Uppdrag: - XL Studio AB

Uppdrag:
Design av produktpärm
med tillhörande faktablad.
· Produktpärm
· Registerblad
· 42 produktblad
Bordsboxar
Bordsboxar
Bordsboxar
Bordsboxar
Bordsboxar
Bordsboxar
Boxar som monteras på eller infällda i bord. Används i konferensbord, kontorsbord, i lektionssalar,
etc där
permanent
eller
tillfälligt
ansluter
datorer
eller annan utrustning
till både
el
Boxar
somman
monteras
på eller
infällda
i bord.
Används
i konferensbord,
kontorsbord,
i lektionsochsalar,
nät. etc där man permanent eller tillfälligt ansluter datorer eller annan utrustning till både el
Boxar som monteras på eller infällda i bord. Används i konferensbord, kontorsbord, i lektionsELIToch
boxarna
är tillverkade
i aluminium
och
tål många
i- ochdatorer
urjackningar.
nät.
salar, etc
där man permanent
eller
tillfälligt
ansluter
eller annan utrustning till både el
Boxarärsom
monteras
påeluttag,
eller infällda
Används
i konferensbord,
kontorsbord,
Samtliga
modeller
kan
förses med
datauttag,
VGA
USB
port, Audio uttag,
ström- i lektionsELIT och
boxarna
tillverkade
i aluminium
och
tåli bord.
många
i- uttag,
och urjackningar.
nät.
salar,Boxar
etc
där
man
permanent
eller infällda
tillfälligti bord.
ansluter
datoreri konferensbord,
eller annan utrustning
till både el
brytare,
säkringar
med
mera.
som
monteras
på
eller
Används
kontorsbord,
Samtliga
modeller
förses med
eluttag, datauttag,
VGA i-uttag,
USB port, Audio uttag, ström- i lektionsELIT och
boxarna
ärkan
tillverkade
i aluminium
och tål många
och urjackningar.
nät.
salar,
etc där
man
permanent
eller
tillfälligt
ansluter
datorer
eller annan utrustning
till både el
brytare,
säkringar
med
mera.
Boxar
som
monteras
på
eller
infällda
i bord.
Används
i konferensbord,
kontorsbord,
Samtliga
modeller
kan
förses
med
eluttag,
datauttag,
VGA
USB
port, Audio uttag,
ström- i lektionsELIT boxarna
tillverkade
i aluminium
ochtillfälligt
tål många
i-uttag,
och urjackningar.
ochsalar,
nät. är
ELIT Turn
etc
där
man permanent
eller
ansluter
datorer eller annan utrustning till både el
brytare, säkringar
med
mera.
Samtliga
modeller
kan
förses med
eluttag, datauttag,
VGA uttag,
USB port, Audio uttag, strömboxarna
tillverkade
i aluminium
och tål många
i- och urjackningar.
och
nät. är
Elegant
konferensbordet!
ELITlösning
Turn förELIT
brytare,
säkringar
med
mera.
Du Elegant
mötsELIT
av lösning
enTurn
mattborstad
aluminiumyta
Samtliga
modeller
förses med
eluttag, och
datauttag,
VGAi- uttag,
USB port, Audio uttag, strömboxarna
är kan
tillverkade
i aluminium
tål många
och urjackningar.
förELIT
konferensbordet!
somDu
vidmöts
ett tryck
snurrar
180°
och
du får
brytare,
säkringar
medkan
mera.
Samtliga
modeller
förses med eluttag, datauttag, VGA uttag, USB port, Audio uttag, strömav en
mattborstad
aluminiumyta
Elegant
lösning
för konferensbordet!
tillgång
ELIT
Turn
brytare,
säkringar
med mera.
som till
viduttagen.
ett
tryck
snurrar
180°
och
du får
Du
möts
av en
mattborstad
aluminiumyta
Uttagslister
som är speciellt anpassade för kontorsmiljö
lösning
för konferensbordet!
tillgång
uttagen.
Turn
somtillElegant
vid
ettELIT
tryck
snurrar
180° och du får
Du till
möts
av enlösning
mattborstad
aluminiumyta
tillgång
uttagen.
Elegant
för Listerna
konferensbordet!
ELIT
Turn
kan beställas med önskvärd besom vid
tryck
snurrar
180° ochaluminiumyta
du får
Duett
möts
av lösning
en mattborstad
styckning
eller byggas av din installatör.
Elegant
för konferensbordet!
tillgång
till
uttagen.
somDu
vidmöts
ett tryck
180° och
du får
av ensnurrar
mattborstad
aluminiumyta
Mängder
av
tillbehör
finns till Ofiblock
tillgång
som till
viduttagen.
ett tryck snurrar 180° och du får
till exempel alla våra 45 mm moduler
tillgång till uttagen.
ELIT Axial
med 230V uttag, datauttag, strömEtt lätt
i bakre kanten på aluminiumEn infälldmed
box med lättåtkomliga uttag och attraktiv
ställare, personskyddsautomater
ELITtryck
Axial
plattan
och
du
får
tillgång
till
uttagen.
mera.
Ett lätt
tryck
i bakre kanten på aluminiumELIT
Axial
Efter
anslutning
kan
gömplattan
du
fåröverbliven
tillsladd
uttagen.
Bordsbox för placering i bakkant på
Ett och
lätt
tryck
i tillgång
bakre kanten
på aluminiummasEfter
under
bordet.
ELIT
Axial
anslutning
överbliven
sladd
gömplattan
och kan
du får
tillgång till
uttagen.
lätt
tryckAxial
i bakre
kantensladd
på aluminiummas under
bordet.
ELIT
EfterEtt
anslutning
kan
överbliven
göm- • kontorsbord • arbetsstationer
plattan
och
du
får
tillgång
till
uttagen.
• receptionsdiskar • skolbänkar
mas underEtt
bordet.
lätt
i bakre kanten på aluminiumELITtryck
Axial
Efter anslutning
kan
överbliven
sladd
gömplattan
ochtryck
du får
tillgång
till uttagen.
• laboratoriebord
Ettbordet.
lätt
i bakre
kanten
på aluminiummas under
Marknaden minsta uttagsstav - Ø 70 mm
Efter
anslutning
kan
gömplattan
och du
fåröverbliven
tillgång tillsladd
uttagen.
masEfter
under
bordet. kan överbliven sladd gömanslutning
Ofiblock Plus
Bordsbox Surf
Uttagsstav singel 70
design
Golvkanaler
mas under bordet.
ELIT Surf
Boxen
som
med fördel placeras i bakreGavlar
kanELIT
Surf
ten Boxen
på bordet.
Lätt
ansluta
till uttagen.
Gavlar
med olika typer av ingångar.
somSurf
medatt
fördel
placeras
i bakre
kanELIT
Golvkanaler eller golvlister i eloxerad aluminium – används som
kabelkanaler eller kombineras med uttagsboxar/poster/stubbar
Den höga finishen och den robusta konstruktionen gör att kanalerna kan användas såväl på kontor som i offentliga lokaler, på gymmet eller i industrin. Ytan är borstad slät aluminium, den breten på
bordet.
Lätt
attfördel
ansluta
till uttagen.
Boxen
somSurf
med
placeras
bakre kanTilli exempel
Wieland/Wago matning, PG-ingång, miniELIT
kanalen är räfflad som halkskydd. Underdelen fästes mot underlaget och överdelen snäpps
ten på bordet. Lätt att anslutakanalmatning,
till uttagen. multi-ingång för både data ochdaste
kraft.
Boxen som med fördel placeras i bakre kanfast.
Kanalerna levereras i en underdel och en överdel, L=2000 mm
ELIT Surf
ten påBoxen
bordet.
Lätt
attfördel
ansluta
till uttagen.
som
med
placeras
i bakre kanELIT
Surf
ten Boxen
på bordet.
ansluta
till uttagen.
som Lätt
medatt
fördel
placeras
i bakre kanten på bordet. Lätt att ansluta till uttagen.
ELIT Global
Boxen kan fällas in i bordet som därmed kan skjutas
Perfekt
dig som inte vill göra hål i bordet.
ELITför
Global
in mot väggen.
Fästplattan
monteras
bordet
medhål i bordet.
Perfekt
för
dig sompåinte
vill göra
ELIT
Global
dubbelhäftande
tejp ellerpå
skruv.
Fästplattan
monteras
bordet
Perfekt
förGlobal
dig som inte
vill med
göra hål i bordet. Fast anslutning för 230V.
ELIT
dubbelhäftande
tejp eller skruv.
Fästplattan monteras
på bordet med
Perfekt
för Global
dig
vill göra hål i bordet.
ELIT
dubbelhäftande
tejpsom
ellerinte
skruv.
Fast anslutning för data.
Fästplattan
monteras
på
bordet
med
Kompakt utförande
Perfekt
dig som inte vill göra hål i bordet.
ELITför
Global
dubbelhäftande
tejp
eller skruv.
fibrer
och känslig
datakabel
med
stor böjFästplattan
monteras
bordet
medOptiska
Uttagsstav
i aluminium
med ett
kompakt
utförande och en diameter på
Perfekt för
dig sompåinte
vill göra
hål i bordet.
dubbelhäftande
tejp ellerpå
skruv.
endast
70 mm. Kan ligga lös på sin plats
radie kan enkelt
anslutas.
Fästplattan monteras
bordet med
dubbelhäftande tejp eller skruv. eller fästas med fästplatta.
Design
passar
in i allaaluminium.
miljöer som t ex kontor, offentliga platser, sjukhus,
Profil i naturDesignen
eller svart
eloxerad
laboratorier, skolor, industrilokaler och så vidare. Staven kan förses med
www.elit.se · 08-92
08 i30
· Fax
08-92
78
30
Uttag
svart
halogenfri
plast.
olika
armaturer.
Den kan styras med strömbrytare, on-off eller dimmer,
www.elit.se · 08-92 08 30monterad
· Fax 08-92
i staven 78
eller30
fjärrstyrt från arbetsplatsen.
www.elit.se
Fästelement · 08-92 08 30 · Fax 08-92 78 30
Tillbehör
Olika
fästelement gör· det
möjligt08
att 30
ha Ofiblock
på
Golvposter
www.elit.se
08-92
· Fax
08-92 78
30trekantig eller
Tung fot
i olika
utföranden,
rund,
fjärilsformad för att kunna
skrivbordet, under bordet ellr att fästa den på hurtel, tele och data
Två standardutföranden
lager
ställa staven
invid
bord. 08-92
Väggfästen,
för tak/golvmontage,
tak- på redan befintliga golv genom
08-92
08på30
· Fax
78 spänndel
30 Distribuera
sen, på www.elit.se
väggen eller under·golvet
i datagolvet.
aluminiumlisterna
till golvposter.
är2några
av de
tillbehör
som
84051400· genomföring,
eluttag,
dubbla
data
UTPgör ELITs uttagsstav
www.elit.se
08-92 083flexslang
30
· Fax
08-92
78
30cat5
flexibel, komplett och möjlig att installera i alla
miljöer.
Golvposterna
finns från fyra till tolv uttag i en till tre ”våningar”
84051401 Färg
2 eluttag, 2 dubbla data cat5 UTP
18
Staven finns som standard i natureloxerad eller vitlackerad aluminium.
Längd upp till 6 m.
Kan också beställas enligt önskemål, se moduler på nästa sida
· 08-92 08 30 · Fax 08-92 78 30
Tillgänglig www.elit.se
från 2 till 7 moduler
85
Benämning
Kapacitet c:a
1170550 85 x 18 slät
10 kablage i 2 fack
1170551 130 x 18 slät
16 kablage i 3 fack
18
E nr
www.elit.se · 08-92 08 30 · Fax 08-92 78 30
17
130
1170552 160 x 17 räfflad 10 kablage i 2 fack
www.elit.se · 08-92 08 30 · Fax 08-92 78 30
160
www.elit.se · 08-92 08 30 · Fax 08-92 78 30