FRIKTION - Zenit ab Läromedel

FRIKTION
Friktion är en kraft som bromsar rörelser. Den uppstår då föremål kommer i kontakt med
varandra och kan vara både till nytta och skadlig. Friktionen hjälper dej då du vill bromsa din
cykel medan den orsakar slitage på maskindelar. Vid det här försöket ska du studera hur olika
materials och ytors jämnhet påverkar friktionen vid glidning. Du skall använda en kraftgivare
för att mäta friktionen i Newton (N) när du drar en kloss längs olika ytor.
UPPGIFTER
Vid det här experimentet skall du

Använda datorn för att mäta friktion

Mäta friktionen mellan bordsskiva och träkloss med olika beläggning

Dra slutsatser om andra ytor

Testa dina slutsatser
MATERIEL
Dator
Mätvärdesinsamlare(LabQuest)
Kraftgivare
Träkloss med olika beläggning på sidorna
Dual-Range
Force Sensor
UTFÖRANDE
1.
Anslut kraftgivaren till LabQuest. Starta programmet LoggerPro. Ändra mätområdet på
kraftgivaren till 10 N.
2. Nollställ kraftgivaren.
a. Lägg kraftgivaren på bordet som figuren visar..
b. Klicka
Zenit ab Läromedel
Box 54
456 25 Smögen
för att nollställa givaren.
www.zenitlaromedel.se
[email protected]
Tel 0523-37900
Fax 0523-30066
3.
Räta ut ett gem så att det får en krok i båda ändarna. Använda detta för att koppla
samman kraftgivaren med träklossen.
4. Vänd klossen med träsidan ner och dra träklossen sakta och med jämn fart över bordet.
Håll kraftgivaren parallell med och cirka 1 cm över underlaget. Då träklossen kommit i
rörelse, klicka
för att starta datainsamlingen.
5. Studera grafen då data är färdiginsamlade. Är grafens platå någorlunda jämn fortsätt med
steg 6. Har platån stora toppar eller dalar så upprepa steg 4.
6. Markera den del av grafens platå där friktionen är nästan konstant. Klicka knappen
Statistik. Notera medelvärdet (medel) hos kraften i Newton i tabellen nedan.
7. Vänd klossen så du får ett annat material mot bordet. Upprepa steg 4 -6.
Yta
Trä
Plast
Skinn
Sandpapper
Kraft (N)
BEARBETNING
1. Vilken effekt har ytornas beskaffenhet på friktionen?
2. Ge två exempel då man har nytta av friktionen.
3. Ge två exempel på friktion som man helst vill slippa.
4. Summera resultaten från denna laboration.
Zenit ab Läromedel
Box 54
456 25 Smögen
www.zenitlaromedel.se
[email protected]
Tel 0523-37900
Fax 0523-30066