Vina).
Moderator: Åsa Warnqvist, forskare vid Svenska
Barnboksinstitutet.
Arr: Rabén & Sjögren och Bonnier Carlsen
31
fredag 25/9
11.00–11.20 Fr1100.4
S Magnus Ljunggren, Helena Bross,
Ingela Korsell
Jacob Möllstam, Per Kornhall,
Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand
Inspirationssamtal för lärare
Karriärvägar i skolan
höjer elevresultaten?
Tre initierade författare pratar om att väcka
skol­elevers läslust och hur man använder sig av
skönlitteratur på bästa sätt i skolundervisningen.
Magnus Ljunggren är författare till bland annat
Riddar­skolan. Helena Bross är lärare i grunden
och författare till bland annat Solgatan 1. ­Ingela
Korsell är pedagogikforskare, lärare och medförfattare till bokserien PAX.
Moderator: Eva Dahlin, litterär chef Bonnier Carlsen.
Arr: Bonnier Carlsen
11.00–11.45 Fr1100.5
Ágnes Heller, Per Magnus Johansson
Makt och motstånd i Ungern
Ett samtal mellan den ungersk-amerikanska filosofen Ágnes Heller och psykoanalytikern och idé­
historikern Per Magnus Johansson. Samtalet
kommer att ha som utgångspunkt de fundamentala begreppen frihet, förtryck, censur och drömmar. I samtalet aktualiseras vad som drev denna
självständiga och intellektuella kvinna att lämna
det kommunistiska Ungern för att söka sig en plats
utanför Europa, till en början i Australien och därefter i New York. Vad var det sedan som gjorde att
Ágnes Heller återvände till sitt ursprung och Budapest? Vad finns det för likheter respektive olikheter mellan det Ungern hon lämnade och det hon
senare återvände till? Hur artikulerades motståndet under den kommunistiska diktaturen, och vilka
former tar motståndet i dagens ungerska samhälle?
Språk: engelska
Arr: ARCHE /Freudianska föreningen
11.00–11.20 Fr1100.6
Anna Roosvall, Ester Pollack,
Niklas Orrenius, Hans Caldaras
Romer i medierna
– hur har rapporteringen
och debatten förändrats?
Nya medverkande: Niklas Orrenius,
Hans Caldaras
Hur har rapporteringen och debatten om romerna i svenska medier förändrats sedan EU-inträdet
1995? Anna Roosvall och Ester Pollack, docenter vid Institutionen för mediestudier, Stockholms
universitet, har genomfört en studie av hur romer
skildrats i medier de senaste decennierna. De två
forskarna presenterar studien tillsammans med
Niklas Orrenius, reporter Dagens Nyheter, Hans
Caldaras, författare och artist.
Moderator: Lars Truedson, föreståndare Institutet
för mediestudier och producent för Medierna i P1.
Arr: eddy.se i samarbete med Institutet för mediestudier
11.00–11.20 Fr1100.7
Emma Virke, Bodil Alvarsdotter,
Erik Titusson
Småbarnsboken – kan det vara litteratur?
Hur läser man med de allra minsta barnen? Vad
uppfattar ett litet barn av ord och text? Emma
Virke har med de två böckerna om Toto f­örnyat
småbarnsboken. Här samtalar hon med Bodil
­Alvarsdotter, barnbibliotekskonsulent i Göteborg.
Arr: Lilla Piratförlaget
32
11.00–11.45 Fr1100.10
Svenska Akademien delar ut två priser under
Bok & Bibliotek i Akademiens
monter B 01:01.
Vid ceremonierna presenteras pristagarna.
Svenska Akademiens bibliotekariepris
Fredagen den 25 september kl 16.00
Svenska Akademiens svensklärarpris
Lördagen den 26 september kl 14.00
Varmt välkomna att vara med, då
Akademiens ständiga sekreterare överlämnar
belöningarna!
11.00–11.45 Fr1100.8 B
Daniel Goldin
Läsfrämjare i världsklass
Biblioteken har länge uppfattats som platser
där kunskap och information samlas och sprids.
­Därigenom har de spelat en viktig roll för jämlik­
heten i samhället och för medborgarnas bildning.
Men idag, när all information finns tillgänglig i
närmaste mobiltelefon och ojämlikheten fortsätter att växa i samhället, behöver vi omdefiniera
bibliotekens uppdrag. Daniel Goldin, chef för det
hypermoderna Vasconcelos-biblioteket i M
­ exico
City och en av världens främsta förespråkare för
läsfrämjande, menar att biblioteken måste upp­
levas som radikalt gästfria platser, även för de
ovana läsarna. Han talar här om vikten av att
­bjuda in människor till äkta, ostörd läsning för
att få dem att upptäcka läsningens innersta kärna.
Presentatör: Katti Hoflin, författare och chef för
Stockholms stadsbibliotek.
Språk: engelska
Arr: Kulturrådet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne,
ALMA
11.00–11.45 Fr1100.9
Sven-Eric Liedman
Marx i vår tid
Vad tänkte Karl Marx? Vad skrev han egentligen?
Och vad har han att säga oss idag? Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har skrivit åtskilligt om
den tyske tänkaren genom åren, men nu kommer
hans magnum opus. I Karl Marx – en ­biografi visar
­Liedman hur Marx lever vidare, inte som anfadern till kommunismen, utan som kapitalismens
främste kritiker. Han sätter in Marx i sitt historiska sammanhang och klargör vad han faktiskt
skrev. Sven-Eric Liedman talar med författaren
och S-debattören Katrine Marçal om varför Karl
Marx nu, snart 130 år efter sin död, kanske är
mer aktuell än någonsin.
Arr: Albert Bonniers Förlag
S Nya karriärvägar i skolan ska öka lärarnas status och utveckla undervisningen. Hur påverkas
verksamheten och lärarrollen av nya strukturer? Och hur kan nya strukturer i lärarkåren öka
elevernas måluppfyllelse? Medverkande: Jacob
­Möllstam, förstelärare i Jonsereds skola, Per
Kornhall, författare, debattör och skolutvecklare, Anna Ekström, generaldirektör Skolverket,
och Johanna Jaara Åstrand, lärare och ordförande i Lärarförbundet.
Moderator: Johanna Koljonen, journalist och författare.
Arr: Lärarförbundet och Natur & Kultur
11.00–11.45 Fr1100.11
Karin Johannisson, Anna Jörgensdotter
Hur ser den kvinnliga galenskapen ut?
”Alla försök till stringenta definitioner av psykisk
sjukdom har brottats med skillnader beroende på
kön, etnicitet och socialt sammanhang”, menar
idéhistorikern Karin Johannisson i Den sårade
divan. Hon utgår från grundfrågan ”Hur ser den
kvinnliga galenskapen ut?” och visar hur Agnes
von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs
förhöll sig till sina psykiatriska diagnoser på olika
sätt. I Drömmen om Ester har Anna ­Jörgensdotter
lånat konstnären Ester Hennings liv och verk för
att skapa en poetisk romanfantasi. Henning läggs
efter en alltför kort konstnärskarriär in på Katarina sjukhus 1916 och tillbringar därefter resten
av sitt liv på olika inrättningar. Författarna samtalar om kreativa kvinnor på institution, gränserna för kvinnlig normalitet och om bilder av kvinnan under 1900-talets första hälft med Stefan
Eklund, chefredaktör Borås Tidning.
Arr: Albert Bonniers Förlag
11.30
11.30–11.50 Fr1130.1
Ann-Helen Meyer von Bremen,
Anders Ingvarsson
Vem har makten över
maten i ditt kylskåp?
Aldrig har intresset för vad vi äter varit större.
Vi vet allt om köttmarmorering, kolhydratdieter
och farorna med att äta fel, men inget om villkoren för vår matproduktion, dess konsekvenser
och vilka faktorer som påverkar vad som hamnar i vår matkasse.
Arr: Bokförlaget Arena
11.30–11.50 Fr1130.2
Clara Lidström, Annakarin Nyberg,
Sofia Hahr
Odla barnens skaparglädje
bortom skärmarna
Hur får man barnen att bli kreativa i vår digitala
värld? Det vet Clara ”Underbara Clara” Lidström
och internetforskaren Annakarin Nyberg, som har
skrivit tre böcker i ämnet: Baka, Fixa och nu senast
Odla. Duon har många fina tips på roliga och handfasta projekt som barn klarar galant på egen hand.
Arr: Rabén & Sjögren
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Foto: elin riismark
11.30–11.50 Fr1130.3
Martina Montelius, Johan Hilton
Oscar Levertins vänner
Med sin nya roman myntar författaren, dramatikern och teaterchefen Martina Montelius en
ny genre: den erotiska kulturtantsthrillern. Vad
har Oscar Levertin och den sexuellt omättliga
62-åringen Boel med varandra att göra?
Arr: Bokförlaget Atlas
12.00–12.20 Fr1200.3
Lisa Hyder, Bengt-Erik Engholm
Att tänka som barn
Varför tänker barn och vuxna olika? Mår vi bättre av att tänka mer som barn eller gör vi rätt i
att lämna det bakom oss? Barnboksförfattarna
Bengt-Erik Engholm och Lisa Hyder pratar om
hur barnperspektivet kan användas i både ­böcker
och livet i stort.
Arr: Bokförlaget Opal och Berghs Förlag
11.30–11.50 Fr1130.4
S Tore Otterup
12.00–12.45 Fr1200.4
Hur får nyanlända elever en bra början?
Jonas Hassen Khemiri
Priset för att leva tillsammans
11.00 Emma Virke
Foto: Thron ullberg
Forskning och beprövad erfarenhet
för en lyckosam start
Det är många faktorer som påverkar hur barns
och ungdomars möte med ett nytt land, språk
och skola blir. Vilka hänsyn bör man ta i mötet
med eleverna? Hur kan skolan bli den arena och
resurs som bäst tillgodoser de nyanlända elever­
nas behov? Tore Otterup, universitetslektor i
svenska som andraspråk, bidrar med sina kunskaper om hur nyanlända elever får en bra och
gynnsam start på sin språkutveckling och sin skoltid i Sverige.
Arr: Studentlitteratur
12.00
12.00–12.45 Fr1200.1
Jesper Strömbäck, Lena Halldenius,
Göran Rosenberg
Munkavle eller megafon?
Litteraturen på undantag?
Foto: caroline andersson
12.00 Jonas Hassen Khemiri
Vad händer med yttrandefriheten när den krockar med andra grundläggande fri- och rättigheter? Hur påverkas demokratin när extrema åsiktsyttringar begränsas? Hoten mot såväl konstnärer och författare som medier och politiker ökar
i dag. Hur påverkar det självcensuren? Vågar vi
säga vad vi tycker? Eller riskerar demokratin att
sätta munkavle på sig själv?
Medverkande: J­ esper Strömbäck, professor i
medie- och kommunikationsvetenskap, Lena
Halldenius, docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter, och Göran Rosenberg,
journalist och författare.
Moderator: Anders Rydell, chefredaktör tidningen Konstnären.
Arr: UR, Riksbankens Jubileumsfond och Kulturrådet
12.00–12.45 Fr1200.6
RI Jón Kalman Stefánsson,
AuÐur Ava Ólafsdóttir
Island och kärleken
Arr: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås; Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och Makadam
förlag
I centrum för Jón Kalman Stefánssons Fiskarna
har inga fötter och Auður Ava Ólafsdóttirs Rosa
candida står kärleken, och romanerna har väckt
läsares förtjusning i hela Europa, från norr till
söder. För att de är exotiska? För att författarna
vet något som man bara vet på Island? För att
kärleken avtecknar sig på ett annat sätt mot lava
och vindpinade hedar? Här svarar de i ett samtal med Mats Almegård, journalist.
Språk: engelska
12.00–12.20 Fr1200.2
Maja Hjertzell, Martin Jern,
Anna Danielsson Levin
Country noir
Marginaliserade samhällen, socialt arv, rykten och
familjehemligheter. Hur skildras den svenska glesbygden i ungdomslitteraturen? Finns det risk för
stereotyper? Maja Hjertzell (Vad gör man inte)
och Martin Jern (Svensk synd) samtalar om sitt
skrivande och om country noir som genre.
Arr: Gilla Böcker
Arr: Albert Bonniers Förlag
12.00–12.45 Fr1200.5
skans kersti nilsson, Torsten Pettersson,
­Maria Wennerström Wohrne,
Sara Bergmark Elfgren
Vad säger forskningen om dagens unga vuxna
som litteraturläsare?
Dagens unga vuxna har formats av internetsamhällets obegränsade möjligheter till kommunikation
via sociala medier. Detta har gett upphov till frågor
om de ungas lust och förmåga att läsa skönlitteratur: Bryr de sig alls om de särskilda upplevelser och
värden som litteraturen erbjuder? Kan de växla från
surfandets snabba hopp till den koncentration som
romanläsandet kräver? Föredrar de tryckta böcker
eller digital förmedling såsom läsplattor? Detta har
undersökts i ett mångårigt forskningsprojekt som
nu har utmynnat i boken Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens S
­ verige.
Medverkande: Skans Kersti N
­ ilsson, forskare vid
Bibliotekshögskolan, ­Torsten ­Pettersson, professor
i litteraturvetenskap, Maria ­Wennerström ­Wohrne,
filosofie doktor, forskare i litteraturvetenskap, och
Sara ­Bergmark Elfgren, författare.
Moderator: Ebba Witt-Brattström, professor i
nordisk litteratur.
”Vi lyssnade till varandras hjärtljud. För första
gången i livet kände vi oss lite, bara lite m
­ indre
ensamma.” När Jonas Hassen Khemiri gör efterlängtad comeback som romanförfattare med Allt
jag inte minns handlar det om Samuel, Laide och
Vandad. Om kärlek, ekonomi och vänskap, om
känslor och öden som krockar med v­ arandra i
dagens Stockholm. Jonas Hassen Khemiri – vars
tidigare romaner Ett öga rött, Montecore och Jag
ringer mina bröder har översatts till ett femtontal språk – samtalar med kulturjournalistsen Eric
Schüldt om sitt författarskap och om priset vi
människor betalar för att leva tillsammans.
Arr: Icelandic Literature Center och Weyler förlag
12.00 Göran Rosenberg
33
foto: edvard björkqvist
foto: magnus liam karlsson
foto: lina ikse
fredag 25/9
tgår
u
t
e
i
r
a
Semin
12.00 Henning Mankell
12.00 Kristina Lindström
12.30 Joanna Björkqvist
seminariet utgår:
12.00–12.45 Fr1200.7
12.00–12.20 Fr1200.9
ny dag, tid och kod:
12.00–12.20 Fr1200.11
Henning Mankell
Vem kan man lita på?
Wilhelm Agrell
Ett skrivande liv
”Jag har en kalvinistisk attityd till arbete”, hävdar Henning Mankell som sedan författardebuten 1973 har skrivit fler än 40 böcker. Framgången har varit monumental: över 40 miljoner sålda
exemplar och översättningar till drygt 40 språk.
Hur har skrivandet påverkat hans liv? Och hur
har livet påverkat skrivandet? Henning Mankell
samtalar med podcastprofilen Kristoffer Triumf
(Värvet) om livet, skrivandet och senaste boken,
Svenska gummistövlar, en roman om kärlek, svek
och att åldras.
Arr: Leopard förlag
12.00–12.45 Fr1200.8 S En undersökning som presenterades i Dagens
Nyheter i januari 2015 visar att kvinnor lyser
med sin frånvaro i skolans historieböcker. Varför
är det fortfarande så 2015? Vad krävs för att kvinnorna ska få sin rättmätiga plats i historieskrivningen? I sin faktabok Vikingar ger arkeologen,
illustratören och författaren Mats ­Vänehem skildringen av kvinnornas vikingatid lika stor plats
som männens. Journalisten och filmaren ­Kristina
­Lindström är aktuell med Flickornas historia –
världen, del tre i en serie som skildrar flickors
liv genom historien. Yvonne Hirdman, tidigare
professor i kvinno­historia och genushistoria, har
skrivit sin egen ego-historia från 1900-talet: Medan jag var ung.
Moderator: Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap.
Arr: Bonnier Carlsen, Rabén & Sjögren och Ordfront förlag
34
Arr: Historiska Media
ny dag, tid och kod:
12.00–12.20 Fr1200.10
(Tidigare söndag 14.30, Sö1430.2)
Ulf Ellervik
Mats Vänehem, Kristina Lindström,
Yvonne Hirdman
Var är kvinnorna?
Efter Edward Snowdens avslöjanden matas vi
regelbundet med nyheter om övervakning och
underrättelsetjänster. Hur har detta globala övervakningsnät vuxit fram? Och hur har det nått en
så svindlande omfattning? Wilhelm Agrell skildrar den högaktuella utvecklingen både i ett globalt och ett svenskt perspektiv.
Den svåra konsten att leva
Hur uppstår liv? Och vad händer när vi dör? Ulf
Ellervik tar sig an två av vetenskapens största frågor i uppföljaren till hyllade Ond kemi och Njutning. Med glimten i ögat och en vass penna beskriver Ellervik de kemiska processerna vid livets början och slut. En resa genom både livets historia och vetenskapshistorien – kemi, biologi och
­medicin, samt som vanlig mycket konst, litteratur och populärkultur.
Arr: Fri Tanke förlag
(Tidigare lördag kl 16.00, Lö1600.9)
Leif GW Persson
Leif GW Persson – författare
och professor i kriminologi
Moderator: Björn af Kleen
Författaren och tillika professorn i kriminologi
Leif GW Persson är en av Sveriges mest folkkära
personligheter och skarpsinnigaste samtidskommentatorer. Med kriminalromanen Bombmakaren
och hans kvinna är han uppe i det jämna dussinet
skrivna böcker. Vilka har varit roligast, smärtsammast, konstigast att skriva? Har hans berättelser
och karaktärer utvecklats parallellt med
samhället? Leif GW Persson i ett samtal med journalisten Björn af Kleen.
Arr: Albert Bonniers Förlag
12.30
12.30–12.50 Fr1230.1
Joanna Björkqvist, Elisabeth Lindström
Våra älskade orkade inte leva
I reportageboken Våra älskade orkade inte leva
har Joanna Björkqvist intervjuat personer vars
nära anhöriga tagit sitt liv. Hur möts journalisten
och intervjupersonen för att kunna tala om självmord i familjen? Om man inte känner varandra?
Hur byggs ett förtroende upp? Och i slutänden,
hur upplevs mötet av läsarna?
Arr: Grim förlag
13.00 Siri Pettersen
13.00 Kristina Appelqvist
12.30–12.50 Fr1230.2
foto: lars myhren holand
foto: anna-lena ahlström
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek S Tûnde Puskas
Dilemman kring språklig
mångfald i förskolan
I Sverige har drygt vart fjärde barn i förskolan
en annan språklig bakgrund än svensk och det
finns över hundra språk som har fler än tvåhundra användare. Universitetslektor Tûnde Puskas
diskuterar dilemman kring barns flerspråkighet.
Arr: Linköpings universitet
13.00–13.20 Fr1300.3
13.00
Siri Pettersen
13.00–13.20 Fr1300.1
Från okänd debutant
till älskad författare
Kristina Appelqvist
Feelgood-deckare från Sveriges
svar på Agatha Christie
En tysk professor från det forna DDR ska utses till
hedersdoktor på Västgöta universitet. Ceremonin
slutar i en oväntad mardröm fylld av ond bråd död.
Kristina Appelqvist om Flickan framför muren.
Arr: Piratförlaget
12.30–12.50 Fr1230.3
Ulf Stark, Lotta Olsson
Delad läsning är dubbel glädje!
Högläsning ger en gemensam upplevelse. Här
börjar resan mot det egna uttrycket och en egen
språklig identitet. Lotta Olsson (Världen på vinden) och Ulf Stark (Sommar i Stora Skogen, Göran
och draken) möts i ett samtal om högläsningens
kraft.
Moderator: Suzanne Öhman, förläggare.
Arr: Rabén & Sjögren
12.30–12.50 Fr1230.4
Paula Hawkins
Kvinnan på tåget
Paula Hawkins är brittisk journalist och nu uppmärksammad för sin genombrottsroman Kvinnan
på tåget. Utifrån tre olika kvinnors röster, med
thrillern som genre, får vi ta del av deras trasiga drömmar och insikter om hur lite vi vet om
vår omgivning, där en vardaglig händelse plötsligt kan bli livshotande. I ett samtal med journalisten Tara Moshizi.
Språk: engelska
Debuterande Siri Pettersens Odinsbarn och Röta
har tagit både norska och svenska läsare med
storm. Hur går man från att i ensamhet fila på
ett manus i tio år till att ha horder med ivriga
läsare som väntar på en fortsättning? Författaren i samtal med böckernas svenska förläggare
Maja Lindqvist.
Arr: B. Wahlströms
13.00–13.45 Fr1300.2
B
Randi Myhre, Gülüzar Tuna,
Olivera Djudja, Ewa Skogsblad
13.00–13.20 Fr1300.4 Folkets bibliotek och
professionens ansvar
Att skapa lust och kreativitet i skolan
Brukarmedverkan, volontärarbete och bibliotekets plats och engagemang i lokalsamhället är
allt mer i fokus i många stadsdelar. Vilka insatser kan enskilda och föreningar göra på och för
biblio­teket? Hur resonerar man från bibliotekets
och från volontärernas sida om vad man kan tänka sig att göra? Vilka krav ställer man på varandra
och hur görs avgränsningen gentemot det professionella arbetet? Randi Myhre och G
­ ülüzar Tuna,
Biblioteksvännerna i Biskopsgården, O
­ livera
Djudja, bibliotekschef Biskopsgården, och Ewa
Skogsblad, bibliotekarie Rosengård, reflekterar
med utgångspunkt från egna erfarenheter.
Moderator: Ulla Forsén, Folkbibliotekens vänner.
S Beppe Singer, Elin Ek
Hur väcker vi elevernas kreativitet och skaparlust? Beppe Singer och Elin Ek, välkända ansikten från SVT som nu är aktuella med Beppe testar respektive Jag grejar alltså finns jag, om att
skapa lust och kreativitet i skolan – oavsett om
det är för syslöjd, kemi eller fysik. I samtal med
Jeanna Eklund, redaktör.
Arr: Bonnier Carlsen
Arr: Bibliotek i Samhälle. Biblioteksvännerna i Biskopsgården
och Folkbibliotekens Vänner i Göteborg
Arr: Massolit
35
13.00–13.45 Fr1300.5
13.00–13.45 Fr1300.8
Jens Andersen, Karin Nyman, Kerstin Ekman
Anna-Lena Lodenius, Alice Petrén,
Gabriel Byström
I år är det 70 år sedan andra världskriget tog slut.
Under hela kriget skrev Astrid Lindgren dagbok
där hon berättade om vardagen i Stockholm, om
det som hände i världen och om Sveriges agerande under kriget. Krigsdagböckerna 1939–
1945, som nu utkommer i bokform, är en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser påverkar oss alla. Kriget utgjorde också fonden
för Astrid Lindgrens begynnande författarskap,
1944 debuterade hon och 1945 gavs den första
boken om Pippi Långstrump ut. I Jens Andersens
biografi Denna dagen, ett liv får vi genom aldrig
tidigare publicerade brev, dagböcker och fotografier möta nya sidor av Astrid Lindgren: författaren, mamman, hustrun, pacifisten och humanisten. Här samtalar Astrid Lindgrens dotter Karin
Nyman med Kerstin Ekman och Jens Andersen.
Moderator: Björn Wiman, kulturchef Dagens
Nyheter.
Arr: Salikon förlag, Saltkråkan, Rabén & Sjögren och
­Norstedts
S Digitaliseringen utmanar medier,
makthavare och medborgare
Inte sedan boktryckarkonstens genombrott har ett
teknikskifte så som digitaliseringen utmanat maktstrukturer och förändrat vårt sätt att leva, kommunicera – och lära. Kodning och kunskap om den nya
digitala tidsåldern är en angelägenhet för alla som
vill förstå de algoritmer som styr mycket av vår verklighet. Storfilmen The Imitation Game har väckt ett
intresse för den engelske matematikern Alan T
­ uring,
med banbrytande idéer om programmerade ”tänkande maskiner”. I höst kommer Andrew Hodges
biografi om Turing på svenska. ­Digitaliseringen vidgar nu perspektiven för skolan och dess uppdrag.
Ett samtal kring Alan Turing, digitalisering och kodning, medier, skola och demokrati.
Medverkande: C
­ hrister Sturmark, förläggare, författare, och tidigare it-entreprenör, Carl Heath, forskare och utvecklare vid Interactive Institute, Karin
Nygårds, lärare i Stockholms stad med uppdrag
att utveckla programmering på schemat, och Ewa
­Thorslund, direktör för Statens medieråd.
Moderator: Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU.
Arr: Stiftelsen DIU, Fri Tanke förlag och Statens medieråd
13.00–13.20 Fr1300.7
Bengt Brülde, Göran Duus-Otterström
Författarna till boken Klimatetik, en filosof och
en statsvetare, diskuterar vad vi kan och bör göra
åt den globala uppvärmningen. Vem har ansvaret för att någonting görs och hur kan bördorna
fördelas rättvist?
Arr: Bokförlaget Thales
Arr: Atlantis Bokförlag, Bokförlaget Atlas och Ordfront förlag
Nils Hansson, Nils Erik Forsgård,
Helena Sundén
Offentlighetsprincip
och granskande medier
Ny medverkande: Nils Hansson
medverkar ej: Cilla Benkö
Nästa år firar offentlighetsprincipen 250 år och en
bärande tanke när den infördes var att bekämpa
korruption. Genom att möjliggöra för var och en att
ta del av regeringens beslut skulle misshushållningen med statens resurser upphöra. Från detta växte
idén om granskande massmedier fram. Många journalister menar nu att offentlighetsprincipen försvagas samtidigt som antalet granskande journalister
minskar. Frågan är vad detta får för konsekvenser
i det långa loppet. I ett samtal diskuteras offentlighetsprincipens betydelse för det öppna samhället
och korruptionsbekämpningen.
Panel: Nils Hansson, chef för Uppdrag granskning,
Nils Erik Forsgård, historiker och författare, och
Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot
Mutor. Moderator: Mats Olin, Timbro Medieinstitut.
14.00 Emőke Lipcsey
Arr: Timbro
13.00–13.45 Fr1300.10
Karin Bojs, Lasse Berg
Vårt gemensamma ursprung
Ny moderator: Henrik Ekman
Sedan ett par år tillbaka går det att analysera en
människas fullständiga arvsmassa på några få timmar. Tekniken har börjat spridas utanför de professionella forskarnas värld, till och med släktforskare
har börjat använda DNA som verktyg. Det går att
hitta släktingar som levde för ­mycket länge sedan
– under den senaste istiden och ännu längre tillbaka. I sin bok Min familjs historia de senaste 54
000 åren försöker vetenskapsjournalisten Karin
Bojs knyta ihop trådarna: forskarnas senaste rön
och hennes egen privata släkthistoria. Karin Bojs
diskuterar allas vårt gemensamma ursprung med
journalisten och författaren ­Lasse Berg, aktuell
med Vårt inre Afrika, en film- och fotoexpedition
genom Afrika i den mänskliga evolutionens spår.
Moderator: Henrik Ekman, vetenskapsjournalist.
Arr: Albert Bonniers Förlag och Ordfront förlag
36
14.00 Anna Jókai
13.00–13.45 Fr1300.9
Christer Sturmark, Carl Heath,
Karin Nygårds, Ewa Thorslund
Klimatetik
Högerpopulismen breder ut sig i Europa. Även i ekonomiskt välmående länder tar dessa partier numera plats i parlamenten, partier som går till val på ett
budskap med udden riktad mot bland andra muslimer, homosexuella och de traditionella partierna.
Anna-Lena Lodenius Vi säger vad du tänker är ett
reportage från den europeiska politikens skuggsida, med fokus på de partier som slår mynt av människors oro. I Made in France undersöker Alice Pet­
rén nationalismen i Frankrike och belyser elitismen
och den grandiosa självbilden ur olika synvinklar.
I Tystnadens triumf tecknar journalisten Gabriel
Byström bakgrunden till det som händer i Ungern,
där högerextrema Jobbik är på frammarsch, och
hur utvecklingen där ska förstås i ett större sammanhang. Under författaren och journalisten Lena
Sundströms ledning diskuterar författarna orsakerna till och konsekvenserna av Europas högersväng.
Foto: viktor gårdsäter
13.00–13.45 Fr1300.6
Europa på väg över högerkanten
Foto: rafael andersson lipcsey
Hela världen brinner
– Astrid Lindgrens 40-tal
Foto: PRIVAT
fredag 25/9
14.00 Klas Östergren
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 13.00–13.45 Fr1300.11
14.00–14.45 Fr1400.3
Anders Olsson, Mikael van Reis,
Linda Östergaard
Dorthe Nors, Klas Östergren, Åsa Foster
Den siste poeten
Är det svårare att skriva kort än långt? Den danska författaren Dorthe Nors hade skrivit flera romaner när hon på uppmaning av en vän utmanade sig
själv med att skriva kortnoveller. Nu slår hon ­igenom
världen över med novellsamlingen Kantslag och hon
belönades med PO Enquists pris 2014. Klas Öster­
gren har mest förknippats med sina romaner såsom
Gentlemen, Gangsters och senast Twist men har hela
tiden också skrivit prosa i det korta formatet. I Samlade noveller visar han att han är lika mycket ögonblickets mästare, som den intrikat byggda intrigens.
Åsa ­Foster debuterade 2014 med novellsamlingen
Man måste inte alltid tala om det. Den fick strålande recensioner och nominerades till Borås Tidnings
debutantpris. Nu är hon aktuell med novellsamlingen Förresten gör folk så märkliga saker nuförtiden.
Under ledning av Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning, diskuterar författarna novellen som form.
Paul Celan – som föddes av judiska föräldrar
i Czernowitz i rumänska Bukovina 1920 och
begick självmord i Paris 1970 – räknas som en
av 1900-talets allra främsta poeter. Förintelsen
spelar en avgörande roll i författarskapet – Celan
klarade sig med en hårsmån undan nazisterna –
men det handlar inte ”om” Förintelsen, utan om
hela livssammanhanget av kärlek och natur, politik och öde efter Katastrofen. Själv menade sig
Celan skriva som vore han den siste poeten. I år
har Celan aktualiserats med två böcker, diktsamlingen Andningsvändning i översättning av litteraturvetaren och poeten Anders Olsson, och essän
Den siste poeten av litteraturkritikern Mikael van
Reis. Anders Olsson, Mikael van Reis och översättaren Linda Östergaard låter oss möta Celan som
författare och människa i ett samtal om poesi vid
gränsen till det som låter sig uttryckas.
Moderator: Jonas Ellerström, förläggare och
poet.
Konsten att sätta punkt
LÄSBORGARMÄRKET
FÖR STOLTA LÄSARE!
MOA, 10 ÅR, HAR TAGIT
LÄSBORGARMÄRKET.
Hämta ett läskort
hos oss. Vi ses i
monter A02:26!
Arr: Ordfront förlag, Bokförlaget Forum och Natur & Kultur
14.00–14.45 Fr1400.4
Arr: Bokförlaget Daidalos, Lublin Press och Rumänska
­kulturinstitutet
13.30
13.30–13.50 Fr1330.1
Bella Linde, Vanja Sandgren
Lilla Grönsakslandet
Barn + Odling = Framtiden
Det är roligt att odla. Och härligt att skörda. Men
odling är också en handling för framtiden. Barn
som lär sig odla egna ekologiska grönsaker får
kunskaper som gör att de är fria att välja vilken
mat de vill äta – och hur de vill behandla vår miljö. Systrarna Bella Linde och Vanja Sandgren talar
om sin bok Lilla Grönsakslandet – odla skörda äta.
Ett samtal om hur man odlar ihop med barnen,
om de bästa odlingstricken och inte minst om
vikten av att ge våra barn möjlighet att ta makten över maten.
Frank Westerman
13.30–13.50 Fr1330.4 S Marie Eriksson, Karin Lager
Kvalitet i förskolan
Alla förskolor har en skyldighet att arbeta med
kvalitetsfrågor. Det handlar om att omsätta förskolans läroplan i praktiken och att kunna styrka det genom att visa hur det vi åstadkommit
har gjort skillnad. I sin bok Med luppen på verksamheten visar Marie Eriksson hur man konkret
kan arbeta med kvalitetsfrågorna i verksamheten.
Medverkande: Marie Eriksson, förskollärare och
pedagogisk ledare, och Karin Lager, verksam vid
Göteborgs universitet.
Arr: Lärarförbundet i samarbete med Lärarförlaget
14.00
S 14.00–14.45 Fr1400.1 13.30–13.50 Fr1330.2
Christer Mattsson, Helen Huledal, Mathias
Demetriades, Lina Axelsson Kihlblom,
Birgitta Hägg
Bara för dig!
Livet på lågstadiet och livet på mellanstadiet –
båda är egna världar som ropar efter skildring
i bokform. I två nya antologier samlas berättelser som lyfter fram allt det som är specifikt för
tiden när man varken är stor eller liten: r­ ädslorna,
glädjen och pinsamheterna i skolan, med familj
och kompisar.
Arr: Rabén & Sjögren
13.30–13.50 Fr1330.3
Anna Jörgensdotter
Drömmen om Ester
– en roman om konstnären
Ester Hennings liv och verk
Anna Jörgensdotters nya roman Drömmen om
Ester är en poetisk fantasi, löst spunnen kring
konstnären Ester Hennings liv, från barndomen
i Mora till konststudierna i Stockholm och de
många år hon kom att tillbringa på olika sinnessjukhus.
Arr: Albert Bonniers Förlag
Så motverkar vi intolerans
Hur kan vi tillsammans arbeta mot rasism och intolerans i och utanför skolans värld? De medverkande
delar med sig av sina erfarenheter och berättar om
väl beprövade modeller. Panel: ­Christer ­Mattsson,
författare och föreläsare, Helen ­Huledal, skolansvarig, FN-förbundet, Mathias Demetriades, lärarutbildare, Den Globala Skolan, Lina Axelsson Kihl­
blom, grundskolechef, Haninge, och Birgitta Hägg,
verksamhetschef, New Connexion.
Moderator: Sharon Jåma, journalist.
Arr: Lärarnas Riksförbund och Den Globala Skolan/­
Universitets- och Högskolerådet
14.00–14.20 Fr1400.2
Jan Hellgren, Jonas Ellerström
Bo Carpelan och ordens arkitektur
Litteraturforskaren Jan Hellgren och förläggaren
Jonas Ellerström möts i ett samtal om vidden av
Bo Carpelans speciella känsla för plats och rum,
och om vikten av rumslighet för litteraturen och
för våra liv.
Arr: Svenska litteratursällskapet i Finland
En augustinatt 1986 släcks allt liv i en otillgänglig
dalgång i Kamerun. Nära 2 000 människor ligger
döda på marken, liksom deras djur. Men hyddorna
står kvar där de alltid stått och träden är helt intakta.
Vad hände? Alla förklaringar som uppkommit under
åren har skapat nya myter kring vad som egentligen skedde. I Dödens dal undersöker den holländske
författaren och journalisten Frank Westerman varje aspekt av mysteriet. Westerman, vars böcker har
översatts till 15 språk, jämförs med storheter som
Bruce Chatwin och Ryszard Kapuściński. Han samtalar med ­Cecilia Uddén, journalist, om hur sägner och
berättelser uppstår och hur en gåta kan ha flera svar.
Språk: engelska
Arr: Leopard förlag
Arr: Alfabeta Bokförlag
Kerstin Lundberg Hahn, Mårten Melin
Utredning av mystisk massdöd
14.00–14.20 Fr1400.5
Arne Norlin
Familjen Bernadotte
Sveriges över tvåhundra år av fred inleddes av
Karl XIV Johan, Jean Bernadotte, son till en enkel
fransk skrivare. Sex kungar har följt efter honom.
Vad har släkten Bernadotte betytt för Sverige,
politiskt, ekonomiskt och kulturellt?
Arr: Lind & Co
14.00–14.45 Fr1400.6
Karl Eder, Moni Nilsson
De 7 vuxensynderna
Vad kan vuxna och barn lära sig om relationer och
barnuppfostran genom att läsa tillsammans? Ofta
är det bristen på barnperspektiv som ligger bakom
bråk i familjen, menar barnpsykologen Karl Eder,
aktuell med De 7 vuxensynderna. Moni Nilsson,
författare till bland annat böckerna om Tsatsiki
och Semlan och Gordon, har en särskild förmåga att se dessa brister och oförmågor och skildra dem ur barnets synvinkel. Författarna samtalar om tankefel hos vuxna som skapar frustration
och konflikter med barnen. Kan läsning av barnlitteratur som berör konfliktämnen vara en väg
framåt, för att skapa gemensam förståelse? Moderator: Jenny Jägerfeld, psykolog och författare.
Arr: Natur & Kultur
37
Foto: Idha Lindhag
15.00 Ian Buruma
15.00 Mats Jonsson
14.00–14.45 Fr1400.9
14.00–14.45 Fr1400.10
Ádám Bodor, Anna Jókai, Endre Kukorelly,
EmŐke Lipcsey, Noémi Szécsi, Ferenc Vincze
Rasmus Fleischer, Lotten Skeppstedt,
Miriam Nauri
Iva Pekarkova, Melania Mazzucco
Vad är unikt med nutida
ungersk litteratur?
Egenutgivningsboom
– när yttrandefriheten söker nya vägar
14.30 Kristina Ohlsson
14.00–14.45 Fr1400.7
UF Finns det några drag som är helt unika för den nutida ungerska litteraturen? Teman som bara ungerska författare tar sig an? Ett samtal mellan författarna Ádám Bodor (Sinistra distriktet), Anna
Jókai (Omättat liv), Endre Kukorelly (Tusen och
3), Emőke Lipcsey (taurus blogg), Noémi ­Szécsi
(Finsk-ugrisk vampyr) och Ferenc Vincze (Desertum).
Moderator: Ingrid Elam, litteraturvetare.
Språk: engelska och ungerska som tolkas till engelska.
Arr: Balassi Institute
14.00–14.20 Fr1400.8
Pija Lindenbaum, ingrid olsson
Arga flickor i bilderboken
Får flickor vara arga? Hur yttrar sig deras ilska?
Och hur bemöts den av vuxenvärlden? Pija
­Lindenbaum är aktuell med Doris drar, där familjen försöker få Doris att anpassa sig till konventioner, men Doris bjuder motstånd. Ingrid Olsson
debuterar som bilderboksförfattare med Åse och
grodan. Åse hittar en död groda som hon bara
måste visa för vännen Malte. Men mamma säger
”sen”. Sen – ett ord man vill sparka på!
Arr: Lilla Piratförlaget
38
Foto: monika franzon
Foto: thron ullberg
fredag 25/9
Den växande egenutgivningen utmanar inte bara
föreställningen om den tryckta bokens död – den
utmanar också de traditionella förlagen. Men vilka är egenutgivningens drivkrafter och vad publiceras som inte ryms inom förlagen? Vilka är de
internationella trenderna? Hur får man överblick
över utgivningen när den blir mer diversifierad?
Ett samtal om hur de ökade möjligheterna till
självpublicering utmanar branschen, kulturarvsinstitutionerna – och läsarna.
Medverkande: ­Rasmus Fleischer, forskare på
ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms
universitet, Lotten Skeppstedt, produktansvarig på Bonnierförlagens nya självpubliceringstjänst Type & Tell och Miriam Nauri, enhetschef
på Kungliga biblioteket.
Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturchef Mittmedia.
Arr: Kungl. biblioteket
Att bryta sig loss från
familje- och könsroller
medverkar ej: Josef Winkler
Med dominanta sociala strukturer som patriarkat, familj och religion i åtanke kan vi fråga
oss: är vi verkligen fria? Eller är det bara en illusion? I tider av globalisering och öppenhet; kan
vi b
­ ryta stereo­typerna och vara helt fria från sociala begränsningar? Eller behöver vi sociala roller för att känna att vi är del av en gemenskap?
Tre författare med olika bakgrund ger sig på att
beskriva den moderna människans kamp för att
nå frihet: Iva Pekarkova, Tjeckien, och Melania
Mazzucco, Italien.
Moderator: Johanna Koljonen, journalist.
Språk: engelska
Arr: EUNIC
14.00–14.20 Fr1400.11
Per Wästberg
Lyckan är att läsa
Akademiledamoten Per Wästbergs Mellanblad
rymmer tankar om liv och litteratur, hågkomster, möten och infall. Här berättar han om sin
livslånga lust till läsandet och skrivandet, med
nyfikenhet som ständig inspiration.
Arr: Wahlström & Widstrand
Foto: Mikale rutberg
Foto: sara mac key
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 15.00 Aris Fioretos
15.00 Celia B Dackenberg
14.30
14.30–14.50 Fr1430.4
15.00–15.20 Fr1500.2
Sólrún Michelsen, Anna Mattsson
Sara Lövestam
En poetisk berättelse om att åldras
Den ovanlige deckarhjälten
14.30–14.50 Fr1430.1
Sten Björnulfson
I skogsland – med adress utan brevlåda
Rösterna i skogen innehåller berättelser och röster
från ett skogssverige som har glömts bort. Utgångspunkten är Bergslagen där skogsavverkningarna
förändrar landskapet i grunden. Snart finns ingen avverkningsbar skog kvar. Författaren Sten
­Björnulfson samtalar med sin förläggare Håkan
Olsson om en glesbygd som monteras ned, och
vad detta gör med dess invånare. Om människor som berövas skogen som sitt kollektiva minne.
Sólrún Michelsens roman Hinumegin er mars [På
andra sidan finns mars] nominerad till Nordiska
Rådets Litteraturpris, är en villkorslös kärleksförklaring till berättarens dementa mor. Det är en
blandning av fakta och fiktion, en livsbejakande
skildring av sorgen i att se livet ebba ut.
Språk: danska och svenska.
Arr: FarLit
S 14.30–14.50 Fr1430.2
Jesper Strömbäck, Johanna Frelin, Helén
Ängmo, Nicklas Lundblad, Ewa Thorslund
I jakten på sanningen dras advokaten Martin Benner in i ett spel med så höga insatser att han till
sist står inför den mest mardrömslika av situationer. Hör författaren berätta om Lotus blues och
Mios blues.
Arr: Piratförlaget
14.30–14.50 Fr1430.3
Tomas Sjödin
Det är mycket man inte måste
Att avstå, säga nej, sovra bland önskningarna är
att ge rymd och växtplats för något större. För
det är mycket man inte måste. Eller ens behöver.
Tomas Sjödin har i sin nya bok samlat 77 av sina
populära krönikor.
Arr: Libris förlag och Studieförbundet Bilda
Vad gör vi med medierna
och vad gör de med oss?
15.00–15.45 Fr1500.3
Den relativa yttrandefriheten
15.00
15.00–15.45 Fr1500.1 Kristina Ohlsson om sin nya thrillerserie
Arr: Piratförlaget
Masha Gessen, Ian Buruma
Arr: Bokförlaget Mormor
Kristina Ohlsson
Kouplan är papperslös och ständigt rädd. För att
försörja sig blir han privatdetektiv. Sara Lövestam
testar i serien om Kouplan gränserna för deckargenren. Hör henne berätta om sin nya romanserie.
Det privata och det offentliga flyter samman allt
mer. Vi lever i större utsträckning våra liv on­line, där
det skapas nya digitala gemenskaper. Skolans, massmediernas och beslutsfattarnas tidigare sanningsmonopol har ersatts av en närmast oändlig mängd
ofta motstridig information. Den som besitter digitala, kommunikativa färdigheter får en maktställning och sätter dagordningen. Ett samtal om vad vi
gör med medierna och vad medierna gör med oss.
Medverkande: Jesper Strömbäck, professor i
medie- och kommunikationsvetenskap, J­ ohanna
Frelin, vd Hyper Island, Helén Ängmo, tf general­
direktör Skolinspektionen, Nicklas Lundblad,
samhällspolitisk chef Google Europa, och Ewa
Thorslund, direktör Statens medieråd.
Moderator: Katti Hoflin, författare och chef för
Stockholms stadsbibliotek.
”Trots de ganska hysteriska utfästelserna efter förra veckans hemska mord, är det fria ordet inte
absolut.” skrev Ian Buruma efter Charlie Hebdo-­
attentatet i januari 2015. Buruma, nederländskamerikansk professor i mänskliga rättigheter och
journalistik vid Bard College, har tidigare bland
annat skrivit om filmskaparen Theo van Gogh,
som mördades på öppen gata i Amsterdam 2004.
Den rysk-amerikanska journalisten och författaren Masha Gessen, som fick Svenska PEN:s
­Tucholskypris 2013, har ägnat flera år åt att b
­ evaka
Putin-rege­ringen. Hennes bok om Pussy Riot, Ord
kan krossa betong, fick mycket uppmärksamhet
och hon är även djupt engagerad i homosexuellas rättigheter i Ryssland. Hur ser Ian Buruma och
Masha Gessen på tillståndet för yttrandefriheten
i världen 2015? Vilka är utmaningarna, hoten och
möjligheterna?
Moderator: Björn Wiman, kulturchef Dagens
Nyheter.
Språk: engelska
Arr: Brombergs Bokförlag och Natur & Kultur
Arr: Statens medieråd
39
fredag 25/9
Susanna Alakoski, Mats Jonsson
Klass och uppväxtmiljö i barnböcker
foto: peter knutson
foto: privat
15.00–15.45 Fr1500.4
Varför är medelklassen så välrepresenterad i barnböcker? Hur påverkar det berättelserna och vad gör
det med läsaren? Susanna Alakoski och Mats Jons­
son har på olika sätt skildrat klass. Med avstamp i
personliga erfarenheter har de satt fingret på större politiska frågor och är nu aktuella med böcker
för barn – Hej kungen! respektive Emelie Nicklasson och jag – där klasskillnader är ett tydligt tema.
Moderator: Annica Carlsson Bergdahl, journalist.
Arr: Alfabeta Bokförlag
15.00–15.45 Fr1500.5
Aris Fioretos, Agneta Pleijel
Drömmen om romanen
Allt oftare sägs romaner bygga på verkliga händelser. I vilken utsträckning har författaren ansvar
inte bara för vad som berättas, utan också för personerna vars historia det ursprungligen är? Utgör
romanen en självständig kunskapsform? Hur kommer den tillrätta med en verklighet som för länge
sedan blivit oöverskådlig? Finns det ämnen som
är särskilt angelägna idag? Och förresten: hur ser
önskedrömmens roman ut? A
­ gneta Pleijel och Aris
Fioretos, aktuella med Spådomen respektive Mary,
samtalar med litteraturkritikern Malin Ullgren.
16.00 Owen Jones
16.00 Fredrik Reinfeldt
15.00–15.20 Fr1500.8
15.00–15.20 Fr1500.10
Arr: Norstedts
Celia B Dackenberg
Joakim Zander, Thomas Engström
15.00–15.20 Fr1500.6
Stormtröjan, ullstrumpan
och den lilla lilla koftan
Om terror och politiskt
maktspel i thrillerform
Arr: Norstedts
Arr: Wahlström & Widstrand och Albert Bonniers Förlag
Göran Gademan, Camilla Lundberg
Operahistoria
Musikkritikern Camilla Lundberg samtalar med
Göran Gademan om hans bok om operahistoria,
den första på svenska av denna omfattning på
femtio år. Hur gör man urvalet för ett sådant översiktsverk, en internationell historia som sträcker
sig över mer än fyra sekler?
Arr: Gidlunds förlag
15.00–15.45 Fr1500.7
Armeniska folkmordet 1915
Nutidsperspektiv och analys
Ny medverkande: Vahagn Avedian
medverkar ej: Janne Carlsson
Folkmordet 1915 i dåvarande Osmanska imperiet
krävde nära 1,5 miljon armeniers och ytterligare en
halv miljon andra kristnas liv. Trots att det idag räknas, näst efter Förintelsen, som det mest utforskade fallet av folkmord har endast ett tjugotal länder
officiellt erkänt armeniska folkmordet. Skuldfrågan
är inte bara känslig för offrens ättlingar, utan skapar
ständigt spänningar mellan dagens Turkiet – där det
som skedde 1915 inte erkänns som ett folkmord –
och andra stater. Vad vet vi idag om händelserna?
Varför orsakar en sekelgammal fråga sådana känslor och konfrontationer? Vad skulle ett erkännande
betyda? Medverkande: Klas-Göran Karlsson, professor i historia och författare till De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon, Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och författare till
De mänskliga rättigheternas väg, och Göran ­Gunner,
docent i missionsvetenskap (doktor i religionshistoria) som skrivit Folkmordet på armenier. Vahagn Ave­
dian, doktorand i historia vid Lunds universitet, chefredaktör för Armenica.org och författare till Armin T.
Wegner: utdrivningen av det armeniska folket i öknen.
Arr: Ministry of Culture of the Republic of Armenia
40
Svensk bilderbokstradition erbjuder en rik skattkista för generationer att mötas kring. Celia B
Dackenberg lyfter fram de stickade plagg som
klär våra älskade barnbokskaraktärer och samtalar med förläggaren Cecilia Kerstell om vikten
av högläsning och kärleken till stickat.
15.00–15.45 Fr1500.9
RI Einar Már GuÐmundsson
Det är något ruttet i konungariket Island
Den rika och mäktiga familjen Knudsen har styrt
kuststaden Tangavík i två århundraden, byggt
imperier och förlorat dem, försvunnit och återkommit. Einar Már Guðmundssons svarta komedi
Kungar av Island är en underhållande och intensiv roman om den isländska överklassen, eller för
att citera en isländsk recensent: ”en lekfull kritik
av det isländska samhälle som är ruttet ända in
i märgen”. Under finanskrisen 2008 trädde författaren fram som en av de främsta kritikerna till
den nyliberala politik som skapade ekonomiskt
kaos på Island. Einar Már Guðmundsson, som
bland annat tilldelats Nordiska rådets litteraturpris (1995) och Svenska Akademiens litteraturpris (2012), samtalar med Yukiko Duke, redaktör för Vi Läser, om hans verk, den isländska samtidslitteraturen och politik i sagornas hemland.
Språk: skandinaviska.
Arr: Icelandic Literature Center, Natur & Kultur
Joakim Zander och Thomas Engström, båda med
en bakgrund inom juridiken, har på kort tid seglat
upp som kritikerrosade spänningsförfattare. Vad
kan thrillern säga om den värld vi lever i idag,
där terrorhot och politiskt maktspel blivit vardag? I samtal med förläggare Helene Atterling.
15.00–15.45 Fr1500.11
Beatrice Alemagna, Laura Carlin,
Mari Kanstad Johnsen
Tre bilderboksskapare, tre länder
Beatrice Alemagna (Frankrike/Italien), ­Laura Car­
lin (Storbritannien) och Mari Kanstad ­Johnsen
(Norge) har alla hyllats för sina konstnärligt nyskapande bilderböcker och personliga bildspråk. De
tillhör en ny generation bildberättare som arbetar med bilderboken som ett konstverk för barn.
Humorn i bildspråket, estetiken och skildringarna
av vuxna och samhället i stort, ligger på en nivå
där både små och stora har något att hämta. Det
är tillgängligt, allmänmänskligt och dessutom radikalt – i den absoluta fram­kanten.
Moderator: Sara Teleman, illustratör och skribent.
Språk: engelska
Arr: Rabén & Sjögren
15.30
15.30–15.50 Fr1530.1
Horace Engdahl, Lars Burman
Skogekär Bergbo: Wenerid
I år ger Svenska Akademien ut Skogekär Bergbos
klassiker Wenerid. Ledamoten Horace ­Engdahl har
skrivit förord och litteraturvetaren Lars ­Burman
textkommentar. De berättar om ett verk, som för
de flesta är okänt.
Arr: Svenska Akademien
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 15.30–15.50 Fr1530.2
16.00–16.45 Fr1600.4
16.00–16.45 Fr1600.6
Lars Björklund
András Visky, Paulina PukytĖ
Det som ger hoppet liv
Fri marknad och yttrandefrihet
– funkar det?
Maja Hagerman, Antje Jackelén,
Katarina Pirak Sisu
Den tidigare sjukhusprästen Lars Björklund har
träffat många människor då de har befunnit sig i
livskriser. Vad är det som gör att man kan tro på
en framtid trots upplevda livskatastrofer? Vilka
är hoppets förutsättningar?
Arr: Libris förlag
15.30–15.50 Fr1530.3
Jan Mårtenson
Mord i Toscana
Vackra Toscana är skådeplatsen för Jan Mårten­
sons senaste deckare med Johan Kristian Homan i
huvudrollen. Här samtalar författaren med förläggare Sara Nyström om Florens konstskatter, det
italienska köket – och ja, om ett och annat mord.
Arr: Wahlström & Widstrand
15.30–15.50 Fr1530.4
Annica Wennström, Cecilia Knutsson
Bänkad!
medverkar ej: Milena Busqets
Idag är yttrandefrihet en självklarhet inom litterärt
skapande nästan överallt i Europa. Politisk censur har
avlösts av en i stort sett fri kulturmarknad. Men vilken litteratur efterfrågas när mindre förlag uppgår i
multinationella medieföretag och den växande egenutgivningen kringgår de klassiska förlagen? Begränsas kreativiteten och kvaliteten om författare fokuserar på att skriva för marknaden? Den rumänska lyrikern, essäisten och dramatikern András Visky tillhör
den ungerska minoriteten i Rumänien och har som
Busquets grundat ett eget förlag. Konstnären, författaren och kulturdebattören Paulina Pukytė, Litauen, gör insiktsfulla analyser av dagens globaliserade
kultur. Här diskuterar de yttrandefrihet och den fria
marknadens förutsättningar med den svenske förläggaren Svante Weyler.
Språk: engelska
Arr: EUNIC och Massolit
Samerna och den svenska rasismen
Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD)
uttryckte för en tid sedan åsikten att samer inte är
riktiga svenskar – en rasistiskt färgad föreställning
som också återfinns i tankegodset hos den svenske
rasbiologen Herman Lundborg. Maja Hagerman
har skrivit den första biografin över Lundborg,
vars studier av bland annat samer nådde långt
utanför Sveriges gränser. Hans metoder för rasundersökningar inspirerade nazisterna och användes av SS. I höst utkommer också Svenska kyrkans
Vitbok som lyfter fram kyrkans del i förtrycket av
samer i Sverige. Ärkebiskop Antje Jackelén samtalar med Maja Hagerman och med den samiska konstnären Katarina Pirak Sisu, som intresserat sig för den institutionaliserade rasismen, inte
minst för de fotografier av samer som togs för
Rasbiologiska institutet.
Moderator: Elisabeth Åsbrink, författare och
journalist.
Arr: Se människan/Svenska kyrkan och Norstedts
Vem vill bli fotbollsproffs? Pappan på bänken eller
killen på planen? Ett samtal om överkrav i idrottsvärlden med utgångspunkt i Annica Wennströms
bok Bänkad, om Sebastian i nian som snitslar sin
egen väg mellan krav och drömmar. Vad har gått fel
när spelglädjen försvinner, och vem bär ansvaret?
16.00–16.45 Fr1600.5
16.00–16.45 Fr1600.7
Karolina Ramqvist, Gunilla Boëthius,
Lena Andersson
Marwa Karim, Annesofie Blixt,
Jenny Lindström, William Spetz
Arr: Rabén & Sjögren
Vilka val gör vi i kärlekens namn och vilka blir konsekvenserna? När omvandlas passionens positiva
laddning till negativa krafter som besatthet, beroende och ägandebegär? Och när blir relationen plötsligt ojämlik? Karolina Ramqvist återvänder i Den
vita staden till Karin från den prisbelönta romanen
Flickvännen. Hennes gangsterman är nu borta. Vem
ska skydda henne? Vart ska hon och hennes dotter ta vägen? I Gunilla Boëthius Ofri – en passion
från 70-talet blir Anna, som vuxit upp i 1950-talets
stränga moral, våldsamt förälskad i en man med
helt annan klassbakgrund. Deras olika erfarenheter gör att de ständigt hamnar i konflikt, men passionens dragningskraft är stark. Lena Andersson
har framgångsrikt studerat dessa ämnen i sina två
romaner om Ester Nilsson. De tre författarna samtalar om besatthet, makt och beroendeställning.
Moderator: Stefan Eklund, chefredaktör Borås
Tidning.
16.00
16.00–16.20 Fr1600.1
Anders Bergman
365 dagar – dagbokens
fascinerande historia
Det är något lockande och förbjudet över att läsa
andras dagböcker. Att få ta del av någon annans
innersta tankar. Hur ser dagboksskrivandet ut i
ett historiskt perspektiv? Anders Bergman berättar om hur renässansens kassabok utvecklades till
vår allra mest privata dagbok – som sedan tog klivet ut på internet och sociala medier.
Arr: Historiska Media
16.00–16.20 Fr1600.2
Henrik Ekman
Utsikt från ett torp
Naturfotografen Henrik Ekman har länge hyrt
en stuga mitt i Sörmland. Genom hans ögon blir
naturen runt torpet en skådeplats för stora och
små dramer. Henrik Ekman berättar om livet kring
torpet och visar bilder.
Arr: Norstedts
16.00–16.20 Fr1600.3
Marit Sahlström, Doris Dahlin,
Pelle Andersson
Himlen bar inga moln
Debutanten Marit Sahlström (Och runt mig faller
världen) samtalar med Doris Dahlin (Himlen bar
inga moln) om skönlitteratur som terapi, om att
vara anhörig när sorgen slår till och om att själv
drabbas av det värsta.
Oförnuft och känsla
Ny moderator: Stefan Eklund
Arr: Norstedts, Natur & Kultur och Wahlström & Widstrand
S Kampen mot mobbning på schemat
Svenska Hjältar för första gången på Bokmässan
De är vanliga ungdomar som gjort fantastiska
saker för sina medmänniskor – och för detta fått
utmärkelsen Svensk Hjälte: Marwa Karim, som
mobbades under hela sin skolgång men i dag
har kraft att hjälpa andra, och Annesofie Blixt
och Jenny Lindström från föreningen Tilia, som
hjälper unga med psykisk ohälsa. De berättar
om sina hjältedåd och varför det är så viktigt att
stå upp för det goda i en allt tuffare värld. M
­ ark
­Levengood leder detta seminarium om mobbning,
mod och civilkurage och har sällskap av bloggaren och komikern William Spetz samt ytterligare
medlemmar ur den namnkunniga juryn.
Arr: Svenska Hjältar
16.00–16.45 Fr1600.8 UF Béla Jávorszky, Ildikó Márky, Gunnar D
Hansson, Maria Ortman, Katalin Mezey
Översättningens utmaningar
Under kommunisttiden spelade den översatta litteraturen (från och till ungerska) en viktig roll för
den nationella och kulturella identiteten i U
­ ngern.
Vilken roll spelar översättningar idag? Vad händer med litteraturen när den översätts från två
språk som är så olika som ungerska och svenska?
Påverkar förutsättningarna i olika språk översättningens karaktär?
Medverkande: Béla Jávorszky, som översatt
svensk poesi och prosa till ungerska, Péter Esterházys svenska översättare Ildikó Márky och
­Gunnar D Hansson, Maria Ortman som bland
annat översatt Péter Nádas till svenska, och
­Katalin Mezey, poet och förläggare som ger ut
nordisk litteratur i Ungern.
Moderator: Johan Öberg, översättare och kritiker.
Språk: svenska och ungerska som tolkas till svenska.
Arr: Balassi Institute
Arr: Ordfront förlag
41
fredag 25/9
16.00–16.45 Fr1600.9
Owen Jones
Etablissemanget
– de dolda makthavarna
Owen Jones är den brittiska samhällskritikens nya
stjärna. I den uppmärksammade boken Etablissemanget, som nu kommit på svenska, skildrar han de
ekonomiska makthavarna som får allt större inflytande över politiken vilket skakar om det demokratiska systemet rejält. Samma utveckling som sker
i Storbritannien sker också i Sverige, något som
journalisten Katrine Marçal uppmärksammat. Här
diskuterar hon Etablissemanget med Owen Jones –
hur makthavarna verkar och hur de kommer undan
med allt. Det är dags att rikta blicken uppåt mot de
som verkligen sitter på makten.
Språk: engelska
Arr: Ordfront förlag
16.00–16.20 Fr1600.10
Johan Hilton, Kristofer Folkhammar,
Annina Rabe
Perversa mördare och pilska magistrar
Ett samtal om bögar och film med Johan Hilton,
vars Monstret i garderoben är en analys av Hitchcocks Psycho, och Kristofer Folkhammar – aktuell med Magisterlekarna, en sodomitisk melodram
om intrigerna på ett läroverk.
Moderator: Annina Rabe, litteraturkritiker och
kulturjournalist.
Arr: Natur & Kultur
16.00–16.45 Fr1600.11
Fredrik Reinfeldt
Hur blir man statsminister?
Strax efter sin fyrtioårsdag blev Fredrik Reinfeldt
Sveriges yngste statsminister i modern tid. Efter
valnederlaget förra hösten, åtta år och två mandatperioder senare, avgick han som Moderaternas
partiordförande och lämnade politiken. I Halvvägs
gör Reinfeldt bokslut över ett kvarts sekel i svensk
och internationell politik. Han tar oss med på
resan till Rosenbad, skriver om skapandet av Nya
Moderaterna och berättar hur Alliansen lycka­des
hålla ihop. Fredrik Reinfeldt samtalar med Eva
Hamilton, tidigare vd för SVT, om makt och vardagsliv, roliga situationer, svåra beslut – och om
hur livet ser ut för en före detta statsminister.
Arr: Albert Bonniers Förlag
16.30
17.00
16.30–16.50 Fr1630.1
17.00–17.45 Fr1700.1
Otto Ozols, Andris Kangeris
Eszter Babarczy, Attila Mong,
András Stumpf
Letternas revansch
I Letternas revansch har författaren Otto Ozols på
ett intressant och nyskapande sätt lyckats blanda en spännande thrillerhistoria med djupgående
historiska inblickar som ger läsaren insikter i händelser som format den samtida världshistorien.
Språk: svenska och engelska.
Arr: Latvian Literature Centre och Lava Förlag
16.30–16.50 Fr1630.2
Agneta Pleijel
Agneta Pleijel om en ung
flicka som en gång var hon
Spådomen är en laddad uppväxtskildring av en av
våra främsta författare. Det är en roman om en
ung kvinnas väg in i vuxenlivet, och om att vilja tre saker: bli fri, skriva och få orgasm. A
­ gneta
Pleijel samtalar med Lisa Lindberg, redaktör på
Norstedts.
Arr: Norstedts
Carola Hansson
17.00–17.45 Fr1700.2
I skuggan av Tolstoj
I romanen Masja berättar Carola Hansson om Lev
Tolstojs femte barn, dottern Masja. Hon stod den
oerhört hyllade fadern nära och delade i mycket
hans asketiska ideal och livssyn. Därför blev hon
också som mest utsatt för hans patriarkala maktutövning. Detta är Carola Hanssons tredje och
avslutande bok om familjen Tolstoj.
Arr: Albert Bonniers Förlag
S Micke Hermansson, Per Gustavsson,
Mikael Thomasson
Det muntliga berättandets kraft
Mikrolektioner kallade ”grej of the day” har
blivit ett fenomen. Grundare är läraren Micke
­Hermansson som hävdar att en del av framgången är kraften i det muntliga berättandet. Här diskuterar han det muntliga berättandets kraft med
författarna bakom Värdefulla sagor – lyft värdegrunden genom berättande, Per Gustavsson och
Mikael Thomasson.
Arr: Natur & Kultur
Scanprint – det säkra och professionella valet
vid produktion av din nästa trycksak.
Kontakta oss och hör vad vi kan göra för dig.
Mediesituationen i Ungern har varit ständigt omdebatterad sedan nationalkonservativa Fidesz vann
valet 2010. Det har rapporterats om självcensur,
central styrning av public service och hårdare lagar
för fria medier. Samtidigt finns en mängd vitala
alternativa och oppositionella ­medier, och i vintras gick den tidigare Fidesz­anknutne ägaren till
en av landets största medie­koncerner i öppet krig
mot regeringen. Vad ligger bakom striderna om
medierna? Vad är sanning och vad är lögn i kriget
om det offentliga samtalet? Medverkande: Eszter
Babarczy, filosof, historiker, medieforskare och en
av initiativtagarna till pressfrihetsdemonstrationerna 2011, A
­ ttila Mong, som sparkades från ungerska stats­radion när han protesterade mot medielagen 2010 och idag är ­biträdande chefredaktör för Atlatszo.hu, och A
­ ndrás Stumpf, journalist på ­nättidningen Mandiner. Moderator: Gabriel
Byström, författare till Tystnadens triumf.
Språk: engelska
Arr: Svenska PEN
16.30–16.50 Fr1630.3
16.30–16.50 Fr1630.4
Mediekrigens Ungern
Caroline Engvall, Anna Jansson
Offentlighetens baksida
Ny moderator: Alexandra Pascalidou
Dagligen översköljs vi av sexualiserade bilder, filmer, texter och meddelanden på nätet. Och mest
utsatta är de unga. Med ett enkelt klick kan en privat hemlighet hamna i offentligheten. I ­Caroline
Engvalls reportage Virtuell våldtäkt. Om unga och
sexbilder på nätet berättar unga kvinnor och män
om sina erfarenheter av ofrivilligt spridda sexuella bilder och filmer. Vilket stöd kan vuxenvärlden
och rättsväsendet ge de utsatta? Anna Janssons
kriminalroman Alla kan se dig! skildrar vad som
sker när det mest personliga riskerar att hängas ut
på nätet. Anna Jansson och Caroline Engvall samtalar om stalking, nättrakasserier och g
­ rooming
och vad som händer när våra mest privata bilder
hamnar i offentligheten. Vad är vi beredda att
göra för att slippa skammen?
Moderator: Alexandra Pascalidou, författare och
journalist.
Arr: Norstedts och Kalla Kulor
Scanprint
Landskronavägen 25 B
252 32 Helsingborg
Tfn.: 0728-57 59 94
www.scanprint.se
Scanprint är en del av
Stibo Printing Solutions
42
Bogmesse_SV_185x63.indd 2
28/04/15 14.02
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 17.00–17.45 Fr1700.3
17.00–17.20 Fr1700.7
17.00–17.45 Fr1700.11
Irena BreŽná, Katja Petrowskaja,
Maja Haderlap
Emma Hamberg
Andri Snær Magnason
Familjen som trend
i tyskspråkig litteratur
Vårjakt i Rosengädda
I byn Rosengädda nära Kinnekulle kretsar livet
kring mat, kärlek och passion. Och vänskapen
som råder i ett gammalt stationshus. Hör journalisten och författaren Emma Hamberg berätta om
sin oemotståndliga feelgood-serie om Rosengädda.
Litterär standup på isländskt manér
Ny medverkande: Maja Haderlap
Familjen är ett återkommande tema i den aktuella tyskspråkiga litteraturen och har präglat sina
berättare. Det litterära sökandet efter de egna rötterna och tryggheten å ena sidan, och litteraturen
som frigörelse från språklöshet och förtryckan­
de familjestrukturer å andra sidan. Författarna
­Irena Brežná, Schweiz, Katja Petrowskaja, Tyskland, och Maja Haderlap, Österrike, utgår från
detta spänningsfält i sitt samtal om återkomsten
av familjen, om tillhörighet och hem som komplexa och oundvikliga delar i den personliga historieskrivningen och det litterära skrivandet.
Moderator: Mats Almegård, journalist.
Språk: tyska
Arr: Piratförlaget
17.00–17.45 Fr1700.8
Hassan Blasim, Jerker Virdborg
När det värsta redan har hänt
– om våldet och litteraturen
17.00–17.20 Fr1700.5
När det otänkbara händer, när det absurda känns
som realism. Novellisterna Hassan Blasim och
Jerker Virdborg förenas i sina absurda s­ kildringar
av dagens krigshärjade värld, och riktar med sina
berättelser läsarens blick mot vår tids mörkaste
fasor. Prisbelönte Hassan Blasim skildrar det infernaliska tillståndet i dagens Irak, och har från sitt
nya hemland Finland revolutionerat den arabiska
litteraturen. De råa och ibland svart humoristiska
novellerna i samlingen Irakisk Kristus för tankarna till magisk realism, till Kafka och Borges, men
också till den arabiska sagotraditionen. Hassan Blasim, född 1973 i Irak, är utbildad filmare och bor
sedan 2004 i Finland. I sin hyllade novellsamling
Skyddsrummet Luxgatan skildrar Jerker Virdborg
ett Sverige i krig. Det är berättelser där det välbekanta har invaderats, en världsbild har gått itu och
tryggheten blivit en lyx. De båda författarna samtalar om våldets logik och litteraturen som motkraft.
Moderator: Karin Olsson, kulturchef Expressen.
Språk: engelska
Fredrik Nilsson, Johan A. Lundin
Arr: Albert Bonniers Förlag
Arr: Tre länder – ett språk, Goethe-Institut Stockholm,
Schweiz ambassad och Österrikes ambassad
17.00–17.20 Fr1700.4
Bengt Ericson, Kristoffer Lind
Den härskande klassen
Bengt Ericson har skrivit en underhållande bok
om Sveriges politiska elit som skildrar en samförståndskultur där de olika lägren har mer gemensamt med varandra än med de väljargrupper som
de påstår sig företräda.
Arr: Lind & Co
The Vodka Sea
– om spritsmuggling på 1920-talet
Under denna dramatiska epok var spritsmugglingen så stor att Östersjön informellt kallades The
­Vodka Sea. Johan A. Lundin, historiker, och F
­ redrik
Nilsson, etnolog, dekonstruerar den populärkulturella mytbildningen kring de kriminella nätverken.
Arr: Makadam förlag och Centrum för Öresundsstudier
17.00–17.20 Fr1700.6
Xiaolu Guo
Det filmiska berättandet
”Jag lärde mig berättelsekonst från filmen, inte
genom att läsa”, har den kinesiska författaren och
filmskaparen Xiaolu Guo berättat. Hon upptäckte
tidigt att hon var mer intresserad av att konstruera fantasivärldar än av att leva i den verkliga.
Hennes nya roman Jag är Kina är en vindlande
berättelse som sträcker sig över kontinenter och
årtionden. Xiaolu Guo pratar med Yukiko Duke,
redaktör för Vi Läser, om det filmiska berättandet, om att växla mellan skrivande och film och
om självcensuren, som hon menar att hon slipper idag, när hon inte längre skriver på kinesiska.
Språk: engelska
Arr: Alfabeta Bokförlag
RI Andri Snær Magnason är den ende författaren
som fått Isländska litteraturpriset i alla tre kategorier: skönlitteratur, facklitteratur och barnlitteratur. Han har blivit känd för sitt stora engagemang för att bevara den isländska naturen och
sin starka kritik mot etableringen av utländska
industrier på Island, vilket han gav uttryck för i
Draumalandið [Drömland]. I sina populära föreläsningar väver Magnason samman olika delar
av sina böcker och visar hur konstnärerna är viktiga aktörer i samhället. Välkomna till en litterär
standup-show om hur science fiction kan bli fakta och om hur idéer sprids – och dör.
Språk: skandinaviska
Arr: Icelandic Literature Center
17.30
17.30–17.50 Fr1730.1
Árni Þórarinsson
Kan en hårdkokt deckare
komma från Island?
Böckerna om Einar har lett till stora utländska
framgångar för Árni Þórarinsson. Från början var
tanken att skapa en slags bildningsroman kring
genrens hårdkokta privatdetektiv men i de isländska naturmiljöerna istället för de amerikanska
skuggkvarteren. Ett samtal kring hur förutsättningarna skapar deckaren – eller tvärtom?
Moderator: Maria Neij, journalist.
Språk: engelska
Arr: Bazar Förlag
17.30–17.50 Fr1730.2
17.00–17.45 Fr1700.9
Guadalupe Nettel
Anders Olsson, Carin Franzén, Kjell Espmark
Mexiko, våldet och litteraturen
Gunnar Ekelöfs samlade dikter
Ny medverkande: Carin Franzén
Få författare har en så självklar plats i vår litteratur som Gunnar Ekelöf. I år ger Svenska Akademien ut hans samlade dikter i klassikerserien.
Ledamöterna Anders Olsson, som skrivit förordet, Carin Franzén och Kjell Espmark samtalar
om en av vår tids stora diktare med litteraturvetaren och förläggaren Daniel Sandström.
Arr: Svenska Akademien
17.00–17.45 Fr1700.10
Märta Tikkanen, Predrag Petrović,
Eva Funck
I känslornas värld
För de flesta författare är känslorna ett omistligt
arbetsmaterial, själva grunden för deras verk. Men
varför är känslor så viktiga och vad är de egentligen
bra för? Författaren Märta Tikkanen, vars moderna klassiker Århundradets kärleks­saga nu kommer
i nyutgåva, samtalar med hjärnforskaren Predrag
Petrović (Känslostormar) och programledaren Eva
Funck (Åh!), som båda är aktuella med böcker där
de djupdyker i känslornas värld. Predrag Petrović
är läkare och forskar inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Eva Funck har bland
annat varit programledare för SVT:s Evas känslokoll och vann 2010 Kunskapspriset i kategorin
”Svenska folkets kunskapsspridare”. Moderator:
Ann Lagerström, författare och journalist.
Med utgångpunkt i Guadalupe Nettels Kroppen
jag föddes i, som skildrar Mexiko under sjuttiooch åttiotalen, diskuterar Nettel och journalisten
Erik de la Reguera hur man med hjälp av litteraturen kan förstå de mekanismer som ligger bakom våldet och korruptionen i landet.
Språk: engelska
Arr: Natur & Kultur
17.30–17.50 Fr1730.3
Ronald Fagerfjäll
Peter Wallenberg
Under 33 år var Peter Wallenberg makthavare i
familjedynastin. Ekonomijournalisten och företagsanalytikern Ronald Fagerfjäll träffade honom
under mer än 100 intervjutimmar och skildrar
hans liv i boken Den förlorade sonens återkomst.
Arr: Ekerlids Förlag
Arr: Natur & Kultur, Fri Tanke förlag och Schildts & Söderströms
43
lördag 26/9
MISSA
INTE
lördag 26/9
Seminarier
Torsdag
13.00–13.45
Gud, kommunisterna
och melonfälten
Medverkar: Per Svensson, Svante
Weyler, Gunnar D Hansson, Lena
Dahlén
Medverkar ej: Péter Esterházy
17.00–17.45
Kärleken segrar alltid
Medv: Jónína Leósdóttir,
Johanna Sigurdardottir
fredag
11.00–11.20
Audition till resten av ditt liv
Medv: Tove Folkesson
12.00–12.45
Hur blir man statsminister?
Medv: Fredrik Reinfeldt
Här har jag
mitt liv
Två kvinnliga uppväxtskildrare. Från helt olika generationer.
Men i både Yvonne Hirdmans och Tove Folkessons
livsberättelser finns ifrågasättandet av rådande hierarkier.
Drömmen om romanen
Medv: Aris Fioretos, Agneta Pleijel
lördag
10.00–10.45
Nujävlarskanifåsepåfan
Medv: Yvonne Hirdman,
Liv Strömquist
12.00–12.45
Svenskens mörka hemlighet
Medv: Susanna Alakoski,
Sanna Lundell
13.00–13.45
Barnen och Europas
mörka historia
Medv: Carmen Bugan,
Astrid Seeberger
14.00–14.45
Ett konstnärsliv
Medv: Marie-Louise Ekman,
Klas Gustafson
14.00–14.45
Hur nära sig själv kan man gå?
Medv: Guadalupe Nettel,
Milena Busquets
söndag
13.00–13.45
Farligt gift?
Medv: Anna Mannheimer,
Peter Apelgren
14.00–14.45
Förenade i förorten
Medv: Kjell Bergqvist, Sebbe Staxx
15.00–15.45
Djupdykning i ämnet motivation
Medv: Louise Hoffsten,
Annelie Pompe
44
Varför är vissa minnen nästan borta m
­ edan
andra är knivskarpa? Det har historieprofessorn och författaren Yvonne Hirdman funderat över under arbetet med boken Medan jag
var ung – som hon inte kallar självbiografi utan
”ego-historia”.
– Minnet är fascinerande. Varför har jag en
tydlig bild av baksidan på en lekkamrats hus,
medan betydligt mer dramatiska händelser
knappt finns kvar?
Yvonne Hirdman är en förgrunds­person
inom svensk feminism, professor i kvinno- och
genushistoria och den som utvecklade begreppet genusordning. Boken omfattar förstås denna akademiska karriär, men också 1900-talets
samhällsutveckling, drömmarna, kampen,
kärleken och livet som ung ensamstående
tvåbarnsmamma.
– Jag har försökt ha en viss professionell distans, men det är påfrestande att skriva om sig
själv. Att läsa gamla dagböcker har ibland varit
plågsamt, men också intressant – jaha, tänkte jag så? Jag känner stor ömhet för mitt yngre jag, som ofta gjorde livet onödigt krångligt,
säger Yvonne Hirdman.
I egenskap av, som hon själv säger, ”sträng
professor” är hon kritisk till delar av dagens
feministiska debatt. Till exempel när det hävdas
att ingenting har hänt på jämställdhetsområdet.
– Jämfört med det hemska 1950-talet har
det hänt massor. Men mycket är förstås fortfarande förfärligt.
Författaren Tove Folkesson, född på
1980-talet, är en av de många yngre feminister
som betonar hur mycket de har förra århundradets pionjärer att tacka för:
– Jag har sådan respekt för alla som kämpade för den frihet vi har idag.
Tove Folkessons delvis självbiografiska romaner Kalmars jägarinnor och Sund skildrar unga
kvinnors liv och identitetssökande, och har en
tydlig feministisk underton.
Foto: SOFIA RUNARSDOTTER
15.00–15.45
Tove Folkesson
* Född 1981
* Författare, poet, musiker.
* Romanerna Kalmars jägarinnor och Sund
(båda Weyler förlag) är delar i en trilogi vars
­avslutande del ska heta Ölandssången.
* En kortfilm om huvudpersonerna i Kalmars
­jägarinnor är under inspelning, med Ann
Petrén, Gunilla Röör och Lotta Tejle i rollerna.
– Kanske främst för att huvudpersonerna
inte accepterar rådande hierarkier. De tonåriga
jägarinnorna skapar en enklav, ett eget värde­
system, och Eva Zackrisson, som står i centrum
i Sund, försöker hitta kryphål i strukturerna. De
går inte med på det som gäller utan testar en
annan värld, säger Tove Folkesson, som hyllats
för sin precision i ord och detaljer.
– Jag har alltid varit vad man numera kallar
”högkänslig”. Det kan vara jobbigt, men jag har
vänt det till min fördel och känner en lycka i att
beskriva noga. Det är ju det slarviga sättet att se
på världen som leder till klichéer och fördomar.
Tove Folkesson menar också att det är
just det specifika som gör historierna intressanta för så många.
– Jag vet 60-åriga män som förvånats över
att de kunnat identifiera sig med jägarinnorna. Men det man känner igen är ju känslan av
att vilja leva.
Ulf Benkel
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 10.00
10.00–10.45 Lö1000.1
Adam Zagajewski, Katja Petrowskaja,
Irena BreŽná, Ola Larsmo
Frihet – fakta eller fiktion?
Yttrandefrihet brukar beskrivas som en förutsättning för demokrati. Hur påverkas yttrandefriheten när Europas politiska karta ritas om i allt snabbare takt? Har hotet mot yttrandefriheten förändrats? Och vilka nya utmaningar står i så fall
dagens författare inför jämfört med hur Europa
såg ut för 25 år sedan? Ett samtal om yttrandefrihetens gränser med den polske poeten Adam
Zagajewski, som 1987 belönades med Svenska
PEN:s Tucholsky-stipendium, den ukrainsk-tyska
författaren Katja Petrowskaja och den schweiziska författaren och människorättsaktivisten I­rena
Brežná samt Ola Larsmo, författare och ordförande för Svenska PEN.
Moderator: Per Svensson, författare och kulturjournalist.
Språk: engelska
Arr: EUNIC och Svenska PEN
10.00–10.20 Lö1000.2
Kim M Kimselius, Lennart Guldbrandsson,
Kristina Svensson
Din egenutgivning
– tre skrivproffs ger sina bästa tips
Kan man försörja sig på egenutgivning? Javisst!
Kim M Kimselius berättar hur man säljer tusentals exemplar. Lennart Guldbrandsson visar hur
amatörer kan använda samma metoder som proffsen och Kristina Svensson ger råd om hur man
gör sig hörd i bruset.
Arr: Roslagstext
10.00–10.45 Lö1000.3
UF Krisztina Tóth, András Török, Endre Kukorelly, Dániel Varró
I Europas hjärta
medverkar ej: Péter Esterházy
Yvonne Hirdman är aktuell med Medan jag var ung, en bok hon själv beskriver som en historia med
egot i centrum. Foto: LOTTA TÖRNROTH
Yvonne Hirdman
* Född 1943
* Historiker, professor, författare.
* Pionjär inom kvinnoforskningen och etableringen av begreppet genus i Sverige. Har skrivit ett flertal böcker om historia och feminism.
* Aktuell med Medan jag var ung: Ego-historia
från 1900-talet (Ordfront). Boken Den röda
grevinnan (Ordfront), om mamman Charlotte
Hirdman, belönades med Augustpriset 2010.
Budapest kallas ibland Europas hjärta, men den
ungerska huvudstaden är inte bara en geografisk
mittpunkt. Det är en plats som människor genom
historien har sökt sig till och som alltid har präglats av influenser utifrån. Vad har mångfalden
betytt för stadens och landets kultur och litteratur? Hur yttrar sig mångfalden idag? Ett samtal
mellan Krisztina Tóth, författare och poet som i
år kommer med novellsamlingen Pixel på svenska, András Török, kulturhistoriker, journalist och
översättare, Endre ­Kukorelly, författare och poet,
samt poeten Dániel Varró, aktuell på svenska med
diktsamlingen 23 dikter.
Moderator: Ingrid Elam, litteraturvetare.
Språk: engelska och ungerska som tolkas till engelska.
Péter Esterházy har lämnat återbud på grund av
sjukdom.
Arr: Balassi Institute
45
lördag 26/9
Foto: peter knutsson
10.00–10.45 Lö1000.4
Yvonne Hirdman, Liv Strömquist
Nujävlarskanifåsepåfan
Ett egosamtal mellan genierna
Yvonne Hirdman och Liv Strömquist
Får kvinnor skriva egohistoria? Yvonne Hirdman
menar att det är bland det mest tabubelagda man
som kvinna kan göra i Sverige idag. Vara självupptagen. Under våren kom hennes uppmärksammade och rosade självbiografi Medan jag var
ung: Egohistoria från 1900-talet. En historia om
­Yvonne Hirdmans liv men också om Sverige från
1940-tal till 90-tal. Ett Sverige där kvinnors liv
förändrades radikalt både till det bättre och till
det sämre. Nu läggs alla korten på bordet och Sveriges mest kända kvinnohistoriker frågas ut om
sin livshistoria av självaste Liv Strömquist som
gjort det till sin livsstil att skriva och teckna kvinnliga genier och annat tabubelagt.
Att skriva om sorgen
Foto: caroline andersson
I sin nya serie kriminalromaner skriver Mari Jungstedt och Ruben Eliassen om Gran Canaria, där
journalisten Sara Moberg och den före detta polisen Kristian Wede löser brott tillsammans. Hör
författarparet berätta om En mörkare himmel och
om den gemensamma skrivprocessen. I samtal
med förläggaren Helena Ljungström.
”Tvärtemot vad folk säger, lär man sig inget av
den förutom mörker.” När författaren Caroline
Ringskog Ferrada-Noli skriver om Döden i hennes och Liv Strömquists bok Kära Liv och Caroline
är det ett ämne hon känner alltför väl till: hennes
bror blev bara 18 år gammal. Förlusten av någon
man älskar är en erfarenhet hon delar med författaren Tom Malmquist. I memoaren I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv skriver han om hur
liv och död möttes på ett mardrömslikt sätt när
hans fru dog i samband med deras dotters födelse,
men också om hur livet går vidare fast på ett nytt
sätt. Författarna samtalar med ­Caroline Krook,
biskop i Svenska kyrkan, om att skriva om sorg.
Arr: Natur & Kultur och Se människan/Svenska kyrkan
10.00–10.45 Lö1000.10
Håkan Nesser, Gunilla Jensen
Arr: Albert Bonniers Förlag
Mitt i berättelsen – till skrönornas lov
10.00–10.20 Lö1000.6
Janne Carlsson, Magnus Stenberg
Vittne till folkmord
I år uppmärksammas 100-årsminnet av folkmordet på armenierna. I boken Tiga kan jag inte berättar Janne Carlsson historien om den svenska missionären Alma Johansson, som blev vittne till folkmordet. Vad fick henne att resa ut som missionär
bland armenierna i det osmanska riket? Och varför stannade hon så länge?
Arr: Artos & Norma och Studieförbundet Bilda
RI 10.00 Håkan Nesser
Foto: johann pall valdimarsson
Arnaldur IndriÐason
Mord? På Island?
Varifrån kan man hämta inspiration som deckarförfattare på Island, ett land med en brottsstatistik
som tillhör den lägsta i världen? Det går uppenbarligen. För Arnaldur Indriðason riktigt bra till
och med. Hans prisade böcker om kriminalpolisen Erlendur Sveinsson finns utgivna i fler än 30
länder och har sålt i miljontals exemplar. I hans
senaste bok, Den som glömmer, hittas en kropp i
närheten av en amerikansk militärbas. Ensamvargen Erlendur kan inte släppa känslan av att fallet
har något att göra med en ung flicka som försvann
för tio år sedan. I samtal med Yukiko Duke, redaktör för Vi Läser, berättar Arnaldur Indriðason om
sitt författarskap och om de specifika utmaningar
som en isländsk spänningsförfattare ställs inför.
Språk: engelska
Elva dagar i Berlin är berättelsen om Arne Murberg, en god människa som får ett uppdrag av sin
döende far. Uppdraget för honom till Berlin där
hans snirklande väg korsas av både onda och goda
krafter. Håkan Nessers bok har en tydlig doft av
Lars Molin-skröna. I Lars Molin – mitt i berättelsen skildrar författaren och journalisten Gunilla
­Jensen personligt den folkkäre berättarens intensiva och alltför korta liv. Han var regissören och
arbetarförfattaren som gjorde en klassresa och
blev berömd för sina varma, vemodiga och humoristiska historier. Vilket berättararv har Lars Molin
lämnat efter sig? Håkan Nesser och Gunilla Jensen berättar här varför vi aldrig får stänga dörren till sagornas värld.
Moderator: Jannike Åhlund, journalist och filmkritiker.
Arr: Albert Bonniers Förlag och Piratförlaget
10.30
10.30–10.50 Lö1030.1
Linda Olsson, Tom Sainsbury
Ingenting är glömt
Arr: Icelandic Literature Center och Norstedts
10.00 Arnaldur Indriðason
46
Upptäcktsresande Lasse Berg berättar utifrån Carl
Douglas bilder i nya boken Vårt inre Afrika om
sina upplevelser och resor i Afrika och hur dessa
lade grunden till de älskade Kalahari-böckerna.
Caroline Ringskog Ferrada-Noli,
Tom Malmquist
Par i brott på Gran Canaria
10.00–10.45 Lö1000.7 Allas vår Lasse Berg om vårt inre Afrika
10.00–10.45 Lö1000.9
10.00 Gunilla Jensen
Mari Jungstedt, Ruben Eliassen
Lasse Berg
Arr: Ordfront förlag
Arr: Ordfront förlag
10.00–10.20 Lö1000.5
10.00–10.20 Lö1000.8
Bakom namnet Adam Sarafis döljer sig en ny
spännande författarduo: Linda Olsson (hyllad
författare till bland annat Nu vill jag sjunga dig
milda sånger) och Thomas Sainsbury (manusförfattare och programledare på Nya Zeeland) har
skrivit en politisk spänningsroman om internationell köttindustri. Här berättar de om hur de beslöt
sig för att skriva tillsammans, hur de hittade det
spännande ämnet för sin första gemensamma bok
och de avslöjar vad som inte kom med i boken.
Moderator: Maria Neij, journalist.
Språk: engelska
Arr: Massolit
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 10.30–10.50 Lö1030.2
Sture Allén, Tomas Riad,
Sven-Göran Malmgren
Besök våra seminarier
Frågor och svar om språket
CeCilia Zadig
Lördag kl 13*
Färre stressrelaterade
sjukskrivningar med
kvinnor i ledningen.
Ny moderator: Odd Zschiedrich
Den populära språkliga frågelådan från förra årets
bokmässa återkommer även detta år. Svaren ges
av akademiledamöterna Sture Allén och Tomas
Riad samt av professor Sven-Göran Malmgren
vid Göteborgs universitet.
Moderator: Odd Zschiedrich vid Svenska Akademien.
Arr: Svenska Akademien
10.30–10.50 Lö1030.3
annika CreutZer
Söndag kl 12
Pensionspusslet
– så lägger du det
på bästa sätt!
Elisabeth Tarras-Wahlberg, Bertil Ekerlid
Journalister är också människor
Under mer än 30 år arbetade Elisabeth TarrasWahlberg med press- och mediefrågor för kungahuset. I sin nya bok berättar hon om hur det är
att vara utsatt för drev och ger tio gyllene råd för
olika mediesituationer.
Möt även föreläsarna i monter E03:10
Där träffar du också Kristin Kaspersen,
Ann Söderlund, Sanna Lundell, Josefine Sundström,
Annika Sjöö, Caroline Engvall mfl.
Se hela programmet på www.kvinnligatalare.se
* seminariekort krävs
Arr: Ekerlids Förlag
Hur skildras arbetet i litteraturen idag?
Ett samtal utifrån två aktuella arbetsplatsskildringar: Jesper Weithz Vintersystrar där fackliga
strider på sjukhuset kommer emellan två barndomsvänner, och Elise Karlssons Linjen om en
ung kvinna som offrar allt för jobbet.
Samtalsledare: Mireya Echeverría Quezada.
Arr: Natur & Kultur
10.30–10.50 Lö1030.5
Kjell Aleklett
En värld drogad av olja
En värld drogad av olja är en svensk version av
Kjell Alekletts Peeking at Peak Oil, en populär­
vetenskaplig sammanfattning av tio års forskning
i globala energisystem. Aleklett, professor vid Uppsala universitet som år 2000 var med och myntade uttrycket ”peak oil”, beskriver i boken hur världens oljeproduktion snart når maximal utvinning,
för att sedan minska, och hur detta kommer att
påverka vår ekonomi och vårt klimat. Ett komplext
ämne som här görs tillgängligt för fler, inte minst
genom Olle Qvennerstedts drygt 100 illustrationer.
Arr: Exergena
11.00–11.45 Lö1100.2
Xiaolu Guo, Hassan Blasim
Fjärran, så nära
Hur påverkar exilen en människas syn på sitt hemland? Författaren och filmskaparen Xiaolu Guo är
född i en kinesisk fiskeby men bor sedan tretton
år tillbaka i London. Hennes böcker, bland annat
succén Kortfattad kinesisk-engelsk ordbok för älskande, finns översatta till fler än 20 språk och
den senaste romanen, Jag är Kina, är en vindlande berättelse som tar sin början i slutet av
1980-talet och fortsätter tjugo år framåt i tiden.
Hassan ­Blasim, också filmare och författare, flydde från sitt hemland Irak och bor sedan 2004 i
Finland. Blasim, som av brittiska The Guardian
har utropats till ”den kanske främste nu levande
författaren av skönlitteratur på arabiska”, utkommer i år på svenska med novellsamlingen Irakisk
Kristus, där kriget utgör berättelsernas fond. Vad
fäster författarna ögonen på från sin fjärran position i exil? Hur mycket av filmarens blick har de
tagit med sig in i skrivandet?
Moderator: Roger Wilson, kulturjournalist.
Språk: engelska
Arr: Alfabeta Bokförlag och Albert Bonniers Förlag
11.00
11.00–11.45 Lö1100.3
11.00–11.45 Lö1100.1
Kan man ärva sorg och förtvivlan?
Siri Pettersen, Elisabeth Östnäs
Vurm för vikingar
Vikingar och fornnordisk mytologi intresserar
som aldrig förr! Siri Pettersen är aktuell med
Odinsbarn och Röta, de två första delarna i Korp­
ringarna, en spektakulär fantasytrilogi med rötter
i den nordiska mytologin. Böckerna har gjort succé i hemlandet Norge där de hyllats för sin originalitet, sitt språk och sin intrig. Elisabeth Östnäs
gör sin debut som ungdomsboksförfattare med
Kungadottern, första delen i en nervkittlande trilogi som utspelar sig på vikingatiden. Författarna samtalar om sin fascination för v­ ikingar och
mytologi med journalisten Lotta Olsson.
Anna-Lena Laurén, Lena Jonson,
Bengt Jangfeldt
Ryssland och yttrandefriheten
Vad vet vi, vad vill vi, vad kan vi göra?
Den finländska Rysslandsjournalisten Anna-Lena
Laurén, författare till reportageboken Ukraina –
Gränslandet, Bengt Jangfeldt, journalist, slavist
och författare, aktuell med En rysk historia, och
Lena Jonson, chef för Rysslandsprogrammet vid
Utrikespolitiska institutet, diskuterar yttrandefrihetsläget i Ryssland, och om hur Sverige och
Finland påverkas av förändringarna. Vilka konsekvenser får den nya ryska kulturpolitiken? Vilka röster har tystats och vad kan vi tro på av
dem vi hör?
Moderator: Henrik Huldén, Hanaholmen
– kulturcentrum för Sverige och Finland.
Arr: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland,
Kulturfonden för Sverige och Finland, Wahlström &
Widstrand och Atlantis Bokförlag
11.00–11.45 Lö1100.5
Doris Dahlin, Olivia Bergdahl,
Maria Sveland
Skulden, skammen och hämnden
10.30–10.50 Lö1030.4
Jesper Weithz, Elise Karlsson,
11.00–11.45 Lö1100.4
Agneta Pleijel, Astrid Seeberger
Agneta Pleijel, välkänd för en stor publik, och
Astrid Seeberger, skönlitterär debutant, har båda
gett ut uppmärksammade självbiografiska romaner. Astrid Seebergers Nästa år i Berlin handlar
om en mor som fick ett flyktingansikte av sina
upplevelser under andra världskriget. Agneta
­Pleijels Spådomen berättar om en flickas uppbrott
ur en familj i sönderfall. Båda berättelserna kretsar kring kärlek, svek och förtvivlan. Hur handskas man med sina föräldrars historia?
Moderator: Marianne Rundström, journalist.
Arr: Norstedts och Weyler förlag
Släpper skammen och skulden någonsin taget om
den som blivit utsatt för övergrepp? Hur kommer man vidare, var finns vägarna framåt? Doris
­Dahlins Himlen bar inga moln är en historia om
vänskap och kärlek men också om hur övergrepp
och skam formar oss och våra relationer. Olivia
Bergdahls kritikerrosade romandebut Efter ekot
är en smärtsam berättelse om den första förälskelsen som långsamt, knappt märkbart förvandlas till
något annat. I Maria Svelands nya roman Befrielsen väljer en grupp kvinnor att ta lagen i egna
händer och slå tillbaka i protest mot en serie brutala överfallsvåldtäkter. Under ledning av ­Sonja
Schwarzenberger, journalist och projektledare,
diskuterar författarna varför det är så skambelagt
att prata om övergrepp och misshandel och om
det någonsin är rätt att hämnas.
Arr: Ordfront förlag och Leopard förlag
11.00–11.45 Lö1100.6
Christoffer Carlsson, Thomas Engström,
Anders de la Motte
Det våras för den politiska thrillern
Ny moderator: Karin Arbsjö
I takt med att den politiska kartan ritas om radikalt både på hemmaplan och ute i världen har
det skapats en helt ny, och synnerligen bördig,
jordmån för den politiska thrillern. Vi låter tre av
Sveriges främsta författare i genren fundera kring
vad de omvälvande rörelserna i politiken betyder
för deras skrivande. Christoffer ­Carlsson, aktuell
med Mästare, väktare, lögnare, vän, hyllas för sina
starka skildringar av samtiden och för sin blick
på hur klass och uppväxt påverkar människor. I
­Thomas Engströms Norr om paradiset dras den
gamle Stasiveteranen, krögaren och problemlösaren Ludwig Licht in i en mörk konspiration med
förgreningar femtio år bakåt i tiden. Anders de
la Mottes UltiMatum är en laddad politisk thriller om ett Stockholm och Sverige där ingenting
är vad det verkar, där alla medel är tillåtna för
att nå makten.
Moderator: Karin Arbsjö, journalist.
Arr: Bokförlaget Forum, Piratförlaget och Albert Bonniers
Förlag
Arr: B. Wahlströms och Berghs Förlag
47
Foto: opal förlag
Foto: christer olsson
lördag 26/9
11.00 Lisa Hyder
11.00 Christer Lundberg
11.00–11.20 Lö1100.7
11.00–11.20 Lö1100.10
Panu Pulma, John Chrispinsson
Christer Lundberg
Romernas historia i Finland
Bläckfisken
Romer har funnits i Norden i 500 år men det är
ändå förvånansvärt lite som skrivits om deras historia och kultur. Hur har romerna kunnat bevara
sin starka identitet i ett samhälle som inte alltid
varit särskilt gästvänligt?
Arr: Svenska litteratursällskapet i Finland
11.00–11.20 Lö1100.8
Lisa Hyder
Polisanställd skriver
om listiga kupper för barn
Lisa Hyder är blivande jurist och jobbar på Rikskriminalpolisen, men i sina böcker skriver hon om
de som begår brott istället för de som löser mysterier. Varför? Och hur förhåller hon sig till det
när hon riktar sig till barn?
Arr: Bokförlaget Opal
11.00–11.20 Lö1100.9
Karin Wahlberg
Livet går vidare
I Livet går vidare, andra delen i Karin Wahlbergs
romanserie, får läsarna åter träffa människorna
kring lasarettet i 1950-talets Ekstad. Hör henne
berätta om en småstadsvardag fylld av spänning,
allvar, glädje och sorg, skildrad med ett stort mått
av nostalgi. I samtal med Christian Manfred, förläggare.
Arr: Wahlström & Widstrand
48
11.30
11.30–11.50 Lö1130.1
Jimmy har förlorat sin bästa vän och är fast i det
förflutna. Han kan knappt ta hand om sig själv,
men pysslar ömt om den bläckfisk han får i sin
vård. Den är dock inte så söt och oskyldig som
Jimmy tror … På sitt alldeles egna sätt förenar
Christer Lundberg – radioprofilen från ”Christer
och Morgan rapporterar” – det vardagliga med
det galna och bisarra, vilket gör Bläckfisken till
en roman utöver det vanliga.
Arr: Telegram
11.00–11.20 Lö1100.11
Pia Dellson, Ann Lagerström
Väggen – från utbrändhet och tillbaka
Överläkaren Pia Dellson arbetade med patienter med utmattningssyndrom. Men hon missade
tecknen på att hon själv var på väg in i väggen.
Hur tar man sig vidare och hur kan man hantera de känslor av skam och skuld som sjukdomen innebär? Pia Dellson, aktuell med böckerna ­Väggen och Sovsjuk, har suttit både på läkarens och patientens stol.
Arr: Natur & Kultur
bokmässan
har en egen app
!
Laini Taylor, Lena Karlin
Valet av ord – en författare
och hennes översättare
Amerikanska Laini Taylor har fått fans över
hela världen med sin trilogi: Mörk ängel, Blod
& stjärnstoft och Gudar & monster. Översättaren
Lena ­Karlin har flera gånger uppmärksammats
för sina insatser. Samtal med en hyllad författare och hennes översättare i en miljö där publiken inbjuds att delta med frågor och funderingar – helt i stil med Laini Taylors interaktiva förhållningssätt till sina läsare.
Moderator: Ika Johannesson, journalist med fötterna fast förankrade i populärkulturmyllan.
Språk: engelska
Arr: Bazar Förlag
11.30–11.50 Lö1130.2
Herman Lindqvist
Sveriges kolonier
Historien om Sveriges kolonier handlar om makt
och prestige, drömmar om guld och elfenben,
exotiska kryddor, socker och tobak. Slavhandel
i svensk regi där svenskt järn byttes mot slavar.
Herman Lindqvist berättar om kolonierna Nya
Sverige i Amerika, Cabo Corso i Afrika och SaintBarthélemy i Västindien – och koloniala drömmar som dog.
Arr: Albert Bonniers Förlag
Foto: tor lindseth
Foto: gabriel liljevall
Foto: anna-lena ahlström
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 11.00 Karin Wahlberg
12.00 Sara Olausson
12.00 Monica Kristensen
11.30–11.50 Lö1130.3
12.00–12.45 Lö1200.2
12.00–12.20 Lö1200.4
Anna Fredriksson, Katarina Bivald
Sara Olausson, Stefan Gurt, Ann Heberlein
Fredrik Reinfeldt
Var får du allt ifrån?
Det kunde varit jag
Hur blir man statsminister?
Är en av de vanligaste frågorna en författare får.
Idéer är det ingen brist på. Det svåra är utförandet. Två författare i samspråk om kreativitet
och idéskapande och om vad som inte är en bra
romanidé.
Arr: Bokförlaget Forum
11.30–11.50 Lö1130.4
Johan Höglund, Niklas Hållén,
Katarina Gregersdotter
Rädd för djur
– om kampen mellan djur och människa på film
I filmer som Hajen, Fåglarna och Sharknado ersätter djur klassiska filmmonster som zombier och
vampyrer. Varför är djurskräckfilmer så populära?
Vad är det vi egentligen är rädda för?
Arr: Linnéuniversitetet
12.00
12.00–12.20 Lö1200.1
Merete Mazzarella, Janina Orlov
Solkattens år
Merete Mazzarella skriver om att leva i en otrygg
värld, lyckligt omfamnad av den sena kärleken.
Hon resonerar kring ”det framgångsrika åldrandet”, svek och trohet, generationsväxlingar och
följer världshändelserna med stigande oro.
Arr: Schildts & Söderströms och Bokförlaget Forum
– tiggarna som blivit en del av vår vardag
Ny medverkande: Felicia Iosof
Att människor idag tigger på gatorna där vi bor
väcker frågor om hur man är en bra medmänniska
i en tillsynes omöjlig situation. Vad kan och bör vi
göra när vi ställs inför en nöd som verkar vara utan
slut och när den politiska viljan att göra något åt
grundproblemen lyser med sin frånvaro? Serietecknaren Sara Olausson satte sig en dag på trottoaren
bredvid Felicia som tiggde utanför mataffären. De
blev vänner och nu har deras berättelse blivit boken
Det kunde varit jag. I Ni inger dessa människor hopp
berättar författaren Stefan Gurt om människor som
arbetar för att ge tiggare en drägligare tillvaro och
funderar på vad som är medmänskligt och rätt. De
samtalar med Felicia Iosof och Ann Heberlein, författare och etiker.
Moderator: Aaron Israelson, Faktums avgående chefredaktör, som ska starta gatutidning för
romer i Rumänien.
Arr: Kartago, Se människan/Svenska kyrkan och Wahlström
& Widstrand
12.00–12.20 Lö1200.3
Emelie Schepp, Camilla Grebe
Hjältinnor med mörkt förflutet
Emelie Schepp och Camilla Grebe, båda framgångsrika författare i spänningsgenren, samtalar
här om hur de skrivit fram sina kvinnliga hjältinnor.
Hur skapar man en huvudkaraktär av kött och blod
och varför är det så spännande med psykologin
bakom? I samtal med förläggare Helene Atterling.
Han skapade Nya Moderaterna, tog initiativ till
Alliansen och var Sveriges yngste statsminister i
modern tid. Halvvägs är Fredrik Reinfeldts egna
ord om en makalös politisk karriär, om drivkrafter och svårigheter, om vad som krävs av den som
är vald för att leda ett land. I samtal med Albert
Bonnier, förläggare.
Arr: Albert Bonniers Förlag
12.00–12.45 Lö1200.5 RI Monica Kristensen, Árni Þórarinsson
Brott i obygden
Vad händer i ett litet slutet samhälle där alla känner alla, när illdåd plötsligt kastar mörka skuggor
över lugnet och friden? Monica Kristensen och
Árni Þórarinsson har i sina senaste spänningsromaner begett sig till avlägsna trakter för att
undersöka brottets inverkan på isolerade invånare. I Kristensens Kolbarnet försvinner en fem­
årig flicka spårlöst på Svalbard, och i Þórarinssons
Den sjunde sonen hamnar en kvällstidningsreporter, som skickas iväg till det avlägsna Vestfirðir, i
märkliga förvecklingar. Monica Kristensen, en av
Norges främsta polarforskare, har hittills skrivit
fyra kriminalromaner som utspelar sig på Svalbard. Árni Þórarinsson är en av Islands mest välkända författare med ett förflutet som journalist.
Moderator: Maria Neij, journalist.
Språk: engelska
Arr: Icelandic Literature Center, Leopard förlag och Bazar
Förlag
Arr: Wahlström & Widstrand
49
lördag 26/9
12.00–12.45 Lö1200.6
12.00–12.45 Lö1200.8
12.00–12.20 Lö1200.11
Helena Willis, Sarah Sheppard,
Henrik Jonsson
Susanna Alakoski, Sanna Lundell
Dan Höjer
Digital konstvandring
Svenskens mörka hemlighet
Med April i Anhörigsverige fortsätter Susanna
­Alakoski där Oktober i Fattigsverige slutade, och
skriver om och för alla dem som har levt med tillits­
brist, förnekelse, rädsla, gränslöshet och otrygghet. Sanna Lundells och Ann Söderlunds tv-serie
Djävulsdansen fick ett stort genomslag under hösten 2014. Plötsligt var ordet medberoende på allas
läppar. Nu har de skrivit en bok med samma namn
som tv-serien, en vägledning för att ta sig ur medberoende. Susanna Alakoski och Sanna Lundell
samtalar om medberoende och anhörigsorg.
Moderator: Ann Lagerström, författare och journalist.
Arkeologdeckarna
Hur ser illustratörer på sina bilder och vad tror de
att läsarna ser? Vilka bilder har de själva inspirerats av? Henrik Jonsson har tecknat för kultklassade serieförlaget DC Comics i serier som Batman
och Suicide Squad. Nu är han aktuell som illustratören bakom fantasy-serien PAX. Av de karaktärer som Helena Willis skapat är Lasse och Maja
de mest kända. Hennes roliga och skruvade bilder guidar läsaren genom alla de mysterier som
LasseMajas detektivbyrå tar sig an. Efter en kurs
i paleontologi blev Sarah Sheppard dinosauriefantast och slog ihop sina kunskaper som illust­
ratör med sin passion för urtidsdjur i Massor av
dinosaurier, den första i en rad underhållande och
annorlunda faktaböcker för barn. Sara Teleman,
illustratör och skribent, leder vandringen genom
tre olika bildvärldar.
Arr: Bonnier Carlsen
12.00–12.45 Lö1200.7
Anna Laestadius Larsson, My Hellsing,
Karin Tegenborg Falkdalen
Historien om det andra könet
Kvinnornas berättelser har genom historien mest
stått att läsa mellan raderna, men idag gör allt
fler författare det till sin uppgift att kasta ljus
över denna enorma, osynliga del av historien.
Anna Laestadius Larsson har tagit hjälp av drottning Hedvig Elisabeth Charlottes dagböcker i sin
romantrilogi om villkoren för kvinnor i Gustav
III:s Sverige. Hedvig Elisabeth Charlotte* (1759–
1818) – som skrev närmare 5 000 sidor om sitt
liv vid hovet – är även föremål för My Hellsings
nya biografi, som visar att drottningen inte bara
var ett tidsvittne utan också en betydande politisk
aktör. Vasadrottningen är Karin Tegenborg Falkdalens fängslande berättelse om Katarina Stenbocks (1535–1621) långa och innehållsrika liv,
Stenbock som endast sjutton år gammal blev bortgift med Gustav Vasa. Författarna samtalar med
journalisten Görrel Espelund om att skriva fram
kvinnorna ur historiens skuggor.
* Stavas även Hedvig Elisabeth Charlotta.
Arr: Piratförlaget, Atlantis Bokförlag och Historiska Media
Arr: Albert Bonniers Förlag och Bladh by Bladh
Arr: Semic
12.30
12.00–12.20 Lö1200.9
12.30–12.50 Lö1230.1
Ove Bring
Jenny Jägerfeld, Malin Stehn
Kampen om kulturskatterna
Grekland vill ha Parthenonfrisen åter från British
Museum. Sverige vägrar släppa ifrån sig Silverbibeln. Hur kom Nefertiti till Berlin, egentligen?
Vem äger det förflutna – en het fråga både politiskt och diplomatiskt.
Arr: Atlantis Bokförlag
12.00–12.45 Lö1200.10
Ian Buruma
Var det verkligen fred?
Dan Höjer lär vara den svenska författare som är
ute mest och pratar i skolor. Med sin bakgrund
från Kamratposten är han lyhörd för barns funderingar och skriver böcker som med humor
­väcker läs- och lärlust. Många har trollbundits
av c­ irkusartisterna Kaspar och Katinka som i (hittills) 13 böcker löst deckargåtor och genomfört
akrobattrick. Hör Dan Höjer berätta om den nya
serien Arkeologdeckarna där vi får lära känna de
unga detektiverna Marvin, Ramses och Neffi som
med sin excentriska farbror Valdemar ger sig ut
på skattjakt i djungeln.
Den här sommaren kan bli min död
Fanny är tolv år och rädd för nästan allt: för att
sova borta, för döden, för sjukdomar och för killar. Vilka råd hade Fanny fått hos psykologen?
Jenny Jägerfeld, författare och psykolog, har läst
Malin Stehns nya och delvis självbiografiska bok
för slukaråldern, Den här sommaren kan bli min
död. Hör dem båda i ett samtal om att ta ungas
oro på allvar.
Arr: Bokförlaget Opal
Våren 1945 kunde hela världen dra en suck av
lättnad, men fortfarande 70 år efter andra världskrigets slut återstår många frågor kring olika länders agerande under krigsslutet och när freden väl
var ett faktum. Nyligen höjdes tonläget på svenska
kultursidor kring Sovjets och Stalins roll. I sin nya
bok År noll påminner Ian Buruma om hur franska,
brittiska och nederländska trupper när kriget var
slut hänsynslöst försökte återupprätta den koloniala ordningen i Algeriet, Vietnam och nuvarande Indonesien. Ian Buruma, professor i mänskliga rättigheter och journalistik vid Bard College,
samtalar med Björn Linnell, senior advisor Natur
& Kultur, om en fred som var mycket mer brutal
än många vill erkänna.
Språk: engelska
12.30–12.50 Lö1230.2
Niklas Bernsand, Adam Cwejman
Ukraina och kultursidorna
Kriget om Ukraina har skapat hetsig debatt även
på svenska kultursidor. Hur ska man förstå konfliktlinjerna? Finns det överhuvudtaget intresse för och kunskap om krigets realitet eller ska
Ukraina snarare betraktas som en projektionsyta
för svenska intellektuella? Samtal mellan ­Niklas
Bernsand, Ukraina-kännare vid Lunds universitet, och Adam Cwejman, ledarskribent vid Göteborgs-Posten.
Arr: Timbro
Arr: Natur & Kultur
Läslust för alla.
Besök oss i våra montrar
B04:40 och C02:40.
50
VÄLKOMMEN TILL VÅRA
fantastis ka
MONTERSEMINARIER!
B 06:59
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Foto: jasmin storch
12.30–12.50 Lö1230.3
Karolina Ramqvist
Den vita staden
Den vita staden är den fristående fortsättningen på Karolina Ramqvists genombrottsroman
­Flickvännen. Om en ung kvinna som är på väg
att förlora allt, en stark skildring av utsatthet och
behov. Författaren samtalar med sin förläggare Eva
Gedin om varför en fortsättning var nödvändig.
12.30–12.50 Lö1230.4
Peter Källviks, Carina Söderberg
NUDÅ! Göteborg
100-tals bilder från Göteborg jämför livet förr och
nu. Två foton med text ställs mot varandra – gammalt och nytt. Författarna visar med bildspel hur
häpnadsväckande skillnaderna kan vara. En träkåk är ersatt med ett 1960-talshus, en kanal har
blivit en gata ...
Typiskt killar … eller?
Arr: Bonnier Carlsen och Bokförlaget Opal
13.00–13.20 Lö1300.4
Leif GW Persson
Bombmakaren och hans kvinna
Arr: Ordalaget Bokförlag
12.30 Karolina Ramqvist
Foto: thron ullberg
12.30–12.50 Lö1230.5
Helena von Zweigbergk
Boken om Marie Fredriksson
Kärleken till livet är titeln på boken om Marie
­Fredriksson, skriven tillsammans med Helena von
Zweigbergk. Det är en berättelse om stor kärlek,
om sorg, om framgång och revansch mot alla odds.
Leif GW Persson, författare och professor i
­kriminologi, berättar om sin efterlängtade nya
kriminalroman Bombmakaren och hans kvinna.
Arr: Albert Bonniers Förlag
13.00–13.45 Lö1300.5
Liv Strömquist, Caroline Ringskog
Ferrada-Noli, Martin Luuk
Att leva i och spegla sin omvärld
Arr: Piratförlaget
13.00
13.00–13.45 Lö1300.1
Ebba Witt-Brattström, Tove Folkesson,
Märta Tikkanen
Stå i bredd
Foto: sara mac key
13.00 Leif GW Persson
Hur ska man leva sitt liv? Serieskaparen Liv
Strömquist och författaren och producenten Caroline Ringskog Ferrada-Noli har en av
Sveriges mest populära podcasts, dit lyssnarna
­skickat sina små (”Varför älskar alla svenskar
Will ­Ferrell?”) och stora (”Finns kärlek?”) f­ rågor.
I boken Kära Liv och Caroline resonerar sig Liv
och Caroline fram till sina svar, och diskussionen blir en spegling av vår samtid. M
­ artin Luuk
romandebuterar med den tragikomiska Gud har
för ­mycket tid, historien om Johanna och ­Gabriella
som när de möts sju år gamla inleder en livslång
vänskap. De tre författarna samtalar om tillståndet i tillvaron. Hur ska man bära sig åt för att leva
i en värld som ömsom hyllar dig, ömsom trycker ner dig? Och är skillnaden egentligen så stor?
­Samtalsledare är Malin Ullgren, litteraturkritiker.
Arr: Natur & Kultur
13.00–13.45 Lö1300.6
Carmen Bugan, Astrid Seeberger
Barnen och Europas mörka historia
Carmen Bugan och Astrid Seeberger har skrivit
hyllade debutromaner med utgångspunkt i den
egna barndomen. Hur påverkar de vuxnas dramatiska erfarenheter barnen? Carmen Bugans
Den begravda skrivmaskinen handlar om uppväxten i Ceaușescus Rumänien och de ständiga trakasserierna och förhören som familjen utsattes
för efter att fadern öppet protesterat mot diktaturen. Astrid Seebergers Nästa år i Berlin kretsar
kring en mor som fick ett flyktingansikte av sina
upplevelser under andra världskriget och hennes familj i DDR som får sina drömmar krossade gång på gång.
Moderator: Henrik Berggren, journalist och författare.
Språk: engelska
Arr: Norstedts, Weyler förlag och Schildts & Söderströms
13.00–13.20 Lö1300.2
Jörn Lier Horst
Nordisk deckarstjärna
Jörn Lier Horst är polisutredaren som på kort tid
seglat upp som en av de stora nordiska deckarförfattarna. Hör honom berätta om hur han inspirerats av svenska författare som Sjöwall/Wahlöö
och om erfarenheterna från sitt polisarbete.
Språk: norska
Arr: Lind & Co
Alex Haridi, Staffan Cederborg, MarieChantal Long, Mattias Edvardsson
Idag möts vi av många insatser för att få ungdomar att läsa mer, åtskilliga av dessa insatser riktas specifikt mot killar. Hur gör man som författare för att närma sig dagens tonårskillar? Hur
tänker man kring språk, tematik och karaktärsteckning? Detta frågar sig Alex Haridi (Huset
mitt­emot), Staffan Cederborg (Kickar), Marie-­
Chantal Long (Den blomstertid nu kommer) och
Mattias Edvardsson (April, April) som alla har
skrivit ungdomsböcker med var sin tonårskille
i huvudrollen.
Moderator: Yukiko Duke, redaktör Vi Läser.
Arr: Norstedts
Att ”stå i bredd” var Märta Tikkanens beteckning på
70-talsfeminismens dröm om jämlika kärleksförhållanden, det som var själva förutsättningen för ett
samtal på (nästan) lika villkor. Stå i bredd är också
titeln på Ebba Witt-Brattströms bok om 70-talets
litteratur. Hon visar att decenniet, till skillnad från
den gängse uppfattningen om en tid av plakat- och
bekännelselitteratur, tvärtom var banbrytande och
litterärt innovativt. Upp på scenen klev vardagskvinnan som hjältinna i sitt eget liv, men där fanns
också en ny manstyp som drömde om befrielse
från könskriget. Ebba Witt-Brattström samtalar
om 70-talet, litteratur, drömmar och fördomar med
författarna Tove ­Folkesson, aktuell med romanen
Sund, och Märta Tikkanen, vars moderna klassiker
Århundradets kärlekssaga nu kommer i nyutgåva.
Moderator: Ulrika Knutson, litteraturkritiker och
författare.
13.00–13.45 Lö1300.3
13.00 Ebba Witt-Brattström
Arr: Rumänska kulturinstitutet, Weyler förlag och 2244
51
13.00 Carina Bergfeldt
13.30 Even Holt och Anne Holt
13.00–13.20 Lö1300.7
13.00–13.45 Lö1300.9
Carina Bergfeldt
Sture Allén, Bo Ralph, Sven-Göran
Malmgren, Sture Berg, Louise Holmer
13.30–13.50 Lö1330.1
Med SAOL in i framtiden
Anders Björnsson, Staffan Vahlquist
Inifrån dödscellen
USA är den demokratiska nation som avrättar
flest människor. Prisbelönta journalisten Carina
Bergfeldt åkte till Texas och träffade dödsdömde Vaughn Ross. Hör hennes berättelse om människorna i skuggan av dödsstraffet.
Arr: Norstedts
52
Foto: jo michael
Foto: andreas bardell
lördag 26/9
Med anledning av att fjortonde upplagan av
Svenska Akademiens ordlista utkommit under
våren samtalar akademiledamöterna Sture Allén
och Bo Ralph med Sven-Göran Malmgren, S
­ ture
Berg och Louise Holmer från redaktionen för
SAOL 14 om nya upplagan.
13.00–13.45 Lö1300.8
Arr: Svenska Akademien
Kalle Kniivilä, Anna-Lena Laurén,
Peter Johnsson
13.00–13.20 Lö1300.10
Vad är det som händer i Ukraina?
Cecilia Zadig
Det som idag utvecklats till regelrätt krig började med omfattande demonstrationer och ett
blodbad i Kiev. Ukraina har blivit en vattendelare, den slutgiltiga utlösaren av en djup kris mellan
Ryssland och väst. Kalle Kniivilä (Krim tillhör oss.
Imperiets återkomst) har rest på ett splittrat Krim
och träffat människor som ser Ryssland antingen
som ett hot eller en möjlighet. Anna-Lena ­Laurén
(Ukraina – Gränslandet) har varit på plats i Kiev,
på Krim och i östra Ukraina ända sedan konfliktens början. Peter Johnsson (Ukraina i historien)
beskriver landets historia från äldsta tider till och
med Majdanrevolutionen och den rysk-ukrainska
konfliktens utbrott 2014. Författarna diskuterar
utvecklingen i Ukraina, vilka historiska orsaker
som finns till konflikten och hur framtiden ser ut
för Europas näst största land.
Moderator: Stig Fredrikson, författare och journalist.
Färre stressrelaterade sjukskrivningar
med kvinnor i ledningen
Arr: Atlantis Bokförlag, Bokförlaget Atlas, Schildts & Söderströms och Carlsson Bokförlag
Kvinnor och ledarskap är i fokus när Cecilia
Zadig, ledarskapsutvecklare, författare och journalist, plockar några guldkorn ur sin senaste bok
Kvinnor och ledarskap i svenska medier. Boken
bygger på en studie kring 208 kvinnliga chefers
vardag i en turbulent och stressad medievärld.
Arr: Cecilia Zadig och Kvinnliga talare
13.30
Joseph Roth och en världs sönderfall
Mellankrigstidsförfattaren Joseph Roth har fått
förnyad aktualitet med sina vemodiga s­ kildringar
av ett gånget Östeuropa i sönderfall. Anders
Björnsson, som 2014 utgav den första svenska
Rothbiografin, och Staffan Vahlquist, som tidigare i år publicerat en översättning av romanen
Kapucinerkryptan, samtalar.
Arr: Svenska Humanistiska Förbundet och Ruin Förlag
13.30–13.50 Lö1330.2
Anne Holt, Even Holt
Sudden death
En fotbollsspelare faller ihop vid matchslut på
Wembley, men räddas till livet av läkaren Sara
Zuckerman. Händelsen blottlägger hur spelarna
blivit brickor i ett cyniskt maktspel. Syskonparet
Anne Holt och Even Holt om nya thrillern.
Språk: norska
Arr: Piratförlaget
13.00–13.20 Lö1300.11
Tore Renberg
13.30–13.50 Lö1330.3
Attack från alla håll
Claes Malmberg, Petter Karlsson
Arr: Bokförlaget Atlas
Musikalstjärna, raggarhjälte, knarkare, skådespelare, ståuppkomiker, bråkstake och buddhist. I en
ny bok berättar den alkoholiserade operasångarens grabb, Claes Malmberg, öppenhjärtigt om
ett liv som inte liknat något annat.
Den norske författaren Tore Renberg är tillbaka
med uppföljaren till kritikerrosade Vi ses i morgon. Hör honom berätta om gangsters som röstar på Kristelig Folkeparti och om parallellerna
till Balzac. I samtal med Johan Hilton, förläggare.
Mysteriet Claes Malmberg
Arr: Ekerlids Förlag
Foto: mia ajvide
Foto: andre løyning
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 13.00 Tore Renberg
13.30 John Ajvide Lindqvist
13.30–13.50 Lö1330.4
14.00–14.45 Lö1400.2
14.00–14.45 Lö1400.4
John Ajvide Lindqvist
Ulf Stark, Stina Wirsén, Annika Thor,
Marian Cabrejas
Guadalupe Nettel, Milena Busquets
Med en lapp om halsen
– om barn på flykt
Var går gränsen mellan fiktionen och det självupplevda? Guadalupe Nettels roman Kroppen jag
föddes i är en utlämnande autofiktiv roman om
författarens uppväxt i en dysfunktionell familj,
med föräldrar som lever ut 1970-talets progressiva ideal. Milena Busquets Även detta går över
är en lång och intensiv uppgörelse med en bortgången mor. Ansedda litteraturtidskriften Granta
utsåg för några år sedan mexikanska G
­ uadalupe
Nettel till en av de främsta oöversatta författarna i världen. Spanska Milena Busquets har ­kallats
för en 2000-talets Françoise Sagan. Författarna
samtalar om sina romaner, nu aktuella på svenska, och om hur nära verkligheten man kan gå i
sitt skrivande.
Moderator: Stefan Ingvarsson, kulturjournalist.
Språk: engelska
Lyssna på Rörelsen
John Ajvide Lindqvists nya roman Rörelsen är
den fristående fortsättningen på Himmelstrand
och handlar om att vara ung, om 1980-talet, om
Palme­mordet, om John själv och om att vara praktiskt utövande magiker av det slag han själv var
en gång.
Arr: Ordfront förlag
13.30–13.50 Lö1330.5
Staffan Götestam
Bra för barn att möta sina rädslor
Hur kan sagor hjälpa barn att utmana sina rädslor och samtidigt stimulera deras fantasi? Här
berättar regissören och grundaren av Juni­backen
­Staffan Götestam om sin debutbok M
­ agiska
­fingrar, tre magiskt realistiska berättelser om
flickan Funny som ger sig ut på äventyr.
Arr: Unga Lava
Vad kan fantasins ord och bilder berätta om flykting- och krigsbarnens erfarenheter som inte
medierna kan förmedla? Kan fiktionen bidra
till ökad förståelse för dem som tvingas lämna
sina hem och samtidigt lära oss något om hur
vi bemöter våra medmänniskor? Ulf Stark och
­Stina ­Wirsén är aktuella med barnboken Systern
från havet, om de barn som kom till Sverige som
krigsbarn från Finland under andra världskriget.
Annika Thors rosade bilderbok Flickan från långt
­borta handlar om att våga öppna dörren och släppa in den som behöver en trygg hamn. Författarna samtalar med Marian Cabrejas, psykolog och
psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta
med traumatiserade flyktingar.
Moderator: Kicki Byström, informatör Bergsjöns
församling Göteborg.
Hur nära sig själv kan man gå?
Arr: Natur & Kultur och Massolit
Arr: Bonnier Carlsen och Se människan/Svenska kyrkan
14.00
14.00–14.20 Lö1400.1
Unni Lindell
Brudkistan
Unni Lindells senaste deckare är full av villospår
som vilseleder läsaren in i det sista. Boken har
toppat de norska bästsäljarlistorna i år. Hör henne berätta om Brudkistan.
Språk: norska/svenska
Arr: Piratförlaget
14.00–14.20 Lö1400.3
Bengt-Erik Engholm, Jonna Björnstjerna,
Lena Andersson
Att stjäla sina minnen
Två bilderboksmakare om att utnyttja sina minnen i skapandet. Hur ens eget liv blir ett arkiv
där man kan plocka situationer, karaktärer och
känslor. Men finns risken att man skapar om sina
upplevelser?
Arr: Berghs Förlag
Och läslovet
introduceras på
Bokmässan …
!
53
lördag 26/9
UF 14.00–14.45 Lö1400.5
14.00–14.20 Lö1400.8
14.00–14.45 Lö1400.11
Ádám Nádasdy, Noémi Szécsi, Tomas Riad
Mats Strandberg, Sara Bergmark Elfgren
Marie-Louise Ekman, Klas Gustafson
Ett språk utan kön
Monster i folkhemmet
Ett konstnärsliv
Tänk er ett språk som saknar orden ”hon” och ”han”
och där genus helt lyser med sin frånvaro. Voilà,
där har ni en av det ungerska språkets egenheter.
Men ungerskan är ett språk som avviker även på
andra områden. Kring dessa och andra språkrelaterade frågor resonerar poeten och lingvisten Ádám
Nádasdy, som bland annat har översatt Shakespeares verk till ungerska, författaren Noémi ­Szécsi,
som i sin roman Finsk-ugrisk vampyr har utnyttjat
modersmålets könsneutralitet, samt den svenske
språkvetaren och akademi­ledamoten Tomas Riad.
Språk: engelska
Mats Strandberg är aktuell med skräckromanen Färjan, där det socialrealistiska möter det
övernaturliga. Själv har han kallat romanen för
­”Stephen King till sjöss”. Här samtalar han med
Sara Bergmark Elfgren om att förlägga skräcken
till en typiskt svensk miljö. Vad händer när man
byter gotiska slott mot en Finlandsfärja?
Arr: Norstedts
14.00–14.45 Lö1400.9
Kristina Ohlsson, Åsa Anderberg Strollo,
Åsa Larsson
Arr: Balassi Institute
Spänning för unga
I snart femtio år har Marie-Louise Ekman varit en
viktig del av svenskt kulturliv. I sin konst har hon
varit både provocerande och roande, i sina filmer och teaterpjäser upprorisk och lekfull. Karriären har krönts av tiden som hyllad Dramatenchef
(2009–2014) och uppskattad rektor för Konsthögskolan (1999–2008), men vägen till kramad
kulturpersonlighet har varit krokig. I Klas Gustafsons biografi Marie-Louise Ekmans två liv följer vi henne från en komplicerad uppväxt genom
misslycka­de skolår mot sökandet efter en identitet som konstnär. Marie-Louise Ekman samtalar om sitt liv och sin konst med Klas Gustafson
och J­ annike Åhlund, journalist och filmkritiker.
Tomas Bannerhed har inte lämnat fåglarna bakom sig efter framgångarna med Korparna. Tvärtom. Arbetet med den Augustprisade romanen
gjorde fågelälskare av författaren, som nu både
är aktuell med eget program i radio och boken
I ­starens tid som han skapat i samarbete med
­Brutus Östling, vars böcker med bilder på all
världens fåglar förnyat fågelfotografiet. De samtalar med den världsberömde fågelkonstnären
Lars Jonsson, aktuell med boken Vinterfåglar,
som sammanfattar sitt konstnärskap med orden:
”Jag målar det jag ser, inte det jag vet.” Ett samtal
om deras passion för bevingade vänner och hur
de ger utlopp för den i ord, målning och fotografi.
Moderator: Ingvar Storm, journalist.
Hur skapar man som författare spänning som går
hem hos de unga läsarna? Finns det något universalrecept? Kristina Ohlsson fortsätter i Stenänglar att berätta om barnen i Åhus: Simona ser
fram emot att tillbringa en vecka med sin mormor. Men något är fel. Knarrande steg hörs från
Suckarnas rum, stenstatyer flyttar sig i trädgården
och från gamla kassettband hörs mystiska röster. I
Svart sommar, Åsa Anderberg Strollos första bok
för 9–12-åringar, bestämmer sig Annie för att ta
reda på sanningen om familjens sommartorp och
de som bodde där tidigare. Aldrig kunde hon ana
vad som är torpets mörka hemlighet. Med PAX har
spänningsförfattaren Åsa Larsson skapat sin första bokserie för unga läsare: ett urban fantasyepos fyllt med drama, magi och action som utspelar sig mitt i dagens Mariefred. De tre författarna berättar om hur de tänker och hur de arbetar
för att få sina unga läsare att bita på naglarna.
Moderator: Lotta Olsson, journalist.
Arr: Bonnier Fakta och Weyler förlag
Arr: Alfabeta Bokförlag, Bonnier Carlsen och Lilla Piratförlaget
14.00–14.20 Lö1400.7
14.00–14.20 Lö1400.10
Kaj Korkea-aho
Sture Hegerfors, Johanna Koljonen,
Lasse Åberg
Per Schlingmann förklarar hur det nya kommunikationslandskapet fungerar, och hur du kan bli
framgångsrik genom att använda dig av nutidens
mest effektiva vapen – berättelsen.
Oops! Svenska Serieakademin 50 år
Arr: Bokförlaget Forum
14.00–14.45 Lö1400.6
Lars Jonsson, Tomas Bannerhed,
Brutus Östling
Bevingade ord och bilder
Den magiska verkligheten
En kombination av svidande realism och det övernaturliga. Sårig kärlek och självdestruktivitet men
också livets absurditet och oförutsägbarhet. I Kaj
­Korkea-ahos Onda boken rör sig handlingen bland litteraturstudenter och kring ett livsfarligt manuskript.
Moderator: Katarina Gäddnäs, journalist och författare.
Arr: Leopard förlag
14.30
14.30–14.50 Lö1430.1
Henrik Lange, Ola Nilsson
Klassiker och myter som lever vidare
Antikens myter ekar fortfarande genom litteraturen. Serietecknaren Henrik Lange ritar biografier
om världslitteraturens största, och författaren Ola
Nilsson är aktuell med romanen Isidor och P
­ aula
som är en vidarediktning av myten om Orfeus
och Eurydike. Hör dem i samtal med förläggare
­Stephen Farran-Lee om varför 2000 år gamla
motiv fortfarande väcker fascination.
Arr: Natur & Kultur
14.30–14.50 Lö1430.2
Per Schlingmann
Så vinner du kommunikationskriget!
Blah blah, hmmm (sigh). Sniff. Crack crunch
(burp). Smack zap giggle snap oomph bam boom
eeeeek oooh aaugh! Zzzzzz, snarl. Slam! Vrooom
honk honk pow spoing screech crash! Sob.
Arr: Svenska Serieakademin
Arr: Schildts & Söderströms
1,6 & 2,6miljonerklubben
för alla kvinnors hälsa
Välkomna till vår monter B04:27
torsdag 16.00 Farväl till fri forskning?
sverker sörlin, agnes Wold och Johan Östling
diskuterar forskningens villkor i dagens sverige.
fredag 12.00 Munkavle eller megafon?
Ni kan även träffa oss på Forskartorget, Hälsa & Livsstil och
Bibliotek och berättarscenen.
Lena Halldenius, Göran rosenberg och Jesper
strömbäck diskuterar yttrandefrihet och demokrati.
Medverkande på olika scener: Alexandra Charles, Annette
Lefterow, Mai-Lis Hellenius och Mattias Lorentzson.
· seminariekort krävs ·
m
a
kv
ls
a
r
ls
lu
n
n
2,6
m
erk
be
be
1,6
jon
b
ä
innors h
r
kv
il
fö
jonerklu
fö
BLI MEDLEM NU!
il
b
Se hela programmet:
www.1.6miljonerklubben.com
54
forskarseminarier på bokmässan
ä
innors h
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Foto: privat
14.30–14.50 Lö1430.3
Anna Lihammer, Set Mattsson
Historiedeckarna
– en ny svensk deckartrend?
Arr: Historiska Media
14.30–14.50 Lö1430.4
Kristina Sandberg, Eva Gedin
Med Maj som följeslagare
Det tog Kristina Sandberg över sex år att skriva
romanerna om hemmafrun Maj. De har kallats
moderna klassiker och belönats med både läsarnas kärlek och Augustpris. Hur var det att umgås
med Maj under så lång tid? Och hur känns det nu?
Arr: Norstedts
15.00 Catherine Beaunez
Foto: ali smith
Anna Smedberg Bondesson, Hanne Sanders
Ditt språk i min mun
– grannspråkets glädje och gagn
En danska och en svenska, båda med långvarig
erfarenhet av att arbeta i den andras hemland,
diskuterar problemen med och glädjen i att leva
och verka omgiven av ett annat språk.
Ralf Novák-Rosengren, Anita Santesson,
Lawen Mohtadi, Panu Pulma
Romer har funnits i Norden i över 500 år men
ändå har förvånansvärt lite skrivits om deras historia, kultur och betydelse i samhället. I skönlitteraturen har romernas plats varit försvinnande liten. Katarina Taikons banbrytande böcker
om Katitzi, som nu ges ut på nytt, är ett strålande undantag. Liksom Ralf Novák-­Rosengrens
och Anita ­Santessons prisade ungdomsbok
5768 ­visningar på Youtube, som visar, precis som
­Katitzi-böckerna, hur svårt det är för en romsk
flicka att bli accepterad. Författarna samtalar
med Lawen Mohtadi, som har redigerat texterna i K
­ atitzi-böckerna, och socialhistorikern Panu
­Pulma, redaktör till antologin De finska r­ omernas
historia, om romernas undanskymda plats i samhället och litteraturen, i historien och idag.
Moderator: Ulrika Knutson, litteraturkritiker och
författare.
15.00
15.00–15.20 Lö1500.1
Martin Widmark
Berättelserna bakom berättelserna
Illustratör: Lasse & Max Åberg
15.00 Laini Taylor
Arr: Bonnier Carlsen
15.00–15.45 Lö1500.2
Olav Westphalen, Catherine Beaunez,
Liv Strömquist
Arr: EUNIC
15.00–15.45 Lö1500.4
Romsk nu och då
Arr: Makadam förlag och Centrum för Öresundsstudier
SVENSKA SERIEAKADEMIN
SKÄMT OCH AL LVAR
SVENSKA
SERIEAKADEMIN
SKÄMT OCH AL LVAR
FORM: LASSE & MAX ÅBERG
Hur uttrycks kulturella tabun i tecknade ­serier
och illustrationer? Och i vilket syfte? Är det något
särskilt med den grafiska formen som kanal för
kulturell och politisk kritik? Finns det en viss
gräns som inte bör överträdas? Som måste korsas? Mot bakgrund av de sorgliga händelserna i
Paris i janua­ri är dessa frågor mer relevanta än
någonsin. Tecknare ur olika kulturella sammanhang diskuterar outtalade regler i sitt arbete samt
om det finns eller bör finnas gränser för humor.
Deltagare: Olav Westphalen, Tyskland, Catherine
Beaunez, Frankrike, och Liv Strömquist, Sverige.
Moderator: Fredrik Strömberg, Seriefrämjandet.
Språk: engelska
Feminism, framgång … och fantasy!
Arr: Bazar Förlag
14.30–14.50 Lö1430.5
Oskrivna regler och gränser för humor
Laini Taylor
Amerikanska Laini Taylor har fått en stark fan­
skara, inte minst i bloggosfären, för sina böcker
om Karou, önskemånglarens dotter. I trilogin möter
vi en stark och självständig hjältinna med blått
hår som talar en mängd språk – varav inte alla är
mänskliga. Men i en genre – Young Adult – som
växer stort är Laini Taylor inte bara ett föredöme
i sitt sätt att teckna starka kvinnliga karaktärer,
utan även i sitt förhållningssätt till vem hon skriver för. Själv anser hon att skillnaden mellan ungdom och vuxen är att vuxna ”tenderar att vara lite
större och hårigare än barn. Men inte alltid.” Möt
en modern, frispråkig författare i ett spännande
samtal om såväl fantasy, skrivteknik och framtidsvisioner som böckerna Mörk ängel, Blod & stjärnstoft och Gudar & monster.
Moderator: Ika Johannesson, kulturjournalist
med fötterna fast förankrade i populärkulturmyllan.
Språk: engelska
Nu är det dags för nästa deckartrend: historisk
krim! Anna Lihammer belönades med Deckar­
akademins debutpris 2014, Set Mattsson hyllas
av kritikerna. De står för en genre som lockar allt
fler: stämningsfulla deckare om ett Sverige i dåtid,
med intriger som känns rykande aktuella i nutid.
”Var får du dina idéer ifrån?” är en fråga som
­Martin Widmark, författare till bland annat
­böckerna om LasseMajas Detektivbyrå, ofta får.
Nästan alltid finns det en händelse som blir upprinnelsen till en bok. Här berättar en av Sveriges mest lästa och älskade barnboksförfattare om
berättelserna bakom berättelserna och om personerna bakom karaktärerna. I samtal med Ulrika
­Caperius, förläggare.
15.00–15.45 Lö1500.3
Arr: Natur & Kultur, Bokförlaget Opal och Svenska Litteratursällskapet i Finland
15.00–15.45 Lö1500.5
Jerker Virdborg, Kristoffer Leandoer,
Malin Ullgren,
Bästsäljare efter sin död
50 år efter att John Williams skrev Stoner blev
boken lika plötsligt som oväntat en bästsäljare. Hur
kunde den bortglömda romanen om en akademiker vars liv var fullt av besvikelser bli romanen
på allas läppar? I år kommer nästa bok av John
­Williams på svenska, Butcher’s crossing, en bok om
den amerikanska Västern. Hur kommer det sig att
John Williams böcker har fått en renässans efter
50 år? Vad är det i hans sätt att skriva som fäster
hos läsarna? Vad är det för konjunktur som styr
klassiker? Det är frågor som reds ut av författarna
Jerker Virdborg, Kristoffer Leandoer och litteraturkritikern Malin Ullgren.
Moderator: Stephen Farran-Lee, förläggare.
Arr: Natur & Kultur
14.00 Oops! Svenska Serieakademin 50 år
55
lördag 26/9
Foto: sara mac key
15.00–15.20 Lö1500.6
Jan Guillou
Guillou tillbaka i spiongenren
Blå stjärnan är ett gästspel i Jan Guillous mästargenre – spionromanen. Hör honom berätta om
den femte delen i serien om det stora århundradet.
Arr: Piratförlaget
15.00–15.45 Lö1500.7
Kirmen Uribe, Harkaitz Cano
Att skriva i marginalen
Erfarenheter från Baskien
I områden där ett språk dominerar kraftigt hamnar ofta minoritetsspråkens litteratur i marginalen. De begränsade möjligheterna att nå en större läsekrets och synas på den globala arenan har
mer med tillgänglighet och mindre med kvaliteten på litteraturen att göra. Med utgångspunkt i
situationen för den baskiska litteraturen reflekterar de båda baskiska författarna Kirmen ­Uribe
och ­Harkaitz Cano kring vad det innebär att skriva på ett minoritetsspråk, och vilka nya vägar
det finns för det lilla språkets litteratur att ta sig
ut i världen.
Moderator: Andreas Ekström, journalist.
Språk: engelska
Arr: The Etxepare Basque Institute
15.00–15.45 Lö1500.8
David Lagercrantz, Cathrine Bakke Bolin,
Hans Rosenfeldt
Millenniumsagan fortsätter
Det har gått tio år sedan Män som hatar kvinnor, första delen i Millenniumserien, utkom.
Stieg Larssons böcker om Blomkvist och Salander är utgivna i över 50 länder och har sålt mer
än 80 miljoner exemplar. Nu har författaren David
Lagercrantz skrivit den fristående fjärde delen i
serien, Det som inte dödar oss, som utkommer i
minst 25 länder i augusti. Vad har Millenniumserien betytt för synen på Sverige och hur har
den påverkat litteratur och film? Vad har Lisbeth
Salander betytt för den kvinnliga hjälterollen i
fiktionen? Och hur gör man när man ska ta över
stafettpinnen och skriva en fristående fortsättning
på Millenniumserien?
Medverkande: författaren David Lagercrantz, förläggaren Cathrine Bakke Bolin, redaktionschef
för översatt litteratur på Gyldendal Norsk Forlag, och Hans Rosenfeldt, författare och manusförfattare.
Moderator: Björn Wiman, kulturchef Dagens
Nyheter.
Arr: Norstedts
15.00 Susanna Alakoski
15.00–15.20 Lö1500.10
Susanna Alakoski
Där Fattigsverige slutar
tar Anhörigsverige vid
Missbruk går i arv. Det gör även anhörigsorgen.
Efter en generation kommer nästa, som skäms.
Men nu träder alkoholistbarn och andra anhöriga
fram och vittnar om en totalt skoningslös tillvaro. Susanna Alakoski berättar i sin nya bok April
i Anhörigsverige om tillitsbrist, förnekelse, rädsla,
gränslöshet och otrygghet.
15.30
15.30–15.50 Lö1530.1
Karin Waller, Nene Ormes
Sagor i ny tappning
Snövit är vice borgmästare i New York, Askungen är
en cyborg, den elaka häxan är trött på att bli förtalad – idag får sagorna moderna kläder. Karin Waller
och Nene Ormes guidar oss genom genren ”retold
fairytales”, där inget är som en gång för länge sedan.
Arr: SF-Bokhandeln
Arr: Albert Bonniers Förlag
15.00–15.20 Lö1500.9
Tom Malmquist, Kristofer Folkhammar
15.00–15.20 Lö1500.11
Poesin i romanen
Erik Petersson
Två poeter som båda är aktuella med romaner
samtalar om språk. Tom Malmquist romandebuterar med I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv
och Kristofer Folkhammar är aktuell med romanen Magisterlekarna. Hur är det att skriva prosa i jämförelse med att skriva poesi? Samtalsledare är Annina Rabe, litteraturkritiker och kulturjournalist.
Arr: Natur & Kultur
Sårade soldater
Under 1500- och 1600-talen blev krigen längre
och blodigare än tidigare. Krigets offer har dock
alltid stått i skymundan. Vad hände med de sårade soldaterna när de återvände hem till Sverige
från slagfälten under stormaktstiden? Hör författaren Erik Petersson berätta om sin nya bok.
Arr: Linköpings universitet
15.30–15.50 Lö1530.2
Lena Jonson, Stig Fredrikson,
Artemij Troitskij
Det fria ordet och Putin
Demonstranter hotas och fängslas, statlig propaganda styr medielandskapet och det blir allt svårare för konstnärer och journalister att uttrycka
sig fritt. Ett samtal om yttrandefriheten i Ryssland
med Lena Jonson, Utrikespolitiska Institutionen,
Stig Fredrikson, Rysslandsexpert, och A
­ rtemij
Troitskij, känd musikjournalist från Ryssland.
Moderator: Anna Wigenmark, föreningen Ordfront.
Arr: Föreningen Ordfront
56
15.30 Kjell Eriksson
Foto: ben gold
Foto: idha lindhag
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 16.00 Lena Matthijs
Foto: c sturmark
Foto: jan töve
15.30 Conn Iggulden
16.00 P C Jersild
seminariet utgår:
15.30–15.50 Lö1530.3
15.30–15.50 Lö1530.5
16.00–16.20 Lö1600.2
Conn Iggulden
P C Jersild
Christina Andersson, Ann Lagerström
Den historiska romanens mästare
Den stökiga svenska psykiatrin
Arr: Albert Bonniers Förlag
Arr: Fri Tanke förlag
Arr: Natur & Kultur
16.00
16.00–16.20 Lö1600.3
15.30–15.50 Lö1530.4
16.00–16.20 Lö1600.1
Kjell Eriksson
Lena Matthijs
Att skjuta hästar
Polischef & kriminalförfattare
Arr: Ordfront förlag
Arr: Lind & Co
Att utveckla självtillit och inre trygghet
Vi pressar oss hårt idag, jämför oss på sociala
medier och är rädda att inte duga. Vid kriser och
svårigheter i livet är det lätt att hamna i självkritik
eller krav på prestation. Med compassion, självmedkänsla, kan vi bemöta oss själva och andra
med värme, vänlighet och förståelse. Och det går
att öva upp den förmågan. Christina Andersson,
leg psykolog och forskare vid Karolinska Institutet, berättar hur.
För snart 80 år sedan utbröt spanska inbördes­
kriget. Kjell Eriksson berättar utifrån sin nya
roman Att skjuta hästar om detta krig som visar
hur mycket människor kan vara beredda att offra och vad vi kan göra i solidaritet med varandra
– om vi bestämmer oss för det.
Conn Iggulden har nått många läsare med sina
fartfyllda historiska romanserier, först om J­ ulius
Caesar och därefter om Djingis Khan. Nu är han
aktuell med en ny serie om Rosornas krig, det
blodiga inbördeskriget i England i mitten av
1400-talet då ätterna Lancaster och York stred
om kungakronan.
Språk: engelska
Lena Matthijs är en författare som i sitt dagliga liv som polismästare och polisområdeschef i
Älvsborg och Borås arbetar mitt i det hon skriver
om. Efter 28 år inom polisen och med en juristexamen har hon en rik källa att hämta intriger
och karaktärer ur.
I Den stökiga psykiatrin får vi följa P C Jersild på
en resa genom den svenska psykiatrin, en krokig
väg som formats av trender, politik och ideologier. Psykiatrin har länge varit den svenska sjukvårdens särskilda sorgebarn, drabbat av konflikter och dåliga resurser. Hur kan det komma sig
att en så viktig del av sjukvården tillåts vara dysfunktionell och aldrig verkar komma på fötter?
erik helmerson, Einar Már GuÐmundsson
Gick den isländska
finanskrisen att förutspå?
Journalisten Erik Helmerson och Einar Már
­Guðmundsson i samtal om den isländska finanskrisen. Vad orsakade krisen på Island? Einar Már Guðmundsson skildrar i sin senaste roman det isländska samhällets utveckling genom en släktkrönika.
Hur kan den isländska historien hjälpa oss att bättre
förstå de mekanismer som föranledde raset 2008?
Språk: skandinaviska och engelska.
Arr: Natur & Kultur
57
lördag 26/9
16.00–16.20 Lö1600.4
Bengt Jangfeldt
16.30
En rysk historia
16.30–16.50 Lö1630.1
Personligt och öppenhjärtigt berättar här Bengt
Jangfeldt – slavist, författare, översättare, journalist och redaktör – om ett intresse för den ryska kulturen och det ryska språket som har följt
honom genom hela hans yrkesbana. Han tar
avstamp i sin bok En rysk historia.
Arr: Wahlström & Widstrand
16.00–16.45 Lö1600.5
Jonas Jonasson
Vågar en författare skämta om allt?
Mördar-Anders och hans vänner (samt en och
annan ovän) är Jonas Jonassons nya roman,
skriven i samma omisskännliga ton som läsarsuccéerna Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann och Analfabeten som kunde räkna. Här får vi möta en trio som bildar en ohelig
allians och ger sig in i näringsverksamheter med
mycket måttlig moralisk bärighet. Journalisten
­Marianne Rundström samtalar med författaren
om att skämta friskt med kristendomen, men att
vara försiktigare med andra religioner. Om att
visa religionen vederbörlig respekt, men gå hårt
åt Bibeln. Om humor i litteraturen och om gränserna för vad man vågar skämta om.
Joachim Petterson
Bisyssla
– mötesplatsen
för mediefrågor
7–8 april 2016
Svenska Mässan i Göteborg
www.meg.se
Följ oss på Facebook för senaste nytt
facebook.com/Mediedagarna
Från bröderna Grimm till Stephen King och
­Fredagen den 13 – historier om skräck och våld
har alltid fascinerat oss människor. Varför är vi så
förtjusta i att självmant utsätta oss för det otäcka?
Och finns det rent av en terapeutisk poäng i att
läsa om ställföreträdande våld? Psykologen och
författaren Jenny Jägerfeld samtalar med några av den svenska litteraturens skräck- och splatterspecialister om tjusningen med att skrämma livet ur sina läsare. Mats Strandberg följer
upp kritiker- och läsarsuccén Engelsfors-trilogin med skräckromanen Färjan och John Ajvide
Lindqvist förra årets gastkramare Himmelstrand
med Rörelsen, där författaren skriver in sig själv
i en berättelse om vår relation till ”det andra”.
Jenny Milewski debuterade med splatterromanen Skalpelldansen och är aktuell med Yuko, om
ett japanskt hämndspöke på jakt efter offer i en
svensk studentkorridor.
Hans-Erik Lindström, Lisbeth Gustafsson
Pilgrimens sju nyckelord
Intresset för pilgrimsvandringar växer i Skandinavien. Pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström
utvecklar i sin bok pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.
Kerstin Norborg
I skuggan av Carl Fredrik Hill
16.00–17.00 Lö1600.8
Ann Sköld Nilsson, Eva Dahlin, Gunnar
­Ardelius, Alle Eriksson, Qaisar Mahmood
Konsten att uppdatera en klassiker
I den nya, reviderade utgåvan av Pippi Långstrump är Pippis pappa söderhavskung och inget
annat. Världen – och språkbruket – förändras. Viss
litteratur dateras med tiden och kan i ett modernt
sammanhang framstå som svårbegriplig, rasistisk
eller sårande. Böckerna om Pippi, Barna Hedenhös och Ture Sventon är exempel på böcker med
formuleringar som skulle vara otänkbara om de
skrevs idag. Får man ändra i texter när författaren inte längre lever? Hur i så fall? Skriva om eller
förklara, ta bort eller spara?
Medverkande: Ann Sköld Nilsson, förlagschef
Rabén & Sjögren, Eva Dahlin, litterär chef ­Bonnier
Carlsen, Gunnar Ardelius, ordförande Sveriges Författarförbund, Alle Eriksson, förläggare Rabén &
Sjögren, och Qaisar Mahmood, författare.
Moderator: Lotta Olsson, journalist.
Marie-Louise Hill var syster till konstnären
Carl Fredrik Hill. I ungdomen delade de intresset
för måleriet, men systern kom att leva i skuggan
av sin bror och hans psykiska sjukdom. Kerstin
­Norborg samtalar med sin förläggare Eva Gedin.
Arr: Norstedts
seminariet utgår:
16.30–16.50 Lö1630.4
Anne-Cathrine Riebnitzsky
Tyrannens barn
Prisbelönade danska Anne-Cathrine Riebnitzsky
är författare och officer. I Tyrannens barn beskrivs
fyra syskon som i nu- och dåtid gör allt för att
skydda varandra i ett hem fyllt av hot och våld.
Det är en brutal uppväxtskildring med verklighetsförankring, som kunde publiceras först efter
att författarens far avlidit.
Arr: Massolit
16.30–16.50 Lö1630.5
Arr: Bonnier Carlsen och Rabén & Sjögren
Ninni Schulman, Anders de la Motte,
Stefan Ahnhem
16.00–16.45 Lö1600.7
seminariet flyttat:
16.00–16.20 Lö1600.9
Varför går vi igång på ond bråd död?
Ann Heberlein, Caroline Krook
Leif GW Persson
Arr: Norstedts, Ordfront förlag och Styxx Fantasy
Gud, ska vi ta vår relation
vidare eller bryta här?
Ann Heberlein, teologie doktor i etik, har skrivit
Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara
helt ärlig, en bok där hon konfronterar sina idéer
om vem Gud är, en personlig och svidande vidräkning med de klassiska teologiska frågorna. Hon
möter Caroline Krook, biskop i Svenska kyrkan, i
ett samtal om att våga pröva sin tro och vad som
blir kvar efter brottningen med Gud.
Arr: Albert Bonniers Förlag och Se människan/Svenska kyrkan
58
16.30–16.50 Lö1630.2
16.30–16.50 Lö1630.3
16.00–16.45 Lö1600.6
Skräckens psykologi
Arr: Bonnier Fakta
Arr: Libris förlag, Studieförbundet Bilda och Pilgrimscentrum
Arr: Piratförlaget
Mats Strandberg, John Ajvide Lindqvist,
Jenny Milewski
Bi-trenden är stark. I takt med att intresset för
odling och självhushållning växer dyker bikupor
upp på allt fler ställen, även mitt i stan. Bin hör
till våra bästa vänner och utför ett livsnödvändigt
arbete för oss människor. En service som är helt
gratis. Samtidigt får bina allt svårare i den värld
de delar med oss. I Bisysslor berättar Joachim
Petterson hur man kan ta hand om vilda bin, om
biodlaråret och om honungsbinas liv i kuporna.
Leif GW Persson – författare
och professor i kriminologi
Ny dag, tid och kod:
Tre populära deckarförfattare talar ut om varför de
valt att skriva om ondska och olycka, ämnen som
de flesta av oss flyr i vanliga livet. Och om varför
vi läsare älskar denna våldsamma genre.
Arr: Bokförlaget Forum
Fredag 12.00–12.20 Fr1200.11
beställ dina
­biljetter här:
www.bokmassan.se
Foto: sara arnland
Foto: roland persson
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Foto: sofia runarsdotter
16.00 Jonas Jonasson
17.00 Jerker Virdborg
16.30 J0achim Petterson
17.00
17.00–17.20 Lö1700.3
17.00–17.20 Lö1700.5
17.00–17.20 Lö1700.1
Jerker Virdborg
Carl-Michael Edenborg, Jenny Högström
Karin Volo, Bertil Ekerlid
I Jerker Virdborgs författarskap finns ofta en
känsla av hot, och i den nya kritikerrosade boken
Skyddsrummet Luxgatan är hotet både existen­
tiellt och politiskt. Här skildras ett Sverige märkt
av flygräder, brutala militärer och en konstant
känsla av fara. Landet vi möter är både främmande och välbekant.
Från galler till glädje
Karin Volo satt oskyldigt häktad i USA under 1 352
dagar. Hon fick inte träffa sina barn på närmare
fyra år. Hon berättar i sin bok hur hon överlevde
utmaningarna och nu försöker vara till inspiration och glädje för andra.
Arr: Ekerlids Förlag
Laddade noveller
Arr: Albert Bonniers Förlag
17.00–17.20 Lö1700.2
17.00–17.20 Lö1700.4
Fredde Granberg
Karl G. Fredriksson, Lilian Fredriksson,
Johan Wopenka
Dr Mugg: Dasspappersplaneten
Kungen av bajshumor har skrivit en riktig skitbok.
Den här gången är det inte bara den lilla staden
Dasseborg som är i fara. Hela planeten jorden riskerar att gå under om inte världens toalettillverkare lägger ner produktionen av vanliga toaletter
och istället börjar tillverka Dr Muggs uppfinning
Pruttomobilen. Kom och lyssna när skaparen av Dr
Mugg, Fredde Granberg, sprutar ur sig bajshumor.
Årets deckare på svenska
Vad är bäst och vad är mest annorlunda i årets
svenska deckarflora? Karl G. Fredriksson, Lilian
Fredriksson och Johan Wopenka från Svenska
Deckarakademin berättar om deckar­utgivningen
i Sverige 2015.
Erotisk litteratur i Sverige
Från giftskåpet till nattduksbordet, från biktbås och divan till middagsbjudning och från
1960-talets sexuella revolution till 2000-talets
digitala masskultur. Den erotiska litteraturen har
många liv och uttryck, och är idag kanske mer
gränsöverskridande än någonsin. Men framför
allt har den en funktion: upphetsning. Så vad är
då skillnaden mellan att läsa den – och att skriva den? Om dessa favoritämnen samtalar CarlMichael ­Edenborg, förläggare, Augustprisnominerad författare, aktuell med den erotiska novellsamlingen Över gränsen, och Jenny Högström,
kritiker och författare till den illustrerade erotiska berättelsen Achtung Blitzkrieg.
Moderator: Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet.
Arr: Apart förlag och Lind & Co
Arr: Svenska Deckarakademin
Arr: Semic
59
söndag 27/9
MISSA
INTE
söndag 27/9
Seminarier
Torsdag
12.00–12.20
Skuggsommar och gränsland
Foto: ola kjelbye
Medv: Mia Öström
Mia Öström
Ett England styrt av ett hemligt häxråd och en vikingavärld där
människor är det mest onormala man kan tänka sig.
Fantasy är inte längre bara drakar och demoner och flera
­författare kommer till mässan med hyllade böcker i bagaget.
Brittiska Sally Green och norska Siri Pettersen är två av dem.
fredag
13.00–13.20
Från okänd debutant
till älskad författare
Medv: Siri Pettersen
lördag
11.30–11.50
Valet av ord – en författare
och hennes översättare
Medv: Laini Taylor, Lena Karlin
11.00–11.45
Vurm för vikingar
Medv: Siri Pettersen,
Elisabeth Östnäs
14.00–14.45
Spänning för unga
Medv: Kristina Ohlsson, ­
Åsa Anderberg Strollo, Åsa Larsson
15.00–15.45
Feminism, framgång
… och fantasy!
Foto: ULRIKA WILDERÄNG
Medv: Laini Taylor
Lars Wilderäng
söndag
11.00–11.45
Apokalyps wow!
Medv: Anders Fager,
Caroline L Jensen, Lars Wilderäng
12.00–12.20
Fantastik för barn och unga
Medv: Susanne Trydal, Daniel Åhlin
13.00–13.45
Fantastisk bok satte nytt rekord
Medv: Sally Green
60
Fantasy speglar
verkligheten
Föreställ dig en värld där alla bär svans och
tillber en gigantisk korp och en magisk kraft
genomsyrar både invånare och omgivning.
Krydda med nordisk mytologi och en 15-årig
svanslös hjältinna och du har Siri Pettersens
debut Odinsbarn. Boken har precis kommit ut
på svenska och fått strålande recensioner.
– När jag skrev boken hade jag aldrig trott att
den skulle bli så väl mottagen. En 600-sidors
tegelsten i en smal genre är ett recept på att
snabbt bli bortglömd. Det visade sig att fantasy
inte längre bara är för en mindre grupp, l­ äsarna
slukade boken och mottagandet har varit helt
fantastiskt, säger Siri Pettersen.
Hon håller just på att skriva färdigt manuset
till den tredje och avslutande delen i serien som
startar med Odinsbarn. Vad som uppmärksammats i boken är att den bryter många klassiska
mönster i fantasy-genren. Inte minst genom att
låta historien berättas ur den 15-åriga Hirkas
perspektiv. Siri Pettersen berättar att hon tror
att det finns ett sug efter nya hjälteroller inom
både fantasy och i serier.
– Det amerikanska serieförlaget Marvel lanserade nyss Khamala Khan som är en ung kvinnlig
muslim och i Norge har vi fått vår första svarta superhjälte i The Urban Legend. Minoriteter
blir mer och mer synliga i genren och jag tror att
även fantasy är på väg åt samma håll, säger hon.
Inspirationen till Odinsbarn fick hon
från sin uppväxt på 1980- och 90-talet. Med
rollspel som Dungeons and Dragons, datorspel
som Myst och böcker av Tad Williams. Boken
har också inslag av nordisk mytologi och ortnamn som verkar tagna ur vilken vikinga­saga
som helst. Siri Pettersen berättar att hon beskrivit en helt fiktiv värld, men att boken, precis som
fantasy i allmänhet, kan säga något om världen
utanför boken.
Siri Pettersen
* Bor: Søgne, nära
Kristian­sand
* Gör: Författare, serietecknare, och jobbade
som art director innan
hon skrev Odinsbarn.
* Aktuell: Odinsbarn,
första delen av trilogin
Korpringarna. Andra
delen, Röta, kommer
på svenska i höst.
– Alla böcker är en produkt av sin tid och
säger något om sin samtid vare sig man vill
eller inte. Jag har inte haft som utgångspunkt
att skriva om någon kärnfråga som till exempel religion, men fantasy är ett fantastiskt sätt
att berätta något om verkligheten för läsaren
utan förutfattad mening. Om man till exempel
skriver en bok om en konflikt i Mellan­östern
kan man vara säker på att läsaren redan har
en uppfattning, men om det är en konflikt
mellan fiktiva städer, då har ingen en förutfattad mening.
Engelska Sally Green har gjort precis tvärtom. Hennes debut, Half Bad – ondskans son,
utspelar sig i 2010-talets England. ”Twisten”
är att en stor del av befolkningen består av
­häxor, som lever mitt ibland oss vanliga människor, lyckligt ovetande om allt vad magi heter.
– Eftersom jag saknade självförtroendet att
skapa en helt fiktiv värld så kändes det ­enklare
att placera handlingen i nutida England. Jag
har använt mig av platser jag känner till, som
Wales, Liverpool och London, men jag upptäckte att de passade historien perfekt och bidrog
med en samtida stämning till fantasy­elementet,
säger hon.
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Söndags­
seminarierna
ingår i entré­
biljetten!
Alla böcker
är en produkt av
sin tid och säger något
om sin samtid vare sig
man vill eller inte.
Siri pettersen
10.30
10.30–10.50 Sö1030.1
Sebbe Staxx
Sebbe Staxx – en revansch
I november 2013 satt Sebbe Stax med fotboja
och blickade tillbaka på sitt liv. Han avtjänade
sitt tredje straff på sju år. Nu fick det räcka. Hör
honom berätta om kriminaliteten och drogerna,
om kreativiteten och musiken och om den långa
resan bort från det destruktiva livet.
Arr: Norstedts
10.30–10.50 Sö1030.2
Katarina Bivald
Livet, motorcyklar och andra
omöjliga projekt
Feelgoodförfattaren och boknörden Katarina
Bivald guidar oss genom engelska boklådor och
ger råd om hur man gör när bokhyllorna inte vill
räcka till. Och berättar om sin nya roman förstås!
Arr: Bokförlaget Forum
I Siri Pettersens serie Korpringarna får läsarna följa den kvinnliga hjälten ”Hirka den svanslösa” i
­hennes våldsamma värld, där korpen tillbeds och magin genomsyrar allt.
Två hyllade debutanter alltså, som också
gör debut på Bokmässan. Sally Green bekänner
att hon inte ens varit i Sverige tidigare, men
Mikaela Strömberg
Sally Green
* Bor: Nordvästra England
* Gör: Är stolt att titulera
sig författare på heltid
efter att ha slagit igenom
med sin debutbok
som sålts till över 60
länder och tävlar med
Harry Potter och de
vises sten om att vara
den mest framgångsrika
­­fantasydebuten någonsin.
* Aktuell: Första delen av Greens trilogi, Half
Bad – ondskans son. Andra delen, Half Wild
kom ut i England i våras och ges ut på svenska
i höst.
att hon ser fram emot både att besöka mässan
och att delta i seminarier.
– Det ska bli spännande att träffa folk som
älskar böcker och höra hur mina böcker har
tagits emot i Sverige. Olle råde
Sophie, ett fascinerande livsäventyr
Foto: MArk allen
Även i Sally Greens värld är det konflikten
mellan ont och gott som utgör handlingen. Gott
i form av vita häxor och ont i form av ­svarta.
Bokens huvudperson, 17-årige Nathan, är den
enda som är en blandning av både svart och
vit. Han är d
­ essutom son till en av de mest hänsynslösa svarta häxor som någonsin vandrat på
brittisk mark.
– En tanke som jag lekte med när jag skrev
boken är att det finns inget som är genuint
ont eller gott, det blir det i andras ögon. De
vita häxorna ser Nathan och hans far som
onda, medan det finns många vita häxor som
också kan ses som onda. En sak som intresserat mig är hur samhället ofta tycker att
det har rätt och andra har fel i en konflikt.
Bristen på k
­ ommunikation är det som skapar problem.
10.30–10.50 Sö1030.3
Romanen om Sophie Bese är baserad på en sann
historia. Sophies väg går från hovet i S:t Petersburg till frånskild jordemor och självständig bonde på den finska landsbygden. Mikaela Strömberg och Mats Söderlund i ett samtal om att skriva om levda liv.
Arr: Schildts & Söderströms
10.30–10.50 Sö1030.4
Ola Ringdahl
Att stå bredvid cancer
När någon närstående blir sjuk i cancer drabbas
man av sjukdom – trots att man själv inte är sjuk.
Går det att vara stark för en människa man älskar, och samtidigt hantera sin egen oro, stress
och sorg? Ola Ringdahl, aktuell med boken Att
stå bredvid cancer samtalar med Ann Lagerström
om hur man kan ta hand om sig själv – så att man
orkar stötta den som är sjuk.
Arr: Natur & Kultur
61
söndag 27/9
11.00–11.45 Sö1100.5
11.00
Bengt Gustafsson, Ulf Danielsson, Marie Rådbo
11.00–11.20 Sö1100.1
Rymden på tre olika sätt
Jonathan Lindström
Idén om svarta hål formulerades redan på 1700-talet,
men fick sin vetenskapliga grund först med relativitetsteorin. 2015 fyller allmänna relativitetsteorin
100 år, vilket naturligtvis måste firas! Det gör vi med
ett spännande samtal om rymden med tre experter
som alla är aktuella med nya böcker om universum.
Bengt Gustafsson, professor emeritus i astronomi,
har skrivit en bok om just de svarta hålens historia,
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, skriver i
Mörkret vid tidens ände om universums mörka materia och energi, och den folkkära astronomen Marie
­Rådbos Stjärnhimlen är en handbok för alla som vill
lära sig mer om rymden.
Moderator: Karin Bojs, vetenskapsjournalist.
Verklighetens Arn
Författaren och arkeologen Jonathan Lindström
berättar historien om en av Nordens viktigaste
medeltidsgestalter, ärkebiskop Andreas Sunesson. Han spred ivrigt det kristna fredsbudskapet
och räddade själar med svärd, blod och tvång.
Arr: Norstedts
11.00–11.45 Sö1100.2
UF Endre Szkárosi, Katalin Ladik,
Endre Kukorelly, EmŐke Lipcsey
Det ungerska avantgardet
Arr: Fri Tanke förlag
11.00–11.45 Sö1100.6
Anders Fager, Caroline L Jensen,
Lars Wilderäng
11.00 Elvira Vigna
Apokalyps wow!
Foto: opal förlag
Avantgardismen har länge haft en stark ställning
i Ungern: performance, dadaism, visuell poesi,
ljudpoesi. Vilka beröringspunkter finns det mellan dessa begrepp? Vilken betydelse hade avantgardismen under kommunisttiden? Ett samtal
som ger oss en inblick i det ungerska avantgardet. Medverkande: ljud- och performancekonstnären och docenten Endre Szkárosi, som även har
varit engagerad i experimentell teater sedan tidigt
1970-tal, Katalin Ladik, performanceartist och
poet känd för sina surrealistiska och erotiska dikter som översatts till ett tiotal språk, poeten Endre
Kukorelly samt författaren Emőke Lipcsey, som
inledde sin litterära bana som avantgardepoet med
lyriska texter och visuella och ljud­poetiska verk.
Moderator: Jonas Ingvarsson, biträdande professor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Skövde.
Språk: engelska och svenska
Arr: Balassi Institute
11.00–11.20 Sö1100.3
Marit Larsdotter, Erik Mattsson,
Fredrik Mattsson, Ulf Schönberg
Arr: SF-Bokhandeln
Skrivarkokboken – konsten att skriva
så att andra vill läsa
11.00–11.45 Sö1100.7
Hans Gunnarsson, Ruben Östlund,
Helena von Zweigbergk
Arr: Ordrum
seminariet utgår:
11.00–11.45 Sö1100.4
Magnus Härenstam
Vem är Magnus Härenstam?
Avantgarde inom svensk underhållning och barnprogram på 1970-talet, folkkär och närmast ikonisk på 1980-talet, och till sist en del av det svenska vardagsrummet som programledare för Jeopardy. Magnus Härenstams självbiografi Morsning & Goodbye är berättelsen om en karriär i tvrutan som måste klassas som unik, men också om
ett privatliv som präglats av en kärlekslös barndom, förlusten av en älskad hustru och beskedet
om obotlig cancer. Här samtalar han med journalisten Marianne Rundström om sitt liv, sin karriär och om vem personen bakom
masken egentligen är.
Arr: Bokförlaget Forum
62
Semester – himmel eller helvete?
11.00 Marie Rådbo
Foto: martin stenmark
Att kunna formulera sig väl i skrift är allt oftare ett grundkrav i arbetslivet. I Skrivarkok­boken
– att skriva effektivt i jobbet finns mallar och
modeller för ett stort antal vanliga texttyper.
Boken innehåller också resonemang kring stil
och tilltal, skrivprocessen, struktur samt språkriktighet. Ett samtal mellan bokens författare Marit Larsdotter, Erik Mattsson, ­Fredrik
­Mattsson och Ulf Schönberg.
Undergången och dess efterbörd, post-apokalypsen, upphör inte att fascinera. Världen som vi
känner den rasar samman av epidemier, zombie­
attacker eller varför inte massiva terrorist­angrepp,
och ut ur spillrorna kommer överlevarna stapplande och försöker bygga en ny värld. Vad är det
som lockar oss med detta? Är det undergången,
tjusningen att se vår trygga värld rasa samman,
eller kanske den kittlande frågan ”Hur skulle jag
klara mig?”. Ett samtal om varför vi vill se precis
allt gå åt helvete mellan några av Sveriges ledande feel bad-författare: Anders Fager (Sagor från
Zonen), Caroline L Jensen (Demonologi och Rovdjur) och Lars Wilderäng (Stjärnfall).
Moderator: Johanna Koljonen, journalist och författare.
Semestern är äntligen här med löften om sol,
bad och avkoppling! Men det är också en tid
som bär på outtalade förväntningar och ett tillfälle då olösta familjekonflikter kan drivas till sin
spets. I sin kollektivroman All inclusive synar Hans
­Gunnarsson charterturismens ljusa och mörka
sidor i sömmarna. Med humor och svärta berättar han om en värld i miniatyr där allt verkar
vara tillåtet, men där efterräkningarna blir svåra. Ruben Östlund hade som målsättning att ta
”ett strypgrepp på den nordiska folksjälen” med
sitt prisade drama Turist, som han även skrivit
som bok, där en skidsemestrande familj hamnar
i kris när mannen inte lever upp till förväntade
ideal. Ett samtal om semesterns himmel och helvete med journalisten och författaren Helena von
­Zweigbergk som samtalsledare.
Arr: Albert Bonniers Förlag
11.00 Hans Gunnarsson
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek Foto: magnus liam karlsson
11.00–12.00 Sö1100.8
Var är du Gud?
Litterär gudstjänst
Ny TEXT: Redan i paradiset ställer Gud sin första fråga till människan: ”Var är du?” Denna fråga har människor sedan dess ofta vänt mot frågeställaren själv. ”Var är du Gud? Den har ljudit
genom historien som djupaste klagan och ursinnigt
raseri. Men också som jubel, förundran och stilla
betraktelser över naturens skönhet. I denna litterära gudstjänst möter vi författarna Ann Heberlein och Tomas ­Bannerhed och deras texter, musikern Irma Schultz-Keller och kyrkans och gudstjänstens ord. Medverkar gör också musikerna Hans
­Kennemark, Stefan Wingefors: samt Härlanda
kammarkör under ledning av David Molin.
Gudstjänsten leds av prästen Ludvig Lindelöf och
direktsänds i Sveriges Radio P1.
Hunger och törst
Vår svenska vardagsmatkultur, från småhärsket fläsk
till tacopaj, om måltidens betydelse för våra relationer. Mannen bakom de mathistoriska kunskaperna i Historieätarna och Landet Brunsås berättar om resan som gjort oss till homo gastronomicus.
11.30–11.50 Sö1130.3
Håkan Nesser
Oväntade möten på okänd mark
– en saga för barn över 18
Arne Murberg befinner sig i Berlin på uppdrag
av sin döende far. Han är ingen van resenär och
hans tyska är inte särskilt god, men med karta
och goda förberedelser tar han sig fram och möter
längs vägen en galen professor, en kvinna i rullstol och hamnar dessutom mitt i en häxprocess.
Håkan Nesser berättar om sin nya roman Elva
dagar i Berlin.
11.30 David Lagercrantz
Arr: Albert Bonniers Förlag
Foto: robin skjöldborg
Mhairi McFarlane
Chick lit 2.0. Dags för feministerna?
Här tar kvinnan makten över sitt eget liv utan att
charmen och humorn försvinner. Det ena behöver
inte utesluta det andra, som om feminister inte
kan gå i högklackat! Mhairi McFarlane berättar
om hur böckerna Från och med du och Det är inte
jag, det är du, om självständiga kvinnor, blev stora internationella framgångar.
Språk: engelska
12.00
12.00–12.20 Sö1200.1
Jens Andersen
Den okända Astrid Lindgren
Denna dagen, ett liv är den första Astrid Lindgren-biografin på fyrtio år. Den bygger på en
mängd okända, aldrig tidigare publicerade brev,
dagböcker och fotografier, samt på samtal med
­Astrid Lindgrens dotter. Jens Andersen samtalar
med sin förläggare Stefan Hilding.
Arr: HarperCollins
nytt seminarium:
11.00–11.20 Sö1100.10
Arr: Norstedts
Elvira Vigna
12.00–12.20 Sö1200.2
Elvira Vignas plats i brasiliansk litteratur
Annika Creutzer
Pensionspusslet
– så lägger du det på bästa sätt!
12.00 Jens Andersen
Foto: Gabriel Liljevall
Elvira Vigna är journalist och prisad romanförfattare från Brasilien. Två av hennes verk, Saker som
män inte förstår och Den kärlekshistoria som gick
att få till, har översatts till svenska. Elvira Vigna
talar här med förläggaren S
­ tyrbjörn Gustafsson
om sina böcker och hur de förhåller sig stilistiskt
och narrativt till huvudströmningarna i den samtida brasilianska litteraturen.
Språk: engelska
Richard Tellström
Arr: Bokförlaget Forum
Arrangörer: Se människan/Svenska kyrkan, Albert Bonniers
förlag, Weyler förlag
nytt seminarium:
11.00–11.20 Sö1100.9
11.30–11.50 Sö1130.2
Arr: Brazilian Ministry of External Relations, Brazilian
­Embassy in Sweden
11.30
11.30–11.50 Sö1130.1
Annika Creutzer, privatekonomisk expert som
bland annat hörs i Plånboken i P1, har skrivit
Dags att lägga pensionspusslet, en efterlängtad
och nyttig bok. Boken ger hjälp och råd kring de
många beslut var och en av oss måste fatta när
det är dags att lämna yrkeslivet, men vill också
inspirera till att hitta nya vägar. Det handlar helt
enkelt om att göra livet på äldre dagar rikare –
inte bara ekonomiskt.
Arr: KPA Pension
12.00–12.20 Sö1200.3
David Lagercrantz
Susanne Trydal, Daniel Åhlin
Arbetet bakom Millennium 4
Fantastik för barn och unga
Ytterst få fick läsa manus under arbetets gång.
Sekretessen var monumental. David Lagercrantz
och hans förläggare Susanna Romanus samtalar om hur de arbetade med del 4 i Millennium­
serien. Vilka var utmaningarna? Vad var roligast?
Att skriva berättelser baserade på Nordens skogar och natur och nordisk mytologi och väsen för
barn och unga är en trend som börjar ta ordentlig fart. Författarparet Susanne Trydal och Daniel
Åhlin i samtal om sina tankar kring litteratur för
barn och unga med våra gamla sagor som bas.
Hur håller dessa för 2015 års krav? Vilka begränsningar finns? Och vilka möjligheter?
Moderator: Marthina Elmqvist, Hoi Förlag.
Arr: Norstedts
Arr: Hoi Förlag
12.00 Niklas Källner
63
söndag 27/9
12.00–12.45 Sö1200.4
12.30–12.50 Sö1230.2
Conn Iggulden
Jesper Weithz, Kristina Sandberg
En kejserlig berättare
Klassresans pris
Conn Iggulden är den brittiske före detta läraren som fick ett sensationellt genombrott med
serien Kejsaren, fem historiska romaner om
den unge Gajus Julius Caesars liv. I år är britten
Sverige­aktuell med Solvarg, del två av romanerna om det mytomspunna och blodiga inbördeskriget Rosornas krig som skakade England åren
1455–1485. Conn Iggulden berättar underhållande om ­historieberättandet som gått i arv från
hans irländska mamma; om hans farfars far den
skotske barden; om pappan som var bombflygare ... Och så förklarar han hur man skriver historisk fiktion baserad på fakta.
Moderator: Peter Whitebrook, journalist.
Språk: engelska
Arr: Albert Bonniers Förlag
12.00–12.45 Sö1200.5
Om barns läsning!
Samtal mellan
Åsa Larsson,
Ingela Korsell
och Henrik
Jonsson.
Fredag 25/9
10.00, i monter
A02:26.
Arr: Natur & Kultur och Norstedts
12.30–12.50 Sö1230.3
Milena Busquets
erg
Fotograf: Thron Ullb
Ernst Kirchsteiger, Niklas Källner
Livet, vad går det ut på?
Vem är den enda människan i världen som kan
slänga ur sig ”En vanlig sketen tisdag kan bli bra!”
Och ”Alla kan bli en parabol för lycka!” Rätt gissat: Ernst Kirchsteiger. I sin personliga tankebok
Lyckan i det lilla berättar den folkkäre tv-profilen
om hur vi kan finna mer lycka i vardagen och upptäcka det som är vackert. En annan som behärskar konsten att zooma in livets kärnfrågor är journalisten Niklas Källner, mannen bakom de kluriga och tankeväckande intervjuinslagen i Skavlan.
I Tills man dör lever man pratar han med människor han möter om det som kallas livet. Här möts
de båda i en gemensam filosofistund kring ämnen
som lycka, kärlek, svartsjuka, drömmar, vardag,
vänskap, döden och allt däremellan, under ledning av Anna Lindman, journalist och författare.
12.00–12.45 Sö1200.7
Alex Schulman, Sigge Eklund,
Hannah Widell, Amanda Schulman
Alex & Sigges tankar om tid
12.00–12.45 Sö1200.6
Alex Schulman och Sigge Eklund når en halv miljon lyssnare varje vecka med sin podcast vilket gör
den till Sveriges största. De har var för sig skrivit
böcker, och tillsammans turnerat runt Sverige med
en utsåld scenshow. För första gången skriver Alex
och Sigge nu gemensamt en bok där de tar sig an
ett tema som de flesta någon gång funderat över
– tiden. Medieentreprenörerna ­Hannah Widell och
Amanda Schulman, som driver Sveriges näst största podcast, intervjuar Alex och Sigge om boken.
Och de kommer att genomföra intervjun på sitt
säregna sätt, med mycket skratt, svärta och humor.
Ilon Wikland, Mark Levengood
Arr: Bookmark Förlag
Arr: Bokförlaget Forum och Bonnier Fakta
Om vänskapen och skapandet
Ilon Wikland och Mark Levengood har sina rötter i andra länder, men båda har på sina egna
vis varit med och definierat Sveriges självbild.
Estlandsfödda Ilon Wiklands konstnärskap spänner över sju decennier och barn världen över har
­vuxit upp med hennes bilder, inte minst tack vare
det mångåriga samarbetet med Astrid Lindgren.
Under de senaste åren har hon illustrerat flera
av Finlandsbördige vännen Mark Levengoods
­böcker. Till deras femte gemensamma bokprojekt har Ilon Wikland skapat en unik bildvärld till
Sergej Prokofjevs klassiska musiksaga Peter och
vargen. I höst är de även aktuella med Solblekt
av livet, som är Marks humoristiska betraktelser
över livet. Ett samtal om vänskap, samarbete och
om att representera det svenskaste av det svenska, och samtidigt ha en utifrånblick.
Arr: Lilla Piratförlaget och Piratförlaget
nytt seminarium:
12.00–12.20 Sö1200.8
Roeland Paardekooper
Museum horizon
Hans Mannebys Minnesfond för Museiutveckling
har utsett Dr Roeland Paardekooper från Nederländerna till årets pristagare. Han uppmärksammas för sitt internationella arbete med att skapa
kontakter och samarbeten mellan arkeologiska
open-air museer världen över och för sitt engagemang för att professionalisera den experimenterande arkeologin.
Arr: Hans Mannebys Minnesfond
Även detta går över
Blanca har just begravt sin mamma och flyr till
familjens sommarhus tillsammans med barn, exmän, älskare och vänner för tröst, men också
vibrerande livsglädje. Milena Busquets, från en
känd spansk förläggarfamilj, har blivit internationellt uppmärksammad för debutromanen Även
detta går över och kallas 2000-talets Françoise
Sagan. Här i samtal med författaren och litteratur­
kritikern Kristoffer Leandoer om familjeband i
allmänhet och mammor i synnerhet.
Språk: engelska
Arr: Massolit
12.30–12.50 Sö1230.4
Tomas Bannerhed
Älskade fåglar
Hur vet en gök att den är gök? När infaller starens
tid? Borde inte Ikea tacka taltrasten för spånskivan
och vad visste egentligen Linné om fåglar? Tomas
Bannerhed kryssar inte bara för de arter han får
syn på och beskriver deras färger och läten, han
vet något om fåglarnas plats i våra liv. I en rad personliga och smått lyriska avsnitt skildrar Tomas
Bannerhed sin kärlek till våra vänner fåglarna i
nya boken I starens tid som han gör tillsammans
med Sveriges kanske främste fågel­fotograf Brutus
Östling. I samtal med S
­ vante ­Weyler, förläggare.
Arr: Weyler förlag
13.00
13.00–13.20 Sö1300.1
Katerina Janouch
Barfotaflickan
Katerina Janouch berättar om den senaste romanen i hennes mycket populära serie om barnmors­
kan Cecilia Lund och hennes stora familj.
Arr: Piratförlaget
12.30
12.30–12.50 Sö1230.1
Gunilla Jensen
Om Lars Molin
Dramaturgen Gunilla Jensen arbetade i många år
nära författaren och regissören Lars Molin. I Lars
Molin – mitt i berättelsen skildrar hon hans liv och
verk från tv-debuten Badjävlar till arbetet med
succéer som Tre kärlekar och Saxofonhallicken.
Arr: Piratförlaget
64
Klassresan må ses som eftersträvansvärd på
många sätt, men den kan också vara skör och
fylld av konflikter. Kristina Sandberg har i sin trilogi om hemmafrun Maj skildrat en kvinnas livsresa i Folkhemssverige. Genom sitt giftermål kastas Maj abrupt in i ett nytt socialt sammanhang.
I Jesper Weithz Vintersystrar leder skilda livsval
till att en spricka uppstår mellan två nära vänner. Vad är ett helt livs systerskap värt, när man
erbjuds en väg ut? Björn Linnell, senior advisor
Natur & Kultur, möter två författare som skildrar
klassresor under olika epoker.
Foto: stefan tell
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 12.00 Mark Levengood och Ilon Wikland
13.00–13.45 Sö1300.2
13.00–13.45 Sö1300.4
13.00–13.45 Sö1300.6
Soraya Post, Lilian Thuram, Staffan Tapper,
Lovisa Fhager Havdelin
Mikael Bergstrand, Catharina
Ingelman-Sundberg, Anna Jansson
Sally Green
Mästerlig kamp mot fördomar
Vår längtan efter feelgood
Det finns många sätt att hamna i Guinness rekordbok. Den brittiska fantasyförfattaren Sally Green
stod för ett av de mer imponerande när hennes
debutbok Half bad – Ondskans son översattes
till hela 45 språk – redan innan den hade publicerats. I detta mörka, magiska äventyr kämpar
Nathan för att behärska sin medfödda superkraft,
lika monstruös som kraftfull. Hans mor är en vit
häxa och hans far en svart; Nathan slits mellan
de båda sidorna, det onda och det goda. Sally
Green, nu aktuell med andra delen: Half bad –
Det mörka ödet, samtalar med Johanna Koljonen
om sin planerade trilogi, som av många spås bli
nästa Twilight.
Språk: engelska
Vi lever i en tid när främlingsfientliga slagord åter
ekar i Europa och i Sverige, när flyktingströmmarna växer och romer tigger i gathörnen. Polariseringen ökar. Inkludering står mot exkludering.
Europaparlamentarikern Soraya Post är en av författarna i Teskedsordens antologi Inte en främling,
en bok som hyllar mångfalden och lyfter fram personer som har erfarenhet av utanförskap. Lilian
Thuram var med i Frankrikes fotbollslandslag som
vann VM 1998 och EM 2000. Efter fotbollskar­
riären arbetar han helhjärtat mot fördomar kring
etnicitet och ursprung i skolan genom sin stiftelse Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme och är nu aktuell med boken Mina
svarta stjärnor: Från Lucy till Barack Obama. De
båda samtalar om identitet, främlingsfientlighet
och hur vi kan främja positiva attityder i samhället med Staffan Tapper, ansvarig för Malmö FF:s
projekt Fotboll mot Rasism, och ­Lovisa Fhager
Havdelin, projektledare Teskedsorden.
Språk: svenska och franska som tolkas till svenska.
Arr: Norstedts, Teskedsorden och Vaktel förlag
13.00–13.20 Sö1300.3
Daniel Västfjäll
Hur fattar vi egentligen beslut?
Länge har man sett bra beslutsfattande som en
rationell process. Samtida forskning visar dock
att i de flesta situationer fattar vi bättre beslut
med hjälp av förenklade känslo- och vanemässiga beslutsstrategier.
Arr: Linköpings universitet
Vem trodde att det skulle bli böcker med humor
och värme som skulle komma att hota deckar­
dominansen på topplistorna? Nu slukar vi b
­ öcker
om manliga losers, pensionärer som rånar banker och hårfrisörskor som agerar äktenskaps­
mäklerskor. Mikael Bergstrand, aktuell med en ny
och efterlängtad roman om den bittre och misslyckade Göran Borg, samtalar med C
­ atharina
­Ingelman-Sundberg, som har gjort internationell succé med sina romaner om pensionärsligan, och Anna Jansson, som förra året bytte
genre och påbörjade serien om Ödesgudinnan på
Salong d’amour, om vårt behov av eskapism och
skratt och ifall den allt blodigare kriminalgenren
fått oss att längta efter feelgood.
Moderator: Andreas Ekström, journalist.
Arr: Norstedts och Bokförlaget Forum
13.00–13.20 Sö1300.5
Claes Andersson, Bengt Berg
Det underfundiga åldrandet
Claes Anderssons nya diktsamling beskriver sorgen i att leva och åldras men på ett så underfundigt och ofta humoristiskt träffande sätt att man
lika gärna kan säga att det handlar om glädjen i
att leva och åldras.
Arr: Schildts & Söderströms
Fantastisk bok satte nytt rekord
Arr: Semic
13.00–13.45 Sö1300.7
Anna Mannheimer, Peter Apelgren
Farligt gift?
Ny moderator: Marianne Rundström
Att både leva och arbeta tillsammans med någon
man är gift med, det är en svår konst. I synnerhet om man är lika omaka som Ernst Kirchsteiger och Elfriede Jelinek. Där den ene ser humor,
utmaningar och skönhet, ser den andra smuts,
meningslöshet och död. Den ene är en glad spontanmänniska, den andra är inte så glad och uppskattar fasta rutiner. Anna Mannheimer, komiker, journalist och slängare, och Peter Apelgren,
komiker och samlare, har försökt bemästra den
konsten i ett decennium. Nu har Jelinekhalvan
(Mannheimer) skrivit en bok, Mitt liv som gift,
där hon förklarar hur sjutton ett sådant par får
livet att funka. Här hör ni dem båda resonera om
saken tillsammans med journalisten ­Marianne
Rundström.
Arr: Brombergs Bokförlag
65
14.00 Lina Neidestam
13.00–13.45 Sö1300.8
Jan Lööf
Vi firar Jan Lööf 75 år – med hemlig gäst!
I år fyller den folkkäre barnboksförfattaren Jan
Lööf 75 år. Det firar han med att ge ut en ny barnbok, När Felix blev stor, som handlar om när Felix
kliver ut ur den tecknade serien om honom själv
och går ut i verkligheten där han plötsligt visar
sig vara en jätte. Dessutom kommer praktverket
Jan Lööf 75 år, som handlar om Jan Lööfs liv och
de filmer, affischer, tecknade serier och allt annat
han hunnit med under sin långa karriär. Vad är
det som krävs för att stanna kvar i den svenska
tecknareliten decennium efter decennium? I ett
samtal med författaren Jonathan Lindström filosoferar han här över skapandet och människans
villkor. Seminariet innehåller även en del musikaliska inslag.
Arr: Bonnier Carlsen och Kartago
14.00 Erik Matton
13.30
13.30–13.50 Sö1330.1
Laila Dahl, Magnus Sundell
Att gå sönder och bli hel igen
Efter att par- och relationsterapeuten Laila Dahl
själv drabbats av otrohet beslöt hon sig för att
skriva den bok hon inte kunde hitta när hon själv
hade behövt den. Hennes budskap är tydligt: Det
går att bli hel igen.
13.30–13.50 Sö1330.3
Clara Henry
Ja, jag har mens hur så?
Komikern och Youtube-fenomenet Clara Henry,
med den unika och underhållande rösten, delar
med sig av egna erfarenheter, berättar om den historiska behandlingen av mens i olika samhällen
och religioner och om sambandet mellan mens
och jämställdhet.
Arr: Bokförlaget Forum
Arr: Libris förlag och Studieförbundet Bilda
13.30–13.50 Sö1330.2
Katarina Mazetti
När livet var en revolution
Katarina Mazetti är tillbaka med en underhållande roman om 68-generationen. En livsbejakande berättelse om fyra unga lyckliga vänner
som har gruppförlovat sig och bor tillsammans
i ett kollektiv i 1970-talets Umeå. Demonstrationer och fester avlöser varandra, livet är en revolution och ingen kan ana att två av dem inte har
mer än några år kvar i livet. Snö kan brinna är en
lika rolig och lättsam, djupsinnig och genomskådande berättelse som Grabben i graven bredvid.
Arr: Alfabeta Bokförlag
66
Foto: mia carlsson
Foto: kartago
söndag 27/9
13.30–13.50 Sö1330.4
Ann Heberlein
Gud, om vi ska talas vid du
och jag måste jag vara helt ärlig
Ann Heberlein söker svar på de klassiska teologiska frågorna – om Guds väsen, om allmakten och
ondskan – och ifrågasätter religionens patriarkala
ordning. Svaren hon finner överraskar. Gud visar
sig vara någon annan än den hon föreställt sig.
Arr: Albert Bonniers Förlag
Foto: leif hansen
Foto: ola kjelbye
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 14.00 Lisa Bjärbo
14.00 Jessica Schiefauer
14.00
14.00–14.20 Sö1400.2
14.00–14.45 Sö1400.4
14.00–14.45 Sö1400.1
Gunnar Wall
Lisa Bjärbo, Salla Simukka, Jessica
Schiefauer, Marta Söderberg
Lina Neidestam, Ellen Ekman
Kvinnorna som tar över i serievärlden
– skaparna bakom Zelda och Lilla Berlin
Idag har Lina Neidestam och Ellen Ekman en
given plats i den svenska serievärlden. Även om
det har gått relativt fort för dem att etablera sig,
hur har de upplevt skillnaderna från då och nu?
Lina Neidestams första bok om Zelda, den energiska feministen som slits mellan ideologi och
praktik, kom 2009 och publiceras i Aftonbladet,
tidskrifter och i flera norska dagstidningar. 2013
skapade Ellen Ekman en serie om storstadshipsters med livsbryderier: Lilla Berlin, som vuxit
explosionsartat, publiceras dagligen i Metro och
har fått sitt eget mikrobryggeri-öl. De två serieskaparna berättar i ett samtal med kulturjournalisten och författaren Ika Johannesson om hur de
skapat några av Sveriges idag främsta och mest
intressanta serier.
Arr: Kartago förlag och Kolik förlag
Konspiration Olof Palme
Palmemordet har i snart 30 år framstått som en
olöslig gåta. Men journalisten Gunnar Wall pekar
i sin nya bok på att lösningen kan ligga närmare än vad vi tror. Han har fått kontakt med flera
personer som valt att till sist berätta om vad de
själva upplevt. Enligt Gunnar Wall pekar mycket
på att statsministern föll offer för ett väl planerat
politiskt attentat – och att utredningen under de
första åren var ett spel för gallerierna.
Arr: Semic
14.00–14.20 Sö1400.3
Erik Matton
”Jag kan flyga, jag är inte rädd”
Tycker du att det är obehagligt att flyga? Den
känslan delar du med ungefär en fjärdedel av alla
svenskar. KBT-psykologen Erik Matton, ­aktuell
med boken Den skräckslagne psykologen, var länge
en av dem. Men när flygrädslan till slut begränsade hans liv alltför mycket bestämde han sig för
att utöva sina yrkeskunskaper på sig själv; att bota
rädslan med KBT. Hör honom berätta om hur man
gör för att våga flyga.
Hur mörkt får det bli?
Brott, död, sorg, våld, depressioner och dystopiska framtidsscenarier. Hur nattsvart får det bli
i ungdomslitteraturen? Samtiden är mörkare än
på länge med dagliga nyhetsrapporter om klimathot, främlingsfientlighet, krig, ekonomiska kollapser och psykisk ohälsa bland unga. Hur påverkar det författarskapen för dem som skriver för
unga och unga vuxna? Hur navigerar man i mörkret? Vad väljer man att skriva om? Och har man
något ansvar som författare att förmedla något
slags hopp till läsaren?
Medverkande: Lisa ­Bjärbo (Djupa Ro), Salla
Simukka (Röd som blod, Vit som snö, Svart som
ebenholts), Jessica Schiefauer (När hundarna
kommer) och Marta Söderberg (Athena).
Moderator: Annica Carlsson Bergdahl, journalist och författare.
Arr: Bonnier Carlsen, Gilla Böcker och Rabén & Sjögren
Arr: Natur & Kultur
67
söndag 27/9
Foto: bingo rimér
14.00–14.20 Sö1400.5
Lena Friblick, Anneli Evers, adam smolak
Minnenas arv
Om du har upplevt det värsta en människa kan
utsättas för – hur går du vidare? I Minnenas arv
möter du judiska överlevande som varit med om
andra världskriget och suttit i koncentrations­
läger. Hur har de valt att föra vidare sina upplevelser, och hur har familjen tagit emot dem?
I boken möter du överlevande, deras barn och
barnbarn. Minnenas arv finns på flera platt­formar,
bland annat som bok, utställning och pedagogiskt
arbete mot skolor. Journalisterna Lena Friblick
och Anneli Evers i samtal med Adam Smolak,
tredje generationens överlevande.
Arr: Xenofilia
14.00–14.45 Sö1400.6
Kjell Bergqvist, Sebbe Staxx
Förenade i förorten
Ny moderator: Kattis Ahlström
Kjell Bergqvists och Sebbe Staxx självbiografier,
Kjelle Berka från Högdalen och Musiken, Brotten,
Beroendet, är två tillsynes mycket olika berättelser,
men när man tittar närmare ser man att de har
mycket gemensamt. Kjell Bergqvist växte upp i
Högdalen där nya halvsyskon dök upp med jämna
mellanrum. Familjen var stor, kärleksfull och brokig. Där föddes engagemanget för utsatta, framförallt för kvinnor och barn. Sebbe Staxx växte upp i Bagarmossen, en förort inte långt därifrån, men i en annan tid och i en verklighet fylld
av mobbing och oförstående vuxna. Det blev en
uppväxt med grov kriminalitet och droger, och en
lång väg för att bli ren. Idag förenas de i kampen
mot främlingsfientlighet.
Moderator: Kattis Ahlström, journalist.
Arr: Norstedts
14.00–14.45 Sö1400.7
Jesper Svenbro, Gunnel Ekroth,
Ingela Nilsson
Sapfo – en kärlekshistoria
Ny Medverkande: Lars-Håkan Svensson
I över ett halvt sekel har Jesper Svenbro intresserat sig för Sapfo, ”den tionde musan”. När flera papyrusfynd gjordes på 2000-talet förändrades det tidigare tolkningsläget drastiskt. I den nya
boken Sapfo har lämnat oss uppdaterar Svenbro
därför sitt förhållande till ”den lesbiska visan”.
Möt honom i ett samtal om Sapfo, med utgångspunkt i boken, en intellektuell självbiografi där
Sapfos diktning blir prismat för marxism, feminism, oral poetry, metapoesi, kulturantro­pologi,
idéhistoria och filosofi. Medverkande: ­Jesper
Svenbro, poet, antikforskare och akademiledamot, Gunnel Ekroth, professor i antikens kulturoch samhällsliv, Lars-Håkan Svensson, översättare och professor i språk och kultur vid Linköpings universitet, och Ingela Nilsson, professor
i grekiska.
Arr: ellerströms förlag
14.00 Sebbe Staxx
14.30
14.30–14.50 Sö1430.1
Ebba von Sydow, Emilia de Poret
Säker stil
– så bygger du den perfekta basgarderoben
Massor med kläder men inget att ta på dig? Trött
på att jaga trender – och osäker på vad som passar dig? Författarna och modejournalisterna Ebba
von Sydow och Emilia de Poret har skrivit handboken Säker stil som hyllar vårt bärbara nordiska
mode ”skandi-chic”. De guidar dig, steg för steg,
till den perfekta basgarderoben som fungerar i
alla lägen, oavsett ålder och storlek.
Arr: Bonnier Fakta
seminariet flyttat:
14.30–14.50 Sö1430.2
(Tidigare söndag 14.30, Sö1430.2)
Ulf Ellervik
Den svåra konsten att leva
Ny dag, tid och kod:
Fredag 12.00–12.20 Fr1200.10
14.30–14.50 Sö1430.3
Sanna Lundell, Ann Söderlund
Djävulsdansen
– bli fri från medberoende
Boken Djävulsdansen är hands-on, personligt engagemang, humor, hopp, lättförståelig vägledning
och enkla verktyg för att ta sig ur medberoende.
Författarnas egna upplevelser ligger till grund för
det brinnande engagemang som skapade tv-serien
med samma namn som den aktuella boken.
Arr: Bladh by Bladh
68
Foto: pia landin
Foto : anna-lena ahlström
Foto: bladh by bladh
UF Ungern i Fokus S Skolspåret RI Röster från island B Bibliotek 14.30 Ann Söderlund och Sanna Lundell
15.00 Louise Hoffsten
16.00 Henrik Berggren
15.00
15.00–15.45 Sö1500.4
16.00
15.00–15.20 Sö1500.1
Tilde de Paula Eby
Att finna sina rötter
Som ettåring kom Tilde de Paula Eby som flykting
från Chile. I Tiden läker inga sår berättar hon sin
dramatiska historia och hur hennes ”förmödrar”
präglat henne. Fem generationer kvinnor som skapat en framtid i olika delar av världen.
Arr: Bokförlaget Forum
15.00–15.20 Sö1500.2
Martin Berg, Lina Wejdmark
Mat, demokrati och konsumentkraft
Andelsjordbruk som en politisk handling
Maten vi äter produceras allt längre bort från tallriken, osynligt för konsumenten. Det lokala, småskaliga lantbruket hotas av ständig prispress. Men
det finns sätt för dig som konsument att göra
skillnad, till exempel genom att starta eller stötta
ett andelsjordbruk nära dig. Martin Berg, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, och Lina Wejdmark,
Länsstyrelsen Västra Götaland, berättar hur.
Arr: Studiefrämjandet i Göteborg
15.00–15.45 Sö1500.3
Moa Svan
Det riktiga landslaget
Ny moderator: Anja Gatu, journalist
I sommar äger fotbolls-VM rum i ­Kanada. Sveriges
landslag har några av världens bästa spelare och
har rönt stora framgångar de senaste åren – trots
att herrfotbollen ständigt prioriteras. Ofta kallas
de för damlandslaget. Moa Svan kallar dem för det
riktiga landslaget. Vad ligger bakom framgångarna och hur tog sig laget dit de är idag? Och varför får det riktiga landslaget alltid frågor om Zlatan? Moa Svan, författare till Det riktiga landslaget,
är fotbollsskribent, programledare, ståuppare och
talkshow-värd, och hon älskar fotboll. Tillsammans
med spelare från landslaget talar hon med journalisten Anja Gatu om fotboll, fanatism och feminism.
Arr: Leopard förlag
Kalle Lind, Sara Granér
Högerns och vänsterns humor
Ny moderator: HenrikTorehammar
Det brukar sägas att högern inte har någon humor
och att vänstern har de bästa festerna. Men är
högerns humorlöshet sanning eller myt? Författaren, skribenten och komikern Kalle Lind har grävt
ned sig i den svenska högerhumorns historia. Han
hittar allt från 1980-talets tv-program som Helt
Apropå och Sånt är livet till den svenska bondkomiktraditionen. Är högerns och vänsterns humor
egentligen så olik varandra? Har de olika funktioner? Hur skiljer sig en skämtteckning om bankernas makt över våra pengar från skämt om sosseri och förmyndarfasoner? Tillsammans med Sara
Granér, en av landets populäraste seriekonstnärer
och satiriker, lyfts frågan hur den politiska humorn
egentligen mår.
Moderator: Henrik Torehammar, journalist.
Arr: Galago
15.00–15.45 Sö1500.5
16.00–16.45 Sö1600.1
Henrik Berggren, Pia Landin
Samtal med Broder Daniel
Biografin om indiebandet Broder Daniel är en klassisk underdog-saga. Den tar sin början i det tidiga
1990-talets Göteborg, under rasande finanskris. Här
finns utanförskapet, maktlösheten och desperationen. Musiken blir på liv och död. H
­ enrik ­Berggrens
originella låtar – med sorgliga texter och vackra
melodier – hänför en liten, växande skara fans. Men
branschen dömer ut dem. Det är en tragikomisk
­historia om ett kamratgängs frihetslängtan och självdestruktiva leverne – i sökandet efter en meningsfull
tillvaro. Dystopisk romantik utgör ledstjärnan. Hela
livet ska vara ett konstverk. Och med låten S
­ horeline
tar de revansch. Detta är berättelsen om något extra­
ordinärt som bara händer en gång per decennium.
Musikjournalisten Per ­Sinding-Larsen samtalar
med sångaren och låtskrivaren Henrik Berggren,
andra medlemmar ur bandet och med författaren
Pia Landin som skrivit Broder Daniel-biografin.
Arr: Eldscript
Louise Hoffsten, Annelie Pompe
Djupdykning i ämnet motivation
Gränsen för vad du kan prestera går oftast någon
helt annanstans än du tror. Det handlar om motivation. När Louise Hoffsten först fick diagnosen
MS trodde hon att allt var kört. Idag, nästan tjugo
år senare, har hon barn och är fortfarande aktiv
som sångerska, låtskrivare och föredragshållare.
I En näve grus berättar den folkkära bluessångerskan för första gången hela sin dramatiska historia
och om sina två ständiga följeslagare i livet: familjen och musiken. Bergsklättraren och fri­dykaren
Annelie Pompe vet det mesta om att övervinna
sina begränsningar. Den 5 oktober 2010 slog hon
världsrekordet i fridykning med variabla vikter och
tog sig på ett enda andetag ner till 126 meters djup.
I sin bok Otroligt högt och extremt djupt skildrar
Pompe sina äventyr och visar hur vi kan inspireras och utmanas i vår vardag, skapa egna mål och
finna vår inre styrka. Under ledning av journalisten och författaren Anna ­Lindman samtalar de om
motivation och om att övervinna sig själv.
Arr. Bokförlaget Forum och Bonnier Fakta
69
medverkande
A
Berg, Lasse
Caperius, Ulrika
To1300.1,
Eklund, Stefan
Fr1100.11,
To1500.3,
Fr1400.3
Abdelkader, Nesru
To1630.1
Berg, Martin
Sö1500.2
Lö1500.1
Fr1600.5
Adbåge, Emma
To1330.1,
Berg, Sture
Lö1300.9
Carlin, Laura
Fr1500.11
Ekman, Ellen
Bergdahl, Olivia
Lö1100.5
Carlsson Bergdahl, Fr1500.4,
Ekman, Henrik
Fr1100.3
Annica
Sö1400.1
Fr1300.10,
Agdler, Maria
To1630.1
Bergendahl, Helena
To1200.4
Sö1400.4
Fr1600.2
Agrell, Wilhelm
Fr1200.9
Bergfeldt, Carina
Lö1300.7
Carlsson, Christoffer
Lö1100.6
Ekman, Kerstin
Ahlbom, Jens
To1200.2
Berggren, Henrik
Lö1300.6
Carlsson, Janne
Lö1000.6
Fr1000.10,
Ahlinder, Kristina
To1200.1
Berggren, Henrik
Sö1600.1
Carlsson, Ulla
To1500.4
Fr1300.5
Ahlsén, Mats
To1100.3
Bergman, Anders
Fr1600.1
Cederborg, Staffan
Lö1300.3
Ekman, Marie-Louise
Ahlström, Kattis
Sö1400.6
Bergmark Elfgren, Sara
To1330.1,
Chen, Chih-Yuan
To1200.4
Ekroth, Gunnel
Ahnhem, Stefan
Lö1630.5
Fr1200.1,
Chrispinsson, John
Lö1100.7
Ekstedt, Curt
To1030.3
Ajvide Lindqvist, John
Lö1330.4,
Lö1400.8
Chukri, Rakel
To1700.1
Ekström, Andreas
Lö1500.7,
Lö1600.6
Bergqvist, Kjell
Sö1400.6
Claesson, Lo
To1000.4
Sö1300.4
Alakoski, Susanna
Fr1500.4,
Bergstrand, Mikael
Sö1300.4
Cockburn, Patrick
To1400.5
Ekström, Anna
Lö1200.8,
Bergström, Carin
Fr0930.4
Collste, Göran
To1600.2
Fr1100.10
Lö1500.10
Bernsand, Niklas
Lö1230.2
Corbellin, Estela
To1700.5
Elam, Ingrid
Albertsson, Anna-Karin
To1500.5
Bivald, Katarina
Lö1130.3,
Corell, Maria
To1600.9
To1500.4,
Lö1030.5
To1500.8,
Lö1400.11
Sö1400.7
To1500.2,
To1200.8,
Sö1030.2
Creutzer, Annika
Sö1200.2
Fr1400.7,
Alemagna, Beatrice
Fr1500.11
Bjelkenäs, Klara
To1200.9
Crona, Malin
To1530.1
Lö1000.3
Allén, Sture
Lö1030.2,
Bjärbo, Lisa
Sö1400.4
Cwejman, Adam
Lö1230.2
Eliassen, Ruben
Lö1300.9
Björklund, Lars
Fr1530.2
Almegård, Mats
Aleklett, Kjell
Ellerström, Jonas
Lö1000.5
Fr1300.11,
Björkqvist, Joanna
Fr1230.1
Fr1700.3
Björkstén, Johan
To1600.4
D
Alsaidan, Hussein
To1200.11
Björnsson, Anders
Lö1330.1
Dackenberg, Celia B
Fr1500.8
Elmbrant, Björn
To1500.1
Alvarsdotter, Bodil
Fr1100.7
Björnstjerna, Jonna
Lö1400.3
Dahl, Laila
Sö1330.1
Elmqvist, Marthina
Sö1200.3
Anderberg Strollo, Åsa
Lö1400.9
Björnulfson, Sten
Fr1430.1
Dahlén, Lena
To1300.10
Engdahl, Horace
Andersen, Jens
Fr1300.5,
Blasim, Hassan
Fr1700.8,
Dahlin, Doris
Fr1600.3,
Engholm, Bengt-Erik
Sö1200.1
Lö1100.2
Lö1100.5
Lö1400.3
Andersson, Claes
Sö1300.5
Blix, Erik
To1000.2
Dahlin, Eva
Englund, Peter
Andersson, Erik
To1100.5
Blixt, Annsofie
Fr1600.7
Lö1600.8
Engström, Thomas
Fr1030.4
Bodor, Ádám
Fr1000.5,
Dahlin, Petrus
To1530.3
Lö1100.6
Andersson, Jonas
To1100.6
Fr1400.7
Danielsson Levin, Anna
Fr1200.2
Engvall, Caroline
Andersson, Lena
Fr1600.5
Bodström, Cecilia
Danielsson, Ulf
Sö1100.5
Ericson, Bengt
Fr1700.4
Andersson, Lena
Lö1400.3
Boglind, Ann
Lö1100.11
Eriksson, Alle
Lö1600.8
Andersson, Pelle
Fr1600.3
Boëthius, Gunilla
Andersson, Petra
To1130.4
Bojs, Karin
Annwall, Elin
To1700.3
Fr1300.10,
Apelgren, Peter
Sö1300.7
Sö1100.5
Appelqvist, Kristina
Fr1300.1
Bonnier, Albert
Lö1200.4
Druker, Elina
To1400.4
Arbsjö, Karin
Lö1100.6
Borelius, Charlotta
To1230.2
Duke, Yukiko
To1300.1,
To1000.5,
Borrman, Pia
Fr0930.1
To1700.2
Lö1200.7
To1200.1,
Brežná, Irena
Fr1700.3,
Fr1500.9,
Espmark, Kjell
Fr1700.9
Fr1000.2,
Lö1000.1
Esteves, Daniel
To1700.5
Lö1600.8
Brilioth Björnstad, Lotta
Fr1030.2
Lö1000.7,
Evers, Anneli
Sö1400.5
Arthur, Charles
To1000.5
Bring, Ove
Fr1500.7,
Lö1300.3
To1200.5
Lö1200.9
Duus-Otterström, Göran
Brolin, Anna
Sö1500.3
Dyrefors Grufman, Caroline To1000.7
Fr1100.4
E
Ardelius, Gunnar
Atatrah, Haya
Atterling, Helene
Fr1200.6,
Fr1500.10,
Fr1100.1
To1100.10
Fr1400.1
To1430.4,
To1300.9,
Avedian, Vahagn
Fr1500.7
Brunnberg, Moa
To1330.1
Fr1400.1
Brülde, Bengt
Fr1300.7
Bugan, Carmen
Lö1300.6
Buruma, Ian
Fr1530.1
Fr1500.3,
Babarczy, Eszter
Fr1700.1
Bah Kuhnke, Alice
To1000.1
Bakke Bolin, Cathrine
Lö1500.8
Sö1230.3
Bamieh, Yara
To1700.4
Byström, Gabriel
Bannerhed, Tomas
Lö1400.6,
Lö1200.10
Busquets, Milena
Fr1100.4,
Demirbag-Sten, Dilsa
Bross, Helena
Burman, Lars
Ellervik, Ulf
Demetriades, Mathias
Lö1200.3
B
Dellson, Pia
Fr1400.2
Fr1600.5
Axelsson Kihlblom, Lina
70
Fr1300.10,
Lö1000.8
Lö1400.4,
Fr1300.8,
Fr1700.1
Sö1100.1,
Byström, Kicki
Lö1400.2
Sö1230.4
Böök, Anna Maria
To1000.7
Fr1200.10
Fr1530.1
Fr1200.3,
To1300.7
Fr1500.10,
Fr1700.2
Eriksson, Catrin
Fr1000.1
Eriksson, Kjell
Lö1530.4
To1700.3
Eriksson, Marie
Fr1330.4
Djudja, Olivera
Esbjörnsdotter Karlsson, To1230.2
Fr1300.2
Fr1700.6,
Echeverría Quezada, Fr1300.7
Jenny
Espelund, Görrel
F
Fager, Anders
Lö1030.4
Sö1100.6
Fagerfjäll, Ronald
Fr1730.3
Fahlén, Åsa
To1530.4
Falkehed, Magnus
Farran-Lee, Stephen
Mireya
To1300.7,
Fr1100.1
To1530.2,
Edenborg, Carl-Michael
Lö1700.5
Lö1430.1,
Eder, Karl
Fr1400.6
Lö1500.5
Edwards, Agneta
To1500.6,
Fhager Havdelin, Lovisa
To1300.9
Fr1000.7
To1630.1,
Edvardsson, Mattias
Lö1300.3
Sö1300.2
Ehn, Anna
Fr0930.5
Fioretos, Aris
Ek, Elin
Fr1300.4
Fr1500.5
To1500.2
Fleischer, Rasmus
Ekelund, Lotten
Ekerlid, Bertil
Lö1030.3,
Fr1000.3,
Fr1400.9
Fogelberg, Anna
To1030.1
Foley, Douglas
To1100.8
Fr1100.2,
Beaunez, Catherine
Lö1500.2
Becker, Peter
Fr1300.6
Beevor, Antony
To1300.7
C
Begler, Ann-Marie
To1130.3
Cabrejas, Marian
Benyovszki, Judit
To1530.4
Caldaras, Hans
Fr1100.6
Folkhammar, Kristofer
Berg, Bengt
Sö1300.5
Cano, Harkaitz
Lö1500.7
Lö1500.9
Lö1700.1
Lö1400.2
Eklund, Jeanna
Fr1300.4
Folkesson, Tove
Eklund, Sigge
Sö1200.7
Lö1300.1
Fr1600.10,
bokmässan 2015
Forsberg Lundell, Fanny
To1630.2
Forsén, Ulla
Fr1300.2
H
Forsgård, Nils Erik
Fr1300.9
Haderlap, Maja
Forslid, Torbjörn
To1200.3
Hagerman, Maja
Fr1400.3
Foster, Åsa
Frantz, Amalthea
To1200.10
Franzén, Carin Fr1700.9
Fredrikson, Stig
To1100.11,
Huldén, Henrik
Lö1100.4
Jonsson, Lars
Lö1400.6
Huledal, Helen
Fr1400.1
Jonsson, Lena
To1500.5
Fr1700.3
Hultgren, Frances
To1500.5
Jonsson, Mats
Fr1500.4
To1330.4,
Hultin, Eva
Fr0930.3
Jungstedt, Mari
Lö1000.5
Fr1600.6
Hyder, Lisa
Fr1200.3,
Jåma, Sharon
To1300.9,
Hagmar, Pia
To1130.4
Lö1100.8
To1600.1,
Hagströmer, Sven
To1700.3
Hållén, Niklas
Lö1130.4
Fr1400.1
Hahr, Sofia
Fr1130.2,
Hägg, Birgitta
Fr1400.1
Jägerfeld, Jenny
To1330.3
Lö1230.1,
Fr1400.6,
Lö1300.8,
Fr1330.2
Hägglund, Maggan
Lö1530.2
Halldenius, Lena
Fr1200.5
Höglund, Anna
To1400.2
Lö1600.6
Fredriksson, Anna
Lö1130.3
Hamberg, Emma
Fr1700.7
Höglund, Johan
Lö1130.4
Jörgensdotter, Anna
Fredriksson, Karl G.
Lö1700.4
Hamilton, Eva
Fr1600.11
Högström, Jenny
Lö1700.5
Fr1330.3
Fredriksson, Lilian
Lö1700.4
Hammar, KG
Frelin, Johanna
Fr1500.1
Hammarström, Niclas
Friblick, Lena
Sö1400.5
Hansson, Carola
Frid, Nina
To1100.2
Fr1630.3
Fridolin, Gustav
To1000.1
Hansson, Gunnar D
Fr1600.8
Frylmark, Astrid
To1100.2
Hansson, Nils
Fr1300.9
Funck, Eva
Fr1700.10
G
To1600.5
Höjer, Dan
Fr1100.1
I
To1500.7,
Haridi, Alex
Lö1300.3
Hassen Khemiri, Jonas
Fr1000.8,
Fr1200.4
Hawkins, Paula
To1500.9,
Gabrielson, Ulla
To1700.5
Fr1230.4
Gademan, Göran
Fr1500.6
Heath, Carl
Gahrton, Måns
To1300.1
Heberlein, Ann
Gatu, Anja
Sö1500.3
Lö1600.7,
Gedin, Eva
Fr1300.6
Lö1200.2,
Lö1230.3,
Sö1100.8,
Lö1430.4,
Sö1330.4
Lö1630.3
Hedener Hagman, Marta
Genar, Katarina
To1500.3
Hegerfors, Sture
Gessen, Masha
To1600.11,
To1130.4
Lö1400.10
Iggulden, Conn
Lö1200.11
Lö1530.5,
Fr1100.11,
K
Kallenberg, Lena
To1300.8
Kanarp, Loka
To1300.6
Sö1200.4
Kangeris, Andris
Ighe, Ann
To1600.5
Kanstad Johnsen, Mari
Indriðason, Arnaldur
Lö1000.7
Kárason, Einar
To1100.5
Ingelman-Sundberg, Sö1300.4
Karim, Marwa
Fr1600.7
Karlin, Lena
Catharina
Ingvarsson, Anders
Fr1130.1
Karlsson, Elise
Fr1630.1
Fr1500.11
Lö1130.1
To1330.4,
Ingvarsson, Jonas
Sö1100.2
To1600.5,
Iosof, Felicia
Lö1200.2
Lö1030.4
Irenius, Lisa
To1000.2,
Karlsson, Ingmar
To1330.2
Fr1000.8
Karlsson, Klas-Göran
Fr1000.5
Israelson, Aaron
Fr1500.7
Lö1200.2
Karlsson, Petter
J
Karlsson, Sven Olov
Kehlmann, Daniel
Lö1330.3
To1200.7
To1300.11,
Hejlskov Elvén, Bo
To1000.7
Jaara Åstrand, Johanna
Fr1100.10
To1630.4,
Fr1500.3
Heller, Ágnes
Fr1100.5
Jackelén, Antje
Fr1600.6
Fr1000.8
Goldin, Daniel
Fr1100.8
Hellgren, Jan
Fr1400.2
Jangfeldt, Bengt
Lö1100.4,
Kempe, Mats
To1700.4
Goulson, Dave
To1400.9
Hellsing, My
Lö1200.7
Lö1600.4
Kennemark, Hans
Sö1100.8
Granberg, Fredde
Lö1700.2
Hellström, Matilda
To1000.7
Janouch, Katerina
Sö1300.1
Kern, Anna
To1700.3
Granér, Sara
Sö1500.4
Helmerson, Erik
Lö1600.3
Jansson, Anna
Fr1700.2,
Kerstell, Cecilia
Fr1500.8
To1230.3,
Grebe, Camilla
Lö1200.3
Henschen, Kristina
Sö1300.4
Kimselius, Kim M
Lö1000.2
Green, Sally
Sö1300.6
To1600.11
Jansson, Bo
Kindstrand, Gunilla
To1200.7,
Gregersdotter, Katarina
Lö1130.4
Henry, Clara
Sö1330.3
To1530.4
To1600.8,
Grenholm, Eleonor
To1000.4
Henschen, Kristina
To1230.3
Jávorszky, Béla
Fr1600.8
Fr1400.9
Grissler, Håkan
To1300.8
Hermansson, Micke
Fr1630.4
Jensen, Caroline L
Sö1100.6
Kirchsteiger, Ernst
Sö1200.5
Guðmundsson, Einar Már Fr1500.9,
Hernvall, Anna-Lena
To1530.4
Jensen, Gunilla
Kiss, Ágnes Judit
To1600.7,
Lö1600.3
Hilding, Stefan
Sö1200.1
Sö1230.1
Fr1000.5
Guillou, Jan
Hildingson Boqvist, To1000.7
Jeppson, Ann-Sofie
To1200.2
Klapp, Alli
Jern, Martin
Fr1200.2
Kleen, Björn af
To1000.2,
Anna Karin
Lö1500.6
To1300.9,
Lö1000.10,
To1600.3
Fr1200.11
Lö1000.2
Hilton, Johan
Jersild, P C
Lö1600.2
Kniivilä, Kalle
Lö1300.8
Sö1100.7
To1500.1,
Johannesson, Ika
Lö1130.1,
Knutsson, Cecilia
To1230.4,
Gunner, Göran
Fr1500.7
Fr1130.3,
Lö1500.3,
To1530.3,
Guo, Xiaolu
Fr1700.6,
Fr1600.10,
Sö1400.1
Fr1530.4
Lö1100.2
Lö1300.11
Johannisson, Karin
Fr1100.11
Knutson, Ulrika
Gurt, Stefan
Hirdman, Yvonne
Johansson, Barbro
To1500.5
Lö1300.1,
Guldbrandsson, Lennart
Gunnarsson, Hans
Gustafson, Klas
Lö1200.2
Lö1400.11
Gustafsson, Bengt
Sö1100.5
Gustafsson, Lars
To1200.7
Gustafsson, Lisbeth
Lö1630.2
Gustafsson, Styrbjörn
Sö1100.10
Gustavsson, Emil
To1000.7
Gustavsson, Per
Fr1630.4
Gustavsson, Sverker
To1300.3
Gydemo, Sofia
To1600.6
Gäddnäs, Katarina
Lö1400.7
Göranson, Fabian
To1300.6
Götestam, Staffan
Lö1330.5
To1100.1,
Fr1200.8,
Fr1000.3,
Lö1000.4
Johansson, Hanna
Fr0930.1
Lö1500.4
Hjertzell, Maja
Fr1200.2
Johansson, Karin
To1500.5
Koljonen, Johanna
Hjort, Madeleine
To1300.8
Johansson, Lars Anders
To1630.2
Fr1400.10,
Hoffsten, Louise
Sö1500.5
Johansson, Per Magnus
Fr1100.5
Lö1400.10,
Hoflin, Katti
To1000.1,
Johnsson, Peter
Lö1300.8
Sö1100.6,
To1500.10,
Jókai, Anna
To1600.7,
Sö1300.6
Fr1100.8
Fr1000.5,
Koopman, Arabella
To1400.4
Fr1500.1
Fr1400.7
Korkea-aho, Kaj
Lö1400.7
Fr1100.10
Fr1100.10,
Holm, Jonas
To1000.6
Jonasson, Jonas
Lö1600.5
Kornhall, Per
Holmer, Louise
Lö1300.9
Jones, Nick
To1600.8
Korsell, Ingela
Fr1100.4
Holmgren, Pär
To1400.1
Jones, Owen
Fr1600.9
Kristensen, Monica
Lö1200.5
Holt, Anne
Lö1330.2
Jónsdóttir, Áslaug
Holt, Even
Lö1330.2
Jonson, Lena
Horst, Jörn Lier
Lö1300.2
Lö1530.2
Houltzén, Eva
To1100.7
Jonsson, Henrik
To1500.10
Lö1100.4
Kristný, Gerður
To1100.5
Kristofferson, Sara
To1300.2
Krog, Niklas
Fr1000.9
Lö1200.6
71
medverkande
Krook, Caroline
Lö1000.9,
Lö1600.7
Krylén, Linnéa
Kukorelly, Endre
To1400.1
Lindenbaum, Pija
Nilsson, Ingela
Sö1400.7
Fr1400.8
To1400.2,
Lö1300.9
Nilsson, Moni
To1230.4,
Lö1030.2,
Linder, Karin
To1400.7
Malmquist, Tom
Lö1000.9,
Fr1000.7,
Linderborg, Åsa
Lö1700.5
Lö1500.9
Fr1400.6
Lindholm, Ann-Sofie
Fr1000.2
Manea, Norman
Fr1000.3
Nilsson, Ola
Manfred, Christian
Lö1100.9
Nilsson, Skans Kersti
Fr1200.1
Mannheimer, Anna
Sö1300.7
Norborg, Kerstin
Lö1630.3
Fr1100.9,
Fr1400.7,
Lindman, Anna
Sö1100.2
Sö1500.5
Marçal, Katrine
Nord, Lars
Fr0930.2
Kåreland, Lena
Fr1000.9
Lindqvist, Cecilia
To1600.4
Fr1600.9
Nordlund, Anna
To1100.10
Källner, Niklas
Sö1200.5
Lindqvist, Herman
Lö1130.2
Markstedt, Carl-Johan
To1430.2
Norlin, Arne
Fr1400.5
Källviks, Peter
Lö1230.4
Lindqvist, Maja
Fr1300.3
Márky, Ildikó
Fr1600.8
Nors, Dorthe
Fr1400.3
Lindström, Elisabeth
Fr1230.1
Matthijs, Lena
Lö1600.1
Novák-Rosengren, Ralf
Lö1500.4
Lindström, Hans-Erik
Lö1630.2
Matton, Erik
Sö1400.3
Nyberg, Annakarin
To1200.6,
Lindström, Jenny
Fr1600.7
Mattsson, Anna
Fr1430.4
Fr1130.2
Lindström, Jonathan
Sö1100.1,
Mattsson, Christer
Fr1400.1
Nygårds, Karin
Sö1300.8
Mattsson, Erik
Sö1100.3
Nyman, Anette
To1100.3
Lindström, Kristina
Mattsson, Fredrik
Sö1100.3
Nyman, Karin
Fr1300.5
Fr1530.3
Ladik, Katalin
Sö1100.2
Laestadius Larsson, Anna Lö1200.7
Lager, Karin
Lagercrantz, David
Fr1330.4
Lö1500.8,
Sö1130.1
Lagerström, Ann
Fr1700.10,
Lö1100.11,
Lö1200.8,
Lö1530.3,
Sö1030.4
Landin, Pia
Sö1600.1
Lange, Henrik
Lö1430.1
Larsdotter, Marit
Sö1100.3
Larsdotter, Nina
To1030.1
Larsmo, Ola
Lö1000.1
Larsson, Göran
To1500.4
Larsson, Jesper
To1500.6
Larsson, Lisbeth
To1030.2,
To1200.3,
Fr1200.8
Larsson, Åsa
Laskar, Pia
Laurén, Anna-Lena
Lö1400.9
To1130.1
To1600.11,
Lö1100.4,
Lö1300.8
Leandoer, Kristoffer
Lö1500.5,
Sö1230.3
Lega, David
Leifsson, Þórarinn
To1700.3
To1500.10
Leósdóttir, Jónína
To1700.2
Levengood, Mark
Fr1600.7,
Sö1200.6
Liberg, Caroline
Libietis, Anna
Lidström, Clara
To1200.11
To1100.2
To1200.6,
Fr1130.2
Liedman, Sven-Eric
Fr1100.9
Lihammer, Anna
Lö1430.3
Liljestrand, Jens
Fr1000.2
Lind, Kalle
Sö1500.4
Lind, Kristoffer
Fr1700.4
Lind, Åsa
To1400.8,
Fr1030.3
Sö1200.5,
Lö1430.1
Lö1000.3,
L
Fr1200.8
Mattsson, Set
Lö1430.3
Nyström, Sara
Lö1200.10,
Mattson, Thomas
Fr0930.2
Sö1230.2
Mazetti, Katarina
Sö1330.2
Lins e Silva, Flávia
To1700.5,
Mazzarella, Merete
Lö1200.1
O
Sö1100.10
Mazzucco, Melania
Fr1400.10
Linton, Magnus
McEwan, Ian
To1200.8
Lipcsey, EmőkeFr1400.7,
McFarlane, Mhairi
Sö1100.9
Sö1100.2
Melin, Mårten
To1230.4,
Lipodi, Barnabas
To1530.4
Fr1330.2
Ljunggren, Magnus
Fr1100.4
Meyer von Bremen, Ljungström, Helena
Lö1000.5
Linnell, Björn
Lodenius, Anna-Lena
To1500.4,
To1100.1
Fr1300.8
Fr1130.1
Ann-Helen
Mezey, Katalin
To1600.7,
Lohvinau, Ihar
To1100.11
Fr1000.5,
Lokko, Andres
To1500.9
Fr1600.8
Long, Marie-Chantal
Lö1300.3
Michelsen, Sólrún
Fr1430.4
Lundberg Hahn, Kerstin To1400.11,
Milewski, Jenny
Lö1600.6
Fr1330.2
Mohtadi, Lawen
To1330.4,
Lundberg, Camilla
Fr1500.6
Fr1000.2,
Lundberg, Christer
Lö1100.10
Lö1500.4
Lundberg, Kerstin M
To1500.7
Molin, David
Lundblad, Nicklas
Fr1500.1
Mong, Attila
Sö1100.8
Fr1700.1
Lunde, Carolina
To1130.4
Montelius, Martina
Fr1130.3
Lundell, Sanna
Lö1200.8
Mortaja, Rana
To1200.5
Sö1430.3
Moshizi, Tara
Lundholm, Åsa
Fr1000.2
Motte, Anders de la
Lö1100.6,
Lundin, Inger
To1330.3
Lö1630.5
Lundin, Johan A.
Fr1700.5
Myhre, Randi
Fr1300.2
Lundquist, Marie
To1230.3
Mårtenson, Jan
Fr1530.3
Luuk, Martin
Lö1300.5
Möller, Lotte
To1400.3
Lyssarides, Lotta
To1430.3
Möllstam, Jacob
Löfdahl, Britt
Fr0930.1
N
Löfstedt, Petra
Lönnlöv, Sebastian
To1600.9
To1600.10
Lönnroth, Lars
To1100.5
Löwenmark, Sofia
To1500.5
Lövestam, Sara
To1200.10,
To1600.10,
Fr1500.2
Lööf, Jan
Sö1300.8
Fr1230.4
Fr1100.10
Nádasdy, Ádám
Lö1400.5
Najjar, Taghreed
To1700.4
Napoleoni, Loretta
To1400.5
Naumann, Cilla
To1430.3, To1530.2
Nauri, Miriam
Fr1400.9
Neidestam, Lina
Sö1400.1
Neij, Maria
Fr1730.1,
Fr1000.1
M
Lindberg, Lisa
Fr1630.2
Mafouz Barraj, Samar
To1700.4
Lö1200.5
Lindblom, Anna
To1500.2
Magalhães, Álvaro
To1400.8
Nesser, Håkan
Lindbäck, Johanna
To1300.5,
Magnusson, Gunilla E
Fr1030.2
Sö1130.3
Fr1000.1
Mahmood, Qaisar
Lö1600.8
Nettel, Guadalupe
Linde, Bella
Fr1330.1
Malm, Mats
To1200.1
Lö1400.4
Lindell, Unni
Lö1400.1
Malmberg, Claes
Lö1330.3
Nielsén, Tobias
Lindelöf, Ludvig
Sö1100.8
Malmberg, Sofia
To1000.4,
Nilsson Thore, Maria
Fr1100.3
Nilsson, Fredrik
Fr1700.5
Lindberg, Niclas
To1200.1,
Lö1030.1,
To1100.7
72
Malmgren, Sven-Göran
Lö1000.10,
Fr1730.2,
Fr1000.1
Ohlsson, Kristina
Fr1300.6
Fr1430.2,
Lö1400.9
Ólafsdóttir, Auður Ava
Fr1200.6
Olausson, Sara
Lö1200.2
Olin-Scheller, Christina
To1100.6
Olin, Mats
Fr1300.9
Ollmark, Lena
Fr1000.9
Olsson, Anders
Fr1300.11,
Fr1700.9
Olsson, Belinda
Sö1400.6
Olsson, Håkan
Fr1430.1
Olsson, Ingrid
Fr1400.8
Olsson, Karin
Fr1700.8
Olsson, Linda
Lö1030.1
Olsson, Lotta
Fr1000.9,
Lö1100.1,
Lö1400.9,
Lö1600.8
Olsson, Lotta
Fr1100.3,
Fr1230.3
Olsson, Mattias
Fr1000.7
Oplatka, András
Fr1000.5
Orlov, Janina
Lö1200.1
Ormes, Nene
Lö1530.1
Orrenius, Niklas
Fr1100.6
Ortman, Maria
Fr1600.8
Otterup, Tore
Fr1130.4
Ozols, Otto
Fr1630.1
P
Paardekooper, Roeland
Sö1200.8
Palmaer, Andreas
Fr0930.5
Palmkvist, Joakim
To1700.1
Palmqvist, Erika
To1130.4
Paula Eby, Tilde de
Sö1500.1
Paulsen, Roland
To1600.5
Paulsson, Fredrik
Fr1000.4
Pekarkova, Iva
Fr1400.10
Persson, Leif GW
Fr1200.11,
Lö1300.4
Petersson, Erik
Petrén, Alice
Lö1500.11
Fr1300.8
Petrović, Predrag
Fr1700.10
Petrowskaja, Katja
Fr1700.3,
Lö1000.1
bokmässan 2015
Pettersen, Siri
Fr1300.3,
Lö1100.1
Rosenfeldt, Hans
Lö1500.8
Schwarz, Eva
To1430.1
Ström, Angelica
To1400.6
Rosenlund, Mathias
To1100.2
Schwarzenberger, Sonja
Lö1100.5
Strömberg, Fredrik
Lö1500.2
To1300.1,
Schüldt, Eric
Fr0930.4,
Petterson, Joachim
Lö1630.1
Rottböll, Grethe
Pettersson, Torsten
Fr1200.1
Fr1030.3
Pirak Sisu, Katarina
Fr1600.6
Rubin, Birgitta
Rudeke, Lena Ulrika
Rundström, Marianne
Pleijel, Agneta
To1600.8,
Strömberg, Mikaela
Sö1030.3
Fr1200.4
Strömbäck, Jesper
Fr1200.5,
To1300.2
Schönberg, Ulf
Sö1100.3
Fr1500.1
To1600.7
Seeberger, Astrid
Lö1100.3,
Strömquist, Liv
Lö1100.3,
Lö1300.6
Lö1300.5,
Lö1000.4,
Fr1500.5,
Lö1600.5,
Segertoft, Camilla
To1500.2
Lö1500.2
Fr1630.2,
Sö1300.7
Sheppard, Sarah
Lö1200.6
Stumpf, András
Fr1700.1
Lö1100.3
Rydell, Anders
Sheridan, Sonja
To1000.3
Sturmark, Christer
Fr1030.1,
Pollack, Ester
Fr1100.6
Fr1200.5
Sigurðardóttir, Jóhanna
To1700.2
Fr1300.6
Pompe, Annelie
Sö1500.5
Rådbo, Marie
Sö1100.5
Sikström, Linda
To1230.2
Sundell, Magnus
Popescu, Sinziana
To1400.8
Räder, Andréa
To1130.2
Simukka, Salla
Sö1400.4
Sundén Jelmini, Maria
To1100.4
Poret, Emilia de
Sö1430.1
Rønning, Helge
To1500.4
Sinding-Larsen, Per
Sö1600.1
Sundén, Helena
Fr1300.9
Post, Soraya
Sö1300.2
Sundström, Lena
To1700.1,
Pukytė, Paulina
Fr1600.4
Pulma, Panu
Lö1100.7,
Lö1500.4
Puskas, Tûnde
Fr1230.2
R
To1600.8,
Singer, Beppe
S
Sævarsdóttir, Bergrún Íris To1500.10
Sahlin, Mona
To1300.9
Sahlström, Marit
Fr1600.3
Sainsbury, Thomas
Lö1030.1
Salmson, Jo
To1500.3
Sandberg, Anette
To1000.3
Lö1500.9
Sandberg, Kristina
Lö1430.4,
Ralph, Bo
Lö1300.9
Sö1230.2
Ramberg, Anne
To1000.2
Sandberg, Martin
To1430.2
Ramqvist, Karolina
Fr1600.5,
Sandell, Åsa
To1000.1,
Rabe, Annina
Fr1600.10,
Lö1230.3
To1200.11
Ranemo, Cecilia
To1300.8
Sandén, Mårten
Rauer, Ann-Marie
To1300.6
Fr1000.1
Reinfeldt, Fredrik
Fr1600.11,
Sanders, Hanne
Lö1430.5
Lö1200.4
Sandgren, Vanja
Fr1330.1
Reis, Mikael van
Fr1300.11
Sandin, Amira Sofie
To1500.5
Renberg, Tore
Lö1300.11
Sandström, Daniel
To1200.3,
Riad, Tomas
To1530.3,
Lö1030.2,
Fr1030.4,
Lö1400.5
Fr1700.9
Rider, Sharon
To1630.2
Santesson, Anita
Lö1500.4
Rimm, Anna-Maria
To1000.5
Schepp, Emelie
Lö1200.3
Ringdahl, Ola
Sö1030.4
Schibbye, Martin
Ringskog Ferrada-Noli, Lö1000.9,
Schiefauer, Jessica
Fr1100.1
Sö1400.4
Lö1300.5
Schjött-Quist, Kristoffer
To1100.7
Romanus, Susanna
Sö1130.1
Schlingmann, Per
Lö1430.2
Roosvall, Anna
Fr1100.6
Schulman, Alex
Sö1200.7
Caroline
Schulman, Amanda
Sö1200.7
To1200.5,
Schulman, Ninni
Lö1630.5
Fr1200.5
Schultz Keller, Irma
Sö1100.8
Rosenberg, Göran
To1000.2,
Fr1300.4
Sjarogradskaja, Anna
To1100.11
Sjöberg, Fredrik
To1400.9,
Sö1330.1
Fr1300.8
Svan, Moa
Sö1500.3
Fr1000.10
Swedenmark, John
To1400.10
Sjödin, Tomas
Fr1430.3
Sveland, Maria
Lö1100.5
Sjölin, Daniel
To1100.6,
Svenbro, Jesper
Sö1400.7
To1300.11
Svenske, Josefin
To1300.6
Skeppstedt, Lotten
Fr1400.9
Svensson, Eva-Maria
To1500.4
Skogsblad, Ewa
Fr1300.2
Svensson, Kristina
To1030.1,
Sköld Nilsson, Ann
Lö1600.8
Lö1000.2
Smedberg Bondesson,
Lö1430.5
Svensson, Per
Anna
Smolak, Adam
Snær Magnason, Andri
To1300.10,
Lö1000.1
Sö1400.5
To1400.10,
Sydow, Ebba von
Sö1430.1
Szécsi, Noémi
To1600.7,
Fr1700.11
Fr1400.7,
Sparring, Anders
To1400.6
Lö1400.5
Spetz, William
Fr1600.7
Szkárosi, Endre
Sö1100.2
Stankovic, Cassi
To1000.1
Söderberg, Carina
Lö1230.4
Stark, Ulf
Fr1230.3,
Söderberg, Maria
To1230.3
Lö1400.2
Söderberg, Marta
Sö1400.4
Staxx, Sebbe
Sö1030.1,
Söderlund, Ann
Sö1430.3
Sö1400.6
Söderlund, Mats
Sö1030.3
Stefánsson, Jón Kalman
Fr1200.6
Sörlin, Sverker
To1600.1
Stehn, Malin
Lö1230.1
Steiner, Ann
To1200.3,
T
To1300.8
Stenberg, Magnus
Lö1000.6
Storm, Ingvar
Lö1400.6
Strandberg, Mats
Lö1400.8,
Lö1600.6
Streeck, Wolfgang
To1300.3
Tamás, Gáspár Miklós
To1400.10
Tapper, Staffan
Sö1300.2
Tarras-Wahlberg, Elisabeth Lö1030.3
Taylor, Laini
Lö1130.1,
Lö1500.3
Ett Stort Tack!
Bokmässan riktar ett varmt tack till alla utställare, förlag, institut och organisationer
som bidragit till att skapa årets seminarieprogram.
Ett särskilt tack
riktas till vår huvudpartner kring det ungerska temat på årets bokmässa:
Balassi Institute, ­National Cultural Fond of Hungary, Ministry of Foreign Affairs and Trade,
Ministry of Human Capacities, Embassy of Hungary in Stockholm.
Ett stort tack riktas också till Icelandic Literature Center, Ministry of Culture and Education,
Icelandic Publishers Association och Promote Iceland som presenterar Röster från Island!
73
medverkande
Tegenborg Falkdalen, Karin Lö1200.7
Uggla, Martin
To1100.11
Widerberg, Gertrud
Teleman, Sara
Ullgren, Malin
Fr1500.5,
Widmark, Martin
Fr1500.11,
To1100.2
To1500.3,
Z
Lö1200.6
Lö1300.5,
Lö1500.1
Zabrodsky, Mikaela
Tellström, Richard
Sö1130.2
Lö1500.5
Widmark, Wilhelm
To1000.6
Zadig, Cecilia
Tengberg, Michael
To1100.6
Unenge, Johan
To1000.1
Wieslander, Jujja
To1300.6, Zagajewski, Adam
Tham, Carl
To1300.3
Uribe, Kirmen
Lö1500.7
Fr1100.3
Zander, Joakim
Fr1500.10
Thomasson, Mikael
Fr1630.4
Thor, Annika
Lö1400.2
Þórarinsson, Árni
Fr1730.1
V,W
Lö1200.5
Thorslund, Ewa
Fr1300.6,
Fr1500.1
Thunman, Anna Maria
Thuram, Lilian
Tikkanen, Märta
To1530.1
Sö1300.2
Fr1700.10,
Lö1300.1
Titusson, Erik
To1400.2,
To1600.10,
Fr1100.7
Toloe Shagar, Babek
To1200.11
Torehammar, Henrik
Sö1500.4
Torstensson, Lillemor
To1600.6
Tóth, Krisztina
To1600.7,
Lö1000.3
Troitskij, Artemij
Lö1530.2
Truedson, Lars
Fr0930.2,
Fr1100.6
Trydal, Susanne
To1300.1,
Sö1200.3
Tuna, Gülüzar
Fr1300.2
Török, András
Lö1000.3
u
Vadstedt, Therés
To1100.10
Wahlberg, Karin
Lö1100.9
Wahldén, Christina
To1630.1
Wahlén, Karin
To1200.11
Vahlquist, Staffan
Lö1330.1
Wall, Gunnar
Sö1400.2
Wallenius, Madeleine
To1500.6
Waller, Karin
Lö1530.1
Warnholtz, Cecilia
To1100.10
Warnqvist, Åsa
To1400.8,
Fr1100.3
Varró, Dániel
Lö1000.3
Weithz, Jesper
Lö1030.4,
Sö1230.2
Wejdmark, Lina
Sö1500.2
Wennerström Wohrne,
Fr1200.1
Maria
Wennström, Annica
Fr1530.4
Westerberg, Bengt
To1300.9
Westerman, Frank
Fr1400.4
Westlund, Barbro
To1100.4,
To1500.2
Westphalen, Olav
Weyler, Svante
Lö1500.2
To1300.10,
Fr1600.4,
Uddén, Cecilia
To1400.5,
Sö1230.4
Fr1100.1,
Whitebrook, Peter
Sö1200.4
Fr1400.4
Wiberg, Mikael
To1200.6
Uddenberg, Nils
Widell, Hannah
Sö1200.7
To1300.4
Wigenmark, Anna
Lö1530.2
Zetterberg, Karin
To1200.11
To1700.5
Zweigbergk, Helena von
Lö1230.5,
Wikland, Ilon
Sö1200.6
Sö1100.7
Wilderäng, Lars
Sö1100.6
Williams, Pia
To1000.3
Willis, Helena
Lö1200.6
Å
Wilson, Roger
Lö1100.2
Åberg, Lasse
Fr1300.5,
Åhlin, Daniel
Wiman, Björn
Lö1400.10
Sö1200.3
Fr1500.3,
Åhlund, Jannike
Lö1500.8
Lö1400.11
Wincent, Martin
To1000.6
Åsard, Erik
To1230.1
Vincze, Ferenc
Fr1400.7
Åsbrink, Elisabeth
Fr1600.6
Vinde, Rickard
To1000.6
Ä
Wingefors, Stefan
Sö1100.8
Virdborg, Jerker
Fr1700.8,
Lö1500.5,
Ängmo, Helén
Lö1000.10,
Fr1500.1
Virke, Emma
Fr1100.7
Ö
Wirsén, Stina
Lö1400.2
Öberg, Johan
Fr1600.8
Visky, András
Fr1600.4
Öhman, Suzanne
Fr1030.3,
Witt-Brattström, Ebba
Fr1200.1,
Fr1230.3
Lö1700.3
Lö1300.1
Östergaard, Linda
Fr1300.11
Wold, Agnes
To1600.1
Östergren, Klas
To1100.5,
Volo, Karin
Lö1700.1
Fr1400.3
Wopenka, Johan
Lö1700.4
Östling, Brutus
Wänblad, Mats
To1200.4
Östling, Johan
To1600.1
Vänehem, Mats
Fr1200.8
Östlund, Joachim
To1630.3
Lö1400.6
!
Wästberg, Per
Fr1400.11
Östlund, Ruben
Sö1100.7
Västfjäll, Daniel
Sö1300.3
Östman, Ann
To1000.4
Östnäs, Elisabeth
Öström, Mia
Lö1100.1
To1200.9,
Fr0930.5
– och beställ biljetter
Hela seminarieprogrammet finns också i Bokmässans app och på hemsidan,
www.bokmassan.se. Här hittar du även allt annat som händer på mässan,
i form av program på scener och i montrar.
74
Lö1000.1
Vigna, Elvira
Planera DIN mässa
Med totalt över 3 000 programpunkter är
det inte alltid så lätt att hålla reda på allt man
vill hinna med under Bokmässan. Ladda ner
vår nya app och använd den för att planera din
mässa, botanisera i programmet och favoritmarkera intressanta programpunkter. Du kan också göra detta via hemsidan.
To1000.6
Lö1300.10
Seminariekort köper Du enklast via Bokmässans hemsida, www.bokmassan.se/biljetter.
Där kan du välja det kort som passar dig bäst:
helkort som gäller alla fyra dagarna eller
endagskort. Du kan också beställa vårt ­särskilda
kort till Skolspåret.
Skolledarnas
viktigaste
mötesplats
15–16 mars 2016
SVERIGES NYA DECK ARFESTIVAL
GotLanD
DE NISE MINA U K ROGE R HOBBS U S
ANNE HOLT N O L ARS KE PLE R
BE LINDA BAUE R U K JE NS L APIDUS
JUSSI ADLE R- OL SE N D K HÅK AN NESSE R
ÅSA L ARSSON • TOVE AL STE RDAL
ALE X MARWOOD U K MARTI N WI DMAR K • VIVECA STE N
K ATAR I NA WE N N STAM • MON S K ALLE NTOF T
M E R ÄN 40 M E DVE R K AN DE FÖR FAT TAR E !
ÖV
PRO ER 60
G
PUN RAM
– BO K T E R
KA
N U!
SAMTAL • FILM • SEMINARIER • SKRIVARSKOLA
DECKARDRINKAR • MORDVANDRINGAR • QUIZ
BARN- & FAMILJESCEN
www.skolledarexpo.se
Välkommen
C02:21
TILL FINLANDSMONTERNS ARENA
DÄR MÖTER DU BL.A.:
CLAES ANDERSSON
PATRICIA BERG
NILS ERIK FORSGÅRD
JOHANNA HOLMSTRÖM
KAJ KORKEA-AHO
ANNA-LENA LAURÉN
MERETE MAZZARELLA
PANU PULMA
MATHIAS ROSENLUND
MIKAELA STRÖMBERG
MÄRTA TIKKANEN
EBBA WITT-BRATTSTRÖM
Produktion: SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND
V IS BY 13 – 1 6 AUg UST I
BIL JETTER OCH MER INFO
W W W.C R I M E TI M EG OT L A N D. S E
Presenteras av Books & Dreams, Blixten & Co och Region Gotland
Pocketserien om
hållbar utveckling
Formas Fokuserar är pocketserien som har
23 intressanta titlar om miljö och hållbarhet.
Forskare klargör kunskapsläget och ger sina
olika perspektiv i varje bok.
SPECIALPRIS: en bok för
30 kr – fyra för 100 kr
under hela Bokmässan!
Välkommen till
vår monter!
Formas Fokuserar ges ut av Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande, Formas.
Avsändare:
Bok & Bibliotek i Norden AB
SE-412 94 Göteborg
Porto betalt
Bloggare • Lärarpoddar • Inspiratörer • Författare
Lärare • Forskare • Café • Ladda batterierna
Möt Lärarnas
Riksförbund i Molnet
– Här utvecklas skola och lärande
Vi finns i Molnet på plan 2 tillsammans med andra ledande organisationer och företag
som delar med sig av goda exempel inom lärande och digitaliseringen av skolan.
...och på golvet
Skolans topp tio-frågor i vår monter
Besök Lärarnas Riksförbunds monter C 04:20 för att prata
om dina yrkesfrågor och lyssna på samtal om skolans
topp tio-frågor. Provläs våra tidningar och böcker och ta
del av våra mässerbjudanden.
Tors–lör kl 14:00 Chefredaktörerna för tidningarna
Forskning & Framsteg, Språktidningen och Modern Filosofi
berättar om myter som påverkar skolan och språket.
Yttrandefrihet och demokrati
— högaktuella seminarier i Skolspåret
Missa inte våra temaseminarier med
några av landets mest namnkunniga
författare, debattörer och politiker.
Seminariekort krävs.
Se hela vårt program på
lr.se/bokochbibliotek