Info om underhåll av matbordet

TRÄRENS Trärens är en unik färdigblandad spray för all rengöring av trä inomhus, som möbler, trappor, dörrar, panel och bänkskivor oavse; om ytan är oljad, vaxad eller lackad. Den rengör grundligt och tar själv bort den svåraste smuts, fe; och fläckar. Den är snabb och enkel a; påföra. Så gör du: Steg 1: Skaka flaskan lä;. Steg 2: Spraya Trärens på ytan. Steg 3: Låt produkten lösa upp fläckar och smuts. Steg 4: Torka av ytan med en ordentligt urvriden bomullstrasa. Låt ytan torka. Underhåll: Oljade ytor oljas med en WOCA olja. Notera: Använd inte mikrofiber. Tips: Vid speciellt svåra fläckar rekommenderas WOCA fläckbor;agare. NATURSÅPA Den färdigblandade natursåpan används för rengöring och underhåll av oljade, vaxade och natursåpade ytor. Natursåpa är idealisk för rengöring och underhåll av oljade, vaxade och natursåpade ytor. Natursåpan är en specialQllverkad kvalitetssåpa, som rengör och mä;ar porerna i träet samQdigt som den skyddar mot smuts och vätskor. Natursåpa ”Vit” rekommenderas för ytor som är behandlade med vitpigmenterad olja, medan Natursåpa "Naturell" är idealisk för ytor behandlade med transparent olja. Den färdigblandade såpan förenklar underhållet av oljade möbler, dörrar, bänkskivor, paneler, trappor, golv. Så gör du: Steg 1: Skaka flaskan väl före användning. Steg 2: Spraya Natursåpan på ytan. Steg 3: Torka av ytan med en bomullstrasa (ex. e; gammalt lakan/örngo;). OBS! Använd inte mikrofiber. KÖKSBÄNKSOLJA Köksbänksolja är avsedd för obehandlade eller Qdigare oljade/slipade träytor. Oljan gör ytan mycket va;en-­‐ och smutsavvisande. Använd naturfärgad olja Qll ygg&lyngs oljade möbler, och vitpigmenterad olja Qll ygg&lyngs vitoljade möbler. Nya bord är oljade 2 gånger i fabrik men ygg&lyng rekommenderar a; bordet oljas y;erligare en gång innan användning. Det ger bästa möjliga skydd. Så gör du: Steg 1: Om ytan är slät, slipa då ytan med sandpapper korn 180. Säkerställ a; träet är torrt och fullständigt utan smuts eller fe;. Rengör gärna med WOCA Trärens. Låt bordet torka i minst 8 Qmmar e_er rengöringen. Steg 2: Rör om väl i oljan före användning. Applicera med en pensel för a; få en lämplig mängd olja i e; jämnt lager. Steg 3: Vänta ca 20 minuter vid 20°C medan oljan tränger in i träet. Torka däre_er bort all översko;solja med en luddfri bomullstrasa (exempelvis e; gammalt lakan/örngo;). Lämna inte någon översko;solja kvar på ytan. Använd INTE microfiberduk. Steg 4: För bästa resultat: polera träet omsorgsfullt och med vit polerrondell, vilket gör ytan slitstarkare. Oljan är fullständigt härdad e_er 24 Qmmar vid 20°C. Låt inte bänkskivan bli våt under härdningsprocessen. UNDERHÅLL: Använd Köksbänksolja för a; underhålla bordsytor fyra gånger om året, eller så o_a som nödvändigt. Innan underhållsproceduren inleds, rengör då bänkskivan med hjälp av Trärens och låt ytan torka i minst 8 Qmmar. Följ metoden hela vägen genom punkterna 2 Qll 4. Risk för självantändning: På grund av risken för självantändning är det vikBgt aC oljiga trasor dränks i vaCen och bortskaffas i en täCslutande behållare eFer användning. Steg 2: Steg 3: OSMO Hårdvaxolja För köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus. Osmo Top-­‐Oil är en speciell olje-­‐ och vaxkombina-­‐
Qon för ytbehandling av köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus. Produkten passar även för betong, oglaserad sten och andra sugande naturmaterial. Top-­‐Oil är va;enavvisande och mycket slitstark. Ytan blir mycket tålig för spill av vin, läsk, kaffe, te, fruktjuice etc. 3058 Top-­‐Oil, Ofärgad MaL (0,5 liter). Naturliga oljor framhäver träets kulör, ytstruktur och ger e; ”permanent vå;” utseende. Passar både för obehandlade-­‐ och oljade ytor. 3057 Hårdvaxolja, Pigmenterad Grafit (0,125 liter). Används vid behov av uppfräschning av den gråa pigmenteringen e_er slipningen som genomförs i steg 1 nedan. Steg 1 -­‐ Förberedelser: Ytan måste vara ren och torr. För bästa resultat slipas ytan före behandling. Som avslutande papper rekommenderas korn 180-­‐240. Däre_er görs ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Vid behov, applicera Osmo hårdvaxolja 3074 Grafit för aC uppnå önskad grå ton på träytan. Applicera enligt steg 2-­‐3 nedan. Steg 2 -­‐ Applicering: Applicera Osmo 3058 Top-­‐Oil, Ofärgad (alt. Först 3057 Hårdvaxolja, Pigmenterad Grafit) tunt i fiberriktning med Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med a; inte lämna något översko;. Undvik a; göra arbetet i direkt solljus. Steg 3 – TorkQd: Låt torka 8 -­‐12 Qmmar, sörj för god venQlaQon. Steg 4 – Applicering: Applicera e; andra tunt lager på samma vis. Var noga med a; inte lämna något översko;. Steg 5 – TorkQd: Låt torka 8-­‐12 Qmmar, sörj för god venQlaQon. Ytan är fullt genomhärdad e_er ca. 2 veckor varför rikliga mängder med va;en under perioden bör undvikas. En lä; fuk;orkning av ytan går bra. OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra texBlier som varit i kontakt med produkten i vaCen – omgående eFer avslutad användning.